Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (37)

Sorci, A., Cirilli, S., Clayton, G., Corrado, S., Hints, O., Goodhue, R., Schito, A., Spina, A., 2020: Palynomorph optical analyses for thermal maturity assessment of Upper Ordovician (Katian-Hirnantian) rocks from Southern Estonia. Marine and Petroleum Geology, 120, 104574. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2020.104574

Arvestål, E. H., Willman, S., 2020: Organic-walled microfossils in the Ediacaran of Estonia: Biodiversity on the East European Platform. Precambrian Research, 341, 105626. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2020.105626

Eisenack, A., 1958: Tasmanites Newton 1875 und Leiosphaeridia n.g. als Gattungen der Hystrichosphaerididea. Palaeontographica, 110, 1-3, 1-19.

Eisenack, A., 1958: Mikroplankton aus dem norddeutschen Apt nebst einigen Bemerkungen über fossile Dinoflagellatem. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen, 106, 3, 383-422.

Liivrand, E., 1982: Re-bedded Pre-Quaternary microfossils in glacial and aqueoglacial deposits. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 1, 12-14.

Nõlvak, J., Liang, Y., Hints, O., 2019: Early diversification of Ordovician chitinozoans on Baltica: New data from the Jägala waterfall section, northern Estonia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 525, 14-24. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.04.002

Eisenack, A., 1958: Mikrofossilien aus dem Ordovizium des Baltikums. 1. Markasitschicht, Dictyonema-Schiefer, Glaukonitsand, Glaukonitkalk. Senckenbergiana Lethaia, 39, 5/6, 389-405.

Eisenack, A., 1982: Einige problematische Mikrofossilien. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Monatshefte, 629–636.

Nõlvak, J., 1993: Salapärased mikrokivistised. Horisont, 8, 32-35.

Kõrts, A., 1994: Eeltuumsed. Eesti Loodus, 2, 50-51.

Nõlvak, J., Bauert, G., 2015: New biostratigraphically important chitinozoans from the Kukruse Regional Stage, Upper Ordovician of Baltoscandia. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 3, 218-224. https://doi.org/10.3176/earth.2015.28

Mierzejewski, P., 1986: Ultrastructure, taxonomy and affinities of some Ordovician and Silurian organic microfossils. Palaeontologia Polonica, 47, 129-220.

Vecoli, M., Delabroye, A., Spina, A. & Hints, O., 2011: Cryptospore assemblages from Upper Ordovician (Katian–Hirnantian) strata of Anticosti Island, Québec, Canada, and Estonia: Palaeophytogeographic and palaeoclimatic implications. Review of Palaeobotany and Palynology, 166, 1-2, 76-93. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2011.05.006

Van den Boogaard, M., 1988: Some data on Milaculum Müller, 1973. Scripta Geologica, 88, 1-25.

Kaljo, D., Nõlvak, J., Uutela, A., 1996: More about Ordovician microfossil diversity patterns in the Rapla section, Northern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 3, 131-148.

Fadel, A., Žigaite Ž., Blom, H., Perez-Huerta, A., Jeffries, T., Märss, T., Ahlberg, P. E., 2015: Palaeoenvironmental signatures revealed from rare earth element (REE) compositions of vertebrate microremains of the Vesiku Bone Bed (Homerian, Wenlock), Saaremaa Island, Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 1, 36-41. https://doi.org/10.3176/earth.2015.07

Viira, V., Löfgren, A., Mägi, S., Wickström, J., 2001: An Early to Middle Ordovician succession of conodont faunas at Mäekalda, northern Estonia. Geological Magazine, 138, 6, 699-718. https://doi.org/10.1017/S0016756801005945

Hints, O., 2000: Ordovician eunicid polychaetes of Estonia and surrounding areas: review of their distribution and diversification. Review of Palaeobotany and Palynology, 113, 1-3, 41-55. https://doi.org/10.1016/S0034-6667(00)00051-8

Viira, V., 1972: On Symmetry of Some Middle Ordovician Conodonts. Geologica et Palaeontologica, 6, 45-49.

Märss, T., 1988: Early Palaeozoic hadimopanellids of Estonia and Kirgizia (USSR). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 1, 10-17.

Hints, O., 1999: Ordovician scolecodonts of the East Baltic and surrounding areas - an overview. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 43, 317-320.

Märss, T., Niit, M. Kleesment, A., 2003: New findings of fish microremains in sections of the Burtnieki Regional Stage. Ichthyolith Issues, Special Publication, 7, p. 42-43.

Märss, 1993, 1993: Vertebrates of the Pridoli and Silurian/Devonian boundary beds in Europe. In: Turner, S. (ed.). IGCP 328 Palaeozoic Microvertebrates–SDS: The Gross Symposium. Göttingen, Germany, August 4–6, 1993. Scientific Sessions: Abstracts. Institut und Museum für Geologie und Paläontologie, Göttingen, p. 1.

Hints, O., Nõlvak, J., 2010: Metazoan egg capsules from the Darriwillian (Middle Ordovician). Third International Palaeontological Congress. Programme and Abstracts. Programme & Abstracts, London, p. 200.

Nõlvak, J., 1982: Primeneniye khitinozoy pri detal'nom raschlenenii i korrelyatsii razrezov verkhnego ordovika Estonii [Применение хитинозой при детальном расчленении и корреляции разрезов верхнего ордовика Эстонии]. Paleontologiya i detal'naya stratigraficheskaya korrelyatsiya. Tezisy dokladov 28 sessiii VPO Tashkent 1986. II, Tashkent , p. 48-49.

Meidla, T., Nõlvak, J., Tinn, O., 2011: Mikropaleontoloogia ja biostratigraafia rollist ning ühest tähendusrikkast leiust Eestis. In: Parmasto, E., Laisk, A., Kaljo, D. (ed.). Teadusmõte Eestis (VI). Elu- ja maateadused. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 97-115.

Raevskaya, E. G., Hints, O., 2019: Acritarchs from the Middle and Upper Ordovician of Estonia and their stratigraphic implications. In: Obut, O. T., Sennikov, N. V., Kipriyanova, T. P. (ed.). 13th International Symposium on the Ordovician System: Contributions of International Symposium. Novosibirsk, Russia (July 19-22, 2019). Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, p. 165-168.

Hints, O., Killing, M., Männik, P., Nestor, V., 2005: Microfossil Frequency Patterns in the Llandovery–Wenlock Boundary Interval of Western Estonia. In: Sheehan, P. M., Servais, T. (ed.). Abstracts for the Second International Symposium of IGCP503 on Ordovician Palaeogeography and Palaeoclimate, 2. Milwaukee Public Museum, Milwaukee, p. 14-15.

Viira, V., 1998: Late Silurian conodonts and biostratigraphy in the northern East Baltic. ECOS VII. Seventh International Conodont Symposium. Abstracts. Bologna-Modena June 18-22, 1998, p. 115-116.

Valiukevičius, J. J., 1981: Dissection and correlation sediments of the Narova Stage in the Baltic countries [Расчленение и корреляция отложений наровского горизонта на территории Прибалтики]. Achievements and challenges of the Lithuanian SSR on geology research, Vilnius, p. 62-65.

Valiukevičius, J. J., 1978: Complexes of acanthodii scales in sediments of Narova Stage of the Baltic and Belarus [Комплексы чешуй акантодов в отложениях наровского горизонта Прибалтики и Белоруссии]. Proceedings of the V scientific conf. geologists Lithuania. Achievements and prospects of geological exploration of the Lithuanian SSR, Vilnius, p. 24-26.

Valiukevičius, J. J., 1985: Akantody narovskogo gorizonta Glavnogo devonskogo polâ [Акантоды наровского горизонта Главного девонского поля]. In: Karatajūtė-Talimaa, V. N. (ed.). Mokslas, Vilnius, p. 1-143.

Kaljo, D., Nõlvak, J., Uutela, A., 1995: Ordovician microfossil diversity patterns in the Rapla section, Northern Estonia. In: Cooper, J. D., Droser, M. L., Finney, S. C. (ed.). Ordovician Odyssey: short Papers for tye Seventh International Symposium on the Ordovician System. Book 77, Fullerton, California, p. 415-418.

Nõlvak, J., 1979: Role of chitinozoans in the biostrtigraphy of the North Estonian Ashgillian [Роль хитинозой в биостратиграфии ашгилла Северной Прибалтики]. In: Raukas, A. (ed.). Fizičeskie, izotopno-geohimičeskie i geologičeskie metody v izučenii antropogena Èstonii, Tallinn, p. 55-61.

Mark-Kurik, E., Märss, T., 1976: Kivististe levikust Ohesaare paljandis [Kivististe levikust Ohesaare paljandis]. Geoloogilised märkmed 3, 3. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 48-54.

Hints, O., 1998: Harjuan (Late Ordovician) eunicid polychaetes of Estonia. MSc Thesis. Tartu University, Tartu, p. 1-104.

Hints, O., 1997: Organic microfossils from the Kinnekulle K-bentonite in North Estonia. In: Koren, T. (ed.). WOGOGOB-97. Meeting of Working Group on Ordovician Geology of Baltoscandia. Abstracts. VSEGEI, St. Petersburg, p. 27-28.