Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (16)

Heinsalu, A., 2015: Kui oluline on Särghaua uus puursüdamike hoidla. Eesti Loodus, 11, 49-49.

Einasto, R., Rähni, A., 2008: Kukruse lademe liigestus Ülemiste puursüdamikus. Keskkonnatehnika, 3, 56-59.

Puura, I., 2005: Setomaa aluspõhi, Tartu, p. 8-10.

Vaikmäe, R., 2011: Recent achievements and future prospects of ice core science. Isotope Workshop XI, 4th–8th July 2011, Budapest, Hungary. Central European Geology, 54, Budapest, p. 185-185.

Vaikmäe, R., 2019: Kirjeldavast teadusest täppisteaduseks. In: http://egs.ee/wp-content/uploads/2019/12/EGS_Aastaraamat_44kd.pdf (ed.). Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 44, Tallinn, p. 210-229.

Davydova, N., 1981: Diatoms in sediment cores from Lake Pihkva-Peipsi [Диатомовые водоросли в колонках донных отложений Псковско-Чудовского озера]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 74-81.

Pirrus, E., 1984: Èkskursiâ 028A+C. Ostanovka 6:2. Polevaâ baza Sârghaua [Экскурсия 028А+C. Остановка 6:2. Полевая база Сяргхауа]. In: Zekcer, I. S., Kaljo, D. L., Mustjõgi, E. A. (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 72-73.

Põldvere, Anne, Saadre, T., 2006: Core description and terminology. In: Põldvere, Anne (ed.). Kerguta (565) drill core. Estonian Geological Sections. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 5-6.

Põldvere, Anne, 2006: Introduction. In: Põldvere, Anne (ed.). Kerguta (565) drill core. Estonian Geological Sections. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 4-4.

Männil, Ralf, 1990: Locality 3:3. Särghaua Field Station. Geological setting and sightseeing. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 143-144.

Suuroja K., 1991: Peatus 1.11 Eesti Geoloogiakeskuse Arbavere välibaas. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 35-40.

Kiipli, T., 2008: Stop A5: Särghaua field station. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 88-88.

Nestor, H., 1990: Locality 9:1. Silurian sequences at Särghaua Field Station. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 184-186.

Pirrus, E., 1984: Excursion 028. Stop 6:2. Särghaua field station. Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 65-66.

Suuroja, K., Põldvere, Anne, 2004: Stop 12. The Kärdla Impact Event in the Soovälja K-1 drill core (Arbavere field station of the Geological Survey of Estonia). In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 140-141.

Põldvere, Anne (ed), 2006: Kerguta (565) drill core. Kerguta (565) drill core. Estonian Geological Sections, 7. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 1-43.