Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (7)

Karukäpp, R., 1996: Glacial morphogenesis of the Estonian self. Geological History of the Baltic Sea. A meeting of Friends of Baltic Quaternary. Abstract volume of field symposium, September, 8-12, 1996, Vilnius, p. 42-42.

Āboltiņš, O., Mikalauskas, A., Raukas, A., 1974: Morfogenetičeskaâ klassifikaciâ predfrontal'nyh vodno-lednikovyh obrazovanij na primere materialov Pribaltiki [Морфогенетическая классификация предфронтальных водно-ледниковых образований на примере материалов Прибалтики]. In: Biske, G., Mikalauskas, A. (ed.). Predfrontal'nye kraevye lednikovye obrazovaniâ. Mintis, Vilnius, p. 25-31.

Karukäpp, R. J., Martin, E. I., Raukas, A. V., 1982: Osnovnye čerty glâciodinamiki i lednikovogo morfogeneza Baltijskogo potoka v gotiglâcial'noe vremâ na territorii Èstonii (v zavisimosti ot rel'efa poverhnosti dočetvertičnyh porod) [Основные черты гляциодинамики и ледникового морфогенеза Балтийского потока в готигляциальное время на территории Эстонии (в зависимости от рельефа поверхности дочетвертичных пород)]. Dolednikovyj rel'ef severo-zapada Russkoj ravniny. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad, p. 51-56.

Karukäpp, R., 1997: Gotiglatsiaalne morfogenees Skandinaavia mandriliustiku kagusektoris, 6. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-181.

Karukäpp, R. J., 1979: O značenii mertvogo l'da v lednikovom morfogeneze [О значении мертвого льда в ледниковом морфогенезе]. Paleogeografiâ oblasti skandinavskih materikovyh oledeneij. NSVL Geograafia Selts, Leningrad, p. 67-72.

Karukäpp, R., 1987: Golocenovye otloženiâ i formy rel'efa [Голоценовые отложения и формы рельефа]. Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area, p. 86-88.

Karukäpp, R., 1987: Plejstocenovyj rel'ef i osnovnye čerty morfogeneza [Плейстоценовый рельеф и основные черты морфогенеза]. Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area, p. 84-86.