Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (36)

Tuuling, I., Flodén, T., 2000: Late Ordovician carbonate buildups and erosional features northeast of Gotland, northern Baltic Sea. GFF, 122, 2, 237-249. https://doi.org/10.1080/11035890001222237

Sepp, U., 1969: Vormsil matkates. Eesti Loodus, 5, 311-313.

Levendal, T., Lehnert, O., Sopher, D., Erlström, M., Juhlin, C., 2019: Ordovician carbonate mud mounds of the Baltoscandian Basin in time and space – A geophysical approach. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 535, 109345. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109345

Aaloe, Ago, 1956: Reef facies in the Jaagarahu Stage, Silurian of Estonia [Рифовая фация в яагарахуском горизонте силура Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, I, 89-94.

Vinn, O., Toom, U., Ernst, A., 2018: Intergrowth of Orbignyella germana Bassler, 1911 (Bryozoa) and Lambelasma carinatum Weyer, 1993 (Rugosa) in the pelmatozoan-bryozoan-receptaculitid reefs from the Late Ordovician of Estonia. Palaeontologia Electronica, 21.1.4A, 1-7. https://doi.org/10.26879/818

Kröger, B., Aubrechtová, M., 2018: Cephalopods from reef limestone of the Vasalemma Formation, northern Estonia (latest Sandbian, Upper Ordovician) and the establishment of a local warm-water fauna. Journal of Systematic Palaeontology, 16, 10, 799-839. https://doi.org/10.1080/14772019.2017.1347212

Tuuling, I., 2017: Korallrifid Eesti maastikus: mälestus ekvatoriaalsest kliimast. Eesti Loodus, 5, 60-66.

Kröger, B., Hints, L., Lehnert, O., 2017: Ordovician reef and mound evolution: the Baltoscandian picture. Geological Magazine, 154, 4, 683-706. https://doi.org/10.1017/S0016756816000303

Klaamann, E. R., Nestor, H. E., 1968: The role of the reef facies in the formation of the Ordovician and Silurian fauna of stromatoporoids and tabulates of Estonia [Роль рифовой фации в формировании фауны строматопороидей и табулят ордовика и силура Эстонии]. , 79-83.

Kröger, B., Hints, L., Lehnert, O., Männik, P., Joachimski, M., 2014: The early Katian (Late Ordovician) reefs near Saku, northern Estonia and the age of the Saku Member, Vasalemma Formation. Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 4, 271-276. https://doi.org/10.3176/earth.2014.30

Kröger, B., Hints, L., Lehnert, O., 2014: Age, facies, and geometry of the Sandbian/Katian (Upper Ordovician) pelmatozoan-bryozoan-receptaculitid reefs of the Vasalemma Formation, northern Estonia. Facies, 60, 4, 963-986. https://doi.org/10.1007/s10347-014-0410-8

Klaamann, E., 1962: Paadla lademe riffmoodustistest. Eesti Loodus, 1, 38-41.

Aaloe, Ago, 1958: Jaagarahu lademe pangad. Eesti Loodus, 1, 14-18.

Blake, D. B., Rozhnov, S., 2007: Aspects of life mode among Ordovician asteroids: Implications of new specimen from Baltica. Acta Palaeontologica Polonica, 52, 3, 519-533.

Kröger, B., Hints, L., 2014: Vasalemma paas. Eesti ala vanim rifflubjakivi Hilis-Ordoviitsiumi troopikast. Horisont, 4, 12-13.

Aaloe, Ago, 1956: The reef facies in Jaagarahu Stage of the Silurian of Estonian [Рифовая фация в яагарахуском горизонте силура Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, I, 89-94.

Kaljo, D., Einasto, R., 2007: Silurian coral-stromatoporoid-bryozoan-algal bioherms and brachiopod biostromes, Estonia. In: Vennin, E., Aretz, M., Boulvain, F. & Munnecke, A. (ed.). Facies from Palaeozoic reefs and bioaccumulations. Memoires du Museum national d’Histoire naturelle, 195, Paris, p. 133-135.

Aaloe, Ago, 1952: Jaagarahu lademe dolomiitse faatsiese riffmoodustistest, p. 1-59.

Klaamann, E. R., Nestor, H. E., Einasto, R. E., 1985: Rifovaâ faciâ v silurijskom bassejne Baltiki [Рифовая фация в силурийском бассейне Балтики]. Tezisy dokladov Vsesoûznogo soveŝaniâ Geologiâ rifov i neftegazonosnost', Karši, p. 74-75.

Klaamann, E., Einasto, R., 1981: Coral reefs in the Baltic Silurian (Types, facies relations). Proceedings of project Ecostratigraphy. Plenary Meeting, Gotland, 1981. Sveriges Geologiska Undersökning, Rapporter och Meddelanden, 25, Uppsala, p. 18-19.

Bondarenko, O. B., 1987: Geliolitoidei [Гелиолитоидеи]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Rify i rifoobrazuûŝie korally, 58. Nauka, Moskva, p. 100-130.

Tuuling, I., Flodén, T., 2009: Silurian reefs offshore Saaremaa. BSSC 2009 Abstract Book: 7th Baltic Sea Science Congress 2009; Tallinn, Estonia; August 17-21, 2009. Infotrükk OÜ, Tallinn, p. 129-129.

Flodén, T., Bjerkéus, M., Eriksson, M., Tuuling, I., 1997: Distribution of reefs and reef associated structures in the sedimentary bedrock of the Baltic Basin. The fifth marine geological conference The Baltic, October 6-11, 1997, Vilnius, Lithuania, Vilnius, p. 26-26.

Einasto, R. E., Kotyk, V. A., Juškevich, V. I., 1980: Formacionnaâ zonal'nost' v silurijskih kraevyh bassejnah zapada Russkoj platformy [Формационная зональность в силурийских краевых бассейнах запада Русской платформы]. In: Vassoyevich, N. B. (ed.). Tipy osadočnyh formacij neftegazonosnyh bassejnov. Nauka, Moskva, p. 228-242.

Tuuling, I., 2014: Palaeozoic reefs below the central Baltic Sea. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 96-96.

Kröger, B., Hints, L., Lehnert, O., 2014: Age, facies, and geometry of the Katian (Upper Ordovician) pelmatozoan-bryozoan-receptaculite reefs of the Vasalemma Formatio, northern Estonia. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 53-53.

Männil, R. M., Einasto, R. E., 1968: Distribution of Ordovician and Silurian reef formations in the Baltic Basin [Распространение рифогенных образований ордовика и силура в Балтийском бассейне]. Ancient reefs and methods of their study. Proceedings of the third paleoecological-lithological session. Inst. Geol. Geokhim. Ural. Fil. Akad. Nauk SSSR, Sverdlovsk, p. 72-78.

Klaamann, E. R., Nestor, H. E., 1965: The role of the reef facies in the formation of the fauna of stromatoporoids and tabulates in the Ordovician and Silurian of Estonia [Роль рифовой фации в формировании фауны строматопороидей и табулят в ордовике и силуре Эстонии]. Third paleoecological lithological session, Sverdlovsk, p. 16-16.

Männil, Ralf, Einasto, R., 1965: Reef formations of the Ordovician and Silurian of the Baltic basin and their connection with its paleogeography [Рифовые образования ордовика и силура Балтийского бассейна и их связь с его палеогеографией]. Third paleoecological lithological session, Sverdlovsk, p. 15-15.

Nestor, H., 1984: Autecology of stromatoporoids in Silurian cratonic seas. In: Bassett, M. D., Lawson, J. D. (ed.). Autecology of Silurian organisms. Special Papers in Palaeontology. The Palaeontological Assotciation, London, p. 265-280.

Nestor, H., 1995: Ordovician and Silurian reefs in the Baltic area. In: Lathuiliere, B., Geister, J. (ed.). Proceedings of the 2nd European Regional Meeting of the International Society for Reef Studies. Publications du Service géologique du Luxembourg, 29, Luxembourg, p. 39-47.

Põlma, L., Hints, L., 1984: Excursion 028. Stop 4:2. Vasalemma. In: Kaljo, D., Mustjõgi, E., Zekcer, I. (ed.). Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 55-57.

Klaamann, E., Einasto, R., 1981: Coral reefs in the Baltic Silurian (structure, facies relations). Ecostratigraphy of the East Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 35-41.

Kröger, B., Hints, L., Lehnert, O., Post, T., 2014: Stop A2: Vasalemma (Nordkalk) quarry. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 138-144.

Klaamann, E., Einasto, R., 1982: Coral reefs of Baltic Silurian (structure, facies relations). In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Ecostratigraphy of the East Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 35-41.

Aaloe Ago, Nestor, H., 1977: Biohermal facies in the Juuru Stage (Lower Llandoverian) in North-West Estonia [Биогермная фация в юуруском горизонте (нижний лландовери) в Северо-Западной Эстонии]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Academy of Sciences of the Estonian S. S. R. Institute of Geology, Tallinn, p. 71-88.