Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (14)

Viiding, H., 1985: Jää süles meile jõudnud. Horisont, 6, 31-31.

Kuresoo, R., 2013: Kivid rändavad edasi. Eesti Loodus, 3, 49-49.

Tuuling, I., Kirs, J., 2013: Eesti on rändkivide maa. Eesti Loodus, 3, 20-27.

Mändoja, M., 2001: Anuristi kivi. Eesti Loodus, 7-8, 296-296.

Gaigalas, A. I., Raukas, A. V., 1965: Rasprostranenie rukovodâŝih valunov v plejstocenovyh morenah Pribaltiki [Распространение руководящих валунов в плейстоценовых моренах Прибалтики]. Bulletin of Commission for Study of the Quaternary, 30, 128-135.

Pirrus, E., 1995: Kivid ja meie. Eesti Loodus, 11/12, 360-360.

Viiding, H., 1985: Rändkivide vabaõhumuuseum Altjale. Eesti Loodus, 4, 258-261.

Pirrus, E., Puustusmaa, R., 1991: Marimäe kõverad kivid. Eesti Loodus, 6, 360-363.

Kupffer, K. R., 1911: Atlas. Enthaltend 28 tafelen und 6 karten. Baltische Landeskunde. Verlag von G. Löfler, Riga.

Orviku, Kaarel, 1965: O nakoplenii valunov na morskih beregah Èstonii [О накоплении валунов на морских берегах Эстонии]. Okeanologia, 5. NSVL Teaduste Akadeemia, Moskva, p. 316-321.

Viiding, H., 1981: Lahemaa kivid. Valgus, Tallinn, p. 1-80.

Viiding, H., Gaigalas, A., Gudelis, V., Raukas, A., Tarvydas, R., 1971: Crystalline indicator boulders in the East Baltic Area. In: Gudelis, V. (ed.). Crystalline indicator boulders in the East Baltic Area. Mintis, Vilnius, p. 1-95.

Viiding, H., 1984: Eesti mineraalid ja kivimid. In: Raukas, A. (ed.). Valgus, Tallinn, p. 1-218.

Tamm, J., 1982: Lahemaa rändkivid [Diplomitöö. Juhendajad: H. Viiding, J. Kirs]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-108.