Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (38)

Vilo, A., 1964: Vigala savipinnastest. Eesti Loodus, 5, 318-320.

Kohv, M., 2011: Landslides in clayey soils of western Estonia. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 31. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-78.

Mets, M., 1992: Savipinnaste kandevõime hindamine. Eesti Geotehnika Ühing, Tallinn, p. 24-31.

Mets, M., Talviste, P., 1992: Nõrga savipinnase kandevõime. Eesti Geotehnika Ühing, Tallinn, p. 24-31.

Oll, K., 1980: Savipinnase kompressiooniindeksi sõltuvus veesisaldusest ja poorsustegurist. VII Eesti geotehnika konverents. Teesid, Tallinn, p. 34-34.

Oll, K., 1976: Väike-Õismäe karbonaate sisaldava savipinnase geotehnilised omadused. VI Eesti geotehnika konverentsi teesid. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 10-11.

Vilo, A., 1976: Nõrga savipinnase kokkusurutavuse hindamine. VI Eesti geotehnika konverentsi teesid. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 4-5.

Mets, M., Vilo, A., 1970: Nõrkade savipinnaste nihketugevus. IV Eesti geotehnika konverents 17.-19.06.1970. Teesid, IV. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 27-27.

Vilo, A., 1991: Nõrga savipinnase vajumite kulg Eestis. In: Masso, T. (ed.). Ehitusgeoloogia kogumik, V, V. Valgus, Tallinn, p. 107-116.

Maaring, H., Oll, K., 1976: Savipinnase nihketugevuse määramine tiivikkoonusega, p. 42-46.

Vilo, A., 1976: Ehitiste vajumine nõrkadel savipinnastel, p. 76-84.

Mets, M., Vilo, A., 1976: Nõrga savipinnase nihketugevus, p. 28-34.

Talviste, P., Kohv, M., Hang, T., Kalm, V., Rosentau, A., 2004: Occurrence and hazard of landslides in western Estonia. In: Zelčs, V., Seglinš, A. (ed.). International field symposium on quaternary geology and modern terrestrial processes. Western Latvia, september 12-17, 2004. Abstracts, Riga, p. 51-52.

Olli, V., 1970: Pinnased ehitusalusena. In: Raik, A. (ed.). Eesti NSV kompleksse territoriaalplaneerimise skeem. Kd 2. Looduslikud tingimused I, Tartu, p. 70-104.

Saarse, L., 1973: Jääjärveliste savipinnaste liigitus ja nihketugevus Lõuna-Eestis. V Eesti geotehnika konverents. Teesid. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 7-7.

Saarse, L., 1973: Lõuna-Eesti jääjärveliste savipinnaste ehitusgeoloogilised omadused. V Eesti geotehnika konverents. Teesid. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 6-6.

Kaljund, E., 1967: Viisnurga maalihe. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 19-19.

Kaljund, E., Vilo, A., 1967: Maalihkeoht Eestis. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 18-18.

Vilo, A., 1967: Nõrgad savipinnased ehitusaluses. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 5-5.

Võrk, E., Vilo, A., 1977: Lääne-Eesti nõrkade savipinnaste geotehnilised omadused. In: Masso, T. (ed.). Ehitusgeoloogia kogumik, IV, IV. Valgus, Tallinn, p. 21-34.

Saarse, L., 1977: Lõuna-Eesti jääjärveliste savipinnaste ehitusgeoloogiliste omaduste sõltuvus lasumistingimustest. In: Masso, T. (ed.). Ehitusgeoloogia kogumik, IV, IV. Valgus, Tallinn, p. 35-42.

Kaljund, E., 1967: Maalihe Pärnus 1966. aastal. Ehitusgeoloogia kogumik, II, Tallinn, p. 61-64.

Kaljund, E., Vilo, A., 1967: Maalihkeoht Eestis. Ehitusgeoloogia kogumik, II, Tallinn, p. 56-60.

Vilo, A., 1967: Nõrgad savipinnased ehitusaluses. Ehitusgeolooga kogumik, II, Tallinn, p. 20-25.

Palolill, M., 2005: Eesti savid ja savipinnased ning nende kasutatavus toorsaviehituses. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kalle Kirsimäe. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-62.

Haamer, R., 1986: Nõrkade savipinnaste konsolidatsioonimooduli määramine teimimisel [Diplomitöö. Juhendaja: M. Mets]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-35.

Talviste, P., 1984: Geotehniliste kihtide eraldamisest nõrkadest savipinnastest koosnevas ehitusaluses [Diplomitöö. Juhendaja: A. Vilo]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-55.

Peetermann, S., 1983: Kirde-Eesti mittemoreense savipinnase ehitusgeoloogiline ülevaade [Diplomitöö. Juhendaja: A. Vilo]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-96.

Künnapuu, K., 1983: Savipinnaste lõimise uurimisest ehitusgeoloogias [Diplomitöö. Juhendaja: U. Lemberg]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-54.

Raudsepp, M., 1982: Nõrk savipinnas ehitusalusena Lääne-Eesti rannikuosas ja saartel [Diplomitöö. Juhendaja: A. Vilo]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-122.

Aruväli, J., 1982: Nõrkade savipinnaste omaduste määramine surupenetratsiooniga [Diplomitöö. Juhendaja: R. Arbeiter]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-89.

Uusmaa, Anu, 1979: Savipinnase nihketugevuse määramine koonusteimiga, Tartu, p. 1-40.

Kosk, A., 1979: Tallinna Holotseeni nõrkade savipinnaste kokkusurutavus, Tartu, p. 1-63.

Murumaa, A., 1978: Hilis- ja pärastjääaegsete nõrkade savipinnaste ehitusgeoloogliline uuritus Eestis, Tartu, p. 1-53.

Talvistu, E., 1975: Vundamentide kaasmõju nõrkadel savipinnastel, Tartu, p. 1-75.

Võrk, E., 1973: Nõrkade savipinnaste lasuvustingimused Tallinnas, Tartu, p. 1-105.

Rümmel, H., 1971: Nõrga savipinnase mehhaanilistest omadustest, Tartu, p. 1-82.

Piits, T., 1971: Nõrkade savipinnaste kandevõime hindamisest, Tartu, p. 1-70.