Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (5)

Ots, K., Orru, M., Tilk, M., Kuura, L., Aguraijuja, K., 2017: Ammendatud freesturbaväljade taasmetsastamine: puutuha mõju biomassi formeerumisele ja süsiniku bilansile. Metsanduslikud Uurimused, 67, 1, 17-36. https://doi.org/10.1515/fsmu-2017-0010

Karofeld, E., 2006: Jääksood soodeks tagasi. Eesti Loodus, 6, 16-20.

Kohv, M., Salm, J.-O., 2012: Soode taastamine Eestis. Eesti Loodus, 4, 50-54.

Orru, M., Orru, H., 2009: Revegetation processes and environmental conditions in abandoned peat production fields in Estonia. In: Valgma, I. (ed.). Resource Reproducing, Low-wasted and Environmentally Protecting Technologies of Development of the Earth Interior. 8th International Conference, September 14-18, Tallinn 2009, Estonia. Dep of Mining TUT, Russian University of People Friendship, Tallinn, p. 331-331.

Adamson, A., Reinsalu, E., 2005: Mäeinseneride õpetamise taastamine Tallinna Tehnikaülikoolis. Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2004. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 263-268.