Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (246)

Heinsalu, Ü., 1985: Valgejõega Porkunist Lahemaale. Horisont, 9, 30-30.

Tammiksaar, E., Pae, T., 2012: Tolli kraav. Eesti Loodus, 11, 24-25.

Perens, H., 1999: 26. peatus. Varbola linnus. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 70-70.

Perens, H., 1999: 24. peatus. Orgita paemurd. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 67-68.

Perens, H., 1999: 21. peatus. Kullamaa vana paemurd. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 64-64.

Perens, H., 1999: 20. peatus. Kurevere paekarjäär. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 64-64.

Perens, H., 1999: 16. peatus. Kirbla pank ja pangapealne. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 57-58.

Perens, H., 1999: 13. peatus. Pusku paemurd. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 55-56.

Perens, H., 1999: 12. peatus. Paljand endise Eigla paemurru lähedal. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 54-55.

Perens, H., 1999: 11. peatus. Pullapää klindimägi. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 53-53.

Perens, H., 1999: 4. peatus. Rummu karjääri kirdesein. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 48-48.

Perens, H., 1999: 2. peatus. Vasalemma vana paekarjäär (rallirada). Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 46-46.

Sepp, M., 2015: Valaste pakub talvel jäist silmailu. Eesti Loodus, 3, 28-29.

Rekand, E., 2015: Üügu pank Muhumaal. Eesti Loodus, 2, 50-51.

Rekand, E., 2015: Uku koobas Süvahavval. Eesti Loodus, 1, 30-31.

Kisand, M., Rootsmaa, V., Kisand, A., Vellak, A., 2014: Liivakivipaljand kui külalisraamat. Eesti Loodus, 12, 52-54.

Einasto, R., 2014: Matsalu ümbruse paerannad. Eesti Loodus, 6-7, 38-39.

Tohva, L., 2010: Põlvamaa radade matkajuht. Mööda jõgesid, läbi soode ja põlismetsade. Eesti Loodus, 6/7, 32-39.

Einasto, R., 2013: Looduskaitsja pilguga Taevaskoja Emalätte varingust. Kuidas edasi?. Keskkonnatehnika, 4, 44-45.

Sarv, Aat, 2011: Paeraamatuga Eestimaa geoparkides. Keskkonnatehnika, 4, 44-44.

Einasto, R., Põldvere, Anne, 2008: Paljandite puhastamine, hooldamine ja looduskaitse. Keskkonnatehnika, 1, 44-46.

Heinsalu, Ü., 1981: Koopad, paljandid, allikad vajavad hoolt. Eesti Loodus, 12, 754-759.

Müür, R., 2005: Muraste maastikukaitseala. Eesti Loodus, 11, 24-25.

Müür, R., 2005: Päite maastikukaitseala. Eesti Loodus, 7, 26-27.

Järvet, A., 2003: Piusa on Setomaa Emajõgi. Eesti Loodus, 7/8, 21-26.

Vellak, A., Tõnisson, A., 1999: Kuidas me avastasime Viljandimaa põrguhaudu. Eesti Loodus, 6, 244-247.

Saadre, T., 1997: Suur-Pakril. Eesti Loodus, 5, 218-219.

Miidel, A., 1966: Huvitavast paljandist Kunda jõel. Eesti Loodus, 4, 228-230.

Tavast, E., Raukas, A., Moora, T., 1983: Kallast mööda ümber Võrtsjärve. Eesti Loodus, 6, 364-373.

Hermann, U., 1971: Taevaskojast vanemais ürikuis. Eesti Loodus, 1, 33-33.

Kessel, H., Künnapuu, S., 1970: Kvaternaarigeoloogiline matk Tallinna ümbruses. Eesti Loodus, 9, 566-571.

Kumari, E., 1970: Ühest hävivast loodusmälestusmärgist. Eesti Loodus, 5, 273-273.

Vassiljev, L., 1967: Koiva jõel. Eesti Loodus, 10, 630-633.

Jaanusson, V., 1939: Geoloogilisi märkmeid Vormsist. Loodusesõber, 17-19.

Gäbert, C., 1926: Der Obolensandstein, ein estländisches Rohphosphat. Zeitschrift für praktische Geologie, 34, 67-72.

Hakk, P., 1938: Turje kelder. Eesti Looduskaitse, 3, 99-100.

Inari, E., 1934: Devonipaljand Eesti-Vene piirivöötmes. Eesti Loodus, 5, 117-117.

Orviku, K., 1930: Keskdevoni põhikihid Eestis. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, XVI, 5, 1-97.

Orviku, K., 1927: Beiträge zur Kenntnis der Aseri- und der Tallinna-Stufe in Eesti, I. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, XI, 6, 1-40.

Orviku, K., 1936: Geoloogilisi märkmeid geoloogilis-geograafiliselt õppeekskursioonilt Narva ja selle lähemasse ümbrusse 10.-14. juunil 1936. Eesti Loodus, IV, 4, 149-157.

Grewingk, C., 1858: Übersicht über eine geognostische Sommerreize an den Ostgrenzen Livlands und in den Gouv. Pskow und Witebsk. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 1, 7, 273-277.

Klinge, J., 1885: Eine Flussfahrt auf dem Woo. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 7, 1, 193-233.

Venjukov, P., 1884: Otloženiâ devonskoj sistemy Evropejskoj Rossii [Oтложения девонской системы Eвропейской Pоссии]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 15, 1, 169-470.

Grewingk, C., 1861: Mitteilungen über weitere Erörterung der silurish-devonischen Grenzregion in Livland. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 60-63.

Schmidt, Fr., 1902: Predvaritel'nyj otčet o geologičeskih issledovaniâh po uzkokolejnoj železnoj dorogi ot Revelâ do g. Fellina. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 21, 4, 317-323.

Schmidt, Fr., 1858: Bericht über eine Forschungsreise zur Darstellung des Silursystems in Liv-Estland. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 1, 7, 277-283.

Schmidt, Fr., 1855: Bericht über die Resultate der in Estland und Nord-Livland ausgeführten Untersuchungen. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), I, 4, 118-125.

Einasto, R., Saadre, T., 1993: Loodusharuldus Toompea. Eesti Loodus, 2, 35-37.

Timm, K., 2018: Võhandu metsikutel kallastel. Eesti Loodus, 4, 48-53.

Varep, E., 1965: Võhandu kallastel. Eesti Loodus, 1, 22-30.

Rekand, E., 2016: Tori põrgu. Eesti Loodus, 1, 40-41.

Pae, T., Vellak, A., 2015: Saesaare paisu lõhkumine paljanditele ilu juurde ei annaks. Eesti Loodus, 5, 44-48.

Knuut, V., 1934: Geoloogiline ekskursioon Petseri ümbrusse. Eesti Loodus, II, 4, 82-85.

Hints, L., Männik, P., Pärnaste, H., 2004: Stop 3. Vasalemma quarry. , 121-124.

Erik, A., 2013: Kevadmatk Ahja jõel. Eesti Loodus, 4, 40-43.

Vellak, A., 2011: Kolm Tartumaa liivakivipaljandit on üle mõõdetud. Eesti Loodus, 10, 22-26.

Alumäe, H., 2004: Tilleorg on lilleorg. Eesti Loodus, 5, 26-29.

Arro, M., 2004: Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala. Eesti Loodus, 3, 26-27.

Alumäe, H., Jüriado, T., 2003: Eesti Looduse teekond müürist müürini. Eesti Loodus, 7/8, 40-44.

Puustusmaa, R., 1971: Geoloogina Ruhnul. Eesti Loodus, 1, 21-26.

Kask, I., 1967: Matk Piusa äärde. Eesti Loodus, 1, 26-33.

Einasto, R., 1961: Geoloogi pilguga Kübassaares. Eesti Loodus, 1, 38-42.

Klaamann, E., 1959: Panga pank. Eesti Loodus, 2, 108-109.

Paul, V., 1939: Keskdevoni Heterostius´e kihtide paljandeist Võrtsjärve idakaldal ja neis leiduvaist kalajäänustest. Eesti Loodus, VII, 4/5, 161-163.

Teichert, C., 1928: Stratigraphische und paläontologische Untersuchungen im unteren Gotlandium (Tamsal-Stufe) des westlichen Estland und der Insel Dagö. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 60, 1-112.

Jaansoon-Orviku, K., 1927: Beiträge zur Kenntnis der Aseri- und der Tallinna-Stufe in Eesti. I. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 5, 1-40.

Orviku, Karl, 1948: Narvajõe lademe geoloogiast Eesti NSV-s. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 3, 1-81.

Schmidt, Fr., 1858: Untersuchungen über die Silurische Formation von Ehstland, Nord-Livland und Oesel. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 2, 1, 1-249.

Kupffer, K. R., 1911: Atlas. Enthaltend 28 tafelen und 6 karten. Baltische Landeskunde. Verlag von G. Löfler, Riga.

Einasto, R., Männik, P., 1999: 18. peatus. Salevere Salumägi. Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4. Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 61-63.

Puura, I., 2005: Setomaa aluspõhi, Tartu, p. 8-10.

Karukäpp, R., Kink, H., Mandre, M., Moora, T, 1995: Loodusmälestised, muistised ja veesäilitusalad. Kunda piirkonna tööstusmaastik, p. 50-61.

Miidel, A., 2008: Aluspõhi. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 12-12.

Miidel, A., 2005: Geoloogia, p. 9-10.

Miidel, A., 2004: Geoloogia ja pinnavormid. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 12, p. 12-15.

Hints, L., Pärnaste, H., 2004: Aluspõhja paljandid [Outcrops]. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 11, p. 11-15.

Miidel, A., Mens, K., 2002: Paekallas, joad ja paljandid, p. 17-24.

Mens, K., Hints, L., Kala, E., 2003: Paljandid, p. 18-20.

Mens, K., 2000: Paekallas ja paljandid, p. 9-13.

Nestor, H., 2003: Stop 13. Ohessaare cliff. In: Stinkulis Ģ., Upeniece I., Lukševičs E., Zupiņš I., et al. (ed.). The Gross Symposium 2: Advances in Palaeoichthyology. Field Trip Guidebook. Faculty of Geographical and Earth Sciences, Riga, p. 25-27.

Märss, T., 2003: Stop 11. Viita trench. In: Stinkulis Ģ., Upeniece I., Lukševičs E., Zupiņš I., et al. (ed.). The Gross Symposium 2: Advances in Palaeoichthyology. Field Trip Guidebook. Faculty of Geographical and Earth Sciences, Riga, p. 23-24.

Märss, T., Einasto, R., 2003: Stop 12. Himmiste Quarry. In: Stinkulis Ģ., Upeniece I., Lukševičs E., Zupiņš I., et al. (ed.). The Gross Symposium 2: Advances in Palaeoichthyology. Field Trip Guidebook. Faculty of Geographical and Earth Sciences, Riga, p. 24-25.

Märss, T., Jürgenson, E., 2008: Stop C16: Kübassaare cliff. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 136-137.

Nestor, H., 2008: Stop C12: Ohesaare cliff. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 128-129.

Märss, T., 2008: Stop C10: Katri cliff. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 126-126.

Märss, T., 2008: Stop C8: Elda cliff. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 124-124.

Märss, T., Jürgenson, E., 2008: Stop C6: Suuriku, Kuriku and Undva cliffs. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 122-122.

Männil, Reet, 2008: Stop C3: Paramaja cliff and Jaani coast. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 118-118.

Jürgenson, E., Nestor, H., 2008: Stop C2: Pulli cliff. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 116-117.

Nestor, V., Einasto, R., 2008: Stop C15: Tagavere quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 135-136.

Einasto, R., 2008: Stop C13: Kaarma quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 132-132.

Einasto, R., 2008: Stop C11: Kaugatuma and Lõo cliffs. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 126-127.

Viira, V., Einasto, R., 2008: Stop C9: Soeginina cliff. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 124-125.

Einasto, R., 2008: Stop C7: Jaagarahu quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 123-123.

Einasto, R., 2008: Stop C5: Abula cliff. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 121-121.

Rubel, M., Einasto, R., 2008: Stop C4: Panga cliff. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 118-120.

Kleesment, A., 2003: Kallaste pank. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 119-120.

Pae, T., Vellak, A., 2015: Ahja jõe Saesaare paljandid. In: Järvet, A. (ed.). Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 40. Eesti Geograafia Selts, Tallinn, p. 148-162.

Hang, T., Miidel, A., 2008: Peipsi valgla jõeorgude kujunemine ja areng. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 73-82.

Kumari, E., 1960: Tilleorg. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 48-49.

Kumari, E., 1960: Ahja jõe ürgorg. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 42-47.

Mark, E., 1960: Koorküla koobas. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 175-175.

Mark, E., 1960: Helme koopad. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 174-175.

Mark, E., 1960: Tori paljand. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 174-174.

Mark, E., 1960: Aruküla koopad. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 172-173.

Mark, E., 1960: Kalmistu paljand Tartus. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 171-172.

Mark, E., 1960: Peetri jõe devoni lubjakivi paljand. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 170-171.

Mark, E., 1960: Lossimägede paljand Viljandis. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 168-168.

Mark, E., 1960: Tamme paljand. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 166-168.

Nestor, H., 1997: Sepise outcrop. In: Miidel, A. (ed.). ProGeo '97 in Estonia. Excursion Guidebook. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 37-37.

Märss, T., 1997: Ohesaare cliff. In: Miidel, A. (ed.). ProGeo '97 in Estonia. Excursion Guidebook. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 39-39.

Märss, T., 1997: Tupenurme cliffs. In: Miidel, A. (ed.). ProGeo '97 in Estonia. Excursion Guidebook. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 34-34.

Märss, T., Jürgenson, E., 1997: Lümanda quarry. In: Miidel, A. (ed.). ProGeo '97 in Estonia. Excursion Guidebook. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 38-38.

Märss, T., Jürgenson, E., 1997: Suuriku cliff. In: Miidel, A. (ed.). ProGeo '97 in Estonia. Excursion Guidebook. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 36-37.

Märss, T., Jürgenson, E., 1997: Undva cliff. In: Miidel, A. (ed.). ProGeo '97 in Estonia. Excursion Guidebook. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 36-36.

Märss, T., Saar, U., 1997: Protection of Silurian exposures on Saaremaa. In: Miidel, A. (ed.). ProGeo '97 in Estonia. Excursion Guidebook. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 21-22.

Puura, I. (koost), 1992: Bedrock geology of Northern Estonia. Field guide for a geological excursion 19-21 September 1992. In: Puura, I. (ed.). Bedrock geology of Northern Estonia. Field guide for a geological excursion 19-21 September 1992, Tallinn, p. 1-29.

Mark-Kurik, E., 2008: Tamme paljand Võrtsjärve idakaldal. In: Põldvere, Anne (ed.). Eesti Geoloogia Seltsi suvepäevad 04.-06. juuli 2008. Matk Tamme paljandisse.

Klaamann, E., 1984: Èkskursiâ 028A+C. Ostanovka 5:5. Obnaženie v der. Valgu [Экскурсия 028А+C. Остановка 5:5. Обнажение в дер. Валгу]. In: Zekcer, I. S., Kaljo, D. L., Mustjõgi, E. A. (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 69-70.

Klaamann, E., 1984: Èkskursiâ 028A+C. Ostanovka 5:3. Kar'er Anelema [Экскурсия 028А+C. Остановка 5:3. Карьер Анелема]. In: Zekcer, I. S., Kaljo, D. L., Mustjõgi, E. A. (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 68-68.

Põlma, L., Hints, L., 1984: Èkskursiâ 028A+C. Ostanovka 4:2. Vazalemma [Экскурсия 028А+C. Остановка 4:2. Вазалемма]. Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 61-63.

Põlma, L., Hints, L., 1984: Èkskursiâ 028A+C. Ostanovka 4:1. Peètri [Экскурсия 028А+C. Остановка 4:1. Пеэтри]. In: Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel' (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 60-61.

Põlma, L., Hints, L., 1984: Èkskursiâ 028A+C. Ostanovka 3:2. Aluvere [Экскурсия 028А+C. Остановка 3:2. Алувере]. In: Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel' (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 55-54.

Miidel, A., 2003: Stop 14. Voka outcrop. In: Raukas, A., Kukk, H. (ed.). International symposium on human impact and geological heritage. Excursion guide and abstracts. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 33-35.

Märss, T., 1988: Beregovye obryvy ostrova Saaremaa [Береговые обрывы острова Сааремаа]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 104-107.

Kessel, H. J., Orviku, K. K., Orviku, Kaarel K., Raukas, A. V. (koost), 1965: Putevoditel' èkskursii naučno-koordinacionnoj sessii sekcii pribrežno-morskih issledovanij po probleme Peremeŝenie nanosov i formirovanie tolŝ pribrežnyh otloženij v usloviâh vertikal'nyh dviženij. In: Kessel, H. J., Orviku, K. K., Orviku, Kaarel K., Raukas, A. V. (ed.). Putevoditel' èkskursii naučno-koordinacionnoj sessii sekcii pribrežno-morskih issledovanij po probleme Peremeŝenie nanosov i formirovanie tolŝ pribrežnyh otloženij v usloviâh vertikal'nyh dviženij. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-23.

Klaamann, E., 1984: Èkskursiâ 028A+C. Ostanovka 5:2. Kar'er Pâri [Экскурсия 028А+C. Остановка 5:2. Карьер Пяри]. In: Zekcer, I. S., Kaljo, D. L., Mustjõgi, E. A. (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 67-67.

Aaloe, Ago, 1970: Jaagarahu Stage [Яагарахуский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 252-264.

Kaljo, D., 1970: Adavere Stage [Адавереский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 232-242.

Klaamann, E., 1970: Ohesaare Stage [Охесаареский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 297-300.

Klaamann, E., 1990: Locality 8:3. Valgu outcrop. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 181-182.

Kaljo, D., Einasto, R., 1990: Locality 8:1. Päri outcrop. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Gu. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 179-179.

Einasto, R., 1990: Locality 7:3. Kaugatuma cliff. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 174-175.

Märss, T., Einasto, R., 1990: Locality 7:2. Kudjape ditch. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 174-174.

Einasto, R., 1990: Locality 7:1. Kaarma quarry. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 173-173.

Einasto, R., 1990: Locality 6:7. Kogula quarry. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 170-172.

Märss, T., Einasto, R., 1990: Locality 6:6. Himmiste quarry. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 169-170.

Märss, T., 1990: Locality 6:5. Viita trench. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 168-169.

Nestor, H., 1991: Locality 6:4. Sepise. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 167-168.

Einasto, R., 1990: Locality 6:3. Jaagarahu quarries. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 166-167.

Einasto, R., 1990: Locality 6:2. Abula cliff. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 165-166.

Rubel, M., Einasto, R., 1990: Locality 6:1. Panga cliff. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 163-165.

Nestor, V., Einasto, R., 1990: Locality 5:4. Tagavere quarry. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 161-162.

Nestor, H., 1990: Locality 5:1. Koguva quarry. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 157-158.

Heinsalu, H., 1990: Tremadoc phosphate-bearing rocks of North Estonia and shelly phosphorite. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 37-39.

Ainsaar, L., Pani, T., 2003: Kalana paemurd. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 108-109.

Ainsaar, L., 1995: Suur Taevaskoda. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 11-11.

Kleesment, A., 1991: Peatus 2.11 Tartu kalmistu paljand. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 60-61.

Einasto, R., Saadre, T., 1991: Peatused 1.7, 1.8 Maidla ja Kohtla põlevkivikarjäär. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 25-30.

Nestor, H., Saadre, T., 1991: Peatus 1.4 Porkuni paemurd ja Porkuni loss. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 19-22.

Mägi, S., Saadre, T., 1991: Peatus 1.1 Mäekalda teesüvend. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 13-17.

Kaljo, D., Einasto, R., 2008: Stop C1: Päri quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 115-116.

Kiipli, T., 2008: Stop A10: Peetri outcrop. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 92-92.

Kiipli, T., Hints, O., 2008: Stop A9: Pakri cliff (see also stop B3). In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 91-92.

Kiipli, T., 2008: Stop A8: Ristna cliff. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 90-90.

Kiipli, T., 2008: Stop A7: Päri quarry (see also stop C1). In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 89-89.

Kiipli, T., 2008: Stop A6: Avaste terrace. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 89-89.

Kiipli, T., 2008: Stop A4: Valgu. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 87-88.

Kiipli, T., 2008: Stop A3: Orgita quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 87-87.

Kiipli, T., 2008: Stop A2: Varbola. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 86-87.

Kiipli, T., 2008: Stop A1: Pääsküla Hillock. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 85-86.

Luha, A., 1929: Saaremaa lubjakivide uurimine 1927 aastal, Tallinn, p. 1-13.

Venjukov, P., 1884: Otloženiâ devonskoj sistemy Evropejskoj Rossii [Oтложения девонской системы Eвропейской Pоссии], St. Peterburg, p. 1-303.

Pander, C. H., 1860: Ueber die Saurodipterinen, Dendrodonten, Glyptolepiden und Cheirolepiden des Devonischen Systems, St. Peterburg, p. IX+90.

Schmidt, Fr., 1858: Untersuchungen über die silurische Formation von Ehstland, Nord-Livland und Oesel. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 2. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-250.

Nestor, H., 1990: Locality 7:4. Ohesaare cliff. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 175-178.

Mens, K., Einasto, R., 1999: Suhkrumäe paljand. Loodusmälestised 4. Tallinn: Lasnamäe, Pirita. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 8-9.

Mens, K., 1999: Iru koopa paljand. Loodusmälestised 4. Tallinn: Lasnamäe, Pirita. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 23-24.

Nestor, H., 1970: Juuru Stage [Юуруский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 204-221.

Kleesment, A., 2008: Eesti ürglooduse raamatus olevad objektid. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa I. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 360-367.

Heinsalu, H., Kleesment, A., Mens, K., 2003: Paljandid. Loodusmälestised 9. Ida-Virumaa. Vaivara, Sillamäe, Toila. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 19-22.

Mark-Kurik, E., 2016: Devoni kalade leiukahtadest Setomaal. In: Aun, M. (ed.). Setomaa I. Loodus. Eesti Rahva Muuseum, Tartu, p. 74-76.

Budd, G. E., Meidla, T., Willman, S., 2011: Fossils & Rocks - geoturism in the central Baltic. Fossils & Rocks - geoturism in the central Baltic. NGO GEOGuide Baltoscandia, Tallinn.

Kirsimäe, K., Ainsaar, L., 1995: Rõuge ürgorg ja Ööbikuorg. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 29-30.

Mark-Kurik, E., Ainsaar, L., 1995: Joosu savikarjäär. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 18-19.

Pani, T., Mark-Kurik, E., 1995: Piusa klaasiliivakaevandus. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonjuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 14-15.

Mark-Kurik, E., 1995: Essi paljand. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 12-13.

Kleesment, A., 1995: Suur- ja Väike-Ütsealutse müür. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 11-12.

Ainsaar, L., 1995: Tamme veski paljand. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 23-24.

Ainsaar, L., 1995: Rõstla paemurd. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 22-23.

Ainsaar, L., 1995: Tammiku paljand. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 10-10.

Isakar, M., 1995: Mündi paemurd. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 24-24.

Klaamann, E., 1984: Excursion 028. Stop 5:4. Jädivere outcrop. In: Kaljo, D., Mustjõgi, E., Zekcer, I. (ed.). Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 62-62.

Nestor, H., 1984: Excursion 028. Stop 5:1. Laukna (Pakamägi cliff). In: Kaljo, D., Mustjõgi, E., Zekcer, I. (ed.). Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 60-60.

Põlma, L., Hints, L., 1984: Excursion 028. Stop 4:2. Vasalemma. In: Kaljo, D., Mustjõgi, E., Zekcer, I. (ed.). Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 55-57.

Põlma, L., Hints, L., 1984: Excursion 028. Stop 4:1. Peetri. In: Kaljo, D., Mustjõgi, E., Zekcer, I. (ed.). Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 54-55.

Ainsaar, L., Einasto, R., 1995: Kalana paemurd. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht.. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 20-21.

Ainsaar, L., Meidla, T., 2004: Stop 11. Aluvere quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004. Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 139-139.

Tinn, O., 2004: Stop 10. Valaste waterfall. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 137-138.

Saadre, T., 2004: Stop 9. Kohtla quarry and Estonian oil shale. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 135-136.

Kirsimäe, K., Mens, K., 2004: Stop 8. Kunda clay quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 133-134.

Einasto, R., Hints, L., 2004: Stop 7. Kunda-Aru quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 129-132.

Hints, L., Oraspõld, A., 2004: Stop 6. Porkuni quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004. Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 127-128.

Ainsaar, L., 2004: Stop 5. Võhmuta quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004. Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Eds: Hints, O. & Ainsaar, L.. Tartu University Press, Tartu, p. 126-126.

Ainsaar, L., Meidla, T., 2004: Stop 4. Paekna quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004. Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Eds: Hints, O. & Ainsaar, L.. Tartu University Press, Tartu, p. 125-125.

Tinn, O., 2008: Stop B3: Baltic Klint at Saka and Valaste. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts and Field Guide, Tallinn, p. 105-106.

Meidla, T., 2008: Stop B1: Jägala Waterfall section. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts and Field Guide, Tallinn, p. 98-100.

Märss, T., Nestor, H., 2014: Stop B11: Ohesaare cliff. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 200-201.

Ainsaar, L., 2014: Stop B9: Kaarma quarry. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 197.

Meidla, T., Tinn, O., Männik, P., 2014: Stop B8: Soeginina cliff. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 194-196.

Meidla, T., Tinn, O., Männik, P., Einasto, R., 2014: Stop B7: Suuriku and Undva cliffs. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 190-193.

Männik, P., 2014: Stop B6: Abula cliff. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 188-189.

Männik, P., Nestor, V., 2014: Stop B5: Panga cliff. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 185-187.

Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T., 2014: Stop B2: Eivere quarry. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 178-179.

Ainsaar, L., Tinn, O., Männik, P., Meidla, T., 2014: Stop B1: Kalana quarry. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 174-177.

Ainsaar, L., Meidla, T., 2014: Stop A7: Aluvere quarry. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 156-158.

Meidla, T., Ainsaar, L., 2014: Stop A4: Sutlema quarry. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 149-150.

Meidla, T., Perrier, V., Ainsaar, L., 2014: Stop A3: Ristna coastal outcrop. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 145-148.

Kleesment, A., 2005: Huvitavad Devoni liivakiviseinad Võhandu jõe kallastel. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 35. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 96-110.

Ainsaar, L., 1995: Peetri jõe paljand. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 17-18.

Ainsaar, L., 1995: Vastseliina linnus ja paljand. Vastseliina Castle and outcrop. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 17-17.

Ainsaar, L., 1995: Tiirhanna paemurd. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 16-16.

Mark, E., 1960: Kallaste järskkallas. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 166-166.

Kleesment, A., 2009: Kesk-Devoni ladestiku Tamme liivakivi paljand Võrtsjärvel. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 8. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 7-17.

Ainsaar, L., Tänavsuu, K., 2008: Stop B4/D1: Narva quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts, Tallinn, p. 107-109.

Ainsaar, L., 2008: Stop D8: Marinova quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphic Conference: Abstracts & Field Guide, Tallinn, p. 148-148.

Ainsaar, L., 2008: Stop D7: Tiirhanna quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts, Tallinn, p. 147-148.

Tänavsuu, K., 2008: Stop D11: Tamme outcrop. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts, Tallinn, p. 151-151.

Tänavsuu, K., 2008: Stop D5: Tabina sand pit. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts, Tallinn, p. 145-146.

Tänavsuu, K., 2008: Stop D2: Kallaste cliff. The Seventh Baltic Stratigraphic Conference: Abstracts & Field Guide. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 142-142.

Kleesment, A., 2008: Stop D10: Helme outcrops. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts, Tallinn, p. 150-150.

Kleesment, A., 2008: Stop D6: Härma cliffs. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts, Tallinn, p. 146-147.

Kleesment, A., 2008: Stop D3: Taevaskoda cliffs. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphic Conference: Abstracts & Field Guide, Tallinn, p. 143-144.

Kleesment, A., 1991: Peatus 2.10 Tamme paljand. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 59-60.

Kleesment, A., 1991: Peatus 2.9 Keskdevoni paljand Viljandi lossimägedes. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eeasti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 57-58.

Kleesment, A., 1991: Peatus 2.6 Tori põrgu. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eeasti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 53-54.

Einasto, R., Männik, P., 1991: Peatus 2.5 Salevere Salumägi. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 51-53.

Einasto, R., Männik, P., 1991: Peatus 2.4 Pusku e. Ungru-Sepaküla paemurd. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 49-51.

Hints, L., 1991: Locality 2.2 Vasalemma Quarry. Peatus 2.2 Vasalemma karjäär. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 46-47.

Männil, Ralf, Orviku, K., Rähni, E., 1958: Geological excursion guidebook of the scientific session, dedicated to the 50th year of death of academician F. Schmidt [Путеводитель геологической экскурсии научной сессии, посвященной 50-й годовщине со дня смерти акад. Ф. Б. Шмидта]. In: Orviku, K. (ed.). Geological excursion guidebook of the scientific session, dedicated to the 50th year of death of academician F. Schmidt. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-40.

Mägi, S., 1990: Locality 1:4. Mäekalda road excavation. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 124-127.

Einasto, R., 1970: Rootsiküla Stage [Роотсикюлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 264-267.

Klaamann, E., 1970: Paadla Stage [Паадлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 276-286.

Kaljo, D., 1970: Raikküla Stage [Райккюлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 221-232.

Aaloe, Ago, 1970: Jaani Stage [Яаниский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 243-252.

Einasto, R., 1990: Locality 8:4. Anelema quarry. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 182-183.

Nestor, H., 1990: Locality 8:2. Laukna (Pakamägi) cliff. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 181-181.

Einasto, R., 1996: Anelema quarry. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 109-110.

Kaljo, D., Einasto, R., 1996: Päri outcrop. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 107-109.

Einasto, R., Männik, P., 1996: Pusku (Ungru-Sepaküla). In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 106-107.

Nestor, H., 1996: Kirimäe quarry. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 105-106.

Einasto, R., Puura, I., Viira, V., 1996: Mäekalda section. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 100-105.

Kleesment, A., 1996: Tori Põrgu (Hell). In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 111-111.

Hints, L., 1990: Locality 2:2. Vasalemma quarry. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 131-133.

Heinsalu, H., 1990: Loc. 1:1. Ülgase outcrop. Loc. 1:2. Maardu quarry. Loc. 1:3. Suhkrumägi outcrop. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 121-124.

Kurvits, T., 1985: Kesktremadoc'i setendite mineraloogiast Põhja-Eesti paljandites [Diplomitöö. Juhendajad:A . Kleesment, H. Heinsalu]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-80.