Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (44)

Gans, O., 1936: Über Trachtenwechsel bei einem Calcitvorkommen in Estland. Lotos, 84, 90-93.

Rogov, M., Ershova, V., Vereshchagin, O., Vasileva, K., Mikhailova, K., Krylov, A., 2020: Database of global glendonite and ikaite records throughout the Phanerozoic. , . https://doi.org/10.5194/essd-2020-222

Kleesment, A., 2001: Devonian. Appendixes 1-6. Estonian Geological Sections, 3, 24-36.

Kiipli, T., Kallaste, T., 2002: Characteristics of volcanism. Estonian Geological Sections, 4, 17-21.

Huff, W. D, Bergström, S. M., Kolata, D. R., Kirsimäe, K., 2002: K-bentonite mineralogy and geochemistry. Estonian Geological Sections, 4, 12-17.

Kordikov, A., 1962: The mineralogical characteristics of Maardu dictyonema shale [Минералогическая характеристика диктионемовых сланцев Маардуского месторождения]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 11, 1, 67-72.

Loog, A., 1982: On the geochemistry of postsedimentary mineral formation in the Tremadoc graptolitic argillites of North Estonia. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 527, 44-49.

Palmre, H., 1969: On trace elements in pyrite and marcasite crystals and concretions in Paleozoic sediments of Estonian SSR [О МИКРОЭЛЕМЕНТАХ В ПИРИТОВЫХ И MАРКАЗИТОВЫХ\nКРИСТАЛЛАХ И КОНКРЕЦИЯХ ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ\nЭСТОНИИ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 3, 247-254.

Kallaste, T., Pukkonen, E., 1992: Pyrite varieties in Estonian Tremadocian argillite (Dictyonema shale). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 1, 11-22.

Loog, A., Kurvits, T., Aruväli, J., Petersell, V., 2001: Grain size analysis and mineralogy of the Tremadocian Dictyonema shale in Estonia. Oil Shale, 18, 4, 281-297.

Somelar, P., Kirsimäe, K., Hints, R., Kirs, J., 2010: Illitization of Early Paleozoic K-Bentonites in the Baltic Basin: decoupling of burial- and fluid-driven processes. Clays and Clay Minerals, 58, 3, 388-398. https://doi.org/10.1346/CCMN.2010.0580309

Hints, R., Kirsimäe, K., Somelar, P., Kallaste, T., Kiipli, T., 2008: Multiphase Silurian bentonites in the Baltc Palaeobasin. Sedimentary Geology, 209, 69-79. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2008.06.009

Sturesson, U., Dronov, A. V., Saadre, T., 1999: Lower Ordovician iron ooids and associated oolitic clays in Russia and Estonia: A clue to the origin of iron oolites?. Sedimentary Geology, 123, 1, 63-80. https://doi.org/10.1016/S0037-0738(98)00112-2

Puura, V., Huber, H., Kirs, J., Kärki, A., Suuroja, K., Kirsimäe, K., Kivisilla, J., Kleesment, A., Konsa, M., Preeden, U., Suuroja, S., Koeberl, C., 2010: Geology, petrography, shock petrography, and geochemistry of impactites and target rocks from the Kärdla crater, Estonia. Meteoritics & Planetary Science, 39, 3, . https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2004.tb00103.x

Kleesment, A., Kurvits, T., 1987: Mineralogy of Tremadoc graptolitic argillites of North Estonia [О минералогии граптолитовых аргиллитов тремадока Северной Эстонии]. Oil Shale, 4, 2, 130-139.

Palvadre, R., Loog, A., Haldna, J., Ahelik, V., Talkop, R., 1984: Correlations between components in Estonian graptolitic argillites [Корреляционные связи между компонентами в граптолитовых аргиллитах Эстонии]. Oil Shale, 1, 3, 292-300.

Loog, A., 1963: On granulometric and mineralogic composition of rocks of Tiskre stage and Ülgase and Maardu members. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 12, 3, 334-338.

Ivanovskaya, T. A., Tsipurski, C. I., Yakovleva, O. V., 1991: Globulârnye sloistye silikaty nižnego kembriâ Severnoj Èstonii [Глобулярные слоистые силикаты нижнего кембрия Северной Эстонии]. Litologiya i poleznye iskopayemye, 4, 120-127.

Loog, A., Aruväli, J., Petersell, V., 1995: Authigenic carbonate minerals in the Tremadocian graptolitic argillite of Estonia. Oil Shale, 12, 4, 275-287.

Loog, A., 1980: On the geochemistry of postsedimentary mineral formation in the graptolithic argillites of North-Estonian Tremadoc [К геохимии постседиментационного минералообразования в граптолитовых аргиллитах тремадока Северной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 8, 44-50.

Bölau, E., 1940: Kaltsiidikristalle Jaagarahu rifflubjakividest. Eesti Loodus, VIII, 2, 103-108.

Mahaney, W. C., Kalm, V., 2008: Comparative scanning electron microscopy study of oriented till blocks, glacial grains and Devonian sands in Estonia and Latvia. Boreas, 29, 1, 35-51. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2000.tb01199.x

Kleesment, A., 2007: Devonian. Estonian Geological Sections, 8, 10-19.

Kleesment, A., Paap, Ü., 1978: Postsedimentary changes of garnet grains [О постседиментационных изменениях зерен граната]. Litologiya i poleznye iskopayemye, 5, 135-143.

Jürgenson, E., Tiirmaa, R., 1972: On the distribution of Glauconite in the Baltic Silurian [О распространении глауконита в силурийских отложениях Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 2, 171-173.

Shogenova, A., Kleesment, A., Hirt, A., Pirrus, E., Kallaste, T., Shogenov, K., Vaher, R., 2009: Composition and properties of the iron hydroxides - cemented lenses in Estonian sandstone of Middle Devonian age. Studia Geophysica et Geodaetica, 53, 111-131. https://doi.org/10.1007/s11200-009-0007-9

Kleesment, A., 1995: Lithological characteristics of the uppermost terrigenous Devonian complex in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 4, 221-233.

Pirrus, E., 1991: The Middle Cambrian of Estonia [Средний кембрий Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 4, 141-151.

Kleesment, A., Mägi, S., 1975: On the lithology and mineralogy of terrigenous glauconite deposits in Ceratopygian and Latorpian stages of Estonian structural-facial zones [K литологической и минералогической характеристике терригенно-глауконитовых отложений цератопигевого и латорпского горизонтов Эстонской структурно-фациальной зоны]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 1, 55-63.

Kleesment, A., Shogenova, A., Shogenov, K., 2007: Unusual features of the Middle Devonian Narva Formation covering the oil shale bearing rocks in Estonia. Oil Shale, 23, 3, 434-449.

Viira, V., Mens, K., Nemliher, J., 2006: Lower Ordovician Leetse Formation in the North Estonian Klint area. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 2, 156-174.

Kleesment, A., 2001: Devonian. Estonian Geological Sections, 3, 6-8.

Kallaste, T., 2014: Pyroclastic Sanidine in the Lower Palaeozoic Bentonites - A Tool for Regional Geological Correlations. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B167. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-141.

Detkovski, S., Oja, T., 1987: Mikrostruktura poverhnosti kvarca i ee značenie v tehnologii pererabotki rakušečnyh fosforitov Èstonii [Микроструктура поверхности кварца и ее значение в технологии переработки ракушечных фосфоритов Эстонии]. Tehnologiâ mineralogiâ fosfatnyh rud, p. 104-106.

Bliskovski, V., 1979: Mineralogičeskaâ priroda fosfatov kal'ciâ fosforitov [Минералогическая природа фосфатов кальция фосфоритов]. Veŝestvennyj sostav fosforitov. Nauka, Novosibirsk, p. 16-34.

Gorbunova, L., 1974: Postsedimentacionnye izmeneniâ fosforitonosnyh otoložennij Pribaltiki [Постседиментационные изменения фосфоритоносных отоложенний Прибалтики]. Genezis i zakonomernosti razmeshhenija fosforitov, Moskva, p. 78-87.

Popov, L. E., Álvaro, J. J., Holmer, L. E., Bauert, H., Ghobadi Pour, M., Dronov, A. V., Lehnert, O., Hints, O., Männik, P., Zhang, Z., Zhang, Z., 2019: Glendonite occurrences in the Tremadocian of Baltica: first Early Palaeozoic evidence of massive Ikaite precipitation at temperate latitudes. In: Obut, O. T., Sennikov, N. V., Kipriyanova, T. P. (ed.). 13th International Symposium on the Ordovician System: Contributions of International Symposium. Novosibirsk, Russia (July 19-22, 2019). Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, p. 161-162.

Kleesment, A. E., 1977: Distribution of typomorphic varieties of zircon and tourmaline as a criterion for the dismemberment of clastic sequences (for example, the Baltic States) [Распределение типоморфных разновидностей циркона и турмалина как критерий расчленения терригенных толщ (на примере Прибалтики)]. Paleozoic lithology and mineral resources of the Baltic. Ed: Kurshs, V. M.. Zinatne, Riia, p. 64-73.

Puura, I., Nemliher, J., 1993: Shell mineralogy of recent and fossil lingulate brachiopods: diferences caused by fossilization. LUNDADAGARNA I. Historisk Geologi och paleontologi 15-16 mars 1993. III Abstracts (ed by M. Siverson).. Lund Publications in Geology, 109. Lund University, Lund, p. 26.

Shogenova, A., Kleesment, A., Hirt, A., Pirrus, E., Kallaste, T., Shogenov, K., Vaher, R., 2006: Magnetic properties and composition of the iron hydrooxides rich lenses in the Middle Devonian of Estonia. Travaux Géophysiques XXVII (2006). Abstracts of the 10th Castle Meeting New Trends in Geomagnetism Palaeo, Rock and Environmental Magnetism. Geophysical Institute, Acad. Sci. Czech Republic, Praha, p. 108-109.

Loog, A., Mens, K., Müürisepp, K., 1965: Eesti NSV alam-kambriumi läbilõigete korreleerimise litoloogilis-mineraloogilised alused. Eesti NSV TA Geoloogia Instituudi aruanne, p. 1-232.

Jürgenson, E., 1977: Subdivision of the East Baltic Silurian according to terrigenous material [Расчленение разрезов силурийских отложений Прибалтики по терригенному материалу]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Academy of Sciences of the Estonian S. S. R. Institute of Geology, Tallinn, p. 56-70.

Heinsalu, H., Aaloe, A., Bauert, H., Bitjukova, L., Viira, V., Kaljo, D., Kurvits, T., Mägi, S., Põlma, L., Jürgenson, E., 1988: The study of the structure and composition of the shale strata of the Lower Ordovician and stratigraphy of the overlying sediments in North-Western Estonia [Исследование строения и состава сланценосной толщи нижнего ордовика и стратиграфии перекрывающих отложении в cеверо-западной Эстонии]. TAGI, käsikiri.

Kurvits, T., 1985: Kesktremadoc'i setendite mineraloogiast Põhja-Eesti paljandites [Diplomitöö. Juhendajad: A. Kleesment, H. Heinsalu]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-80.