Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (198)

Miidel, A., 2002: Pinnavormid, p. 13-17.

Mens, K., Miidel, A., Raukas, A., 2003: Pinnavormid, p. 10-19.

Mens, K., Miidel, A., 2003: Pinnavormid, p. 9-18.

Miidel, A., 2000: Pinnavormid, p. 11-15.

Rattas, M., 2007: Spatial distribution and morphological aspects of eskers and bedrock valleys in north Estonia: implications for the reconstruction of a subglacial drainage system under the Late Weichselian. Geological Survey of Finland. Special Paper, 46, 63-68.

Linkrus, E., 1984: Formation of landscape units (exemplified by the North-Estonian coastal area). Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 676, 104-117.

Raukas, A., Tavast, E., 1994: Influence of the bedrock topography on the formation of glacial deposits and landforms. Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Geografia, XXVII, 195-208.

Raukas, A., Kont, A., 1984: On the formation and classification of kames. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 676, 76-86.

Raukas, A., Tavast, E., 1980: The influence of the bedrock relief on the formation of glacial deposits and relief forms [Влияние рельефа коренных пород на формирование ледниковых отложений и форм рельефа]. 26 Congres Geologique International. Resumes, Paris 7-17 Juillet 1980, Vol II (sections 6 a 12), Paris, p. 684-684.

Raukas, A., Tavast, E., 1994: Drumlin location as a response to bedrock topography on the southeastern slope of the Fennoscandian Shield. Sedimentary Geology, 91, 1-4, 373-382. https://doi.org/10.1016/0037-0738(94)90141-4

Linkrus, E., 1971: Geomorphology of the Käsmu Peninsula [О геоморфологии полуострова Кясму]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 288, 3-29.

Raukas, A., Rõuk, A.-M., 1977: Pinnavormide geneetilise klassifitseerimise printsiipidest ja liustikutekkeliste ning liustiku sulamisvee tekkeliste pinnavormide morfogeneetiline liigitus. Eesti pinnavormid: (nõupidamise ettekannete lühikokkuvõtted). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 36-42.

Orviku, K., 1977: Pinnavormide sõnavarast eestikeelsetes trükistes ajavahemikul 1795-1925. Eesti pinnavormid: (nõupidamise ettekannete lühikokkuvõtted). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 11-25.

Orviku, Kaarel, 1977: Eesti nüüdisrannavööndi pinnavormide oskussõnadest. Eesti pinnavormid: (nõupidamise ettekannete lühikokkuvõtted). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 43-48.

Raukas, A., 1991: Transgressions of the Baltic Sea and the pecularities of the formation of transgressive coastal deposits. Quaternaire, 2, 3-4, 126-130.

Karukäpp, R. J., 1978: Morfologičeskie osobennosti kamovyh polej na lednikovyh vozvyšennostâh Èstonii [Морфологические особенности камовых полей на ледниковых возвышенностях Эстонии]. In: Raukas, A (ed.). Stroenie i formirovanie kamov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 84-91.

Kont, A. R., Liblik, T. V., 1978: Stroenie i formirovanie Mustoâskogo kamovogo polâ [Строение и формирование Мустояского камового поля]. In: Raukas, A (ed.). Stroenie i formirovanie kamov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 92-98.

Raukas, A. V., Kont, A. R., 1978: Raznovidnosti kamov: (tolkovyj slovarik) [Разновидности камов: (толковый словарик)]. In: Raukas, A (ed.). Stroenie i formirovanie kamov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 180-182.

Raukas, A. V., Kont, A. R., 1978: Voprosy formirovaniâ i klassifikacii kamov [Вопросы формирования и классификации камов]. In: Raukas, A (ed.). Stroenie i formirovanie kamov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-10.

Rõuk, A.-M., 1978: Kamovye obrazovaniâ v Saadârvskom drumlinnom pole [Камовые образования в Саадъярвском друмлинном поле]. In: Raukas, A. (ed.). Stroenie i formirovanie kamov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 99-104.

Järveoja, M., 2015: Mõistatuslikud vallid Alutaguse soode vahel. In: Järvet, A. (ed.). Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 40. Eesti Geograafia Selts, Tallinn, p. 93-113.

Miidel, A., 1996: Pinnakate. Pinnamood. Arengulugu. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 24-29.

Marandi, A., Miidel, A., 1998: Pinnakate. Pinnamood. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 25-30.

Karukäpp, R., 1997: Glacial topography. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 385-387.

Karukäpp, R., Eltermann, G., Raukas, A., 2002: Liustikutekkelise pinnamoe kujunemine. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 52-56.

Puustusmaa, R., 1972: Tuuled, kadakad ja lambad ning Kihnu liivakühmad. Eesti Loodus, 8, 481-483.

Linkrus, E., 1972: Mere- ja metsamaastik. Eesti Loodus, 12, 746-753.

Kala, I., 1975: Kääriku ümbrus (Otepää kõrgustiku edelaosa mägedel 2). Eesti Loodus, 2, 121-127.

Kala, I., 1974: Pukalt Käärikule (Otepää kõrgustiku edelaosa mägedel I). Eesti Loodus, 12, 750-754.

Hang, T., Kärson, J., Paiste, K., 1979: Haanja hüpsograafiline kõver. Eesti Loodus, 3, 173-176.

Arold, I., Jõgi, J., Raik, A., 1976: Maastikuprofiil üle voorte ja nõgude. Eesti Loodus, 6, 380-387.

Orviku, K., 1957: Eesti NSV-s esinevate voorte tekkimisest. Teaduslik sessioon, pühendatud Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 62-63.

Karukäpp, R., Paalme, G., 1991: Kruusa-liiva kasutamisest ja pinnavormide kaitsest Pandivere kõrgustikul. In: Heinsalu, Ü., Mäemets, A. (ed.). Lahkme-Eesti looduskasutus ja -kaitse. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 70-76.

Karukäpp, R., 1979: Osobennosti formirovaniâ četvertičnogo pokrova i form rel'efa v gotiglâcial'nom ètape deglâciacii (na primere territorii Èstonii) [Особенности формирования четвертичного покрова и форм рельефа в готигляциальном этапе дегляциации (на примере территории Эстонии)]. kandidaaditöö autoreferaat. Vilniuse Riiklik Ülikool, Vilnius, p. 1-26.

Karukäpp, R., Raukas, A., 1999: Topography and landscapes. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 14-17.

Raukas, A., 2007: Pinnamood ja pinnakate. In: Pae, T., Sokk, H. (ed.). Järvamaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 28-39.

Āboltiņš, O., Mikalauskas, A., Raukas, A., 1974: Osobennosti rasprostraneniâ predfrontal'nyh kraevyh lednikovyh obrazovanij poslednego oledeneniâ na territorii Pribaltiki i nekotorye voprosy ih formirovaniâ [Особенности распространения предфронтальных краевых ледниковых образований последнего оледенения на территории Прибалтики и некоторые вопросы их формирования]. In: Biske, G., Mikalauskas, A. (ed.). Predfrontal'nye kraevye lednikovye obrazovaniâ. Mintis, Vilnius, p. 36-43.

Āboltiņš, O., Mikalauskas, A., Raukas, A., 1974: Morfogenetičeskaâ klassifikaciâ predfrontal'nyh vodno-lednikovyh obrazovanij na primere materialov Pribaltiki [Морфогенетическая классификация предфронтальных водно-ледниковых образований на примере материалов Прибалтики]. In: Biske, G., Mikalauskas, A. (ed.). Predfrontal'nye kraevye lednikovye obrazovaniâ. Mintis, Vilnius, p. 25-31.

Biske, G., Danilans, I., Mikalauskas, A., Raukas, A., 1974: K istorii issledovaniâ i sostoâniû izučennosti predfrontal'nyh lednikovyh obrazovanij Pribaltiki i Karelii [К истории исследования и состоянию изученности предфронтальных ледниковых образований Прибалтики и Карелии]. In: Biske, G., Mikalauskas, A. (ed.). Predfrontal'nye kraevye lednikovye obrazovaniâ. Mintis, Vilnius, p. 7-24.

Lõokene, E., 1961: Četvertičnaâ geologiâ severnoj i srednej častej Sakalaskoj vozvyšennosti [Четвертичная геология северной и средней частей Сакалаской возвышенности]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-40.

Rõuk, A.-M. R., Tavast, E. H., 1982: Drevnij rel'ef Tûriskogo drumlinnogo polâ i ego vliânie na drumlinoobrazovanie [Древний рельеф Тюриского друмлинного поля и его влияние на друмлинообразование]. Dolednikovyj rel'ef severo-zapada Russkoj ravniny. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad, p. 57-62.

Rõuk, A.-M., 1976: Vooremaa kujunemise põhijooni. Eesti Loodus, 6, 367-374.

Rõuk, A.-M., 1974: Vooremaa võrreldes maailma teiste voorestikega. Eesti Loodus, 2, 120-123.

Miidel, A., 1966: Pinnamood. In: Müürisepp, K. (ed.). Kodu-uurija käsiraamat. Eesti Raamat, Tallinn, p. 129-137.

Raukas, A., 1972: K voprosu o lito-morfogenetičeskoj klassifikacii kraevyh lednikovyh obrazovanij na primere materialov severnoj Pribaltiki [К вопросу о лито-морфогенетической классификации краевых ледниковых образований на примере материалов северной Прибалтики]. Lednikovyj morfogenez. Zinatne, Riga, p. 101-107.

Kont, A., 2016: Pinnaehitus. In: Aun, M. (ed.). Setomaa I. Loodus. Eesti Rahva Muuseum, Tartu, p. 78-89.

Rähni, E., 1967: Ozy i kraevye obrazovaniâ poslednego oledeneniâ na Pandivereskoj vozvyšennosti (Èstonskaâ SSR) [Озы и краевые образования последнего оледенения на Пандивереской возвышенности (Эстонская ССР)]. kandidaaditöö autoreferaat. EEsti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-32.

Rähni, E., 1961: Vanad rannikumoodustised vajavad kaitset. Eesti Loodus, 3, 161-162.

Rähni, E., 1957: O morfologii ozov v predelah Pandivereskoj vozvyšennosti Èstonskoj SSR [О морфологии озов в пределах Пандивереской возвышенности Эстонской ССР]. , 363-369.

Orviku, K., 1961: Geologičeskoe stroenie drumlinov Èstonii [Геологическое строение друмлинов Эстонии]. Materialy Vsesoûznogo soveŝaniâ po izučeniû četvertičnogo perioda, 2, Moskva, p. 64-72.

Hang, E., 1966: Otepää kõrgustiku füüsilise geograafia põhijooni. In: Järv, V. (ed.). Otepää. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 26.-30. juunini 1966. a.. ENSV TA Kodu-uurimise Komisjon, Tallinn, p. 8-24.

Kont, A., 1976: Värska Pikamäe liivik. XI Eesti looduseuurijate päev. Lühiettekanded. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 7-9.

Rähni, E., 1970: Viimase mandrijää pinnavormid ja nemde kaitse. IX Eesti looduseuurijate päeva ettekanded. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 24-25.

Miidel, A., Raukas, A., Rähni, E., 1967: Saaremaa geoloogilisest arengust pleistotseenis. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 85-86.

Varep, E., 1960: \nEbavere mägi. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 136-137.

Varep, E., 1960: \nVapramägi. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 137-137.

Varep, E., 1960: \nAegviidu-Nelijärve. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 77-81.

Varep, E., 1960: \nNeeruti mäed. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 73-76.

Karukäpp, R., Moora, T., 2003: Võrtsjärve madaliku pinnamood ja selle kujunemine. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Võrtsjärv. Loodus, aeg, inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 55-65.

Karukäpp, R., 2004: Late-Glacial ice streams of the southeastern sector of the Scandinavian Ice Sheet and the asymmetry of its landforms. Baltica, 17, 1, 41-48.

Lepland, Aave, Lepland, A., 1993: Kas Ruhnu hakkab vanaks jääma?. Eesti Loodus, 11/12, 386-388.

Saarse, L. A., 1987: Lithostratigraphy and water-level changes in small Estonian lakes. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Proceedings of the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius V. Kapsukas University, Vilnius, p. 129-142.

Martin, E., 1986: Eesti luitemaastike paleogeograafiast. In: Saarse, L. (ed.). Eesti maastike kujunemine ja kaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 30-32.

Karukäpp, R., 1986: Erinevused kõrgustike pinnamoes ja nende põhjused. In: Saarse, L. (ed.). Eesti maastike kujunemine ja kaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 8-10.

Saarse, L., 1986: Viitna mõhnastik. In: Saarse, L. (ed.). Eesti maastike kujunemine ja kaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 57-59.

Raukas, A. (ed), 1978: Stroenie i formirovanie kamov [Строение и формирование камов]. In: Raukas, A. (ed.). Stroenie i formirovanie kamov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-198.

Rõuk, A.-M., 1990: Kolga-Jaani voorestik. Eesti Loodus, 11, 730-734.

Raukas, A., Tavast, E., 1990: Võrtsjärv. Nõo geoloogiline ehitus ja järve arengulugu. Eesti Loodus, 11, 697-706.

Kaljumäe, H., Karukäpp, R., Tavast, E., Teedumäe, A., Heinsalu, Ü., Metslang, T., 1993: Looduslikud tingimused. In: Maastik, A., Oraspõld, A., Raukas, A. (ed.). Pandivere Riiklik Veekaitseala, Jyväskylä, p. 5-22.

Tamm, I., Metsur, M., 2011: Aerolaserskanneerimise tulemuste kasutamine põhja- ja pinnavee vooluteede ning pinnavormide kirjeldusel. In: Valgma, I. (ed.). Kaevandamine ja vesi. TTÜ Mäeinstituut, Tallinn, p. 46-55.

Kiipli, E., 1989: Põhja-Vooremaa voored. Eesti Loodus, 8, 530-533.

Heinsalu, Ü., 1988: Mõdriku-Paasvere oosid, allikad ja karstijärved. Eesti Loodus, 10, 674-678.

Kont, A., 1986: Mähe järve ümbruse mõhnad. Eesti Loodus, 11, 697-700.

Karukäpp, R., Raukas, A., 1986: Kuidas Otepää kõrgustik tekkis?. Eesti Loodus, 11, 691-695.

Straume, Y. A., Vaitonis, V. P., Kajak, K. F., 1982: Geomorfologiâ [Геоморфология]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. Nedra, Leningrad, p. 211-232.

Rähni, E., 1984: Kuidas tekkisid Eesti oosid?. Eesti Loodus, 1, 28-35.

Kalm, V., 1983: Liustikujõgede setted Eesti pinnavormides. Eesti Loodus, 8, 502-508.

Raukas, A., Kont, A., 1979: Types of kames (glossary) [Разновидности камов (толковый словарик)]. In: Raukas, A. (ed.). The structure and formation of kames. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 180-183.

Saarse, L., 1979: Superposed kames on the Otepää Heights [Наложенные камы Отепяской возвышенности]. In: Raukas, A. (ed.). The structure and formation of kames. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 105-111.

Rõuk, A.-M., 1979: Kame formatios in the Saadjärve drumlin field [Камовые образования в Саадъярвском друмлинном поле]. In: Raukas, A. (ed.). The structure and formation of kames. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 99-104.

Kont, A., Liblik, T., 1979: On the Mustoja kame field and its formation [Строение и формирование Мустояского камового поля]. In: Raukas, A. (ed.). The structure and formation of kames. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 92-98.

Karukäpp, R., 1979: Morphological peculiarities of the kame fields of the Estonian glacial uplands [Морфологические особенности камовых полей на ледниковых возвышенностях Эстонии]. In: Raukas, A. (ed.). The structure and formation of kames. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 84-91.

Tavast, E., 1979: The influence of the ancient relief on the formation of kames [О влиянии древнего рельефа на формирование камов]. In: Raukas, A. (ed.). The structure and formation of kames. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 41-47.

Raukas, A., Kont, A., 1979: On the formation and classification of kames [Вопросы формирования и классификации камов]. In: Raukas, A. (ed.). The structure and formation of kames. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-10.

Anton, H., 1982: Looduse õpperada ümber Saadjärve. Eesti Loodus, 6, 375-381.

Raukas, A. (ed), 1979: The structure and formation of kames [Строение и формирование камов]. In: Raukas, A. (ed.). The structure and formation of kames. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-198.

Martin, E., 1978: Mida teame ja mida peaks teadma Eesti luidetest. Eesti Loodus, 11, 730-735.

Kont, A., 1978: Missuguseid pinnavorme nimetatakse mõhnadeks?. Eesti Loodus, 4, 233-238.

Karukäpp, R., Hang, T., 1994: Geology of the Southern Estonia. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 28-41.

Hang, T., 1994: Marginal formations of the Palivere zone. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 61-68.

Hang, T., 1994: Geology of the depression of the Lake Peipsi. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 16-27.

Karukäpp, R., 1994: Vooremaa drumlin field. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 14-16.

Karukäpp, R., 1994: Geology of the Lahemaa National Park. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 4-10.

Rõuk, A.-M., 1977: Pinnamood Vooremaa ja Emajõe vahel. Eesti Loodus, 3, 154-160.

Rõuk, A.-M., 1976: Kobratu mägede olemus. Eesti Loodus, 9, 562-568.

Ratas, U., 1974: Hiidlaste maa. Eesti Loodus, 11, 633-638.

Rähni, E., 1973: Kalevipoja künnivaod Neerutis. Eesti Loodus, 2, 98-102.

Linkrus, E., 1972: Meri ja maa - Lahemaa. Eesti Loodus, 11, 651-659.

Kessel, H., Künnapuu, S., 1970: Kvaternaarigeoloogiline matk Tallinna ümbruses. Eesti Loodus, 9, 566-571.

Varep, E., 1969: Kõrvemaa - Põhja-Eesti metsanurk. Eesti Loodus, 10, 583-590.

Lõokene, E., 1967: Sakala kõrgustiku tekkeloost. Eesti Loodus, 4, 200-205.

Raukas, A., 1981: Predislovie [Предисловие]. Korrelâciâ nad- i podvodnyh otloženij i form rel'efa (Tezisy dokladov)Ûžnoj i Srednej Baltiki, Tallinn, p. 3-4.

Raukas, A. (toim), 1981: Korrelâciâ nad i podvodnyh otloženij i form rel'efa Ûžnoj i Srednej Baltiki. In: Raukas, A. (ed.). Korrelâciâ nad i podvodnyh otloženij i form rel'efa Ûžnoj i Srednej Baltiki. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-67.

Linkrus, E., 1966: Merest sündinud. Eesti Loodus, 4, 225-228.

Tavast, E. H., 1979: O vliânii rel'efa poverhnosti korennyh porod na formirovanie lednikovyh form rel'efa (na primere Èstonii) [О влиянии рельефа поверхности коренных пород на формирование ледниковых форм рельефа (на примере Эстонии)]. Paleogeografiâ oblasti skandinavskih materikovyh oledeneij. NSVL Geograafia Selts, Leningrad, p. 53-58.

Raukas, A. V., Tavast, E. H., 1980: The influence of the bedrock relief on the formation of glacial deposits and relief forms [Влияние рельефа коренных пород на формирование ледниковых отложений и форм рельефа]. International Geological Congress, XXVI session: Quaternary geology and geomorphology. Remote sensing. Nauka, Moskva, p. 79-84.

Martin, L., 1977: Moreeni ehitusgeoloogilistest omadustest erinevates pinnavormides. In: Masso, T. (ed.). Ehitusgeoloogia kogumik, IV, IV. Valgus, Tallinn, p. 15-20.

Raukas, A., Rõuk, A.-M., 1995: Pinnamood ja selle kujunemine. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 120-175.

Lõokene, E., 1961: Mandrijää servamoodustistest, fluvioglatsiaalsetest setetest ja mandrijää taandumisest Sakala kõrgustiku põhja- ja keskosas. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 84-105.

Rähni, E., 1961: Viimase mandrijää taganemisest Põhja-Eestist. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 70-83.

Linkrus, E., 1998: Põhja-Eesti rannikumadalik ja Soome lahe saared. In: Merikalju, L., Ratas, U. (ed.), Tallinn, p. 1-102.

Rooma, I., 1991: Looduslike tingimuste muutumine põlevkivikarjääride puistangualadel. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 133-137.

Rõuk, A.-M., 1976: Drumlins and drumlin-like landforms in the North-East Baltic. Estonia. Regional studies, Tallinn, p. 21-33.

Karukäpp, R., Rähni, E., Saarse, L., 1982: Matsalu märgala pinnamood. Geograafia rakenduslikke aspekte põllumajanduses. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn-Saku, p. 78-82.

Arold, I., 1982: Tehnogeensetest pinnavormidest Eesti NSV-s. Geograafia rakenduslikke aspekte põllumajanduses. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn-Saku, p. 23-25.

Pae, T., Luud, A., Sepp, M., 2005: Kirde-Eestis paiknevate Kiviõli, Kohtla-Järve ja Püssi tehismägede kõrgused. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 35. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 160-171.

Kildema, K., Saaver, L., Annuka, E., 1987: Esialgseid märkmeid karjääridest kui tehismaastikest Eesti NSV-s. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 20. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 16-34.

Künnapuu, S., 1984: Tehispinnavormidest Eesti NSV-s. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 157-162.

Kask, R., 1984: Mullaerosiooni osast pinnavormide kujundajana. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 137-144.

Hang, E., Miidel, A., 1984: Vooluveetekkelised pinnavormid. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 131-136.

Kont, A., 1984: Mõhnade ja mõhnastike geneesi ja morfoloogia vahelisest seosest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 56-62.

Rõuk, A.-M., 1984: Eesti voorte ja voorelaadsete pinnavormide kujunemise probleeme. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 49-55.

Viiding, H., 1984: Mis on pinnavorm?. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 33-37.

Arold, I., 1984: Eesti NSV pinnavormide litomorfogeneetiline klassifikatsioon suuremõõtkavalise maastikukaardi koostamiseks. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 24-32.

Eltermann, G., 1984: Pinnavormide morfogeneetiline legend suuremõõtkavalisel geoloogilisel kaardistamisel. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 17-23.

Raukas, A., Rõuk, A.-M., Viiding, H., 1984: Eesti pinnavormide uurimise aktuaalseid probleeme. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-16.

Tavast, E., Raukas, A., 1978: Eesti aluspõhja reljeefist ja selle mõjust liustikutekkeliste pinnavormide kujunemisele. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1977. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-26.

Linkrus, E., 1976: Juminda poolsaare loodusest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1974. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 43-54.

Rõuk, A.-M., 1974: Voorte ja voorelaadsete pinnavormide morfoloogiline vaheldusrikkus Saadjärve voorestikus. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1973. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-35.

Arold, I., 1971: Vääna ümbruse geomorfoloogils-maastikuline ülevaade. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1969. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 35-53.

Linkrus, E., 1969: Pärispea poolsaare geomorfoloogiast. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1967/1968. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 24-49.

Kildema, K., 1957: Eesti NSV pinnavormide ja nende koosluste liigitus. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1957. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 62-73.

Karukäpp, R., Kink, H., 1991: Peatus 3.6 Neeruti oos ja järved. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 68-69.

Karukäpp, R., 1991: Peatus 3.5 Viitna liustiku kuhjevormid. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 68-68.

Tavast, E., 1991: Peatus 2.10 Võrtsjärve nõgu. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 58-59.

Kalm, V., 1991: Peatus 2.8 Lõhevere linnamägi. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 55-57.

Raukas, A., 1996: Palivere ice marginal formations. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 151-152.

Saarse, L., 1996: Viitna. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University, Tartu, p. 139-142.

Linkrus, E., 1981: Lahemaa Rahvuspargi idaosa geomorfoloogia. Lahemaa uurimused I. Valgus, Tallinn, p. 28-44.

Rähni, E., 1976: Pinnamood ja pinnakate. Rapla rajoonis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 16-23.

Varep, E., 1970: Tartu rajooni maastikud. Tartu rajoonis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 12-46.

Rähni, E., 1967: Mandrijää poolt kujundatud pinnavormid Rakvere rajoonis ning nende teke. Rakvere rajoonis, Tallinn, p. 32-36.

Karukäpp, R., 1987: Mandrijää Kurtna ümbruse maastike kujundajana. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. Valgus, Tallinn, p. 21-24.

Hang, E., Karukäpp, R., 1979: Otepää kõrgustiku pinnavormistik. In: Raukas, A. (ed.). Eesti NSV saarkõrgustike ja järvenõgude kujunemine. Valgus, Tallinn, p. 42-65.

Raukas, A., Rähni, E., 1976: Eesti Pleistotseeni pinnavormide looduskaitseline revisjon. In: Viiding, H. (ed.). Eesti NSV maapõue kaitsest. Valgus, Tallinn, p. 122-136.

Karukäpp, R., 2005: Eskers in the periphery of their distribution in North Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 1, 26-39.

Kalm, V., Karukäpp, R., Raukas, A., 1985: On the genetic classification of fluvioglacial deposits. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 3, 85-91.

Künnapuu, S., Raukas, A., Tavast, E., 1981: The bedrock relief of Tallinn and its vicinity. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 167-172.

Viiding, H., 1981: Definition of landform. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 2, 45-50.

Lõokene, E., 1959: Geomorphologie des nördlichen Teils des Höhengebites von Sakala. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, 119-154.

Viiding, H., 1961: The geology of the Anthropogene and nature conservation [Antropogeeni geoloogia ja looduskaitse]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 255-262.

Rähni, E., 1961: Über die Randbildungen des letzten Inlandeises auf demHöhengebiet von Pandivere [Viimase mandrijää servamoodustistest Pandivere kõrgustikul]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 47-54.

Rähni, E., 1960: Über die Enstehung der Oser Nordestlands. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 259-267.

Rähni, E., 1958: O genezise ozov Severnoj Èstonii [О генезисе озов Cеверной Эстонии]. Tezisy dokladov naučnoj sessii, posvâŝennoj 50-j godovŝine so dnâ smerti akademika F. B. Šmidta. Tartu, 8-10 sentâbrâ 1958 goda, Tallinn, p. 40-43.

Ramsay, W., 1931: Niveauverschiebungen, eisgestaute Seen und Rezession des Inlandeises in Estland. Fennia, 52, 2, .

Tammekann, 1938, 1938: Die Endmoränen in Estland. Comptes rendus du Congrès International de Géographie Amsterdam 1938, II. E. J. Brill, Leiden, p. 251-255.

Markus, E., 1930: Kameslandschaften Estlands. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 82, 1, 53-59.

Laasi, A., 1938: Põhja-Pärnumaa otsmoreenist. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 53, .

Palmre, H., 1936: The drumlins of Türi (Estonia). Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 42, 177-185.

Maide, J., 1933: Vaindloo saar. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 39, 121-130.

Granö, J. G., 1922: Eesti maastikulised üksused. K. Mattiesen, Tartu, p. 1-64+.

Kaljuvee, J., 1933: Die Grossprobleme der Geologie. F. Wassermann, Tallinn, p. 1-162.

Palmre, H., 1935: The drumlins of Türi (Estonia). Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 48, 1-11.

Tammekann, A., 1926: Die Oberflächengestaltung des nordostestländischen Küstentafellandes. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, IX, 7, 1-152.

Maide, J., 1923: Kesselaid. , II, 223-230.

Orviku, K., 1935: Quartärgeologische Karte der Halbinsel Sõrve (Saaremaa, Estland). Eesti Loodusteaduse Arhiiv, XI, 1, 1-20.

Luha, A., 1931: Geoloogiline rännak Otepääl. Loodusevaatleja, II, 5, 139-145.

Vilbaste, G., 1937: Rannamoodustisi Põhja-Eesti neemedel. Loodusevaatleja, VIII, 1, 12-19.

Luha, A., 1936: Kose kihelkonna geoloogiast. Loodusevaatleja, VII, 4/5, 99-105.

Sultson, J., 1936: Kahkva valla pinnavormidest. Loodusevaatleja, VII, 2, 41-43.

Sultson, J., 1936: Kahkva valla pinnavormidest. Loodusevaatleja, VII, 1, 14-17.

Inari, E., 1938: Mustoja kõrgustiku geomorfoloogia. Eesti Loodus, VI, 1/2, 67-71.

Laasi, A., 1937: Põhja-Pärnumaa otsmoreenist. Eesti Loodus, V, 2, 67-71.

Wahl, A., 1923: Mitteilungen über die Geologie von Borkholm und seine Umgebung. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 29, 1-4, 23-29.

Eichwald, E., 1852: Dritter Nachtrag zur Infusorienkunde Russlands nebst einer geologischen Einleitung über Esthland und die nahgelegnen Inseln, Moscau, p. 1-149.

Holm, G., 1885: Sravnenie Švedskih i vost.-baltijskih silurijskih i posletretičnyh otloženij, osnovannoe na geologičeskih èkskursiâh v Estlândskoj, Liflândskoj i S.-Peterburgskoj guberniâh v 1883 i 1884 gg. [Сравнение Шведских и вост.-балтийских силурийских и послетретичных отложений, основанное на геологических экскурсиях в Эстляндской, Лифляндской и С.-Петербургской губерниях в 1883 и 1884 гг.]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 3, 9-10, 297-319.

Mühlen, L. zur, 1913: Geologičeskoe stroenie territorii goroda Ûr'eva i ego bližajših okrestnostej, Jurjev, p. 1-83.

Mühlen, L. zur, 1913: Geologičeskoe stroenie territorii goroda Ûr'eva i ego bližajših okrestnostej [Геологическое строение территории города Юрьева и его ближайших окрестностей]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 21, 8, 1-83.

Mühlen, L. zur, 1912: Der geologische Aufbau Dorpats und seiner nächsten Umgebungen. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 21, 1, 2, 1-68.

Hausen, H., 1913: Über die Entwicklung der Oberfächenformen in den russischen Ostseeländern und angrenzenden Gouvernements in der Quartärzeit. Fennia, 34, 3, 1-142.

Hausen, H., 1913: Materialen zur Kenntnis der pleistozänen Bildungen in den russischen Ostseeländern. Fennia, 34, 2, 1-181.

Doss, B., 1900: Vorkommen von Drumlins im nordwestlichen Russland. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, 43, 52-54.

Doss, B., 1896: Ueber das Vorkommen von Drumlins in Livland. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 48, 1, 1-13.

Holm, G., 1886: Bericht über geologische Reisen in Estland, Nord-Livland und im St.-Petersburger Gouvernement in den Jahren 1883 und 1884. Verhandlungen der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg, 22, 1-31.

Hueck, A., 1845: Darstellung der landwirschaftlichen Verhältnisse in Esth-, Liv- und Curland. Otto Wigand, Leipzig, p. XXVIII+340.

Schmidt, Fr., 1888: Kratkoe obozrenie reul'tatov geologičeskih èkskursij, proizvedennyh letom 1887 g. v Estlândskoj i Liflândskoj guberniâh [Краткое обозрение реультатов геологических экскурсий произведенных летом 1887 г. в Эстляндской и Лифляндской губерниях]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 6, 12, 463-473.

Rähni, E., 1958: Vallseljakud vajavad looduskaitset. Eluta looduse kaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 32-38.

Nestor, H. & Rähni, E., 1969: Oosid, voored, mõhnastikud [Eskers, Drumlins and Kames]. Eesti Loodus, 10, 593-598.

Orviku, Karl, 1934: Kuusiku otsmoreen. Eesti Loodus, II, 4, 73-75.

Tammekann, A., 1934: Tallinna aseme pinnamoest. Eesti Loodus, II, 2, 34-37.

Linkrus, E., 1970: Lohusalu-Lohusaar [Lohusalu-Lohusaar]. Eesti Loodus, 13, 11, 695-699.

Orviku, Karl, 1934: Anseküla pinnaehitus. Eesti 6. Saaremaa. Eesti Kirjanduse Selts, Tartu, p. 375-383.

Bekker, H., 1919: Otepää künklise moräänmaastiku geomorfoloogiline kirjeldus ja järvede tekkimine selles maastikus. Rahvaülikool, Tartu, p. 1-50.

Öpik, A., 1937: Porkuni - Tamsalu ümbruse geoloogiast. Eesti Loodus, V, 2, 50-58.

Karukäpp, R., Raukas, A., Tavast, E., 1985: Formirovanie kraevyh lednikovyh zon Pskovsko-Čudskoj lopasti i ih preobrazovanie [Формирование краевых ледниковых зон Псковско-Чудской лопасти и их преобразование]. Kraevye obrazovaniâ materikovyh oledenenij: tezisy dokl. VII Vsesoûznogo soveŝaniâ. Voronež. Nauka, Moskva, p. 44-45.

Karukäpp, R., 1987: Stroenie četvertičnogo pokrova i formy rel'efa [Строение четвертичного покрова и формы рельефа]. Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area, p. 81-84.

Miidel, A., 2002: Pinnavormid, p. 12-16.

Linkrus, E., 1974: The Lahemaa National Park. Physico-Geographical Study [ЛАХЕМААСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК\nФизико-географический очерк]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 317, 3-37.