Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (19)

Tavast, E., 2007: The coasts of Lake Peipsi and their changes during last decades. In: Guobytė, R., Stančikaitė, M. (ed.). The Quaternary of Western Lithuania: from the Pleistocene glaciations to the evolution of the Baltic Sea: Proceedings: The INQUA Peribaltic Group Field Symposium, May 27 – June 02, 2007, Plateliai, Lithuan, Vilnius, p. 87-88.

Rosentau, A., Muru, M., Gauk, M., Oja, T., Liibusk, A., Kall, T., Karro, E., Roose, A., Sepp, M., Tammepuu, A., Tross, J., Uppin, M., 2017: Sea-Level Change and Flood Risks at Estonian Coastal Zone. In: Harff, J., Furmanczyk, K., von Stroch, H. (ed.). Coastline Changes of the Baltic Sea from South to East. Past and Future Projection. Springer International Publishing, p. 363-388. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49894-2_16

Raukas, A., Tavast, E., 1985: Peipsi nüüdisrannavöönd ja selle rekreatiivne kasutamine. XIV Eesti looduseuurijate päeva ettekannete kokkuvõtted, Tallinn, p. 6-8.

Tavast, E., 2012: Peipsi idaranna morfoloogiast ja arengust. Tallinna Ülikool, Tallinn, p. 101-112.

Einasto, R., 1998: Paelasundid, -murrud ja -ehitised eestirootslaste asualal Kundast Osmussaareni. Eesti ajalooline asustus ja arhitektuur. Läänemere kontaktid : EKA arhitektuuriosakonna teaduskonverents 16-17. oktoobril 1998 Tallinnas ja Noarootsis. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn, p. 11-12.

Koff, T., Punning, J., 2008: Development of Vegetation and Human Activities on the New Emergent Coastal Areas of Northwestern Estonia. Annales Botanici Fennici, 45, 1, 33-43. https://doi.org/10.5735/085.045.0104

Kont, A., Jaagus, J., Orviku, Kaarel, Palginõmm, V., Ratas, U., Rivis, R., Suursaar, Ü., Tõnisson, H., 2011: Natural development and human activities on Saaremaa Island (Estonia) in the context of climate change and intergrated coastal zone management. In: Schernewski, G., Hofstede, J., Neumann, T. (ed.). Global Change and Baltic Coastal Zones. Springer, p. 117-134.

Veski, S., Heinsalu, A., Klassen, V., Kriiska, A., Lõugas, L., Poska, A., Saluäär, U., 2005: Early Holocene coastal settlements and palaeoenvironment on the shore of the Baltic Sea at Pärnu, southwestern Estonia. Quaternary International, 130, 1, 75-85. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2004.04.033

Linkrus, E., 1972: Mere- ja metsamaastik. Eesti Loodus, 12, 746-753.

Jaanits, L., Moora, T., Rõuk, M., 1999: Ancient habitation and the impact of primitive society on nature. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 136-139.

Tavast, E., 1999: Recreational possibilities in the coastal zone. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 107-108.

Veski, S., Heinsalu, A., Klassen, V., Kriiska, A., Lõugas, L., Saluäär, A., 2002: Prehistoric man and the Baltic Sea at Pärnu, southwestern Estonia. Shifting coasts and a possible tsunami in the Baltic Sea 8400–8200 years BP. Environmental Catastrophes and Recoveries in the Holocene. Brunel University, London, p. 86-87.

Hang, V., Hang, T., 1986: Rannaretk Audrust Varblasse. Eesti Loodus, 3, 191-197.

Kessel, H., Raukas, A., 1986: Izučenie ozerno-bolotnyh otloženij pribrežnoj zony v celâh vyâvleniâ geologičeskogo razvitiâ Baltijskogo morâ [Изучение озерно-болотных отложений прибрежной зоны в целях выявления геологического развития Балтийского моря]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 62-64.

Raukas, A., Tavast, E., 2005: Peipsi rannad, nende muutused ja kasutamisperspektiivid. Eesti Mereakadeemia toimetised, 2, 82-95.

Linkrus, E., 1994: Maastikuüksuste kujunemisest (Põhja-Eesti rannikuala näitel). Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 28. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 102-122.

Orviku, Kaarel, 1984: Eesti nüüdispankade morfoloogia ja geoloogilise arengu seaduspärasusi. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Talliinn, p. 103-110.

Orviku, Karl & Orviku, Kaarel, 1969: Über die Beständigkeit der Entwicklung der Küsten im estländischen Küstengebiet in der Spätglazialzeit, im Holozän und in der Gegenwart. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 2, 128-139.

Lutt, J., 1987: Osnovnye čerty sovremennogo osadkonakopleniâ v buhtah Èstonskogo poberež'â [Основные черты современного осадконакопления в бухтах Эстонского побережья]. Geologičeskoe stroenie četvertičnyh otloženij dna Baltijskogo morâ i zakonomernosti rasprostraneniâ poleznyh iskopaemyh. Tezisy dokl. Palanga, Vilnius, p. 28-29.