Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (7)

Orru, M., Ramst, R., 2008: Revegetation processes in abandoned peat production fields in Estonia. The Future of Peatlands. Proceedings of the 13th International Peat Congress. Tullamore, Ireland, 9th June, 2008., Tullamore, Ireland, p. 421-423.

Rosentau, A., 1999: Mahajäetud kruusa- ja liivakarjääride rekultiveerimise probleemid. Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4. Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 35-36.

Kippar, M., 2004: Tamsalu lubjapark - rekultiveeritav kaevandusmaastik, p. 50-50.

Rosentau, A., 1999: Recultivation of abandoned gravel and sand quarries in Võru County, Estonia. In: KIrsimäe, K., Ainsaar, L. (ed.). Field symposium on Pleistocene stratigraphy and glacial chronology; Southern Estonia; 18.-23.05.1999. Tartu University, Tartu, p. 41-43.

Viil, A., 2011: Põlevkivikarjääride (kaevandatud alade) rekultiveerimine. In: Valgma, I. (ed.). Kaevandamine ja vesi. TTÜ Mäeinstituut, Tallinn, p. 112-121.

Paal, J. (koost, toim), 2011: Jääksood, nende kasutamine ja korrastamine, Tartu, p. 1-159.

Viil, A., 2010: Katendi eemaldamine ja tehniline rekultiveerimine põlevkivikarjäärides. In: Kaar, E., Kiviste, K. (koost) (ed.). Maavarade kaevandamine ja puistangute rekultiveerimine Eestis. Eesti Maaülikool, Tartu, p. 70-104.