Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (211)

Reinsalu, E., 2002: Maapõue tektooniline rikutus mäemehe vaatevinklist. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 6, 48-53.

Mõistlik, M., Pirrus, E., 2002: Särghaua geoloogiabaas tektoonilisel rikkel?. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 6, 44-47.

Suuroja, K., 2002: Rebendrikked Eestis. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 6, 5-10.

Suuroja, K., 2015: Vaivara Sinimäed ja Vaivara dislokatsioonide vöönd. Iisaku Muuseumi Toimetised, II, 61-75.

Rattas, M., Kalm, V., 2004: Liustiku varjatud looming. Eesti Loodus, 1, 22-25.

Suuroja, K., Ploom, K., 2015: Vaivara Sinimägede ja dislokatsioonide vööndi tekkest. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 12, 1, 37-56.

Tuuling, I., 2009: Läänemeri ja selle nõo lahendamata saladused. Eesti Loodus, 7, 21-27.

Slunga, R., 1979: Source mechanism of a Baltic earthquake inferred from surface-wave recordings. Bulletin of the Seismological Society of America, 69, 6, 1931-1964.

Sõstra, Ü., Kallaste, T., 2008: Sonda tektoonilise rikke hüdrotermilised mineraalid. Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed, 6-8.

Rattas, M., Kalm, V., 2004: Glaciotectonic deformation patterns in Estonia. Geological Quarterly, 48, 1, 15-22.

Laitakari, I., Rämö, T., Suominen, V., Niin, M., Stepanov, K., Amantov, A., 1996: Subjotnian: Rapakivi granites and related rocks in the surroundings of the Gulf of Finland. Geological Survey of Finland. Special Paper, 21, 59-97.

Rattas, M., Kalm, V., 1999: Classification and areal distribution of glaciotectonic features in Estonia. Geological Quarterly, 43, 2, 177-182.

Vaher, R. M., Raukas, A. V., Tavast, E. H., 1980: The influence of tectonics and bedrock topography on the formation of insular heights at Estonia [О роли тектонических движений и подстилающей поверхности в формировании островных возвышенностей Эстонии]. Geomorfologija, 3, 55-65.

Raukas, A., Tavast, E., Vaher, R., 1988: Some structural and geomorphological aspects of recent crustal movements in Estonia. Journal of Geodynamics, 10, 295-300. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0264-3707(88)90035-X

Sildvee, H., 1991: Eesti maavärinad ei jää kahe silma vahele. Eesti Loodus, 12, 699-701.

Randjärv, J., 1993: Vertical movements of the Earth's crust in the Baltic region. Reports of the Finnish Geodetic Institute, 93, 2, 1-33.

Sildvee, H., 1988: Võrtsjärve maavärin. Eesti Loodus, 1, 26-30.

Raukas, A., Gaigalas, A., 2008: Pleistocene glacial deposits along the eastern periphery of the Scandinavian ice sheets - an overview. Boreas, 22, 3, 214-222. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1993.tb00181.x

Maasik, V., 1977: Eesti maavärinaist füüsiku seisukohalt. Eesti Loodus, 3, 130-135.

Kask, I., 1977: Kui maa väriseb Eestis. Eesti Loodus, 2, 111-113.

Peltser, O., Riisalu, E., 1977: 25. oktoobril 1976 kell 11.42. Eesti Loodus, 2, 111-111.

Vallner, L., Sildvee, H., Torim, A., 1988: Recent crustal movements in Estonia. Journal of Geodynamics, 9, 215-223.

Kildema, K., 1970: Lääne-Eesti saarestik ja tektoonika. Märkmeid kihiriketest. Eesti Loodus, 11, 666-666.

Preem, R., 1970: Uut mandrite triivi kasuks. Eesti Loodus, 2, 106-110.

Heinsalu, Ü., 1970: Aluspõhja glatsitektoonilisi lasumusrikkeid Kirde-Eestis. Eesti Loodus, 1, 118-120.

Preem, R., 1968: Mandrite triivi hüpotees kaasajal. Eesti Loodus, 6, 355-369.

Müürsepp, P., 1968: Kuidas tekkis mandrite triivimise teooria. Eesti Loodus, 5, 291-296.

Želnin, G., 1958: Maakoore kerkimine Eestis. Eesti Loodus, 5, 269-274.

Meriste, M., Kirsimäe, K., 2015: Development of the reed bed in Matsalu wetland, Estonia: responses to neotectonic land uplift, sea level changes and human influences. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 2, 159-172. https://doi.org/10.3176/earth.2015.24

Rattas, M., Kalm, V., 2001: Glaciotectonic deformation pattern in the hummocky moraine in the distal part of the Saadjärve drumlin field, east-central Estonia. Slovak Geological Magazine, 7, 243-246.

Miidel, A., 1994: Geological background of the present regional uplift anomaly in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 2, 69-80.

Urban, G., 1989: The heat flow and generation of radiogenic heat of the crystal basement structures of the Baltic syneclise. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 4, 155-161.

Nikonov, A., Sildvee, H., 1988: Earthquakes in Estonia and their seismotectonic position. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 3, 127-142.

Puura, V., Suuroja, K., 1984: The structure of the Vihterpalu fault zone in North-West Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 1, 36-38.

Kattai, V., Vingisaar, P., 1980: The structure of the Ahtme tectonic fault zone. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 2, 55-62.

Vishnevsky, P., Vasserman, I., Bareyev, V., Gurevich, V., Heinsalu, Ü., Vaher, R., Glukhov, A., 1978: Infrared radiation surveying of tectonic pattern in Estonia [Инфракрасная съемка на участке Виру-Нигула Эстонской ССР]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 4, 148-150.

Heinsalu, Ü., 1976: Dislocations in the outlier Toompea (Tallinn). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 3, 255-257.

Puura, V., Sudov, B., 1976: The tectonically active platform zones on the south slope of the Baltic shield and their metallogeny. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 3, 206-214.

Rähni, E., 1973: On the neotectonic block movements of the earth's crust on the territory of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 4, 331-340.

Kessel, H., Miidel, A., 1973: On the late and post-glacial crustal movements in Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 3, 257-264.

Heinsalu, Ü., Sildvee, H., 1971: Die Abhängigkeit der neotektonischen und der gegenwärtigen differenzierten Bewegungen im nordöstlichen Estland von den Störungzonen des Grundgebirges und der Tafeldecke. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 3, 260-265.

Miidel, A., Paap, Ü., Raukas, A., Rähni, E., 1969: On the origin of the Vaivara Hills (Sinimäed) in NE Estonia [К вопросу о происхождении Вайвараских Синих гор (Северо-Восточная Эстония)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 4, 370-376.

Heinsalu, Ü., 1962: On the development of NE-directed tectonic joints in Estonia. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 343-347.

Verte, A., 1962: The influence of the Estonian tectonical structures on the composition and piesometry of underground waters. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 337-341.

Orviku, K., Orviku, Kaarel, 1961: On the regularities of the structure and development of the contemporary Estonian coast. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VIII, 97-112.

Baukov, S., 1956: Geotectonic conditions of shale accumulation [Геотектонические условия сланценакопления]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, I, 95-104.

Miidel, A., 1966: On the connection of contemporary movements of the earth's crust with the erosional-accumulative action of rivers in Estonia [О связи между современными движениями земной коры и эрозионно-аккумулятивной деятельностью рек Эстонии]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 15, 1, 121-133.

Eberhards, G., Miidel, A., 1984: Main features of the development of river valleys in the East Baltic. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 136-145.

Frebold, H., 1928: Grundzüge im Charakterbilde der epirogenen Bewegungen Skandinaviens und des Baltikums im Kambro-Silur. Geologische Rundschau, 19, 2, 81-105. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF01769025

Reinwaldt, I., 1935: Störungen im Brennschiefergebiet Estlands. Tehnika Ajakiri, 9, 161-165.

Parts, A., 1930: Pinnaliikumisi Läänemere ümbruses. Loodusevaatleja, 5, 133-138.

Palmre, H., 1966: Über eine tektonische Störung im Zentralgebiet Estlands [O тектоническом нарушении в районе Выхма (Центральная Эстония)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 15, 2, 289-293.

Scupin, H., 1927: Epirogenese und Orogenese im Ostbaltikum. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, XI, 3, 1-28.

Tuuling, I., 1988: The structure of the eastern part of the Baltic oil shale and phosphorite basin [СТРУКТУРА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПРИБАЛТИЙСКОГО\nБАССЕЙНА ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ И ФОСФОРИТОВ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 2, 59-69.

Kaljo, D., 1971: The tectonic factor in the geological history of the East Baltic Basin during the Silurian. Memoirs de Bureau de Recherches Geologique et Minieres, 73, 275-279.

Orviku, Karl & Orviku, Kaarel, 1969: Die Abhängigkeit der morphologischen Gestalt der Abrasionküste vom Charakter der Untergrundgesteine und vom relief des Untergrundes auf den Auftauchküsten Estlands [Зависимость морфологического строения абразионных берегов поднимающегося побережья Эстонии от характера и рельефа коренных пород]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 2, 164-173.

Orviku, Karl, 1961: Über die Bedeutung der Neotektonik in der geologischen Entwicklung Estlands während der anthropogenen Periode [Neotektoonika osast Eesti geoloogilises arengus antropogeeniajastul]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 37-46.

Klaamann, E., 1977: Kõigi aegade tugevaim maavärin Eestis. Eesti Loodus, 6, 338-344.

Teichert, C., 1927: Die Klufttektonik der cambro-silurischen Schichtentafel Estlands. Geologische Rundschau, 18, 4, 241-263. https://doi.org/10.1007/BF01805276

Poprawa, P., Šliaupa, S., Stephenson, R., Lazauskiene, J., 1999: Late Vendian-early Palaeozoic tectonic evolution of the Baltic Basin: regional tectonic implications from subsidence analysis. Tectonophysics, 314, 1, 219-239. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(99)00245-0

Kask, J., Raudsep, R., Saadre, T., Suuroja, K., 1994: Geoloogilised huvid Osmussaarel. Eesti Loodus, 12, 371-372.

Pirrus, E., Vaher, R., 1975: Lasumusrike Toila klindil. Eesti Loodus, 18, 4, 226-228.

Heinsalu, Ü., 1971: Murrangud Toompea edelanõlva paljandis. Eesti Loodus, 14, 11, 677-678.

Künnapuu, S., 1970: Lasuvusrike Toompeal. Eesti Loodus, 13, 4, 231-231.

Põldsaar, K., Ainsaar, L., 2014: Extensive soft-sediment deformation structures in the early Darriwilian (Middle Ordovician) shallow marine siliciclastic sediments formed on the Baltoscandian carbonate ramp, northwestern Estonia. Marine Geology, 356, 111-127. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2013.08.012

Kleesment, A., 2003: Lõhest liivakivis saab koobas. Eesti Loodus, 2003, 7/8, 50-53.

Mens, K., Kleesment, A., Mägi, S., Saadre, T. & Einasto, R., 1992: Caledonian structural complex along the Tahkuna-Goldap line [Разрез каледонского структурного комплекса запада Прибалтики (по линии Тахкуна – Голдап)]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 3, 124-138.

Bekker, H., 1924: Devon Irboska ümbruses: stratigraafia, fauna ja paleogeograafia. Eesti Loodusteaduse Arhiiv, 10, 1, 1-55.

Aaloe, Ago, Kessel, H., Mägi, S., 2007: Rebala geoloogia. In: Pärtel, M., Kusma, M. (ed.). Maa mäletab... Valitud artiklid aastatest 1977-2007. Rebala Muinsuskaitseala, Jõelähtme, p. 113-136.

Kotlukov, V. A., 1968: Tektonika [Тектоника]. Geologiâ mestoroždenij uglâ i gorûčih slancev SSSR. Tom 11. Gorûčie slancy SSSR. Nedra, Moskva, p. 52-56.

Suuroja, K., 2017: Aluspõhja struktuurid. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 23-24.

Pirrus, E. (toim), 2002: Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään 6/02. Tektoonika ja keskkond. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 6. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 1-69.

Puura, V., 1988: Paleotektoničeskaâ obstanovka na severo-zapade Vostočno-Evropejskoj platformy [Палеотектоничесская обстановка на северо западе Восточно Европейской платформы]. Problemy geologii fosforitov. Tezisy dokladov i putevoditel' VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tallin 18-21 aprelâ 1988 g.. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 90-92.

Puura, V., 1991: Origin of the Baltic Sea depression [Происхождение впадины Балтийского моря]. Nedra, Leningrad, p. 365-370.

Puura, V., Amantov, A., Sviridov, N., Kanev, S., 1991: Tectonics [Тектоника]. Nedra, Leningrad, p. 267-290.

Vallner, L., Lutsar, R., 1966: On the deformations of the Earth*s surface on the territory of Tallinn. In: Auer, V. et al. (ed.). Proceedings of the Second international symposium on recent crustal movements, Aulanko, Finland, August 3-7, 1965. Annales Academiae Scientiarum Fennicae: Geologica-Geographica, 90, p. 387-394.

Ploom, K., Suuroja, S., Suuroja, K., 2011: Clay diapirs in the coastal zone of eastern Gulf of Finland. Coastal environments: An holistic appraisal. Program and Abstracts. All at Sea 2011. University of York, 8-9. September 2011, York, p. 40-40.

Suveizdis, P. I., Brangulis, A. P., Brio, H. S. Laškov, E. M., Puura, V. A., 1977: Tektonika Pribaltiki (maket novoj tektoničeskoj karty masštaba 1:500 000) [Тектоника Прибалтики (макет новой тектонической карты масштаба 1:500 000)]. Regional'naâ tektonika Belorussii i Pribaltiki. Nauka i tehnika, Minsk, p. 10-15.

Vaher, R. M., Kala, E. A., Puura, V. A., 1978: Linejnye dislokacii osadočnogo čehla Severnoj Èstonii [Линейные дислокации осадочного чехла Северной Эстонии], p. 31-34.

Puura, V. A., Kala, E. A., 1978: Plakantiklinali Severo-Vostočnoj Èstonii [Плакантиклинали Северо-Восточной Эстонии], p. 29-31.

Laškov, E. M., Mägi, S. O., 1978: Tektoničeskoe i facial'noe rajonirovanie ranneordovikskogo bassejna Vostočnoj Pribaltiki [Тектоническое и фациальное районирование раннеордовикского бассейна Восточной Прибалтики]. In: Brazauskiene, D. K. (ed.). Dostiženiâ i perspektivy geologičeskogo izučeniâ Litovskoj SSR, Vilnius, p. 120-123.

Vaher, R. M., Mardla, A. K., 1971: Opyt izučeniâ tektoničeskogo stroeniâ učastka Sinimâè (Severo-Vostočnoj Èstoniâ) metodom èlektrorazvedki [Опыт изучения тектонического строения участка Синимяэ (Северо-Восточной Эстония) методом электроразведки]. Voprosy regional'noj geologii Pribaltiki i Belorussii, Riga.

Vaher, R., 1974: Struktura i razryvnye narušeniâ karbonatnoj tolŝi ordovika Severo-Vostočnoj Èstonii [Структура и разрывные нарушения карбонатной толщи ордовика Северо-Восточной Эстонии]. In: Bezladnova, M. I. (ed.). Razlomy Belorussii i Pribaltiki. Valgevene TA geokeemia ja Geofüüsika Instituut, Minsk, p. 77-84.

Miidel, A., 1996: Glatsiotektoonilised rikked Kirde-Eestis. XIX Eesti looduseuurijate päev, p. 27-30.

Pobul, E., 1977: Tektonika, neotektonika i geofizika [Тектоника, неотектоника и геофизика]. In: Müürisepp, K. (ed.). Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1966-1970, I, 50. Valgus, Tallinn, p. 37-41.

Sildvee, H., 1989: Neotektonika i sejsmičnost' v Èstonii [Неотектоника и сейсмичность в Эстонии]. Geodeziâ - sejsmologiâ: deformacii i prognoz. Meždunarodnyj simpozium. Erevan, 2-6 okt. 1989 g. Tezisy dokladov, Moskva, p. 173-173.

Sildvee, H., Miidel, A., 1976: O rezul'tatah interpretacii sovremennyh dviženij zemnoj kory v Èstonii [О результатах интерпретации современных движений земной коры в Эстонии]. Tezisy dokl. respubl. nauč.-tehn. konferencii po avtomobil'nym dorogam i geodezii, Tallinn, p. 89-90.

Zhelnin, G., Vallner, L., Sildvee, H., Lump, N., 1972: Izučenie sovremennyh vertikal'nyh dviženij zemnoj poverhnosti na ispytatel'noj trasse Èstonskoj SSR [Изучение современных вертикальных движений земной поверхности на испытательной трассе Эстонской ССР]. Sovremennye dviženiâ zemnoj kory na geodinamičeskih poligonah. Fan, Taškent, p. 54-58.

Miidel, A., 2008: Merest tõusev maa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 11-12.

Shogenova, A., 1991: Analiz struktury ordovikskoj karbonatnoj tolŝi na Rakvereskom slance-fosforitovom mestoroždenii (RSFM) v Èstonii [Анализ структуры ордовикской карбонатной толщи на Раквереском сланце-фосфоритовом месторождении (РСФМ) в Эстонии]. Karbonatnye formacii i usloviâ ih obrazovaniâ, Sverdlovsk, p. 89-91.

Tuuling, I., 1990: Struktura Pribaltijskogo basseja gorûčih slancev i fosforitov [Структура Прибалтийского бассейа горючих сланцев и фосфоритов], Minsk, p. 1-22.

Ananyin, I. V., Bulin, N. K., Klaamann, E. R., 1980: Osmussaarskoe (Èstonskoe) zemletrâsenie 25. oktâbrâ 1976. g. [Осмуссаарское (Эстонское) землетрясение 25. октября 1976. г.]. Zemletrâseniâ v SSSR v 1976 g.. Nauka, Moskva, p. 91-97.

Miidel, A., 1993: Vaateid maakoore nüüdisliikumistest Eestis. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 27. Valgus, Tallinn, p. 5-19.

Rattas, M., Kalm, V., 1999: Glaciotectonic map and database of Estonia. In: Lee-Thorp, J., Clift, H. (ed.). The Environmental Background to Hominid Evolution in Africa. INQUA XV International Congress, 3-11 August 1999, Durban, South Africa. Book of Abstracts, p. 146-146.

Puura, V., Flodén, T., Kirs, J., 1999: History of the Svecofennian crust, Baltic Sea region. EUG 10. The Journal of Conference Abstracts, 4, p. 136-136.

Rattas, M., Kalm, V., 2003: Glaciotectonic deformation pattern in Estonia. In: Lancaster, N. (ed.). XVI INQUA Congress Programs with Abstracts: July 23-30, 2003, Reno, Nevada, USA. Desert Research Institute, Reno, Nevada, p. 143-143.

Kalm, V., Hang, T., Lasberg, K., Rosentau, A., Kohv, M., 2009: Stop 2: Glaciotectonically dislocated Eemian interglacial deposits at Rõngu. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 60-64.

Garetsky, R., Boborykin, A., Emeljanov, A., Sildvee, H., 1989: Historical Earthquakes on the Territory of Byelorussia and the Baltic Republics. Proceedings of the symposium Calibration of Historical Earthquakes on Europe and Recent Developments in intensity interpretation. European seismological comission, 23-28 August, 1988, Sofia. Instituto Geográfico Nacional, Madrid, p. 217-230.

Sildvee, H., 1991: Loode-Eesti tektoonilisest ja seismilisest aktiivsusest. In: Mänd, R. (ed.). XVI Eesti looduseuurijate päevad. Ettekanded. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 10-11.

Sildvee, H. H., Miidel, A. M., 1977: Opyt primeneniâ geologo-geofizičeskih metodov dlâ interpretacii sovremennyh dviženij zemnoj poverhnosti na territorii Èstonii [Опыт применения геолого-геофизических методов для интерпретации современных движений земной поверхности на территории Эстонии]. Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Tezisy dokladov VII Vsesoûznogo soveŝaniâ po izučeniû sovremennyh dviženij zemnoj kory. L'vov, 16-21 maâ 1977 g.. Nauka, Moskva, p. 89-90.

Sildvee, H., 1981: On observations of secular variation in gravity in Estonia [Неприливные вариации силы тяжести и их связь с современными движениями земной коры на терртории Эстонии]. In: Riives, L. J. (ed.). Izučenie sovremennyh dviženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 62-70.

Sildvee, H., 1973: O svâzi meždu zonami razlomov i sovremennymi differencirovannymi dviženiâmi zemnoj kory na territorii Èstonii [О связи между зонами разломов и современными дифференцированными движениями земной коры на территории Эстонии]. Sovremennye dviženiâ zemnoj kory na geodinamičeskih poligonah, Alma-Ata, p. 173-177.

Raukas, A. V., Tavast, E. H., 1984: O roli tektoniki v obrazovanii i razvitii Finskogo zaliva i Pskovsko-Čudovskogo ozera. In: Lisicyn A. P. (ed.). Geologiâ okeanov i morej: Tezisy dokladov VI Vsesoûznoj školy morskoj geologii. T. II, Moskva, p. 20-22.

Puura, V., 1986: Tektonika [Тектоника]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 153-164.

Puura, V., Vaher, R., Tuuling, I., 1987: Tektonika [Тектоника.]. Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area, p. 90-103.

Mustjõgi, E. A., 1966: Tektonika [История геологического развития]. In: Arhangelski, B. N. (ed.). Gidrogeologiâ SSSR, tom XXX. Èstonskaâ SSR. Nedra, Moskva, p. 58-61.

Pirrus, E., 1981: Saateks. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 3-5.

Puura, V., Klein, V., 1997: Formation of the Earth's crust. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 181-183.

Miidel, A., Vaher, R., 1997: Neotectonics and recent crustal movements. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 177-180.

Puura, V., 1997: Basement features. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 163-167.

Puura, V., Vaher, R., 1997: Cover structure. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 167-177.

Puura, V., Vaher, R., 1997: Deep structure. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 163-163.

Perens, H., 2002: Tektoonika ja aluskord. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 21-23.

Oraspõld, A., Kirs, J. (koost), 1991: Abiks regionaalgeoloogia ja geotektoonika õppijaile I. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-64.

Miidel, A., 2008: Maakoore nüüdisliikumised. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 25-28.

Miidel, A., Raukas, A., 1999: Introduction. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 7-8.

Sõstra, Ü., 1996: Eesti koht Fennoskandia kilbi ääreosas ja võimalikud uued maavarad. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti Teadlaste Kongress 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Ettekannete kokkuvõtted. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 231-231.

Puura, V., 1996: Läänemere ja selle valgala süvageoloogia. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti Teadlaste Kongress 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Ettekannete kokkuvõtted. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 224-224.

Miidel, A., Vaher, R., 1999: Tectonics and formation. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 20-26.

Miidel, A., Raukas, A. (toim), 1999: Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 1-148.

Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (eds), 2004: Lake Võrtsjärv. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Lake Võrtsjärv. Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn, p. 1-463.

Puura, V., 2008: Tektoonika ja aluskord. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 28-37.

Freimanis, A., 1973: Geoisotherm Map of the Middle and Northern Baltic Area on the Level of the Roof of the Crystalline Basement [Карта геоизотерм по кровле кристаллическоги фундамента Средней и Северной Прибалтики]. In: Kursh, V. M. (ed.). Problemy regionalnoj geologii Pribaltiki i Belorussii. Zinante, Riga, p. 311-314.

Polivko, I. A., 1973: The Distinctive Features of Middle Devonian Through Early Carbonic Tectonics on the Territory of the Baltic Area [Особенности тектонического развития территории Прибалтики в среднем девоне-раннем карбоне]. In: Kursh, V. M. (ed.). Problemy regionalnoj geologii Pribaltiki i Belorussii. Zinante, Riga, p. 235-247.

Volkolakov, F., 1973: Paleotectonic features of the Baltic syneclise of Pre-Devonian Age [Палеотектоническая характеристика Балтиской синеклизы б додевонское бремя]. In: Kursh, V. M. (ed.). Problemy regionalnoj geologii Pribaltiki i Belorussii. Zinante, Riga, p. 229-234.

Puura, V., Vaher, R., 2004: Praguline Eestimaa. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 49-58.

Nestor, H., 2004: Mäslev maapõu. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 39-48.

Meidla, T., Puura, I., 2004: Kui Neptunus valitses. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 208-218.

Kessel, H., Raukas, A., 1979: The Quaternary History of the Baltic. Estonia. In: Gudelis, V., Königsson, L.-K. (ed.). The Quaternary History of the Baltic, Uppsala, p. 127-146.

Pobul, E., 1973: Tektonika i neotektonika [Тектоника и неотектоника]. Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1961-1965, I, 50. Valgus, Tallinn, p. 47-50.

Miidel, A., Raukas, A., Vaher, R., 2004: Geology of the lake basin. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Lake Võrtsjärv. Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn, p. 33-47.

Miidel, A., Raukas, A., Vaher, R., 2003: Võrtsjärve madaliku geoloogia ja maavarad. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Võrtsjärv. Loodus, aeg, inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 39-53.

Miidel, A. M., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Neotektoničeskie i sovremennye dviženiâ [Псковско-Чудское озеро: Неотектонические и современные движения]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 125-127.

Sildvee, H. H., Miidel, A. M., 1980: Opyt primeneniâ geologo-geofizičeskih metodov dlâ interpretacii sovremennyh dviženij zemnoj poverhnosti na territorii Èstonii [Опыт применения геолого-геофизических методов для интерпретации современных движений земной поверхности на территории Эстонии]. Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Teoriâ, metody, prognoz. Nauka, Moskva, p. 110-114.

Sildvee, H., Miidel, A., 1978: Nekotorye rezul'taty interpretacii sovremennyh dviženii zemnoj kory v Èstonii [Некоторые результаты интерпретации современных движении земной коры в Эстонии]. Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Nauka, Novosibirsk, p. 138-143.

Gazizov, M. S., 1973: On the methods of studying manifestations of neotectonic movements in the Baltic oilshale basin [К методике изучений проявления неотектонических движений в Прибалтийском сланцевом бассейне]. In: Riives, L. J. (ed.). Recent movements of the Earth's crust No 5. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 319-322.

Lutsar, R. V., Saapar, L. A., Arbeiter, R. J., 1973: Investigation of the crustal movements within the precincts of towns of the Estonian S.S.R. [Изучение движений земной поверхности в городах Эстонской ССР]. In: Riives, L. J. (ed.). Recent movements of the Earth's crust No 5. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 139-143.

Sildvee, H., Miidel, A., Zhelnin, G., 1973: On the problem of differentiation of recent crustal movements in Estonian [К проблеме дифференциации современных движений земной коры Эстонии]. In: Riives, L. J. (ed.). Recent movements of the Earth's crust No 5. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 302-308.

Riives, L. J., 1973: Recent movements of the Earth's crust No 5 [Современные движения территории земной коры]. In: Riives, L. J. (ed.). Recent movements of the Earth's crust No 5. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 1-685.

Paesalu, J., Sildvee, H., 1981: Observations of tidal variations of gravity in Tallinn [Наблюдения приливных вариаций силы тяжести в Таллине]. In: Riives, L. J. (ed.). Izučenie sovremennyh dviženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 71-81.

Zhelnin, G., Torim, A., 1981: Did the Osmussaare earthquake cause displacement of earth's surface in the E.S.S.R. [Вызвало ли Осмуссаареское землетрясение смещение земной поверхности территории ЭССР]. In: Riives, L. J. (ed.). Izučenie sovremennyh dviženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 28-39.

Riives, L. J., 1981: Izučenie sovremennyh dviženij Pribaltiki [Изучение современных движений Прибалтики]. In: Riives, L. J. (ed.). Izučenie sovremennyh dviženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 1-102.

Zhelnin, G., Vallner, L., Sildvee, H., 1975: Results of the first stage of the investigation of recent crustal movements on the territory of the Estonian S.S.R. [Результаты первого этапа изучения современных движений земной поверхности территории ЭССР]. In: Riives, L. J. (ed.). Sovremennye dviženiâ territorii Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 95-100.

Riives, L. J., 1975: Sovremennye dviženiâ territorii Pribaltiki [Современные движения территории Прибалтики]. In: Riives, L. J. (ed.). Sovremennye dviženiâ territorii Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 1-110.

Sildvee, H., Miidel, A., Zhelnin, G., 1972: K probleme differenciacii sovremennyh dviženij zemnoj kory v Èstonii [К проблеме дифференциации современных движений земной коры в Эстонии]. In: Riives, L. J. (ed.). Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 103-104.

Gazizov, M. S., 1972: K metodike izučeniâ neotektoničeskih dviženij Pribaltijskogo slancevogo bassejna [К методике изучения неотектонических движений Прибалтийского сланцевого бассейна]. In: Riives, L. J. (ed.). Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 26-27.

Riives, L. J., 1972: Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Tezisy dokladov [Современные движения земной коры. Тезисы докладов]. In: Riives, L. J. (ed.). Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-135.

Maasik, V. J., 1965: Of recent movements and geophysical fields on the Soviet Estonian territory [Зависимость между современными движениями и геофизическими полями на территории Эстонской ССР]. In: Zhelnin, G. A. (ed.). Recent crustal movements No 2. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 407-411.

Zhelnin, G. A. (toim), 1965: Recent crustal movements No 2 [Современные движения земной коры No 2]. In: Zhelnin, G. A. (ed.). Recent crustal movements No 2. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 1-433.

Maasik, V., 1960: On the possibilities of using the gravimetrical method in accounting for land uplift and its causes [О возможности применения гравиметрического метода для выяснения вертикальных движений земной коры и их обусловливающих причин]. In: Zhelnin, G. A. (ed.). Neotektoničeskie dviženiâ v Pribaltike. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 144-152.

Zhelnin, G. A. (toim), 1960: Neotektoničeskie dviženiâ v Pribaltike [Неотектонические движения в Прибалтике]. In: Zhelnin, G. A. (ed.). Neotektoničeskie dviženiâ v Pribaltike. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 1-155.

Orviku, K., 1960: Geological data on neotectonic movements of the Earth's crust in the Estonian S. S. R. [О неотектонических движениях в Эстонской ССР на основе геологических данных]. In: Zhelnin, G. A. (ed.). Neotektoničeskie dviženiâ v Pribaltike. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 120-143.

Suveizdis, P. I., Puura, V. A., Brangulis, A. P., 1982: Istoriâ geologičeskogo razvitiâ [История геологического развития]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. Nedra, Leningrad, p. 233-248.

Suveizdis, P. I., Brangulis, A. P., Puura, V. A., 1982: Tektonika [Тектоника]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. Nedra, Leningrad, p. 191-210.

Mägi, S., 1976: Die Dolomitisierung der karbonatischen Gesteine als paläogeographisch-paläotektonisches Kriterium [Исследования доломитизации как палеогеографическо палеотектонического критерия]. In: Narbutas, V. (ed.). Methodik und Interpretation der Ergebnisse mineralogischer und geochemischer Untersuchungen. Mokslas, Vilnius, p. 37-43.

Miidel, A., 1981: On the problem of neotectonic movements in the Peipsi-Pihkva depression [О проблемах изучения неотектонических движений в Псковско-Чудовской впадине]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 116-126.

Miidel, A., Jantunen, T., 1992: Neotectonics and contemporary movements [Неотектоника и современные движения]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 87-98.

Puura, V., Koistinen, T., Laitakari, I., 1992: Tectonics and correlation [Тектоника]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 38-52.

Vaher, R., 1993: Tectonics [Tektoonika]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 39-48.

Savitsky, L., 1984: Excursion 027 A+C. Stop 4:1. Observation station in Tallinn. In: Kaljo, D., Mustjõgi, E., Zekcer, I. (ed.). Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 32-32.

Kaljo, D., 1984: Geotectonic zonation. In: Kaljo, D., Mustjõgi, E., Zekcer, I. (ed.). Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 6-8.

Savitski, L. A., 1984: Èkskursiâ 027A+C. Ostanovka 4:1. Nablûdatel'naâ kamera g. Tallina [Экскурсия 027А+C. Остановка 4:1. Наблюдательная камера г. Таллина]. In: Zekcer, I. S., Kaljo, D. L., Mustjõgi, E. A. (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 35-35.

Kaljo, D., 1984: Istoriâ issledovanij. Geologo-tektoničeskoe rajonirovanie [История исследований. Геолого-тектоническое районирование]. In: Zekcer, I. S., Kaljo, D. L., Mustjõgi, E. A. (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 6-9.

Rattas, M., Kalm, V., 2003: The glaciotectonic map of Estonia. In: Raukas, A., Kukk, H. (ed.). International symposium on human impact and geological heritage. Excursion guide and abstracts. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 107-108.

Torim, A. A., Vallner, L. A., 1982: Vertikal'nye smeŝeniâ v zonah razryvnyh narušenij Èstonii [Вертикальные смещения в зонах разрывных нарушений Эстонии]. Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Tezisy dokladov VIII Vsesoûznogo soveŝaniâ, Kišnjev, p. 121-121.

Sildvee, H. H., 1982: Nekotorye rezul'taty kompleksnyh issledovanij sovremennyh vertikal'nyh dviženij zemnoj poverhnosti na Èstonskom geodinamičeskom poligone [Некоторые результаты комплексных исследований современных вертикальных движений земной поверхности на Эстонском геодинамическом полигоне]. Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Tezisy dokladov VIII Vsesoûznogo soveŝaniâ, Kišnjev, p. 115-116.

Vallner, L. K., 1982: Rasčet regional'nogo osedaniâ zemnoj poverhnosti obuslovlennogo poniženiem gidravličesuogo napora v mnogoslojnoj tolŝe [Расчет регионального оседания земной поверхности обусловленного понижением гидравличесуого напора в многослойной толще]. Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Tezisy dokladov VIII Vsesoûznogo soveŝaniâ, Kišnjev, p. 29-30.

Sildvee, H. H., 1982: Ob issledovaniâh izmenenij sily tâžesti s izučeniem deformacii zemnoj kory v Fennoskandii i v Èstonii [Об исследованиях изменений силы тяжести с изучением деформации земной коры в Фенноскандии и в Эстонии]. In: Nikolajev, N. I., Puura, V. A., Raukas, A. V. (ed.). Problemy neotektoniki i sovremennoj dinamiki litosfery.Tezisy dokladov. Tom I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 174-174.

Miidel, A. M., Puura, V. A., 1982: Problemy neotektoniki severo-zapada Vostochno-Evropejskoj platformy (geologicheskie aspekty) [Проблемы неотектоники северо-запада Восточно-Европейской платформы (геологические аспекты)]. In: Nikolajev, N. I., Puura, V. A., Raukas, A. V. (ed.). Problemy neotektoniki i sovremennoj dinamiki litosfery. Tezisy dokladov. Tom I I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 140-143.

Vallner, L. A., Torim, A. A., 1982: Lokal'nye tektonicheskie podnjatija v predelah sharnirnoj linii [Локальные тектонические поднятия в пределах шарнирной линии]. In: Nikolajev, N. I., Puura, V. A., Raukas, A. V. (ed.). Problemy neotektoniki i sovremennoj dinamika litosfery. Tezisy dokladov. Tom I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 88-88.

Vallner, L., Sildvee, H., Torim, A., 1986: Recent crustal movements in Estonia. In: Boulanger, Yu. D. (ed.). 7th International symposium on recent crustal movements of the Earth. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 133-133.

Tavast, E., 1986: The compilation of the relief maps with neotectonical correction. In: Boulanger, Yu. D. (ed.). 7th International symposium on recent crustal movements of the Earth. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 124-124.

Raukas, A., Tavast, E., Vaher, R., 1986: Some structural and geomorphological aspects of recent crustal movements in Estonia. In: Boulanger, Yu. D. (ed.). 7th International symposium on recent crustal movements of the Earth. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 112-112.

Nikonov, A., Sildvee, H., 1986: Seismic and tectonic activity of Estonian territory. In: Boulanger, Yu. D. (ed.). 7th International symposium on recent crustal movements of the Earth. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 99-99.

Boulanger, Yu. D. (toim), 1986: 7th International symposium on recent crustal movements of the Earth. In: Boulanger, Yu. D. (ed.). 7th International symposium on recent crustal movements of the Earth. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-144.

Einasto, R., Puura, V., 1980: K tektoničeskoj interpretacii silurijskogo litofacial'nogo profilâ Baltijskogo bassejna [К тектонической интерпретации силурийского литофациального профиля Балтийского бассейна]. In: Raukas, A. (ed.). Paleotektonika Pribaltiki i Belorussii. Tezisy VIII soveŝaniâ po tektonike Belorussii i Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 90-94.

Vaher, R. M., Kala, E. A., Tuuling, I. I., 1980: Ob istorii formirovaniâ lokal'nyh struktur Severo-Vostočnoj Èstonii [Об истории формирования локальных структур Северо-Восточной Эстонии]. In: Raukas, A. (ed.). Paleotektonika Pribaltiki i Belorussii. Tezisy VIII soveŝaniâ po tektonike Belorussii i Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 15-18.

Raukas, A. (toim), 1980: Paleotektonika Pribaltiki i Belorussii. Tezisy VIII soveŝaniâ po tektonike Belorussii i Pribaltiki. In: Raukas, A. (ed.). Paleotektonika Pribaltiki i Belorussii. Tezisy VIII soveŝaniâ po tektonike Belorussii i Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-97.

Ratas, U., Karukäpp, R., 1980: Razvitie nekotoryh ostrovnyh geosistem Zapadnoj Èstonii i voprpsy racional'nogo prirodopol'zovaniâ [Развитие некоторых островных геосистем Западной Эстонии и вопрпсы рационального природопользования]. Sovremennye problemy izučeniâ mirovogo okeana. Tezisy dokladov III sekcii VII sezda Geografičeskogo obŝestva SSSR, Leningrad, p. 45-47.

Kudrjavtsev, N. A., 1960: Tectonics [Тектоника]. In: Orviku, K (ed.). Geology of USSR. Vol XXVIII. Estonian SSR. Gosgeoltehizdat, Moskva, p. 194-202.

Orviku, K. (ed), 1960: Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR. In: Orviku, K. (ed.), Moskva, p. 1-512.

Lutsar, R., 1967: Maapinna vajumisest Kopli ja Mustamäe vahelisel alal. Ehitusgeoloogia kogumik, II, Tallinn, p. 96-100.

Pobul, E., 1968: Tektonika i neotektonika [Тектоника и неотектоника]. Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1941-1960. Vypusk I: opublikovannye raboty. Valgus, Tallinn, p. 37-40.

Pobul, E., 1972: Tektonika i neotektonika [Тектоника и неотектоника]. In: Baukov, S. S. (ed.). Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1918-1940. Vypusk I: opublikovannye raboty. Valgus, Tallinn, p. 47-49.

Stumbur, K. A., 1959: O novyh dannyh po tektoničeskim narušeniâm [О новых данных по тектоническим нарушениям]. In: Baukov, S. S. (ed.). Informacionnyj bûlleten', Tallinn, p. 19-24.

Puura, V., Vaher, R., Tuuling, I., 1986: Tectonics [Тектоника]. In: Puura, V. (ed.). Geology of the kukersite-bearing beds of the Baltic Oil shale Basin. Valgus, Tallinn, p. 55-63.

Brangulis, A., Puura, V., Sakalauskas, K., Suveizdis, P., Chubldikovas, A., 1979: Relation of Cover and Basement Structures on the Base of Local Structures [Cоотношение структур фундамента и осадочного чехла (На примере локальных структур)]. In: Suveizdis, P. (ed.). Baltic tectonics. Mokslas, Vilnius, p. 57-68.

Suveizdis, P., Brangulis, A., Puura, V., Brio Ch., Ozolinia, N., 1979: Fractures and their Role in Structure Formation [Разломы и их роль в структурообразовании]. In: Suveizdis, P. (ed.). Baltic tectonics. Mokslas, Vilnius, p. 50-57.

Suveizdis, P., Brangulis, A., Puura, V., 1979: Recent Structural Elements of the Basement Surface [Современные структурные элементы поверхности фундамента]. In: Suveizdis, P. (ed.). Baltic tectonics. Mokslas, Vilnius, p. 30-41.

Suveizdis, P., Brangulis, A., Puura, V., Brio, Ch., Apirubyte, R., 1979: State of Study of the Baltic Tectonics [Изученность тектоники Прибалтики]. In: Suveizdis, P. (ed.). Baltic tectonics. Mokslas, Vilnius, p. 7-17.

Tallinn, K., 1981: Tektooniliste rikete tähtsusest magneesiumivaeste lubjakivimaardlate otsingul Pandivere kõrgustiku edelaosas. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 126-133.

Raukas, A., Vaher, R., 1981: Tektoonika osast Eesti aluspõhja reljeefi ja nüüdispinnamoe kujunemisel. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 6-22.

Pirrus, E. (toim), 1981: Settekivimid ja tektoonika. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 1-140.

Kirs, J., 2005: Maa tektoonikast läbi aegade. In: Verš, E., Nemliher, R. (ed.). Teadus geoloogias. Schola Geologica I. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 9-10.

Raukas, A., 1995: Neotektoonika ja maakoore nüüdisliikumised. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 71-73.

Tavast, E., Raukas, A., 2004: Shore changes of Estonian large lakes during the last two decades. Estonia. Geographical studies, 9. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 17-29.

Miidel, A., 1992: Vaateid maakoore nüüdisliikumistest Eestis. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 27. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-19.

Müürisepp, K., 1962: Aseri lasumusrikkest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1960/61. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-12.

Kaljo, D., Nestor, H. (eds) (Dupl ID 8), 1990: Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 1-209.

Sõstra, Ü., 2003: Eesti tektooniline areng Fennoskandia kilbi äärealal. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 91-94.

Tavast, E., 1991: Aluspõhja reljeefi kujunemisest. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 52-53.

Puura, V., Raukas, A., 1991: Lühidalt Eesti geoloogiast ja maavaradest. In: Puura, I. et al. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, p. 3-9.

Vaher, R., 1983: Tektonika fosforitno-slancevogo bassejna Severo-Vostočnoj Èstonii [Тектоника фосфоритно-сланцевого бассейна Северо-Восточной Эстонии], Minsk, p. 1-22.

Orviku, Kaarel, 1966: Stages of development of small near-shore islands during the uolift of the earth's crust on the northwestern part of the Estonian coast. The development of sea coasts in conditions of oscillatory movements of the earth's crust. Valgus, Tallinn, p. 45-54.

Mühlen, L. zur, 1921: Die Ölschiefer des europäischen Russlands. B. G. Teubner, Leipzig-Berlin, p. 1-31.

Puura, V. A., Mens, K. A., Männil, R. M., Pirrus, E. A., Heinsalu, H. N., 1987: Paleotektonika i facii Baltijskogo bassejna v kembrii i vo vremâ ordovikskogo fosforito- i kukersitonakopleniâ [Палеотектоника и фации Балтийского бассейна в кембрии и во время ордовикского фосфорито- и кукерситонакопления]. In: Garetski, R. G. (ed.). Tektonika, facii i formacii zapada Vostočno-Evropejskoj platformy. Nauka i Tehnika, Minsk, p. 74-86.

Mägi, S., 1981: Tektooniliste tingimuste kajastumine Eesti alamordoviitsiumis. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 71-93.

Mens, K., 1981: Haanja-Mõniste struktuuri arengust Vendi ja Kambriumi läbilõigete alusel [Haanja-Mõniste struktuuri arengust Vendi ja Kambriumi läbilõigete alusel]. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 45-63.

Sõstra, Ü., 2002: Tektooniliste nähtuste uurimisvõimalustest Devoni avamusalal Piusa jõe keskjooksu näitel. Eesti Geoloogia Selts: Bülletään 6/02. Tartu Ülikooli Kirjastus, p. 27-37.

Paasikivi, L. B., 1966: The geological structure and history of Haanja-Lokno and Myniste uplifts [Геологическое строение и история развития Ханья-Локновского и Мынистского поднятий]. Questions Exploration Geophysics, 5. Nedra, Leningrad, p. 86-97.

Mens, K., Pirrus, E., Puura, V., 1981: Kirde-Eesti Sonda ja Uljaste kerkestruktuuride kujunemisest vendi ja kambriumi settekivimite analüüsi alusel. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 23-44.