Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (40)

Antso, K., Kont, A., Palginõmm, V., Ratas, U., Rivis, R., Tõnisson, H., 2013: Changing natural and human impacts on the development of coastal land cover in Estonia. Journal of Coastal Research, 65, 862-867. https://doi.org/10.2112/SI65-146.1

Vilumaa, K., Tõnisson, H., Kont, A., Ratas, U., 2013: Ground-penetrating radar studies along the coast of Estonia. Journal of Coastal Research, 65, 612-617. https://doi.org/10.2112/SI65-104.1

Vilumaa, K., Tõnisson, H., Sugita, S., Buynevich, I. V., Kont, A., Muru, M., Preusser, F., Bjursäter, S., Vaasma, T., Vandel, E., Molodkov, A., Järvelill, J. I., 2016: Past extreme events recorded in the internal architecture of coastal formations in the Baltic Sea Region. Journal of Coastal Research, 75, sp1, 775-779. https://doi.org/10.2112/SI75-156.1

Tõnisson, H., Suursaar, Ü., Kont, A., Muru, M., Rivis, R., Rosentau, A., Tamura, T., Vilumaa, K., 2018: Rhythmic Patterns of Coastal Formations as Signs of Past Climate Fluctuations on Uplifting Coasts of Estonia, the Baltic Sea. Journal of Coastal Research, 85, sp1, 611-615. https://doi.org/10.2112/SI85-123.1

Tõnisson, H., Suursaar, Ü., Rivis, R., Tamura, T., Aarna, T., Vilumaa, K., Kont, A., 2020: Characteristics and Formation of a Solitary Dune Belt Encountered along the Coast of Estonia. Journal of Coastal Research, 95, sp1, 689-694. https://doi.org/10.2112/SI95-134.1

Rosentau, A., Karro, E., Muru, M., 2015: Kliimamuutuste üleujutusriskid Eesti rannikualadel. Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis, 112, 86-98.

Tõnisson, H., Kont, A., Orviku, Kaarel, Suursaar, Ü., Rivis, R., Palginõmm, V., 2019: Application of system approach framework for coastal zone management in Pärnu, SW Estonia. Journal of Coastal Conservation, 23, 5, 931-942. https://doi.org/10.1007/s11852-018-0637-6

Palginõmm, V., Kont, A., Ratas, U., Rivis, R., 2009: Eesti rannik muutuvate looduslike tingimuste ja kasvava inimmõju surve all (Saaremaa näitel). Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi Publikatsioonid, 11, 77-89.

Orviku, Kaarel, 2005: Rannikualade ratsionaalsest kasutamisest. Eesti Mereakadeemia toimetised, 2, 42-61.

Kont, A., Ratas, U., Puurmann, E., 1997: Sea-level rise impact on coastal areas of Estonia. , 36, 1/2, 175-184. https://doi.org/10.1023/A:1005352715752

Kask, A., Soomere, T., Suuroja, S., Kask, J., 2010: Sand accumulation under varying lithohydrodynamic conditions in the coastal area of the north-eastern Baltic Sea. Baltica, 23, 2, 157-164.

Koff, T., Punning, J., 2008: Development of Vegetation and Human Activities on the New Emergent Coastal Areas of Northwestern Estonia. Annales Botanici Fennici, 45, 1, 33-43. https://doi.org/10.5735/085.045.0104

Veski, S., Heinsalu, A., Klassen, V., Kriiska, A., Lõugas, L., Poska, A., Saluäär, U., 2005: Early Holocene coastal settlements and palaeoenvironment on the shore of the Baltic Sea at Pärnu, southwestern Estonia. Quaternary International, 130, 1, 75-85. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2004.04.033

Linkrus, E., 1972: Mere- ja metsamaastik. Eesti Loodus, 12, 746-753.

Hang, V., Hang, T., 1986: Rannaretk Audrust Varblasse. Eesti Loodus, 3, 191-197.

Raukas, A., Tavast, E., 2005: Peipsi rannad, nende muutused ja kasutamisperspektiivid. Eesti Mereakadeemia toimetised, 2, 82-95.

Orviku, Karl & Orviku, Kaarel, 1969: Über die Beständigkeit der Entwicklung der Küsten im estländischen Küstengebiet in der Spätglazialzeit, im Holozän und in der Gegenwart. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 2, 128-139.

Muru, M., Rosentau, A., Preusser, F., Aunap, R., 2014: Progradation of Holocene foredune plain on Ruhnu Island. Baltic 2014. The 12th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology September 8–12, 2014 Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde, p. 39-39.

Ploom, K., Suuroja, K., Suuroja, S., 2012: Sinimägedest ja teistest sinisavi dislokatsioonidest. XX Aprillikonverentsi „Rakendusgeoloogilistest uuringutest Eestis“ teesid. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 38-40.

Keerup, O., 1958: Peipsi-Pihkva järve ranniku geoloogiast Emajõe suudmest Kulje jõe suudmeni, Tartu, p. 1-97.

Kasemets, E., 1957: Pärnu lahe ranniku geoloogiast Iklast Pärnuni, Tartu, p. 1-96.

Poska, A., 1994: Three Pollen Diagrams from Coastal Estonia. Sediments, Vegetational Development, Climate Events and the Environmental Impact of Man. Uppsala Universität, Kvartärgeologiska Avdelningen, Report, 170, Uppsala, p. 1-40.

Kont, A., Orviku, Kaarel, 2007: Eesti rannikute uurimine TLÜ Ökoloogia Instituudis 1994-2007. In: Punning, J.-M. (ed.). Keskkonnauuringute nüüdisprobleeme, Tallinn, p. 129-154.

Sergeev, A., Ryabchuk, D., Zhamoida, V., Kovaleva, O., Orviku, Kaarel, 2018: Coastal dynamics of the eastern Gulf of Finland: toward a quantitative assessment. International scientific forum Gulf of Finland - natural dynamics and anthropogenic impact. VSEGEI Press, St. Petersburg, p. 77-78.

Ryabchuk, D., Zhamoida, V., Sergeev, A., Kovaleva, O., Leont'ev, I. Orviku, Kaarel, 2018: Geological hazards of the Eastern Gulf of Finland coastal zone. International scientific forum Gulf of Finland - natural dynamics and anthropogenic impact. VSEGEI Press, St. Petersburg, p. 43-45.

Ploom, K., Suuroja, S., Suuroja, K., 2011: Clay diapirs in the coastal zone of eastern Gulf of Finland. Coastal environments: An holistic appraisal. Program and Abstracts. All at Sea 2011. University of York, 8-9. September 2011, York, p. 40-40.

Ploom, K., Suuroja, S., Suuroja, K., 2012: Deformation of Cambrian Blue Clay in the coastal zone of eastern Gulf of Finland. In: Virtasalo, J., Vallius, H. (ed.). 11th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, Helsinki 19-21 September 2012. Geological Survey of Finland, Espoo, p. 56-56.

Lutt, J., 1987: Osnovnye čerty sovremennogo osadkonakopleniâ v buhtah Èstonskogo poberež'â [Основные черты современного осадконакопления в бухтах Эстонского побережья]. Geologičeskoe stroenie četvertičnyh otloženij dna Baltijskogo morâ i zakonomernosti rasprostraneniâ poleznyh iskopaemyh. Tezisy dokl. Palanga, Vilnius, p. 28-29.

Tavast, E., 2007: The coasts of Lake Peipsi and their changes during last decades. In: Guobytė, R., Stančikaitė, M. (ed.). The Quaternary of Western Lithuania: from the Pleistocene glaciations to the evolution of the Baltic Sea: Proceedings: The INQUA Peribaltic Group Field Symposium, May 27 – June 02, 2007, Plateliai, Lithuan, Vilnius, p. 87-88.

Rosentau, A., Muru, M., Gauk, M., Oja, T., Liibusk, A., Kall, T., Karro, E., Roose, A., Sepp, M., Tammepuu, A., Tross, J., Uppin, M., 2017: Sea-Level Change and Flood Risks at Estonian Coastal Zone. In: Harff, J., Furmanczyk, K., von Stroch, H. (ed.). Coastline Changes of the Baltic Sea from South to East. Past and Future Projection. Springer International Publishing, p. 363-388. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49894-2_16

Raukas, A., Tavast, E., 1985: Peipsi nüüdisrannavöönd ja selle rekreatiivne kasutamine. XIV Eesti looduseuurijate päeva ettekannete kokkuvõtted, Tallinn, p. 6-8.

Tavast, E., 2012: Peipsi idaranna morfoloogiast ja arengust. Tallinna Ülikool, Tallinn, p. 101-112.

Einasto, R., 1998: Paelasundid, -murrud ja -ehitised eestirootslaste asualal Kundast Osmussaareni. Eesti ajalooline asustus ja arhitektuur. Läänemere kontaktid : EKA arhitektuuriosakonna teaduskonverents 16-17. oktoobril 1998 Tallinnas ja Noarootsis. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn, p. 11-12.

Kont, A., Jaagus, J., Orviku, Kaarel, Palginõmm, V., Ratas, U., Rivis, R., Suursaar, Ü., Tõnisson, H., 2011: Natural development and human activities on Saaremaa Island (Estonia) in the context of climate change and intergrated coastal zone management. In: Schernewski, G., Hofstede, J., Neumann, T. (ed.). Global Change and Baltic Coastal Zones. Springer, p. 117-134.

Jaanits, L., Moora, T., Rõuk, M., 1999: Ancient habitation and the impact of primitive society on nature. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 136-139.

Tavast, E., 1999: Recreational possibilities in the coastal zone. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 107-108.

Veski, S., Heinsalu, A., Klassen, V., Kriiska, A., Lõugas, L., Saluäär, A., 2002: Prehistoric man and the Baltic Sea at Pärnu, southwestern Estonia. Shifting coasts and a possible tsunami in the Baltic Sea 8400–8200 years BP. Environmental Catastrophes and Recoveries in the Holocene. Brunel University, London, p. 86-87.

Kessel, H., Raukas, A., 1986: Izučenie ozerno-bolotnyh otloženij pribrežnoj zony v celâh vyâvleniâ geologičeskogo razvitiâ Baltijskogo morâ [Изучение озерно-болотных отложений прибрежной зоны в целях выявления геологического развития Балтийского моря]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 62-64.

Linkrus, E., 1994: Maastikuüksuste kujunemisest (Põhja-Eesti rannikuala näitel). Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 28. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 102-122.

Orviku, Kaarel, 1984: Eesti nüüdispankade morfoloogia ja geoloogilise arengu seaduspärasusi. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Talliinn, p. 103-110.