Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (84)

Ainsaar, L., Meidla, T., Tinn, O., 2004: Middle and Upper Ordovician stable isotope stratigraphy across the facies belts in the East Baltic. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004. Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 11-12.

Ainsaar, L., Meidla, T., Tinn, O., 2008: Ordovician carbon isotope stratigraphy. Ģeogrāfija. Ģeologija. Vides zinātne. Referaātu tēzes. Latvijas Universitates, Riga, p. 178-180.

Ainsaar, L., 2001: The middle Caradoc facies and faunal turnover in the late Ordovician Baltoscandian paleobasin: sedimentological and carbon isotope aspects. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-109.

Kelp, K., 2011: Dolomiidistumise mõjust süsinikisotoopide suhtele karbonaatkivimites. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Tõnu Pani. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, geoloogia osakond, Tartu, p. 1-37.

Ilves, E., Sarv, A., Räbovõitra, E., 1973: Männi leviku ajaloost Eestis. Eesti Loodus, 6, 355-356.

Karukäpp, R., 1991: Läänemeremaade koostööst hilispleistotseeni paleogeograafia uurimisel. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 55-56.

Kõiv, L., 2011: Süsiniku isotoopkoostise pindalalised variatsioonid Balti paleobasseinis Sandby eal (Ülem-Ordoviitsium). Magistritöö. Juhendajad: Olle Hints ja Tõnu Martma. TTÜ Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-57.

Kaljo, D., Kiipli, T., Martma, T., 1996: Carbon isotope event stratigraphy of the east Baltic Silurian. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 31-32.

Meidla, T., Ainsaar, L., 2008: Ordovician carbon isotopes. In: Põldvere, A. (ed.). Männamaa (F-367) drill core. Estonian Geological Sections, 9. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 27-29.

Punning, J.-M., Koff, T., Martma, T., 2000: Stable isotope and pollen records in marl sections from some Estonian lakes and their palaeoclimatic interpretation. Estonia. Geographical studies, 8. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 20-34.

Kaljo, D., Ainsaar, L., Hints, L., Martma, T., Nõlvak, J., 2001: Isotoopuuringute tulemusi Eesti paleosoilise arenguloo selgitamisel (Ordoviitsiumi ja Siluri stratigraafia, klimatoloogia ja okeanoloogia). Eesti Vabariigi Teaduspreemiad 2001, Tallinn, p. 52-58.

Kaljo, D., Martma, T., Männik, P., Viira, V., 1999: Silurian oceanic episodes and carbon isotope shifts: a preliminary Baltic comparison. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 40-42.

Ainsaar, L., Meidla, T., Martma, T., Tinn, O., 2001: Upper Ordovician stable isotope correlation across the facies belts in the East Baltic. In: Harper, D. A. T., Stouge, S. (ed.). WOGOGOB-2001. Abstracts, Copenhagen, p. 5-6.

Martma, T., Kaljo, D., 2007: Ordovician carbon isotope stratigraphy - some comments on the current state, mainly from the Baltic viewpoint. WOGOGOB 2007. Field guide and Abstracts. Eds: Ebbestad, Wickström & Högström, p. 97-98.

Nezdoli, J., 2013: Stabiilsete süsinikuisotoopide koosseisu muutused Porkuni lademe paljandites. Bakalaureusetöö, juhendaja: Tõnu Meidla. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia osakond, Tartu, p. 1-58.

Kaljo, D., Kiipli, T., Martma, T., 1996: Summary of the first carbon isotope studies in the East Baltic Silurian. III Isotope Workshop of the European Society for Isotope Research. Acta Geologica Hungarica, 39, p. 94-95.

Kaljo, D., Kiipli, T., Martma, T., 1996: Carbon isotope event stratigraphy of the East Baltic Silurian. The James Hall Symposium: Second International Symposium on the Silurian System. Program and Abstracts. University Rochester, New York, p. 62-62.

Martma, T., 2006: Application of Carbon Isotopes to the Study of the Ordovician and Silurian Of the Baltic. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B58. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-159.

Martma, T., 2006: Ordovician and lowermost Silurian carbon isotopes. Estonian Geological Sections, 7, 14-15.

Hints, O., Kaljo, D., Kaptein, K., Martma, T., Munnecke, A., 2017: Variations in carbon isotope composition of microfossils and bulk organic matter from the Middle Ordovician through Wenlock (Silurian) in Estonia. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 36-37.

Ainsaar, L., Kaljo, D., Martma, T., Meidla, T., 2008: Middle and Upper Ordovician carbon isotope stratigraphy in Baltoscandia: towards a regional chemostratigraphic standard. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts, Tallinn, p. 9-9.

Kaljo, D., Martma, T., 2005: Ordovician and Silurian carbon isotope stratigraphy of western Baltica: a state of art report. In: Koren', T., Evdokimova, I., Tolmacheva, T. (ed.). The Sixth Baltic Stratigraphical Conference. August 23-25, 2005 St. Petersburg, Russia. A.P. Karpinsky All-Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, p. 48-49.

Kaljo, D., Hints, L., Martma, T., Nõlvak, J., 2002: The late Ordovician carbon isotope trend in Estonia, its significance in stratigraphy and environmental analysis. In: Ivask, J., Kaup, E. (ed.). VI Isotope Workshop. 29. June - 4. July 2002 Tallinn, Estonia. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 54-55.

Kaljo, D., Martma, T., 2002: Correlation potential of the carbon isotope trends in the Upper Ordovician and Silurian sequences in the Baltic area and other regions. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 73-75.

Vaikmäe, R., Ivask, J., Kaup, E., Marandi, A., Martma, T., Raidla, V., Vallner, L., Loosli, H. H., Blaser, P., 2002: Palaeogroundwater of glacial origin in the Cambrian-Vendian aquifer of northern Estonia. In: Ivask, J., Kaup, E. (ed.). VI Isotope Workshop. 29. June - 4. July 2002 Tallinn, Estonia. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 120-120.

Ainsaar, L., Kaljo, D., Martma, T., Meidla, T., Männik, P., Nõlvak, J., Tinn, O., 2008: Middle and Upper Ordovician carbon isotope stratigraphy in Baltoscandia: towards a regional chemostratigraphic standard. In: Kröger, B., Servais, T. (ed.). Palaeozoic Climates. International Congress – Congrès international August 22-31, 2008, Lille, France, Lille, p. 12-12.

Ainsaar, L., Meidla, T., Bauert, H., Truumees, J., 2014: New carbon isotopic data from East Baltic suggest shifting the Ordovician/Silurian boundary into the Juuru Regional Stage. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 9-9.

Bauert, H., Ainsaar, L., Bauert, G., Nõlvak, J., Põldsaar, K., Sepp, S., 2014: Integrated Ordovician δ13C chemostratigraphy and chitinozoan biostratigraphy of the Tartu drillcore section, southern Estonia. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). The Early to Middle Palaeozoic Revolution. University of Tartu, Tartu, p. 16-16.

Ainsaar, L., Truumees, J., Meidla, T., 2011: Carbon isotope chemostratigraphy of the Ordovician/Silurian boundary beds in central Estonia: new data from drillcores in the Pandivere area. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G. & Vasilkova, J. (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 10-10.

Hints, O., Martma, T., Männik, P., Nõlvak, J., Põldvere, A., Shen, Y., Viira, V., 2013: Viki drill core – an Ordovician bio-and chemostratigraphic reference section from Saaremaa Island, western Estonia. In: Lindskog, A., Mehlqvist, K. (ed.). Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting, Lund University, 9-19 June 2013 Lund, Sweden, Lund, p. 125-126.

Hints, L., Hints, O., Kaljo, D., Kröger, B., Männik, P., Martma, T., Nõlvak, J., 2014: Early Katian (Late Ordovician) faunal successions and the GICE: examples from the East Baltic. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 38-38.

Kaljo, D., Einasto, R., Martma, T., 2008: Ordovician-Silurian boundary beds at Neitla, North Estonia: sedimentological and carbon isotpic signatures of events, some consequences. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 29-29.

Kessel, H., Punning, J.-M., 1974: About the age of the Ancylus stage in Estonia (radiometric datings). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 1, 59-64.

Punning, J.-M., Vaikmäe, R., Rajamäe, R., Smirnova, L., 1975: Pereoborudovanie mass-spektrometra MI-1305 dlâ preuizionnah izmerenij izotopov ugleroda i kisloroda v institute geologii AN ÈSSR [Переоборудование масс-спектрометра МИ-1305 для преуизионнах измерений изотопов углерода и кислорода в институте геологии АН ЭССР]. Opyt i metodika izotopno-geohimičeskih issledovanij v Pribaltike i Belorussii, Riga, p. 45-46.

Bauert, H., Hints, O., Bauert, G., Nõlvak, J., Ainsaar, L., Martma, T., 2017: The Guttenberg carbon isotope excursion (GICE; Ordovician) in Estonia. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphical Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 13-14.

Punning, J.-M., Martma, T., Kessel, H., Vaikmäe, R., 2008: The isotopic composition of oxygen and carbon in the subfossil mollusc shells of the Baltic Sea as an indicator of palaeosalinity. Boreas, 17, 1, 27-31. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1988.tb00120.x

Ainsaar, L., Meidla, T., Hints, O., 2019: Carbon isotopic compostion of Ordovician carbonates in Baltoscandia: shallow marine facies shifting the δ13Ccarb values in different ways. In: Obut, O.T., Sennikov, N.V., Kipriyanova, T.P. (ed.). 13th International Symposium on the Ordovician System: Contributions of International Symposium. Novosibirsk, Russia (July 19-22, 2019). Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, p. 7-8.

Young, S., Saltzman, M., Ausich, W., Desrochers, A., Kaljo, D., 2010: Did changes in atmospheric CO2 coincide with latest Ordovician glacial–interglacial cycles?. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 296, p. 376-388. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2010.02.033

Bowman, C., Young, S., Kaljo, D., Eriksson, M., Them, T., Martma, T., Hints, O., Owens, J., 2018: Thallium Isotopic Evidence for Widespread Oceanic Anoxia Associated with the Late Silurian Lau Extinction Event. Goldschmidt Abstracts: Goldschmidt 2018, Boston, 12-17 August 2018. Geochemical Society and the European Association of Geochemistry, p. 1-1.

Hints, O., Kaljo, D., Kaptein, K., Martma, T. & Munnecke, A., 2017: Variations in carbon isotope composition of microfossils and bulk organic matter from the Middle Ordovician through Wenlock in Estonia. , 36-37.

Ainsaar, L., Meidla, T., Tinn, O., Martma, T., Dronov, A., 2007: Darriwilian (Middle Ordovician) carbon isotope stratigraphy in Baltoscandia. Acta Palaeontologica Sinica, 46, 1-8.

Meidla, T., Ainsaar, L., Hints, L., Hints, O., Martma, T., Nõlvak, J., 1999: The mid-Caradocian biotic and isotopic event in the Ordovician of the East Baltic. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 43, 1/2, 503-506.

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., 2004: Bioproductivity rise in the East Baltic epicontinental sea in the Aeronian (Early Silurian). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 205, 3-4, 255-272. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2003.12.011

Hints, O., Martma, T., Männik, P., Nõlvak, J., Põldvere, A., Shen, Y., Viira, V., 2014: New data on Ordovician stable isotope record and conodont biostratigraphy from the Viki reference drill core, Saaremaa Island, western Estonia. GFF, 136, 1, 100-104. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.873989

Ainsaar, L., Kaljo, D., Martma, T., Meidla, T., Männik, P., Nõlvak, J., Tinn, O., 2010: Middle and Upper Ordovician carbon isotope chemostratigraphy in Baltoscandia: a correlation standard and clues to environmental history. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 294, 3-4, 189-201. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2010.01.003

Saarse, L., Heinsalu, A., Veski, S., Amon, L., Gaidamavicius, A., 2012: On the deglaciation chronology of the Palivere ice-marginal zone, northern Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 84, 1, 21-31. https://doi.org/10.17741/bgsf/84.1.002

Ainsaar, L., Martma, T., Meidla, T., Rubel, M., Sidaravičiene, N., 1996: Quantitative stratigraphy of sedimentary sequences: A case study of the Middle Ordovician event. Computerized Modeling of Sedimentary Systems. Program and Abstracts. Baltic Sea Research Institute, Güstrow.

Ainsaar, L., Martma, T., Meidla, T., Rubel, M., Sidaravičiene, N., 1998: Quantitative stratigraphy of sedimentary sequences: A case study of the Middle Ordovician event. In: Harff, J., Lemke, W., Stattegger, K. (ed.). Computerized Modeling of Sedimentary Systems. Geological Survey of Denmark and Greenland Report. Springer-Verlag, Berlin, p. 275-287.

Kaljo, D. & Martma, T., 2006: Application of carbon isotope stratigraphy to dating the Baltic Silurian rocks. GFF, 128, 2, 123-129. https://doi.org/10.1080/11035890601282123

Kaljo, D., Hints, L., Martma, T., Nõlvak, J., 2001: Carbon isotope stratigraphy in the latest Ordovician of Estonia. Chemical Geology, 175, 49-59. https://doi.org/10.1016/S0009-2541(00)00363-6

Punning, J.-M., Martma, T., Kessel, H., Vaikmäe, R., 1988: The isotopic composition of oxygen and carbon in the subfossil mollusc shells of the Baltic Sea as an indicator of palaeosalinity. Boreas, 17, 27-31. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1988.tb00120.x

Bauert, H., Ainsaar, L., Põldsaar, K., Sepp, S., 2014: δ13C chemostratigraphy of the Middle and Upper Ordovician succession in the Tartu-453 drillcore, southern Estonia, and the significance of the HICE. Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 4, 195-200. https://doi.org/10.3176/earth.2014.18

Ainsaar, L., Meidla, T., Martma, T., 2004: The Middle Caradoc Facies and Faunal Turnover in the Late Ordovician Baltoscandian palaeobasin. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 210, 2-4, 119-133. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2004.02.046

Kaljo, D., Martma, T., 2000: Carbon isotopic composition of Llandovery rocks (East Baltic Silurian) with environmental interpretation. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 4, 267-283.

Hammarlund, E. U., Loydell, D. K., Nielsen, A. T., Schovsbo, N. H., 2019: Early Silurian δ13Corg excursions in the foreland basin of Baltica, both familiar and surprising. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 526, 126-135. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.03.035

Ainsaar, L., Meidla, T., Martma, T., 1999: Evidence for a widespread carbon isotopic event associated with late Middle Ordovician sedimentological and faunal changes in Estonia. Geological Magazine, 136, 1, 49-62. https://doi.org/10.1017/S001675689900223X

Kaljo, D., Hints, L., Hints, O., Männik, P., Martma, T., Nõlvak, J., 2011: Katian prelude to the Hirnantian (Late Ordovician) mass extinction: a Baltic perspective. Geological Journal, 46, 5, 464-477. https://doi.org/10.1002/gj.1301

Gouldey, J.C., Saltzman, M.R., Young, S.A., Kaljo, D., 2010: Strontium and carbon isotope stratigraphy of the Llandovery (Early Silurian): Implications for tectonics and weathering. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 296, 264-275. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2010.05.035

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., Märss, T., 2016: Chemical weathering east and west of the emerging Caledonides in the Silurian – Early Devonian, with implications for climate. Canadian Journal of Earth Sciences, 53, 8, 774-780. https://doi.org/10.1139/cjes-2015-0156

Kaljo, D., Kiipli, T., Martma, T., 1997: Carbon isotope event markers through the Wenlock-Pridoli sequence in Ohesaare (Estonia) and Priekule (Latvia). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 132, 1-4, 211-224. https://doi.org/10.1016/S0031-0182(97)00065-5

Richardson, J. A., Keating, C., Lepland, A., Hints, O., Bradley, A. S., Fike, D. A., 2019: Silurian records of carbon and sulfur cycling from Estonia: The importance of depositional environment on isotopic trends. Earth and Planetary Science Letters, 512, 71-82. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2019.01.055

Kaljo, D., Hints, L., Martma, T., Nõlvak, J., 2017: A multiproxy study of the Puhmu core section (Estonia, Upper Ordovician): consequences for stratigraphy and environmental interpretation. Estonian Journal of Earth Sciences, 66, 2, 77-92. https://doi.org/10.3176/earth.2017.08

Kaljo, D., Einasto, R., Martma, T., Märss, T., Nestor, V., Viira, V., 2015: A bio-chemostratigraphical test of the synchroneity of biozones in the upper Silurian of Estonia and Latvia with some implications for practical stratigraphy. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 4, 267-283. https://doi.org/10.3176/earth.2015.33

Kaljo, D., Martma, T., Saadre, T., 2007: Post-Hunnebergian Ordovician carbon isotope trend in Baltoscandia, its environmental implications and some similarities with that of Nevada. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 245, 1-2, 138-155. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2006.02.020

Kaljo, D., Hints, L., Männik, P., Nõlvak, J., 2008: The succesion of Hirnantian events based on data from Baltica: brachiopods, chitinozoans, conodonts, and carbon isotopes. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 4, 197-218. https://doi.org/10.3176/earth.2008.4.01

Kaljo, D., Martma, T., Männik, P., Viira, V., 2003: Implications of Gondwana glaciations in the Baltic late Ordovician and Silurian and a carbon isotopic test of environmental cyclicity. Bulletin de la Societe Geologique de France, 174, 1, 59-66. https://doi.org/10.2113/174.1.59

Kaljo, D., Hints, L., Martma, T., Nõlvak, J., Oraspõld, A., 2004: Late Ordovician carbon isotope trend in Estonia, its significance in stratigraphy and environmental analysis. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 210, 2-4, 165-185. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2004.02.044

Shields, G. A., Carden, G. A., Veizer, J., Meidla, T., Rong, J., Li, R., 2003: Sr, C, and O isotope geochemistry of Ordovician brachiopods: a major isotopic event around the Middle-Late Ordovician transition. Geochimica et Cosmochimica Acta, 67, 11, 2005-2025. https://doi.org/10.1016/S0016-7037(02)01116-X

Brenchley, P. J., Carden, G. A., Hints, L., Kaljo, D., Marshall, J. D., Martma, T., Meidla, T., Nõlvak, J., 2003: High-resolution stable isotope stratigraphy of Upper Ordovician sequences: Constraints on the timing of bioevents and environmental changes associated with mass extinction and glaciation. Geological Society of America Bulletin, 115, 1, 89-104. https://doi.org/10.1130/0016-7606(2003)115<0089:HRSISO>2.0.CO;2

Poska, A., Saarse, L., Koppel, K., Nielsen, A. B., Avel, E., Vassiljev, J., Väli, V., 2014: The Verijärv area, South Estonia over the last millennium: A high resolution quantitative land-cover reconstruction based on pollen and historical data. Review of Palaeobotany and Palynology, 207, 5-17. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2014.04.001

Punning, J.-M., 2005: Kuidas hinnata radioaktiivse süsiniku meetodit tänapäeval?. Eesti Loodus, 11, 18-22.

Mokrik, R., Mažeika, J., 2002: Palaeohydrogeological reconstruction of groundwater recharge during Late Weichselian in the Baltic Basin. Geologija, 39, 49-57.

Punning, J.-M., 1989: Tšernobõli järelkajad. Eesti Loodus, 9, 546-553.

Punning, J.-M., Vaikmäe, R., Mäekivi, S., 1991: Oxygen-18 Variations in the Baltic Sea. Nuclear Geophysics, 5, 4, 529-539.

Punning, J.-M., Hyvärinen, H., 1992: Palaeotemperatures and palaeosalinity of ancient basins on the basis of stable isotopes [Палеотемпературы и палеосоленость древних водоемов по стабильным изотопам]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 158-218.

Punning, J.-M., Roos, Õ., 1975: Koncentrirovanie nekotoryh prirodnyh i iskusstvennyh radioaktivnyh izotopov s pomoshh'ju kationita KU-2 [Концентрирование некоторых природных и искусственных радиоактивных изотопов с помощью катионита КУ-2]. Opyt i metodika izotopno-geohimičeskih issledovanij v Pribaltike i Belorussii, Riga, p. 43-44.

Vaikmäe, R. A., Punning, J.-M. K., 1981: Izotopnyj sostav kisloroda atmosfernyh osadkov Arktiki [Изотопный состав кислорода атмосферных осадков Арктики]. Izotopy v gidrosfere. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 111-112.

Toots, M., 1988: On the study of some Estonian lakes by stable isotopes. Estonia. Geographical researches, Tallinn, p. 30-37.

Vaikmäe, R., 1990: Hapnikuisotoopide meetodist ja selle kasutamisest Eesti vete uurimisel. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 25. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 15-24.

Kaljo, D., Martma, T., 2011: Isotoobid Eesti aluspõhja uurimisel: kemostratigraafia ja keskkond. In: Parmasto, E., Laisk, A., Kaljo, D. (ed.). Teadusmõte Eestis VI. Elu- ja maateadused. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 133-140.

Sudov, B., 1977: On the sulphur isotopic composition in sulphide of polymetal ore phenomena in Central Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 3, 245-246.

Palmre, H., Malahhov, A., Denisenko, E., 1973: Schwefelisotopenzusammensetzung in den pyritisierten fossilien und pyritadern im unteren Paläozoikum der Estnischen SSR. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 4, 355-357.

Marshall, J. D., Brenchley, P. J., Mason, P., Wolff, G. A., Astini, R. A., Hints, L., Meidla, T., 1997: Global carbon isotopic events associated with mass extinction and glaciation in the late Ordovician. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 132, 1-4, 195-210. https://doi.org/10.1016/S0031-0182(97)00063-1

Petersell, V. H., Zhukov, F. I., Loog, A. R., Fomin, Y. A., 1987: Origin of Tremadoc kerogen-bearing siltstones and argillites of North Estonia [Происхождение тремадокских керогенсодержащих алевролитов и аргиллитов Северной Эстонии]. Oil Shale, 4, 1, 7-13.