Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (25)

Türk, K., 1998: Kambriumi-Vendi põhjaveekompleksi vee kvaliteedist Tallinnas. Keskkonnatehnika, 5, 4-5.

Savitskaja, L., 2001: Harju maakonna põhjavee kvaliteet. Keskkonnatehnika, 3, 10-11.

Perens, R., 1989: Pandivere veerikkus hüdrogeoloogi pilguga. Eesti Loodus, 8, 482-487.

Sokolover, A., 1970: Dependences between the quality indices of oil shale. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 3, 234-237.

Kotlukov, V. A., 1968: Kačestvennaâ harakteristika [Качественная характеристика]. Geologiâ mestoroždenij uglâ i gorûčih slancev SSSR. Tom 11. Gorûčie slancy SSSR. Nedra, Moskva, p. 72-77.

Mikalauskas, V., Ivanova, Z., Karise, V., Konyahova, T., Tratsevski, G., 1981: Gidrogeohimičeskie issledovaniâ kačestva podzemnyh vod Pribaltiki [Гидрогеохимические исследования качества подземных вод Прибалтики]. Metody issledovaniâ zagrâzneniâ podzemnyh vod Pribaltiki, Vilnius, p. 14-17.

Reinvald, I., 1927: Özeli (Saaremaa) saare lubjakivid ja dolomiidid [Известняки и доломиты о-ва Ёзеля (Сааремаа)], EGF:4. Geoloogiafond. https://doi.org/10.15152/GEO.495

Pogrebov, N., 1923: Lühiülevaade Eesti Vabariigi geoloogilisest ehitusest ja mineraalsetest rikkustest [Краткий очерк геологического строения и минеральных богатств Эстонской Республики], EGF:2. Geoloogiafond. https://doi.org/10.15152/GEO.486

Tšeban, E., 1975: Eesti NSV põhjavesi ja selle kasutamine. Valgus, Tallinn, p. 1-167.

Aun, M., 2004: Järvamaa põhjavee kaitse: Pandivere - huvitav veemajanduspiirkond, p. 45-49.

Marandi, A., 2008: Natural chemical composition of groundwater as a basis for groundwater management in the Cambrian-Vendian aquier system in Estonia. Tartu University Press, Tartu, p. 1-116.

Kirsimäe, K., 2015: Eesti fosforiiditoorme kvaliteet ja kasutamise perspektiiv. In: Bauert, H., Soesoo, A., Hade, S. (ed.). Strategic raw materials of Estonia, Tallinn, p. 44-45.

Tamm, I., Kink, H., Metsur, M., Metslang, T., 1993: Vee kvaliteedi kujunemine. In: Maastik, A., Oraspõld, A., Raukas, A. (ed.). Pandivere Riiklik Veekaitseala, Jyväskylä, p. 26-58.

Vallner, L., 1996: Groundwater. In: Raukas, A. (ed.). Estonian environment: past, present and future. Ministry of the Envieonment of Estonia, Tallinn, p. 60-71.

Tallinn, K., Pirrus, E., 1992: Eesti savivarud. Uurimine, paiknemine, kvaliteet. Teaduskonverents Eesti savivarude ratsionaalne kasutamine Aseris 6.-7. mail 1992. a.. Keskkonnaministeerium, p. 1-2.

Lust, E., Tuuga, V., 1982: Põllumajandusreostus ja põhjavee seisund Rakvere rajoonis Pandivere kõrgustikul. In: Ratas, R. (ed.). Loodusvarade kasutamine ja keskkonnakaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 57-62.

Loopmann, A., 1982: Rakvere rajooni sood. In: Ratas, R. (ed.). Loodusvarade kasutamine ja keskkonnakaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 55-57.

Kink, H., 1982: Hüdrogeoloogilistest tehistingimustest Rakvere rajoonis. In: Ratas, R. (ed.). Loodusvarade kasutamine ja keskkonnakaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 41-50.

Vallner, L., 1993: Problems of groundwater quality management in Estonia. GQM 93. International Conference on Groundwater Quality Management. Abstracts, Tallinn, p. 72-72.

Erg, K., Punning, J.-M., 1993: The influence of oil-shale mining on the groundwater resources and quality. GQM 93. International Conference on Groundwater Quality Management. Abstracts, Tallinn, p. 11-11.

Vallner, L., 1994: Problems of groundwater quality management in Estonia. In: Kovar, K., Soveri, J. (ed.). Groundwater Quality Management. IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire UK, p. 449-460.

Vallner, L., 1995: Põhjavee bilanss ja kvaliteet. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 311-315.

Metsur, M., 1991: Põhjavee kvaliteet põllumajandusmaal. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 89-92.

Karro, E., Hiiob, M., 2003: Raud joogivee kvaliteeti mõjutava tegurina Võrumaal. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 18-21.

Kiipli, T., 2005: Maavarade keemilise kvaliteedi andmekogu (1 kd). Eesti Geoloogiakeskuse aastaraamat 2004. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 34-35.