Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (40)

Mõtus, M.-A., 1997: Tabulate corals. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Raukas, A. & Teedumäe, A. (Eds). Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 219-223.

Klaamann, E., 1962: Tabulâty ordovika i silura Èstonskoj SSR i ih stratigrafičeskoe značenie [Табуляты ордовика и силура Эстонской ССР и их стратиграфическое значение]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-22.

Klaamann, E., 1971: On the facial complexes of Tabulata in the Silurian of Baltic Regions. In: Sokolov, B. S. (ed.). International Paleontological Symposium on corals (Coelenterata). Abstracts, Novosibirsk, p. 42-43.

Mõtus, M.-A., Hints, O., 2013: Diversification of Ordovician and Silurian tabulate corals in Baltoscandia and Podolia. In: Lindskog, A., Mehlqvist, K. (ed.). Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting, Lund University, 9-19 June 2013 Lund, Sweden, Lund, p. 232-233.

Klaamann, E., 1962: The Ordovician and Silurian tabulata of Estonian SSR and their stratigraphical significance. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-22.

Aaloe, Ago, 1970: Jaagarahu Stage [Яагарахуский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 252-264.

Klaamann, E., 1970: Ohesaare Stage [Охесаареский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 297-300.

Klaamann, E., 1970: Kaugatuma Stage [Каугатумаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 291-297.

Klaamann, E., 1970: Kuressaare Stage [Курессаареский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 286-290.

Klaamann, E., 1982: Soobŝestva tabulât severnogo borta silurijskogo bassejna Baltiki i biozonal'nost' [Сообщества табулят северного борта силурийского бассейна Балтики и биозональность]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. All-Union conference, Tallinn, October 19-22, 1982. Abstracts. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Geology, Tallinn, p. 41-42.

Klaamann, E., 1972: On the tabulata assemblages in the Silurian of the East Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 1, 78-82.

Kaljo, D., Sarv, L., 1966: On the correlation of the Baltic Upper Silurian. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 15, 2, 277-288.

Nestor, H., 1970: Juuru Stage [Юуруский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 204-221.

Aaloe, Ago, Einasto, R., 1970: Biohermal limestones [Биогермные известняки]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia, Tallinn, p. 41-46.

Nestor, H., Nestor, V., 1977: A quantitave study of two early Llandoverian bioherms on the Isle Hiiumaa (Estonian SSR) [Количественные исследования двух раннелландоверийских биогермов о. Хийумаа]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 2, 122-128.

Mõtus, M.-A., 1994: Fossiilsed korallid Eestis. Eesti Loodus, 6, 178-179.

Kiaer, J., 1904: Revision der mittelsilurischen Heliolitiden und neue Beiträge zur Stammesgeschichte derselben. Skrifter Norske Videnskaps-Akad. Oslo, 2. A. W. Brøggers Buchdruckerei, Christiania, p. 1-58.

Lindström, G., 1899: Remarks on the Heliolitidae. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, 32. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, p. 1-140.

Klaamann, E. R., 1986: The tabulate communities and biozones of the East Baltic Silurian [Сообщества и биозональность табулятоморфных кораллов силура Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 80-98.

Klaamann, E., 1969: Adaverina - a new name for Syringocystis Klaamann, 1966. [Adaverina - новое название для Syringocystis Klaamann, 1966]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 1, 88-88.

Sokolov, B. S., 1952: Tabulâty paleozoâ Evropejskoj časti SSSR. Čast' III. Silur Pribaltiki (Favozitidy venlokskogo i ludlovskogo ârusov) [Табуляты палеозоя Европейской части СССР. Часть III. Силур Прибалтики (Фавозитиды венлокского и лудловского ярусов)]. In: Yachchurzinskaya, A. B. (ed.). Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI). Gostoptexizdat, Leningrad-Moscow, p. 1-85.

Sokolov, B. S., 1951: Tabulâty paleozoâ Evropejskoj časti SSSR. Čast' I. Ordovik Zapadnogo Urala i Pribaltiki [Табуляты палеозоя Европейской части СССР. Часть I. Ордовик Западного Урала и Прибалтики]. In: Rjabinin, V. N. (ed.). Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI). Gostoptexizdat, Leningrad-Moscow, p. 1-132.

Vinn, O., Wilson, M. A., 2012: Epi- and endobionts on the late Silurian (early Pridoli) stromatoporoids from the Saaremaa Island, Estonia. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82, 3, 195-200.

Einasto, R., 1970: Rootsiküla Stage [Роотсикюлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 264-267.

Klaamann, E., 1970: Paadla Stage [Паадлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 276-286.

Kaljo, D., 1970: Raikküla Stage [Райккюлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 221-232.

Aaloe, Ago, 1970: Jaani Stage [Яаниский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 243-252.

Nestor, H., Kala, E., 1968: A stratigraphic revision of the lowermost Silurian in the northern East-Baltic area [Ревизия стратиграфии низов силура Северной Прибалтики]. In: Grigelis, A. (ed.). Stratigraphy of the Baltic Lower Paleozoic and its correlation with other areas. Mintis, Vilnius, p. 188-214.

Klaamann, E., 1977: Über die silurischen Tabulatensukzessionen Estlands und der Insel Gotland. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 3, 203-210.

Klaamann, E., 1977: Zur Korrelation des Wasserfallprofils von Visby (Gotland) und des Glints vom nördlichen Saaremaa (Estland) nach Korallen [К корреляции разрезов Висбюского водопада (о. Готланд ) и глинта Северного Сааремаа (Эстония) по кораллам]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 1, 33-37.

Klaamann, E., 1975: Verbreitung der ältesten Tabulatenassoziation in Baltoskandia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 4, 287-291.

Klaamann, E., 1978: Catenipora quadrata (Fischer-Benzon, 1871) im Silur von Baltoscandia [Catenipora quadrata (Fischer-Benzon, 1871) в силуре Балтоскандии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 2, 53-58.

Klaamann, E, 1975: Zur Taxonomie einiger mittelordovizischer Tabulatenarten Norwegens, Schwedens und Estlands. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 3, 219-226.

Klaamann, E. R., 1970: Variability and taxonomic position of Angopora hisingeri (Jones) [Изменчивость и таксономическое положение Angopora hisingeri (Jones)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 1, 62-68.

Klaamann, E. R., 1964: Late Ordovician and Early Silurian Favositida of Estonia [Позднеордовикские и раннесилурийские Favositida Эстонии], Tallinn, p. 1-119.

Klaamann, E. R., 1962: Distribution of tabulata in the Ordovician and Silurian of Estonia (with a description of some new species) [Распространение ордовикских и силурийских табулят Эстонии (с описанием некоторых новых видов)]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 149-169.

Klaamann, E. R., 1962: Upper Silurian Tabulata of Estonia [Табуляты верхнего силура Эстонии.]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, IX, 25-70.

Klaamann, E. R., 1961: The Wenlockian tabulata and heliolitida of Estonia [Табуляты и гелиолитиды венлока Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VI, 69-112.

Klaamann, E. R., 1959: On the tabulate fauna of the Juuru and Tamsalu stages [О фауне табулят юуруского и тамсалуского горизонтов]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 8, 4, 256-270.

Mõtus, M.-A., 2003: A small tabulate coral assemblage from the Wenlock of Saaremaa (Estonia). In: Hubmann, B., Piller, W. E., Rasser, M., Latal, C. (ed.). 9th Internaltional Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Graz, 3.-7.8.2003, 7. Karl-Franzens University, Graz, p. 124-124.