Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (37)

Liivrand, E., 1971: Palinologičeskaâ harakteristika poslemikulinskih otloženij razreza Otepâ (Ûgo-Vostočnaâ Èstoniâ) [Палинологическая характеристика послемикулинских отложений разреза Отепя (Юго-Восточная Эстония)]. Palinologičeskie issledovaniâ v Pribaltike. Zinatne, Riga, p. 57-66.

Bolikhovskaya, N., Molodkov, A., 2006: Dynamics of palaeoenvironmental changes from about 39 KA to 33 KA BP as derived from the detailed IR-OSL and palynological studies of the Voka key section, NE Estonia. In: Johansson, P., Lunkka, J.-P., Sarala, P. (ed.). Late Pleistocene glacigenic deposits in the central part of the Scandinavian ice sheet: Abstracts. The INQUA Peribaltic Group Field Symposium in Finland, September 11.-15. 2006. Geological Survey of Finland, Rovaniemi, p. 9-9.

Poska, A., Saarse, L., Koppel, K., Nielsen, A. B., Avel, E., Vassiljev, J., Väli, V., 2014: The Verijärv area, South Estonia over the last millennium: A high resolution quantitative land-cover reconstruction based on pollen and historical data. Review of Palaeobotany and Palynology, 207, 5-17. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2014.04.001

Ilves, E., Sarv, A., Räbovõitra, E., 1973: Männi leviku ajaloost Eestis. Eesti Loodus, 6, 355-356.

Kask, J., Raukas, A. (toim), 1992: Paul William Thomson. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-44.

Liivrand, E., 1998: Jäävaheaegade soosetted rändpankadena. Eesti Loodus, 1, 43-45.

Liivrand, E., 1972: Primenenie sporovo-pyl'cevogo analiza dlâ obosnovaniâ biostratigrafičeskogo rasčleneniâ plejstocenovyh otloženij Èstonii [Применение спорово пыльцевого-анализа для обоснования биостратиграфического расчленения плейстоценовых отложений Эстонии], Tallinn, p. 1-33.

Veber, K., 1965: O geologii torfânyh mestoroždenij severo-vostočnoj Èstonii [О геологии торфяных месторождений северо-восточной Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-28.

Ilves, E., Mäemets, H., 1987: Results of radiocarbon and palynological analyses of coastal depositsof lakes Tuuljärv and Vaskna. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone III. Mires and Lakes, III. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 108-130.

Liivrand, E., 1990: Methodical problems of Pleistocene palynostratigraphy [Методические проблемы палиностратиграфии плейстоцена]. In: Raukas, A. (ed.). Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-176.

Punning, J.-M., 1994: Methods. In: Punning, J.-M. (ed.). The influence of natural and anthropogenic factors on the development of landscapes. The results of a comprehensive study in NE Estonia. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 18-23.

Koff, T., 1986: O primenenii metodov matematičeskoj statistiki dlâ stratifikacii ozerno-bolotnyh otloženii melkih zamknutyh vpadin po palinologičeskim dannym [О применении методов математической статистики для стратификации озерно-болотных отложении мелких замкнутых впадин по палинологическим данным]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Talinn, p. 71-74.

Martma, T. A., Pirrus, R. O., Punning, J.-M. K., 1986: Sporovo-pyl'cevye i izotopno-geohimičeskie issledovaniâ zaležej ozernoj izvesti [Спорово-пыльцевые и изотопно-геохимические исследования залежей озерной извести]. In: Davydova, N. N., Kvasov, D. D., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ sovremennyh ozer. Tezisy dokladov VII Vsesoûznogo simpoziuma po istorii ozer. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad-Tallinn, p. 56-57.

Veber, K., 1966: Millal tekkisid Eesti sood?. Eesti Loodus, 5, 296-298.

Mäemets, 1986: On palynological analysis of deposits from the banks of small lakes (after the example of Haanian Upland in the SE of Estonia). In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Abstracts of Reports for the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius University, Vilnius, p. 46-48.

Veber, K., 1963: Palünoloogia arengust ja probleemidest. Eesti Loodus, 3, 136-142.

Koff, T. A., 1983: Primenenie palinologičeskogo metoda dlâ izučeniâ razvitiâ prirodnyh i prirodno-tehnogennyh geoèkosistem [Применение палинологического метода для изучения развития природных и природно- техногенных геоэкосистем]. Meždunarodnaâ konferenciâ: Problemy golocena (tezisy dokladov), Tbilissi, p. 63-64.

Liivrand, E., Kessel, H., Veber, K., 1993: Palünoloogilistest uurimistest Eestis. In: Viiding, H., Raukas, A. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IX. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 56-72.

Heinsalu, A., Veski, S., 1991: Ermistu järve arengust. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 14-18.

Karukäpp, R., 1991: Läänemeremaade koostööst hilispleistotseeni paleogeograafia uurimisel. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 55-56.

Blieck, A., Candilier, A.-M., Loboziak, S., Mark-Kurik, E., 1996: Palynological study of the Devonian series of the East Baltic area: preliminary results from the Gauja Regional Stage at Küllatova, Estonia. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 18-19.

Kangur, M., 2005: Palynostratigraphy of Holocene lake sediments on the Otepää Heights, southern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 1, 52-68.

Miidel, A., Hang, T., Pirrus, R., Liiva, A., 1995: On the development of the southern part of Lake Peipsi in the Holocene. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 1, 33-44.

Pirrus, R., Hang, T., Liiva, A., 1993: On the geological development of the Väike-Emajõgi valley and the southern part of Lake Võrtsjärv. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 1, 28-37.

Kessel, H., Saarse, L. Vishnevskaya, E., 1986: The development of the coastal Lake Käsmu (North-Estonia). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 2, 83-88.

Kessel, H., Saarse, L., Vishnevskaya, E., Sinisalu, R., 1986: Geological development of Lake Ülemiste (Tallinn, Estonian SSR). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 1, 35-41.

Klimanov, V., Koff, T., Punning, J.-M., 1984: Reconstruction of the palaeoclimatic conditions during the Holocene Subatlantic Stage, based on the palynological data from Nigula Bog (SW Estonia). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 166-168.

Kessel, H., Saarse, L., Sinisalu, R., Utsal, K., 1982: Geological development of Lake Kahala. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 1, 15-28.

Kessel, H., 1980: The age of the bottom deposits from the West-Estonian Archipelago of the Baltic Sea, on the basis of palynological data. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 1, 17-23.

Liivrand, E., Saarse, L., 1976: Geological and palynological investigation of Upper Pleistocene intermorainic deposits at Peedu. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 4, 334-342.

Liivrand, E., 1972: Die palynologische Charakteristik und Korrelation der Interglazialablagerungen des Profils von Karuküla. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 4, 358-367.

Männil, Reet, Pirrus, R., 1963: Late glacial deposits in the profiles of Haljala and Võru. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XII, 95-105.

Orviku, L., 1958: Sovremennoe sostoânie palinologičeskih issledovanij v Èstonskoj SSR [Современное состояние палинологических исследований в Эстонской ССР]. Tezisy dokladov naučnoj sessii, posvâŝennoj 50-j godovŝine so dnâ smerti akademika F. B. Šmidta. Tartu, 8-10 sentâbrâ 1958 goda, Tallinn, p. 43-44.

Poska, A., Königsson, L.-K., 1996: Traces of Mesolithic Land-use in a Pollen Diagram from the Arusoo Mire at Kunda. PACT 51, p. 304-317.

Bartosh, T., 1976: Process of carbonate accumulation and stratigraphic position of carbonate deposits in Holocene section in the European part of the USSR [Палинологические исследования в изучении континентальных и донных отложений Прибалтики и Балтийского моря]. In: Bartosh, T. (ed.). Palynology in continental and marine geologic investigations. Zinatne, Riga, p. 23-46.

Pirrus, R., 1971: About results of spore-and-pollen quantitative analysis of plant species when investigating late-glacial deposits [О результатах количественного видового анализа пыльцы и спор при изучении позднеледниковых отложений на примере разреза Визусти (Южная Эстония)]. Palinologičeskie issledovaniâ v Pribaltike. Zinatne, Riga, p. 127-133.

Liivrand, E., 1976: Rebedded pollen and spores in Pleistocene deposits and their role in stratigraphy [Переотложенные пыльца и споры в плейстоценовых отложениях и их роль в стратиграфии]. Palynology in continental and marine geologic investigations. Zinatne, Riga, p. 166-178.