Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (666)

Leitud 666 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Kadastik, E., 1999: Stratigraphy of Pleistocene deposits in ancient valleys in the central part of North-Estonia. In: KIrsimäe, K., Ainsaar, L. (ed.). Field symposium on Pleistocene stratigraphy and glacial chronology; Southern Estonia; 18.-23.05.1999. Tartu University, Tartu, p. 13-14.

Kalm, V., 2004: Late Pleistocene stratigraphy and deglaciation in northwestern Estonia. In: Zelčs, V., Seglinš, A. (ed.). International field symposium on quaternary geology and modern terrestrial processes. Western Latvia, september 12-17, 2004. Abstracts, Riga, p. 21-22.

Kessel, H., Pork, M., 1971: On the biostratigraphy on bottom sediments of the Baltic Sea in Estonia. Palynological Investigations in the Baltic. Zinatne, Riga, p. 98-110.

Grudzinska, I., Saarse, L., Vassiljev, J., Heinsalu, A., 2013: Mid- and late-Holocene shoreline changes along the southern coast of the Gulf of Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, 19-34. https://doi.org/10.17741/bgsf/85.1.002

Saarse, L., Heinsalu, A., Veski, S., Amon, L., Gaidamavicius, A., 2012: On the deglaciation chronology of the Palivere ice-marginal zone, northern Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 84, 1, 21-31. https://doi.org/10.17741/bgsf/84.1.002

Obut, A. M., Sennikov, N. V., 1976: On the ordovician graptolite zonal scale of the USSR [О зональной шкале ордовика СССР по граптолитам]. In: Kaljo, D., Koren', T. (ed.). Graptolites and stratigraphy. Academy of Sciences of Estonian SSR. Institut of Geology, Tallinn, p. 71-76.

Bessonova, V. Ya., Velikanov, V. A., Keller, B. M., Kirsanov, V. V., 1980: Kotlin time [Котлинское время]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Nauka, Moskva, p. 19-24.

Kiryanov, V. V., 1980: Talsy time [Талсинское время]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Nauka, Moskva, p. 30-35.

Mens, K. A., 1980: Introduction [Введение]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Part I. Nauka, Moskva, p. 5-8.

Rozanov, A. Yu, 1980: Rovno time [Ровенское время]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Nauka, Moskva, p. 24-26.

Bessonova, V. Ya., Velikanov, V. A., Keller, B. M., Kirsanov, V. V., 1980: Redkino time [Редкинское время]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Nauka, Moskva, p. 15-19.

Mens, K. A., 1980: Lontova time [Лонтоваское время]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Nauka, Moskva, p. 26-29.

Pirrus, E. A., 1980: Clay minerals in the Vendian and Cambrian rocks and their importance for palaeogeography and stratigraphy [Глинистые минералы в вендских и кембрийских породах и их значение для палеогеографии и стратиграфии]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Nauka, Moskva, p. 97-104.

Einasto, R., Mens, K., 1996: Aluspõhi. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 16-23.

Hints, O., 1998: Pakri paekallas (Balti klint). In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 71-73.

Hints, O., 1998: Aluspõhi. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 18-23.

Raukas, A., Kajak, K., 1997: Quaternary cover. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 125-136.

Karukäpp, R., Raukas, A., 1997: Deglaciation history. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 263-267.

Männik, P., 2001: Distribution of conodonts. In: Põldvere, Anne (ed.). Valga (10) drill core. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 10-12.

Sokolov, B. S., Polenova, E. N., 1968: Granica silura i devona [Граница силура и девона]. In: Sokolov, B. S., Iwanowski, A. B. (ed.). Biostratigraphy of Silurian/Devonian boundary beds. Nauka, Moscow, p. 3-24.

Kaljo, D., 1979: O stratigrafii silura Pribaltiki i sootnošèniâh raznjh tipov stratonov [O стратиграфии силура Прибалтики и соотношениях разных типов стратонов]. Izvestiya NAN RK (Proceedings of the NAS RK), series geological, 4/5, 107-115.

Rubel, M. P., 1989: Datirovanie na paleontologičeskoj osnove metodami količestvennoj stratigrafii [Датирование на палеонтологической основе методами количественной стратиграфии]. Filogenetičeskie aspekty paleontologii. Tezisy dokladov XXXV sessii VPO, Leningrad, p. 49-50.

Kaljo, D. L., 1982: O roli èkologii v biostratigrafii [О роли экологии в биостратиграфии]. Paleontologiâ i detal'naâ stratigrafičeskaâ korrelâciâ. Tezisy dokladov XXVIII sessii VPO, Taškent, p. 30-31.

Borovko, N. G., Goryanski, V. Yu., Popov, L. E., Sergeyeva, S. P., Khazanovich, K. K., 1982: Litostratigrafičeskoe rasčlenenie kembro-ordovikskoj pesčanoj tolŝi severo-zapada Russkoj platformy i ego paleontologičeskoe obosnovanie [Литостратиграфическое расчленение кембро-ордовикской песчаной толщи северо-запада Русской платформы и его палеонтологическое обоснование]. Paleontologiâ i detal'naâ stratigrafičeskaâ korrelâciâ. Tezisy dokladov XXVIII sessii VPO, Taškent, p. 14-16.

Obut, A. M., 1960: The graptolites zonal division of the Ordovician in the USSR [Зональное расчленение ордовика в СССР по граптолитам]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Report of the Twenty-First Session Norden. Part VII. Ordovician and Silurian stratigraphy and correlations, Leningrad, p. 33-44.

Sokolov, B. S., Alikhova, T. N., Keller, B. M., Nikiforova, O. I., Obut, A. M., 1960: Stratigraphy, correlation and paleogeography of the Ordovician deposits in the USSR [Стратиграфия, корреляция и палеогеография ордовика СССР]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Report of the Twenty-First Session Norden. Part VII. Ordovician and Silurian stratigraphy and correlations, Leningrad, p. 7-21.

Mägi, S., 1984: Stratigrafiâ i facii ontikaskih otloženij [Стратиграфия и фации онтикаских отложений]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-29.

Meidla, T., 1989: Pozdneordovikskie ostrakody Severnoj Pribaltiki i ih stratigrafičeskoe značenie [Позднеордовикские остракоды Северной Прибалтики и их стратиграфическое значение]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-16.

Koff, T., 1986: Stratigrafiâ ozerno-bolotnyh otloženij melkih zamknutyh vpadin [Стратиграфия озерно-болотных отложений мелких замкнутых впадин]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-19.

Ilomets, M., 1981: Izučeniâ dinamiki prirosta sfagnuma i sfagnovogo torfa v celâh stratigrafičeskogo rasčeleniâ torfânyh zaležej [Изучения динамики прироста сфагнума и сфагнового торфа в целях стратиграфического расчеления торфяных залежей]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-21.

Kaljo, D., 1970: Stratigrafičeskaâ shema i korrelâciâ silura Èstonii [Стратиграфическая схема и корреляция силура Эстонии]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 192-204.

Raukas, A., Kaup, E., 2003: Aasta pole alati olnud aasta. Eesti Loodus, 5, 18-21.

Puura, I., Meidla, T., 2003: Geokronoloogiline skaala on pidevas muutumises. Eesti Loodus, 2/3, 26-32.

Sokolov, B. S., Alikhova, T. N., Keller, B. M., Nikiforova, O. I., Obut, A. M., 1960: Stratigraphy, correlation and paleogeography of the Ordovician deposits of the USSR. In: Martinsson, A., Störmer, L. (ed.). Report of the Twenty-First Session Norden. Part VII. Ordovician and Silurian stratigraphy and correlations, Copenhagen, p. 44-57.

Hang, T., Miidel, A., 2008: Põhjasetete paksus ja stratigraafiline liigestus. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 83-92.

Miidel, A., Raukas, A., 1999: Introduction. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 7-8.

Tavast, E., 1996: Molluskid limnea- ja litoriinamere piirikihtidest Hiiumaal. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti Teadlaste Kongress 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Ettekannete kokkuvõtted. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 234-234.

Nikiforova, O. I., Obut, A. M., 1960: Stratigraphy and paleogeography of the Silurian deposits in the USSR [Стратиграфия и палеогеография силурийских отложений СССР]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Report of the Twenty-First Session Norden. Part VII. Ordovician and Silurian stratigraphy and correlations, Leningrad, p. 22-32.

Mens, K., Bergström, J., Lendzion, K., 1987: The Cambrian system on the East European Platform (Correlation chart and explanatory notes). Valgus, Tallinn, p. 1-119.

Männil, Ralf, Nestor, H. (koost), 1987: Rešeniâ Mežvedomstvennogo stratigrafičeskogo soveŝaniâ po ordoviku i siluru Vostočno-Evropejskoj platformy 1984 g. s regional'nymi stratigrafičeskimi shemami. In: Kaljo, D. L. (ed.), Leningrad, p. 1-115.

Kimmel, K., Pirrus, R., 1999: Lake deposits. Stratigraphy. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 61-67.

Miidel, A., Raukas, A. (toim), 1999: Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 1-148.

Miidel, A., Raukas, A., 1999: Introduction. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 7-8.

Meidla, T., 1990: Zonal'noe rasčlenenie sredne- i pozdneordovikskih otloženij Severnoj Pribaltiki po ostrakodam [Зональное расчленение средне- и позднеордовикских отложений Северной Прибалтики по остракодам]. snovy sovremennoj mikropaleontologii. Sistematičeskij, biocenologičeskij i èvolûcionnyj aspekty. Tezisy dokladov Vsesoûznogo mikropaleontologičeskogo soveŝaniâ. Moskva, 4-8 sentâbrâ 1990 g.. NSVL Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Moskva, p. 78-79.

Rõõmusoks, A., 1967: Stratigrafiâ viruskoj i har'ûskoj serij (ordovik) Severnoj Èstonii [Стратиграфия вируской и харьюской серий (ордовик) Северной Эстонии I]. doktoritöö autoreferaat. NSVL TA Geoloogia Instituut, Moskva-Tartu, p. 1-58.

Kaljo, D., Einasto, R., Martma, T., Märss, T., Nestor, H., Nestor, V.-K., Viira, V., 2014: Biochemostratigraphical correlation of upper Silurian sections along the western coasts of Estonia and Latvia: problems and solutions. 9th Baltic Stratigraphical Conference, 8-9 September 2014 Vilnius, Lithuania. Geologija, 56. Lietuvos mokslu akademija, Vilnius, p. 21-21.

Raukas, A., 2003: Progress in Estonian Quaternary stratigraphy the last decade. Geologija, 41, 36-43.

Liivrand, E., 1998: Explanation of different interpretations of the Upper-Pleistocene stratigraphy in Estonia. Geologija, 25, 43-45.

Hints, L., Meidla, T., Nõlvak, J., 1994: Ordovician sequences of the East European Platform. Geologija, 17, 58-63.

Liivrand, E., 1993: Stratigraphy of the Pleistocene deposits in Estonia and correlation in the Baltic Region [Cтратиграфия плейстоценовых отложений Эстонии и корреляция с соседними районами]. Geologija, 14, 2, 189-197.

Kabailiene, M., Raukas, A., 1993: Stratigraphy and history in East Baltic [Cтратиграфия и история позднеледниковья и голоцена Прибалтики]. Geologija, 14, 2, 167-178.

Gaigalas, A., Raukas, A., 1993: The problems of the Quaternary stratigraphy of the Baltic Region [Проблемные вопросы стратиграфии четвертичных отложений Прибалтики]. Geologija, 14, 2, 158-166.

Kirsimäe, K., Kalm, V., Jørgensen, P., 1996: Cambrian clays in North-Estonia. Stratigraphy, depositional environment and clay minerals. Report to Amerada Hess A/S. Tartu Ülikooli Geoloogia instituut, Tartu, p. 1-48.

Ulst, R., 1958: Geohimičeskaâ obstanovka nakoplenij kembro-silurijskih otloženij Pribaltiki [Геохимическая обстановка накоплений кембро-силурийских отложений Прибалтики]. Trudy Instituta geologii i poleznyh iskopaemyh II, II. Läti NSV Teaduste Akadeemia, Riga, p. 101-115.

Raukas, A., 1987: Optimal complex of lithological methods applied to the study of lake deposits for elucidating the past palaeogeographical situation. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Proceedings of the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius V. Kapsukas University, Vilnius, p. 123-129.

Liivrand, E., 1998: Jäävaheaegade soosetted rändpankadena. Eesti Loodus, 1, 43-45.

Kaljo, D., 1977: Stratigrafiâ silura Pribaltiki (opyt èkostratigrafičeskogo analiza) [Стратиграфия силура Прибалтики (опыт экостратиграфического анализа)]. doktoritöö autoreferaat. NSVL Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Moskva, p. 1-36.

Männil, Ralf, 1959: Voprosy stratigrafii i mšanki ordovika Èstonii [Вопросы стратиграфии и мшанки ордовика Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-40.

Männil, Ralf, 1965: Istoriâ razvitiâ Baltijskogo bassejna v ordovike [История развития Балтийского бассейна в ордовике]. autoreferaat. NSVL TA Geoloogia Instituut, Moskva-Tallinn, p. 1-51.

Männil, Reet, 1964: Rasprostranenie i stratigrafiâ ozernyh izvestkovyh otloženij v Èstonii [Распространение и стратиграфия озерных известковых отложений в Эстонии]. autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-27.

Ulst, R. Z., 1959: Nižnepaeozojskie a silurijskie otloženiâ Pribaltiki i soderžanie v nih rasseânnogo organičeskogo veŝestva [Нижнепаеозойские а силурийские отложения Прибалтики и содержание в них рассеянного органического вещества]. Izdatel'stvo Akademii Nauk Latviskoj SSR, Riga , p. 1-198.

Ulst, R. Ž., 1970: Stratigraphy of the Silurian sequence of the Holdre bore [Стратиграфия силурийских отложении пазреза сквазины Хольдре]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Palaeontology and stratigraphy of the Baltic and Byelorussia. Number II. Мintis, Vilnius, p. 315-323.

Gimmelfarb, B. M., 1965: Fosforitonosnost' čehla Russkoj platformy [Фосфоритоносность чехла Русской платформы]. In: Pustovalov, L. V. (ed.). Rudonosnost' Russkoj platformy. Nauka, Moskva, p. 192-202.

Golubtsov, V. K., Pomyanovskaya, G. M., Vishnyakov, I. B., Glushko, V. V., Kajak, K. F., Kruchek, S. A., Narbutas, V. V., Nyaga, V. I., Polivko, I. A., Savvaitova, L. S., Sorokin, V. S. Uryev, I. I., Khizhnyakov, A. V., 1981: Palaeogeography of south-western border of the East-European Platform during the Devonian [Палеогеография юго западного края Восточно-Европейской платформы в девонский период]. In: Garetsky, R. G. (ed.). Tectonics and palaeogeography of the western part of the East-European Platform. Nauka i Tehnika, Minsk, p. 23-43.

Heinsalu, A., 2001: Diatom stratigraphy and the palaeoenvironment of the Yoldia Sea in the Gulf of Finland, Baltic Sea. Turun Yliopisto, Turku, p. 1-144.

Ulst, R., 1968: Biostratigraphy and correlation of the Silurian of the Middle Baltic region [Биостратиграфия и коррелятсия силура Средней Прибалтики]. In: Grigelis, A. (ed.). Stratigraphy of the Baltic Lower Paleozoic and its correlation with other areas. Mintis, Vilnius, p. 215-272.

Grudzinska, I., 2015: Diatom Stratigraphy and Relative Sea Level Changes of the Eastern Baltic Sea Over the Holocene. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B198. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-169.

Gudelis, V. K., Orviku, K. K., 1964: Osnovnye čerty stroeniâ i stratigrafii četvertičnyh (antropogenovyh) otloženij Pribaltijskih respublik [Основные черты строения и стратиграфии четвертичных (антропогеновых) отложений Прибалтийских республик]. Report of the VIth International Congress on Quaternary, Warsaw 1961. Vol II: Stratigraphical section, Lódź, p. 105-115.

Raukas, A. V., Serebryanny, L. R., 1972: On the Late Pleistocene chronology of the Russian Platform, with special reference to continental glaciation. International Geological Congress : Twenty-fourth Session Canada 1972. Section 12, Quaternary Geology, Montreal, p. 97-102.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., 1970: Über die eiszeitliche Geschichte der Russischen Ebene im oberen Pleistozän. Petermanns Geographischen Mitteilungen, 114, 3, 161-172.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., Punning, J.-M. K., 1969: K istorii razvitiâ oledeneniâ na severo-zapade Russkoj ravniny v verhnem plejstocene [К истории развития оледенения на северо-западе Русской равнины в верхнем плейстоцене]. Izvestiya Akademii Nauk SSSR. Seriya Geograficheskaya, 15, 167-181.

Marshall, J. E. A., Plink-Björklund, P., Mark-Kurik, E., 2008: Recognising the Givetian Taghanic Event in the Devonian Baltic Basin and its importance as a high-resolution international correlation datum. 33rd Internationl Geological Congress, Oslo. Proceedings of a meeting held 6–14 August 2008, p. 3206.

Põldvere, Anne, Einasto, R., Ploom, K., Mens, K., Mark-Kurik, E., 2007: Kaardistamine ja stratigraafia. XV aprillikonverentsi Geoloogilise kaardistamise poolsajand teesid. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 29.

Liivrand, E., 1991: Biostratigraphy of the Pleistocene deposits in Estonia and correlations in the Baltic region. Stockholm University, Stockholm, p. 1-114.

Liivrand, E., 1984: The interglacials of Estonia. Annales Academiae Scientiarum Fennicae: Geologica-Geographica, A III, 138, 5-16.

Liivrand, E., 1972: Primenenie sporovo-pyl'cevogo analiza dlâ obosnovaniâ biostratigrafičeskogo rasčleneniâ plejstocenovyh otloženij Èstonii [Применение спорово пыльцевого-анализа для обоснования биостратиграфического расчленения плейстоценовых отложений Эстонии], Tallinn, p. 1-33.

Raukas, A., 1965: Primenenie litologičeskogo metoda issledovaniâ dlâ vyâsneniâ voprosov stratigrafii i paleogeografii četvertičnogo perioda [Применение литологического метода исследования для выяснения вопросов стратиграфии и палеогеографии четвертичного периода]. Osnovnye problemy izučeniâ četvertičnogo perioda. Nauka, Moskva, p. 470-477.

Mens, K. (comp.), 1992: Catalogue of Vendian and Cambrian stratotypes of the East Baltic areas [Каталог стратотипов венда и кембрия Прибалтики], Tallinn, p. 1-25.

Kessel, H., 1965: Forschungsgeschichte der Limnea- und Myastadien der Ostsee und Stratigraphie des Limneastadiums auf dem Territorium der Estnischen S.S.R. [История исследования лимневой и мидиевой стадий Балтийского моря и стратиграфия лимневой стадии в Эстонии]. Baltica, 2, 21-45.

Rästa, H., 1957: Drevneberegovye obrazovaniâ Baltijskogo morâ v Èstonskoj SSR [Древнебереговые образования Балтийского моря в Эстонской ССР]. Trudy regional'nogo soveŝaniâ po izučeniû četvertičnyh otloženij Pribaltiki i Belorussii, Vilnius, p. 219-231.

Kessel, H., Raukas, A., 1979: The Quaternary History of the Baltic. Estonia. In: Gudelis, V., Königsson, L.-K. (ed.). The Quaternary History of the Baltic, Uppsala, p. 127-146.

Märss, 1993, 1993: Vertebrates of the Pridoli and Silurian/Devonian boundary beds in Europe. In: Turner, S. (ed.). IGCP 328 Palaeozoic Microvertebrates–SDS: The Gross Symposium. Göttingen, Germany, August 4–6, 1993. Scientific Sessions: Abstracts. Institut und Museum für Geologie und Paläontologie, Göttingen, p. 1.

Männil, Ralf, 1973: Stratigrafiâ i paleontologiâ [Стратиграфия и палеонтология]. In: Orviku, K. (ed.). Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1961-1965, I, 50. Valgus, Tallinn, p. 17-26.

Rõõmusoks, A., 1968: On the relation between the Ordovician Brachiopod faunas of Northern Estonia, Scandinavia, Bohemia, Britain and North America. Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968. Stratigraphy of Central European Lower Paleozoic . Intern Geol Congress, XXIII session. Academia, Prague, p. 21-29.

Männil, Ralf, 1968: Problems of the subdivision of the Ordovician system in the light of the geological development of the Baltic Sedimentary Basin. Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968. Stratigraphy of Central European Lower Paleozoic . Intern Geol Congress, XXIII session. Academia, Prague, p. 119-125.

Vingisaar, P., 1967: Ordoviitsiumi litostratigraafiast Lääne-Eesti saarestiku piirrkonnas. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 90-91.

Raukas, A., 1961: Märkmeid Eesti pleistotseeni stratigraafia ja paleogeograafia kohta moreenide uurimise alusel. In: Rõõmusoks, A. (ed.). VI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 54-56.

Noormets, R., Hang, T., Miidel, A., Flodén, T., Bjerkéus, M., 1998: Seismic stratigraphy of Quaternary deposits in Lake Peipsi, eastern Estonia. GFF, 120, 1, 47-52. https://doi.org/10.1080/11035899801201047

Kimmel, K., Pirrus, R. O., Raukas, A. V., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Vozrast i stratigrafičeskoe rasčlenenie donnyh otloženij [Псковско-Чудское озеро: Возраст и стратиграфическое расчленение донных отложений]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 146-148.

Raukas, A., Tavast, E., Vaher, R., 2007: Vasavere ancient valley, its morphology, genesis and importance in the economy of North-East Estonia. Baltica, 20, 1/2, 13-18.

Raukas, A., Saarse, L., Veski, S., 1995: A new version of the Holocene stratigraphy in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 4, 201-210.

Saarse, L., Heinsalu, A., Veski, S., 1995: Palaeoclimatic interpretation of the Holocene litho- and biostratigraphic proxy data from Estonia. In: Heikinheimo, P. (ed.). International Conference on Past, Present and Future Climate. Academia Scientiarum Fennica, Helsinki, p. 102-105.

Saarse, L., Vishnevskaya, Y., Sarv, A., Rajamäe, R., Ilves, E., 1990: Evolution of the lakes of Saaremaa Island. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Biology, 39, 1, 34-45.

Liivrand, E., Saarse, L., 1983: Interglacial deposits in Kõrveküla section (southeast Estonia) and their stratigraphical importance [Межледниковые отложения разреза Кырвекюла (Юго-Восточная Эстония) и их стратиграфическое значение]. Palinologiâ v geologičeskih issledovaniâh Pribaltiki i Baltijskogo morâ. Zinatne, Riga, p. 41-50.

Bergström, 1983: Biogeography, evolutionary relationships, and biostratigraphic significance of Ordovician platform conodonts. Fossils and Strata, 15, 35-58.

Kiipli, T., 1990: Settetoruga Läänemerel. Eesti Loodus, 1, 50-57.

Bauert, H., Soesoo, A., 2015: Shelly phosphate rocks of Estonia. In: Bauert, H., Soesoo, A., Hade, S. (ed.). Strategic raw materials of Estonia, Tallinn, p. 11-17.

Mustjõgi, E., 1994: The geological composition of Estonia. In: Mustjõgi, E., Paalme, G., Raudsep, R. (ed.). Estonian Mineral Resources. Eesti Vabariigi Keskkonnaministreerum, Tallinn, p. 5-9.

Koff, T., 2012: Arengutest Holotseeni paleogeograafilistes uuringutes. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 43-56.

Raukas, A., 2012: Jaan-Mati Punningu panusest Pleistotseeni stratigraafiasse. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 28-42.

Raukas, A., 1997: Quaternary stratigraphy in Estonia. Quaternary deposits and neotectonics in the area of Pleistocene glaciations. Abstract volume of the field symposium. Academy of Sciences of Belarus, Minsk, p. 57-58.

Saarse, L., Veski, S., Rajamäe, R., Sarv, A., Heinsalu, A., 1990: Geology of Lake Maardu [Геология озера Маарду]. In: Raukas, A. (ed.). Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-32.

Pirrus, R., Rõuk, A.-M., Liiva, A., 1987: Geology and stratigraphy of the reference site of Lake Raigastvere in Saadjärve drumlin field. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone II. Lakes, II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 101-122.

Brangulis, A. P., Kala, E. A., Kisnerius, Y. L., 1982: Stratigrafiâ. Paleozojskaâ gruppa [Стратиграфия. Палеозойская группа]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. Nedra, Leningrad, p. 34-127.

Puura, V. A., Birkis, A. P., Motuza, G. V., Brangulis, A. P., Kala, E. A., 1982: Stratigrafiâ. Arhejskaâ i proterozojskaâ gruppy [Стратиграфия. Архейская и протерозойская группы]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. Nedra, Leningrad, p. 10-34.

Kaljo, D. (toim), 1977: Facies and fauna of the Baltic Silurian [Фации и фауна силура Прибалтики]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 1-285.

Klaamann, E. (ed), 1983: Lower Paleozoic paleontology of Baltics and Podolia [Палеонтология древнего палеозоя Прибалтики и Подолии]. In: Klaamann, E. (ed.). Lower Paleozoic paleontology of Baltics and Podolia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-135.

Liivrand, E., 1984: Milline on Eesti vanim jääaeg?. Eesti Loodus, 4, 219-224.

Liivrand, E., 1990: Methodical problems of Pleistocene palynostratigraphy [Методические проблемы палиностратиграфии плейстоцена]. In: Raukas, A. (ed.). Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-176.

Mens, K., Bergström, J., Lendzion, K., 1990: The Cambrian system of the East European Platform. Correlation chart and explanatory notes. In: Shergold, J. H., Rozanov, A. Yu., Palmer, A. R. (ed.). The Cambrian system of the East European Platform, p. 1-73.

Abushik, A. F., 1968: Značenie ostrakod dlâ provedeniâ granicy meždu silurom i devonom v evropeiskoj časti SSSR [Значение остракод для проведения границы между силуром и девоном в европеиской части СССР]. In: Sokolov, B. S., Iwanowski, A. B. (ed.). Biostratigraphy of Silurian/Devonian boundary beds. Nauka, Moscow, p. 39-48.

Mägi, S., 1991: Main features of Arenigian sedimentation on the East European platform. In: Seslavinsky, K. B., Murdmaa, I. O. (ed.). Global palaeogeography of Late Precambrian and Early Palaeozoic, Moscow, p. 7-8.

Kaljo, D., 1984: Stratigraphy and lithofcial characteristics. In: Kaljo, D., Mustjõgi, E., Zekcer, I. (ed.). Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 8-21.

Kaljo, D., 1984: Stratigrafiâ i litologo-facial'naâ harakteristika otloženij [Стратиграфия и литолого-фациальная характеристика отложений]. In: Zekcer, I. S., Kaljo, D. L., Mustjõgi, E. A. (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 9-22.

Stukalina, G. A., 1981: Krinoidei v stratigrafii ordovika, silura i nižnego devona SSSR. Avtoreferat dissetacii na soikanie učenoj stepeni doktora geologo-mineralogičeskih nauk [Криноидеи в стратиграфии ордовикa, силура и нижнего девона СССР. Автореферат диссетации на соикание ученой степени доктора геолого-минералогических наук], Leningrad, p. 1-51.

Kiipli, T., Rennel, G., 1986: Lito- i biostratigrafiâ otloženii Ancilovogo ozera v severo-vostočnoj časti Baltijskogo morâ [Лито- и биостратиграфия отложении Анцилового озера в северо-восточной части Балтийского моря]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 65-67.

Hints, L., 1997: Late Caradoc and late Ashgill events in the Baltic Basin. In: Koren, T. (ed.). WOGOGOB-97. Meeting of Working Group on Ordovician Geology of Baltoscandia. Abstracts. VSEGEI, St. Petersburg, p. 26-26.

Hints, L., Harper, D. A. T., 2001: Review of the rhynchonelliformean brachiopoda of the East Baltic: their biostratigraphy and biofacies. In: Harper, D. A. T., Stouge, S. (ed.). WOGOGOB-2001. Abstracts, Copenhagen, p. 14-15.

Dronov, A., Holmer, L., Meidla, T., Sturesson, U., Tinn, O., Ainsaar, L., 2001: Detailed litho- and sequence stratigraphy of the Täljsten Limestone unit and its equivalents in the Ordovician of Baltoscandia. In: Harper, D. A. T., Stouge, S. (ed.). WOGOGOB-2001. Abstracts, Copenhagen, p. 8-9.

Kiipli, T., Orlova, K., Kallaste, T., 2008: Upper Ordovician altered volcanic ash beds. In: Põldvere, A. (ed.). Männamaa (F-367) drill core. Estonian Geological Sections, 9. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 29-33.

Viira, V., Löfgren, A., Sjöstrand, L., 2006: Distribution of Ordovician conodonts. In: Põldvere, Anne (ed.). Kerguta (565) drill core. Estonian Geological Sections. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 11-14.

Liepinš, P. P., 1973: Zapadnaâ čast' Glavnogo devonskogo polâ [Западная часть Главного девонского поля]. In: Nalivkin, D. V., Rzonsnitskaya, M. A., Markovskiy, B. P. (ed.). Stratigafiâ SSSR. Devonskaâskaâ sistema. I. Nedra, Moskow, p. 31-71.

Bruns, E. P., 1965: Russkaâ platforma [Русская платформа]. In: Tchernysheva, N. E, (ed.). Stratigafiâ SSSR. Kembrijskaâ sistema, p. 31-71.

Männil, Ralf, 1976: On the Ordovician graptolite zonal scale of the USSR [О зоналной шкале Ордовика СССР по граптрлитам]. In: Kaljo, D., Koren, T. (ed.). Graptolites and Stratigraphy. Academy of Sciences of Estonian SSR. Institut of Geology, Tallinn, p. 128-134.

Liivrand, E., 1980: The usage of redeposited pollen and spores in the tills for solving stratigraphic and paleogeographic problems of Pleistocene. In: Raukas, A. (ed.). Methods of the field and laboratory investigations of glacial deposits. Abstracts of the symposium. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 81-83.

Stumbur, K., 1970: Biostratigrafičeskaâ harakteristika sredneordovikskoj slancenosnoj tolŝi Severnoj Pribaltiki po ostrakodam [Биостратиграфическая характеристика среднеордовикской сланценосной толщи Северной Прибалтики по остракодам]. Tezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 124-127.

Stumbur, H., Stumbur, K., Lang, T., Männil, Ralf, 1970: Biostratigrafičeskoe sopostavlenie slancenosnyh sloev Èstonskogo i Leningradskogo mestoroždenij gorûčih slancev [Биостратиграфическое сопоставление сланценосных слоев Эстонского и Ленинградского месторождений горючих сланцев]. Tezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 103-104.

Põldvere, Anne, Meidla, T., Bauert, G., Bauert, H., Stouge, S., 1998: Ordovician. Estonian Geological Sections, 1, 11-17.

Mens, K., Pirrus, E., 1970: K voprosu usoveršenstvovaniâ stratigrafičeskoj shemy kembriâ severo-zapada Russkoj platformy [К вопросу усовершенствования стратиграфической схемы кембрия северо-запада Русской платформы]. Tezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 98-100.

Raukas, A. V., 1990: Stadii razvitiâ Baltiki - ih stratigrafičeskaâ nesostoâtel'nost' [Стадии развития Балтики - их стратиграфическая несостоятельность]. In: Miidel, A. M., Molodkov, A. N. (ed.). Četvertičnyj period: metody issledovaniâ, stratigrafiâ i èkologiâ. VII Vsesoûznoe soveŝanie. Tezisy. Tom III, III, Tallinn, p. 70-71.

Meidla, T., 2001: Distribution of ostracodes. In: Põldvere, Anne (ed.). Valga (10) Drill Core. Estonian Geological Sections, 3. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 14-16.

Raukas, A., 1969: Aktuaalset kvaternaarigeoloogias. Eesti Loodus, 7, 390-395.

Kessel, H., Raukas, A., 1981: Geologičeskoe razvitie Baltijskogo morâ v Èstonii i korrelâciâ opornyh urovnej [Геологическое развитие Балтийского моря в Эстонии и корреляция опорных уровней]. In: Raukas, A. (ed.). Korrelâciâ nad- i podvodnyh otloženij i form rel'efa Ûžnoj i Srednej Baltiki (Tezisy dokladov). ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-11.

Põldvere, Anne, 1999: Overview of kukersite oil shale beds. Estonian Geological Sections, 18-19.

Kiipli, T., Kallaste, T., Voolma, M., 2010: Volcanic ash beds. Estonian Geological Sections, 10, 27-27.

Rõõmusoks, A., 1960: The Silurian System [Cилурийская система]. Geology of USSR. Vol XXVIII. Estonian SSR, 28. Gosgeoltehizdat, Moskva, p. 113-145.

Männil, Ralf, 1960: Kembrijskaâ sistema [Кембрийская система]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 40-54.

Vardanjants, L. A., 1960: Dokembrij [Докембрий]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 33-39.

Orviku, K., 1960: Četvertičnaâ sistema (antropogenovye otloženiâ) [Четвертичная система (антропогеновые отложения)]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR. Gosgeoltehizdat, Moskva, p. 166-193.

Orviku, K. (eds), 1960: Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR. In: Orviku, K. (ed.), Moskva, p. 1-512.

Männil, Ralf, 1968: Strarigrafiâ i paleontologiâ [Страриграфия и палеонтология]. In: Klaamann, E. (ed.). Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1941-1960. Vypusk I: opublikovannye raboty. Valgus, Tallinn, p. 15-25.

Männil, Ralf, 1972: Strarigrafiâ i paleontologiâ [Страриграфия и палеонтология]. In: Baukov, S. S. (ed.). Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1918-1940. Vypusk I: opublikovannye raboty. Valgus, Tallinn, p. 15-24.

Rubel, M., 1974: Stratigrafiâ i paleontologiâ [Стратиграфия и палеонтология]. In: Müürisepp, K. (ed.). Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1678-1860. Vypusk I: opublikovannye raboty. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 15-21.

Baukov, S., Mens, K., Jürgenson, E., 1972: Litologiâ, mineralogiâ, petrografiâ [Литология, минералогия, петрография]. In: Baukov, S. S. (ed.). Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1918-1940. Vypusk I: opublikovannye raboty. Valgus, Tallinn, p. 41-46.

Nestor, V., 1997: Silurian chitinozoans. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Raukas, A. & Teedumäe, A. (Eds). Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 212-213.

Mens, K., Pirrus, E., 1997: Vendian - Tremadock clastogenic sedimentation basin. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 184-192.

Hints, L., 1997: Aseri Stage. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 66-67.

Meidla, T., 1997: Kunda Stage. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 64-66.

Meidla, T., 1997: Volkhov Stage. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 61-64.

Meidla, T., 1997: Billingen Stage. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 60-61.

Meidla, T., 1997: Hunneberg Stage. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 58-60.

Kleesment, A., Mark-Kurik, E., 1997: Middle Devonian. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 107-107.

Kleesment, A., Mark-Kurik, E., 1997: Lower Devonian. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 107-112.

Aaloe, Ago, 1970: Jaagarahu Stage [Яагарахуский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 252-264.

Klaamann, E., 1970: Ohesaare Stage [Охесаареский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 297-300.

Klaamann, E., 1970: Kaugatuma Stage [Каугатумаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 291-297.

Kaljo, D., Koren’, T. (eds), 1976: Graptolites and stratigraphy. Graptolites and stratigraphy. Academy of Sciences of Estonian SSR. Institut of Geology, Tallinn, p. 1-256.

Männil, Ralf, Mens, K. (toim), 1984: Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki [Стратиграфия древнепалеозойских отложений Прибалтики]. In: Männil, Ralf, Mens, K. (ed.). Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-131.

Kleesment, A. E., 1981: Lemsiskaâ svita [Лемсиская свита]. In: Sorokin, V. S. (ed.). Devon i karbon Pribaltiki. Zinatne, Riga, p. 80–82.

Lyarskaya, L. A., Kleesment, A. E., 1981: Rezekneskaâ svita [Резекнеская свита]. In: Sorokin, V. S. (ed.). Devon i karbon Pribaltiki. Zinatne, Riga, p. 66–80.

Narbutas, V, V., Lyarskaya, L. A., Kleesment, A. E., 1981: Til'žeskaâ svita [Тильжеская свита]. In: Sorokin, V. S. (ed.). Devon i karbon Pribaltiki. Zinatne, Riga, p. 29-38.

Lyarskaya , L. A., Kleesment, A. E., Mark-Kurik, E. J., Narbutas, V. V., 1981: Pârnuskaâ svita [Пярнуская свита]. In: Sorokin, V. M. (ed.). Devon i karbon Pribaltiki. Zinatne, Riga, p. 82-92.

Kuršs, V. M., Viiding, H. A., Mark-Kurik, E. J., 1981: Gaujskaâ svita [Гауйская свита]. In: Sorokin, V. M. (ed.). Devon i karbon Pribaltiki. Zinatne, Riga, p. 146–157.

Kuršs, V. M., Viiding, H. A., Mark-Kurik, E. J., 1981: Amatskaâ svita [Аматская свита]. In: Sorokin, V. M. (ed.). Devon i karbon Pribaltiki. Zinatne, Riga, p. 157–167.

Kuršs, V. M., Viiding, H. A., Kajak, K. F., Mark-Kurik, E. J., 1981: Burtniekskaâ svita [Буртниекская свита]. In: Sorokin, V. M. (ed.). Devon i karbon Pribaltiki. Zinatne, Riga, p. 129–141.

Kleesment, A. E., Mark-Kurik, E. J., Polivko, I. A., 1981: Narovskaâ svita [Наровская свита]. In: Sorokin, V. S. (ed.). Devon i karbon Pribaltiki. Zinatne, Riga, p. 93–110.

Viiding, H. A., Kajak, K. F., Mark-Kurik, E. J., Kuršs, V. M., 1981: Arukûlaskaâ svita [Арукюлаская свита]. In: Sorokin, V. S. (ed.). Devon i karbon Pribaltiki. Zinatne, Riga, p. 112–126.

Sarv, A., Pork, M., Ilves, E., 1982: Stratigraphy and chronology of lake and bog deposits of the Kõivasoo bog. In: Masing, V. (ed.). Peatland ecosystems. Valgus, Tallinn, p. 148-163.

Raukas, A., 1995: Pinnakate. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 92-118.

Orviku, Karl, 1961: Antropogeeni (kvaternaari) stratigraafia ja paleogeograafia küsimusi Eestis. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Eesti NSV TA Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 57-69.

Lehnert, O., Männik, P., Nõlvak, J., Kröger, B., Joachimski, M., Calner, M., Bauert, H., Schmid, R., 2016: Late Ordovician karst valleys, caves, and breccias of Baltoscandia – a mirror of glacioeustatic sea level changes on a subtropical carbonate shelf. 87th Annual conference of the Paläontologische Gesellschaft e.V., September 11-15, 2016. Dresden University Press, Dresden, p. 91-92.

Hints, O., Antonovitš, L., Bauert, G., Bauert, H., Nestor, V., Nõlvak, J., 2015: A database of Ordovician and Silurian chitinozoans of Baltoscandia: on-line search tools and basis for quantitative stratigraphic analysis. In: Melchin, M. J., Jin, J. (ed.). 5th International Symposium on the Silurian System and the 5th Annual Meeting of the IGCP 591 - The Lower to Middle Paleozoic Revolution, Quebec City, July 8-11, 2015 Abstracts. INRS, Quebec, p. 17-18.

Hints, O., Martma, T., Männik, P., Nõlvak, J., Põldvere, A., Shen, Y., Viira, V., 2013: Viki drill core – an Ordovician bio-and chemostratigraphic reference section from Saaremaa Island, western Estonia. In: Lindskog, A., Mehlqvist, K. (ed.). Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting, Lund University, 9-19 June 2013 Lund, Sweden, Lund, p. 125-126.

Bauert, G., Nõlvak, J., Bauert, H., 2013: Chitinozoan biostratigraphy in the Haljala Regional Stage, Upper Ordovician: A new high-resolution approach fron NE Estonia. In: Lindskog, A., Mehlqvist, K. (ed.). Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting, Lund University, 9-19 June 2013 Lund, Sweden, Lund, p. 45-46.

Delabroye, A., Nõlvak, J., Vecoli, M., Hints, O., 2008: New latest Hirnantian acritarch and chitinozoan assemblages of Baltica (topmost Porkuni Stage, Valga-10 drill core, southern Estonia): biostratigraphical interest. .. TERRA NOSTRA 2008/2. 12th International Palynological Congress and 8th International Organisation of Palaeobotany Conference. Aug. 30- Sept. 5, 2008, p. 60.

Ainsaar, L., Kaljo, D., Martma, T., Meidla, T., Männik, P., Nõlvak, J., Tinn, O., 2008: Middle and Upper Ordovician carbon isotope stratigraphy in Baltoscandia: towards a regional chemostratigraphic standard. In: Kröger, B., Servais, T. (ed.). Palaeozoic Climates. International Congress – Congrès international August 22-31, 2008, Lille, France, Lille, p. 12-12.

Liivrand, E., Saarse, L., 1984: Jäävaheaegsete setete lasumistingimuste seosest pinnamoega Lõuna-Eestis. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 73-82.

Rubel, M., Pak, D., 1982: Rezultaty količestvennoj korrelâcii v verhnem silure Severnoj Pribaltiki [Резултаты количественной корреляции в верхнем силуре Северной Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. All-Union conference, Tallinn, October 19-22, 1982. Abstracts. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Geology, Tallinn, p. 78-78.

Rubel, M., Pak, D., 1986: Results of the quantitative stratigraphic correlation of the East Baltic Upper Silurian [Результаты количественной стратиграфической корреляции верхнего силура Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 137-156.

Männil, Reet, 1986: Distribution of trilobites in different facies of the East Baltic Silurian [Распределение трилобитов в разнофациальных отложениях силура Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 99-109.

Kaljo, D., Klaamann, E. (eds), 1986: Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 1-295.

Märss, T., 1982: Vertebrate zones in the East Baltic Silurian. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Ecostratigraphy of the East Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 97-106.

Männil, Reet, 1982: Wenlock and late Silurian trilobite associations of the East Baltic area and their stratigraphical value. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Ecostratigraphy of the East Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 63-70.

Kaljo, D., Klaamann, E., 1982: Preface. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Ecostratigraphy of the East Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 5-7.

Kaljo, D., Nestor, H. (eds), 1990: Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 1-209.

Nestor, H., Nestor, V., 2003: Adavere lademe vanusest ja piiridest. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 53-55.

Kaljo, D., 2003: Mõned arutlused eesti aluspõhja stratigraafia teemal. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 10-13.

Liivrand, E., 1995: Kagu-Eesti kui Pleistotseeni stratigraafilise skeemi vastuolude lahendamise võtmeala. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 107-113.

Kirsimäe, K., Kalm, V., 1995: Eesti Pleistotseeni kohalik stratigraafiline skeem: ülevaade arengust. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 95-106.

Kleesment, A., 1995: Litoloogilis-mineraloogiliste kriteeriumide osa Liivimaa Devoni liigestamisel. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 72-78.

Oraspõld, A., 1995: Nabala lade Kesk- ja Lõuna-Eestis. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 39-44.

Rennel, G., 1991: Soome lahe lõunaosa põhjasetete stratigraafia mõningaid aspekte. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 50-51.

Mägi, S., 1991: Arenig - stratigraafiline tugitase. Kas globaalsündmuste kajastaja?. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 38-40.

Rubel, M., 1991: Kuidas defineerida ladet. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 33-34.

Põldvere, Anne, 2014: The Devonian System in Estonia. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 129-130.

Männik, P., 2014: The Silurian System in Estonia. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 123-128.

Truuver, K., Meidla, T., 2014: Hirnantian refuge for warm-water ostracods in Baltoscandia. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 95-95.

Nemliher, J., Mikkelsaar, K., 2014: REE spectra of apatite of lingulate shells from Cambrian-Ordovician boundary beds of the Baltic Basin. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 68-68.

Kaljo, D., Einasto, R., Martma, T., Märss, T., Nestor, V., Viira, V., 2014: Biochemostratigraphical correlation of upper Silurian sections along the western coasts of Estonia and Latvia: problems and solutions. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 48-48.

Ainsaar, L., Meidla, T., Bauert, H., Truumees, J., 2014: New carbon isotopic data from East Baltic suggest shifting the Ordovician/Silurian boundary into the Juuru Regional Stage. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 9-9.

Bauert, H., Ainsaar, L., Bauert, G., Nõlvak, J., Põldsaar, K., Sepp, S., 2014: Integrated Ordovician δ13C chemostratigraphy and chitinozoan biostratigraphy of the Tartu drillcore section, southern Estonia. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). The Early to Middle Palaeozoic Revolution. University of Tartu, Tartu, p. 16-16.

Goldman, D., Sheets, H. D., Bergström, S. M., Nõlvak, J., Podhalańska, T., 2015: High-resolution stratigraphic correlation and biodiversity dynamics of Middle and Late Ordovician marine fossils from Baltoscandia and Poland. In: Leslie, S. A., Goldman, D., Ordorff, R. C. (ed.). 12th International Symposium on the Ordovician System. The Sedimentary Record, 13, p. 104-105.

Bauert, H., Bauert, G., Nõlvak, J., Kiipli, T., 2015: Correlation of Upper Ordovician K-bentonites in the East Baltic – A combined approach of chitinozoan biostratigraphy and sanidine geochemistry. In: Leslie, S. A., Goldman, D., Ordorff, R. C. (ed.). 12th International Symposium on the Ordovician System. The Sedimentary Record, 13, p. 91-92.

Mark-Kurik, E., 1991: Fossil fishes and the correlation of the Lower/Middle Devonian boundary beds. In: Raudsep, R. (ed.). First Geological Conference of the Baltic Sea States. Abstracts. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 9-10.

Meidla, T., Ainsaar, L., 2004: On the Ordovician System in Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 107-111.

Pärnaste, H., 2004: The trilobite zonation of the Billingen Stage in the East Baltic. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 81-82.

Paiste, T., Meidla, T., Männik, P., 2017: The boundary between the Haljala and Kukruse Regional Stages (Ordovician) in north-western Estonia. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 65-66.

Meidla, T., Ainsaar, L., Tinn, O., Truuver, K., 2017: The lower boundary of the Silurian System in the Baltic Region. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 54-55.

Bauert, H., Bauert, G., Stouge, S., 2017: Sandbian chitinozoan biostratigraphy - tracking the North Estonian Ordovician regional stages across the Palaeobaltic basin. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 15-16.

Ani, T., Meidla, T., 2017: Quantitative biostratigraphy of the Devonian System in Estonia based on vertebrates. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 11-12.

Rubel, M., Nestor, V., 2011: Silurian time scale and regional records. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G. & Vasilkova, J. (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 56-56.

Kiipli, E., Kallaste, T., 2011: Correlation of the Rakvere Stage between shallow and deep shelf on the basis of Rb content of the clay fraction. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Vasilkova, J. (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 35-35.

Hints, L., Oraspõld, A., 2011: Early Hirnantian brachiopod faunas along the offshore-onshore transect: the East Baltic case. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Vasilkova (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 26-26.

Dronov, A. V., Ainsaar, L., Kaljo, D., Meidla, T., Saadre, T., Einasto, R., 2011: Revised sequence stratigraphy of the Ordovician of Baltoscandia. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G.. Vasilkova (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 20-20.

Meidla, T., Ainsaar, L., Hints, O., 2008: The Ordovician System in Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 95-98.

Rubel, M., Sibul, I., Nestor, V., 2008: Stratigraphic correlation of the Baltic Silurian sections by implemening CONOP software. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 60-60.

Raukas, A., 2008: On the Quaternary time scale and Physical age of Estonian Pleistocene deposits. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 57-57.

Marshall, J. E. A., Plink-Björklund, P., Mark-Kurik, E., 2008: Recognising the Givetian Taghanic Event in the Devonian Baltic Basin and its importance as a high-resolution international correlation datum. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 47-47.

Liivrand, E., 2008: Succession of the stratigraphical units of the Upper Pleistocene in Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 42-42.

Killing, M., Hints, O., Nõlvak, J., Vecoli, M., Viira, V., 2008: Microfossil dynamics and biostratigraphy in the Väo Formation (Darriwilian) of NW Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 35-35.

Ainsaar, L., Kaljo, D., Martma, T., Meidla, T., 2008: Middle and Upper Ordovician carbon isotope stratigraphy in Baltoscandia: towards a regional chemostratigraphic standard. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts, Tallinn, p. 9-9.

Nõlvak, J., Hints, O., 2005: Ordovician chronostratigraphy in Estonia: current state and future prospects. In: Koren', T., Evdokimova, I., Tolmacheva, T. (ed.). The Sixth Baltic Stratigraphical Conference. August 23-25, 2005 St. Petersburg, Russia. A.P. Karpinsky All-Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, p. 84-85.

Nemliher, R., Ainsaar, L., 2005: Sequence stratigraphy of the Viru Series (Middle-Upper Ordovician) in Estonia. In: Koren', T., Evdokimova, I., Tolmacheva, T. (ed.). The Sixth Baltic Stratigraphical Conference. August 23-25, 2005 St. Petersburg, Russia. A.P. Karpinsky All-Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, p. 80-82.

Nõlvak, J., 2005: Some improvements to the Ordovician chitinozoan biozonation scheme of Baltoscandia. In: Servais, T. (ed.). Abstracts for the Second International Symposium of IGCP503 on Ordovician Palaeogeography and Palaeoclimate, 2, p. 23-24.

Hints, L., Oraspõld, A.. Nõlvak, J., 2004: Pirgu Stage in the East Baltic: lithotypes, biozonation and problems of correlation. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 41-42.

Tinn, O., Meidla, T., 2002: Lower boundary of the Kunda Stage in Baltoscandia. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 206-207.

Rubel, M., Nestor, V., Sarv, L., Sibul, I., 2002: Successions of chitinozoans and ostracodes as tools for time-rock correlations in the Estonian Silurian. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 174-176.

Kaljo, D., Hints, L., Martma, T., Nõlvak, J., 2002: The late Ordovician carbon isotope trend in Estonia, its significance in stratigraphy and environmental analysis. In: Ivask, J., Kaup, E. (ed.). VI Isotope Workshop. 29. June - 4. July 2002 Tallinn, Estonia. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 54-55.

Nestor, H., Nestor, V., 2002: Stratigraphic gaps, and problems of the Telychian (Upper Llandovery, Silurian) boundaries in the northern East Baltic area. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 147-149.

Nemliher, R., Ainsaar, L., 2002: Use of K-bentonite bed as time-planes in sequence stratigraphic analysis of Caradoc (Upper Ordovician) carbonate sediments in Estonia. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 144-146.

Männik, P., Kallaste, T., Martma, T., 2002: Dating of the Ireviken Event and the problem of the Llandovery-Wenlock boundary, some possible developments. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 114-116.

Kiipli, T., Kallaste, T., Kiipli, E., Mikli, V., Kägu, M., 2002: Correlation of Upper Llandovery benyonites in the Baltic region. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 80-83.

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., 2002: Correlation between deep and shallow shelf on the basis of O-bentonite, East Baltic. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 77-80.

Raukas, A., 1999: Main outlines of the Estonian Quaternary stratigraphy. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 88-89.

Raukas, A., 1999: Investigation of impact and extraterrestrial spherules in regional stratigraphy. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 87-88.

Meidla, T., Dronov, A., Ainsaar, L., Tinn, O., 1999: The Volkhov Stage in East Baltic: detailed stratigraphy and facies zonation. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 67-69.

Marshall, J. E. A., Astin, T. R., Mark-Kurik, E., 1999: An integrated palynostratigraphy and lithostratigraphy of the Middle Devonian lacustrine sediments of the Orcadian Basin, Scotland and their correlation with the Baltic area. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 62-63.

Liivrand, E., Kadastik, E., Kalm, V., 1999: New data on the Late Glacial stratigraphy in Estonia. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 52-53.

Kiipli, T., Männik, P., Batchelor, R. A., Kiipli, E., Kallaste, T., Perens, H., 1999: Correlation of Telychian (Silurian) metabentonites in Estonia. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 45-46.

Kaljo, D., 1999: Current state of the stratigraphical research in Estonia. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 38-40.

Ahlberg, P. E., Ivanov, A., Lukševičs, E., Mark-Kurik, E., 1999: Middle and Upper Devonian correlation of the Baltic area and Scotland based on fossil fishes. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 6-8.

Hints, L., Meidla, T., Nõlvak, J., 1991: On the most distinct stratigraphical boundary in the East Baltic carbonate section. In: Seslavinsky, K. B., Murdmaa, I. O. (ed.). Global palaeogeography of Late Precambrian and Early Palaeozoic, IGCP Project 319. Tallinn Meeting, Sept. 1991, Moscow, p. 13-14.

Hang, T., Sandgren, P., 1996: Magnetostratigraphy of varved clays. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 152-154.

Hang, T., 1996: Clay-varve chronology and the possible correlation with the St. Petersburg area and the Swedish time scale. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 136-139.

Viira, V., 1996: Ludlow and Přidoli conodont zones in the northern East Baltic. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 72-73.

Tavast, E., 1996: Investigation of marine subfossil mollusc shells for stratigraphical purposes in Estonia. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 63-64.

Rubel, M., Sarv, L., 1996: East Baltic Silurian ostracode succession and its use in regional chronostratigraphy. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 56-57.

Raukas, A., 1996: Investigation of extraterrestrial spherules and microimpactites - a new tool in regional stratigraphy. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 56-56.

Puura, I., Viira, V., 1996: The Pakerort Stage: current boundary concepts and biostratigraphic studies in the stratotype area. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 53-54.

Nestor, V., 1996: Wenlock oceanic episodes and events in the succession of chitinozoans in Estonia. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts.. Tartu University Press, Tartu, p. 45-46.