Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (105)

Einasto, R., Sarv, A., 2020: Kunda iga - uus algus endise kestmises. Eesti Loodus, 36-39.

Nirgi, T., Rosentau, A., Habicht, H., Hang, T., Jonuks, T., Jõeleht, A., Kihno, K., Kriiska, A., Mustasaar, M., Risberg, J., Suuroja, S., Talviste, P., Tõnisson, H., 2020: Holocene relative shore-level changes and Stone Age palaeogeography of the Pärnu Bay area, eastern Baltic Sea. The Holocene, 30, 1, 37-52. https://doi.org/10.1177/0959683619865603

Suuroja, K., Suuroja, S., 2007: Kõigi aegade tugevaim maavärin Eestis. Loodusesõber, 4, 32-34.

Sillasoo, Ü., Poska, A., Seppä, H., Blaauw, M., Chambers, F. M., 2009: Linking past cultural developments to palaeoenvironmental changes in Estonia. Vegetation History and Archaeobotany, 18, 4, 315-327. https://doi.org/10.1007/s00334-008-0210-6

Muru, M., Rosentau, A., Preusser, F., Plado, J., Sibul, I., Jõeleht, A., Bjursäter, S., Aunap, R., Kriiska, A., 2018: Reconstructing Holocene shore displacement and Stone Age palaeogeography from a foredune sequence on Ruhnu Island, Gulf of Riga, Baltic Sea. Geomorphology, 303, 434-445. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.12.016

Linkrus, E., 1971: Geomorphology of the Käsmu Peninsula [О геоморфологии полуострова Кясму]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 288, 3-29.

Tavast, E., Raukas, A., 1999: Application of the malacological method to solve stratigraphic and palaeogeographical problems on the example of the West Estonian coast. Oceanological Studies, 28, 3-4, 45-57.

Sturesson, U., Popov, L. E., Holmer, L. E., Bassett, M. G., Felitsyn, S., Belyatsky, B., 2005: Neodymium isotopic composition of Cambrian–Ordovician biogenic apatite in the Baltoscandian Basin: implications for palaeogeographical evolution and patterns of biodiversity. Geological Magazine, 142, 4, 419-439. https://doi.org/10.1017/S0016756805000877

Marshall, J. D., Brenchley, P. J., Mason, P., Wolff, G. A., Astini, R. A., Hints, L., Meidla, T., 1997: Global carbon isotopic events associated with mass extinction and glaciation in the late Ordovician. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 132, 1-4, 195-210. https://doi.org/10.1016/S0031-0182(97)00063-1

Muru, M., Rosentau, A., Kriiska, A., Lõugas, L., Kadakas, U., Vassiljev, J., Saarse, L., Aunap, R., Küttim, L., Puusepp, L., Kihno, K., 2017: Sea level changes and Neolithic hunter-fisher-gatherers in the centre of Tallinn, southern coast of the Gulf of Finland, Baltic Sea. The Holocene, 27, 7, 917-928. https://doi.org/10.1177/0959683616678462

Grudzinska, I., Saarse, L., Vassiljev, J., Heinsalu, A., 2014: Biostratigraphy, shoreline changes and origin of the Limnea Sea lagoons in northern Estonia: a case study of Lake Harku. Baltica, 19-34. https://doi.org/10.5200/baltica.2014.27.02

Vassiljev, J., Saarse, L., 2013: Timing of the Baltic Ice Lake in the eastern Baltic. Bulletin of the Geological Society of Finland, 85, 1, 9-18. https://doi.org/10.17741/bgsf/85.1.001

Grudzinska, I., Saarse, L., Vassiljev, J., Heinsalu, A., 2013: Mid- and late-Holocene shoreline changes along the southern coast of the Gulf of Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, 19-34. https://doi.org/10.17741/bgsf/85.1.002

Raukas, A., Kaup, E., 2003: Aasta pole alati olnud aasta. Eesti Loodus, 5, 18-21.

Miidel, A., 2000: Saladuslikud aastamiljonid. Eesti Loodus, 12, 508-511.

Kask, I., 1998: Euroopa, Baltika ürgmanner ja Eesti. Eesti Loodus, 5/6, 267-267.

Müürisepp, K., 1956: Maakera pale minevilus. Pioneer, 29-31.

Saarse, L., Vassiljev, J., Rosentau, A., 2009: Ancylus Lake and Litorina Sea transition on the Island of Saaremaa, Estonia: a pilot study. Baltica, 22, 1, 51-62.

Koff, T., 2012: Arengutest Holotseeni paleogeograafilistes uuringutes. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 43-56.

Vaitiekūnas, P., Punning, J. M., 1970: Some results of investigations into the paleogeography and absolute geochronology of the Last Glacial period in the Baltic Region. Baltica, 4, 323-349.

Davydova, N., Kimmel, K., 1991: Palaeogeography of L. Peipsi on the basis of biostratigraphical studies of bottom sediments. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 16-23.

Kessel, H., Saarse, L., Vishnevskaya, E., Sinisalu, R., 1986: Geological development of Lake Ülemiste (Tallinn, Estonian SSR). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 1, 35-41.

Kessel, H., Saarse, L., Sinisalu, R., Utsal, K., 1982: Geological development of Lake Kahala. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 1, 15-28.

Rüger, L., 1923: Über die Paläogeographie des estnischen Kambriums. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 74, 201-201.

Kraus, E., 1931: Paläogeographie des baltischen Devons. Geologische Rundschau, 22, 51-56.

Scupin, H., 1924: Die Grundlagen paläogeographischer Karten. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, VI, 4, 1-40.

Bekker, H., 1924: Devon Irboska ümbruses - stratigraafia, fauna ja paleogeograafia. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 2, 1-55.

Nestor, H., 1998: Eestimaa sündmusrikas teekond troopikasse. Eesti Loodus, 7, 305-308.

Saarse, L., Vassiljev, J., Rosentau, A., & Miidel, A., 2007: Reconstructied late glacial shore displacement in Estonia. Baltica, 20, 1/2, 35-45.

Rosentau, A., Vassiljev, J., Hang, T., Saarse, L. & Kalm, V., 2009: Development of the Baltic Ice Lake in the eastern Baltic. Quaternary International, 206, 1-2, 16-23. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.quaint.2008.10.005

Tuuling, I., 2017: Korallrifid Eesti maastikus: mälestus ekvatoriaalsest kliimast. Eesti Loodus, 5, 60-66.

Gross, W., 1940: Über das Devon der russischen Tafel. Geologische Rundschau, 31, 7/8, 525-547. https://doi.org/10.1007/BF01766477

Nestor, H., 1997: Eesti geoloogilise ürgajaloo tähtsündmused. Eesti Loodus, 3, 108-111.

Lannus, P., 1939: Läänemeremaade alam-kambrium uuemate uurimiste valgustuses. Eesti Loodus, VII, 2/3, 77-82.

Rüger, L., 1923: Paläogeographische Untersuchungen im baltischen Cambrium unter Berücksichtigung Schwedens. Ein Beitrag zur Paläogeographie des Baltischen Schildes und Fennoskandias. Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 4 und 5, 117-128; 142-155.

Rõõmusoks, A., Männil, Ralf, 1960: Notes of the paleogeography of the Ordovician of the northwestern part of the Russian platform [К палеогеографии ордовика северо-западной части Русской платформы]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 25-36.

Kleesment, A., 2009: Roundness and surface features of quartz grains in Middle Devonian deposits of the East Baltic and their palaeogeographical implications. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 1, 71-84. https://doi.org/10.3176/earth.2009.1.07

Pirrus, E., 1978: The use of orientated structures for reconstruction of Cambrian paleogeography in Estonia [Опыт использования ориентированных текстур при реконструкции палеогеографии кембрия в Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 2, 35-41.

Bekker, H., 1924: Devon Irboska ümbruses: stratigraafia, fauna ja paleogeograafia. Eesti Loodusteaduse Arhiiv, 10, 1, 1-55.

Vares, J., 1980: Paleogeograafiliste tingimuste mõju liiva geotehniliste omaduste kujunemisele. VII Eesti geotehnika konverents. Teesid, Tallinn, p. 24-24.

Nikiforova, O. I., Obut, A. M., 1965: Paleogeografiâ [Èstoniâ] [Палеогеография [Эстония]]. Stratigraphy of the USSR. Silurian system. Nedra, Moskva, p. 485-485.

Nekhoroshev, V. P., 1960: Značenie mšanok dlâ stratigrafii i paleogeografii ordovika SSSR [Значение мшанок для стратиграфии и палеогеографии ордовика СССР]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Report of the Twenty-First Session Norden. Part VII. Ordovician and Silurian stratigraphy and correlations, Leningrad, p. 129-135.

Liblik, T., Raukas, A., Hang, E., 1970: Geomorfologiâ i paleogeografiâ četvertičnogo perioda [Геоморфология и палеогеография четвертичного периода]. In: Varep, E., Merikalju, L. (ed.). O razvitii geografii v Èstonskoj SSR 1960-1968. Eesti Geograafia Selts, Tallinn, p. 40-72.

Männik, M., 2019: Litoriinamere rannavööndi muutused Vigala-Teenuse piirkonnas ja seosed kiviaja asustusega. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 44, Tallinn, p. 111-128.

Ilomets, M., Koff, T., Rajamäe, R., 1989: Kurtna mõhnastiku looduslikust seisundist 8000, 5000 ja 3500 aastat tagasi. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng II. 7.-8. apr 1988 nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 83-88.

Kaljo, D., Bassett, M. G., 1981: Silurian lithofacies and palaeogeography of Baltoscandia. Proceedings of project Ecostratigraphy. Plenary Meeting, Gotland, 1981. Sveriges Geologiska Undersökning, Rapporter och Meddelanden, 25, Uppsala, p. 18-18.

Pirrus, E. A., 1980: Clay minerals in the Vendian and Cambrian rocks and their importance for palaeogeography and stratigraphy [Глинистые минералы в вендских и кембрийских породах и их значение для палеогеографии и стратиграфии]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Nauka, Moskva, p. 97-104.

Mens, K. A., Pirrus, E. A., Posti, E. A., 1977: Ispol'zovanie litologo-mineralogičeskih i paleontologičeskih dannyh pri paleogeografičeskih rekonstrukciâh kembriâ Pribaltiki [Использование литолого-минералогических и палеонтологических данных при палеогеографических реконструкциях кембрия Прибалтики]. Abstracts of the All-Union Conference September 21-23, 197, Kiiev, p. 12-14.

Sokolov, B. S., Alikhova, T. N., Keller, B. M., Nikiforova, O. I., Obut, A. M., 1960: Stratigraphy, correlation and paleogeography of the Ordovician deposits in the USSR [Стратиграфия, корреляция и палеогеография ордовика СССР]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Report of the Twenty-First Session Norden. Part VII. Ordovician and Silurian stratigraphy and correlations, Leningrad, p. 7-21.

Sokolov, B. S., Alikhova, T. N., Keller, B. M., Nikiforova, O. I., Obut, A. M., 1960: Stratigraphy, correlation and paleogeography of the Ordovician deposits of the USSR. In: Martinsson, A., Störmer, L. (ed.). Report of the Twenty-First Session Norden. Part VII. Ordovician and Silurian stratigraphy and correlations, Copenhagen, p. 44-57.

Kiipli, E., Kallaste, T., Kiipli, T., 2011: Hoovused ja settekivimid Ordoviitsiumi ja Vara-Siluri Balti basseinis. In: Parmasto, E., Laisk, A., Kaljo, D. (ed.). Teadusmõte Eestis VI. Elu- ja maateadused. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 145-149.

Nikiforova, O. I., Obut, A. M., 1960: Stratigraphy and paleogeography of the Silurian deposits in the USSR [Стратиграфия и палеогеография силурийских отложений СССР]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Report of the Twenty-First Session Norden. Part VII. Ordovician and Silurian stratigraphy and correlations, Leningrad, p. 22-32.

Einasto, R., 1968: Facies and palaeogeographical conditions of the formation of Eurypterous-dolomites (Silurian of the Baltic area) [Фациальные и палеогеографические условия образования эуриптеровых доломитов (силур Прибалтики)]. In: Yablokov, V. S. (ed.). Genesis an classification of sedimentary rocks. Nauka, Moskva, p. 68-74.

Ulst, R., 1958: Geohimičeskaâ obstanovka nakoplenij kembro-silurijskih otloženij Pribaltiki [Геохимическая обстановка накоплений кембро-силурийских отложений Прибалтики]. Trudy Instituta geologii i poleznyh iskopaemyh II, II. Läti NSV Teaduste Akadeemia, Riga, p. 101-115.

Ulst, R., 1958: Osnovnye čerty istorii geologičeskogo razvitiâ Pribaltiki v nižnem i načale srednego paleozoâ [Основные черты истории геологического развития Прибалтики в нижнем и \n начале среднего палеозоя]. Trudy Instituta geologii i poleznyh iskopaemyh II, II. Läti NSV Teaduste Akadeemia, Riga, p. 29-48.

Raukas, A., 1987: Optimal complex of lithological methods applied to the study of lake deposits for elucidating the past palaeogeographical situation. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Proceedings of the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius V. Kapsukas University, Vilnius, p. 123-129.

Golubtsov, V. K., Pomyanovskaya, G. M., Vishnyakov, I. B., Glushko, V. V., Kajak, K. F., Kruchek, S. A., Narbutas, V. V., Nyaga, V. I., Polivko, I. A., Savvaitova, L. S., Sorokin, V. S. Uryev, I. I., Khizhnyakov, A. V., 1981: Palaeogeography of south-western border of the East-European Platform during the Devonian [Палеогеография юго западного края Восточно-Европейской платформы в девонский период]. In: Garetsky, R. G. (ed.). Tectonics and palaeogeography of the western part of the East-European Platform. Nauka i Tehnika, Minsk, p. 23-43.

Miidel, A., 2004: Saladuslikud aastamiljonid. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 283-287.

Einasto, R., Nestor, H., Pirrus, E., 2004: Muistsed mered Baltika pinnal. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 219-231.

Raukas, A., 1965: Primenenie litologičeskogo metoda issledovaniâ dlâ vyâsneniâ voprosov stratigrafii i paleogeografii četvertičnogo perioda [Применение литологического метода исследования для выяснения вопросов стратиграфии и палеогеографии четвертичного периода]. Osnovnye problemy izučeniâ četvertičnogo perioda. Nauka, Moskva, p. 470-477.

Kessel, H., Raukas, A., 1979: The Quaternary History of the Baltic. Estonia. In: Gudelis, V., Königsson, L.-K. (ed.). The Quaternary History of the Baltic, Uppsala, p. 127-146.

Raukas, A., 1961: Märkmeid Eesti pleistotseeni stratigraafia ja paleogeograafia kohta moreenide uurimise alusel. In: Rõõmusoks, A. (ed.). VI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 54-56.

Vassiljev, J., Saarse, L., Rosentau, A., 2011: Palaeoreconstruction of the Baltic Ice Lake in the Eastern Baltic. In: Harff, J., Björck, S., Hoth, P. (ed.). The Baltic Sea Basin (Central and Eastern European Development Studies (CEEDES)). Springer, p. 189-202. https://doi.org/10.1007/978-3-642-17220-5-9

Rosentau, A., Veski, S., Kriiska, A., Aunap, R., Vassiljev, J., Saarse, L., Hang, T., Heinsalu, A., Oja, T., 2011: Palaeogeographic model for the SW Estonian coastal zone of the Baltic sea. In: Harff, J., Björck, S., Hoth, P. (ed.). The Baltic Sea Basin (Central and Eastern European Development Studies (CEEDES)). Springer, p. 165-188. https://doi.org/10.1007/978-3-642-17220-5-8

Rosentau, A., Veski, S., Kriiska, A., Aunap, R., Vassiljev, J., Saarse, L., Hang, T., Heinsalu, A., Oja, T., 2009: Water-level changes and palaeogeography of the Baltic Sea and displacement of Stone Age human occupations in Pärnu area, southwest Estonia. 7th Baltic Sea Science Congress. Abstract Book, Tallinn, p. 195-195.

Vassiljev, J., Saarse, L., Rosentau, A., 2009: Palaeoreconstruction of the Baltic Ice Lake in the eastern Baltic. 7th Baltic Sea Science Congress. Abstract Book, Tallinn, p. 113-113.

Vassiljev, J., Saarse, L., Rosentau, A., 2008: Palaeoreconstruction of the Baltic Ice Lake in the Eastern Baltic. International Geological Congress, Oslo, August 6-14 2008, 2, Oslo, p. 1691-1691.

Rosentau, A., Vassiljev, J., Saarse, L., Kriiska, A., 2008: Time-space palaeogeographic model for Estonian coastal zone. International Geological Congress, Oslo, August 6-14 2008, 2, Oslo, p. 1700-1700.

Raukas, A., Miidel, A., 1995: Fluvial activity in Estonia in the Lateglacial and early Holocene. In: Frenzel, B. (ed.). European river activity and climatic change during the Lateglacial and early Holocene. Akademie der Wissenschaften und der Literatur, p. 101-112.

Punning, J.-M., 2002: The reflection of long- and short-term climate changes on the paleogeographical records. High Latitude Paleo-environments, Moscow, p. 41-41.

Saarse, L., Veski, S., Lang, V., Heinsalu, A., Kihno, K., Hiie, S., Rajamäe, R., Sakson, M., Sandgren, P., 1996: Reconstruction of the environmental history of the Maardu area, North Estonia, during the Holocene. PACT 51, p. 206-216.

Rõuk, A.-M., 1986: Vooremaa paleogeograafia põhijooni. In: Saarse, L. (ed.). Eesti maastike kujunemine ja kaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 52-54.

Martin, E., 1986: Eesti luitemaastike paleogeograafiast. In: Saarse, L. (ed.). Eesti maastike kujunemine ja kaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 30-32.

Saarse, L., Veski, S., Rajamäe, R., Sarv, A., Heinsalu, A., 1990: Geology of Lake Maardu [Геология озера Маарду]. In: Raukas, A. (ed.). Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-32.

Mägi, S., 1976: Die Dolomitisierung der karbonatischen Gesteine als paläogeographisch-paläotektonisches Kriterium [Исследования доломитизации как палеогеографическо палеотектонического критерия]. In: Narbutas, V. (ed.). Methodik und Interpretation der Ergebnisse mineralogischer und geochemischer Untersuchungen. Mokslas, Vilnius, p. 37-43.

Mustjõgi, E. A., 1966: Istoriâ geologičeskogo razvitiâ [История геологического развития]. In: Arhangelski, B. N. (ed.). Gidrogeologiâ SSSR, tom XXX. Èstonskaâ SSR. Nedra, Moskva, p. 61-63.

Vaher, R., Winterhalter, B., Mägi, S., Põlma, L., 1992: Sedimentary cover [Осадочный чехол]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 30-37.

Raukas, A., Ilomets, M. (toim), 1986: Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov [Изучение озерно-болотных формаций в целях палеогеографических реконструкций. Тезисы докладов]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-127.

Liivrand, E., 1980: The usage of redeposited pollen and spores in the tills for solving stratigraphic and paleogeographic problems of Pleistocene. In: Raukas, A. (ed.). Methods of the field and laboratory investigations of glacial deposits. Abstracts of the symposium. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 81-83.

Kessel, H., Saarse, L., 1981: Paleolimnologiâ pribrežnego ozera Kahala [Палеолимнология прибрежнего озера Кахала]. In: Raukas, A. (ed.). Korrelâciâ nad- i podvodnyh otloženij i form rel'efa Ûžnoj i Srednej Baltiki (Tezisy dokladov). ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 37-40.

Raukas, A., 1986: The optimal complex of methods in lithological research on lake deposits for the reconstruction of palaeogeographical situation. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Abstracts of Reports for the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius University, Vilnius, p. 51-52.

Kaljo, D., Orviku, K., 1960: Istoriâ geologičeskogo razvitiâ i paleogeografiâ territorii Èstonii [История геологического развития и палеогеография территории Эстонии]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR. Gosgeoltehizdat, Moskva, p. 231-250.

Põlma, L., 1973: Osobennosti strukturno-facial'nyh zon Baltijskogo bassejna v ordovike [Особенности структурно-фациальных зон Балтийского бассейна в ордовике]. Facii i geohimiâ karbonatnyh otloženij, Leningrad-Tallinn, p. 34-36.

Veber, K., 1974: Vegetational history of the Endla mire system. In: Kumari, E. (ed.). Estonian Wetlands and their Life. Valgus, Tallinn, p. 160-182.

Orviku, Karl, 1961: Antropogeeni (kvaternaari) stratigraafia ja paleogeograafia küsimusi Eestis. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Eesti NSV TA Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 57-69.

Saarse, L., Pirrus, E., 1988: Lithology and formation of the Estonian varved clays. Estonia. Geographical researches, Tallinn, p. 73-83.

Habicht, H.-L., 2015: Antsülusjärve ja Litoriinamere paleogeograafia Tolkuse-Rannametsa piirkonnas setete ja aerolaserskanneerimise kõrgusandmete alusel. Eesti Geograafia Seltsi Publikatsioonid, Tallinn, p. 37-59.

Linkrus, E., 1994: Maastikuüksuste kujunemisest (Põhja-Eesti rannikuala näitel). Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 28. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 102-122.

Punning, J.-M., 1994: Aktualismiprintsiibi rakendamisest paleogeograafilistes uuringutes. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 28. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 86-93.

Einasto, R., 1995: Liivi keele omapärast Baltika arenguloos. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 23-32.

Puura, I., 1991: Eesti karbifosforiidi tekke paleobioloogilisi aspekte. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 65-67.

Mens, K., 1991: Eesti ala geoloogiline areng Kambriumis. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 36-38.

Einasto, R., Murdmaa, I., 1991: Balti varapaleosoilisest paleookeanoloogiast. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 34-36.

Nielsen, A. T., Meidla, T., 2004: Late Ordovician sea level changes in the Oslo area and Estonia: tie-points and problems. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 73-74.

Rõõmusoks, A., Männil, Ralf, 1958: O paleogeografii ordovika severo-zapada Russkoj platformy [О палеогеографии ордовика северо-запада Русской платформы]. Tezisy dokladov naučnoj sessii, posvâŝennoj 50-j godovŝine so dnâ smerti akademika F. B. Šmidta. Tartu, 8-10 sentâbrâ 1958 goda, Tallinn, p. 9-11.

Nestor, H., 1990: Basin development and facies models. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 33-36.

Nestor, H., 1996: Balti basseini areng Ordoviitsiumi ja Siluri ajastul. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti teadlaste kongress 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Ettekannete kokkuvõtted. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 218-218.

Einasto, R., Nestor, H., 1973: Obŝaâ shema facial'noj zonal'nosti Baltijskogo bassejna v silure i ee paleogeografo-sedimentologičeskaâ interpretaciâ [Общая схема фациальной зональности Балтийского бассейна в силуре и ее пaлеогеографо-седиментологическая интерпретация]. Facii i geohimiâ karbonatnyh otloženij, Leningrad-Tallinn, p. 38-40.

Dronov, A., 2004: Magnitude of sea-level changes in the Ordovician of Baltoscandia. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 21-22.

Pirrus, E., 1983: The role of the palaeogeographic factor in the development of associations of clay minerals in Vendian and Cambrian basins in the North Baltic [Палеогеографический контроль формирования ассоциаций глинистых минералов в бассейнах венда и кембрия Северной Прибалтики]. In: Viiding, H. (ed.). Terrigenous Minerals of the Baltic Sedimentary Rocks. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 76-91.

Einasto, R., Abushik, A., Kaljo, D., Koren’ T., Modzalevskaja, T., Nestor, H., 1986: Silurian sedimentation and fauna of the East Baltic and Podolian marginal basins, a comparison [Особенности силурийского осадконакопления и ассоциаций фауны в краевых бассейнах Прибалтики и Подолии]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 65-72.

Einasto, R., 1986: Main stages of development and facies models of the East Baltic Silurian pericontinental basin [Основные стадии развития и фациальные модели силурийского краевого бассейна Балтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 37-54.

Männil, Ralf, 1958: Stratigraphy and paleogeography of the Oandu Stage (DIII) of Estonia [Стратиграфия и палеогеография оандуского горизонта (DIII) в Эстонии]. Tezisy dokladov naučnoj sessii, posvâŝennoj 50-j godovŝine so dnâ smerti akademika F. B. Šmidta. Tartu, 8-10 sentâbrâ 1958 goda, Tallinn, p. 34-37.

Rõõmusoks, A., 1960: The stratigraphy and paleogeography of the Ordovician in Estonian SSR [Стратиграфия и палеогеография ордовика Эстонской ССР]. International Geological Congress, XXI session. Reports of Soviet geologists. Problem 7, Leningrad, p. 53-70.

Bekker, H., 1925: Lühike ülevaade Eesti geoloogiast (Eozoiline ja paleozoiline ladekond). Eesti Loodus. Äratrükk koguteosest Eesti, Tartu, p. 31-61.