Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (739)

Leitud 739 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Orviku, K., 1927: Die Rautenvariationen bei Echinosphaerites aurantium Gyll. und ihre stratigraphische Verbreitung im estnischen Ordovicium. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 8, 1-16.

Scupin, H., 1928: Die stratigraphisse Stellung der Devonschichten im Südosten Estlands. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, XIII, 2, 1-9.

Kalm, V., 2009: Kvaternaari setete (Järva moreeni) levikust Võrtsjärve lähikonnas. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 8, 27-29.

Scupin, H., 1928: Beiträge zur Geologie der ostbaltischen Länder. 2. Chronologische Unstimmigkeiten im ost- und westbaltischen Obersilur und die stratigraphischen Beziehungen beider Obersilurgebiete. Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Abt. B, 1, 1-15.

Dreimanis, A., 1947: A Draft of Pleistocene Stratigraphy in Latvia and S-Estonia. GFF, 69, 4, 465-470. https://doi.org/10.1080/11035894709444644

Punning, J.-M., Koff, T., Varvas, M., Martma, T., Rajamäe, R., Tolonen, K., Verta, M., Sandman, O., Uimonen-Simola, P., Skonen, K., Grönlund, E., Mikkola, T., 1994: Impact of natural and man-made processes on the development of Lake Linajärv, NE Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Ecology, 4, 4, 156-174.

Rõõmusoks, A., 1982: Estonian place names in the stratigraphical nomenclature [Названия местностей Эстонии в стратиграфической номенклатуре]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 3-43.

Liivrand, E., 1992: Problems of reconstructing Pleistocene stratigraphy in Estonia. Sveriges Geologiska Undersökning, 81, 171-176.

Paiste, T., Männik, P., Nõlvak, J., Meidla, T., 2020: The lower boundary of the Haljala Regional Stage (Sandbian, Upper Ordovician) in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 69, 2, 76-90. https://doi.org/10.3176/earth.2020.05

Rattas, M., Kalm, V., 2001: Lithostratigraphy and distribution of tills in the Saadjärve Drumlin Field, east-central Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 24-42.

Jaanusson, V., 1979: Stratigraphical and environmental background. Sveriges Geologiska Undersökning, 73, 3, 11-39.

Liivrand, E., 2007: Late Saalian-Early Weichselian deposits in the Gulf of Riga (Kihnu Island) and Middle Weichselian deposits in NW Estonia (Vääna-Jõesuu). GFF, 129, 4, 325-328. https://doi.org/10.1080/11035890701294325

Derimanis, A., 1947: A Draft of Pleistocone Stratigraphy in Latvia and S-Estonia. Preliminary report. GFF, 69, 4, 465-470. https://doi.org/10.1080/11035894709444644

Tavast, E., 2000: Subfossil mollusc shells of the Baltic Sea and the possibilities of their usage in the stratigraphy and correlation of the Baltic Sea sediments. Geologos, 5, 31-50.

Tavast, E., Raukas, A., 1999: Application of the malacological method to solve stratigraphic and palaeogeographical problems on the example of the West Estonian coast. Oceanological Studies, 28, 3-4, 45-57.

Kabailiene, M., Raukas, A., 1987: Stratigraphy of lake and bog deposits and climatic changes in the late-glacial and Holocene in the Soviet Baltic Republics: a review. Boreas, 16, 2, 125-131. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1987.tb00763.x

Kadastik, E., Kalm, V., Liivrand, E., Mäemets, H., Sakson, M., 2003: Stratigraphy of a site with Eemian interglacial deposits in north Estonia (Juminda Peninsula). GFF, 125, 4, 229-236. https://doi.org/10.1080/11035890301254229

Grudzinska, I., Saarse, L., Vassiljev, J., Heinsalu, A., 2013: Mid- and late-Holocene shoreline changes along the southern coast of the Gulf of Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, 19-34. https://doi.org/10.17741/bgsf/85.1.002

Saarse, L., Heinsalu, A., Veski, S., Amon, L., Gaidamavicius, A., 2012: On the deglaciation chronology of the Palivere ice-marginal zone, northern Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 84, 1, 21-31. https://doi.org/10.17741/bgsf/84.1.002

Kaljo, D., 1979: O stratigrafii silura Pribaltiki i sootnošèniâh raznjh tipov stratonov [O стратиграфии силура Прибалтики и соотношениях разных типов стратонов]. Izvestiya NAN RK (Proceedings of the NAS RK), series geological, 4/5, 107-115.

Raukas, A., Kaup, E., 2003: Aasta pole alati olnud aasta. Eesti Loodus, 5, 18-21.

Puura, I., Meidla, T., 2003: Geokronoloogiline skaala on pidevas muutumises. Eesti Loodus, 2/3, 26-32.

Raukas, A., 2003: Progress in Estonian Quaternary stratigraphy the last decade. Geologija, 41, 36-43.

Liivrand, E., 1998: Explanation of different interpretations of the Upper-Pleistocene stratigraphy in Estonia. Geologija, 25, 43-45.

Hints, L., Meidla, T., Nõlvak, J., 1994: Ordovician sequences of the East European Platform. Geologija, 17, 58-63.

Liivrand, E., 1993: Stratigraphy of the Pleistocene deposits in Estonia and correlation in the Baltic Region [Cтратиграфия плейстоценовых отложений Эстонии и корреляция с соседними районами]. Geologija, 14, 2, 189-197.

Kabailiene, M., Raukas, A., 1993: Stratigraphy and history in East Baltic [Cтратиграфия и история позднеледниковья и голоцена Прибалтики]. Geologija, 14, 2, 167-178.

Gaigalas, A., Raukas, A., 1993: The problems of the Quaternary stratigraphy of the Baltic Region [Проблемные вопросы стратиграфии четвертичных отложений Прибалтики]. Geologija, 14, 2, 158-166.

Liivrand, E., 1998: Jäävaheaegade soosetted rändpankadena. Eesti Loodus, 1, 43-45.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., 1970: Über die eiszeitliche Geschichte der Russischen Ebene im oberen Pleistozän. Petermanns Geographischen Mitteilungen, 114, 3, 161-172.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., Punning, J.-M. K., 1969: K istorii razvitiâ oledeneniâ na severo-zapade Russkoj ravniny v verhnem plejstocene [К истории развития оледенения на северо-западе Русской равнины в верхнем плейстоцене]. , 15, 167-181.

Liivrand, E., 1984: The interglacials of Estonia. Annales Academiae Scientiarum Fennicae: Geologica-Geographica, A III, 138, 5-16.

Kessel, H., 1965: Forschungsgeschichte der Limnea- und Myastadien der Ostsee und Stratigraphie des Limneastadiums auf dem Territorium der Estnischen S.S.R. [История исследования лимневой и мидиевой стадий Балтийского моря и стратиграфия лимневой стадии в Эстонии]. Baltica, 2, 21-45.

Noormets, R., Hang, T., Miidel, A., Flodén, T., Bjerkéus, M., 1998: Seismic stratigraphy of Quaternary deposits in Lake Peipsi, eastern Estonia. GFF, 120, 1, 47-52. https://doi.org/10.1080/11035899801201047

Raukas, A., Tavast, E., Vaher, R., 2007: Vasavere ancient valley, its morphology, genesis and importance in the economy of North-East Estonia. Baltica, 20, 1/2, 13-18.

Raukas, A., Saarse, L., Veski, S., 1995: A new version of the Holocene stratigraphy in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 4, 201-210.

Saarse, L., Vishnevskaya, Y., Sarv, A., Rajamäe, R., Ilves, E., 1990: Evolution of the lakes of Saaremaa Island. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Biology and Ecology, 39, 1, 34-45.

Bergström, 1983: Biogeography, evolutionary relationships, and biostratigraphic significance of Ordovician platform conodonts. Fossils and Strata, 15, 35-58.

Kiipli, T., 1990: Settetoruga Läänemerel. Eesti Loodus, 1, 50-57.

Koff, T., 2012: Arengutest Holotseeni paleogeograafilistes uuringutes. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 43-56.

Raukas, A., 2012: Jaan-Mati Punningu panusest Pleistotseeni stratigraafiasse. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 28-42.

Liivrand, E., 1984: Milline on Eesti vanim jääaeg?. Eesti Loodus, 4, 219-224.

Põldvere, Anne, Meidla, T., Bauert, G., Bauert, H., Stouge, S., 1998: Ordovician. Estonian Geological Sections, 1, 11-17.

Raukas, A., 1969: Aktuaalset kvaternaarigeoloogias. Eesti Loodus, 7, 390-395.

Põldvere, Anne, 1999: Overview of kukersite oil shale beds. Estonian Geological Sections, 18-19.

Kiipli, T., Kallaste, T., Voolma, M., 2010: Volcanic ash beds. Estonian Geological Sections, 10, 27-27.

Raukas, A., 1995: Evolution of the Yoldia Sea in the eastern Baltic. Quaternary International, 27, 1, 99-102. https://doi.org/10.1016/1040-6182(94)00066-E

Rõõmusoks, A., 1978: Eesti kambrosiluri stratigraafia algus. Eesti Loodus, 10, 632-636.

Ainsaar, L., 1992: On the Stratigraphical Subdivision of the Jõhvi and Keila Regional Stages in North Estonia [Jõhvi ja Keila lademe stratigraafilisest liigestamisest Põhja-Eestis]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 956, 56-68.

Meidla, T., 2017: Ediacaran and Cambrian stratigraphy in Estonia: an updated review. Estonian Journal of Earth Sciences, 66, 3, 152-160. https://doi.org/10.3176/earth.2017.12

Märss, T., Männik, P., 2013: Revision of Silurian vertebrate biozones and their correlation with the conodont succession. Estonian Journal of Earth Sciences, 62, 4, 181-204. https://doi.org/ 10.3176/earth.2013.15

Molodkov, A., Bolikhovskaya, N., Miidel, A., Ploom, K., 2007: The sedimentary sequence recovered from the Voka outcrops, northeastern Estonia: implications for late Pleistocene stratigraphy. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 1, 47-62.

Männik, P., 2007: Recent developments in the Upper Ordovician and lower Silurian conodont biostratigraphy in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 1, 35-46.

Kangur, M., 2005: Palynostratigraphy of Holocene lake sediments on the Otepää Heights, southern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 1, 52-68.

Niinemets, E., Saarse, L., Poska, A., 2002: Vegetation history and human impact in the Parika area, Central Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 4, 241-258.

Punning, J.-M., Koff, T., Martma, T., Possnert, G., 2002: Stable isotope and pollen stratigraphy in marl sediments from Lake Ilmjärv (central Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 3, 180-192.

Hang, T., Miidel, A., Kalm, V., Kimmel, K., 2001: New data on the distribution and stratigraphy of the bottom deposits of Lake Peipsi, eastern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 4, 233-253.

Heinsalu, A., 2000: Diatom stratigraphy and palaeoenvironment of the Yoldia Sea in Northern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 3, 218-243.

Königsson, L.-K., Poska, A., 1998: Pitkasoo - a West Estonian Holocene reference site. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 4, 242-261.

Saarse, L., Rajamäe, R., 1997: Holocene vegetation and climatic change on the Haanja Heights, SE Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 46, 2, 75-92.

Saarse, L., Liiva, A., 1995: Geology of the Äntu group of lakes. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 119-132.

Saarse, L., Veski, S., Heinsalu, A., Rajamäe, R., Martma, T., 1995: Litho- and biostratigraphy of Lake Päidre, South Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 1, 45-59.

Veski, S., 1994: Stratigraphy of Holocene Pediastrum taxa from the sediments of Lake Maardu, North Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 1, 46-54.

Männil, Reet, 1992: Trilobite faunal changes in the East Baltic Silurian. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 4, 198-204.

Davydova, N., Kimmel, K., 1991: Palaeogeography of L. Peipsi on the basis of biostratigraphical studies of bottom sediments. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 16-23.

Saarse, L., Vishnevskaya, E., Sarv, A., Rajamäe, R., 1989: The evolution of Lake Tänavjärv. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 4, 167-175.

Kessel, H., Raukas, A., 1988: Stratgraphical significance and the age of the Echeneis Sea. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 1, 26-35.

Sarv, A., 1981: Geochronological subdivision of Holocene bog-lacustrine deposits in the region of the Kõivasoo swamp (Hiiumaa island, Estonia). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 173-178.

Kaljo, D., 1979: Ob èkostratigrafii. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 2, 75-75.

Kaljo, D., 1978: The Downtonian or Pridolian from the point of view of the Baltic Silurian. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 27, 1, 5-10.

Ilves, E., Sarv, A., 1969: Die Stratigraphie und Chronologie der organischen Ablagerungen im Hochmoor Kalina. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 4, 377-384.

Pirrus, R., 1969: Stratigraphic division of South Estonian glacial deposits by means of pollen analysis. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 2, 181-190.

Kessel, H., Punning, J.-M., 1969: Über die Verbretung und Stratigraphie der Sedimente des Joldiameeres in Estland. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 2, 154-163.

Sarv, L., 1960: On the stratigraphic distribution of ostracods in the Ordovician of the Estonian S. S. R.. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 237-244.

Krandijevski, V., 1960: Einige Bemerkungen über die Korrelation des Llandovery Estlands und Podoliens (auf Grund der Untersuchung des Ostrakoden). ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 171-180.

Kaljo, D., Sarv, L., 1966: On the correlation of the Baltic Upper Silurian. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 15, 2, 277-288.

Veber, K., 1967: Soode vanusest ja turba juurdekasvu kiirusest Eesti NSV-s. EMMTUI Teaduslike tööde kogumik, 10, 7-18.

Veber, K., 1961: Zur Stratigraphie der limnischen und der Moorsedimente auf dem Pandivere-Höhengebiet. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 105-114.

Thomson, P. W., 1939: Tabellarische Übersicht über das Alluvium Estlands. Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands, 1, 1/2, 32-38.

Bekker, H., 1924: Mõned uued andmed Kukruse lademe stratigraafiast ja faunast. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, VI, 1, 3-19.

Teichert, C., 1926: Stand und Aufgaben der geologischen Erforschung des Ostbaltikums, mit besonderer Berücksichtigung des Untersilurs. Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 12, 429-438.

Orviku, K., 1930: Keskdevoni põhikihid Eestis. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, XVI, 5, 1-97.

Orviku, K., 1927: Beiträge zur Kenntnis der Aseri- und der Tallinna-Stufe in Eesti, I. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, XI, 6, 1-40.

Öpik, A., 1928: Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C2-C3-) Stufe in Eesti. III. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 13, 11, 1-40.

Öpik, A., 1929: Studien über das estnische Unterkambrium (Estonium), I-IV. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, XV, 2, 1-55.

Thomson, P. W., 1939: Eem-interglatsiaali metsade ajalugu Eestis ning Rõngu interglatsiaali stratigraafiline asend. Eesti Loodus, VII, 1, 21-24.

Winkler, H. von, 1922: Über die Benennung der Estland aufbauenden Felsschicten. Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands, 9, 1-2, 16-18; 19-20.

Nielsen, A. T., Ahlberg, P., 2019: The Miaolingian, a new name for the ‘Middle’ Cambrian (Cambrian Series 3): identification of lower and upper boundaries in Baltoscandia. GFF, 141, 2, 162-173. https://doi.org/10.1080/11035897.2019.1621374

Venjukov, P., 1884: Otloženiâ devonskoj sistemy Evropejskoj Rossii [Oтложения девонской системы Eвропейской Pоссии]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 15, 1, 169-470.

Lamansky, V. V., 1901: Issledovaniâ v oblasti Baltijsko-Ladožskogo glinta letom 1900 goda [Исследования в области Балтийско-Ладожского глинта летом 1900 года]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 20, 5, 233-277.

Born, A., 1913: Über neuere Gliederungversuche im estländischen höheren Untersilur. Zentralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 22, 712-720.

Kupffer, A., 1865: Bericht über eine geologische Reise längs Meeresküste Estlands. Baltische Wochenschrift für Landwirtschaft, Gewerbfleiss und handel, 46, 47, 811-818.

Holm, G., 1886: Bericht über geologische Reisen in Estland, Nord-Livland und im St.-Petersburger Gouvernement in den Jahren 1883 und 1884. Verhandlungen der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg, 22, 1-31.

Murchison, R. I., 1844: Über die allgemeinen Beziehungen zwischen den älteren paleozoischen Sedimenten in Skandinavien und in den Baltischen Provinzen Russlands. Verhandlungen der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg, 190-216.

Schmidt, Fr., 1906: Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten. Abt. V. Asaphiden. Lief IV. Enthaltend die Gattung Megalaspis. Mémoires de l´Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 19, 10, 1-62.

Schmidt, Fr., 1892: Einige Bemerkungen über das baltische Obersilur in Veranlassungen der Arbeit des Prof. W. Dames über die Schichtenfolge der Silurbildungen Gotlands. Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, 34, 381-400.

Schmidt, Fr., 1891: The Eurypterus Beds of Oesel as compared with those of North America. Bulletin of the Geological Society of America, 3, 59-60.

Schmidt, Fr., 1891: Geologičeskie issledovaniâ, proizvennye letom 1891 goda v Èstlândii i na ostrove Èzel' v oblasti listov 12-i 26-desâtiverstnoj kart [Геологические исследования, произвенные летом 1891 года в Эстляндии и на острове Эзель в области листов 12-и 26-десятиверстной карт]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 10, 8-9, 251-256.

Schmidt, Fr., 1885: Über die Vergleichung und den Zusammenhang des norwegischen Silurgebiets mit Russland. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 1, 254-267.

Schmidt, Fr., 1881: Rezul'taty èkskursii po silurijskoj formacii S.-Peterb. i Èstlândskoj gub. [Результаты экскурсии по силурийской формации С.-Петерб. и Эстляндской губ.]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 12, 19-21.

Schmidt, Fr., 1859: Nachträge und Berichtigungen zu den Untersuchungen über die silurische Formation von Estland, Nord-Livland und Oesel. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 2, 2, 465-474.

Dzik, J., 1983: Relationships between Ordovician Baltic and North American Midcontinent conodont faunas. Fossils and Strata, 15, 59-85.

Antoshkina, A. I., Beznosova, T. M., Männik, P., Matukhin, R. G., Menner, V. V., Modzalevskaya, T. L., 2000: Correlation of the Silurian sequence of the Timan-northern Ural region with the Baltic sections and with the international standard. Ichthyolith Issues, Special Publication, 6, 17-21.

Bassett, M., 1976: A critique of diachronism, community distribution and correlation at the Wenlock-Ludlow boundary. Lethaia, 9, 2, 207-218. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.1976.tb00967.x

Blieck, A., Mark-Kurik, E., Märss, T., 1988: Biostratigraphical correlations between Siluro-Devonian invertebrate-dominated and vertebrate-dominated sequences: the East Baltic example. Canadian Society of Petroleum Geologists Memoir, 14, 3, 579-587.

Saarse, L., Poska, A. & Veski, S., 1999: Spread of Alnus and Picea in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 3, 170-186.

Johnson, M. E., Baarli, B. G., Nestor, H., Rubel, M., Worsley, D., 1991: Eustatic sea-level patterns from the Lower Silurian (Llandovery Series) of southern Norway and Estonia. Bulletin of the Geological Society of America, 103, 3, 315-335. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1991)103<0315:ESLPFT>2.3.CO;2

Meidla, T., Nestor, H., Raukas, A., 2002: Stratigraafiaterminoloogiast spetsialisti pilgu läbi. Keel ja Kirjandus, 10, 727-733.

Põldvere, Anne, Nestor, H., 2010: Core description and terminology. Estonian Geological Sections, 10, 5-5.

Põldvere, Anne, Nestor, H., 2010: Core description and terminology. Estonian Geological Sections, 10, .

Kalm, V., 2006: Pleistocene chronostratigraphy in Estonia, southeastern sector of the Scandinavian glaciation. Quaternary Science Reviews, 25, 9-10, 960-975. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2005.08.005

Cramer, B. D., Loydell, D. K., Samtleben, C., Munnecke, A., Kaljo, D., Mannik, P., Martma, T., Jeppsson, L., Kleffner, M. A., Barrick, J. E., Johnson, C. A., Emsbo, P., Joachimski, M. M., Bickert, T., Saltzman, M. R., 2010: Testing the limits of Paleozoic chronostratigraphic correlation via high-resolution (<500 k.y.) integrated conodont, graptolite, and carbon isotope ( 13Ccarb) biochemostratigraphy across the Llandovery-Wenlock (Silurian) boundary: Is a unified Phanerozoic time scale achievable?. Geological Society of America Bulletin, 122, 9-10, 1700-1716. https://doi.org/https://doi.org/10.1130/B26602.1

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., 2006: Identification of the O-bentonite in the deep shelf sections with implication on stratigraphy and lithofacies, East Baltic Silurian. GFF, 128, 255-260. https://doi.org/10.1080/11035890601283255

Männil, Ralf, 1962: Some aspects of the researches of the stratigraphy of the Early Palaeozoic strata of Estonia [Некоторые общие вопросы изучения стратиграфии древнего палеозоя Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 3-11.

Valiukevičius, J., 1994: Acanthodian Zonal Sequence of Early and Middle Devonian in the Baltic Basin. Geologija, 17, 115-124.

Nõlvak, J., Liang, Y., Hints, O., 2019: Early diversification of Ordovician chitinozoans on Baltica: New data from the Jägala waterfall section, northern Estonia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 525, 14-24. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.04.002

Hints, L., Harper, D. A., Paškevičius, J., 2018: Diversity and biostratigraphic utility of Ordovician brachiopods in the East Baltic. Estonian Journal of Earth Sciences, 67, 3, 176-191. https://doi.org/10.3176/earth.2018.14

Mens, K., Pirrus, E., 1987: Hiatuses in the East Baltic Vendian and Cambrian sections [Стратиграфические пробелы в разрезе венда и кембрия Северной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 2, 49-57.

Verte, A. I., Mark, E. J., 1957: O stratigrafičeskom položenii pârnuskogo (D2a1) gorizonta v Èstonskoj SSR [О стратиграфическом положении пярнуского (D2a1) горизонта в Эстонской ССР]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 6, 4, 392-393.

Obruchev, D., 1930: Znachenie ihtiofauny dlja stratigrafii severo-zapadnogo devona [Значение ихтиофауны для стратиграфии северо-западного девона]. , 49, 9, 92-99.

Kaljo, D., Hints, L., Martma, T., Nõlvak, J., 2017: A multiproxy study of the Puhmu core section (Estonia, Upper Ordovician): consequences for stratigraphy and environmental interpretation. Estonian Journal of Earth Sciences, 66, 2, 77-92. https://doi.org/10.3176/earth.2017.08

Männik, P., 2017: Conodont biostratigraphy of the Oandu Stage (Katian, Upper Ordovician) in NE Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 66, 1, 1-12. https://doi.org/10.3176/earth.2017.02

Kaljo, D. L. & Paškevičius, J. Yu., 1993: Experience of biozonal stratigraphy in the Baltic [Опыт биозональной стратиграфии в Прибалтике]. Geologija, 14, 1, 24-44.

Mark-Kurik, E., 1991: On the environment of Devonian fishes. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 40, 3, 122-125.

Kleesment, A.-L., Kurik, E., Valiukevicius, J., 1987: On nomenclature of substages of the Narva Regional Stage [О номенклатуре подгоризонтов Наровского горизонта]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 4, 174-175.

Einasto, R., Rähni, A., 2008: Kukruse lademe liigestus Ülemiste puursüdamikus. Keskkonnatehnika, 3, 56-59.

Männil, Ralf, 1968: Problems of a subdivision of the Ordovician system in the light of the development of the Baltic Basin [Вопросы расчленения ордовикской системы в свете этапности развития Балтийского бассейна]. , 71-77.

Puura, I., Viira, V., 1993: Chronostratigraphy of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Baltoscandia. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 43, 1/2, 5-8.

Nestor, H., 1994: Comments to the Modernized Silurian Correlation Chart of Estonia and Latvia. Geologija, 17, 88-95.

Männik, P., Tinn, O., Loydell, D. K., Ainsaar, L., 2016: Age of the Kalana Lagerstätte, early Silurian, Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 65, 2, 105-114. https://doi.org/10.3176/earth.2016.10

Jeppsson, L., Männik, P., 1993: High-resolution correlations between Gotland and Estonia near the base of the Wenlock. Terra Nova, 5, 4, 348-358. https://doi.org/10.1111/j.1365-3121.1993.tb00268.x

Kaljo, D., Martma, T., 2006: Application of carbon isotope stratigraphy to dating the Baltic Silurian rocks. GFF, 128, 2, 123-129. https://doi.org/10.1080/11035890601282123

Ebbestad, J. O. R., Högström, A. E. S., Frisk, Ǻ. M., Martma, T., Kaljo, D., Kröger, B., Pärnaste, H., 2015: Terminal Ordovician stratigraphy of the Siljan district, Sweden. GFF, 137, 1, 36-56. https://doi.org/10.1080/11035897.2014.945620

Kaljo, D., Einasto, R., Martma, T., Märss, T., Nestor, V., Viira, V., 2015: A bio-chemostratigraphical test of the synchroneity of biozones in the upper Silurian of Estonia and Latvia with some implications for practical stratigraphy. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 4, 267-283. https://doi.org/10.3176/earth.2015.33

Bauert, H., Bauert, G., Nõlvak, J., Kiipli, T., 2015: Correlation of Upper Ordovician K-bentonites in the East Baltic - A combined approach of chitinozoan biostratigraphy and sanidine geochemistry. Stratigraphy, 12, 2, 93-93.

Paluveer, L., Nestor, V., Hints, O., 2014: Chitinozoan diversity in the East Baltic Silurian: first results of a quantitative stratigraphic approach with CONOP. GFF, 136, 1, 198-202. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.873987

Saadre, T., Suuroja, K., 1993: Stratigraphy of the Kukruse Stage in Estonia [Kukruse lademe stratigraafiast Eestis]. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 3, 1, 25-32.

Einasto, R., Sarv, A., Suuroja, K., 2013: Üllatusi Pandivere paeriigis. Kas ordoviitsiumi-siluri piirikihid ka Inju astangul?. Keskkonnatehnika, 5, 40-43.

Ainsaar, L., 1993: On the stratigraphy of the Middle Ordovician Jõhvi and Keila regional stages in North Estonia. Geologija, 14, 109-117.

Kiipli, T., Radzievičius, S., Kallaste, T., Kiipli, E., Siir, S., Soesoo, A., Voolma, M., 2012: The Geniai Tuff in the southern East Baltic area - a new correlation tool near the Aeronian/Telychian stage boundary, Llandovery, Silurian. Bulletin of Geosciences, 87, 4, 695-704. https://doi.org/10.3140/bull.geosci.1313

Kiipli, T., Kallaste, T., 2006: Wenlock and uppermost Llandovery bentonites as stratigraphic markers in Estonia, Latvia and Sweden. GFF, 128, 2, 139-146. https://doi.org/10.1080/11035890601282139

Tinn, O., Meidla, T., Ainsaar, L., 2006: Arenig (Middle Ordovician) ostracods from Baltoscandia: Fauna, assemblages and biofacies. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 241, 3-4, 492-514. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2006.05.002

Löfgren, A., 1995: The middle Lanna/Volkhov Stage (middle Arenig) of Sweden and its conodont fauna. Geological Magazine, 132, 6, 693-711. https://doi.org/10.1017/S0016756800018926

Männil, Ralf, 1971: Distribution of selected Ordovician chitinozoan assemblages and species in northern Europe and their stratigraphical evaluation. Memoirs de Bureau de Recherches Geologique et Minieres, 73, 309-311.

Kaljo, D., Klaamann, E., Viira, V., Männil, R., Märss, T., Nestor, V., Nestor, H., Rubel, M., Sarv, L., Einasto, R., 1987: Ecostratigraphical base of basin analysis (Silurian of Baltic) [Экостратиграфические основы бассейнового анализа (силур Прибалтики)]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 36, 2, 91-92.

Ainsaar, L., Meidla, T., Tinn, O., Martma, T., Dronov, A., 2007: Darriwilian (Middle Ordovician) carbon isotope stratigraphy in Baltoscandia. Acta Palaeontologica Sinica, 46, Suppl., 1-8.

Pärnaste, H., Viira, V., 2012: On the lower boundary of the Floian Stage in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 205-209. https://doi.org/10.3176/earth.2012.4.02

Kaljo, D., 1995: Graptoliidid - autoriteedid biostratigraafias. Eesti Loodus, 4, 107-109.

Männik, P., Põldvere, A., Nestor, V., Kallaste, T., Kiipli, T., Martma, T., 2014: The Llandovery–Wenlock boundary interval in west-central continental Estonia: an example from the Suigu (S-3) core section. Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 1, 1-17. https://doi.org/10.3176/earth.2014.01

Bauert, G., Nõlvak, J., Bauert, H., 2014: Chitinozoan biostratigraphy in the Haljala Regional Stage, Upper Ordovician: a high-resolution approach from NE Estonia. GFF, 136, 1, 26-29. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.857715

Mark-Kurik, E., Põldvere, Anne, 2012: Devonian stratigraphy in Estonia: current state and problems. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 1, 33-47. https://doi.org/10.3176/earth.2012.1.03

Mark-Kurik, E., Põldvere, Anne, 2012: Devoni stratigraafia Eestis: hetkeseis ja probleemid. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 11, 1, 31-52.

Bassett, M. G., Cocks, L. R. M., 1974: A review of Silurian brachiopods from Gotland. Fossils and Strata, 3, 1-56.

Paškevičius, J., 2007: Correlation of the Ordovician regional stages of the palaeobasin with new global stages. Geologija, 57, 30-36.

Tolmacheva, T. J., Koren, T. N., Holmer, L. E., Popov, L. E., Raevskaya, E., 2001: The Hunneberg Stage (Ordovician) in the area east of St. Petersburg, north-western Russia. Paläontologische Zeitschrift, 74, 4, 543-561. https://doi.org/10.1007/BF02988161

Kaljo, D., Martma, T., Grytsenko, V., Brazauskas, A., Kaminskas, D., 2012: Přídolí carbon isotope trend and upper Silurian to lowermost Devonian chemostratigraphy based on sections in Podolia (Ukraine) and the East Baltic area. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 3, 162-180. https://doi.org/10.3176/earth.2012.3.03

Hints, O., Martma, T., Männik, P., Nõlvak, J., Põldvere, A., Shen, Y., Viira, V., 2014: New data on Ordovician stable isotope record and conodont biostratigraphy from the Viki reference drill core, Saaremaa Island, western Estonia. GFF, 136, 1, 100-104. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.873989

Jaanusson, V., Strachan, I., 1954: Correlation of the Scandinavian Middle Ordovician with the graptolite succession. GFF, 76, 4, 684-696. https://doi.org/10.1080/11035895409453586

Vostokova, V. A., 1953: Stratigraficheskoe rasprostranenie gastropod v ordovike Pribaltiki [Стратиграфическое распространение гастропод в ордовике Прибалтики]. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI), 301-308.

Mark-Kurik, E., Blieck, A., Loboziak, S., Candilier, A.-M., 1999: Miospore assemblage from the Lode Member (Gauja Formation) in Estonia and the Middle-Upper Devonian boundary problem. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 2, 86-98.

Kleesment, A., 2007: Devonian. Estonian Geological Sections, 8, 10-19.

Männik, P., 2007: Upper Ordovician and lower Silurian conodont biostratigraphy in Estonia: general overview of recent developments. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 1, 35-46.

Martinsson, A., 1967: The succession and correlation of ostracode faunas in the Silurian of Gotland. GFF, 89, 3, 350-386. https://doi.org/10.1080/11035896709448375

Männik, P., Viira, V., 2012: Ordovician conodont diversity in the northern Baltic. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 1, 1-14. https://doi.org/10.3176/earth.2012.1.01

Einasto, R., 2012: Lääne-Saaremaa Vesiku kihtide eripärasid uudistamas. Keskkonnatehnika, 1, 42-44.

Kiipli, T., Kallaste, T., Kiipli, E., Radzevicius, S., 2013: Correlation of Silurian bentonites based on the immobile elements in the East Baltic and Scandinavia. GFF, 135, 2, 152-161. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.783104

Hints, O., Viira, V., Nõlvak, J., 2012: Darriwilian (Middle Ordovician) conodont biostratigraphy in NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 210-226. https://doi.org/10.3176/earth.2012.4.03

Kaljo, D., Martma, T., Saadre, T., 2007: Post-Hunnebergian Ordovician carbon isotope trend in Baltoscandia, its environmental implications and some similarities with that of Nevada. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 245, 1-2, 138-155. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2006.02.020

Nestor, V., 2012: A summary and revision of the East Baltic Silurian chitinozoan biozonation. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 242-260. https://doi.org/10.3176/earth.2012.4.05

Rõõmusoks, A., 1980: Estonian place names in the stratigraphical nomenclature [Eesti kohanimed stratigraafilises nomenklatuuris]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 3-43.

Kleesment, A., Kirsimäe, K., Martma, T., Shogenova, A., Urtson, K., Shogenov, K., 2012: Linkage of diagenesis to depositional environments and stratigraphy in the northern part of the Baltic basin. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 1, 15-32. https://doi.org/10.3176/earth.2012.1.02

Kaljo, D., Martma, T., Männik, P., Viira, V., 2003: Implications of Gondwana glaciations in the Baltic late Ordovician and Silurian and a carbon isotopic test of environmental cyclicity. Bulletin de la Societe Geologique de France, 174, 1, 59-66. https://doi.org/10.2113/174.1.59

Schmidt, Fr., 1882: On the Silurian (and Cambrian) Strata of the Baltic Provinces of Russia, as compared with those of Scandinavia and the British Isles. Quarterly Journal of the Geological Society (QJGS), London, 38, 1-4, 514-536.

Männil, Ralf, 1958: K nomenklature kembrijskih otloženij Pribaltiki [К номенклатуре кембрийских отложений Прибалтики]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, VIII, 4, 350-352.

Volkova, N. A., 1973: Acritarchs and the Vendian and Cambrian correlation in the western part of the Russian platform [Акритархи и корреляция венда и кембрия западной части Русской платформы]. Sovetskaya geologiya, 4, 48-62.

Obruchev, D. V., 1933: K stratigrafii srednego devona Leningradskoj oblasti [К стратиграфии среднего девона Ленинградской области]. Zapiski Vserossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchestva, 62, 2, 405-410.

Bergström, S. M., Huff, W. D., Kolata, D. R., Bauert, H., 1995: Nomenclature, stratigraphy, chemical fingerprinting and areal distribution of some Middle Ordovician K–bentonites in Baltoscandia. GFF, 117, 1, 1-13. https://doi.org/10.1080/11035899509546191

Viira, V., 1966: Distribution of conodonts in the Lower Ordovician sequence of Suhkrumägi (Tallinn) [Распространение конодонтов в нижнеордовикских отложениях разреза Сухкрумяги (г. Таллин)]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 15, 1, 150-155.

Kaljo, D., Rõõmusoks, A., Männil, Ralf, 1958: On the Series of the Baltic Ordovician and their significance [О сериях Прибалтийского ордовика и их значении]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 1, 71-74.

Jaanusson, V., Mutvei, H., 1953: Stratigraphie und Lithologie der unterordovizischen Platyurus-Stufe im Siljan Gebiet, Dalarna. Bulletin of Geological Institutions of the University of Uppsala, 35, 7-34.

Martna, J., 1957: Notes on the Upper Ordovician and Lower Silurian of the Tapa district, Estonia. GFF, 79, 1, 21-34. https://doi.org/10.1080/11035895709449110

Männil, Ralf, 1958: Zur Stratigraphie der oberordovizischen Nabala-Stufe (FIa) in Estland [К стратиграфии набалаского горизонта (FIa) верхнего ордовика Эстонской ССР]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, II, 3-17.

Rõõmusoks, A., 1957: Stratigraphy of the Kukruse Stage (CII) of Estonia [Стратиграфия кукруcеского горизонта (CII) Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 46, 101-130.

Jaanusson, V., 1944: Übersicht der Stratigraphie der Lyckholm-Komplexstufe. Bulletin of the Geological Society of Finland, 132, 92-100.

Rõõmusoks, A., 1962: On the stratigraphy of the Harjuan Series of Estonia [К стратиграфии харьюской серии в Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 77-85.

Rõõmusoks, A., 1991: On the stratigraphy and fauna of the boundary beds between the Pirgu and Porkuni stages in North Estonia [О стратиграфии и фауне пограничных слоев пиргуского и поркуниского горизонтов в Северной Эстонии]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 934, XII, 23-42.

Nestor, V., 2010: Distribution of Silurian chitinozoans. Estonian Geological Sections, 10, 19-20.

Nestor, V., 2011: Chitinozoan biostratigraphy of the Přidoli Series of the East Baltic. Estonian Journal of Earth Sciences, 60, 4, 191-206. https://doi.org/10.3176/earth.2011.4.01

Modliiński, Z., Nõlvak, J., Szymanski, B., 2007: Stratigraphy of the Ordovician and Silurian boundary deposits in northeastern Poland and their correlation with the stratotype sections in Estonia [Stratygrafia osadow pogranicza ordowiku i syluru polnocno-wschodniej Polski i ich korelacja ze stratotypowymi profilami Estonii]. Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego, 427, 61-78.

Nõlvak, J. Hints, O., Männik, P., Pärnaste, H., 2007: Ordovician time scale in Estonia. Acta Palaeontologica Sinica, 46, Suppl., 351-356.

Kaljo, D., Hints, L., Martma, T., Nõlvak, J., Oraspõld, A., 2004: Late Ordovician carbon isotope trend in Estonia, its significance in stratigraphy and environmental analysis. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 210, 2-4, 165-185. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2004.02.044

Brenchley, P. J., Marshall, J. D., Hints, L., Nõlvak, J., 1997: New isotopic data solving an old biostratigraphic problem: the age of the upper Ordovician brachiopod Holorhynchus giganteus. Journal of the Geological Society, 154, 335-342. https://doi.org/10.1144/gsjgs.154.2.0335

Ainsaar, L., Kaljo, D., Martma, T., Meidla, T., Männik, P., Nõlvak, J., Tinn, O., 2010: Middle and Upper Ordovician carbon isotope chemostratigraphy in Baltoscandia: a correlation standard and clues to environmental history. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 294, 3-4, 189-201. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2010.01.003

Märss, T., 1992: Vertebrate history in the Late Silurian. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 4, 205-214.

Männil, Ralf, 1989: Notes on Ordovician correlation charts of the USSR part of the East-European Platform. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 2, 46-49.

Männil, Ralf, 1960: The stratigraphy of the Oandu (Vasalemma) Stage [Стратиграфия оандуского (вазалеммаского) горизонта]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 89-122.

Männil, Ralf, 1958: Grundzüge der Stratigraphie der Keila-Stufe (Ordovizium, Estland) [Основные черты стратиграфии кейлаского горизонта (DII, ордовик) в Эстонии]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 7, 3, 235-246.

Nestor, H., 1995: Comments to the Modernized Silurian Correlation Chart of Estonia and Latvia. Geologija, 17, 88-95.

Löfgren, A., 1978: Arenigian and Llanvirnian cocodonts from Jämtland, northern Sweden. Fossils and Strata, 13, 1-129.

Löfgren, A., 2000: Conodont biozonation in the upper Arenig of Sweden. Geological Magazine, 137, 1, 53-65. https://doi.org/10.1017/S0016756800003484

Obruchev, D., Karatajūtė-Talimaa, V., 1967: Vertebrate faunas and correlation of the Ludlovian--Lower Devonian in eastern Europe. Zoological Journal of the Linnean Society, 47, 311, 5-14. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1967.tb01390.x

Aaloe, Ago, 1960: Some new researches on the stratigraphy of the Silurian in Estonia [Новое в стратиграфии силура Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 123-141.

Aaloe, Ago, 1958: Stratigraphy of the Juuru (G1) and Tamsalu (G2) stages, Silurian, Estonia [Стратиграфия юуруского (G1) и тамсалуского (G2) горизонтов силура Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, III, 81-100.

Luha, A., 1930: Über Ergebnisse stratigraphischer Untersuchungen im Gebiete der Saaremaa-(Ösel-) Schichten in Eesti (Unterösel und Eurypterusschichten). Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 22, 1-18.

Nõlvak, J., Hints, O., Männik, P., 2006: Ordovician timescale in Estonia: recent developments. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 2, 95-108.

Lehnert, O., Männik, P., Joachimski, M. M., Calner, M., Frýda, J., 2010: Palaeoclimate perturbations before the Sheinwoodian glaciation: A trigger for extinctions during the ‘Ireviken Event’. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 296, 3-4, 320-331. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2010.01.009

Kiipli, T., Kallaste, T., Nestor, V., Loydell, K., 2010: Integrated Telychian (Silurian) K-bentonite chemostratigraphy and biostratigraphy in Estonia and Latvia. Lethaia, 43, 1, 32-44. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.2009.00162.x

Mark-Kurik, E., 1991: Contribution to the correlation of the Emsian (Lower Devonian) on the basis of placoderm fishes. Newsletters on Stratigraphy, 25, 1, 11-23. https://doi.org/10.1127/nos/25/1991/11

Tammekänd, M., Hints, O., Nõlvak, J., 2010: Chitinozoan dynamics and biostratigraphy in the Väo Formation (Darriwilian) of the Uuga Cliff, Pakri Peninsula, NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 1, 25-36. https://doi.org/10.3176/earth.2010.1.02

Kiipli, T., Kallaste, T., Nestor, V., 2010: Composition and correlation of volcanic ash beds of Silurian age from the eastern Baltic. Geological Magazine, 147, 6, 895-909. https://doi.org/10.1017/S0016756810000294

Nestor, V., 2009: Biostratigraphy of the Ludlow chitinozoans from East Baltic drill cores. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 3, 170-184. https://doi.org/10.3176/earth.2009.3.02

Munnecke, A., Männik, P., 2009: New biostratigraphic and chemostratigraphic data from the Chicotte Formation (Llandovery, Anticosti Island, Laurentia) compared with the Viki core (Estonia, Baltica). Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 3, 159-169. https://doi.org/10.3176/earth.2009.3.01

Kiipli, T., Orlova, K., Kiipli, E., Kallaste, T., 2008: Use of immobile trace elements for the correlation of Telychian bentonites on Saaremaa Island, Estonia, and mapping of volcanic ash clouds. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 1, 39-52. https://doi.org/10.3176/earth.2008.1.04

Viira, V., 2008: Conodont biostratigraphy in the Middle-Upper Ordovician boundary beds of Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 1, 23-38. https://doi.org/10.3176/earth.2008.1.03

Männil, Ralf, 1963: The biostratigraphic subdivision of the Ordovician strata in Western Latvia [Биостратиграфическое обоснование расчленения ордовикских отложений Западной Латвии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XIII, 41-74.

Aaloe, Ago, 1963: On the stratigraphic position and conditions of sedimentation containing Tremataspis mammillata [О стратиграфическом положении и условиях образования слоев с Tremataspis mammillata.]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XIII, 83-90.

Aaloe, Ago, 1961: Stratigraphy of the Jaani stage (J1), Silurian, Estonia [Стратиграфия яаниского горизонта (J1) силура Эстонии.]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VI, 13-28.

Orviku, Karl, 1960: Über die Lithostratigraphie der Wolchow- und Kundastufe in Estland [О литостратиграфии волховского и кундаского горизонтов в Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 45-87.

Kallaste, T., Kiipli, T., 2006: New correlations of Telychian (Silurian) bentonites in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 3, 241-251.

Ainsaar, L., Meidla, T., 2001: Facies and stratigraphy of the Middle Caradoc mixed siliciclastic-carbonate sediments in eastern Baltoscandia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 5-23.

Kaljo, D., Martma, T., 2000: Carbon isotopic composition of Llandovery rocks (East Baltic Silurian) with environmental interpretation. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 4, 267-283.

Nestor, V., 1997: Reflection of Wenlock oceanic episodes and events of the chitinozoan succession of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 46, 3, 119-126.

Rubel, M., Sarv, L., 1996: Reconstruction and use of the succession of East Baltic Silurian ostracodes. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 4, 177-188.

Jaanusson, V., 1995: Confacies differentiation and upper Middle Ordovician correlation in the Baltoscandian basin. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 73-86.

Pirrus, E., 1991: The Middle Cambrian of Estonia [Средний кембрий Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 4, 141-151.

Sarv, L., Levin, A., Onolova, G., 1985: Ordovician stratigraphy in the Leningrad oil shale deposit [К расчленению ордовикских отложений на Ленинградском месторождении горючих сланцев]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 2, 41-45.

Einasto, R., 1981: On the relationship of the Jaagarahu, Pangamägi and Maasi stratotype sections (Middle Wenlockian of Estonia) [Возрастные взаимоотношения стратотипических обнажений Яагараху, Рангамяги и Маази (средний венлок Эстонии)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 3, 111-117.

Mägi, S., Viira, V., 1976: On distribution of conodonts and inarticulate brachiopods in Ceratopyge and Latorpian Stages [Распространение конодонтов и беззамковых брахиопод в цератопигевом и латорпском горизонтах Северной Эстонии.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 4, 312-318.

Aaloe, Ago, Kaljo, D., Klaamann, E., Nestor, H., Einasto, R., 1976: Stratigraphical classification of the Estonian Silurian [Стратиграфическая схема силура Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 1, 38-45.

Nestor, H., 1972: On the stratigraphic range of the beds with Pentamerus oblongus and on the nature of the Late Llandoverian transgression in North Europe [О возрастном диапазоне слоев с Pentamerus oblongus и о характере позднелландоверийской трансгрессии в Северной Европе.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 4, 344-350.

Einasto, R., Nestor, H., Kala, E., Kajak, K., 1972: Correlation of the Upper Llandoverian sections in West Estonia [Сопоставление верхнелландоверийских разрезов в Западной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 4, 333-343.

Nestor, V., 1976: A microplankton correlation of boring sections of the Raikküla Stage, Estonia [Сопоставление некоторых разрезов райккюлаского горизонта Эстонии по микропланктону]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 4, 319-323.

Nestor, V., 1998: Chitinozoan biofacies of late early Llandovery (Coronograptus cyphus) age in the East Baltic. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 4, 219-228.

Mens, K., Viira, V., Paalits, I., Puura, I., 1993: Upper Cambrian biostratigraphy of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 4, 148-159.

Mens, K., 1984: On the mineralogy of the Ülgase beds in Maardu district [Минералогическая характеристика юлгазеских отложений окрестности Маарду]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 96-103.

Mens, K., Pirrus, E., 1980: On stratigraphical nomenclature of Vendian beds of Estonia [К стратиграфической номенклатуре вендских отложений Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 2, 49-54.

Kala, E., Kajak, K., Mens, K., Pirrus, E., 1981: Lithostratigraphy and facies of the Lontova stage in Estonia [Литостратиграфия и фации лонтоваского горизонта в Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 137-147.

Volkova, N., Kajak, K., Mens, K., Pirrus, E., 1981: New data on Cambrian-Ordovician transitional beds in the eastern part of the East Baltic [Новые данные о переходных слоях между кембрием и ордовиком на востоке Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 2, 51-55.

Nestor, H., Einasto, R., Nestor, V., Märss, T., Viira, V., 2001: Description of the type section, cyclicity, and correlation of the Riksu Formation (Wenlock, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 3, 149-173.

Einasto, R., Märss, T., Kala, E., 1977: The stratigraphic subdivision of Upper Wenlockian-Downtonian Dolomite complex in Sakla, Varbla and Kihnu borings [Стратиграфическое расчленение верхневенлокско-даунтонской доломитовой толщи в разрезах Сакла, Варбла и Кихну]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 1, 38-45.

Kiipli, T., Jeppsson, L., Kallaste, T., Söderlund, U., 2008: Correlation of Silurian bentonites from Gotland and the eastern Baltic using sanidine phenocryst composition, and biostratigraphical consequences. Journal of the Geological Society, 165, 1, 211-220. https://doi.org/10.1144/0016-76492006-095

Khazanovich, K., Missarzhevsky, V., 1982: On the stratigraphy of the Ülgase Beds in Estonia with the description of a new representative of Hyolithelminthes [Вопросы стратиграфии и хиолительминты юлгазеских отложений Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 1, 7-11.

Jaanusson, V., 1956: Untersuchungen über den oberordovizischen Lyckholm-Stufenkomplex in Estland. Bulletin of Geological Institutions of the University of Uppsala, 36, 369-400.

Kaljo, D., Hints, L., Männik, P., Nõlvak, J., 2008: The succesion of Hirnantian events based on data from Baltica: brachiopods, chitinozoans, conodonts, and carbon isotopes. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 4, 197-218. https://doi.org/10.3176/earth.2008.4.01

Sarv, L., Põlma, L., 1989: The type locality of the Middle Ordovician Idavere Regional Stage [Характеристика стратотипического обнажения среднеордовикского идавереского горизонта]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 38, 1, 14-21.

Männik, P., 2008: Conodont dating of some Telychian (Silurian) sections in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 3, 156-169. https://doi.org/10.3176/earth.2008.3.04

Männik, P., 2007: An updated Telychian (Late Llandovery, Silurian) conodont zonation based on Baltic faunas. Lethaia, 40, 1, 45-60. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.2006.00005.x

Einasto, R., 1975: The stratigraphical position of Kaarma dolomites in the Estonian Ludlovian sequence [Стратиграфическое положение каармасих доломитов в разрезе лудлова Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 1, 75-79.

Nestor, V., Nestor, H., 1991: Dating of the Wenlock carbonate sequences in Estonia and stratigraphic breaks. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 2, 50-60.

Hints, L., Oraspõld, A., Nõlvak, J., 2005: The Pirgu Regional Stage (Upper Ordovician) in the East Baltic: lithostratigraphy, biozonation and correlation. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 4, 225-259.