Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (99)

Liiva, A., Soovik, T., 1961: Absoluutse vanuse määramise esimesi kogemusi radioaktiivse süsiniku (C14-) meetodil Eestis. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 77-86.

Liiva, A., Ilves, E., Punning, J.-M., 1966: Verzeichnis der im Institut für Zoologie und Botanik der Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR mittels der Radiokohlenstoff-Methode Datieren Proben. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Biology, 15, 2, 112-121.

Serebryanny, L. R., 1971: Radiochronometrical contribution to the study of landscape evolution of the Russian Plain during the Upper Pleistocene [Вклад радиохронометрии в изучение истории формирования рельефа Русской равнины в позднем плейстоцене]. Geomorfologija, 2, 1-23.

Seppä, H., Poska, A., 2004: Holocene annual mean temperature changes in Estonia and their relationship to solar insolation and atmospheric circulation patterns. Quaternary Research, 61, 1, 22-31. https://doi.org/10.1016/j.yqres.2003.08.005

Punning, J.-M., Ilves, E., Liiva, A., Rinne, T., 1971: Verzeichnis der im Institut für Zoologie und Botanik der Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR Mittels der Radiokohlenstoff-methode datierten Proben, V [Список радиоуглеродных датировок Института зоологии и ботаники Академии наук Эстонской ССР, V]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Biology, 20, 2, 174-178.

Ilves, E., Punning, J.-M., Liiva, A., 1969: Verzeichnis der im Institut für Zoologie und Botanik der Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR Mittels der Radiokohlenstoff-methode datierten Proben, IV [Список радиоуглеродных датировок Института зоологии и ботаники Академии наук Эстонской ССР, IV]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Biology, 18, 4, 417-426.

Punning, J.-M., Ilves, E., Liiva, A., 1968: Verzeichnis der im Institut für Zoologie und Botanik der Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR Mittels der Radiokohlenstoff-methode datierten Proben, III [Список радиоуглеродных датировок Института зоологии и ботаники Академии наук Эстонской ССР, III]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Biology, 17, 4, 426-430.

Punning, J.-M., Ilves, E., Liiva, A., 1967: Verzeichnis der im Institut für Zoologie und Botanik der Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR Mittels der Radiokohlenstoff-methode datierten Proben, II [Список радиоуглеродных датировок Института зоологии и ботаники Академии наук Эстонской ССР]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Biology, 16, 4, 408-414.

Saarse, L., 2015: Cyclic sedimentation pattern in the Lake Veetka, southeast Estonia: a case study. Geologos, 21, 1, 59-69. https://doi.org/10.1515/logos-2015-0003

Grudzinska, I., Saarse, L., Vassiljev, J., Heinsalu, A., 2014: Biostratigraphy, shoreline changes and origin of the Limnea Sea lagoons in northern Estonia: a case study of Lake Harku. Baltica, 27, 1, 15-24. https://doi.org/10.5200/baltica.2014.27.02

Vassiljev, J., Saarse, L., 2013: Timing of the Baltic Ice Lake in the eastern Baltic. Bulletin of the Geological Society of Finland, 85, 1, 9-18. https://doi.org/10.17741/bgsf/85.1.001

Grudzinska, I., Saarse, L., Vassiljev, J., Heinsalu, A., 2013: Mid- and late-Holocene shoreline changes along the southern coast of the Gulf of Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, 85, 1-2, 19-34. https://doi.org/10.17741/bgsf/85.1.002

Liiva, A., Loze, I., 1994: Tartu radiocarbon dates XIII. Radiocarbon, 36, 1, 153-158.

Ilves, E., 1991: Tartu radiocarbon dates XII. Radiocarbon, 33, 3, 345-354.

Ilves, E., 1978: Tartu radiocarbon dates VIII. Radiocarbon, 20, 3, 449-454.

Ilves, E., 1990: Tartu radiocarbon dates XI. Radiocarbon, 32, 1, 99-105.

Ilves, E., 1980: Tartu radiocarbon dates X. Radiocarbon, 22, 4, 1084-1089.

Ilves, E., 1976: Tartu radiocarbon dates VI. Radiocarbon, 18, 3, 350-354.

Punning, J.-M., 2005: Kuidas hinnata radioaktiivse süsiniku meetodit tänapäeval?. Eesti Loodus, 11, 18-22.

Heinsalu, A., Veski, S., Heinsalu, H., Koot, H., 2003: Turbakihid Keava linnuse veerel mäletavad muistseid olusid. Eesti Loodus, 11, 38-42.

Raukas, A., Kaup, E., 2003: Aasta pole alati olnud aasta. Eesti Loodus, 5, 18-21.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., Punning, J.-M. K., 1969: K istorii razvitiâ oledeneniâ na severo-zapade Russkoj ravniny v verhnem plejstocene [К истории развития оледенения на северо-западе Русской равнины в верхнем плейстоцене]. , 15, 167-181.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., 1967: Correlation of gothiglacial ice marginal belts in the Baltic Sea depression and the neighbouring countries [Трансбалтийские корреляции краевых ледниковых образований позднего плейстоцена]. Baltica, 3, 235-249.

Aaloe, Ago, Liiva, A., Ilves, E., 1963: Kaali meteoriidikraatrite vanusest. Eesti Loodus, 5, 262-265.

Amon, L., Saarse, L., 2010: Postglacial palaeoenvironmental changes in the area surrounding Lake Udriku in North Estonia. Geological Quarterly, 54, 1, 85-94.

Saarse, L., Vassiljev, J., Rosentau, A., 2009: Litorina Sea shore displacement on the Island of Saaremaa, Estonia. Polish Geological Institute Special Papers, 25, 59-66.

Poska, A., Saarse, L., 2002: Biostratigraphy and 14C dating of a lake sediment sequence on the north-west Estonian carbonaceous plateau, interpreted in terms of human impact in the surroundings. Vegetation History and Archaeobotany, 11, 3, 191-200.

Saarse, L., Heinsalu, A., Poska, A., Veski, S., Rajamäe, R., Hiie, S., Kihno, K., Martma, T., 1997: Early Holocene shore displacement of the Baltic Sea east of Tallinn (N Estonia). Baltica, 10, 13-24.

Saarse, L., Vassiljev, J., Rosentau, A., 2009: Ancylus Lake and Litorina Sea transition on the Island of Saaremaa, Estonia: a pilot study. Baltica, 22, 1, 51-62.

Poska, A., Saarse, L., 2002: Vegetation development and introduction of agriculture to Saaremaa Island, Estonia: the human response to shore displacement. The Holocene, 12, 5, 555-568. https://doi.org/10.1191/0959683602hl567rp

Punning, J.-M., Koff, T., 1998: Application of 14C data for the estimation of sphagnum peat increment in Estonian ombrotrophic mires. Radiocarbon, 40, 2, 833-839.

Punning, J.-M., Ilomets, M., Koff, T., 1993: Possibilities for detailed dating of peatbog deposits. Radiocarbon, 35, 3, 379-385.

Punning, J.-M., Rajamäe, R., Jõers, K., Putnik, H., 1980: Tallinn radiocarbon dates VI. Radiocarbon, 22, 1, 91-98.

Punning, J.-M., Rajamäe, R., Ehrenpreis, M., 1978: Tallinn radiocarbon dates V. Radiocarbon, 20, 3, 461-468.

Punning, J.-M., Kakum, T., Rajamäe, R., 1976: Tallinn Radiocarbon Dates III. Radiocarbon, 18, 1, 110-115.

Punning, J.-M., Kakum, T., Rajamäe, R., 1973: Tallinn Radiocarbon Dates I. Radiocarbon, 15, 3, 586-591.

Punning, J.-M., Liiva, A., Ilves, E.,, 1968: Tartu radiocarbon dates III. Radiocarbon, 10, 2, 379-383.

Punning, J.-M., Ilves, E., Liiva, A., Rinne, T., 1971: Tartu radiocarbon dates V. Radiocarbon, 13, 78-83.

Liiva, A., Ilves, E., Punning, J.-M., 1966: Tartu Radiocarbon Dates I. Radiocarbon, 8, 1, 430-441.

Kaup, E., 2012: Radiosüsiniku dateerimismeetodist. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 21-27.

Punning, J.-M., Rajamäe, R., Ehrenpreis, M., Sarv, Lehte, 1977: Tallinn radiocarbon dates IV. Radiocarbon, 19, 1, 111-117.

Punning, J.-M., Kakum, T., Rajamäe, R., 1974: Tallinn radiocarbon dates II. Radiocarbon, 16, 3, 388-394.

Serebryanny, L., Raukas, A., Punning, J.-M., 1970: Fragments of the natural history of the Russian plain during the late Pleistocene with special reference to radiocarbon dating of fossil organic matter from the Baltic region. Baltica, 4, 351-366.

Ilves, E., Punning, J.-M., Liiva, A., 1970: Tartu radiocarbon dates IV. Radiocarbon, 12, 1, 238-248.

Punning, J. M., Ilves, E., Liiva, A., 1968: Tartu radiocarbon dates II. Radiocarbon, 10, 1, 124-130.

Koff, T., 1986: Soo ajaraamatut lugedes. Eesti Loodus, 10, 645-649.

Punning, J.-M., Rajamäe, R., Jõers, K., Putnik, H., 1983: Tallinn radiocarbon dates VII. Radiocarbon, 25, 3, 908-918.

Punning, J.-M., Ilves, E., Liiva, A., 1969: Kuidas hinnata radioaktiivse süsiniku meetodit?. Eesti Loodus, 11, 667-670.

Ilves, E., Sarv, A., Valk, U., 1968: Millest vestab turbalasund. Eesti Loodus, 8, 487-489.

Moora, T., Raukas, A., Stankowski, W., 2012: Dating of the Reo site (Island of Saaremaa, Estonia) with silicate and iron microspherules points to an exact age of the fall of the Kaali meteorite. Geochronometria, 39, 4, 262-267. https://doi.org/10.2478/s13386-012-0015-3

Saarse, L., Veski, S., 2001: Spread of broad-leaved trees in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 51-65.

Heinsalu, A., Veski, S., Moora, T., 1999: Bio- and chronostratigraphy of the Early Holocene site of double-storeyed buried organic matter at Paikuse, southwestern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 1, 48-66.

Saarse, L., Poska, A., Kaup, E., Heinsalu, A., 1998: Holocene environmental events in the Viitna area, North Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 1, 31-44.

Saarse, L., Rajamäe, R., 1997: Holocene vegetation and climatic change on the Haanja Heights, SE Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 46, 2, 75-92.

Rajamäe, R., Saarse, L., Martma, T., Heinsalu, A., Poska, A., Veski, S., 1997: Carbon geochemistry in relation to sediment chronology of Lake Kahala. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 46, 1, 42-55.

Saarse, L., Liiva, A., 1995: Geology of the Äntu group of lakes. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 119-132.

Kessel, H., Saarse, L., Vishnevskaya, E., Sinisalu, R., 1986: Geological development of Lake Ülemiste (Tallinn, Estonian SSR). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 1, 35-41.

Punning, J.-M., Rajamäe, R., Jõers, K., Putnik, H., 1980: List of samples dated by the radiocarbon method at the Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. V, VI. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 1, 34-47.

Liivrand, E., 1979: Bedding of interglacial deposits at Karuküla. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 3, 112-118.

Liivrand, E., 1977: The bedding of Miculian interglacial deposits in South-East Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 4, 289-303.

Punning, J.-M., Rajamäe, R., Sarv, Lehte, Ehrenpreis, M., 1977: List of samples dated by the radiocarbon method at the Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. IV. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 3, 221-227.

Punning, J.-M., Kakum, T., Rajamäe, R., 1976: List of samples dated by the radiocarbon method at the Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Estonian SSR, III. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 1, 53-57.

Punning, J.-M., Kakum, T., Rajamäe, R., 1975: List of samples by the radiocarbon method at the Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. II. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 2, 160-165.

Sarv, A., Ilves, E., 1975: Über das Alter der holozänen Ablagerungen im Mündungsgebiet des Flusses Emajõgi (Saviku). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 1, 64-69.

Punning, J.-M., Kakum, T., Rajamäe, R., 1974: List of samples dated by the radiocarbon method at the Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 1, 65-71.

Puura, V., 1974: K-Ar isotopic age of the rocks of the crystalline basement of the East Baltic. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 1, 40-49.

Ilves, E., Sarv, A., Valk, U., 1968: C14 Datierungen zur Entwicklungsgeschichte der Wälder nach Materialen aus dem Hochmoor Teosaare (Estnische SSR). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 17, 1, 53-58.

Lõugas, L., Ukkonen, P., Jungner, H., 2002: Dating the extinction of European mammoths: new evidence from Estonia. Quaternary Science Reviews, 21, 12-13, 1347-1354. https://doi.org/10.1016/S0277-3791(01)00098-1

Heinsalu, A., Veski, S., Vassiljev, J., Liiv, M., 2012: Dating of the Ancylus lake transgression maximum in western Estonia. In: Virtasalo, J., Vallius, H. (ed.). 11th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology : Helsinki 19th-21st September 2012, Abstract Book. Geological Survey of Finland. Guide, 57. Juvenes Print, Espoo, p. 25-25.

Blake, W., 1975: Radiocarbon age determinations from the Karuküla site, southwestern Estonia, U. S. S. R.. Geological Survey of Canada, Paper 75-1. Part B, p. 123-127.

Rajamäe, R., 1982: Geohronologiâ pozdnego plejstocena severo-zapadnoj časti Vostčno-Evropejskoj ravniny po dannym usoveršenstvovannogo radiouglerodnogo metoda [Геохронология позднего плейстоцена северо-западной части Востчно-Европейской равнины по данным усовершенствованного радиоуглеродного метода], Tallinn, p. 1-21.

Sarv, A. A., Ilves, E. O, 1971: O razvitii torfânikov Èstonii v golocene i ih absolûtnom vozraste [Геохронология и стратиграфия голоценовых озерно-болотных отложений Эстонии (по данным радиоуглеродного метода)], Petrozavodsk, p. 47-48.

Sarv, A. A., Ilves, E. O, 1971: Geohronologiâ i stratigrafiâ golocenovyh ozerno-bolotnyh otloženij Èstonii (po dannym radiouglerodnogo metoda) [Геохронология и стратиграфия голоценовых озерно-болотных отложений Эстонии (по данным радиоуглеродного метода)]. Palinologiâ golocena. Nauka, Moskva, p. 33-42.

Liiva, A. A., Ilves, E. O., Punning, J.-M. K., 1975: Radiouglerodnye issledovaniâ v laboratorii geobiohimii [Радиоуглеродные исследования в лаборатории геобиохимии]. ENSV TA rotaprint, Tartu, p. 1-22.

Valk, U., Ilves, E., Männil, Reet, 1966: Radiocarbon dating of forest development phases in the region of Kuiksilla swamp (southern Estonia) [Датрование фаз развития лесов по С14 по материалам болота Куйксилла Южной Эстонии]. In: Springis, K. (ed.). Palynology in geological research in the Baltic Soviet Republics. Zinatne, Riga, p. 120-127.

Liivrand, E. D., Punning, J.-M. K., Raukas, A. V., Hütt, G., 1980: Ob èffektivnosti raznyh metodov opredeleniâ vozrasta otloženij razreza Pèèdu [Об эффективности разных методов определения возраста отложений разреза Пээду]. Nauka, Moskva, p. 62-68.

Losiak, A., Plado, J., Jõeleht, A., Szyszka, M., Wild, E. M., Bronikowska, M., Belcher, C., Kirsimäe, K., Steier, P., 2017: An age of both Ilumetsa structures – support of their impact origin. European Planetary Science Congress 2017. Abstracts, 11, Riga.

Ilves, E. O., Sarv, A. A., 1975: Dinamika rasselenâ eli v Èstonii v poslelednikovoe vremâ [Динамика расселеня ели в Эстонии в послеледниковое время]. Sostoânie metodičeskih issledovanij v oblasti absolûtnoj geohronologii. Nauka, Moskva, p. 192-198.

Punning, J.-M., 1969: Primenenie radiouglerodnogo metoda dlâ izučeniâ istorii pokrovnogo oledeneniâ v verhnem plejstocene i èvolûciâ drevnebaltijskih vodoemov v rannem i srednem golocene na territorii Pribaltiki [Применение радиоуглеродного метода для изучения истории покровного оледенения в верхнем плейстоцене и эволюция древнебалтийских водоемов в раннем и среднем голоцене на территории Прибалтики]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-25.

Varvas, M., Koff, T., Rajamäe, R., 1987: The use of pollen, 14C and 210Pb analyses in the investigation of sedimentation dynamics in lakes. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Proceedings of the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius V. Kapsukas University, Vilnius, p. 149-161.

Ilves, E. O., 1970: Sintez nekotoryh židkih nositelej prirodnogo raliougleroda i ih primenenie dlâ datirovaniâ golocenovyh otloženij Èstonii [Синтез некоторых жидких носителей природного ралиоуглерода и их применение для датирования голоценовых отложений Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-27.

Punning, J.-M., Raukas, A. V., Serebryanny, L. R.,, 1967: Geohronologiâ poslednego oledeneniâ Russkoj ravniny v svete novyh radiouglerodnyh datirovok iskopaemyh ozerno-bolotnyh otloženij Pribaltiki [Геохронология последнего оледенения Русской равнины в свете новых радиоуглеродных датировок ископаемых озерно-болотных отложений Прибалтики]. Materialy II simpoziuma po istorii ozer Severo-zapada SSSR (23-28 maâ 1967 goda), Minsk, p. 139-147.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., 1966: Transbaltijskie korrelâcii kraevyh lednikovyh obrazovanij pozdnego plejstocena [Трансбалтийские корреляции краевых ледниковых образований позднего плейстоцена]. In: Grichuk, V. P., Ivanova, I. K., Kind, N. V., Ravski, E. I. (ed.). Verhnij plejstocen. Stratigrafiâ i absolûtnaâ geohronologiâ. Nauka, Moskva, p. 12-28.

Koff, T., 2002: Rapid changes in the biological and geochemical composition of the lake sediments during the first half of the Holocene and their climatological implications. High Latitude Paleo-environments, Moscow, p. 31-32.

Saarse, L. A., 1987: The Holocene palaeoecological changes in Estonia. IGCP 158. Palaeohydrological changes in the temperate zone in the last 15000 years, p. 121-124.

Punning, J.-M., Vaikmäe, R. (toim), 1983: Radiouglerodnye issledovaniâ v Pribaltijskih respublikah i Belorusskoj SSR [Радиоуглеродные исследования в Прибалтийских республиках и Белорусской ССР]. In: Punning, J.-M., Vaikmäe, R. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-165.

Yevdokimova, A., Ilomets, M., Punning, J.-M., 1988: Possibilities of reconstructing the atmospheric input peculiarities of heavy metals during the Late Holocene (based on complex studies of sediments from the Männikjärve bog in Central Estonia) [Возможности восстановления особенностей атмосферного поступления тяжелых металлов в позднем голоцене (по данным комплексного исследования отложений болота Мянникъярве в Центральной Эстонии)]. In: Punning, J.-M. (ed.). Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 34-48.

Veksler, V., Punning, J.-M., 1988: Results of radiocarbon dating interlaboratory control [Результаты межлабораторного контроля радиоуглеродного датирования]. In: Punning, J.-M. (ed.). Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 16-22.

Saarse, L., Veski, S., Rajamäe, R., Sarv, A., Heinsalu, A., 1990: Geology of Lake Maardu [Геология озера Маарду]. In: Raukas, A. (ed.). Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-32.

Punning, J.-M., Rajamäe, R., Jõers, K., Putnik, H., 1983: Spisok radiouglerodnyh datirovok Instituta geologii AN ÈSSR. VII, Tallinn, p. 1-23.

Ilves, E., Mäemets, H., 1987: Results of radiocarbon and palynological analyses of coastal depositsof lakes Tuuljärv and Vaskna. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone III. Mires and Lakes, III. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 108-130.

Pirrus, R., Rõuk, A.-M., Liiva, A., 1987: Geology and stratigraphy of the reference site of Lake Raigastvere in Saadjärve drumlin field. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone II. Lakes, II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 101-122.

Ilves, E., Liiva, A., Punning, J.-M., 1974: Radiocarbon dating in the Quaternary geology and archeology of Estonia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-230.

Punning, J.-M., 1986: K primeneniû radiouglerodnogo metoda dlâ datirovaniâ golocenovyh bolotnyh otloženij [К применению радиоуглеродного метода для датирования голоценовых болотных отложений]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 96-102.

Ilves, E., 1986: O načale formirovaniâ ozerno-bolotnyh otloženij Èstonii [О начале формирования озерно-болотных отложений Эстонии]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 45-47.

Olsson, I. U., Kaup, E., 2002: On sources of errors by dating lake sediments, especially indicated by the varying radiocarbon activity of some recent water plants from Estonia. In: Ivask, J., Kaup, E. (ed.). VI Isotope Workshop. 29. June - 4. July 2002 Tallinn, Estonia. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 74-75.

Punning, J.-M., Vaikmäe, R., Rajamäe, R.,, 1975: O nekotoryh diskussionnyh radiouglerodnyh datirovkah verhneplejstocenovyh otlozhenij, poluchennyh v Tallinskoj laboratorii [О некоторых дискуссионных радиоуглеродных датировках верхнеплейстоценовых отложений, полученных в Таллинской лаборатории]. Opyt i metodika izotopno-geohimičeskih issledovanij v Pribaltike i Belorussii, Riga, p. 71-73.

Rajamäe, R. A., Martma, T. A., 1990: K probleme hronostratigrafičeskogo izučeniâ golocenovyh otloženij 14С metodom [К проблеме хроностратиграфического изучения голоценовых отложений 14С методом]. In: Miidel, A. M., Molodkov, A. N. (ed.). Četvertičnyj period: metody issledovaniâ, stratigrafiâ i èkologiâ. VII Vsesoûznoe soveŝanie. Tezisy. Tom III, III, Tallinn, p. 72-72.

Raukas, A., Molodkov, A., Tavast, E., 1999: Substantial Lowering of The Ancylus Lake Level as a Precondition for Settlement around the Baltic Sea. In: Miller, U. et al. (ed.). PACT 57. Environmental and Cultural History of the Eastern Baltic Region, p. 89-104.