Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (32)

Raukas, A., 1984: O stratotipah i ètalonnyh razrezah četvertičnyh otloženij Pribaltiki i o metodike izučeniâ lednikovyh otloženij [О стратотипах и эталонных разрезах четвертичных отложений Прибалтики и о методике изучения ледниковых отложений]. Paleogeografiâ i stratigrafiâ četvertičnogo perioda Pribaltiki i sopredel'nyh rajonov, Vilnius, p. 81-87.

Mens, K. (comp.), 1992: Catalogue of Vendian and Cambrian stratotypes of the East Baltic areas [Каталог стратотипов венда и кембрия Прибалтики], Tallinn, p. 1-25.

Koff, T., 2012: Arengutest Holotseeni paleogeograafilistes uuringutes. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 43-56.

Saarse, L., Raukas, A., Kvasov, D., 1987: Preliminary results of the investigation of reference sites and type regions in the European part of the Soviet Union. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone II. Lakes, II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 9-33.

Raukas, A., 2003: Briefly about the geology of Estonia. In: Raukas, A., Kukk, H. (ed.). International symposium on human impact and geological heritage. Excursion guide and abstracts. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 9-14.

Kessel, H., Raukas, A., 1981: Pijskopi-Lemmeoâ - areal'nyj stratotip ancilovyh i litorinovyh obrazovanij (Ûgo-Zapadnaâ Èstoniâ) [Пийскопи-Леммеоя - ареальный стратотип анциловых и литориновых образований (Юго-Западная Эстония)]. In: Raukas, A. (ed.). Korrelâciâ nad- i podvodnyh otloženij i form rel'efa Ûžnoj i Srednej Baltiki (Tezisy dokladov). ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 30-31.

Raukas, A., 1981: O stratotipah i ètalonnyh razrezah pozdne- i poslelednikovyh otloženij Baltijskogo morâ [О стратотипах и эталонных разрезах поздне- и послеледниковых отложений Балтийского моря]. Korrelâciâ nad- i podvodnyh otloženij i form rel'efa (Tezisy dokladov)Ûžnoj i Srednej Baltiki, Tallinn, p. 28-29.

Meidla, T., Ani, T., Paiste, T., Guitor, S., Helde, R., Jürna, V., Külaviir, M., Kütas, M., Mänd, K., Soomer, S., Tsarjov, S., 2017: Stratotypes in theory and practice - the Estonian example. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 56-57.

Rubel, M., Nestor, V., 2011: Silurian time scale and regional records. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G. & Vasilkova, J. (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 56-56.

Paalits, I., Kurvits, T., Puura, I., 1999: Organic-walled microfossils and glauconite mineralogy of the Varangu formation in its stratotype. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 76-78.

Hints, L., Meidla, T., Nõlvak, J., 1993: On the boundary stratotypes of the Ordovician Regional Stages in the East Baltic. In: Grigelis, A., Jankauskas, T.-R., Mertinienė, R. (ed.). 2nd Baltic Stratigraphic Conference. Abstracts, Vilnius, p. 25.

Puura, I., Viira, V., 1996: The Pakerort Stage: current boundary concepts and biostratigraphic studies in the stratotype area. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 53-54.

Hints, L., Meidla, T., Nõlvak, J., 1993: On the boundary stratotypes of the Ordiovician stages in the East Baltic. In: Grigelis, A., Jankauskas, T.-R., Mertinienė, R. (ed.). Abstracts of the Second Baltic Stratigraphic Conference, Vilnius, p. 25-25.

Rõõmusoks, A., 1976: Eesti Paleosoikumi stratotüüpsete paljandite kaitsest ja uuritusest. In: Viiding, H. (ed.). Eesti NSV maapõue kaitsest. Valgus, Tallinn, p. 108-121.

Raukas, A., Sorokin, V., Paškevičiene, L., Rõõmusoks, A., 1983: Stratotypes study methods in Soviet Baltic countries. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 3, 89-95.

Hints, O., Nõlvak, J., 1999: Proposal for the lower boundary-stratotype of the Keila Regional Stage (Upper Ordovician). The Fourth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 31-32.

Perens, H., 1995: Transition beds of Jaani and Jaagarahu Regional Stages on Saaremaa Island [Jaani ja Jaagarahu lademe piirikihtidest Saaremaal]. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 5, 1, 12-19.

Einasto, R., 1994: Stratotype section of the Ungru (Pusku) member (Lower Llandovery, Raikküla Stage, Western Estonia). Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 4, 1, 23-26.

Timm, U., 2004: Kesselaiu maastikukaitseala - pool sajandit unustuses. Eesti Loodus, 11, 26-27.

Nestor, H., Sarv, L., Rubel, M., Männil, Reet, Põlma, L., Hints, L., Männik, P., Nestor, V., Nõlvak, J., Meidla, T., 1987: Upper Ordovician and Llandoverian stratotypes of Estonia [Стратотипы верхнего ордовика и лландовери Эстонии]. TAGI aruanne, p. 339.

Nestor, H., 1993: Catalogue of Silurian stratigraphical units and stratotypes in Estonia and Latvia. Baltic Stratigraphic Association; Institute of Geology, Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 1-23.

Viira, V., Kaljo, D., Kleesment, A., Kurik, E., Männil, Reet, Märss, T., Rubel, M., Sarv, L., Jürgenson, E., 1973: Key section of the Upper Silurian and Lower Devonian of the North Baltic [Стратотипические разрезы верхнего силура и нижнего девона Северной Прибалтики]. GI aruanne, p. 1-341.

Jankauskas, T., Posti, E., 1973: Micropaleontological characteristic of the stratotype sections of the Estonian Lower Cambrian [Микропалеонтологическая характеристика стратотипических разрезов нижнего кембрия Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 2, 143-148.

Sarv, L., Põlma, L., 1989: The type locality of the Middle Ordovician Idavere Regional Stage [Характеристика стратотипического обнажения среднеордовикского идавереского горизонта]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 38, 1, 14-21.

Heinsalu, H., Kaljo, D., Kurvits, T., Viira, V., 2003: The stratotype of the Orasoja Member (Tremadocian, Northeast Estonia): lithology, mineralogy, and biostratigraphy. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 3, 135-154.

Heinsalu, H., Kurvits, T., Oja, T., 1991: Lithological-mineralogical characteristics of the stratotypical section of the Rannu Member (Cm3 - O1klR) at Saka II, North-East Estonia [Литолого-минералогическая характеристика стратотипического разреза раннуской пачки (Cm3 - O1klR) в Сака II, Северо-Восточная Эстония]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 1-7.

Põlma, L., Sarv, L., Hints, L., 1988: Lithology and fauna of the type sections of the Caradoc Series in North Estonia [Литология и фауна типовых разрезов карадокского яруса в Северной Эстонии]. In: Sarv, L. (ed.). Lithology and fauna of the Caradoc Series type sections in North Estonia. Valgus, Tallinn, p. 1-101.

Hints, L., Oraspõld, A., Kaljo, D., 2000: Stratotype of the Porkuni Stage with comments on the Röa Member (uppermost Ordovician, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 3, 177-199.

Mens, K. A., Pirrus, E. A., 1977: Stratotypes of the Cambrian Formations of Estonia [Стратотипические разрезы кембрия Эстонии]. Valgus, Tallinn, p. 1-68.

Hints, O., Nõlvak, J., 1999: Proposal for the lower boundary-stratotype of the Keila Regional Stage (Upper Ordovician). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 3, 158-169.

Einasto, R., 1981: On the relationship of the Jaagarahu, Pangamägi and Maasi stratotype sections (Middle Wenlockian of Estonia) [Возрастные взаимоотношения стратотипических обнажений Яагараху, Рангамяги и Маази (средний венлок Эстонии)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 3, 111-117.

Liivrand, E., 1987: Regional type section of the Eemian marine deposits on Suur-Prangli. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 1, 20-26.