Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (85)

Lutt, J., Orviku, Kaarel, Kask, J., 1982: On investigation of the bottom sediments in Väinameri-Moonsund area. Baltica, 7, 147-152.

Heinsalu, A., 1996: Sediment stratigraphy and chemistry of Lake Maardu, North Estonia. PACT 51, p. 160-173.

Bartosh, T., 1976: Process of carbonate accumulation and stratigraphic position of carbonate deposits in Holocene section in the European part of the USSR [Палинологические исследования в изучении континентальных и донных отложений Прибалтики и Балтийского моря]. In: Bartosh, T. (ed.). Palynology in continental and marine geologic investigations. Zinatne, Riga, p. 23-46.

Kessel, H., Pork, M., 1971: On the biostratigraphy on bottom sediments of the Baltic Sea in Estonia. Palynological Investigations in the Baltic. Zinatne, Riga, p. 98-110.

Hang, T., Kalm, V., Miidel, A., 1999: Bottom deposits of Lake Peipsi - pilot study. In: KIrsimäe, K., Ainsaar, L. (ed.). Field symposium on Pleistocene stratigraphy and glacial chronology; Southern Estonia; 18.-23.05.1999. Abstract Volume. Tartu University, Tartu, p. 9-10.

Saarse, L., 1997: Small lakes. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 286-289.

Raukas, A., Tavast, E,, 1997: Lake Võrtsjärv. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 283-285.

Lutt, J., 1980: Sostav, zakonomernosti rasprostraneniâ donnyh osadkov i osnovnye čerty sovremennogo osadkoobrazovaniâ v Vâjnameri (Baltijskoe more) [Состав, закономерности распространения донных осадков и основные черты современного осадкообразования в Вяйнамери (Балтийское море)]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-24.

Veski, S., Heinsalu, A., Koppel, K., 2003: Lehitsedes esimesi lehekülgi Rõuge järvemuda raamatust. Eesti Loodus, 1, 6-11.

Pirrus, R., Raukas, A., 1984: Uusi andmeid Võrtsjärve geoloogiast. In: Haberman, J. (ed.). Võrtsjärve ökosüsteemi seisund. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 15-20.

Raukas, A., 2008: Peipsi põhjasetete koostis ja kujunemine. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 93-99.

Hang, T., Miidel, A., 2008: Põhjasetete paksus ja stratigraafiline liigestus. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 83-92.

Miidel, A., Raukas, A., 1999: Peipsi nõgu ja selle arengulugu. In: Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium, Tallinn, p. 5-10.

Hang, T., Miidel, A., Kalm, V., 2002: Soopuuriga Peipsil. Eesti Loodus, 7/8, 34-38.

Miidel, A., Hang, T., 2002: Tuntud ja tundmatu Peipsi põhi. Eesti Loodus, 6, 14-17.

Kimmel, K., Pirrus, R., 1999: Lake deposits. Stratigraphy. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 61-67.

Raukas, A. V., Pirrus, R. O., Rähni, E. E., 1979: Sostav i osobennosti formirovaniâ donnyh osadkov Čudsko-Pskovskogo ozera [Состав и особенности формирования донных осадков Чудско-Псковского озера]. Istoriâ ozer SSSR v pozdnem kajnozoe. Materialy k V Vsesoûznomu simpoziumu. Čast' I, Irkutsk, p. 47-50.

Veber, K., 1973: Põhjasetete geoloogiast ja levikust. In: Timm, T. (koost., toim) (ed.). Võrtsjärv. Valgus, Tallinn, p. 33-36.

Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (toim), 2004: Lake Võrtsjärv. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Lake Võrtsjärv. Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn, p. 1-463.

Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (toim), 2003: Võrtsjärv. Loodus, aeg, inimene. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 1-534.

Kimmel, K., Pirrus, R. O., Raukas, A. V., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Vozrast i stratigrafičeskoe rasčlenenie donnyh otloženij [Псковско-Чудское озеро: Возраст и стратиграфическое расчленение донных отложений]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 146-148.

Raukas, A. V., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Donnye otloženiâ kak poleznye iskopaemye [Псковско-Чудское озеро: Донные отложения как полезные ископаемые]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 150-151.

Raukas, A. V., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Donnye otloženiâ: granulometričeskij i veŝestvennyj sostavy [Псковско-Чудское озеро: Донные отложения: гранулометрический и вещественный составы]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 141-146.

Väling, P., 1993: Elemendid Tallinna lahe põhjas. Eesti Loodus, 11/12, 407-408.

Saarse, L., 1987: Lithology and classification of the bottom deposits of the Estonian lakes [Литология и классификация донных отложений озер Эстонии]. Holocene carbonate deposits of Nechernosemlya, Perm, p. 109-118.

Raukas, A., Tavast, E., 1990: Võrtsjärv. Nõo geoloogiline ehitus ja järve arengulugu. Eesti Loodus, 11, 697-706.

Kiipli, T., 1990: Settetoruga Läänemerel. Eesti Loodus, 1, 50-57.

Raukas, A., 1997: Holocene environmental variations on the Haanja Heights, SE Estonia. Quaternary deposits and neotectonics in the area of Pleistocene glaciations. Abstract volume of the field symposium. Academy of Sciences of Belarus, Minsk, p. 59-59.

Kask, J., 1981: O himičeskom sostave donnyh osadkov Vâjnameri (Baltijskoe more) [О химическом составе донных осадков Вяйнамери (Балтийское море)]. In: Raukas, A. (ed.). Novye metody v geologii Èstonii. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 35-48.

Saarse, L., Veski, S., Rajamäe, R., Sarv, A., Heinsalu, A., 1990: Geology of Lake Maardu [Геология озера Маарду]. In: Raukas, A. (ed.). Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-32.

Lutt, J., 1985: Bottom deposits of the Väinameri Sea. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-239.

Rähni, E., Tavast, E., 1981: The bedrock relief of the Pihkva-Peipsi depression and its role in the distribution of bottom sediments [Рельеф коренных пород в Псковско-Чудской впадине и его роль в распределении донных отложений]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 127-133.

Paap, Ü., , Veski, R., Palu, V., 1981: On the geology of the Lahepera Lake and the composition of its deposits [O геологии озера Лахепера и составе его отложений]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 94-115.

Pirrus, R., Tassa, V., 1981: On the sapropel layer at Värska [Геология месторождения сапропеля в заливе Вярска]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 82-93.

Davydova, N., 1981: Diatoms in sediment cores from Lake Pihkva-Peipsi [Диатомовые водоросли в колонках донных отложений Псковско-Чудовского озера]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 74-81.

Davydova, N., 1981: Diatoms of recent bed sediments in Pihkva-Peipsi Lake [Диатомовые водоросли в поверхностном слое донных отложений Псковско-Чудовского озера]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 56-73.

Pirrus, R., 1981: Characteristics of pollen and spore spectra of the upper layer of bottom sediments in Lake Pihkva-Peipsi [Особенности формирования спорово-пыльцевых спектров поверхностного слоя донных отложений Псковско-Чудовского озера]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 42-55.

Raukas, A., 1981: On the lithological composition of bottom deposits in the Pihkva-Peipsi Lake [О вещественном составе донных отложений Псковско-Чудовского озера]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 23-41.

Raukas, A., Rähni, E., 1981: Structural types of Pihkva-Peipsi bottom sediments and the peculiarities of their formation [Структурные типы донных отложений Псковско-Чудовского озера и особенности их формирования]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 7-22.

Raukas, A. (ed), 1981: Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake [Донные отложения Псковско-Чудовского озера]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-160.

Saarse, L., 1994: Bottom deposits of small Estonian lakes [Донные отложения малых озер Эстонии]. In: Kvasov, D. (ed.). Bottom deposits of small Estonian lakes. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-230.

Sakson, M., 1993: Diatoms in bottom deposits of the Gulf of Finland [Ränivetikate levikust Soome lahe põhjasetteis]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 103-104.

Lutt, J., Popova, L., 1993: Mineral composition of bottom deposits [Põhjasetete mineraalkoostis]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 117-138.

Kask, J., 2001: Haapsalu lahe ökogeoloogilistest aspektidest. Estonia Maritima, 5, 257-268.

Lutt, J., 1979: Väinamere põhjasetted. Eesti Loodus, 1, 38-41.

Hang, T., Miidel, A., Noormets, R., Flodén, T., Bjerkéus, M., 2000: Distribution and thickness of the Holocene lacustrine deposits in Lake Peipsi as recorded from seismic profiling and corings. In: Shogenova, A., Vaher, R. (ed.). Geophysics in the Baltic Region: problems and prospects for the new millennium. International conference. Abstracts & excursion guide. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 18-19.

Kessel, H., 1976: Läänemere põhjasetete vanus. Eesti Loodus, 3, 155-160.

Lutt, J., 1986: Bottom sediments of the Väinameri. International symposium: Evolution and dynamics of seacoasts in conditions of relative sea level oscillation. Aug. 20-26, 1986. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 58-59.

Kask, J. K., 1990: Vozdejstvie čeloveka na vodnye èkosistemy na primere izučeniâ donnyh otloženij oz. Suurlaht (o. Saaremaa) [Воздействие человека на водные экосистемы на примере изучения донных отложений оз. Суурлахт (о. Сааремаа)]. In: Miidel, A. M., Molodkov, A. N. (ed.). Četvertičnyj period: metody issledovaniâ, stratigrafiâ i èkologiâ. VII Vsesoûznoe soveŝanie. Tezisy. Tom II, II, Tallinn, p. 54-55.

Saarse, L., Višnevskya, E., Sarv, A., Rajamäe, R., Vassiljev, J., Hang, T., Kimmel, K., 1988: Geologičeskoe razvitie ozera Karuârv [Геологическое развитие озера Каруярв]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov: tezisy dokladov ezisy rabočego soveŝ. stran-členov SÈV. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 119-122.

Saarse, L., Višnevskya, E., Rajamäe, R., Sarv, A., Kimmel, K., 1988: Geological development of Lake Tänavjärv [Геологическое развитие озера Тянавъярв]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov: tezisy dokladov rabočego soveŝ. stran-členov SÈV. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 78-80.

Lutt, J., 1988: K litostratigrafii donnyh osadkov Finskogo zaliva [К литостратиграфии донных осадков Финского залива]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 54-55.

Kalm, V., Aruväli, J., 1988: Metodičeskie osobennosti rentgendifraktoietričeskogo analiza donnyh otloženij Baltijskogo morâ [Методические особенности рентгендифрактоиетрического анализа донных отложений Балтийского моря]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 44-45.

Kessel, H., Saarse, L., 1981: Paleolimnologiâ pribrežnego ozera Kahala [Палеолимнология прибрежнего озера Кахала]. In: Raukas, A. (ed.). Korrelâciâ nad- i podvodnyh otloženij i form rel'efa Ûžnoj i Srednej Baltiki (Tezisy dokladov). ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 37-40.

Saarse, L., 1986: O klassifikacii ozernyh vpadin i otloženij [О классификации озерных впадин и отложений]. In: Davydova, N. N., Kvasov, D. D., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ sovremennyh ozer. Tezisy dokladov VII Vsesoûznogo simpoziuma po istorii ozer. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad-Tallinn, p. 53-55.

Saarse, L. A., Sarv, A. A., Karin, J., 1983: Osobennosti formirovaniâ ozernyh otloženij v kamovom landšafte na primere kamovogo polâ Illuka (S-V Èstoniâ) [Особенности формирования озерных отложений в камовом ландшафте на примере камового поля Иллука (С-В Эстония)]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 173-174.

Lõokene, E. A., 1983: Pozdnelednikovye i golocenovye ozernye otloženiâ Èstonskoj SSR, ih veŝestvennyj sostav i izmeneniâ vo vremeni [Позднеледниковые и голоценовые озерные отложения Эстонской ССР, их вещественный состав и изменения во времени]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 125-126.

Pirrus, R., Raukas, A. V., 1983: Donnye otloženiâ i geologičeskoe razvitie ozera Vyrtsârv [Донные отложения и геологическое развитие озера Выртсъярв]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom I. Eesti NSV Teduste Akadeemia, Tallinn, p. 152-153.

Saarse, L., 1986: On the significance of the bottom sediment composition in small Estonian lakes. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Abstracts of Reports for the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius University, Vinius, p. 117-117.

Rubel, M., Stumbur, H., 1961: Veealusest uurimistööst Eesti NSV-s. Eesti Loodus, 4, 237-241.

Raukas, A., 1989: Some topical problems in the history of the Baltic Sea according to the materials from the Estonian territory. In: Raukas, A. (ed.). International Meeting: Protection and evolution of seacoasts. Excursion guide and abstracts. Sept. 17-23, 1989. Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 65-66.

Jaani, A., Raukas, A., 1995: Peipsi. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 245-266.

Raukas, A., Punning, J.-M., Tavast, E., 2008: On the formation of the bottom deposits of Lake Peipsi, in north-eastern Europe. In: Roosaare, J., Mander, Ü. (ed.). Estonia. Geographical studies, 10, Tartu, p. 121-132.

Heinsalu, A., Veski, S., 1991: Ermistu järve arengust. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 14-18.

Vaasma, T., Terasmaa, J., 2010: Peipsi järve pindmiste põhjasetete uuringud aastatel 2006-2009. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 37, Tallinn, p. 117-130.

Kask, J., Lutt, J., Orviku, Kaarel, 1977: Mõnda Väinamere idaosa põhjasetetest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1975/76. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 63-74.

Rennel, G., 1991: Soome lahe lõunaosa põhjasetete stratigraafia mõningaid aspekte. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 50-51.

Saarse, L., Poska, A., 1996: Lake Kahala. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 129-132.

Veski, S., Heinsalu, A., 1996: Lake Maardu. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 126-128.

Saarse, L., 1996: Lake Ülemiste. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 122-125.

Hang, T., Miidel, A., Kalm, V., Kimmel, K., 2001: New data on the distribution and stratigraphy of the bottom deposits of Lake Peipsi, eastern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 4, 233-253.

Saarse, L., Liiva, A., 1995: Geology of the Äntu group of lakes. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 119-132.

Saarse, L., Veski, S., Heinsalu, A., Rajamäe, R., Martma, T., 1995: Litho- and biostratigraphy of Lake Päidre, South Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 1, 45-59.

Noormets, R., 1994: Quaternary deposits in the Baltic Sea west of Estonia: Preliminary results of a seismic reflection survey. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 1, 18-31.

Sandgren, P., 1993: Preliminary results and interpretations of mineral magnetic analyses of a Holocene sediment succession from Lake Maardu near Tallinn, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 2, 70-81.

Lutt, J., Tammik, P., 1992: Bottom sediments of Tallinn Bay. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 2, 81-87.

Davydova, N., Kimmel, K., 1991: Palaeogeography of L. Peipsi on the basis of biostratigraphical studies of bottom sediments. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 16-23.

Saarse, L., Vishnevskaya, E., Sarv, A., Rajamäe, R., 1989: The evolution of Lake Tänavjärv. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 4, 167-175.

Raukas, A., Tavast, E., Kalm, V., 1988: Bottom and coastal deposits of Lake Lämmijärv. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 3, 103-113.

Kessel, H., Saarse, L. Vishnevskaya, E., 1986: The development of the coastal Lake Käsmu (North-Estonia). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 2, 83-88.

Kessel, H., Saarse, L., Vishnevskaya, E., Sinisalu, R., 1986: Geological development of Lake Ülemiste (Tallinn, Estonian SSR). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 1, 35-41.

Saarse, L., Kärson, J., 1982: Sedimentational pecularities of the lakes Elistvere, Prossa and Pikkjärv. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 2, 62-68.

Kessel, H., Saarse, L., Sinisalu, R., Utsal, K., 1982: Geological development of Lake Kahala. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 1, 15-28.

Kessel, H., 1980: The age of the bottom deposits from the West-Estonian Archipelago of the Baltic Sea, on the basis of palynological data. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 1, 17-23.

Lutt, J., 1976: On the distribution of heavy minerals in grain size fractions in the upper stratum of the bottom deposits in the eastern part of the Väinameri. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 25, 1, 66-77.