Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (239)

Kaljuvee, T., Štubňa, I., Somelar, P., Mikli, V., Kuusik, R., 2014: Thermal behavior of some Estonian clays and their mixtures with oil shale ash additives. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 118, 2, 891-899. https://doi.org/10.1007/s10973-014-3797-0

Kuuspalu, T., Utsal, K., Vanamb, V., 1973: On the hydrothermal sepiolite from the crust of weathering of the Estonian crystalline basement [Гидротермальный сепиолит из коры выветривания кристаллического фундамента Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 2, 169-173.

Kalm, V., 1988: Goethe ja götiit. Horisont, 8, 30-31.

Vircava, I., Somelar, P., Liivamägi, S., Kirs, J., Kirsimäe, K., 2015: Origin and paleoenvironmental interpretation of aluminum phosphate–sulfate minerals in a Neoproterozoic Baltic paleosol. Sedimentary Geology, 319, 114-123. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2015.02.003

Liivamägi, S., Somelar, P., Vircava, I., Mahaney, W. C., Kirs, J., Kirsimäe, K., 2015: Petrology, mineralogy and geochemical climofunctions of the Neoproterozoic Baltic paleosol. Precambrian Research, 256, 170-188. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2014.11.008

Orviku, K., 1937: Arvulisi andmeid Tartu Ülikooli Geoloogiainstituudi Toimetuste ja geoloogikabineti ja -muuseumi kirjandusvahetuse kohta. Eesti Loodus, V, 3, 132-134.

Janusson, V., 1940: Jooni ehituslubjakivist Tallinna ümbruses. Loodusesõber, aprill, 19-20.

Utsal, K., Kivimägi, E., Utsal, V., 1982: About the method of investigating Estonian graptolithic argillite and its mineralogy [О методике исследования и минералогии граптолитового аргиллита Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 116-137.

Vanamb, V., Kuuspalu, T., Utsal, K., 1982: On the mineralogical zoning of the crust of weathering of the Estonian crystalline basement [О минералогической зональности\nкоры выветривания кристаллического фундамента Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 149-166.

Yudin, I. A., 1968: Mikroskopičeskoe issledovanie kamennyh meteoritov Nerft i Kaande [К минералогии метеорита Каали]. Meteoritika, XXVIII, 66-72.

Puura, E., 1999: Technogenic minerals in the waste rock heaps of Estonian oil shale mines and their use to predict the environmental impact of the waste. Oil Shale, 16, 2, 99-107.

Goebel, A., 1863: Mineralogisch-chemische Beiträge. V. Untersuchung des Raseneisensteines von Staelenho (Paixt) bei Pernau. Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, 5, 7, 507-508.

Järvelill, J., Koch, R., Raukas, A., Vaasma, T., 2018: Hazardous radioactivity levels and heavy mineral concentrations in beach sediments of Lake Peipsi, northeastern Estonia. Geologos, 24, 1, 1-12. https://doi.org/10.2478/logos-2018-0001

Sturesson, U., Popov, L. E., Holmer, L. E., Bassett, M. G., Felitsyn, S., Belyatsky, B., 2005: Neodymium isotopic composition of Cambrian–Ordovician biogenic apatite in the Baltoscandian Basin: implications for palaeogeographical evolution and patterns of biodiversity. Geological Magazine, 142, 4, 419-439. https://doi.org/10.1017/S0016756805000877

Vinn, O., Kirsimäe, K., 2014: Sphenothallus (Cnidaria?) in the Late Ordovician of Baltica, its mineral composition and microstructure. Acta Palaeontologica Polonica, 60, 4, 1001-1008. https://doi.org/10.4202/app.00049.2013

Eensaar, J., Pani, T., Gaškov, M., Sepp, H., Kirsimäe, K., 2017: Stable isotope composition of hypogenic speleothem calcite in Kalana (Estonia) as a record of microbial methanotrophy and fluid evolution. Geological Magazine, 154, 1, 57-67. https://doi.org/10.1017/S0016756815000928

Kirsimäe, K., Jørgensen, P., 2000: Mineralogical and Rb-Sr Isotope Studies of Low-Temperature Diagenesis of Lower Cambrian Clays of the Baltic Paleobasin of North Estonia. Clays and Clay Minerals, 48, 1, 95-105. https://doi.org/10.1346/CCMN.2000.0480112

Leben, K., Mõtlep, R., Paaver, P., Konist, A., Pihu, T., Paiste, P., Heinmaa, I., Nurk, G., Anthony, E. J., Kirsimäe, K., 2019: Long-term mineral transformation of Ca-rich oil shale ash waste. Science of the Total Environment, 658, 1404-1415. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.326

Grewingk, C., 1889: Uebersicht der Mineralien und Gesteine Liv-, Est- und Kurlands und ihrer Nutzbarkeit. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 8, 43-59.

Sturesson, U., Bauert, H., 1994: Origin and palaeogeographical distribution of the Viruan iron and phosphate ooids in Estonia: evidence from mineralogical and chemical compositions. Sedimentary Geology, 93, 1-2, 51-72. https://doi.org/10.1016/0037-0738(94)90028-0

Pirrus, E., 2002: Jäljed kivil. Eesti Loodus, 6, 51-51.

Yudin, I. A., 1968: K mineralogii meteorita Kaali [К минералогии метеорита Каали]. Meteoritika, XXVIII, 44-50.

Pani, T., 1998: Markasiit. Eesti Loodus, 9, 417-417.

Pani, T., 1998: Fluoriit ehk sulapagu. Eesti Loodus, 1, 40-40.

Raudsep, R., 1996: Kuld - metallide kuningas. Eesti Loodus, 7, 232-233.

Pani, T., 1996: Kips. Eesti Loodus, 5/6, 179-179.

Pani, T., 1996: Kvarts - mineraal, mis meenutab jääd. Eesti Loodus, 1, 24-24.

Kattai, V., 1996: Kõrberoosid Saharast. Eesti Loodus, 9, 312-313.

Pani, T., 1996: Dolomiit ja muutlik antrakoniit. Eesti Loodus, 9, 311-311.

Raukas, A., 1961: The mineralogy of the Estonian tills [Минералогия морен Эстонии]. Izvestiya Akademii Nauk ESSR, Seriya Tehn. i Fiz.-Mat. Nauk, 10, 3, 244-258.

Pani, T., 1997: Barüüt e. raskepagu. Eesti Loodus, 8/9, 363-363.

Pani, T., 1997: Galeniit ja sfaleriit. Eesti Loodus, 6, 270-270.

Pani, T., 1997: Püriit, kullaläikega mineraal. Eesti Loodus, 3, 117-117.

Raukas, A., 1994: Ahhaadid - vöödilised ehtekivid. Eesti Loodus, 10, 309-310.

Raukas, A., 1994: Kas Eestis võib leiduda teemante?. Eesti Loodus, 2, 45-46.

Veiderma, M., 1988: Looduslike fosfaatide koostis ja omadused. Eesti Loodus, 7, 431-435.

Viiding, H., Kask, R., 1984: Kivide püsivus ja söövituspindadega kivid. Eesti Loodus, 2, 91-98.

Heinsalu, Ü., 1984: Stalaktiidid Eestis. Eesti Loodus, 1, 36-39.

Pirrus, E., 1982: Taas Rauasoo sooraud. Eesti Loodus, 8, 515-516.

Lauringson, A., 1981: Tõugu Rauasoo. Eesti Loodus, 3, 188-199.

Lauringson, A., 1979: Sooraud ja Rauasoo. Eesti Loodus, 7, 453-453.

Hütt, G., Punning, J.-M., 1978: Mineraalide termoluminestsents setete moodustumise aja kriteeriumina. Eesti Loodus, 6, 389-392.

Kuuspalu, T., Vanamb, V., 1975: On the mineralogy of polymetallic mineralization in glacial boulders from Laeva quarry [К минералогии полиметаллической минерализации в валунах из карьера Лаэва]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, 142-.

Vanamb, V., Kuuspalu, T., Utsal, K., 1980: On the mineralogical zoning of the crust of weathering of the Estonian crystalline basement [О минералогической зональности коры выветривания кристаллического фундамента Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 149-166.

Utsal, K., 1981: About using a phon line height on powder pattern for quantitative determination in mixture with carbonate minerals [О возможностях применения высоты линии фона на дифрактограмме для количественного определения Fe2О3 в смесях с карбонатными минералами]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 561, 72-85.

Utsal, K., Utsal, V., 1981: The colour, form of the particles and structural characteristics of the Estonian glauconite at different temperatures below 1500° C [Исследование изменения окраски, формы и структурных особенностей глауконита Эстонии при разных температурах до 1500°С]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 561, 50-71.

Paap, Ü., 1965: Fluctuations in the lithologico-mineralogical composition of Devonian sandstones in Estonia with reference to the oblique lamination of the texture [Колебания литолого-минералогического состава песчаников девона Эстонии на фоне косослоистой текстуры]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 168, 49-60.

Utsal, K., 1968: The Diffractometric Investigation of the Mineralogical Composition of Sliding Surfaces of the Middle Devonian Argillaceous Rocks in the E.S.S.R. [Исследование минерального состава поверхностей скольжения глинистых пород среднего девона Эстонской ССР с помощью дифрактометрического анализа]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 221, 33-39.

Utsal, K., 1968: About the X-ray investigation of the Middle Devonian clay minerals in Estonia [О рентгенографическом исследовании глинистых минералов среднедевонских отложений Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 221, 3-32.

Gaškov, M., Sepp, H., Pani, T., Paiste, P., Kirsimäe, K., 2017: Barite mineralization in Kalana speleothems, Central Estonia: Sr, S and O isotope characterization. Estonian Journal of Earth Sciences, 66, 3, 130-141. https://doi.org/https://doi.org/10.3176/earth.2017.10

Nemliher, J., Kallaste, T., 2012: Conodont bioapatite resembles vertebrate enamel by XRD properties. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 3, 191-192. https://doi.org/10.3176/earth.2012.3.05

Nemliher, J., Kallaste, T., 2005: Thermal behaviour of bone apatite of Recent pike (Esox lucius L.). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 2, 112-118.

Kalm, V., Kriiska, A., Aruväli, J., 1997: Mineralogical analysis applied in provenance studies of Estonian Neolithic pottery. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 46, 1, 17-33.

Shimanovich, S., Kolosova, T., Raukas, A., 1995: Scanning electron microscopy of ferriferous minerals in the Quatrnary deposits of the Baltic states and Belarus. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 111-118.

Klein, V., Konsa, M., Niin, M., 1994: On mineralogy of the porphyraceous potassium granites of small massifs in the northern Estonian basement. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 4, 165-176.

Kallaste, T., 1990: Structural indicators of the origin Estonian Vendian-Lower Palaeozoic sedimentary iron sulphides. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 2, 50-59.

Konsa, M., 1989: Typomorphic features of quartz in the crystalline basement and basal layers of sedimentary rocks of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 1, 1-9.

Vares, K., 1988: Some mineralogical aspects of thermoluminescence dating and sample preparation. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 2, 76-82.

Zhukov, F., Petersell, V., Fomin, Yu., 1987: The signs of Palaeozoic volcanicity in Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 1, 6-13.

Konsa, M., 1986: Zircon in pre-Vendian weathering rind of Estonian crystalline rocks. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 4, 160-162.

Klein, V., Konsa, M., 1986: Distribution of accessorial minerals in the North-Estonian Lower Proterozoic metamorphic complexes. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 2, 47-52.

Konsa, M., 1986: Typomorphic variations of zircon in the crystalline basement of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 1, 1-9.

Lutt, J., Kallaste, T., 1982: Clay minerals in the bottom sediments of the Baltic. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 4, 165-169.

Vares, K., 1982: Application of quartz thermoluminescence in estimation of soil processes. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 3, 117-118.

Palmre, H., Hegedüs, I., 1979: Vorläufige elektronmikroskopische Untersuchungsergebnisse der Pyritkristalle aus dem estnischen Untersilur. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 2, 76-77.

Lutt, J., 1976: On the distribution of heavy minerals in grain size fractions in the upper stratum of the bottom deposits in the eastern part of the Väinameri. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 25, 1, 66-77.

Kuuspalu, T., 1974: On the degree of order of plagioclase in the crystalline rocks of Kohila drill core on the basis of optic axial angles data. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 3, 226-231.

Kuršs, V., 1971: Formation peculiarities in mineral associations of Givetian and Lower Fransian terrigenous strata belonging to the Main Devonian Field. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 2, 152-159.

Kuuspalu, T., 1971: Zonal quartz in rapakivi granites in Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 1, 43-47.

Utsal, K., 1968: About the Middle Devonian clay minerals of Estonia [О глинистых минералах в среднедевонских отложениях Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 3, 300-303.

Kirs, J., Utsal, K., 1980: Investigation of feldspars by the X-ray powder method [Методика рентгеновского исследования полевых\nшпатов методом порошка]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 100-115.

Ganss, O., 1936: Ueber Trachtenwechsel bei einem Calcitvorkommen in Estland. Lotos, 84, 90-93.

Loog, A., Petersell, V., 1995: Authigenic siliceous minerals in the Tremadoc graptolitic argillite of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 44, 1, 26-32.

Orviku, K., 1938: Lubjanukud Raadi vanast kruusaaugust. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 53, 7-10.

Bölau, E., 1940: Kasvunähtusi Eestist leitud kaltsiidikristallidel ja nende arvatavaist põhjusist. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 61, 1-8.

Palmre, H., 1971: On some trace elements in Estonian galena and sphalerites. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 1, 48-53.

Luha, A., 1936: Saue saladusi. Loodusevaatleja, VII, 2, 36-38.

Öpik, A., 1938: Jää aknal. Eesti Loodus, VI, 4, 153-155.

Kurvits, T., 1994: Quartz in phosphorite-bearing beds of Rakvere area [Kvarts Rakvere ümbruse fosforiidikihindis]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 40-49.

Konsa, M., Puura, V., 1999: Provenance of zircon of the lowermost sedimentary cover, Estonia, East-European Craton. Bulletin of the Geological Society of Finland, 71, 2, 253-273. https://doi.org/10.17741/bgsf/71.2.004

Konsa, M., 1987: Typomorphic features of circon in basal layers of sedimentary rocks of the North Baltic [Типоморфные особенности циркона в базальных отложениях осадочного чехла Северной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 3, 97-103.

Möls, E., 1939: Kvartsikristallid Vodja murrus. Eesti Loodus, VII, 4/5, 184-185.

Liiva, A., 2018: Pärlid, väärtuslik loodusand. Eesti Loodus, 12, 26-28.

Liiva, A., 2018: Kaltsiit, laialt levinud mineraal. Eesti Loodus, 12, 30-31.

Raudsep, R., 1976: Vivianiit fosforiidis. Eesti Loodus, 2, 106-107.

Reier, A., 1967: Authigenic minerals in clays of the Lontova Formation [Аутигенные минералы в глинах лонтоваской свиты]. , 246, 19-25.

Lauringson, A., Pirrus, E., 1985: On the character of the bog-iron ores used for ancient iron-smelting in North Estonia [К характеристрке болотных руд железа применяемых в первобытной металлургии Северной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 2, 68-72.

Pirrus, E., 1982: Jarosite as a product of contemporary hypergenesis in porous siltstones of the Estonian Cambrian [Ярозит продукт современного гипергенеза в пористых алевролитах кембрия Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 1, 1-6.

Kurvits, T., Mahaney, W. C., Kalm, V., 2000: Grain micromorphology in the Rannamõisa section, Lower Cambrian, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 1, 17-27.

Pirrus, E., 2003: Pilku püüdvad kristallid. Eesti Loodus, 2/3, 78-79.

Petersell, V., All, T., 2010: Teemantide kaasmineraalidest ja kullast Eestimaa moreenides. Keskkonnatehnika, 4, 18-21.

Öpik, A., 1936: Ühest rändkivist Läänemaalt. Eesti Loodus, IV, 5, 186-188.

Järvelill, J.-I., Kleesment, A., Raukas, A., 2015: Accumulation of heavy minerals in the eastern coast of the Gulf of Riga, south-western Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 87, 67-78. https://doi.org/10.17741/bgsf/87.2.002

Hölttä, P., Klein, V., 1991: PT-development of granulite facies rocks in southern Estonia. Geological Survey of Finland. Professional Paper, 12, 37-47.

Koppelmaa, H., Niin, M., Kivisilla, J., 1996: About petrography and mineralogy of the crystalline basement rocks in the Kärdla crater area, Hiiumaa Island, Estonia. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 6, 1, 4-24.

Kiipli, T., Kallaste, T., Kleesment, A., Nielsen, A. T., 2009: Corroded hydrothermal quartz in Ordovician altered volcanic ash beds of the Baltoscandian Region. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 4, 268-272. https://doi.org/10.3176/earth.2009.4.05

Utsal, K., Utsal, V., 1980: Quantitative distribution of kaolinite and hydromica and their structural characteristics in different fractions of clays from the pit of Joosu [Количественное распределение каолинита и гидрослюды и их структурные особенности в разных фракциях глин в карьере Йоозу]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, VIII, 139-148.

Kuuspalu, T., Vanamb, V., Utsal, K., 1971: About the Mineralogy of the Crust of Weathering of the Estonian Crystalline Basement [О МИНЕРАЛОГИИ КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ\nКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ФУНДАМЕНТА ЭСТОНИИ]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 286, 52-163.

Viiding, H., 1961: Võrdlevaid andmeid erivärviliste devoni liivakivide mineraloogiast ja litoloogiast. , 2, 34-39.

Kleesment, A., 1984: The effect of secondary processes on the ratios of allothigenic minerals [Влияние вторичных процессов на количественное соотношение тяжелых аллотигенных минералов]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 2, 70-77.

Loewinson-Lessing, F., 1897: Catalogue de la collection de Météorites de l'Université Impériale de Jourieff (Dorpat) (Musée Minéralogique). Acta Univ. Tartu, 2, 5, 1-8.

Grewingk, C., 1867: Die Meteoriten des mineralogischen Cabinets der Universität Dorpat am 1. Mai 1865. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 4, 1, 29-32.

Bölau, E., 1940: Kasvunähtusi Eestist leitud kaltsiidikristallidel ja nende arvatavaist põhjusist. Eesti Loodus, VIII, 4/5, 186-192.

Kleesment, A., 2009: Roundness and surface features of quartz grains in Middle Devonian deposits of the East Baltic and their palaeogeographical implications. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 1, 71-84. https://doi.org/10.3176/earth.2009.1.07

Tamme, A., 1962: On the mineralogy of the Narova stage [О минералогии наровского горизонта]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 251-260.

Nemliher, J., 2001: The shell structure and mineralogy of Mickwitzia (Lingulata: Brachiopoda) from the Lower Cambrian Kakumäe Beds of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 43-50.

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., 2000: Early diagenetic chalcopyrite occurrences in Telychian marine red beds of West Estonia and West Latvia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 4, 294-307.

Konsa, M., Kleesment, A., Puura, V., 2000: Alteration of zircon and garnet due to low-pressure shock at the Kärdla crater, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 4, 251-266.

Konsa, M., 1993: Reflection of local tectonic structures of the Uljaste area in the mineralogical composition of the basal layers of sedimentary rocks [Отражение локальные тектонических структур района Ульясте в минеральном составе базальных отложений осадочного чехла]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 2, 41-47.

Kleesment, A., Paap, Ü., 1979: Garnet surface features in Baltic Devonian deposits [Характер поверхности зерен граната в девонских породах Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 1, 18-25.

Viiding, H., Oraspõld, A., 1978: On the lithology and mineralogy of the Salduse Member (FIIS) in the Central Baltic [О литологии и минералогии салдусской свиты (FIIS) в средней части Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 4, 119-129.

Vingisaar, P., Murnikova, T., 1973: New data on the mineralogy of some Estonian Lower Caradocian metabentonites [Новые данные о минералогии некоторых нижнекарадокских метабентонитов Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 2, 149-158.

Viiding, H., Oraspõld, A., 1972: Lithology and mineralogy of the Kamariku Member of Porkuni Stage [Литология и минералогия камарикуской пачки поркуниского горизонта]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 3, 245-258.

Kleesment, A., 1972: Morphology of zircon in the Cambrian deposits of the Northern Baltic [Морфология циркона кембрийских отложений Северной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 2, 155-160.

Utsal, K., Jürgenson, E., 1971: The mineralogy of Estonian metabentonites [Минералогия метабентонитов Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 4, 336-348.

Kõrvel, V., 1971: Graphite in crystalline basement of Estonia [Графит в кристаллическом фундаменте Эстонской ССР]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 2, 176-177.

Mens, K., 1984: On the mineralogy of the Ülgase beds in Maardu district [Минералогическая характеристика юлгазеских отложений окрестности Маарду]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 96-103.

Mens, K., 1979: Mineralogical and palaeontological characteristics of the Soela Formation [Минералогическая и палеонтологическая характеристика соэлаской свиты]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 4, 125-132.

Mens, K., Pirrus, E., 1970: The crust of weathering of laminarites-clay in the north-west of the Russian platform. II. Change of mineralogical and chemical compositions and conditions of formation [Древняя кора выветривания ляминаритовых глин на северо-западе Русской платформы. II. Характеристика химико- минералогических изменений и условия образования]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 1, 84-89.

Kiipli, T., Kallaste, T., Martma, T., 1995: Mn-Fe-calcite concretions from varved clays of Estonia and the Gulf of Finland: the composition and growth history. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 3, 163-176.

Kleesment, A., Mägi, S., 1975: On the lithology and mineralogy of terrigenous glauconite deposits in Ceratopygian and Latorpian stages of Estonian structural-facial zones [K литологической и минералогической характеристике терригенно-глауконитовых отложений цератопигевого и латорпского горизонтов Эстонской структурно-фациальной зоны]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 1, 55-63.

Shogenova, A., Kleesment, A., 2006: Diagenetic influences on iron-bearing minerals in Devonian carbonate and siliciclastic rocks of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 4, 269-295.

Puura, V., Huber, H., Kirs, J., Kärki, A., Suuroja, K., Kirsimäe, K., Kivisilla, J., Kleesment, A., Konsa, M., Preeden, U., Suuroja, S., Koeberl, C., 2004: Geology, petrography, shock petrography, and geochemistry of impactites and target rocks from the Kärdla crater, Estonia. Meteoritics & Planetary Science, 39, 3, 425-451. https://doi.org/ 10.1111/j.1945-5100.2004.tb00103.x

Kleesment, A., 2005: Devonian. Estonian Geological Sections, 6, 10-13.

Kleesment, A., 1998: Authigenic overgrowths of detrital feldspar grains in the Devonian sequence of the East Baltic. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 4, 229-241.

Jürgenson, E., Kleesment, A., 1992: A comparsion of two mineralogical methods applied to the determination of the terrigenous component. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 3, 108-114.

Kleesment, A., Puura, V., Kallaste T., 2003: Clastic dikes in Middle Devonian sandstones of the Gauja Formation, southeastern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 3, 155-178.

Nemliher, J., Puura, I., 1996: Shell mineralogy of lingulate brachiopods from the east Baltic Cambrian-Ordovician Obolus phosphorite. Danmarks Geologiske Undersøgelse, 98, 83-91.

Heinsalu, H., Kaljo, D., Kurvits, T., Viira, V., 2003: The stratotype of the Orasoja Member (Tremadocian, Northeast Estonia): lithology, mineralogy, and biostratigraphy. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 3, 135-154.

Heinsalu, H., Viira, V., Paalits, I., 1991: Cambrian-Ordovician boundary beds in the Saka II section, North-East Estonia [Пограничные кембро-ордовикские отложения разреза Сака II в Северо-Восточной Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 8-15.

Jänes, J., 1982: Neeme massiivi graniidi mineraloogiline ja petrograafiline iseloomustus [Diplomitöö. Juhendajad: J. Kirs, K. Suuroja]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-54.

Sarapik, J., 1975: Kesk- ja ülem-devoni piirikihtide mineraloogiast Kagu-Eestis, Tartu, p. 1-98.

Rätsep, M., 1975: Glaukoniidi levik Mandri-Eesti alamkambriumi kivimeis, Tartu, p. 1-92.

Eskel, J., 1972: Püriidi konkretsioonid pakerordi lademe argilliitides, Tartu, p. 1-69.

Petersell, V., 2010: Teemantide kaasmineraalidest ja kullast Eestimaa moreenides. XVIII Aprillikonverentsi Eesti maapõu ja selle arukas kasutamine teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 38-40.

Aigro, M., Koger, A., Sõstra, Ü., 2007: Prismalised kristallid Põhja-Kiviõli karjääris. XV aprillikonverentsi Geoloogilise kaardistamise poolsajand teesid. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 39-41.

Mootse, R., 1970: Kaaliumpäevakivide röntgenilise trikliinsuse astme määranguid Eesti aluskorra kivimeist, Tartu, p. 1-39.

Paap, Ü., 1965: Granulomeetrilise analüüsi andmete töötluse ja geoloogilise interpreteerimise võimalustest, Tartu.

Taur, E.-L., 1959: Tamme puursüdamiku litoloogilis-mineraloogiline iseloomustus, Tartu, p. 1-94.

Tamme, A.-L., 1959: Häädemeeste ja Tahkuranna puursüdamike (D2) litoloogilis-mineraloogiline iseloomustus, Tartu, p. 1-137.

Kaljuvee, T., Stubna, I., Somelar, P., Mikli, V., Kuusik, R., 2013: Thermal behavior of some Estonian clays and their mixtures with oil shale ash additive. Book of Abstract of the 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Vilnius, Lithuania. 26th-30th August 2013, Vilnius, p. 231-231.

Versh, E., Somelar, P., Kirsimäe, K., 2006: Impact induced hydrothermal systems as sites for clay formation in extraterrestrial environments. In: Decarreau, A., Right, D. (ed.). Bridging clays: joint meeting of the Clay Minerals Society and the French Clay Group; 43rd annual meeting of the CMS, 4ème colloque du GFA, June 3-7, 2006, France. The Clay Minerals Society, p. 269-269.

Somelar, P., Kirsimäe, K., 2006: Characterization of illite-smectite by using atomic force microscopic and X-ray methods: Smectite- to- illite transformation mechanism in Kinnekulle K-bentonite in Baltic Basin. In: Decarreau, A., Right, D. (ed.). Bridging clays: joint meeting of the Clay Minerals Society and the French Clay Group; 43rd annual meeting of the CMS, 4ème colloque du GFA, June 3-7, 2006, France. The Clay Minerals Society, p. 249-249.

Kirsimäe, K., Somelar, P., Muttik, N., Versh, E., 2008: Chloritization of maffic target rocks in the impact-induced hydrothermal system at Kärdla impact crater, Estonia. In: Gorniak, K., Szydlak, T., Kasina, M., Michalik, M., Zych-Habel, B. (ed.). 4th Mid-European Clay Conference 2008 MECC’08, Abstracts, Zakopane, Poland, September 22-27, 2008. Mineralogia Special Papers, 33, p. 84-84.

Muttik, N., Kirsimäe, K., Newsom, H., Williams, L., 2012: The origin of alteration fluids at the Ries crater, Germany: boron isotopic composition of secondary smectite in suevites. In: Sæmundsson, P., Benediktsson, I. Ö. (ed.). 30th Nordic Geological Winter Meeting. Programme and Abstracts. Reykjavík, Iceland 9–12 January 2012, Reykjavík,, p. 117-118.

Holmer, L., Popov, L., Álvaro, J. J., Pour, M. G., Dronov, A., Lehnert, O., Hints, O., Zhang, Z., 2019: Glendonite occurrences in the Tremadocian of Baltica: first early Palaeozoic evidence of massive ikaite precipitation at temperate latitudes. Programme, abstracts and AGM papers: 63rd Palaeontological Association Annual Meeting. Valencia, Spain: The Palaeontological Association. University of Valencia, Valencia, p. 91-91.

Reier, A., 1970: Metoodiline materjal mineraalide ja kivimite määramiseks. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 1-98.

Vares, K., 1989: Kurtna mõhnastiku pinnasetete mineraloogiast ja geokeemiast. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng II. 7.-8. apr 1988 nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 61-67.

Ojaste, K., Reier, A., Mens, K., 1964: Kristallograafia. Mineraloogia. Petrograafia. Eesti Riiklik kirjastus, Tallinn, p. 1-464.

Kirsimäe, K., Jorgensen, P., 1999: Clay mineral diagenetic evolution in Lower Cambrian sediments as a tool for reconstruction of burial palaeothermal history in the northern Baltic palaeobasin. GFF, 121.

Kallaste, T., 2002: Eesti ja Läti paleosoilistest metabentoniitidest pärineva sanidiini mineraloogilised uuringud, Tallinn.

Puura, V., Kärki, A., Kirs, J., Konsa, M., Suuroja, K., 2007: High-temperature mineralogical changes of feldspars in marine ejecta, Ordovician Kärdla impact, Estonia. In: King, D. T. Jr., Ormö, J. (ed.). Wetumpka Field Forum 2007. Guidebook and Abstracts, p. 111-113.

Mõtlep, R., 2006: Poolkoksi mineraloogiline koostis Viru Õlitööstuse AS jäätmemäe näitel Kohtla-Järvel [Mineral composition of semi-coke deposits at Viru Keemia shale-oil plant, Kohtla-Järve], Tartu, p. 49-56.

Viiding, H., 1977: Litologo-mineralogičeskie i geohimičeskie issledovaniâ [Литолого-минералогические и геохимические исследования]. In: Müürisepp, K. (ed.). Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1966-1970, I, 50. Valgus, Tallinn, p. 33-36.

Utsal, K., 1985: Glinistye mineraly v gorûčih slancah [Глинистые минералы в горючих сланцах]. Gliny, glinistye mineraly i ih ispol'zovanie v narodnom hozâjstve: materialy XIII Vsesoûznogo soveŝaniâ. Nauka, Alma-Ata, p. 53-54.

Firsov, L. V., Nikolayeva, I. V., Lebedev, Yu. N., Solnceva, S. M., 1971: Sostav, proishoždenie i absolûtnyj vozrast slûdistyh mineralov sinih glin nižnego kembriâ Pribaltiki [Состав, происхождение и абсолютный возраст слюдистых минералов синих глин нижнего кембрия Прибалтики]. Glaukonit v sovremennyh nižnepaleozojskih i dokembrijskih otloženiâh. Nauka, Moskva, p. 165-192.

Viiding, H., 1984: Litologiâ, mineralogiâ, petrologiâ i poleznye iskopaemye [Литология, минералогия, петрология и полезные ископаемые], p. 40-49.

Raukas, A., 1992: Lucky Brithstones [Самоцветы на счастье]. Tensiid, Tallinn, p. 1-28.

Raukas, A., 1991: Samocvety na sčast'e [Самоцветы на счастье]. Tensiid, Tallinn, p. 1-28.

Raukas, A., 1991: Õnnekivid. Tensiid, Tallinn, p. 1-28.

Viiding, H., Puura, V., 1986: Petrografiâ i mineralogiâ [Петрография и минералогия]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 134-153.

Puura, V., Kirs, J., Konsa, M., Kleesment, A., Plado, J., Preeden, U., Suuroja, K., 2002: Kärdla crater: the transient and present structure, localization of shocked minerals, estolites, carbon-coated fused quartz, and K-metasomatites. In: Dalwigk, I. (ed.). The 8th ESF- IMPACT Workshop in Mora, Sweden, May 31 - June 3, 2002. Abstracts. University of Uppsala, Uppsala, p. 53-53.

Pirrus, E. A., 1980: Clay minerals in the Vendian and Cambrian rocks and their importance for palaeogeography and stratigraphy [Глинистые минералы в вендских и кембрийских породах и их значение для палеогеографии и стратиграфии]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Nauka, Moskva, p. 97-104.

Mens, K. A., Pirrus, E. A., Posti, E. A., 1977: Ispol'zovanie litologo-mineralogičeskih i paleontologičeskih dannyh pri paleogeografičeskih rekonstrukciâh kembriâ Pribaltiki [Использование литолого-минералогических и палеонтологических данных при палеогеографических реконструкциях кембрия Прибалтики]. Abstracts of the All-Union Conference September 21-23, 197, Kiiev, p. 12-14.

Raukas, A., 2000: Kuld ja kalliskivid. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 1-264.

Kark, J., 1940: Mineraloogia õpperaamat. Teaduslik Kirjandus, Tartu, p. 1-288.

Kink, H., Sepp, M., 1973: Üldise geoloogia praktikum: mineraalid ja kivimid. Eesti Põllumajanduse Akadeemia, Tartu, p. 1-26.

Dilaktorski, N. L., 1948: O primenenii metodov termičeskogo analiza [О применении методов термического анализа]. Akademiâ Nauk Èstonskoj SSR. Naučnaâ sessiâ 14-17 aprelâ 1958 g. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 3-4.

Kalm, V., Kriiska, A., Aruväli, J., 1996: Oobolusliivakivi ja diktüoneemakilda mineraloogia ja geokeemia. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti Teadlaste Kongress 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Ettekannete kokkuvõtted. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 199-199.

Loog, A., Petersell, V., 1996: Oobolusliivakivi ja diktüoneemakilda mineraloogia ja geokeemia. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti Teadlaste Kongress 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Ettekannete kokkuvõtted. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 209-209.

Reier, A., 1967: Mineralogiâ glin baltijskoj serii v okrestnosti Tallina [Минералогия глин балтийской серии в окрестности Таллина]. kandidaaditöö autoreferaat, p. 1-26.

Pirrus, E., 1984: Autigennoe mineraloobrazovanie v glinistyh tolŝah venda i kembriâ Pribaltiki (primenitel'no k probleme èvolûcii osadočnogo processa) [Аутигенное минералообразование в глинистых толщах венда и кембрия Прибалтики (применительно к проблеме эволюции осадочного процесса)]. In: Kazanski, Yu. P. (ed.). Obstanovki osadkonakopleniâ i ih èvolûciâ. Nauka, Moskva, p. 174-177.

Viiding, H., 1984: Rol' različnyh faktorov klastogeneza v formirovanii i èvolûcii osadočyh porod na drevnih platformah [Роль различных факторов кластогенеза в формировании и эволюции осадочых пород на древних платформах]. In: Kazanski, Yu. P. (ed.). Obstanovki osadkonakopleniâ i ih èvolûciâ. Nauka, Moskva, p. 94-103.

Yudin, I. A., 1966: Mineralogičeskoe issledovanie hondritov Nerft i Kaande [Минералогическое исследование хондритов Нерфт и Каанде]. Uspehi meteoritiki. Tezisy dokladov XII meteoritnoj konferencii 24-27 maâ 1966 g. Novosibirsk, Novosibirsk, p. 8-9.

Yudin, I. A., 1966: K mineralogii meteorita Kaali [К минералогии метеорита Каали]. Uspehi meteoritiki. Tezisy dokladov XII meteoritnoj konferencii 24-27 maâ 1966 g. Novosibirsk, Novosibirsk, p. 4-5.

Somelar, P., 2009: Illitization of K-bentonites in the Baltic Basin. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 25. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-118.

Kirsimäe, K., 1999: Clay mineral diagenesis of the Lower Cambrian blue clay in the northern part of the Baltic paleobasin. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 9. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-113.

Nemliher, J., 1999: Mineralogy of Phanerozoic skeletal and sedimentary apatites: an XRD study. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 8. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-135.

Dilaktorski, N. L., Galibina, E. A., 1954: I Issledovanie processov mineraloobrazovaniâ, protekaûŝih pri nagrevanii slancevoj zoly. II Processy tverdeniâ slancevyh zol [I Исследование процессов минералообразования, протекающих при нагревании сланцевой золы. II Процессы твердения сланцевых зол]. Vtoroe soveŝanie po voprosam rasšireniâ ispol'zovaniâ v stroitel'stve neorganičeskoj časti gorûčego slanca-kukersita. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 13-17.

Utsal, K. R., Utsal, V. I., Lõokene, E. A., 1977: Rentgendifraktometričeskij metod issledovaniâ količestva amorfnoj organiki i soedineniâ železa v sovremennyh ozernyh i bolotnyh osadkah [Рентгендифрактометрический метод исследования количества аморфной органики и соединения железа в современных озерных и болотных осадках]. Vsesoûznoe soveŝanie po rentgenografii mineral'nogo syr'â. Čast' II. Tezisy dokladov, Lvov, p. 36-37.

Utsal, K. R., Müürisepp, T. K., Utsal, V. I., 1977: Količestvennyj fazovy analiz glinistyh i boksitovyh mineralov metodom iskusstvennyh smesej [Количественный фазовы анализ глинистых и бокситовых минералов методом искусственных смесей]. Vsesoûznoe soveŝanie po rentgenografii mineral'nogo syr'â. Čast' II. Tezisy dokladov, Lvov, p. 34-35.

Utsal, K. R., Utsal, V. I., 1977: O vozmožnosti opredeleniâ količestva gematita, korunda i kvarca v ih binarnyh smesâh rentgendifraktometričeskim metodom [О возможности определения количества гематита, корунда и кварца в их бинарных смесях рентгендифрактометрическим методом]. Vsesoûznoe soveŝanie po rentgenografii mineral'nogo syr'â. Čast' II. Tezisy dokladov, Lvov, p. 17-18.

Utsal, K., 1969: Rentgenografičeskoe issledovanie glinistyh mineralov srednedevonskih otloženij Èstonii [Рентгенографическое исследование глинистых минералов среднедевонских отложений Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 1-24.

Vingisaar, P. A., Utsal, K. R., 1978: O porodoobrazuûŝih karbonatnyh mineralah paleozoâ Èstonii [О породообразующих карбонатных минералах палеозоя Эстонии]. Sovetskaya geologiya, p. 107-115.

Viiding, H., 1973: Litologo-mineralogičeskie, geohimičeskie i petrografičeskie issledovaniâ [Литолого-минералогические, геохимические и петрографические исследования]. Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1961-1965, I, 50. Valgus, Tallinn, p. 37-46.

Rähni, E., 1961: Põhja-Eesti pleistotseensete liivade litoloogiast ja mineraloogiast. In: Rõõmusoks, A. (ed.). VI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 64-65.

Vingisaar, P. A., Murnikova, T. I., 1976: O mineralogičeskom issledovanii nerastvorimogo ostatka karbonatnyh porod ordovika Èstonii [О минералогическом исследовании нерастворимого остатка карбонатных пород ордовика Эстонии]. Opyt i metodika izučeniâ form nahoždeniâ èlementov v gornyh porodah i oreolah rasseâniâ. Eesti NSV Geoloogia Valitsus, Tallinn, p. 96-99.

Klein, V., 1976: Metodika vydeleniâ mineralov i vozmožnosti ispol'zovaniâ rezul'tatov izučeniâ ih sostava v geologičeskih i poiskovyh celâh [Методика выделения минералов и возможности использования результатов изучения их состава в геологических и поисковых целях]. Opyt i metodika izučeniâ form nahoždeniâ èlementov v gornyh porodah i oreolah rasseâniâ. Eesti NSV Geoloogia Valitsus, Tallinn, p. 93-95.

Sudov, B. A., Baigozina, L. N., Kondratyeva, L. K., Unt, L. K., 1976: Opyt primeneniâ metoda poiskov po metalloorganičeskim formam nahoždeniâ èlementov vo vtoričnyh oreolah rasseâniâ (MPF) na territorii Central'noj Èstonii [Опыт применения метода поисков по металлоорганическим формам нахождения элементов во вторичных ореолах рассеяния (МПФ) на территории Центральной Эстонии]. Opyt i metodika izučeniâ form nahoždeniâ èlementov v gornyh porodah i oreolah rasseâniâ. Eesti NSV Geoloogia Valitsus, Tallinn, p. 78-81.

Jürgenson, E., 1976: Soderžanie železa i raspredelenie ego form v krasnocvetnyh karbonatnyh porodah silura Èstonii [Содержание железа и распределение его форм в красноцветных карбонатных породах силура Эстонии]. Opyt i metodika izučeniâ form nahoždeniâ èlementov v gornyh porodah i oreolah rasseâniâ. Eesti NSV Geoloogia Valitsus, Tallinn, p. 32-34.

Petersell, V., Klein, V., 1976: O soderžanii malyh èlementov v monomineral'nom magnetite iz dokembriâ ûžnogo sklona Baltijskogo ŝita [О содержании малых элементов в мономинеральном магнетите из докембрия южного склона Балтийского щита]. Opyt i metodika izučeniâ form nahoždeniâ èlementov v gornyh porodah i oreolah rasseâniâ. Eesti NSV Geoloogia Valitsus, Tallinn, p. 17-19.

Pirrus, E. (toim), 1981: Autigennye mineraly terrigennyh otloženij Pribaltiki [Аутигенные минералы терригенных отложений Прибалтики]. In: Pirrus, E. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-135.

Viiding, H., 1964: O litologii i mineralogii pesčano-alevritovyh otloženij devona v Èstonskoj SSR [О литологии и минералогии песчано-алевритовых отложений девона в Эстонской ССР]. In: Karatajute-Talimaa, V. N., Narbutas, V. V. (ed.). Voprosy stratigrafii i paleogeografii devona Pribaltiki. Mintis, Vilnius, p. 74-83.

Kleesment, A., Puura, V., 2003: Clastic dikes in Devonian of Estonia. In: Puura, V., Plado, J. (ed.). The Baltic Sea Region: Formation and Deformation of the Crust. Seminar in Tartu, Estonia, March 4, 2003. Programme and Abstracts. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 33-33.

Konsa, M., Puura, V., 2003: Provenance of zircon in lowermost sedimentary cover. In: Puura, V., Plado, J. (ed.). The Baltic Sea Region: Formation and Deformation of the Crust. Seminar in Tartu, Estonia, March 4, 2003. Programme and Abstracts. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 20-21.

Loog, A., Kurvits, T., Aruväli, J., Petersell, V., 2001: Grain size and mineralogy of silicate minerals in the Dictyonema Shale in Estonia. In: Harper, D. A. T., Stouge, S. (ed.). WOGOGOB-2001. Abstracts, Copenhagen, p. 17-18.

Sudov, B., 1970: Pervičnye oreoly joda na sul'fidnyh rudoproâvleniâh Severo-Vostočnoj Èstonii i ih geologičeskoe značenie [Первичные ореолы йода на сульфидных рудопроявлениях Северо-Восточной Эстонии и их геологическое значение]. Tezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 242-245.

Konsa, M., 1981: Aluskorra erinevate kivimikomplekside kajastumine settekompleksi basaalkihtide mineraloogias (Tapa Arhaikumi ploki näitel). In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 64-70.

Rätsep, M., 1981: Morphology of glauconite grains in Lower Cambrian deposits of the northern Baltic Area [К морфологии зерен глауконита в нижнекембрийских отложениях Северной Прибалтики]. In: Pirrus, E. (ed.). Authigenic minerals of terrigenous sediments of the Baltic. Acad. Sci. ESSR, Tallinn, p. 78-92.

Pirrus, E., 1981: Sideritic mineralization in the Kotlin Formation - a characteristic diagenetic process in Late Vendian clays [Сидеритовая минерализация в котлинской свите характерный процесс диагенеза в поздневендских глинах]. In: Pirrus, E. (ed.). Authigenic minerals of terrigenous sediments of the Baltic. Acad. Sci. ESSR, Tallinn, p. 56–77.

Utsal, K., 1984: Difrakcionnye osobennosti gidroslûd i kaolinitov v osadočnyh tolŝah Pribaltiki [Дифракционные особенности гидрослюд и каолинитов в осадочных толщах Прибалтики]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 113-117.

Kalm, V., 1991: Mineraal illiidi kohastumine keskkonnatingimustega Eesti kvaternaarisetete näitel. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 37-42.

Tiirmaa, R., Popova, L., 2005: Võõrmineraalidest turbas. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 35. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 89-95.

Utsal, K., 1969: Eestis leiduvatest savimineraalidest. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 60. Loodusuurijate Seltsi, Tallinn, p. 13-27.

Viiding, H., 1965: Valguta erivanuseliste moreenide litoloogilis-mineraloogilise analüüsi tulemusi. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 57. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 5-13.

Jürgenson, E., 1961: The distribution of iron in the fundamental rocks of the Estonian S.S.R. [Размещение соединений железа в осадочных коренных породах Эстонской ССР]. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat 1960, 53. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 30-45.

Pirrus, E., Jürgenson, E. (eds), 1984: Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-123.

Vanamb, V., Puura, V., 1983: Short report of the crust of weathering of the crystalline rocks [Краткая характеристика коры выветривания кристаллических пород]. In: Viiding, H. (ed.). The Crystalline Basement of Estonian Territory. Nauka, Moskva, p. 173-180.

Kleesment, A., 1995: Litoloogilis-mineraloogiliste kriteeriumide osa Liivimaa Devoni liigestamisel. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 72-78.

Jaanus, A., 1991: Juuru lademe Hilliste kihistiku biohermse keha ja teda ümbritsevate kivimite mineraloogiast ning detriidi koostisest. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 42-43.

Jürgenson, E., Kleesment, A.-L., 1991: Kivimite terrigeense komponendi mineraloogilise koosseisu peegeldus sõltuvalt uurimismetoodika valikust. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 32-33.

Paalits, I., Kurvits, T., Puura, I., 1999: Organic-walled microfossils and glauconite mineralogy of the Varangu formation in its stratotype. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 76-78.

Suuroja, S., Suuroja, K., Kestlane, Ü., 2003: Neugrund-bretša - suurepärane juhtkivim. In: Pirrus, E. (ed.). Eluta loodusmälestiste uurimine ja kaitse. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn-Tartu, p. 89-99.

Viiding, H., 1971: Mineraalide kristallooptiline uurimismeetod, Tartu, p. 1-159.

Grewingk, C., 1868: Das mineralogische Cabinet der Kaiserlichen Universität Dorpat. Nachtrag I. W. Gläser, Dorpat, p. 1-30.

Kirsimäe, K., Suuroja, S., Kirs, J., Kärki, A., Polikarpus, M., Puura, V., Suuroja, K., 2000: Hornblende alteration and fluid inclusions in Kärdla impact crater, Estonia - an indication for impact induced hydrothermal activities. Meteorite Impacts in Precambrian Shields. Programme and Abstracts of ESF IMPACT 4th workshop, Helsinki, p. 49-49.

Heinsalu, H., 1983: On typomorphic features of Estonian Lower and Upper Ordovician quartz [Опыт изучения типоморфных особенностей кварца нижне- и верхнеордовикских отложений Эстонии]. In: Viiding, H. (ed.). Terrigenous minerals of the Baltic sedimentary rocks. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 116-121.

Konsa, M., Viiding, H., 1983: Heredity of mineral composition of terrigenous deposits (according to a comparative study of the weathering crust of the crystalline rock and subjacent beds) [Проблема унаследованности минерального состава терригенных отложений (на примере сравнительного изучения коры выветривания кристаллического фундамента и базальных осадочных пород)]. In: Viiding, H. (ed.). Terrigenous minerals of the Baltic sedimentary rocks. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 41-49.

Kleesment, A. E., 1976: O mineralogenetičeskoj informativnosti cirkona i turmalina v osadočnyh porodah (na primere devona Pribaltiki) [О минералогенетической информативности циркона и турмалина в осадочных порoдах (на примере девона Прибалтики)]. Problemy genetičeskoj informacii v mineralogii. NSVL Teaduste Akadeemia Komi filiaal, Sõktõvkar, p. 142-143.

Mens, K., Pirrus, E., 1986: Vendian and Cambrian facial sequence in the North of the Baltic Area [Северо-Прибалтийский фациальный профиль венда и кембрия]. Vendian and Cambrian facies and stratigraphy of the western part of East-European Platform. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 7-23.

Kalm, V., Kirs, J., Kirsimäe, K., Kurvits, T., 1999: Mineraalid ja kivimid. Maakoore mineraalne ja kivimiline koostis, mineraalide ja kivimite omadused ja tüübid, tekkeprotsessid ja levik. TÜ Geoloogia instituut, Tartu, p. 1-112.

Mens, K., 1983: Environmental control of the distribution of clastic minerals in the Lontova Stage of Estonia [Фациальный фактор распределения аллотигенных минералов в лонтоваских отложениях Эстонии]. In: Viiding, H. (ed.). Terrigenous minerals of the Baltic sedimentary rocks. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 59-68.

Pirrus, E., 1983: The role of the palaeogeographic factor in the development of associations of clay minerals in Vendian and Cambrian basins in the North Baltic [Палеогеографический контроль формирования ассоциаций глинистых минералов в бассейнах венда и кембрия Северной Прибалтики]. In: Viiding, H. (ed.). Terrigenous Minerals of the Baltic Sedimentary Rocks. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 76-91.

Pirrus, E., 1981: Main features of the authigenic mineralization of North Baltic Vendian and Cambrian terrigenous rocks [Основные процессы аутигенного минералообразования в терригенных отложениях венда и кембрия Северной Прибалтики]. In: Pirrus, E. (ed.). Authigenic minerals of terrigenous sediments of the Baltic. Acad. Sci. ESSR, Tallinn, p. 5-23.

Tamme, A., 1961: Pärnu lademe liivakivide granulomeetriast ja mineraloogiast Häädemeeste, Tahkuranna ja Tamme puursüdamike ning paljandite põhjal. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat 1960, 53. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 46-54.

Mens, K., Pirrus, E., 1967: Vendi kompleksi ja kambriumi ladestu mineraloogilistest iseärasustest Eestis. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 95-96.

Suuroja, K., 2007: Kiviaabits. Eesti mineraalid. In: Kirs, J. (ed.). OÜ GeoTrail KS, Tallinn, p. 1-191.

Suuroja, K., 2004: Kiviaabits. Eesti kivimid. In: Kirs, J. (ed.). OÜ GeoTrail KS, Tallinn, p. 1-124.

Rull, K., 2007: Läänemere punase ja pruuni kvartsporfüüri geokeemiline koostis ja võrdlus teiste Läänemere piirkonna rabakivi vulkaniitide geokeemiaga. Magistritöö. Juhendaja: Juho Kirs. magistritöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-44.

Puura, V., Kärki, A., Kirs, J., Kirsimäe, K., Kleesment, A., Konsa, M., Niin, M., Plado, J., Suuroja, K., Suuroja, S., 2000: Impact-Induced Replacement of Plagioclase by K-feldspar in Granitoids and Amphibolites at the Kärdla Crater, Estonia. In: Gilmour, I., Koeberl, C. (ed.). Impacts and the Early Earth, 91. Springer, Heidelberg-Berlin, p. 417-445.

Mõtlep, R., 2006: Poolkoksi mineraloogiline koostis VKG Õlitööstuse AS jäätmemäe näitel, Kohtla-Järvel. Juhendaja: Kalle Kirsimäe [Mineral composition of semi-coke deposits at Viru Keemia shale-oil plant, Kohtla-Järve]. magistritöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-46.

Grewingk, C., 1863: Das mineralogische Cabinet der Kaiserlichen Universität Dorpat. E. J. Karow, Universitäts-Buchhändler, Dorpat, p. 1-116.

Pirrus, E., 1986: The facial peculiarities of the Vergale-Rausve iron ore horizon in the Baltic syneclise [Фациальные особенности строения вергальско-раусвеского железорудного уровня Балтийской синеклизы]. In: Pirrus, E. (ed.). Vendian and Cambrian facies and stratigraphy of the western part of East-European Platform. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 99-109.

Rätsep, M., 1986: Facial distribution of glauconite and its morphological varieties in Early Cambrian basin of Vergale-Rausve age of Northern Baltic area [Фациальное распределение глауконита и его морфологических типов в раннекембрийском бассейне Вергальско-Раусвеского времени в Cеверной Прибалтике]. In: Pirrus, E. (ed.). Vendian and Cambrian facies and stratigraphy of the western part of East-European PlatformE.. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 92-98.

Kleesment, A. E., Kurshs, V. M., 1977: Distribution of accessory minerals in the Lower-Middle Devonian sediments of the Baltic [Распределение акцессорных минералов в нижне-среднедевонских отложениях Прибалтики]. Paleozoic lithology and mineral resources of the Baltic. Ed: Kurshs, V. M.. Zinatne, Riia, p. 51-63.

Pirrus, E., 1968: Estonian varved clays [Ленточные глины Эстонии.]. In: Raukas, A. (ed.). Valgus, Tallinn, p. 1-144.

Kallaste, T., Kiipli, T., Kleesment, A., 2008: Unusual quartz forms in Ordovician bentonites. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 30-30.

Lillestik, P., 1993: Eesti aluskorra varaplatvormsete granitoidide raske fraktsiooni aktsessooride mineraloogilisest analüüsist [Diplomitöö. Juhendaja: J. Kirs]. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-44.

Kirsimäe, K., 1993: Kambriumi ja Ordoviitsiumi piirikihtide mineraloogia Valkla ja Nõmmeveski paljandis [Diplomitöö. Juhendaja: T. Kurvits]. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-64.