Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (137)

Martma, T., Hints, O., Kaljo, D., 2016: Llandovery carbon isotope trend in Estonia - local versus global signatures and correlation. Joint European Stable Isotopes User group Meeting (JESIUM 2016), Ghent, 4-9 September 2016. Conference Programme & Book of Abstracts. Ghent University, Gent, p. 206-206.

Kaljo, D., 1979: O stratigrafii silura Pribaltiki i sootnošèniâh raznjh tipov stratonov [O стратиграфии силура Прибалтики и соотношениях разных типов стратонов]. Izvestiya NAN RK (Proceedings of the NAS RK), series geological, 4/5, 107-115.

Kaljo, D. L., 1978: Biozona i korrelâciâ raznofacial'nyh svit [Биозона и корреляция разнофациальных свит]. Sovremennoe značenie paleontologii dlâ stratigrafii. Tezisy dokladov XXII sessii VPO, Leningrad, p. 41-42.

Sokolov, B. S., Alikhova, T. N., Keller, B. M., Nikiforova, O. I., Obut, A. M., 1960: Stratigraphy, correlation and paleogeography of the Ordovician deposits in the USSR [Стратиграфия, корреляция и палеогеография ордовика СССР]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Report of the Twenty-First Session Norden. Part VII. Ordovician and Silurian stratigraphy and correlations, Leningrad, p. 7-21.

Molodkov, A., 1989: Razrabotka metodiki èlektronno-paramagnitno-rezonansnogo (ÈPR) datirovaniâ rakovin subfossil'nyh mollûskov v celâh korrelâcii i stratigrafičeskogo rasčleneniâ verhnekajnozojskih otloženij [Разработка методики электронно-парамагнитно-резонансного (ЭПР) датирования раковин субфоссильных моллюсков в целях корреляции и стратиграфического расчленения верхнекайнозойских отложений]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-23.

Sokolov, B. S., Alikhova, T. N., Keller, B. M., Nikiforova, O. I., Obut, A. M., 1960: Stratigraphy, correlation and paleogeography of the Ordovician deposits of the USSR. In: Martinsson, A., Störmer, L. (ed.). Report of the Twenty-First Session Norden. Part VII. Ordovician and Silurian stratigraphy and correlations, Copenhagen, p. 44-57.

Mens, K., Bergström, J., Lendzion, K., 1987: The Cambrian system on the East European Platform (Correlation chart and explanatory notes). Valgus, Tallinn, p. 1-119.

Kaljo, D., Einasto, R., Martma, T., Märss, T., Nestor, H., Nestor, V.-K., Viira, V., 2014: Biochemostratigraphical correlation of upper Silurian sections along the western coasts of Estonia and Latvia: problems and solutions. 9th Baltic Stratigraphical Conference, 8-9 September 2014 Vilnius, Lithuania. Geologija, 56. Lietuvos mokslu akademija, Vilnius, p. 21-21.

Hints, L., Meidla, T., Nõlvak, J., 1994: Ordovician sequences of the East European Platform. Geologija, 17, 58-63.

Liivrand, E., 1993: Stratigraphy of the Pleistocene deposits in Estonia and correlation in the Baltic Region [Cтратиграфия плейстоценовых отложений Эстонии и корреляция с соседними районами]. Geologija, 14, 2, 189-197.

Männil, Ralf, 1959: Voprosy stratigrafii i mšanki ordovika Èstonii [Вопросы стратиграфии и мшанки ордовика Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-40.

Ulst, R., 1968: Biostratigraphy and correlation of the Silurian of the Middle Baltic region [Биостратиграфия и коррелятсия силура Средней Прибалтики]. In: Grigelis, A. (ed.). Stratigraphy of the Baltic Lower Paleozoic and its correlation with other areas. Mintis, Vilnius, p. 215-272.

Kallaste, T., 2014: Pyroclastic Sanidine in the Lower Palaeozoic Bentonites - A Tool for Regional Geological Correlations. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B167. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-141.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., Punning, J.-M. K., 1969: K istorii razvitiâ oledeneniâ na severo-zapade Russkoj ravniny v verhnem plejstocene [К истории развития оледенения на северо-западе Русской равнины в верхнем плейстоцене]. Izvestiya Akademii Nauk SSSR. Seriya Geograficheskaya, 15, 167-181.

Marshall, J. E. A., Plink-Björklund, P., Mark-Kurik, E., 2008: Recognising the Givetian Taghanic Event in the Devonian Baltic Basin and its importance as a high-resolution international correlation datum. 33rd Internationl Geological Congress, Oslo. Proceedings of a meeting held 6–14 August 2008, p. 3206.

Liivrand, E., 1991: Biostratigraphy of the Pleistocene deposits in Estonia and correlations in the Baltic region. Stockholm University, Stockholm, p. 1-114.

Männil, Ralf, 1968: Problems of the subdivision of the Ordovician system in the light of the geological development of the Baltic Sedimentary Basin. Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968. Stratigraphy of Central European Lower Paleozoic . Intern Geol Congress, XXIII session. Academia, Prague, p. 119-125.

Noormets, R., Hang, T., Miidel, A., Flodén, T., Bjerkéus, M., 1998: Seismic stratigraphy of Quaternary deposits in Lake Peipsi, eastern Estonia. GFF, 120, 1, 47-52. https://doi.org/10.1080/11035899801201047

Moczydlowska, M., 1991: Acritarch biostratigraphy of the Lower Cambrian and the Precambrian-Cambrian boundary in southeastern Poland. Fossils and Strata, 29, 1-127.

Stumbur, H., Stumbur, K., Lang, T., Männil, Ralf, 1970: Biostratigrafičeskoe sopostavlenie slancenosnyh sloev Èstonskogo i Leningradskogo mestoroždenij gorûčih slancev [Биостратиграфическое сопоставление сланценосных слоев Эстонского и Ленинградского месторождений горючих сланцев]. Tezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 103-104.

Plado, J., Kalberg, A.-L., 2010: Magnetic susceptibility of Ordovician rocks. Estonian Geological Sections, 10, 27-27.

Raukas, A., 1978: On the use of some lithological indices for correlation of heterochronous morainic horizons on the example of South Estonia [Об использовагии некоторых литологических показателей для корреляции разновозрастных моренных горизонтов на примере Южной Эстонии]. In: Shantser, E. V., Lavrushin, Yu. A. (ed.). Material composition of ground moraines. NSVL Teaduste Akadeemia, Moskva, p. 39-50.

Punning, J.-M., 1986: On the possibilities of stratifying lake sediments. In: Kabailene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Abstracts of Reports for the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius University, Vilnius, p. 50-51.

Hang, T. E., 1986: Korrelâciâ rečnyh terras v celâh vyâsneniâ geologičeskogo razvitiâ Pskovsko-Čudovskogo ozera [Корреляция речных террас в целях выяснения геологического развития Псковско-Чудовского озера]. Vsesoûznoe soveŝanie po probleme geomorfologičeskoj korrelâcii - XVIII plenum Geomorfologičeskoj Komissii AN SSSR, Tbilissi, p. 228-228.

Tavast, E. H., 1986: Korrelâciâ drevnih beregovyh obrazovanij Pskovsko-Čudovskogo ozera [Корреляция древних береговых образований Псковско-Чудовского озера]. Vsesoûznoe soveŝanie po probleme geomorfologičeskoj korrelâcii - XVIII plenum Geomorfologičeskoj Komissii AN SSSR, Tbilissi, p. 221-221.

Raukas, A. V., Karukäpp, R. J., 1986: Problemy korrelâcii kraevyh lednikovyh zon Baltijskogo potoka poslednego oledeneniâ [Проблемы корреляции краевых ледниковых зон Балтийского потока последнего оледенения]. Vsesoûznoe soveŝanie po probleme geomorfologičeskoj korrelâcii - XVIII plenum Geomorfologičeskoj Komissii AN SSSR, Tbilissi, p. 211-211.

Raukas, A. V., 1986: Korrelâciâ drevneberegovyh obrazovanii Baltijskogo morâ [Корреляция древнебереговых образовании Балтийского моря]. Vsesoûznoe soveŝanie po probleme geomorfologičeskoj korrelâcii - XVIII plenum Geomorfologičeskoj Komissii AN SSSR, Tbilissi, p. 210-210.

Mark-Kurik, E., 1978: The correlation of the Middle Devonian of the East Baltic and of the north of the British Isles. PADS 78 Abstracts. Intern. Symp. on the Devonian System 1978. University of Bristol, Bristol, p. 37.

Rubel, M., Pak, D., 1982: Rezultaty količestvennoj korrelâcii v verhnem silure Severnoj Pribaltiki [Резултаты количественной корреляции в верхнем силуре Северной Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. All-Union conference, Tallinn, October 19-22, 1982. Abstracts. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Geology, Tallinn, p. 78-78.

Rubel, M., Pak, D., 1986: Results of the quantitative stratigraphic correlation of the East Baltic Upper Silurian [Результаты количественной стратиграфической корреляции верхнего силура Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 137-156.

Kaljo, D., Einasto, R., Martma, T., Märss, T., Nestor, V., Viira, V., 2014: Biochemostratigraphical correlation of upper Silurian sections along the western coasts of Estonia and Latvia: problems and solutions. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 48-48.

Goldman, D., Sheets, H. D., Bergström, S. M., Nõlvak, J., Podhalańska, T., 2015: High-resolution stratigraphic correlation and biodiversity dynamics of Middle and Late Ordovician marine fossils from Baltoscandia and Poland. In: Leslie, S. A., Goldman, D., Ordorff, R. C. (ed.). 12th International Symposium on the Ordovician System. The Sedimentary Record, 13, p. 104-105.

Bauert, H., Bauert, G., Nõlvak, J., Kiipli, T., 2015: Correlation of Upper Ordovician K-bentonites in the East Baltic – A combined approach of chitinozoan biostratigraphy and sanidine geochemistry. In: Leslie, S. A., Goldman, D., Ordorff, R. C. (ed.). 12th International Symposium on the Ordovician System. The Sedimentary Record, 13, p. 91-92.

Mark-Kurik, E., 1991: Fossil fishes and the correlation of the Lower/Middle Devonian boundary beds. In: Raudsep, R. (ed.). First Geological Conference of the Baltic Sea States. Abstracts. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 9-10.

Kiipli, E., Kallaste, T., 2011: Correlation of the Rakvere Stage between shallow and deep shelf on the basis of Rb content of the clay fraction. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Vasilkova, J. (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 35-35.

Shogenov, K., Shogenova, A., 2008: Correlation of Ordovician rocks by gamma ray logs and petrophysical data: case study from South Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 64-64.

Rubel, M., Sibul, I., Nestor, V., 2008: Stratigraphic correlation of the Baltic Silurian sections by implemening CONOP software. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 60-60.

Marshall, J. E. A., Plink-Björklund, P., Mark-Kurik, E., 2008: Recognising the Givetian Taghanic Event in the Devonian Baltic Basin and its importance as a high-resolution international correlation datum. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 47-47.

Kiipli, T., Kallaste, T., 2008: A new correlation tool: chemostratigraphy based on the sanidine composition of bentonites - recent achievements and future perspectives. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 34-34.

Rubel, M., Nestor, V., Sarv, L., Sibul, I., 2002: Successions of chitinozoans and ostracodes as tools for time-rock correlations in the Estonian Silurian. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 174-176.

Männik, P., Kallaste, T., Martma, T., 2002: Dating of the Ireviken Event and the problem of the Llandovery-Wenlock boundary, some possible developments. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 114-116.

Kiipli, T., Kallaste, T., Kiipli, E., Mikli, V., Kägu, M., 2002: Correlation of Upper Llandovery benyonites in the Baltic region. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 80-83.

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., 2002: Correlation between deep and shallow shelf on the basis of O-bentonite, East Baltic. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 77-80.

Kaljo, D., Martma, T., 2002: Correlation potential of the carbon isotope trends in the Upper Ordovician and Silurian sequences in the Baltic area and other regions. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 73-75.

Paalits, I., Kurvits, T., Puura, I., 1999: Organic-walled microfossils and glauconite mineralogy of the Varangu formation in its stratotype. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 76-78.

Meidla, T., Dronov, A., Ainsaar, L., Tinn, O., 1999: The Volkhov Stage in East Baltic: detailed stratigraphy and facies zonation. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 67-69.

Marshall, J. E. A., Astin, T. R., Mark-Kurik, E., 1999: An integrated palynostratigraphy and lithostratigraphy of the Middle Devonian lacustrine sediments of the Orcadian Basin, Scotland and their correlation with the Baltic area. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 62-63.

Liivrand, E., 1999: Weichelian periglacial deposits and till beds in Estonia and correlations in the Baltic area. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 50-51.

Kiipli, T., Männik, P., Batchelor, R. A., Kiipli, E., Kallaste, T., Perens, H., 1999: Correlation of Telychian (Silurian) metabentonites in Estonia. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 45-46.

Kaljo, D., 1999: Current state of the stratigraphical research in Estonia. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 38-40.

Märss, T., Karatajūtė-Talimaa, V., 1996: Correlation of the Silurian vertebrate zones of the East Baltic. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 41-42.

Kiipli, T., Kallaste, T., 2011: Vulkaanilised kihid Eesti aluspõhjas ja nende kasutamine stratigraafias. In: Parmasto, E., Laisk, A., Kaljo, D. (ed.). Teadusmõte Eestis VI. Elu- ja maateadused. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 141-144.

Märss, T., Männik, P., 2013: Revision of Silurian vertebrate biozones and their correlation with the conodont succession. Estonian Journal of Earth Sciences, 62, 4, 181-204. https://doi.org/ 10.3176/earth.2013.15

Tuuling, I., Flodén,T., 2009: Seismic correlation of Palaeozoic rocks across the northern Baltic Proper - Swedish-Estonian project since 1990, a review. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 4, 273-285. https://doi.org/ 10.3176/earth.2009.4.06

Nestor, H., Einasto, R., Männik, P., Nestor, V., 2002: Correlation of lower-middle Llandovery sections in central and southern Estonia and sedimentation cycles of lime muds. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 1, 3-27.

Kessel, H., Raukas, A., 1984: Correlation of the Baltic ancient coastal formations in Estonia and Sweden. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 146-157.

Donner, J., Raukas, A., 1989: On the geological history of the Baltic Ice Lake. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 3, 128-137.

Kaljo, D., 1978: The Downtonian or Pridolian from the point of view of the Baltic Silurian. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 27, 1, 5-10.

Kraus, E., 1934: Die Gliederung des baltisch-russischen Altrotsandsteins (Studien zur ostbaltischen Geologie Nr. XIV). Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 86, 213-234.

Öpik, A., 1928: Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C2-C3-) Stufe in Eesti. III. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 13, 11, 1-40.

Grewingk, C., 1858: Übersicht über eine geognostische Sommerreize an den Ostgrenzen Livlands und in den Gouv. Pskow und Witebsk. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 1, 7, 273-277.

Holm, G., 1885: Sravnenie Švedskih i vost.-baltijskih silurijskih i posletretičnyh otloženij, osnovannoe na geologičeskih èkskursiâh v Estlândskoj, Liflândskoj i S.-Peterburgskoj guberniâh v 1883 i 1884 gg. [Сравнение Шведских и вост.-балтийских силурийских и послетретичных отложений, основанное на геологических экскурсиях в Эстляндской, Лифляндской и С.-Петербургской губерниях в 1883 и 1884 гг.]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 3, 9-10, 297-319.

Pompecki, J. F., 1890: Die Trilobiten-Fauna der Ost- und Westpreussischen Diluvialgeschiebe. Beiträge zur Naturkunde Preussens, 7, 1-98.

Linnarsson, J. G., 1873: Ueber eine Reise nach Böhmen und den russischen Ostseeprovinzen im Sommer 1872. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 675-698.

Holtedahl, O., 1909: Studien über die Etage 4 des norwegischen Silursystems beim Mjösen. Skrifter Norske Videnskaps-Akad. Oslo, 7, 1-76.

Lamansky, V. V., 1901: Issledovaniâ v oblasti Baltijsko-Ladožskogo glinta letom 1900 goda [Исследования в области Балтийско-Ладожского глинта летом 1900 года]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 20, 5, 233-277.

Grewingk, C., 1861: Mitteilungen über weitere Erörterung der silurish-devonischen Grenzregion in Livland. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 60-63.

Murchison, R. I., 1845: O vzaimnom otnošenii meždu drevnimi paleozojskimi osadkami v Skandinavii i Baltijskih guberniâh Rossii. Gorny Zhurnal, III, IV, 33-63.

Murchison, R. I., 1844: Über die allgemeinen Beziehungen zwischen den älteren paleozoischen Sedimenten in Skandinavien und in den Baltischen Provinzen Russlands, St. Peterburg, p. 1-29.

Murchison, R. I., 1844: Über die allgemeinen Beziehungen zwischen den älteren paleozoischen Sedimenten in Skandinavien und in den Baltischen Provinzen Russlands. Verhandlungen der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg, 190-216.

Eichwald, E., 1851: Ein Paar Worte über die Eifel und die Grauwacke überhaupt. Bulletin de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou, 9, 1-74.

Dzik, J., 1983: Relationships between Ordovician Baltic and North American Midcontinent conodont faunas. Fossils and Strata, 15, 59-85.

Bassett, M., 1976: A critique of diachronism, community distribution and correlation at the Wenlock-Ludlow boundary. Lethaia, 9, 2, 207-218. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.1976.tb00967.x

Blieck, A., Mark-Kurik, E., Märss, T., 1988: Biostratigraphical correlations between Siluro-Devonian invertebrate-dominated and vertebrate-dominated sequences: the East Baltic example. Canadian Society of Petroleum Geologists Memoir, 14, 3, 579-587.

Brangulis, A. P., Korkutis, V. A., Mens, K. A., Pirrus, E. A., 1987: Terrigennye formacii venda i kembriâ Pribaltiki [Терригенные формации венда и кембрия Прибалтики]. In: Garetski, R. G. (ed.). Tektonika, facii i formacii zapada Vostočno-Evropejskoj platformy. Nauka i Tehnika, Minsk, p. 65-73.

Jaanusson, V., 1960: On the Series of the Ordovician System. In: Report of the Twenty First Session Norden. Part VII. Ordovician and Silurian stratigraphy and correlations (ed.). Report of the Twenty First Session Norden. Part VII. Ordovician and Silurian stratigraphy and correlations, VII, Copenhagen, p. 70-81.

Kleesment, A., 1999: Boundaries of subdivisios of the Narva Regional Stage and their correlation in the Baltic region. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 46-47.

Elliott, D. K., Mark-Kurik, E., Daeschler, E. B., 2005: A preliminary vertebrate correlation of the Devonian of the Baltic region and Canadian arctic. Ichthyolith Issues, Special Publication, 9, 9-12.

Abushik, A. F., 1968: On the correlation of the Silurian deposits of Podolia, Soviet Baltic region and Gotland (data of the ostracod investigation) [К корреляции силурийских отложений Подолии, Прибалтики и Готланда (данные изучения остракод)]. In: Grigelis, A. (ed.). Stratigraphy of the Baltic Lower Paleozoic and its correlation with other areas. Mintis, Vilnius, p. 304-316.

Mark-Kurik, E., 1999: Some Middle Devonian and Emsian correlation problems. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). Fourth Baltic Stratigraphical Conference, Riga, p. 58-60.

Kiipli, T., Männik, P., Batchelor, R. A., Kiipli, E., Kallaste, T., Perens, H., 2001: Correlation of Telychian (Silurian) altered volcanic ash beds in Estonia, Sweden and Norway. Norwegian Journal of Geology, 81, p. 179-194.

Marshall, J. E. A., Astin, T. R., Brown, J. F., Mark-Kurik, E., Lazauskiene, J., 2007: Recognizing the Kačak Event in the Devonian terrestrial environment and its implications for understanding land - sea interactions. Geological Society, London, Special Publications, 278, 133-155. https://doi.org/10.1144/Sp278.60305-8719/07/515

Männil, Ralf, 1968: Problems of a subdivision of the Ordovician system in the light of the development of the Baltic Basin [Вопросы расчленения ордовикской системы в свете этапности развития Балтийского бассейна]. , 71-77.

Nestor, H., 1994: Comments to the Modernized Silurian Correlation Chart of Estonia and Latvia. Geologija, 17, 88-95.

Aren, B., Brangulis A. P., Volkova, N. A., Lendzion, K., Mens, K. A., Michniak, R. K., Paškevičiene, L. T., Pirrus, E. A., Rozanov, A. Y., Jankauskas, T. V., 1979: The Baltic syneclise [Балтийская синеклиза]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Upper Precambrian and Cambrian stratigraphy of the western part of East-European platform. Nauka, Moskva, p. 42-68.

Ainsaar, L., Meidla, T., Martma, T., Tinn, O., 2001: Upper Ordovician stable isotope correlation across the facies belts in the East Baltic. In: Harper, D. A. T., Stouge, S. (ed.). WOGOGOB-2001. Abstracts, Copenhagen, p. 5-6.

Männil, Ralf, Sarv, L., Jaaska, V., 1962: Eesti ja Leningradi oblasti Ordoviitsiumi läbilõigete korrelatsioon [Сопоставление разрезов ордовика Эстонии и Ленинградской области]. TA GI aruanne, p. 1-103.

Kiaer, J., 1908: Das Obersilur im Kristianiagebiete. Eine stratigraphisch-faunistische Untersuchung. Skrifter Norske Videnskaps-Akad. Oslo, 2. Published by Jacob Dybwad, Christiania, p. 1-596.

Obut, A. M., 1953: Dendroidei severo-zapada Russkoj platformy [Дендроидеи северо-запада Русской платформы]. In: Sokolov, B. S., Obut, A. (ed.). Stratigrafiâ i fauna ordovika i silura zapada Russkoj platformy. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI). Gostoptehizdat, Leningrad, Moscow, p. 26-57.

Jaanusson, V., Strachan, I., 1954: Correlation of the Scandinavian Middle Ordovician with the graptolite succession. GFF, 76, 4, 684-696. https://doi.org/10.1080/11035895409453586

Männik, P., Viira, V., 2012: Ordovician conodont diversity in the northern Baltic. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 1, 1-14. https://doi.org/10.3176/earth.2012.1.01

Viira, V., 1968: The distribution and correlational significance of the Ordovician conodonts of the East Baltic area [Распространение и корреляционное значение одовикских конодонтов Прибалтики]. In: Grigelis, A. (ed.). Stratigraphy of the Baltic Lower Paleozoic and its ccorrelation with other areas. Mintis, Vilnius, p. 111-129.

Schmidt, Fr., 1882: On the Silurian (and Cambrian) Strata of the Baltic Provinces of Russia, as compared with those of Scandinavia and the British Isles. Quarterly Journal of the Geological Society (QJGS), London, 38, 1-4, 514-536.

Volkova, N. A., 1973: Acritarchs and the Vendian and Cambrian correlation in the western part of the Russian platform [Акритархи и корреляция венда и кембрия западной части Русской платформы]. Sovetskaya geologiya, 4, 48-62.

Öpik, A., 1956: Cambrian (Lower Cambrian) of Estonia. XX Congr. Geol Inter. El Sistema Cambrico. Symposium, part 1, Mexico, p. 97-126.

Bassler, R. S., 1911: The Early Paleozoic Bryozoa of the Baltic Provinces. Bulletin of the US National Museum, 77, Washington, p. 1-382.

Bekker, H., 1923: Ajaloolise geoloogia õpperaamat. Loodus, Tartu, p. 1-112.

Rubel, M., Nestor, V., Harris, M. T., Sheenan, P. M., Ainsaar, L., Männik, P., Nõlvak, J., 2006: A new high-resolution chitinozoan composite standard for the East Baltic Lower Silurian succession on numerical analysis. Geological Quarterly, 50, 3, 323-332.

Jaanusson, V., Mutvei, H., 1953: Stratigraphie und Lithologie der unterordovizischen Platyurus-Stufe im Siljan Gebiet, Dalarna. Bulletin of Geological Institutions of the University of Uppsala, 35, 7-34.

Ainsaar, L., 1991: Use of sedimentary cycles for detailed correlation of carbonate sections: an example of the Pääsküla Member (DIIP), Keila Formation, the Viruan of North-Estonia [Settelünkade kasutamine karbonaatsete läbilõigete detailsel korrelatsioonil Pääsküla kihistiku (DIIP) näitel Põhja-Eestis]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 934, 3-12.

Männil, Ralf, Bauert, H., 1986: Geology of the kukersite-bearing beds CIc–CII [Строение кукерситоносной толщи CIc–CII]. In: Puura, V. (ed.). Geology of the Kukersite-Bearing Beds of the Baltic Oil Shale Basin. Valgus, Tallinn, p. 25-37.

Mägi, S., 1984: A characterization of the type sections of the Ontika Subseries [Характеристика страротипа онтикаской подсерии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 104-112.

Männil, Ralf, 1987: Explanatory notes to the stratigraphical chemes of the Ordovician deposits. Resolutions of the interdepartmental stratigraphical conference on the East European Platform in 1984, with regional stratigraphical schemes, Leningrad, p. 17-57.

Männil, Ralf, 1989: Notes on Ordovician correlation charts of the USSR part of the East-European Platform. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 2, 46-49.

Männil, Ralf, Bauert, H., 1984: A meridional section of the Kukruse beds across the Estonian and Tapa kukersite shale deposits [Строение кукрузесуого горизонта по меридиональному профилю пересекающему Эстонское и Тапаское месторождения горючих сланцев]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 113-119.

Obruchev, D., Karatajūtė-Talimaa, V., 1967: Vertebrate faunas and correlation of the Ludlovian--Lower Devonian in eastern Europe. Zoological Journal of the Linnean Society, 47, 311, 5-14. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1967.tb01390.x

Ulst, R. Ž., 1973: Correlation of Llandovery deposits of Northern Latvia [Лландоверийские отложения Северной Латвий и их коррелация]. In: Kursh, V. M. (ed.). Problemy regionalnoj geologii Pribaltiki i Belorussii. Zinatne, Riga, p. 71-87.

Kiipli, T., Einasto, R., Kallaste, T., Nestor, V., Perens, H., Siir, S., 2011: Geochemistry and correlation of volcanic ash beds from the Rootsiküla Stage (Wenlock-Ludlow) in the eastern Baltic. Estonian Journal of Earth Sciences, 60, 4, 207-219. https://doi.org/10.3176/earth.2011.4.02

Mark-Kurik, E., 1991: Contribution to the correlation of the Emsian (Lower Devonian) on the basis of placoderm fishes. Newsletters on Stratigraphy, 25, 1, 11-23. https://doi.org/10.1127/nos/25/1991/11

Loog, A., Mens, K., Müürisepp, K., 1965: Eesti NSV alam-kambriumi läbilõigete korreleerimise litoloogilis-mineraloogilised alused. Eesti NSV TA Geoloogia Instituudi aruanne, p. 1-232.

Kallaste, T., Kiipli, T., 2006: New correlations of Telychian (Silurian) bentonites in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 3, 241-251.

Dronov, A., Meidla, T., Ainsaar, L., Tinn, O., 2000: The Billingen and Volkhov stages in the northern East Baltic: detailed stratigraphy and lithofacies zonation. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 1, 3-16.

Nestor, V., Einasto, R., 1997: Correlation of some Wenlock outcrop sections of Gotland with the Ohesaare section of Saaremaa, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 46, 4, 155-168.

Bityukova, L., Shogenova, A., Puura, V., Saadre, T., Suuroja, K., 1996: Geochemistry of major elements in Middle Ordovician carbonate rocks: comparative analysis of alteration zones, North Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 2, 78-91.

Klaamann, E., 1977: Zur Korrelation des Wasserfallprofils von Visby (Gotland) und des Glints vom nördlichen Saaremaa (Estland) nach Korallen [К корреляции разрезов Висбюского водопада (о. Готланд ) и глинта Северного Сааремаа (Эстония) по кораллам]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 1, 33-37.

Nestor, H., 1972: On the stratigraphic range of the beds with Pentamerus oblongus and on the nature of the Late Llandoverian transgression in North Europe [О возрастном диапазоне слоев с Pentamerus oblongus и о характере позднелландоверийской трансгрессии в Северной Европе.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 4, 344-350.

Einasto, R., Nestor, H., Kala, E., Kajak, K., 1972: Correlation of the Upper Llandoverian sections in West Estonia [Сопоставление верхнелландоверийских разрезов в Западной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 4, 333-343.

Männil, Ralf, 1972: Chitinozoan correlation of the Upper Viruan (Middle Ordovician) rocks of Sweden and the East Baltic area [Корреляция верхневируских отложений (средний ордовик) Швеции и Прибалтики по хитинозоям]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 2, 137-142.

Nestor, V., 1976: A microplankton correlation of boring sections of the Raikküla Stage, Estonia [Сопоставление некоторых разрезов райккюлаского горизонта Эстонии по микропланктону]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 4, 319-323.

Nestor, H., Einasto, R., Nestor, V., Märss, T., Viira, V., 2001: Description of the type section, cyclicity, and correlation of the Riksu Formation (Wenlock, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 3, 149-173.

Einasto, R., Märss, T., Kala, E., 1977: The stratigraphic subdivision of Upper Wenlockian-Downtonian Dolomite complex in Sakla, Varbla and Kihnu borings [Стратиграфическое расчленение верхневенлокско-даунтонской доломитовой толщи в разрезах Сакла, Варбла и Кихну]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 1, 38-45.

Nestor, H., Einasto, R., Männik, P., Nestor, V., 2003: Correlation of lower-middle Llandovery sections in central and southern Estonia and sedimentation cycles of lime muds. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 1, 3-27.

Kleesment, A., 1989: Definition of stratigraphic boundaries and correlation of Middle Devonian rocks in North-East Baltic [Выделение стратиграфическ границ и корреляция среднедевонских отложений Северной Прибалтики]. In: Oleynikov, A., Rubel, M. (ed.). Quantitative stratigraphy - retrospective evaluation and future development. Eds: Oleynikov, A. & Rubel, M.. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 115-123.

Kleesment, A., 1976: Über mineralogischen Korrelationsprinzipien (am Beispiel paläozoischer terrigener Ablagerungen des Baltikums) [О принципах корреляции разрезов на основе минералогических показателей (на примере палеозойских терригенных отложений Прибалтики)]. In: Narbutas, V. (ed.). Methodik und Interpretation der Ergebnisse mineralogischer und geochemischer Untersuchungen. Mokslas, Vilnius, p. 44-52.

Viira, V., Einasto, R., 2003: Wenlock-Ludlow boundary beds and conodonts of Saaremaa Island, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 4, 213-238.

Raymond, P. E., 1916: The correlation of the Ordovician Strata of the Baltic Basin with those of eastern North America. Harvard University Museum of Comparative Zoology Special Publication, 56, 3, 179-286.

Twenhofel, W., 1916: The Silurian an High Ordovician strata of Esthonia, Russia and their Faunas. Harvard University Museum of Comparative Zoology Special Publication, 56, 4, 287-340.

Einasto, R., 1962: The correlation of the most important sections of the Kaarma stage [Сопоставление основных разрезов каармаского горизонта]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 221-241.

Viira, V., Löfgren, A., Mägi, S., Wickström, J., 2001: An Early to Middle Ordovician succession of conodont faunas at Mäekalda, northern Estonia. Geological Magazine, 138, 6, 699-718. https://doi.org/10.1017/S0016756801005945

Jeppsson, L., Viira, V., Männik, P., 1994: Silurian conodont-based correlations between Gotland (Sweden) and Saaremaa (Estonia). Geological Magazine, 131, 2, 201-218. https://doi.org/10.1017/S0016756800010736

Märss, T., 1997: Vertebrates of the Pridoli and Silurian-Devonian boundary beds in Europe. Modern Geology, 21, 1, 17-41.

Viira, V., Aldridge, R. J., 1998: Upper Wenlock to Lower Pridoli (Silurian) conodont biostratigrphy of Saaremaa, Estonia, and a correlation with Britain. Journal of Micropalaeontology, 17, 1, 33-50. https://doi.org/10.1144/jm.17.1.33

Öpik, A., 1928: Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C2-C3-) Stufe in Eesti. III. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 12, 1-42.

Obut, A. M., 1960: Correlation of some parts of Estonian Ordovician and Silurian deposits according to graptolites [Корреляция некоторых частей разреза ордовикских и силурийских отложений Эстонской ССР по граптолитам]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 143-157.

Alikhova, T. N., 1960: Correlation of the Ordovician deposits of the European part of the USSR and Western Europe [Корреляция ордовикских отложений Европейской части СССР и Западной Европы]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Report of the Twenty-First Session Norden. Part VII. Ordovician and Silurian stratigraphy and correlations, Leningrad, p. 45-52.

Kiipli, T., Kallaste, T., Kaljo, D., Loydell, D. K., 2007: Correlation of Telychian and lowermost Sheinwoodian K-bentonites with the graptolite biozonation in the East Baltic area. Acta Palaeontologica Sinica, 46, 218-226.

Männil, Ralf, 1963: On the correlation of the Ordovician strata of Estonia and Leningrad region [Вопросы сопоставления ордовикских отложений Эстонии и Ленинградской области]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XIII, 3-40.