Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (104)

Kuuspalu, T., Utsal, K., Vanamb, V., 1973: On the hydrothermal sepiolite from the crust of weathering of the Estonian crystalline basement [Гидротермальный сепиолит из коры выветривания кристаллического фундамента Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 2, 169-173.

Kalm, V., 1988: Goethe ja götiit. Horisont, 8, 30-31.

Somelar, P., Kirsimäe, K., Środoń, J., 2009: Mixed-layer illite-smectite in the Kinnekulle K-bentonite, northern Baltic Basin. Clay Minerals, 44, 4, 455-468. https://doi.org/10.1180/claymin.2009.044.4.455

Kurvits, T., 2006: Kuidas mineraale koguda ja hoida. Eesti Loodus, 4, 38-43.

Rateyev, M. A., Gradusov, B. P., 1971: Tipy smešannoslojnyh obrazovanij slûda-montmorillonitovogo râda v metabentonitah silura-ordovika Pribaltiki [Типы смешаннослойных образований слюда-монтмориллонитового ряда в метабентонитах силура-ордовика Прибалтики]. Litologiya i poleznye iskopayemye, 2, 74-93.

Raukas, A., Koch, R., Jüriado, K., Järvelill, J., 2014: Anomalous radioactivity level and high concentrations of heavy minerals in Lemme area, South-West Estonia. Baltica, 27, 2, 93-104. https://doi.org/10.5200/baltica.2014.27.19

Sõstra, Ü., Kallaste, T., 2008: Sonda tektoonilise rikke hüdrotermilised mineraalid. Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed, 6-8.

Järvelill, J., Koch, R., Raukas, A., Vaasma, T., 2018: Hazardous radioactivity levels and heavy mineral concentrations in beach sediments of Lake Peipsi, northeastern Estonia. Geologos, 24, 1, 1-12. https://doi.org/10.2478/logos-2018-0001

Eensaar, J., Pani, T., Gaškov, M., Sepp, H., Kirsimäe, K., 2017: Stable isotope composition of hypogenic speleothem calcite in Kalana (Estonia) as a record of microbial methanotrophy and fluid evolution. Geological Magazine, 154, 1, 57-67. https://doi.org/10.1017/S0016756815000928

Kirsimäe, K., Kalm, V., Jorgensen, P., 1999: Diagenetic transformation of clay minerals in Lower Cambrian argillaceous sediments of North Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 1, 15-34.

Grewingk, C., 1889: Uebersicht der Mineralien und Gesteine Liv-, Est- und Kurlands und ihrer Nutzbarkeit. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 8, 43-59.

Pani, T., 1998: Markasiit. Eesti Loodus, 9, 417-417.

Pani, T., 1998: Fluoriit ehk sulapagu. Eesti Loodus, 1, 40-40.

Raudsep, R., 1996: Kuld - metallide kuningas. Eesti Loodus, 7, 232-233.

Pani, T., 1996: Kips. Eesti Loodus, 5/6, 179-179.

Pani, T., 1996: Kvarts - mineraal, mis meenutab jääd. Eesti Loodus, 1, 24-24.

Kattai, V., 1996: Kõrberoosid Saharast. Eesti Loodus, 9, 312-313.

Pani, T., 1996: Dolomiit ja muutlik antrakoniit. Eesti Loodus, 9, 311-311.

Raukas, A., 1961: The mineralogy of the Estonian tills [Минералогия морен Эстонии]. Izvestiya Akademii Nauk ESSR, Seriya Tehn. i Fiz.-Mat. Nauk, 10, 3, 244-258.

Raukas, A., 1994: Ahhaadid - vöödilised ehtekivid. Eesti Loodus, 10, 309-310.

Raukas, A., 1994: Kas Eestis võib leiduda teemante?. Eesti Loodus, 2, 45-46.

Kiipli, T., Kallaste, T., 2002: Characteristics of volcanism. Estonian Geological Sections, 4, 17-21.

Viiding, H., 1969: Mineraalid Eestis 3. Eesti Loodus, 5, 271-275.

Viiding, H., 1969: Mineraalid Eestis 2. Eesti Loodus, 4, 208-212.

Viiding, H., 1969: Mineraalid Eestis 1. Eesti Loodus, 3, 144-147.

Vanamb, V., Kirs, J., 1990: Clay minerals from aluminous gneiss weathering crust of the Estonian crystalline basement. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 885, 23-37.

Kalm, V., Einmann, A., Aruväli, J., 1992: Clay Mineralogy of Surficial Fine-grained Quaternary Deposits on Saaremaa Island, Western Estonia. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 956, 95-113.

Utsal, K., 1971: About the Technique and Methods in the X-ray Investigation of Clay Minerals [О технике и методике исследования глинистых минералов рентгеновскими методами]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 286, 3-51.

Utsal, K., 1968: About the X-ray investigation of the Middle Devonian clay minerals in Estonia [О рентгенографическом исследовании глинистых минералов среднедевонских отложений Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 221, 3-32.

Sandgren, P., 1993: Preliminary results and interpretations of mineral magnetic analyses of a Holocene sediment succession from Lake Maardu near Tallinn, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 2, 70-81.

Lutt, J., Kallaste, T., 1982: Clay minerals in the bottom sediments of the Baltic. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 4, 165-169.

Lutt, J., 1976: On the distribution of heavy minerals in grain size fractions in the upper stratum of the bottom deposits in the eastern part of the Väinameri. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 25, 1, 66-77.

Utsal, K., 1968: About the Middle Devonian clay minerals of Estonia [О глинистых минералах в среднедевонских отложениях Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 3, 300-303.

Judin, I., Smyshlyayev, S., 1963: Mineragraphic and chemical studies of Kaali iron meteorite. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XI, 53-59.

Nemliher, J., Puura, I., 1996: Upper Cambrian basal conglomerate of the Kallavere formation on the Pakri Peninsula, NW Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 1, 1-8.

Ganss, O., 1936: Ueber Trachtenwechsel bei einem Calcitvorkommen in Estland. Lotos, 84, 90-93.

Grewingk, C., 1887: Übersicht der Mineralien und Gesteine Liv-, Est- und Kurlands und ihrer Nutzbarkeit. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 8, 43-59.

Järvelill, J., Kallaste, T., Kleesment, A., Pajusaar, S., Raukas, A., 2019: Provenance of heavy minerals in the Quaternary deposits of the Lemme outcrop, Estonia, based on optical microscopy, X-ray diffractometry and scanning electron microscope microanalysis. Estonian Journal of Earth Sciences, 68, 2, 76-87. https://doi.org/10.3176/earth.2019.07

Möls, E., 1939: Kvartsikristallid Vodja murrus. Eesti Loodus, VII, 4/5, 184-185.

Liiva, A., 2018: Kaltsiit, laialt levinud mineraal. Eesti Loodus, 12, 30-31.

Kleesment, A., Kurvits, T., 1987: Mineralogy of Tremadoc graptolitic argillites of North Estonia [О минералогии граптолитовых аргиллитов тремадока Северной Эстонии]. Oil Shale, 4, 2, 130-139.

Reier, A., 1967: Authigenic minerals in clays of the Lontova Formation [Аутигенные минералы в глинах лонтоваской свиты]. , 246, 19-25.

Pirrus, E., 1982: Jarosite as a product of contemporary hypergenesis in porous siltstones of the Estonian Cambrian [Ярозит продукт современного гипергенеза в пористых алевролитах кембрия Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 1, 1-6.

Petersell, V., All, T., 2010: Teemantide kaasmineraalidest ja kullast Eestimaa moreenides. Keskkonnatehnika, 4, 18-21.

Kirsimäe, K., Jorgensen, P., Kalm, V., 1999: Low-temperature diagenetic illite-smectite in Lower Cambrian clays in North Estonia. Clay Minerals, 34, 1, 151-163. https://doi.org/10.1180/000985599546000

Hölttä, P., Klein, V., 1991: PT-development of granulite facies rocks in southern Estonia. Geological Survey of Finland. Professional Paper, 12, 37-47.

Öpik, A., 1934: Uusi mineraale Eestist. Eesti Loodus, II, 5, 97-99.

Utsal, K., Utsal, V., 1980: Quantitative distribution of kaolinite and hydromica and their structural characteristics in different fractions of clays from the pit of Joosu [Количественное распределение каолинита и гидрослюды и их структурные особенности в разных фракциях глин в карьере Йоозу]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, VIII, 139-148.

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., Märss, T., 2016: Chemical weathering east and west of the emerging Caledonides in the Silurian – Early Devonian, with implications for climate. Canadian Journal of Earth Sciences, 53, 8, 774-780. https://doi.org/10.1139/cjes-2015-0156

Klaamann, E., 1962: Saastna kassikullast. Eesti Loodus, 3, 166-167.

Bölau, E., 1940: Kaltsiidikristalle Jaagarahu rifflubjakividest. Eesti Loodus, VIII, 2, 103-108.

Jürgenson, E., 1978: Distribution of clay minerals in North-Baltic Silurian rocks [Распределение глинистых минералов в силурийских породах Северной Прибалтики.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 3, 79-87.

Pirrus, E., 1970: The distribution of clay minerals of Vendian and Cambrian deposits in East Estonia [Закономерности распределения глинистых минералов в вендских и кембрийских отложениях Восточной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 4, 322-333.

Kleesment, A., 2001: Devonian. Estonian Geological Sections, 3, 6-8.

Pirrus, E., 1962: Ühest omapärasest kalkopüriidi leiust Eestis. Eesti Loodus, 2, 99-101.

Heinsalu, H., Kurvits, T., Oja, T., 1991: Lithological-mineralogical characteristics of the stratotypical section of the Rannu Member (Cm3 - O1klR) at Saka II, North-East Estonia [Литолого-минералогическая характеристика стратотипического разреза раннуской пачки (Cm3 - O1klR) в Сака II, Северо-Восточная Эстония]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 1-7.

Petersell, V., 2010: Teemantide kaasmineraalidest ja kullast Eestimaa moreenides. XVIII Aprillikonverentsi Eesti maapõu ja selle arukas kasutamine teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 38-40.

Versh, E., Somelar, P., Kirsimäe, K., 2006: Impact induced hydrothermal systems as sites for clay formation in extraterrestrial environments. In: Decarreau, A., Right, D. (ed.). Bridging clays: joint meeting of the Clay Minerals Society and the French Clay Group; 43rd annual meeting of the CMS, 4ème colloque du GFA, June 3-7, 2006, France. The Clay Minerals Society, p. 269-269.

Somelar, P., Kirsimäe, K., 2006: Characterization of illite-smectite by using atomic force microscopic and X-ray methods: Smectite- to- illite transformation mechanism in Kinnekulle K-bentonite in Baltic Basin. In: Decarreau, A., Right, D. (ed.). Bridging clays: joint meeting of the Clay Minerals Society and the French Clay Group; 43rd annual meeting of the CMS, 4ème colloque du GFA, June 3-7, 2006, France. The Clay Minerals Society, p. 249-249.

Somelar, P., Muttik, N., Kirsimäe, K., 2008: Clay mineral alteration in impact induced hydrothermal systems: implications to extraterrestrial targets. In: Wahl, N. A. (ed.). 28th Nordic Geological Winter Meeting. Abstract Volume. Aalborg University, Aalborg, p. 21-21.

Somelar, P., Kirsimäe, K., 2008: Mixed-layer illite-smectite in Kinnekulle K-bentonite, Baltic Paleobasin. In: Gorniak, K., Szydlak, T., Kasina, M., Michalik, M., Zych-Habel, B. (ed.). 4th Mid-European Clay Conference 2008 MECC’08, Abstracts, Zakopane, Poland, September 22-27, 200. Mineralogia Special Papers, 33, p. 152-152.

Sandgren, P., 1996: Mineral magnetic analyses of Lake Maardu sediments, northern Estonia. PACT 51, 51, p. 175-180.

Reier, A., 1970: Metoodiline materjal mineraalide ja kivimite määramiseks. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 1-98.

Liivamägi, S., Kirsimäe, K., Somelar, P., Kirs, J., Vircava, I., 2014: Neoproterozoic Baltic paleosol – clay mineralogy and paleoclimatic interpretation. 7th Mid-European Clay Conference, 16-19 September, 2014, Dresden, Germany. Programme and Abstract book, Dresden, p. 148-148.

Kirsimäe, K., Jorgensen, P., 1999: Clay mineral diagenetic evolution in Lower Cambrian sediments as a tool for reconstruction of burial palaeothermal history in the northern Baltic palaeobasin. GFF, 121.

Vanamb, V., Utsal, K., 1985: Glinistye mineraly kory vyvetrivaniâ dokembrijskogo vozrasta [Глинистые минералы коры выветривания докембрийского возраста]. Gliny, glinistye mineraly i ih ispol'zovanie v narodnom hozâjstve. Materialy XIII vsesoûznogo soveŝaniâ. Nauka, Alma-Ata, p. 72-73.

Pirrus, E., 1981: Autigennoe mineraloobrazovanie v glinistyh tolŝah venda i kembriâ Pribaltiki [Аутигенное минералообразование в глинистых толщах венда и кембрия Прибалтики]. Èvolûciâ osadočnogo processa na kontinentah i okeanah. Tezisy dokladov XII Vsesoûznogo litologičeskogo soveŝaniâ, 11-13. noâbrâ 1981 g., Novosibirsk, p. 158-159.

Utsal, K., 1985: Glinistye mineraly v gorûčih slancah [Глинистые минералы в горючих сланцах]. Gliny, glinistye mineraly i ih ispol'zovanie v narodnom hozâjstve: materialy XIII Vsesoûznogo soveŝaniâ. Nauka, Alma-Ata, p. 53-54.

Utsal, K., 1986: Vysota linii fona na difraktogramme kak pokazatel' količestvennogo opredelenâ železa, titana i hroma v mineralah i porodah [Высота линии фона на дифрактограмме как показатель количественного определеня железа, титана и хрома в минералах и породах]. Rentgenografičeskij analiz rud i mineralov, Moskva.

Gorokhov, I. M., Turchenko, T. L., Melnikov, N. N., Kutyavin, E. P., Baskakov, A. V., Bonnot-Courtois, C., Pirrus, E., 1988: Rb-Sr study of multi-stage illite evolution in the Lower Cambrian claystone. Abstracts of the Seventh International Conference on Geochronology, Cosmochronology and Isotope Geology, ICOG7, Held Canberra, Australia, September 24-29, 1990, Canberra, p. 40-40.

Pirrus, E. A., 1980: Clay minerals in the Vendian and Cambrian rocks and their importance for palaeogeography and stratigraphy [Глинистые минералы в вендских и кембрийских породах и их значение для палеогеографии и стратиграфии]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Nauka, Moskva, p. 97-104.

Raukas, A., 2000: Kuld ja kalliskivid. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 1-264.

Bitjukova, L. J., 1984: Geohimičeskie osobennosti osadkonakopleniâ i autigennoe mineraloobrazovanie v glinistyh tolŝah venda i kembriâ Severnoj Pribaltiki [Геохимические особенности осадконакопления и аутигенное минералообразование в глинистых толщах венда и кембрия Северной Прибалтики]. kandidaaditöö autoreferaat. Moskva Riiklik Ülikool, Moskva, p. 1-23.

Reier, A., 1974: Mineraly i gornye porody [Минералы и горные породы]. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 1-112.

Kink, H., Sepp, M., 1973: Üldise geoloogia praktikum: mineraalid ja kivimid. Eesti Põllumajanduse Akadeemia, Tartu, p. 1-26.

Klaamann, E., Müürisepp, K., Viiding, H., 1974: Eesti maavarad, kivimid ja kivistised. Eesti NSV Haridusministeerium, Tallinn, p. 1-67.

Pirrus, E., 1984: Autigennoe mineraloobrazovanie v glinistyh tolŝah venda i kembriâ Pribaltiki (primenitel'no k probleme èvolûcii osadočnogo processa) [Аутигенное минералообразование в глинистых толщах венда и кембрия Прибалтики (применительно к проблеме эволюции осадочного процесса)]. In: Kazanski, Yu. P. (ed.). Obstanovki osadkonakopleniâ i ih èvolûciâ. Nauka, Moskva, p. 174-177.

Kirsimäe, K., Kalm, V., Jørgensen, P., 1996: Cambrian clays in North-Estonia. Stratigraphy, depositional environment and clay minerals. Report to Amerada Hess A/S. Tartu Ülikooli Geoloogia instituut, Tartu, p. 1-48.

Kirsimäe, K., 1999: Clay mineral diagenesis of the Lower Cambrian blue clay in the northern part of the Baltic paleobasin. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 9. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-113.

Jürgenson, E., 1966: Mineraalid ja kivimid. In: Müürisepp, K. (ed.). Kodu-uurija käsiraamat. Eesti Raamat, Tallinn, p. 119-124.

Utsal, K. R., Müürisepp, T. K., Utsal, V. I., 1977: Količestvennyj fazovy analiz glinistyh i boksitovyh mineralov metodom iskusstvennyh smesej [Количественный фазовы анализ глинистых и бокситовых минералов методом искусственных смесей]. Vsesoûznoe soveŝanie po rentgenografii mineral'nogo syr'â. Čast' II. Tezisy dokladov, Lvov, p. 34-35.

Utsal, K., 1969: Rentgenografičeskoe issledovanie glinistyh mineralov srednedevonskih otloženij Èstonii [Рентгенографическое исследование глинистых минералов среднедевонских отложений Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 1-24.

Kuuspalu, T., 1976: The weathering crust of the crystalline basement as a source of clay fraction for the overlying sedimentary rocks. In: Rõõmusoks, A., Kivila, H. (ed.). Geoloogilised märkmed 3. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 77-82.

Somelar, P., Kirsimäe, K., 2008: Mixed-layer illite-smectite in Kinnekulle K-bentonite, Baltic Paleobasin. In: Wahl, N. A. (ed.). 28th Nordic Geological Winter Meeting. Abstract Volume. Aalborg University, Aalborg, p. 84-84.

Pirrus, E. (toim), 1981: Autigennye mineraly terrigennyh otloženij Pribaltiki [Аутигенные минералы терригенных отложений Прибалтики]. In: Pirrus, E. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-135.

Kask, J., Kallaste, T., 1984: Glinistye mineraly v morskih lečebnyh grâzâh Èstonii [Глинистые минералы в морских лечебных грязях Эстонии]. In: Raukas, A. (ed.). Hronologiâ i formirovanie četvertičnogo pokrova Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 51-55.

Stinkule, A., Utsal, K., 1975: Clay minerals in the Devonian terrigenous beds of the Baltic Region [Глинистые минералы в девонской терригенной толще Прибалтики]. In: Lunts, A. Ya. (ed.). Geology of the crystalline basement and sedimentary cover of the Baltic. Zinatne, Riga, p. 191-202.

Utsal, K., 1984: Difrakcionnye osobennosti gidroslûd i kaolinitov v osadočnyh tolŝah Pribaltiki [Дифракционные особенности гидрослюд и каолинитов в осадочных толщах Прибалтики]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 113-117.

Kleesment, A., 1984: Mineral'nye proâvleniâ bol'ših sedimentacionnyh pereryvov [Mинеральные проявления больших седиментационных перерывов]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 106-108.

Kleesment, A. E., Konsa, M. J., Mens, K. A., 1984: Indikatornaâ značimost' tipomorfnyh osobennostej klastogennyh mineralov v terrigennyh otloženiâh [Индикаторная значимость типоморфных особенностей кластогенных минералов в терригенных отложениях]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 84-87.

Utsal, K., 1969: Eestis leiduvatest savimineraalidest. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 60. Loodusuurijate Seltsi, Tallinn, p. 13-27.

Kirsimäe, K., Hints, R., Kallaste, T., Kiipli, E., Kiipli, T., 2004: Chloritization of Upper Ordovician Pirgu bentonites - source material or diagenetic environment?. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 57-58.

Kirsimäe, K., Gorokhov, I. M., Kallaste, T., Kiipli, T., Kikas, R., 2002: Illite-smectite diagenesis of Ordovician K-bentonites of the Baltic basin: implications for basin development. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 84-85.

Palmre, H., Johannes, E., 1964: Some trace elements in Estonian sulphide minerals. Lithology of Paleozoic sediments of Estonia, Tallinn, p. 67-74.

Gorbunova, L., 1979: Veŝestvennyj sostav, struktura i tekstura fosfatnosnyh otloženij. Sostav legkoj i tâželoj frakcij porod [Вещественный состав, структура и текстура фосфатносных отложений. Состав легкой и тяжелой фракций пород]. Fosfatonosnye otlozhenija ordovika Pribaltiki. Nedra, Moskva, p. 46-47.

Raukas, A., 1964: Rasketest mineraalidest Eesti vanades rannikusetetes. VII Eesti looduseuurijate päeva ettekannete teesid, Tallinn, p. 90-90.

Viiding, H. A., Kleesment, A. E., Konsa, M. J., Mens, K. A., Pirrus, E. A., Jürgenson, E. A., 1984: Opyt izučeniâ mineral'nyh indikatorov litogeneza v paleobassejnah ûžnogo obramleniâ Baltijskogo ŝita [Опыт изучения минеральных индикаторов литогенеза в палеобассейнах южного обрамления Балтийского щита]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 72-76.

Kalm, V., Kirs, J., Kirsimäe, K., Kurvits, T., 1999: Mineraalid ja kivimid. Maakoore mineraalne ja kivimiline koostis, mineraalide ja kivimite omadused ja tüübid, tekkeprotsessid ja levik. TÜ Geoloogia instituut, Tartu, p. 1-112.

Pirrus, E., 1983: The role of the palaeogeographic factor in the development of associations of clay minerals in Vendian and Cambrian basins in the North Baltic [Палеогеографический контроль формирования ассоциаций глинистых минералов в бассейнах венда и кембрия Северной Прибалтики]. In: Viiding, H. (ed.). Terrigenous Minerals of the Baltic Sedimentary Rocks. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 76-91.

Pirrus, E., 1981: Main features of the authigenic mineralization of North Baltic Vendian and Cambrian terrigenous rocks [Основные процессы аутигенного минералообразования в терригенных отложениях венда и кембрия Северной Прибалтики]. In: Pirrus, E. (ed.). Authigenic minerals of terrigenous sediments of the Baltic. Acad. Sci. ESSR, Tallinn, p. 5-23.

Suuroja, K., 2007: Kiviaabits. Eesti mineraalid. In: Kirs, J. (ed.). OÜ GeoTrail KS, Tallinn, p. 1-191.

Suuroja, K., 2004: Kiviaabits. Eesti kivimid. In: Kirs, J. (ed.). OÜ GeoTrail KS, Tallinn, p. 1-124.

Lillestik, P., 1993: Eesti aluskorra varaplatvormsete granitoidide raske fraktsiooni aktsessooride mineraloogilisest analüüsist [Diplomitöö. Juhendaja: J. Kirs]. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-44.

Viiding, H., 1984: Eesti mineraalid ja kivimid. In: Raukas, A. (ed.). Valgus, Tallinn, p. 1-218.