Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (55)

Niin, M., 1997: Suursaare ja Suur-Tütarsaare aluskorra geoloogiast. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 25-31.

Suuroja, K., Suuroja, S., 2017: Triigi objekti uurimise esialgsed tulemused. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 13, 1, 32-38.

Suuroja, K., Suuroja, S., 2017: Neugrund - meteoriidikraater Odini haual. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 13, 1, 38-43.

Raukas, A., Tavast, E., Vaher, R., 1988: Some structural and geomorphological aspects of recent crustal movements in Estonia. Journal of Geodynamics, 10, 295-300. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0264-3707(88)90035-X

Maasik, V., 1961: Detailed investigations by gravimetric methods of northeast Estonian structures of crystalline base and bedrock. Izvestiya Akademii Nauk ESSR, Seriya Tehn. i Fiz.-Mat. Nauk, 4, 319-328.

Puura, V., Huhma, H., 1993: Palaeoproterozoic age of the East Baltic granulitic crust. Precambrian Research, 64, 1-4, 289-294. https://doi.org/10.1016/0301-9268(93)90082-D

Soesoo, A., Puura, V., Kirs, J., Petersell, V., Niin, M., All, T., 2004: Outlines of the Precambrian basement of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 53, 3, 149-164.

Sildvee, H., Vaher, R., 1995: Geologic structure and seismicity of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 1, 15-25.

Teller, L., 1997: The subsurface Silurian in the East European Platform. Palaeontologia Polonica, 56, 7-21.

Suuroja, K., Saadre, T., 2001: Osmussaare krokodillid ja geoloogilised katastroofid Loode-Eestis. Eesti Loodus, 7-8, 267-269.

Kleesment, A., Pirrus, E., Suuroja, K., Tiirmaa, R., 1987: Geology of the north-eastern outer slope of the mound of the Kärdla buried crater [Геология внешнего склона вала на северо-востоке Кярдлаского погребенного кратера.]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 36, 3, 131-139.

Suuroja, K., 2017: Aluspõhja struktuurid. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 23-24.

Reinsalu, E., 1999: Varjatud tehnogeensed struktuurid kaevandatud aladel. Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4. Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 34-35.

Puura, V., Amantov, A., Sviridov, N., Kanev, S., 1991: Tectonics [Тектоника]. Nedra, Leningrad, p. 267-290.

Puura, V. A., Kala, E. A., 1978: Plakantiklinali Severo-Vostočnoj Èstonii [Плакантиклинали Северо-Восточной Эстонии], p. 29-31.

Vaher, R., 1974: Struktura i razryvnye narušeniâ karbonatnoj tolŝi ordovika Severo-Vostočnoj Èstonii [Структура и разрывные нарушения карбонатной толщи ордовика Северо-Восточной Эстонии]. In: Bezladnova, M. I. (ed.). Razlomy Belorussii i Pribaltiki. Valgevene TA geokeemia ja Geofüüsika Instituut, Minsk, p. 77-84.

Shogenova, A., 1991: Analiz struktury ordovikskoj karbonatnoj tolŝi na Rakvereskom slance-fosforitovom mestoroždenii (RSFM) v Èstonii [Анализ структуры ордовикской карбонатной толщи на Раквереском сланце-фосфоритовом месторождении (РСФМ) в Эстонии]. Karbonatnye formacii i usloviâ ih obrazovaniâ, Sverdlovsk, p. 89-91.

Tuuling, I., 1990: Struktura Pribaltijskogo basseja gorûčih slancev i fosforitov [Структура Прибалтийского бассейа горючих сланцев и фосфоритов], Minsk, p. 1-22.

Mustjõgi, E. A., 1966: Tektonika [История геологического развития]. In: Arhangelski, B. N. (ed.). Gidrogeologiâ SSSR, tom XXX. Èstonskaâ SSR. Nedra, Moskva, p. 58-61.

Puura, V., Flodén, T., Mokrik, R., All, T., Kirs, J., Konsa, M., Soesoo, A., Urtson, K., 2004: Geological structure of the Baltic seabed. In: Puura, I., Tuuling, I., Hang, T. (ed.). The Baltic. The Eighth Marine Geological Conference. September 23-28 2004 Tartu, Estonia. Abstracts. Excursion Guide, Tartu, p. 44-44.

Puura, V., 1997: Basement features. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 163-167.

Puura, V., Vaher, R., 1997: Cover structure. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 167-177.

Teder, E., 1957: Termoluminestsentskiirguse kasutamisest karbonaatkivimite struktuuride selgitamisel. Teaduslik sessioon, pühendatud Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 64-65.

Oraspõld, A., Kirs, J. (koost), 1991: Abiks regionaalgeoloogia ja geotektoonika õppijaile I. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-64.

Sõstra, Ü., 1996: Eesti koht Fennoskandia kilbi ääreosas ja võimalikud uued maavarad. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti Teadlaste Kongress 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Ettekannete kokkuvõtted. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 231-231.

Puura, V., 1996: Läänemere ja selle valgala süvageoloogia. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti Teadlaste Kongress 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Ettekannete kokkuvõtted. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 224-224.

Puura, V., 2008: Tektoonika ja aluskord. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 28-37.

Viiding, H., 1984: Rol' različnyh faktorov klastogeneza v formirovanii i èvolûcii osadočyh porod na drevnih platformah [Роль различных факторов кластогенеза в формировании и эволюции осадочых пород на древних платформах]. In: Kazanski, Yu. P. (ed.). Obstanovki osadkonakopleniâ i ih èvolûciâ. Nauka, Moskva, p. 94-103.

Puura, V., Vaher, R., 2004: Praguline Eestimaa. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 49-58.

Puura, V., Haapala, I., Huhma, H., Kirs, J., Niin, M., Rämö, T., 1994: The south wing of the Fennoscandian rapakivi-granite province in the Baltic area. Precambrian Crustal Evolution in the North Atlantic Regions. Terra Nova, 6, p. 15-15.

Suveizdis, P. I., Brangulis, A. P., Puura, V. A., 1982: Tektonika [Тектоника]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. Nedra, Leningrad, p. 191-210.

Vaher, R., 1993: Tectonics [Tektoonika]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 39-48.

Kaljo, D., 1984: Geotectonic zonation. In: Kaljo, D., Mustjõgi, E., Zekcer, I. (ed.). Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 6-8.

Kaljo, D., 1984: Istoriâ issledovanij. Geologo-tektoničeskoe rajonirovanie [История исследований. Геолого-тектоническое районирование]. In: Zekcer, I. S., Kaljo, D. L., Mustjõgi, E. A. (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 6-9.

All, T., Puura, V., 2003: Modelling of basement structure in the Baltic Sea area. In: Puura, V., Plado, J. (ed.). The Baltic Sea Region: Formation and Deformation of the Crust. Seminar in Tartu, Estonia, March 4, 2003. Programme and Abstracts. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 8-10.

Raukas, A., Tavast, E., Vaher, R., 1986: Some structural and geomorphological aspects of recent crustal movements in Estonia. In: Boulanger, Yu. D. (ed.). 7th International symposium on recent crustal movements of the Earth. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 112-112.

Vaher, R. M., Kala, E. A., Tuuling, I. I., 1980: Ob istorii formirovaniâ lokal'nyh struktur Severo-Vostočnoj Èstonii [Об истории формирования локальных структур Северо-Восточной Эстонии]. In: Raukas, A. (ed.). Paleotektonika Pribaltiki i Belorussii. Tezisy VIII soveŝaniâ po tektonike Belorussii i Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 15-18.

Kudrjavtsev, N. A., 1960: Tectonics [Тектоника]. In: Orviku, K (ed.). Geology of USSR. Vol XXVIII. Estonian SSR. Gosgeoltehizdat, Moskva, p. 194-202.

Puura, V., Vaher, R., Tuuling, I., 1986: Tectonics [Тектоника]. In: Puura, V. (ed.). Geology of the kukersite-bearing beds of the Baltic Oil shale Basin. Valgus, Tallinn, p. 55-63.

Brangulis, A., Puura, V., Sakalauskas, K., Suveizdis, P., Matuza, G., 1979: Regularities of Location of Minerals in Connection with the Features of the Tectonic Structure [Закономерности размещения полезных ископаемых в связи с особенностями тектонического строения]. In: Suveizdis, P. (ed.). Baltic tectonics. Mokslas, Vilnius, p. 74-79.

Brangulis, A., Puura, V., Sakalauskas, K., Suveizdis, P., Chubldikovas, A., 1979: Relation of Cover and Basement Structures on the Base of Local Structures [Cоотношение структур фундамента и осадочного чехла (На примере локальных структур)]. In: Suveizdis, P. (ed.). Baltic tectonics. Mokslas, Vilnius, p. 57-68.

Suveizdis, P., Brangulis, A., Puura, V., 1979: Recent Structural Elements of the Basement Surface [Современные структурные элементы поверхности фундамента]. In: Suveizdis, P. (ed.). Baltic tectonics. Mokslas, Vilnius, p. 30-41.

Puura, V., Brangulis, A., Brio, Ch., Matuza, G., 1979: Structure of a Crystalline Basement [Строение кристаллического фундамента]. In: Suveizdis, P. (ed.). Baltic tectonics. Mokslas, Vilnius, p. 22-30.

Jürgenson, E., 1961: Raikküla lademe karbonaatsete kivimite tekstuurid ja struktuurid settimistingimuste kajastajatena. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 26-35.

Puura, V., 1983: Zoning and stratification of rock complexes of crystalline basement [Районирование и расчленение комплексов пород кристаллического фундамента]. In: Viiding, H. (ed.). The Crystalline Basement of Estonian Territory. Nauka, Moskva, p. 15-46.

Vaher, R., All, T., Niin, M., 2003: Loode-Eesti rabakivid raskusjõu- ja magnetväljas. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 98-101.

Sõstra, Ü., 2003: Eesti tektooniline areng Fennoskandia kilbi äärealal. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 91-94.

Sildvee, H., Vaher, R., 1995: Liivimaa geoloogiline ehitus ja seismilisus. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 17-22.

Puura, V., 1991: Lokaalsed struktuurid. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 10-12.

Petersell, V., 1991: On the geological age of the crystalline basement of the southern slope of the Baltic Shield (SSBS). In: Raudsep, R. (ed.). First Geological Conference of the Baltic Sea States. Abstracts. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 25-26.

Puura, V., Kirs, J., Klein, V., Konsa, M., Koppelmaa, H., Niin, M., Soesoo, A., Urtson, K., 2008: The crystalline basement of Estonia: rock complexes of the Paleoproterozoic Orosirian and Statherian and Mesoproterozoic Calymmian Periods, and regional correlations. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 55-55.

Vaher, R., 1983: Tektonika fosforitno-slancevogo bassejna Severo-Vostočnoj Èstonii [Тектоника фосфоритно-сланцевого бассейна Северо-Восточной Эстонии], Minsk, p. 1-22.

Mens, K., 1981: Haanja-Mõniste struktuuri arengust Vendi ja Kambriumi läbilõigete alusel [Haanja-Mõniste struktuuri arengust Vendi ja Kambriumi läbilõigete alusel]. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 45-63.

Paasikivi, L. B., 1966: The geological structure and history of Haanja-Lokno and Myniste uplifts [Геологическое строение и история развития Ханья-Локновского и Мынистского поднятий]. Questions Exploration Geophysics, 5. Nedra, Leningrad, p. 86-97.

Mens, K., Pirrus, E., Puura, V., 1981: Kirde-Eesti Sonda ja Uljaste kerkestruktuuride kujunemisest vendi ja kambriumi settekivimite analüüsi alusel. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 23-44.