Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (18)

Reintam, L., Moora, T., Raukas, A., 2008: Gleysols on sandy deposits of the Litorina Sea underlain by Histosol formations of Ancylus Lake age in western Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 4, 231. https://doi.org/10.3176/earth.2008.4.03

Arold, I., Jõgi, J., Raik, A., 1976: Maastikuprofiil üle voorte ja nõgude. Eesti Loodus, 6, 380-387.

Kiipli, T., Orlova, K., 1996: Salakavalad metallid linnaaias. Eesti Loodus, 5/6, 164-165.

Reintam, L., Raukas, A., 1965: Changes in mechanical, mineralogical, and chemical compositions of soddy-podzolic soils formed on calcareous red-brown till. Počvovedenie , 3, 29-38.

Heinsalu, A., Niine, H., Veber, K., 1992: The influence of amelioration on the properties of peat soil [KUltuuristamise mõju turvasmulla omadustele]. EMMTUI Teaduslike tööde kogumik, LXX, 32-41.

Kask, R., Veber, K., Bergert, L., 1981: Eesti NSV automorfsete muldade karbonaatsus. EMMTUI Teaduslike tööde kogumik, 45, 8-19.

Petersell, V., Kivisilla, J., Soomer, A., Unt, L., 1993: Eesti mulla monitooring. Eesti Loodus, 4, 153-154.

Petersell, V., Ressar, H., 1993: Raskmetallid Eestimaa mullas. Eesti Loodus, 4, 151-153.

Kiipli, T., Tibar, K., 1992: Mulla saastumine keemiliste elementidega Tallinnas ja Maardus. Eesti Loodus, 11, 568-572.

Kestlane, Ü., Pirrus, E., 1990: Tehisraud mullas. Eesti Loodus, 6, 406-407.

Enel, M., 2003: Distribution of heavy metals in plants and their habitats in the outcrop area of Dictyonema shale. Oil Shale, 20, 4, 459-476.

Kask, R., Veber, K., Bergert, L., 1981: Eesti NSV muldade koresesisaldus. EMMTUI Teaduslike tööde kogumik, 45, 3-7.

Petersell, V., Mõttus, V., Täht, K., Unt, L., 1996: Mulla geokeemilise seire bülletään 1992-1994. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-84.

Reintam, L., Raukas, A., 1966: On the mineralogical composition of some Estonian sod-podzolic soils [О минералогическом составе некоторых дерново-подзолистых почв Эстонии]. Sbornik naučnyh trudov Èstonskoj Sel'skohozâjstvennoj Akademii. Trudy po počvovedeniû i agrohimii, 49, Tartu, p. 65-79.

Vares, K., 1981: O sostave pesčano-gravijnyh počvoobrazuûŝih porod Èstonii [О составе песчано-гравийных почвообразующих пород Эстонии]. In: Raukas, A. (ed.). Novye metody v geologii Èstonii. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 48-60.

Vares, K., 1979: O mineral'nom sostave tipično-podzolistyh počv Èstonii [О минеральном составе типично-подзолистых почв Эстонии]. In: Raukas, A. (ed.). Fizičeskie, izotopno-geohimičeskie i geologičeskie metody v izučenii antropogena Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 14-21.

Kask, R., 1984: Mullaerosiooni osast pinnavormide kujundajana. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 137-144.

Lillemaa, A., 1946: Lühike mullaerimite kirjeldus Eesti NSV mullastiku kaardi juurde (1: 400 000). Teaduslik Kirjandus, Tartu, p. 1-59.