Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (32)

Hints, O., Eriksson, M. E., 2007: Biogeography of Ordovician and Silurian jaw-bearing polychaetes. Acta Palaeontologica Sinica, 46, Suppl., 181-187.

Eisenack, A., 1939: Einige neue Annelidenreste aus dem Silur und dem Jura des Baltikums. Zeitschrift für Geschiebeforschung und Flachlandsgeologie, 15, 153-176.

Tonarová, P., Hints, O., Eriksson, M. E., 2014: Impact of the Silurian Ireviken Event on polychaete faunas: new insights from the Viki drill core, western Estonia. GFF, 136, 1, 270-274. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.862855

Eriksson, M. E., Hints, O., Bergman, C. F., 2012: Kingnites diamondi gen. et sp. nov., an exceptionally large Silurian paulinitid (Annelida; Polychaeta) from shallow marine settings of Baltoscandia. GFF, 134, 3, 217-224. https://doi.org/10.1080/11035897.2012.704066

Hints, O., Eriksson, M., 2010: Ordovician polychaeturid polychaetes: Taxonomy, distribution and palaeoecology. Acta Palaeontologica Polonica, 55, 2, 309-320. https://doi.org/10.4202/app.2009.0086

Hints, O., 2008: Kaljoprion - a new enigmatic jawed polychaete genus from the Upper Ordovician of Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 4, 256-259. https://doi.org/10.3176/earth.2008.4.05

Rubel, M., Hints, O., Männik, P., Meidla, T., Nestor, V., Sarv, L., Sibul, I., 2007: Lower Silurian biostratigraphy of the Viirelaid core, western Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 4, 193-204. https://doi.org/10.3176/earth.2007.01

Hints, L., Hints, O., Nemliher, R., Nõlvak, J., 2007: Hulterstad brachiopods and associated faunas in the Vormsi Stage (Upper Ordovician, Katian) of the Lelle core, Central Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 3, 131-142.

Hints, O., Killing, M., Männik, P., Nestor, V., 2006: Frequency patterns of chitinozoans, scolecodonts, and conodonts in the upper Llandovery and lower Wenlock of the Paatsalu core, western Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 2, 128-155.

Hints, O., Eriksson, M. E., 2007: Diversification and biogeography of scolecodont-bearing polychaetes in the Ordovician. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 254, 1-2, 95-114. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2006.02.029

Hints, O., Nõlvak, J., 2006: Early Ordovician scolecodonts and chitinozoans from Tallinn, North Estonia. Review of Palaeobotany and Palynology, 139, 1-4, 189-209. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2006.01.004

Hints, O., 2000: Ordovician eunicid polychaetes of Estonia and surrounding areas: review of their distribution and diversification. Review of Palaeobotany and Palynology, 113, 1-3, 41-55. https://doi.org/10.1016/S0034-6667(00)00051-8

Hints, O., 1999: Ordovician scolecodonts of the East Baltic and surrounding areas - an overview. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 43, 317-320.

Hints, O., 1999: Two new polychaete families from the Upper Ordovician of Estonia. Palaeontology, 42, 5, 897-906. https://doi.org/10.1111/1475-4983.00101

Tonarová, P., Hints, O., 2014: Silurian scolecodonts and extinction events. In: Zhan Renbin & Huang Bing (ed.). IGCP 591 Field Workshop 2014, Kunming China, 12-21 August 2014, Extended Summary, p. 168-169.

Tonarová, P., Hints, O., Eriksson, M. E., 2014: Impact of the end-Ordovician mass extinction on polychaetes: new data from the basal Silurian Varbola Formation of Estonia. In: Cerdeño, E. (ed.). Abstract Volume, 4th International Palaeontological congress. The history of life: A view from the Southern Hemisphere, p. 282-282.

Tonarova, P., Hints, O., Eriksson, M. E., 2013: Scolecodonts across the Llandovery-Wenlock boundary in Estonia and Sweden: Assessing the impact of the Ireviken Event on polychaete faunas. In: Lindskog, A., Mehlqvist, K. (ed.). Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting, Lund University, 9-19 June 2013 Lund, Sweden, Lund, p. 319-320.

Tonarová, P., Hints, O., Eriksson, M. E., 2015: Latest Ordovician and earliest Silurian jawed polychaetes in the Velise drill core, central Estonia. In: Melchin, M., Jin, J. (ed.). 5th International Symposium on the Silurian System and the 5th Annual Meeting of the IGCP 591 - The Lower to Middle Paleozoic Revolution, Quebec City, July 8-11, 2015, Abstracts, Quebec, Canada, p. 52−53.

Killing, M., Hints, O., Männik, P., Nestor, V., 2006: Microfossil dynamics in the upper Llandovery and lower Wenlock of Estonia. In: Bek, J., Brocke, R., Daškova, J., Fatka, O. (ed.). Palaeozoic palynology in space and time. CIMP General Meeting, Sept. 2-6, 2006; Prague, Czech Republic. Institute of Geology, Czech Academy of Science, Prague, p. 31-32.

Hints, O., 2001: Diversity pattern of Ordovician jawed polychaetes. IGCP 410: The Great Ordovician Biodiversification Event. Riverside, CA, June 22–24, 2001. PaleoBios, 21, p. 6-6.

Hints, O., 2001: Distribution of scolecodonts. In: Põldvere, Anne (ed.). Valga (10) drill core. Estonian Geological Sections, 3. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 12-14.

Hints, O., Nõlvak, J., Mens, K., Viira, V., 2004: New palaeontological finds from the Tremadocian of Kadriorg, Tallinn, North Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 43-44.

Hints, O., Killing, M., Männik, P., Nestor, V., 2005: Frequency patterns of chitinozoans and scolecodonts across the Llandovery-Wenlock boundary interval in the Paatsalu drill core, western Estonia. In: Koren, T., Evdokimova, I., Tolmacheva, T. (ed.). The Sixth Baltic Stratigraphical Conference, August 23-25, St. Petersburg, Russia: Abstracts. VSEGEI, St. Petersburg State University, St. Petersburg, p. 37-40.

Hints, O., 2004: Discovery of Lower Ordovician scolecodonts from Baltica. Abstracts of XI International Palynological Congress, Spain, University of Granada: July 4-9, 2004, 14, p. 420-421.

Hints, O., 2002: Ordovician scolecodonts of Estonia and neighbouring areas: taxonomy, distribution, palaeoecology, and application. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B13. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-133.

Hints, O., Eriksson, M. E., 2004: Preliminary report on Silurian scolecodonts from Saaremaa Island, Estonia. Abstracts of XI International Palynological Congress, Spain, University of Granada: July 4-9, 2004, 14, p. 421-422.

Hints, O., Eriksson, M. E., 2004: Early diversification of jaw-bearing polychaetes. In: Munnecke, A., Servais, T., Schulbert, C. (ed.). International Symposium on Early Palaeozoic Palaeogeography and Palaeoclimate. September 1-3, 2004, Erlangen, Germany. Erlanger Geologische Abhandlungen, 5. Institut für Geologie der Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, p. 41-41.

Öpik, A., 1936: Konodontidest. Eesti Loodus, IV, p. 105-107.

Hints, O., Delabroye, A., Nõlvak, J., Servais, T., Uutela, A., Wallin, Å., 2010: Biodiversity patterns of Ordovician marine microphytoplankton from Baltica: Comparison with other fossil groups and sea-level changes. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 294, p. 161-173. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2009.11.003

Hints, O., 1998: Harjuan (Late Ordovician) eunicid polychaetes of Estonia. MSc Thesis. Tartu University, Tartu, p. 1-104.

Hints, O., 1996: Scolecodonts and stratigraphy: an example from upper Middle Ordovician of North Estonia. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 28-28.

Hints, O., 1996: Jawed Polychaetes in the Upper Viruan of North Estonian Confacies Belt. BSc Thesis. Supervisor: Tõnu Meidla. Tartu University, Tartu, p. 1-100.