Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (138)

Kriiska, A., Lõugas, L., 2005: Formation of Ruhnu Island and its early settlement history. Estonia Maritima, 7, 119-132.

Moczydłowska, M., 2005: Taxonomic review of some Ediacaran acritarchs from the Siberian Platform. Precambrian Research, 136, 3-4, 283-307. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2004.12.001

Bolikhovskaya, N. S., Molodkov, A. N., 2009: Late Pleistocene interglacial-glacial climatic transition (MIS 5/MIS 4) as derived from palynological analysis and IR-OSL dating of deposits from the Voka reference section, southeastern coast of the Gulf of Finland [Эволюция растительности и климата на юго-восточном побережье Финского залива в интервале 39–33 тыс. лет назад]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seria 5: Geografija, 6, 46-53.

Heinsalu, A., Veski, S., 2007: The history of the Yoldia Sea in Northern Estonia: palaeoenvironmental conditions and climatic oscillations. Geological Quarterly, 51, 3, 295-306.

Chaudhuri, S., Środoń, J., Clauer, N., 1999: K-Ar dating of illitic fractions of Estonian “Blue Clay” treated with alkylammonium cations. Clays and Clay Minerals, 47, 1, 96-102. https://doi.org/10.1346/CCMN.1999.0470110

Somelar, P., Kirsimäe, K., Środoń, J., 2009: Mixed-layer illite-smectite in the Kinnekulle K-bentonite, northern Baltic Basin. Clay Minerals, 44, 4, 455-468. https://doi.org/10.1180/claymin.2009.044.4.455

Molodkov, A., 1986: Application of ESR to the dating of subfossil shells from marine deposits. Ancient TL, 4, 3, 49-55.

Serebryanny, L. R., 1971: Radiochronometrical contribution to the study of landscape evolution of the Russian Plain during the Upper Pleistocene [Вклад радиохронометрии в изучение истории формирования рельефа Русской равнины в позднем плейстоцене]. Geomorfologija, 2, 1-23.

Molodkov, A., 2007: IR-OSL dating of uranium-rich deposits from the new late Pleistocene section at the Voka site, North-Eastern Estonia. Quaternary Geochronology, 2, 1-4, 208-215. https://doi.org/10.1016/j.quageo.2006.06.004

Molodkov, A., 1996: ESR dating of Lymnaea baltica and Cerastoderma glaucum from low Ancylus level and transgressive Litorina sea deposits. Applied Radiation and Isotopes, 47, 11-12, 1427-1432. https://doi.org/10.1016/S0969-8043(96)00250-3

Molodkov, A., 1988: ESR dating of quaternary shells: Recent advances. Quaternary Science Reviews, 7, 3-4, 477-484. https://doi.org/10.1016/0277-3791(88)90049-2

Seppä, H., Poska, A., 2004: Holocene annual mean temperature changes in Estonia and their relationship to solar insolation and atmospheric circulation patterns. Quaternary Research, 61, 1, 22-31. https://doi.org/10.1016/j.yqres.2003.08.005

Morgenstern, U., Gellermann, R., Hebert, D., Börner, I., Stolz, W., Vaikmäe, R., Rajamäe, R., Putnik, H., 1995: 32Si in limestone aquifers. Chemical Geology, 120, 1-2, 127-134. https://doi.org/10.1016/0009-2541(94)00115-O

Punning, J., Boyle, J. F., Terasmaa, J., Vaasma, T., Mikomägi, A., 2007: Changes in lake-sediment structure and composition caused by human impact: repeated studies of Lake Martiska, Estonia. The Holocene, 17, 1, 145-151. https://doi.org/10.1177/0959683607073297

Raukas, A., Hütt, G., 1998: On the luminescence dating of eolian deposits in Estonia. Baltica, 11, 17-24.

Raukas, A., Hütt, G., 1988: On the luminescence dating of aeolian deposits in Estonia. Baltica, 11, 1, .

Veski, S., Heinsalu, A., Lang, V., Kestlane, Ü., Possnert, G., 2004: The age of the Kaali meteorite craters and the effect of the impact on the environment and man: evidence from inside the Kaali craters, island of Saaremaa, Estonia. Vegetation History and Archaeobotany, 13, 3, 197-206. https://doi.org/10.1007/s00334-004-0043-x

Losiak, A., Wild, E. M., Geppert, W. D., Huber, M. S., Jõeleht, A., Kriiska, A., Kulkov, A., Paavel, K., Pirkovic, I., Plado, J., Steier, P., Välja, R., Wilk, J., Wisniowski, T., Zanetti, M., 2016: Dating a small impact crater: An age of Kaali crater (Estonia) based on charcoal emplaced within proximal ejecta. Meteoritics & Planetary Science, 51, 4, 681-695. https://doi.org/10.1111/maps.12616

Molodkov, A., Raukas, A., 1997: ESR dating of subfossil mollusc shells of the Limnea Sea. Oceanographic Literature Review, 44, 4, .

Muru, M., Rosentau, A., Kriiska, A., Lõugas, L., Kadakas, U., Vassiljev, J., Saarse, L., Aunap, R., Küttim, L., Puusepp, L., Kihno, K., 2017: Sea level changes and Neolithic hunter-fisher-gatherers in the centre of Tallinn, southern coast of the Gulf of Finland, Baltic Sea. The Holocene, 27, 7, 917-928. https://doi.org/10.1177/0959683616678462

Heinsalu, A., Veski, S., Vassiljev, J., 2000: Palaeoenvironment and shoreline displacement on Suursaari Island, the Gulf of Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, 72, 1-2, 21-46. https://doi.org/10.17741/bgsf/72.1-2.002

Amon, L., Saarse, L., Vassiljev, J., Heinsalu, A., Veski, S., 2016: Timing of the deglaciation and the late-glacial vegetation development on the Pandivere Upland, North Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 88, 2, 69-83. https://doi.org/10.17741/bgsf/88.2.002

Saarse, L., 2015: Cyclic sedimentation pattern in the Lake Veetka, southeast Estonia: a case study. Geologos, 21, 1, 59-69. https://doi.org/10.1515/logos-2015-0003

Grudzinska, I., Saarse, L., Vassiljev, J., Heinsalu, A., 2014: Biostratigraphy, shoreline changes and origin of the Limnea Sea lagoons in northern Estonia: a case study of Lake Harku. Baltica, 27, 1, 15-24. https://doi.org/10.5200/baltica.2014.27.02

Vassiljev, J., Saarse, L., 2013: Timing of the Baltic Ice Lake in the eastern Baltic. Bulletin of the Geological Society of Finland, 85, 1, 9-18. https://doi.org/10.17741/bgsf/85.1.001

Grudzinska, I., Saarse, L., Vassiljev, J., Heinsalu, A., 2013: Mid- and late-Holocene shoreline changes along the southern coast of the Gulf of Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, 85, 1-2, 19-34. https://doi.org/10.17741/bgsf/85.1.002

Punning, J.-M., Rajamäe, R., 1993: Radiocarbon dating organic detritus: implications for studying ice sheet dynamics. Radiocarbon, 35, 3, 449-455.

Liiva, A., Loze, I., 1994: Tartu radiocarbon dates XIII. Radiocarbon, 36, 1, 153-158.

Heinsalu, A., Veski, S., Heinsalu, H., Koot, H., 2003: Turbakihid Keava linnuse veerel mäletavad muistseid olusid. Eesti Loodus, 11, 38-42.

Dolukhanov, P. M., Vigdorchik, M. E., Znamenskaya, O. M., Sammet, E. J., 1967: Local differencis in vegetational evolution of Northern Europe and the problem of dating of stone age cultures [Локальные различия в развитии растительности Северной Европы в поздне- и послеледниковое время и проблема датировки археологических культур]. Baltica, 3, 251-271.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., Punning, J.-M. K., 1969: K istorii razvitiâ oledeneniâ na severo-zapade Russkoj ravniny v verhnem plejstocene [К истории развития оледенения на северо-западе Русской равнины в верхнем плейстоцене]. , 15, 167-181.

Amon, L., Saarse, L., 2010: Postglacial palaeoenvironmental changes in the area surrounding Lake Udriku in North Estonia. Geological Quarterly, 54, 1, 85-94.

Saarse, L., Vassiljev, J., Rosentau, A., 2009: Litorina Sea shore displacement on the Island of Saaremaa, Estonia. Polish Geological Institute Special Papers, 25, 59-66.

Poska, A., Saarse, L., 2002: Biostratigraphy and 14C dating of a lake sediment sequence on the north-west Estonian carbonaceous plateau, interpreted in terms of human impact in the surroundings. Vegetation History and Archaeobotany, 11, 3, 191-200.

Saarse, L., Heinsalu, A., Poska, A., Veski, S., Rajamäe, R., Hiie, S., Kihno, K., Martma, T., 1997: Early Holocene shore displacement of the Baltic Sea east of Tallinn (N Estonia). Baltica, 10, 13-24.

Poska, A., Saarse, L., 2002: Vegetation development and introduction of agriculture to Saaremaa Island, Estonia: the human response to shore displacement. The Holocene, 12, 5, 555-568. https://doi.org/10.1191/0959683602hl567rp

Punning, J.-M., Koff, T., 1998: Application of 14C data for the estimation of sphagnum peat increment in Estonian ombrotrophic mires. Radiocarbon, 40, 2, 833-839.

Punning, J.-M., Ilomets, M., Koff, T., 1993: Possibilities for detailed dating of peatbog deposits. Radiocarbon, 35, 3, 379-385.

Punning, J.-M., Kakum, T., Rajamäe, R., 1976: Tallinn Radiocarbon Dates III. Radiocarbon, 18, 1, 110-115.

Punning, J.-M., Liiva, A., Ilves, E.,, 1968: Tartu radiocarbon dates III. Radiocarbon, 10, 2, 379-383.

Punning, J.-M., Ilves, E., Liiva, A., Rinne, T., 1971: Tartu radiocarbon dates V. Radiocarbon, 13, 78-83.

Kaup, E., 2012: Radiosüsiniku dateerimismeetodist. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 21-27.

Punning, J.-M., Kakum, T., Rajamäe, R., 1974: Tallinn radiocarbon dates II. Radiocarbon, 16, 3, 388-394.

Serebryanny, L., Raukas, A., Punning, J.-M., 1970: Fragments of the natural history of the Russian plain during the late Pleistocene with special reference to radiocarbon dating of fossil organic matter from the Baltic region. Baltica, 4, 351-366.

Ilves, E., Punning, J.-M., Liiva, A., 1970: Tartu radiocarbon dates IV. Radiocarbon, 12, 1, 238-248.

Punning, J. M., Ilves, E., Liiva, A., 1968: Tartu radiocarbon dates II. Radiocarbon, 10, 1, 124-130.

Koff, T., 1986: Soo ajaraamatut lugedes. Eesti Loodus, 10, 645-649.

Losiak, A., Jõeleht, A., Plado, J., Szyszka, M., Kirsimäe, K., Wild, E. M., Steier, P., Belcher, C. M., Jazwa, A. M., Helde, R., 2020: Determining the age and possibility for an extraterrestrial impact formation mechanism of the Ilumetsa structures (Estonia). Meteoritics & Planetary Science, 55, 2, 274-293. https://doi.org/10.1111/maps.13431

Raukas, A., Stankowski, W. T. J., Zelčs, V., Šinkunas, P., 2010: Chronology of the last deglaciation in the south-eastern Baltic Region on the basis of recent OSL dates. Geochronometria, 36, 47-54. https://doi.org/10.2478/v10003-010-0011-7

Punning, J.-M., Ilves, E., Liiva, A., 1969: Kuidas hinnata radioaktiivse süsiniku meetodit?. Eesti Loodus, 11, 667-670.

Raukas, A., Stankowski, W., 2005: Influence of sedimentological composition on OSL dating of glaciofluvial deposits: examples from Estonia. Geological Quarterly, 49, 4, 463-470.

Molodkov, A., Raukas, A., 1996: ESR Dating of Subfossil Mollusc Shells of the Limnea Sea. Baltica, 9, 29-35.

Molodkov, A., Raukas, A., 1988: The age of Upper Pleistocene marine deposits of the Boreal transgression on the basis of electron-spin-resonance (ESR) dating of subfossil mollusc shells. Boreas, 17, 267-272. https://doi.org/doi.org/10.1111/j.1502-3885.1988.tb00557.x

Hütt, G., Molodkov, A., Kessel, H., Raukas, A., 1985: ESR dating of subfossil Holocene shells in Estonia. Nuclear Tracks and Radiation Measurements, 10, 4-6, 891-898. https://doi.org/10.1016/0735-245X(85)90105-X

Moora, T., Raukas, A., Stankowski, W., 2012: Dating of the Reo site (Island of Saaremaa, Estonia) with silicate and iron microspherules points to an exact age of the fall of the Kaali meteorite. Geochronometria, 39, 4, 262-267. https://doi.org/10.2478/s13386-012-0015-3

Hütt, G., Jaek, I., 2001: Advances in the luminescence dating: the optically stimulated luminescence based procedures and their physical background. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 4, 214-232.

Hütt, G., Jaek, I., 1996: Check of the validity of the common laboratory procedures used for luminescence dating on the basis of alkali feldspars by IR OSL spectra. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 3, 165-172.

Hütt, G., Jaek, I., 1996: Palaeodosimetrical properties of sodium alkali feldspars and problems of luminescence dating of sediments. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 2, 102-111.

Saarse, L., Liiva, A., 1995: Geology of the Äntu group of lakes. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 119-132.

Hütt, G., Jaek, I., Polyakov, V., 1990: About an upper limitation and accuracy on ESR-dating of fossil mollusc shells. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 3, 89-94.

Hütt, G., Jaek, I., Tshonka, Y., 1989: Physical principles of an optical dating method of sediments. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 1, 34-42.

Molodkov, A., 1988: ESR-dating of subfossil mollusc shells: fading of absorbed palaeodose. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 3, 114-126.

Vares, K., 1988: Some mineralogical aspects of thermoluminescence dating and sample preparation. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 2, 76-82.

Hütt, G., Punning, J.-M., Smirnov, A., 1977: Thermoluminescent dating in its application to geology. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 4, 284-288.

Punning, J.-M., Kakum, T., Rajamäe, R., 1976: List of samples dated by the radiocarbon method at the Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Estonian SSR, III. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 1, 53-57.

Punning, J.-M., Kakum, T., Rajamäe, R., 1975: List of samples by the radiocarbon method at the Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. II. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 2, 160-165.

Punning, J.-M., Kakum, T., Rajamäe, R., 1974: List of samples dated by the radiocarbon method at the Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 1, 65-71.

Kessel, H., Punning, J.-M., 1974: About the age of the Ancylus stage in Estonia (radiometric datings). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 1, 59-64.

Rasmussen, K. L., Aaby, B., Gwozdz, R., 2000: The age of the Kaalijärv meteorite craters. Meteoritics & Planetary Science, 35, 5, 1067-1071. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2000.tb01493.x

Stankowski, W., Raukas, A., Bluszcz, A., Fedorowicz, S., 2007: Luminescence Dating of the Morasko (Poland), Kaali, Ilumetsa and Tsõõrikmäe (Estonia) Meteorite Craters. Geochronometria, 28, 1, 25-29. https://doi.org/https://doi.org/10.2478/v10003-007-0031-0

Pärn, J., Walraevens, K., van Camp, M., Raidla, V., Aeschbach, W., Friedrich, R., Ivask, J., Kaup, E., Martma, T., Mažeika, J., Mokrik, R., Weissbach, T., Vaikmäe, R., 2019: Dating of glacial palaeogroundwater in the Ordovician-Cambrian aquifer system, northern Baltic Artesian Basin. Applied Geochemistry, 102, 64-76. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2019.01.004

Gerber, C., Vaikmäe, R., Aeschbach, W., Babre, A., Jiang, W., Leuenberger, M., Lu, Z., Mokrik, R., Müller, P., Raidla, V., Saks, T., Waber, H. N., Weissbach, T., Zappala, J. C. & Purtschert, R., 2017: Using 81Kr and noble gases to characterize and date groundwater and brines in the Baltic Artesian Basin on the one-million-year timescale. Geochimica et Cosmochimica Acta, 205, 187-210. https://doi.org/10.1016/j.gca.2017.01.033

Himmler, T., Sahy, D., Martma, T., Bohrmann, G., Plaza-Faverola, A., Bünz, S., Condon, D. J., Knies, J., Lepland, A., 2019: A 160,000-year-old history of tectonically controlled methane seepage in the Arctic. Science Advances, 5, 8, eaaw1450. https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw1450

Aaloe, Ago, 1981: Erinevused Kaali kraatrite vanuse määrangutes. Eesti Loodus, 4, 236-237.

Veski, S., Heinsalu, A., Kirsimäe, K., Poska, A., Saarse, L., 2001: Ecological catastrophe in connection with the impact of the Kaali meteorite about 800-400 B.C. on the island of Saaremaa, Estonia. Meteoritics & Planetary Science, 36, 10, 1367-1375. https://doi.org//10.1111/j.1945-5100.2001.tb01830.x

Kalm, V., 2006: Pleistocene chronostratigraphy in Estonia, southeastern sector of the Scandinavian glaciation. Quaternary Science Reviews, 25, 9-10, 960-975. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2005.08.005

Wright, D. F., Toom, U., 2017: New crinoids from the Baltic region (Estonia): fossil tip-dating phylogenetics constrains the origin and Ordovician-Silurian diversification of the Flexibilia (Echinodermata). Palaeontology, 60, 6, 893-910. https://doi.org/10.1111/pala.12324

Kirsimäe, K., Jorgensen, P., Kalm, V., 1999: Low-temperature diagenetic illite-smectite in Lower Cambrian clays in North Estonia. Clay Minerals, 34, 1, 151-163. https://doi.org/10.1180/000985599546000

Männik, P., Tinn, O., Loydell, D. K., Ainsaar, L., 2016: Age of the Kalana Lagerstätte, early Silurian, Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 65, 2, 105-114. https://doi.org/10.3176/earth.2016.10

Kaljo, D., Martma, T., 2006: Application of carbon isotope stratigraphy to dating the Baltic Silurian rocks. GFF, 128, 2, 123-129. https://doi.org/10.1080/11035890601282123

Ebbestad, J. O. R., Högström, A. E. S., Frisk, Ǻ. M., Martma, T., Kaljo, D., Kröger, B., Pärnaste, H., 2015: Terminal Ordovician stratigraphy of the Siljan district, Sweden. GFF, 137, 1, 36-56. https://doi.org/10.1080/11035897.2014.945620

Mellgren, J. I., Schmitz, B., Ainsaar, L., Kirsimäe, K., Eriksson, M. E., 2012: Conodont dating of the Middle Ordovician breccia cap-rock limestone on Osmussaar Island, northwestern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 3, 133-148. https://doi.org/10.3176/earth.2012.3.01

Lõugas, L., Ukkonen, P., Jungner, H., 2002: Dating the extinction of European mammoths: new evidence from Estonia. Quaternary Science Reviews, 21, 12-13, 1347-1354. https://doi.org/10.1016/S0277-3791(01)00098-1

Martinsson, A., 1967: The succession and correlation of ostracode faunas in the Silurian of Gotland. GFF, 89, 3, 350-386. https://doi.org/10.1080/11035896709448375

Holmer, H., Popov, L. E., 1990: The acrotretacean brachiopod Ceratreta tanneri (Metzger) from the Upper Cambrian of Baltoscandia. GFF, 112, 3, 249-263. https://doi.org/10.1080/11035899009454772

Kaljo, D., Martma, T., Männik, P., Viira, V., 2003: Implications of Gondwana glaciations in the Baltic late Ordovician and Silurian and a carbon isotopic test of environmental cyclicity. Bulletin de la Societe Geologique de France, 174, 1, 59-66. https://doi.org/10.2113/174.1.59

Raukas, A., Tiirmaa, R., Kaup, E., Kimmel, K., 2001: The age of the Ilumetsa meteorite craters in southeast Estonia. Meteoritics & Planetary Science, 36, 11, 1507-1514. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2001.tb01842.x

Grahn, Y. Nõlvak, J., 1993: Chitinozoan dating of Ordovician impact events in Sweden and Estonia. A preliminary note. GFF, 115, 3, 263-264. https://doi.org/10.1080/11035899309452758

Männik, P., 2008: Conodont dating of some Telychian (Silurian) sections in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 3, 156-169. https://doi.org/10.3176/earth.2008.3.04

Nestor, V., Nestor, H., 1991: Dating of the Wenlock carbonate sequences in Estonia and stratigraphic breaks. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 2, 50-60.

Grahn, Y., Nõlvak, J., Paris, F., 1996: Precise chitinozoan dating of Ordovician impact events in Baltoscandia. Journal of Micropalaeontology, 15, 21-35.

Mens, K., Paalits, I., Puura, I., 1999: Biostratigraphic dating of pebbles from the Upper Cambrian conglomerates in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 3, 140-157.

Heinsalu, A., Veski, S., Vassiljev, J., Liiv, M., 2012: Dating of the Ancylus lake transgression maximum in western Estonia. In: Virtasalo, J., Vallius, H. (ed.). 11th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology : Helsinki 19th-21st September 2012, Abstract Book. Geological Survey of Finland. Guide, 57. Juvenes Print, Espoo, p. 25-25.

Hütt, G., Molodkov, A., Moora, T., 1984: Thermoluminescent (TL) dating of the remains of ancient Estonian settlements by means of feldspar inclusion method. Proceedings of the third Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology : Mariehamn, Åland, Finland, 8-11 October 1984. Suomen muinaismuistoyhdistys, Helsinki, p. 74-74.

Blake, W., 1975: Radiocarbon age determinations from the Karuküla site, southwestern Estonia, U. S. S. R.. Geological Survey of Canada, Paper 75-1. Part B, p. 123-127.

Rajamäe, R., 1982: Geohronologiâ pozdnego plejstocena severo-zapadnoj časti Vostčno-Evropejskoj ravniny po dannym usoveršenstvovannogo radiouglerodnogo metoda [Геохронология позднего плейстоцена северо-западной части Востчно-Европейской равнины по данным усовершенствованного радиоуглеродного метода], Tallinn, p. 1-21.

Ilves, E., Sarv, A., 1974: Dynamics of the Distribution of the Pine in Estonia (According to 14C Dating). Application of natural radioactive isotopes in hydrogeology: International conference, proceedings; Katowice, May 1974, Katowice, p. 295-299.

Sarv, A. A., Ilves, E. O, 1971: O razvitii torfânikov Èstonii v golocene i ih absolûtnom vozraste [Геохронология и стратиграфия голоценовых озерно-болотных отложений Эстонии (по данным радиоуглеродного метода)], Petrozavodsk, p. 47-48.

Sarv, A. A., Ilves, E. O, 1971: Geohronologiâ i stratigrafiâ golocenovyh ozerno-bolotnyh otloženij Èstonii (po dannym radiouglerodnogo metoda) [Геохронология и стратиграфия голоценовых озерно-болотных отложений Эстонии (по данным радиоуглеродного метода)]. Palinologiâ golocena. Nauka, Moskva, p. 33-42.

Hütt, G., 1996: Optically stimulated luminescence (OSL) dating technique: recent progress in Tallinn. In: Stančikaite, M. (ed.). Geological History of the Baltic Sea. A meeting of Friends of Baltic Quaternary. Abstract volume of field symposium, September, 8-12, 1996, Vilnius, p. 27-28.

Heinsalu, A., Veski, S., 1996: Eutrophication history of Lake Harku, North Estonia as revealed by 210Pb dating, biotic communities and chemistry of the sediments. In: Kohonen, T., Lindberg, B. (ed.). The 22nd Nordic Geological Winter Meeting, 8–11 January 1996, Turku, Finland. Abstracts, p. 68-68.

Hütt, G., Smirnov, A., 1982: Thermoluminescence dating in the Soviet Union. PACT 7, 7, p. 97-103.

Hütt, G., Punning, J.-M., Smirnov, A., 1982: The potential use of the TL dating method in chronological studies of Late Pleistocene. PACT 7, 7, p. 105-114.

Hütt, G., Molodkov, A., Punning, J.-M., Pung, L., 1983: The first experience in ESR dating of fossil shells in Tallinn. PACT 9, 9, p. 433-446.

Valk, U., Ilves, E., Männil, Reet, 1966: Radiocarbon dating of forest development phases in the region of Kuiksilla swamp (southern Estonia) [Датрование фаз развития лесов по С14 по материалам болота Куйксилла Южной Эстонии]. In: Springis, K. (ed.). Palynology in geological research in the Baltic Soviet Republics. Zinatne, Riga, p. 120-127.

Bolikhovskaya, N., Molodkov, A., 2008: Detailed reconstruction of the middle Valdai climatic and phytocoenotic successions between 39 and 33 kyr on the territory of the southern coast of the Gulf of Finland (by results of pollen analysis and IR-OSL dating) [Детальная реконструкция средневалдайских климато-фитоценотических сукцессий в интервале 39–33 тыс. лет назад на северо-востоке Эстонии (по результатам палинологического анализа и ОСЛ датирования)]. Proceedings of the ХIIth All-Russian Palynological Conference, Vol II, II. VSEGEI, St. Petersburg, p. 76-82.

Molodkov, A., 2007: IR-OSL dating of deposits from the new late Pleistocene section at the Voka site, North-Eastern Estonia. In: Guobytė, R., Stančikaitė, M. (ed.). The Quaternary of Western Lithuania: from the Pleistocene glaciations to the evolution of the Baltic Sea: Proceedings: The INQUA Peribaltic Group Field Symposium, May 27 – June 02, 2007, Plateliai, Lithuan, Vilnius, p. 55-56.

Hütt, G., Molodkov, A., Kessel, H., Raukas, A., 1984: ESR Dating of Subfossil Holocene Shells in Estonia. Fourth Special Seminar on TL and ESR Datings. Worms, Germany, September 24-28, 1984.. Nuclear Tracks and Radiation Measurements, 10, Birmingham, p. 5-5.

Liivrand, E. D., Punning, J.-M. K., Raukas, A. V., Hütt, G., 1980: Ob èffektivnosti raznyh metodov opredeleniâ vozrasta otloženij razreza Pèèdu [Об эффективности разных методов определения возраста отложений разреза Пээду]. Nauka, Moskva, p. 62-68.

Ojala, A., Heinsalu, A., Kauppila, T., 2001: Varved lake sediment sequences in Finland: a high-resolution method for dating the history of the Baltic Se. In: Brenner, U. (ed.). Baltic Sea Science Congress 2001, Past, Present and Future – A Joint Venture. November 25– 29, 2001, Stockholm, Sweden. Abstract Volume. Stockholm University, Stockholm, p. 262-262.

Losiak, A., Plado, J., Jõeleht, A., Szyszka, M., Wild, E. M., Bronikowska, M., Belcher, C., Kirsimäe, K., Steier, P., 2017: An age of both Ilumetsa structures – support of their impact origin. European Planetary Science Congress 2017. Abstracts, 11, Riga.

Molodkov, A. N., Bolikhovskaya, N. S., 2011: Late Pleistocene interglacial-glacial climatic transition (MIS 5/MIS 4) as derived from palynological analysis and IR-OSL dating of deposits from the Voka reference section, southeastern coast of the Gulf of Finland [Позднеплейстоценовый межледниково-ледниковый климатический переход (МИС5/МИС4) по данным палинологического анализа и ИК-ОСЛ датирования отложений опорного разреза Вока на юго-восточном побережье Финскогозалива]. In: Korsakova, O. P., Kolka, V. V. (ed.). The Quaternary in all of its variety. Basic issues, results, and major trends of further research. Proceedings of the VII All-Russian Quaternary Conference (Apatity, September 12-17, 2011), 2, Saint-Petersburg, p. 99-102.

Alliksaar, T., Veski, S., 2003: Comparison of Different Dating Methods in a Lake with Annually Laminated Sediments. Goldschmidt Conference Abstracts 2003. Geochimica et Cosmochimica Acta, 67, p. A13.

Kaljo, D., Martma, T., 2005: Dating of Silurian rocks: views about bio- and/or carbon isotope stratigraphy. In: Eriksson, M. E., Calner, M. (ed.). The Dynamic Silurian Earth. Subcommission on Silurian Stratigraphy Field Meeting 2005, Field Guide and abstracts. Sveriges Geologiska Undersökning, Rapporter och Meddelanden, 121, Uppsala, p. 72-72.

Punning, J.-M., 1969: Primenenie radiouglerodnogo metoda dlâ izučeniâ istorii pokrovnogo oledeneniâ v verhnem plejstocene i èvolûciâ drevnebaltijskih vodoemov v rannem i srednem golocene na territorii Pribaltiki [Применение радиоуглеродного метода для изучения истории покровного оледенения в верхнем плейстоцене и эволюция древнебалтийских водоемов в раннем и среднем голоцене на территории Прибалтики]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-25.

Ilves, E. O., 1970: Sintez nekotoryh židkih nositelej prirodnogo raliougleroda i ih primenenie dlâ datirovaniâ golocenovyh otloženij Èstonii [Синтез некоторых жидких носителей природного ралиоуглерода и их применение для датирования голоценовых отложений Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-27.

Kajak, K. F., Raukas, A. V., Hütt, G. I., 1981: Opyt izučeniâ raznovozrastnyh moren Èstonii termolûminescentnym metodom [Опыт изучения разновозрастных морен Эстонии термолюминесцентным методом]. Geologiâ plejstocena severo-zapada SSSR, Apatity, p. 3-11.

Punning, J.-M., Raukas, A. V., Serebryanny, L. R.,, 1967: Geohronologiâ poslednego oledeneniâ Russkoj ravniny v svete novyh radiouglerodnyh datirovok iskopaemyh ozerno-bolotnyh otloženij Pribaltiki [Геохронология последнего оледенения Русской равнины в свете новых радиоуглеродных датировок ископаемых озерно-болотных отложений Прибалтики]. Materialy II simpoziuma po istorii ozer Severo-zapada SSSR (23-28 maâ 1967 goda), Minsk, p. 139-147.

Saarse, L. A., 1987: The Holocene palaeoecological changes in Estonia. IGCP 158. Palaeohydrological changes in the temperate zone in the last 15000 years, p. 121-124.

Raukas, A., Balakhnitcheva, T., Karukäpp, R., Hütt, G., 1988: Main problems related to thermoluminescence dating and the first results obtained through the study of eolian deposits on Estonia [Особенности ТЛ датирования и первые результаты определения возраста эоловых отложений Эстонии термолюминесцентным методом]. In: Punning, J.-M. (ed.). Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 186-194.

Yevdokimova, A., Ilomets, M., Punning, J.-M., 1988: Possibilities of reconstructing the atmospheric input peculiarities of heavy metals during the Late Holocene (based on complex studies of sediments from the Männikjärve bog in Central Estonia) [Возможности восстановления особенностей атмосферного поступления тяжелых металлов в позднем голоцене (по данным комплексного исследования отложений болота Мянникъярве в Центральной Эстонии)]. In: Punning, J.-M. (ed.). Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 34-48.

Veksler, V., Punning, J.-M., 1988: Results of radiocarbon dating interlaboratory control [Результаты межлабораторного контроля радиоуглеродного датирования]. In: Punning, J.-M. (ed.). Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 16-22.

Saarse, L., Veski, S., Rajamäe, R., Sarv, A., Heinsalu, A., 1990: Geology of Lake Maardu [Геология озера Маарду]. In: Raukas, A. (ed.). Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-32.

Ilves, E., Mäemets, H., 1987: Results of radiocarbon and palynological analyses of coastal depositsof lakes Tuuljärv and Vaskna. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone III. Mires and Lakes, III. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 108-130.

Pirrus, R., Rõuk, A.-M., Liiva, A., 1987: Geology and stratigraphy of the reference site of Lake Raigastvere in Saadjärve drumlin field. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone II. Lakes, II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 101-122.

Ilves, E., Liiva, A., Punning, J.-M., 1974: Radiocarbon dating in the Quaternary geology and archeology of Estonia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-230.

Punning, J.-M., 1986: K primeneniû radiouglerodnogo metoda dlâ datirovaniâ golocenovyh bolotnyh otloženij [К применению радиоуглеродного метода для датирования голоценовых болотных отложений]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 96-102.

Ilves, E., 1986: O načale formirovaniâ ozerno-bolotnyh otloženij Èstonii [О начале формирования озерно-болотных отложений Эстонии]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 45-47.

Olsson, I. U., Kaup, E., 2002: On sources of errors by dating lake sediments, especially indicated by the varying radiocarbon activity of some recent water plants from Estonia. In: Ivask, J., Kaup, E. (ed.). VI Isotope Workshop. 29. June - 4. July 2002 Tallinn, Estonia. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 74-75.

Saarse, L., Saarse, M., 1986: On the history of Tallinn. Methodology of TL dating. April 20-24, 1986. International TL Workshop. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 36-42.

Molodkov, A., 1986: ESR dating of subfossil shells - progress in Tallinn. Methodology of TL dating. April 20-24, 1986. International TL Workshop. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 34-34.

Punning, J.-M., 1986: Is it possible to date geological deposits by using the TL method?. Methodology of TL dating. April 20-24, 1986. International TL Workshop. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 31-31.

Hütt, G., Jungner, H., 1986: TL-dating of dune sands from Estonia. Methodology of TL dating. April 20-24, 1986. International TL Workshop. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 21-21.

Punning, J.-M. K., Smirnov, A. V., Hütt, G. I., 1980: Thermoluminescent (TL) method of quartz inclusions and some results obtained through its application for dating deposits. In: Raukas, A. (ed.). Methods of the field and laboratory investigations of glacial deposits. Abstracts of the symposium. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 115-115.

Rajamäe, R. A., Martma, T. A., 1990: K probleme hronostratigrafičeskogo izučeniâ golocenovyh otloženij 14С metodom [К проблеме хроностратиграфического изучения голоценовых отложений 14С методом]. In: Miidel, A. M., Molodkov, A. N. (ed.). Četvertičnyj period: metody issledovaniâ, stratigrafiâ i èkologiâ. VII Vsesoûznoe soveŝanie. Tezisy. Tom III, III, Tallinn, p. 72-72.

Molodkov, A., Raukas, A., 1989: On the age of the Ancylus Lake on the basis of ESR-dating of subfossil molluscs shells. In: Raukas, A. (ed.). International Meeting: Protection and evolution of seacoasts. Excursion guide and abstracts. Sept. 17-23, 1989. Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 61-62.

Männik, P., Kallaste, T., Martma, T., 2002: Dating of the Ireviken Event and the problem of the Llandovery-Wenlock boundary, some possible developments. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 114-116.

Perle, E., 2014: Airborne particles in service of dating peat stratigraphies: case studies of Teici and Piila bog [Turbaläbilõigete dateerimisvõomalused lendvate osiste abil: Teici ja Piila raba näitel]. Magistritöö. TTÜ Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-67.