Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (18)

Tamm, I., 1998: Harjumaa Ordoviitsiumi-Kambriumi ja Kambriumi-Vendi ning Tallinna Kambriumi-Vendi põhjavee arvutimudel. Keskkonnatehnika, 2, 2-3.

Shogenova, A., Shogenov, K., Pomeranceva, R., Nulle, I., Neele, F., Hendriks, C., 2011: Economic modelling of the capture–transport–sink scenario of industrial CO2 emissions: The Estonian–Latvian cross-border case study. Energy Procedia, 4, 2385-2392. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.02.131

Soomere, T., Kask, A., Kask, J., Healy, T., 2008: Modelling of wave climate and sediment transport patterns at a tideless embayed beach, Pirita Beach, Estonia. Journal of Marine Systems, 74, S133-S146. https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2008.03.024

Vassiljev, J., Harrison, S., Haxeltine, A., 1995: Recent lake-level and outflow variations at Lake Viljandi, Estonia: validation of a coupled lake-catchment modelling scheme for climate change studies. Journal of Hydrology, 170, 1-4, 63-77. https://doi.org/10.1016/0022-1694(95)02691-H

Vallner, L., 2014: Karstinähtused kavandataval Nabala looduskaitsealal. Eesti Loodus, 8, 13-19.

Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2005: Simulation of proglacial lake shore displacement in Estonia. Geological Quarterly, 49, 3, 253-262.

Terasmaa, J., 2011: Lake basin development in the Holocene and its impact on the sedimentation dynamics in a small lake (southern Estonia). Estonian Journal of Earth Sciences, 60, 3, 159-171. https://doi.org/10.3176/earth.2011.3.04

Marandi, A., Vallner, L., 2010: Upconing of saline water from the crystalline basement into the Cambrian-Vendian aquifer system on the Kopli Peninsula, northern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 4, 277-287. https://doi.org/10.3176/earth.2010.4.04

All, T., Puura, V., Vaher, R., 2004: Orogenic structures of the Precambrian basement of Estonia as revealed from the integrated modelling of the crust. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 53, 3, 165-189.

Vallner, L., 2003: Hydrogeological model of Estonia and its applications. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 3, 179-192.

Vallner, L., 1996: Hydrogeological modelling of mine dewatering in the karstified Pandivere Upland, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 2, 53-67.

Vallner, L., 1999: Põhjavee liikumine ja selle uurimine Eestis. Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4. Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 42-42.

Shogenova, A., 1995: Computer modelling of the Estonian oil shale and phosphorite deposits structure by logging data. Mining Pribram symposium: mathematical methods in Geology, Prague Czech Republic, October 9-14, 1995, MB14, Prague, p. 1-8.

Torn, H., 2008: Engineering-Geological Modelling of the Sillamäe Radioactive Tailings Pond Area, D34. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-98.

All, T., Puura, V., 2003: Modelling of basement structure in the Baltic Sea area. In: Puura, V., Plado, J. (ed.). The Baltic Sea Region: Formation and Deformation of the Crust. Seminar in Tartu, Estonia, March 4, 2003. Programme and Abstracts. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 8-10.

Karu, V., Robam, K., Valgma, I., 2012: Potential use of underground mine water in heat pumps. Estonia. Geographical studies, 11. Estonia. Geographical studies, Tallinn, p. 60-77.

Vallner, L., 2003: Eesti hüdrogeoloogiline mudel ja selle kasutamine. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 102-105.

Nestor, H., 1990: Basin development and facies models. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 33-36.