Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (13)

Valgma, I., 2009: Editors page. Oil shale mining-related research in Estonia. Oil Shale, 26, 4, 445-450. https://doi.org/10.3176/oil.2009.4.01

Aleksandrova, T. N., Romashev, A. O., Yanson, U. M., 2015: Study into the feasibility of rare elements extraction from the black shale rocks [Исследование возможности извлечения редких элементов из черносланцевых пород]. Mining informational and analytical bulletin, 4, 124-128.

Rang, S., Orav, A., Ivanov, A., Eisen, O., Stjopin, S., 1974: Сomposition of the Toolse Dictyonema shale oil fraction 120—190°C [О СОСТАВЕ ФРАКЦИИ СМОЛЫ ДИКТИОНЕМОВОГО\nСЛАНЦА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТООЛСЕ, ВЫКИПАЮЩЕЙ\nВ ПРЕДЕЛАХ 120—190° С]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 1, 27-30.

Stumbur, H., 1977: Põlevkivide kasutamise võimalustest sõltuvalt orgaanilise aine kvaliteedist [О ПУТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ\nВ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЧЕСТВА ИХ\nОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 4, 304-312.

Lippmaa, E., Maremäe, E., Trummal, A., Rummel, A., Lippmaa, J., 2006: Enriched uranium technology at the Sillamäe oil shale processing plant. Oil Shale, 23, 3, 275-280.

Palvadre, R., Ahelik, V., 1993: The distribution of some rare metals in the process of separation of organic matter from Estonian Dictyonema argillite. Oil Shale, 10, 4, 271-281.

Pihlak, A.-T., 2011: Eesti diktüoneemaargilliidi varudest ja nende kasutamise võimalustest. Keskkonnatehnika, 11, 5, 33-37.

Kaljuvee, T., Tõnsuaadu, K., Traksmaa, R., Einard, M., Jefimova, J., Petkova, V., 2019: Thermal behaviour of Estonian phosphorites from different deposits. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Springer, Netherlands, p. 1-13. https://doi.org/10.1007/s10973-019-09056-0

Vinkman, A., Sandrak, J., 1968: Sostoânie i zadači proizvodstva fosforitnogo koncentrata na Maarduskom himkombinate [Состояние и задачи производства фосфоритного концентрата на Маардуском химкомбинате]. Obolovye fosfority kak syr'e dlâ himičeskoj promyšlennosti, Tallinn, p. 71-76.

Zagurajev, V., Šuvalova, N., Tatarski, A., Ratškovskaja, T., Tšupina, G., Raudsep, R., 1988: Compositional characteristics and geological-technological types of phosphate resources of the Baltic basin [Особенности вещественного состава и геолого-технологические типы фосфоритных руд месторождений Прибалтийского бассейна]. In: Kaljo, D. (ed.). Problems in phosphorite geology, Tallinn, p. 65-66.

Siirde, A., 1956: Nekotorye nobye dannye o diktionemovom slance [Некоторые нобые данные о диктионемовом сланце]. Transactions of Tallinn Technical University, 73. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 3-21.

Uus, E., Suurtal, A., Siirde, E., 1960: O vozmožnosti primeneniâ zoly diktionemovogo slanca dlâ proizvodstva gazosilikata [О возможности применения золы диктионемового сланца для производства газосиликата]. Transactions of Tallinn Technical University, 185. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 194-205.

Jegorov, D., Loosaar, J., 1984: Emission of toxical compounds in burning pulverized Estonian oil shale and argilite of the experimental stand. Transactions of Tallinn Technical University, 579. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 3-15.