Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (46)

Donner, J. J., 1966: A comparison between the Late-glacial and Post-glacial shore-lines in Estonia and south-western Finland. Societas Scientiarum Fennica. Commentationes Physico-Mathematicae, 31, 11, .

Dolukhanov, P. M., Vigdorchik, M. E., Znamenskaya, O. M., Sammet, E. J., 1967: Local differencis in vegetational evolution of Northern Europe and the problem of dating of stone age cultures [Локальные различия в развитии растительности Северной Европы в поздне- и послеледниковое время и проблема датировки археологических культур]. Baltica, 3, 251-271.

Amon, L., Saarse, L., 2010: Postglacial palaeoenvironmental changes in the area surrounding Lake Udriku in North Estonia. Geological Quarterly, 54, 1, 85-94.

Nikonov, A. A., Miidel, A. M., 2003: Discovery of seismogenic deformations in the postglacial deposits at the southern coast of the Gulf of Finland [Обнаружение сейсмогенных деформаций в послеледниковых отложениях на южном побережье Финского залива]. Doklady Akademii Nauk SSSR, 390, 6, 799-804.

Nikonov, A. A., Miidel, A. M., 2003: Discovery of seismogenic deformations in the postglacial deposits at the southern coast of the Gulf of Finland. Doklady Earth Sciences, 391, 5, 641-646.

Tavast, E., 1989: Eesti pinnamood jääaja lõpul. Eesti Loodus, 7, 465-471.

Kalm, V., Kadastik, E., 2001: Waterlain glacial diamiction along the Palivere ice-marginal zone on the West Estonian Archipelago, eastern Baltic Sea. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 2, 114-127.

Hang, T., Kokovkin, T., 1999: Simulation of the post-glacial Baltic Sea shorelines on Hiiumaa Island, West estonian Archipelago. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 2, 99-109.

Kessel, H., Miidel, A., 1973: On the late and post-glacial crustal movements in Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 3, 257-264.

Jaanusson, V., 1944: Über die postglaziale Entwicklung der Insel Vormsi in Estland. Bulletin of the Geological Society of Finland, 132, 86-91.

Rätsep, L., Truu, A., Veber, K., 1956: Saaremaa soodest ja nende kasutamisperspektiividest. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Biol., 3, 211-224.

Thomson, P., 1930: Das Spät- und Postglacial in Estland. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 36, 191-193.

Ludwigs, J. G., 1876: Kurze Zusammenstellung der geologischen Verhältnisse und des Verlaufs der quartären Diluvial-Schichten in den Ostseeprovinzen Russlands. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 4, 1, 135-156.

Schmidt, Fr., 1871: O posletretičnyh osadkah v Èstlândii i sravnenie ih s podobnymi že osadkami Švecii [О послетретичных осадках в эстляндии и сравнение их с подобными же осадками Швеции]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 2, 1, LXX-LXXVI.

Schmidt, Fr., 1897: Istoriâ razvitiâ Baltijskogo morâ v poslelednikovuû èpohu po G. De Geeru. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 28, 1, 68-71.

Schmidt, Fr., 1889: O poslelednikovyh beregovyh otloženiâh s Ancylus i Limnaeus [O послеледниковых береговых отложениях с Ancylus и Limnaeus]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 20, III-IV.

Schmidt, Fr., 1884: Predvaritel'nyj otčet ob issledovaniâh, proizvedennyh letom 1883 goda po poručeniû Geologičeskogo komiteta [Предварительный отчет об исследованиях, произведенных летом 1882 года по поручению Геологического комитета]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 3, 1, 21-36.

Schmidt, Fr., 1877: O raspredelenii morâ vnutri Èstlândii i na ostrov Èzel' v poslelednikovyj period [О распределении моря внутри Эстляндии и на остров Эзель в послеледниковый период]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 8, 1-2.

Schmidt, Fr., 1884: Einige Mittheilungen über die gegenwärtige Kenntniss der glacialen und postglacialen Bildungen im silurischen Gebiet von Ehstland, Oesel und Ingermanland. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 36, 2, 248-273.

Orviku, Karl & Orviku, Kaarel, 1969: Über die Beständigkeit der Entwicklung der Küsten im estländischen Küstengebiet in der Spätglazialzeit, im Holozän und in der Gegenwart. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 2, 128-139.

Sohar, K., 2006: Karpvähilised - võimalus selgitada järvede arengulugu. Eesti Loodus, 1, 20-23.

Rumma, J., 1924: Hilis- ja peale-jääaja geokronoloogia. Loodus, III, 2, 65-82.

Schmidt, Fr., 1885: Nachträgliche Mitteilungen über die Glacial- und Postglacialbildungen in Ehstland. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 37, 2, 539-542.

Thomson, P., 1927: Metsade arenemine Eestis postglatsiaalses ajajärgus. Eesti Metsanduse Aastaraamat II, II. Akadeemiline Metsaselts, Tartu, p. 44-47.

Ilves, E., Männil, Reet, Valk, U., 1967: Jääajajärgsete metsade arenemisfaaside vanuse määramine radioaktiivse süsiniku meetodil Kuiksilla soos. Metsanduslikud uurimused, 5. Valgus, Tallinn, p. 235-244.

Laumets, L., Kalm, V., Sohar, K., 2010: Postglacial period of intensive freshwater Tufa precipitation in the region of Scandinavian glaciation. In: Lorenz, S., Lampe, R. (ed.). 12th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic Working Group. Conference Proceedings. 13.-17. September 2010 in Greifswald, Greifswald, p. 47-48.

Ilves, E. O., Sarv, A. A., 1975: Dinamika rasselenâ eli v Èstonii v poslelednikovoe vremâ [Динамика расселеня ели в Эстонии в послеледниковое время]. Sostoânie metodičeskih issledovanij v oblasti absolûtnoj geohronologii. Nauka, Moskva, p. 192-198.

Blazhtshishin, A. I., Davydova, N. N., Kessel, H. J., 1975: O pozdne- i poslelednikovyh otloženiâh glubokovodnyh vpadin Baltiki [О поздне- и послеледниковых отложениях глубоководных впадин Балтики]. Istoriâ ozer v golocene. IV Vsesoûznyj simpozium po istorii ozer. Tezisy dokladov, tom 3, Leningrad, p. 55-62.

Raukas, A., 1988: Eestimaa viimastel aastamiljonitel. Valgus, Tallinn, p. 1-280.

Hang, T., Miidel, A., 2008: Peipsi järve areng hilisjääajal ja pärast jääaega. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 57-62.

Hang, T., Miidel, A., 1999: Late- and postglacial crustal movements. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 52-56.

Raukas, A., 2007: Pinnamood ja pinnakate. In: Pae, T., Sokk, H. (ed.). Järvamaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 28-39.

Hang, T., Kalm, V., Tuuling, I., 2008: Pinnamood ja selle kujunemine. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 74-92.

Liiv, M., 2018: Application of Lake Sediment Carbon/Nitrogen Ratio in Post-Glacial Paleoenvironmental Reconstruction. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, 65/2018. TTÜ Press, Tallinn, p. 1-131.

Raukas, A., 2004: Eestimaa jääkilbi all ja pärast seda. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 294-305.

Saarse, L., Raukas, A., Ratas, U., 2002: Areng pärast jääaega. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 56-64.

Raukas, A., Hyvärinen, H., 1992: Characteristics of late- and postglacial coastal forms and deposits [Особенности образования прибрежных толщ в поздне- и послеледниковых \n водоемах Финского залива]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 247-254.

Raukas, A., 1981: O stratotipah i ètalonnyh razrezah pozdne- i poslelednikovyh otloženij Baltijskogo morâ [О стратотипах и эталонных разрезах поздне- и послеледниковых отложений Балтийского моря]. Korrelâciâ nad- i podvodnyh otloženij i form rel'efa (Tezisy dokladov)Ûžnoj i Srednej Baltiki, Tallinn, p. 28-29.

Kessel, H., Raukas, A., 1981: Geologičeskoe razvitie Baltijskogo morâ v Èstonii i korrelâciâ opornyh urovnej [Геологическое развитие Балтийского моря в Эстонии и корреляция опорных уровней]. In: Raukas, A. (ed.). Korrelâciâ nad- i podvodnyh otloženij i form rel'efa Ûžnoj i Srednej Baltiki (Tezisy dokladov). ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-11.

Poska, A., Väli, V., Kama, P., Tomson, P., Vassiljev, J., Kihno, K., 2017: Karula kõrgustiku taimkatte ning inimasustuse pärastjääaegne areng. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 42, Tallinn, p. 25-43.

Lutt, J., 1991: Soome lahe hilis- ja pärastjääaegsete setete litostratigraafia. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 47-48.

Raukas, A., 1992: Late- and Postglacial Geological Development and Human Impact in Estonia. In: Hackens, T. et al. (ed.). PACT 37. Estonia: Nature, Man and Cultural Heritage, 37, Strasbourg, p. 23-34.

Tammekann, A., 1936: Die Entwicklung der nordestländischen Kliffküste während der spät- und postglazialen Zeit. Comptes rendus du Congrès International dr Géographie Varsovie 1934, Varssavi, p. 296-299.

Raukas, A., 2002: Postglacial impact events in Estonia and their influence on people and environment. In: Koeberl, C., MacLeod, K. G. (ed.). Catastrophic events and mass extinctions: impacts and beyond. GSA Special Papers, p. 563-569. https://doi.org/10.1130/0-8137-2356-6.563

Grewingk, C., 1880: O genezise dilûvial'nyh obrazovanij Baltijskogo kraâ [О генезисе дилювиальных образований Балтийского края]. Reči i protokoly VI-go sezda russkih estestvoispytatelej i vračej : v S.-Peterburg s 20-go po 30-e dekabrâ 1879 g. / [raSezda Russkih Estestvoispytatelej i Vračej v Peterburg], St. Peterburg, p. 335-339.

Schmidt, Fr., 1869: Notiz über neuere Untersuchungen in Gebiete der Glacial- und Postglacialformation in Estland und Schweden. In: Helmersen, G. (ed.). Studien über die Wanderblöcke und die diluvialgebilde Russlands. Mémoires de l´Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 14, p. 55-59.