Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (375)

Leitud 375 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Lõugas, V., 1979: Kaali: legendid ja leiud. Horisont, 9, 13-17.

Suuroja, K. & Suuroja, S., 2000: Kuidas avastati Eesti suurim meteoriidikraater 2. Eesti Loodus, 7-8, 294-296.

Schmieder, M., Kring, D. A., 2020: Earth's Impact Events Through Geologic Time: A List of Recommended Ages for Terrestrial Impact Structures and Deposits. Astrobiology, 20, 1, 91-141. https://doi.org/10.1089/ast.2019.2085

Puura, V., Kala, E., Suuroja, K., 1987: The structure of the Kärdla astrobleme. Meteoritika, 48, 150-161.

Deines, P., Wickman, F. E., 1985: The stable carbon isotopes in enstatite chondrites and Cumberland Falls. Geochimica et Cosmochimica Acta, 49, 1, 89-95. https://doi.org/10.1016/0016-7037(85)90193-0

Terasmaa, J., 2006: Vaidasoo meteoriidikraater. Eesti Loodus, 1, 50-50.

Pirrus, E., 2002: Neugrundi impaktstruktuuri vanusest Loode-Eesti Kambriumi läbilõigete analüüsi alusel. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 6, 54-64.

Suuroja, K., Suuroja, S., Puurmann, T., 1997: Neugrundi struktuur kui impaktkraater. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 32-41.

Reinvaldt, J. A., 1933: Kaali järv - the Meteorite Craters on the Island auf Ösel (Estonia). Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 39, 183-202.

Isakar, M., 2014: Pilistvere meteoriidisaju haruldused ülikooli geoloogiakogus. Eesti Loodus, 11, 40-42.

Simson, K., 2009: Pilistvere meteoriidisaju üksikasju. Eesti Loodus, 1, 51-51.

Simson, K., 2008: Pilistvere meteoriidisaju saladus. Eesti Loodus, 8, 22-24.

Semenenko, V. P., Samoilovitch, L. G., Kozlov, I. S., 1982: Priznaki udarnogo metamorfizma v meteorite Kaali [Признаки ударного метаморфизма в метеорите Каали]. Meteoritika, 41, 96-100.

Semenenko, V. P., Samoilovitch, L. G., 1982: Meteorit Pilistvere [Метеорит Пилиствере]. Meteoritika, 40, 28-33.

Puura, V., Kala, E., Suuroja, K., 1989: Stroenie astroblemy Kârdla (o-v Hijumaa, Severo-Zapadnaâ Èstoniâ) [Строение астроблемы Кярдла (о-в Хийумаа, Северо-Западная Эстония]. Meteoritika, 48, 150-161.

Pirrus, E., 2013: Mõjutusi lähikosmosest. Keskkonnatehnika, 4, 40-42.

Suuroja, K., Saadre, T., 1995: The gneiss-breccia erratic boulders from northwestern Estonia as witnesses of an unknown impact structure. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 5, 1, 26-28.

Suuroja, K., Suuroja, S., 2010: Neugrundi meteoriidikraater - maailmaime Eesti merepõhjas. Keskkonnatehnika, 3, 42-44.

Yudin, I. A., 1968: Mikroskopičeskoe issledovanie kamennyh meteoritov Nerft i Kaande [К минералогии метеорита Каали]. Meteoritika, XXVIII, 66-72.

Raukas, A., Stankowski, W., 2011: On the age of the Kaali craters, Island of Saaremaa, Estonia. Baltica, 24, 1, 37-44.

Veski, S., Heinsalu, A., Lang, V., Kestlane, Ü., Possnert, G., 2004: The age of the Kaali meteorite craters and the effect of the impact on the environment and man: evidence from inside the Kaali craters, island of Saaremaa, Estonia. Vegetation History and Archaeobotany, 13, 3, 197-206. https://doi.org/10.1007/s00334-004-0043-x

Losiak, A., Wild, E. M., Geppert, W. D., Huber, M. S., Jõeleht, A., Kriiska, A., Kulkov, A., Paavel, K., Pirkovic, I., Plado, J., Steier, P., Välja, R., Wilk, J., Wisniowski, T., Zanetti, M., 2016: Dating a small impact crater: An age of Kaali crater (Estonia) based on charcoal emplaced within proximal ejecta. Meteoritics & Planetary Science, 51, 4, 681-695. https://doi.org/10.1111/maps.12616

Kulik, L. A., 1940: Meteoritnyj krater Kaaliârv v SSSR [Метеоритный кратер Каалиярв в СССР]. Priroda, 12, 63-65.

Moora, T. H., Raukas, A. V., 2012: New data on the structure and age of the Kaali meteorite craters (Island of Saaremaa, Estonia) [Новые данные о строении и возрасте Каалиских метеоритных кратеров (о- в Сааремaa, Эстония)]. Geomorfologija, 3, 93-103.

Raukas, A., 2000: Study of meteoritic matter for precise regional stratigraphy. Geologos, 5, 77-86.

Versh, E., Kirsimäe, K., Jõeleht, A., 2006: Development of potential ecological niches in impact-induced hydrothermal systems: The small-to-medium size impacts. Planetary and Space Science, 54, 15, 1567-1574. https://doi.org/10.1016/j.pss.2005.12.022

Suuroja, S., Suuroja, K., Flodén, T., 2013: A comparative analysis of two Early Palaeozoic marine impact structures in Estonia, Baltic Sea: Neugrund and Kärdla. Bulletin of the Geological Society of Finland, 85, 1, 83-101. https://doi.org/10.17741/bgsf/85.1.006

Heinsalu, A., Veski, S., Salonen, V.-P., 2002: Saarenmaalla sijaitsevan Kaalin meteoriittikraatterin ikä sekä törmäyksen vaikutukset ympäristöön ja asutukseen. Geologi, 54, 8, 127-133.

Pirrus, E. A., 1988: Meteoritnye kratery Èstonii [Метеоритные кратеры Эстонии]. Priroda, 11, 91-96.

Anonymous, 1965: Maailma suurimad meteoriidikraatrid. Eesti Loodus, 6, 333-333.

Anonymous, 2003: Uuritud ja uurimata Kaali. Eesti Loodus, 4, 52-52.

Raukas, A., Laigna, K., Moora, T., 2003: Olematu looduskatastroof Saaremaal 800-400 aastat enne Kristust. Eesti Loodus, 1, 12-15.

Suuroja, K. & Suuroja, S., 2001: Kuidas avastati Eesti suurim meteoriidikraater 4. Eesti Loodus, 6, 235-237.

Suuroja, K. & Suuroja, S., 2000: Kuidas avastati Eesti suurim meteoriidikraater 3. Eesti Loodus, 10, 418-420.

Suuroja, K. & Suuroja, S., 2000: Kuidas avastati Eesti suurim meteoriidikraater 1. Eesti Loodus, 6, 217-219.

Bronšten, V. A., 1962: Ob obstoâtel'stvah padeniâ Kaaliârvskogo meteorita [Об обстоятельствах падения Каалиярвского метеорита]. Bulletin of the Astronomical-geodetical society of the U.S.S.R., 30, 39-44.

Yavnel, A. A., 1976: On the composition of meteorite Kaalijarv [К вопросу о составе метеорита Каалиярв]. Astronomicheski vestnik, X, 2, 122-123.

Koval, V. I., 1976: On the velocity of meteorite Kaali [О скорости метеорита Каали]. Astronomicheski vestnik, X, 1, 57-60.

Yudin, I. A., 1968: K mineralogii meteorita Kaali [К минералогии метеорита Каали]. Meteoritika, XXVIII, 44-50.

Koval, V. I., 1976: Glavnyj krater meteorita Kaali [Главный кратер метеорита Каали]. Zemlya i Vselennaya, 2, 91-93.

Pipping, F., Puura, V., 1996: Impact craters in the surroundings of the Gulf of Finland. Geological Survey of Finland. Special Paper, 21, 127-133.

Suuroja, K., Suuroja, S., 2010: The Neugrund meteorite crater on the seafloor of the Gulf of Finland, Estonia. Baltica, 23, 1, 47-58.

Reinwald, I. A., 1946: Upon the organization of a museum on the group of the meteoric craters Kaalijarv [К вопросу об устройстве музея в группе метеоритных кратеров Каалиярв (о. Саарема - Эзель)]. Meteoritika, III, 46-51.

Suurvärav, A., 1998: Käidi merepõhjas Neugrundi meteoriidikraatril. Eesti Loodus, 9, 426-426.

Mosešvili, K., 1998: Midagi erilist - Kaali meteoriidikraatrid. Eesti Loodus, 5/6, 206-206.

Aaloe, Ago, 1968: Tähekilde otsimas. Pioneer, 3, 18-20.

Aaloe, Ago, Liiva, A., Ilves, E., 1963: Kaali meteoriidikraatrite vanusest. Eesti Loodus, 5, 262-265.

Raukas, A., 1995: Kaali meteoriidikraatrid on palju vanemad kui arvati. Eesti Loodus, 11/12, 351-353.

Simson, K., 1987: Kaali meteoriidisaju lennutrajektoori määramine. Eesti Loodus, 1, 24-25.

Pirrus, E., Tiirmaa, R., 1984: Tsõõrikmägi - ka meteoriidikraater?. Eesti Loodus, 10, 638-642.

Viiding, H., 1984: Huvitav meteoriitika 3. Eesti Loodus, 10, 634-638.

Viiding, H., 1984: Huvitav meteoriitika 2. Eesti Loodus, 9, 552-558.

Raukas, A., 1984: Juubelijuttu meteoriitikakomisjonist. Eesti Loodus, 8, 488-489.

Viiding, H., 1984: Huvitav meteoriitika 1. Eesti Loodus, 8, 482-488.

Viiding, H., Aaloe, Ago, 1983: Pangem Kaali tagasi paigale!. Eesti Loodus, 4, 260-261.

Pirrus, E., 1983: Kas kõik on tehtud?. Eesti Loodus, 4, 258-259.

Eola, O., 1982: Kaali mõistatusteahel laheneb. Eesti Loodus, 8, 530-533.

Pirrus, E., 2008: Meteoriidijälg Lasnamäel - loodusmälestis linnaolustikus. Keskkonnatehnika, 22-23.

Losiak, A., Jõeleht, A., Plado, J., Szyszka, M., Kirsimäe, K., Wild, E. M., Steier, P., Belcher, C. M., Jazwa, A. M., Helde, R., 2020: Determining the age and possibility for an extraterrestrial impact formation mechanism of the Ilumetsa structures (Estonia). Meteoritics & Planetary Science, 55, 2, 274-293. https://doi.org/10.1111/maps.13431

Anonymous, 1960: Meteoriitide komisjoni pleenum. Eesti Loodus, 6, 382-383.

Treial, H., 2009: Kaubanduskeskuse nurgakiviks meteoriit. Keskkonnatehnika, 9, 3, 44-45.

Czegka, W., 1997: The crater group of Ilumetsa (South-Estonia). Aufschluss, 48, 200-210.

Plado, J., 2012: Meteorite impact craters and possibly impact-related structures in Estonia. Meteoritics & Planetary Science, 47, 10, 1590-1605. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2012.01422.x

Raukas, A., 2004: Distribution and composition of impact and extraterrestrial spherules in the Kaali area (Island of Saaremaa, Estonia). Geochemical Journal, 38, 2, 101-106. https://doi.org/10.2343/geochemj.38.101

Moora, T., Raukas, A., Stankowski, W., 2012: Dating of the Reo site (Island of Saaremaa, Estonia) with silicate and iron microspherules points to an exact age of the fall of the Kaali meteorite. Geochronometria, 39, 4, 262-267. https://doi.org/10.2478/s13386-012-0015-3

Raukas, A., Laigna, K.-O., 2005: Height of the turbulent gas flow and transport distance of glassy spherules on the example of the Kaali impact, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 3, 145-152.

Aaloe, Ago, 1978: The Kaali meteorite craters [КААЛИСКИЕ МЕТЕОРИТНЫЕ КРАТЕРЫ. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ I.]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 458, 129-133.

Raukas, A., Stankowski, W., 2010: The Kaali crater field and other geosites of Saaremaa Island (Estonia): the perspectives for a geopark. Geologos, 16, 1, 59-68. https://doi.org/10.2478/v10118-010-0004-z

Kraus, E., Meyer, R., Wegener, A., 1928: Untersuchungen über den Krater von Sall auf Ösel. Gerlands Beiträge zur Geophysik, 20, 312-378.

Kranz, W., 1937: Krater von Sall auf Ösel, wahrscheinlich Meteorkrater. Gerlands Beiträge zur Geophysik, 51, 50-55.

Javnel, A. A., 1976: On the composiion of meteorite Kaalijärv. Astronomicheski vestnik, 10, 2, 122-123.

Aaloe, Ago, 1964: Pilistvere meteoriidisajust. Eesti Loodus, 4, 206-206.

Aaloe, Ago, 1962: Meteoriitidest ja pseudometeoriitidest. Eesti Loodus, 6, 330-332.

Rasmussen, K. L., Aaby, B., Gwozdz, R., 2000: The age of the Kaalijärv meteorite craters. Meteoritics & Planetary Science, 35, 5, 1067-1071. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2000.tb01493.x

Krinov, E. L., 1960: Die meteoritischen Krater Kaalijärv auf der Insel Saarema, Estnische SSR. Chemie der Erde - Geochemistry, 20, 4, 199-216.

Krinov, E. L., 1961: The Kaalijärv meteorite craters on Saarema Island, Estonian SSR. American Journal of Science, 259, 430-440. https://doi.org/10.2475/ajs.259.6.430

Fischer, G., 1938: Exploring Estonian Meteor craters evidence of an astronomical collision that occured perhaps two thousand years ago. The Sky: Magazine of Cosmic News, 5, 8-9.

Stankowski, W., Raukas, A., Bluszcz, A., Fedorowicz, S., 2007: Luminescence Dating of the Morasko (Poland), Kaali, Ilumetsa and Tsõõrikmäe (Estonia) Meteorite Craters. Geochronometria, 28, 1, 25-29. https://doi.org/https://doi.org/10.2478/v10003-007-0031-0

Reinvald, I. A., 1940: The Kaalijärv mrteor craters (Estonia) supplementary research of 1937; discovery of meteoric iron. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 45, 1-4, 81-99.

Schrinbekova, S. N., Andreev, A. V., 2018: Strukturno-mineralogičeskie izmeneniâ veŝestva železnogo meteorita Kaali v zemnyh usloviâh. Mineralogičnij žurnal (Ukraine), 40, 3, 85-66.

Reinvaldt, I., 1928: Bericht über geologische Untersuchungen am Kaalijärv (Krater von Sall) auf Ösel. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 11, 1-42.

Kranig, J., 1931: Mis on meteoriidid? Tähtsamaid Eestisse langenud meteoriite. Loodusevaatleja, II, 1, 5-9.

Reinwald, J., 1937: Kaali järve meteoorkraatrite väli. Loodusevaatleja, VIII, 4, 97-102.

Kipper, A., 1937: 1937. a. 1. juuni meteoorist. Eesti Loodus, V, 4, 150-155.

Anonymous, 1851: Ein Explosionskrater auf der Insel Oesel. Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland, 9, 3, 363-365.

Kleesment, A.-L., Pirrus, E., Suuroja, K., Tiirmaa, R., 1987: Geology of the north-eastern outer slope of the mound of the Kärdla buried crater [ГЕОЛОГИЯ ВНЕШНЕГО СКЛОНА ВАЛА НА KЯРДЛАСКОГО ПОГРЕБЕННОГО СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КРАТЕРА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 3, 131-139.

Grewingk, C., 1863: Baltische Meteorite. Dorpater Tagesblatt, 189, .

Grewingk, C., 1882: Verzeichnis der Meteoriten-Sammlung der Universität Dorpat im Dezember 1882. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 9, 153-160.

Goebel, A., 1857: Issledovanie meteoritnogo kamnâ, upavšego na ostrove Ezele 29-go aprelâ 1855 g. [Исследование метеоритного камня, упавшего на острове Эзеле 29-го апреля 1855 г.]. Gorny Zhurnal, III, 491-494.

Schilling, G., 1873: Mittheilungen über den am 16./28. Juni 1872 Mittags, beim Dorfe Tennasilm, im Kirchspiel Turgel des Kreises Jerwen in Estland niedergefallenen Steinmeteoriten. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 8, 1, 95-114.

Wangenheim von Qualen, F., 1850: Noch einige Worte über den Krater Sall. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Geology, 23, 1, 289-296.

Wangenheim von Qualen, F., 1849: Nachträgliche Bemerkungen über den Explosionskrater bei Sall. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, 3, 11, 175-180.

Wangenheim von Qualen, F., 1849: Der Krater bei Sall auf der Insel Oesel. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Geology, 22, 111, 204-231.

Wangenheim von Qualen, F., 1849: Der Krater bei Sall auf der Insel Oesel. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, III, 4, 49-68.

Aaloe, Ago, 1981: Erinevused Kaali kraatrite vanuse määrangutes. Eesti Loodus, 4, 236-237.

Raukas, A., 2000: Investigation of impact spherules – a new promising method for the correlation of Quaternary deposits. Quaternary International, 68-71, 241-252. https://doi.org/10.1016/S1040-6182(00)00047-1

Saarse, L., Rajamäe, R., Heinsalu, A. & Vassiljev, J., 1991: The biostratigraphy of sediments deposited in the Lake Kaali meteorite impact structure, Saaremaa Island, Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 63, 2, 129-139. https://doi.org/https://doi.org/10.17741/bgsf/63.2.006

Veski, S., Heinsalu, A., Kirsimäe, K., Poska, A., Saarse, L., 2001: Ecological catastrophe in connection with the impact of the Kaali meteorite about 800-400 B.C. on the island of Saaremaa, Estonia. Meteoritics & Planetary Science, 36, 10, 1367-1375. https://doi.org//10.1111/j.1945-5100.2001.tb01830.x

Veski, S., Heinsalu, A., Kirsimäe, K., 2002: The age of the Kaali meteorite and the effect of the impact on the environment: evidence from Piila bog, Island of Saaremaa, Estonia [Kaali meteoriidi vanus ja mõju looduskeskkonnale Saaremaa Piila raba turbaläbilõike uuringu põhjal]. Eesti Arheoloogia Ajakiri, 6, 2, 91-108.

Reinwaldt, I., 1938: The finding of meteorite iron in Estonian craters. A long search richly awarded. The Sky: Magazine of Cosmic News, 2, 6, 28-29.

Kolesov, G. M., Zaslavskaja, N. I., Tiirmaa, R. T., 1984: Meteorit Verhnedneprovsk iz kollekcii Instituta geologii AN ÈSSR [Метеорит Верхнеднепровск из коллекции Института геологии АН ЭССР]. Meteoritika, 43, 123-124.

Tiirmaa, R., 1992: Soome meteoriidid Eestis. Eesti Loodus, 1, 34-37.

Aaloe, Ago, 1977: Mõned mõtted Kaalist. Eesti Loodus, 12, 762-766.

Aaloe, Ago, Lõugas, V., Saar, E., 1977: Asva linnuse hukkumine. Eesti Loodus, 12, 759-762.

Raukas, A., Pirrus, R., Rajamäe, R. & Tiirmaa, R., 1995: On the age of the meteorite craters at Kaali (Saaremaa Island, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 3, 177-183.

Tiirmaa, R., 1988: Distribution of pulverized meteoritic matter in the Kaali crater field [Площадное распределение распыленного вещества метеорита Каали]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 1, 43-46.

Viiding, H. & Yudin, Y., 1967: The morphology and the mineralogical composition of meteoritic dust found in Cambrian deposits of Estonia [Морфология и минералогический состав метеорной пыли из кембрийских отложений Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 16, 2, 122-125.

Aaloe, Ago, Eelsalu, H., Liiva, A., Lõugas, V., 1975: Võimalusi Kaali kraatrite vanuse täpsustamiseks. Eesti Loodus, 12, 706-709.

Aaloe, Ago, 1971: Kaiavere meteoriit. Eesti Loodus, 8, 485-485.

Kessel, H., 1981: Kui vanad on Kaali järviku põhjasetted. Eesti Loodus, 4, 231-235.

Reinwaldt, I., 1932: Kaali järv - the Meteorite Craters on the Island of Ösel (Estonia). Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 39, 3-4, 183-202.

Racki, G., Viik, T., Puura, V., 2018: Julius Kaljuvee, Ivan Reinwald, and Estonian pioneering ideas on meteorite impacts and cosmic neocatastrophism in the early 20th century [Julius Kaljuvee, Ivan Reinwald et des idées pionnières estoniennes sur les impacts des météorites et le néocatastrophisme cosmique au début du 20e siècle]. Bulletin de la Societe Geologique de France, 189, 3, 1-20. https://doi.org/10.1051/bsgf/2018011

Kirsimäe, K., Suuroja, S., Kirs, J., Kärki, A., Polikarpus, M., Puura, V., Suuroja, K., 2002: Hornblende alteration and fluid inclusions in Kärdla impact crater, Estonia: Evidence for impact‐induced hydrothermal activity. Meteoritics & Planetary Science, 37, 3, 449-457. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2002.tb00827.x

Puura, V., Huber, H., Kirs, J., Kärki, A., Suuroja, K., Kirsimäe, K., Kivisilla, J., Kleesment, A., Konsa, M., Preeden, U., Suuroja, S., Koeberl, C., 2010: Geology, petrography, shock petrography, and geochemistry of impactites and target rocks from the Kärdla crater, Estonia. Meteoritics & Planetary Science, 39, 3, . https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2004.tb00103.x

Viik, T., 2018: Julius Kaljuvee, Ivan Reinwald ja Kaali järve mõistatuse lahendamine. Horisont, 6, 48-52.

Versh, E., Kirsimäe, K., Jõeleht, A., Plado, J., 2005: Cooling the Kärdla impact crater: I. The mineral paragenetic sequence observation. Meteoritics & Planetary Science, 40, 1, 3-19. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2005.tb00361.x

Pirrus, E. & Tiirmaa, R., 1991: Kas Virumaa boliid jõudis Maale?. Eesti Loodus, 4, 210-214.

Pirrus, E., 1995: The ratio of depression and mound volumes: a promising criterion for the identification of small meteorite craters. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 3, 188-196.

Reinwald, I. A., 1939: The Kaalijärv Meteor Craters (Estonia). Supplementary Research of 1937. Discovery of meteoritic Iron. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 55, 1-19.

Teichert, C., 1927: Einige Bemerkungen zum Krater von Sall auf der Insel Ösel. Zeitschrift für Geomorphologie, III, 2, 99-103.

Jõeleht, A., Kirsimäe, K., Plado, J., Versh, E., Ivanov, B., 2005: Cooling of the Kärdla impact crater: II. Impact and geothermal modeling. Meteoritics & Planetary Science, 40, 1, 21-33. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2005.tb00362.x

Plado, J., Puura, V., 2003: Meteoriidijäljed meil ja meie naabritel. Loodus, 4, 30-32.

Puura, V., Suuroja, K., 1992: Ordovician impact crater at Kärdla, Hiiumaa Island, Estonia. Tectonophysics, 216, 2, 143-156. https://doi.org/10.1016/0040-1951(92)90161-X

Reinvaldt, J. A., 1933: Kaali järv - the Meteorite Craters on the Island of Ösel (Estonia). Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 30, 1-20.

Tiirmaa, R. T., 1993: New meteorites of the collection of Geological Institute of Estonian Academy of Sciences [Новые метеориты в коллекции Института геологии Академии наук Эстонии]. Meteoritika, 50, 123-124.

Pirrus, E. A., Tiirmaa, R. T., 1985: Tsõõrikmägi - a new probable meteorite crater in Estonia [Тсыырикмяги - новый вероятный метеоритный кратер в Эстонии]. Meteoritika, 44, 146-149.

Viiding, H., 1965: Meteor dust in the lower parts of the Cambrian sandstones of Estonia [Метеорная пыль в низах кембрийских песчаников Эстонии]. Meteoritika, XXVI, 132-139.

Aaloe, Ago, 1958: Novye dannye o meteoritnyh kraterah na ostrove Saarema Èstonskoj SSR [Новые данные о метеоритных кратерах на острове Саарема Эстонской ССР]. Meteoritika, XVI, 108-114.

Grewingk, C., 1874: Über einen Meteoritenfall, der am 16/28. June 1872, im Kreise JerwenEstlands, auf dem Gute Allenküll bei dem zum Dorfe Tennasilma gehörigen Gesinde Sikkensaare statthatte. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 3, 390-391.

Plado, J., 2017: Kaali on maailma kauneim kraater. Eesti Loodus, 5, 36-38.

Viiding, H., Kala, E. & Pobul, E., 1969: Paluküla mõistatus laheneb. Eesti Loodus, 8, 469-474.

Puura, V., Lindström, M., Flodén, T., Pipping, F., Motuza, G., Lehtinen, M., Suuroja, K., Murnieks, A., 1994: Structure and stratigraphy of meteorite craters in Fennoscandia and the Baltic Region: a first outlook. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 2, 93-108.

Suuroja, K., Suuroja, S., All, T., Flodén, T., 2002: Kärdla (Hiiumaa Island, Estonia) - the buried and well-preserved Ordovician marine impact structure. Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 49, 6, 1121-1144. https://doi.org/10.1016/S0967-0645(01)00145-X

Ainsaar, L., Suuroja, K., Semidor, M., 2002: Long-term effect of the Kärdla crater (Hiiumaa, Estonia) on Late Ordovician carbonate sedimentation. , 49, 6, 1145-1155. https://doi.org/10.1016/S0967-0645(01)00135-7

Mellgren, J. I., Schmitz, B., Ainsaar, L., Kirsimäe, K., Eriksson, M. E., 2012: Conodont dating of the Middle Ordovician breccia cap-rock limestone on Osmussaar Island, northwestern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 3, 133-148. https://doi.org/10.3176/earth.2012.3.01

Plado, J., 2010: Ilumetsa kraatrid pakuvad ikka uurimisainest. Eesti Loodus, 6/7, 18-21.

Liiva, A., 2008: Ilumetsa kraatrid: rahvalugudest teaduseni. Eesti Loodus, 8, 18-21.

Tiirmaa, R., 2005: Kuidas tunda ära väikekraatreid?. Eesti Loodus, 12, 38-41.

Tiirmaa, R., 2005: Kuidas leida meteoriite. Eesti Loodus, 11, 38-41.

Tiirmaa, R., 1986: Tsarjovi meteoriit Eesti kollektsioonis. Eesti Loodus, 8, 537-538.

Viiding, H., 1965: Vanima meteoorse tolmu leid Eestist. Eesti Loodus, 5, 293 - 296.

Aaloe, Ago, 1963: Meteoriitidest ja pseudometeoriitidest. Eesti Loodus, 6, 330-332.

Puura, V., Suuroja, K., 1984: Kärdla kraater, maapõue varjatud uunikum. Eesti Loodus, 9, 559-565.

Plado, J., Pesonen, L. J., Elo, S., Puura, V., Suuroja, K., 1996: Geophysical research on the Kärdla impact structure, Hiiumaa Island, Estonia. Meteoritics & Planetary Science, 31, 2, 289-298. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.1996.tb02025.x

Suuroja, K., 2012: Paluküla lugu ehk kuidas graniiti otsides leiti meteoriidikraater. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 11, 1, 15-30.

Reinwaldt, I., 1928: Bericht über geologische Untersuchungen am Kaalijärv (Krater von Sall) auf Ösel. Mit Beiträgen von A. Luha. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 35, 30-70.

Loewinson-Lessing, F., 1897: Catalogue de la collection de Météorites de l'Université Impériale de Jourieff (Dorpat) (Musée Minéralogique). Acta Univ. Tartu, 2, 5, 1-8.

Grewingk, C., 1867: Die Meteoriten des mineralogischen Cabinets der Universität Dorpat am 1. Mai 1865. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 4, 1, 29-32.

Grewingk, C., Schmidt, C., 1864: Ueber die Meteoriten-Fälle von Pillistfer, Buschhof und Igast in Liv- und Kurland. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 3, 421-556.

Goebel, A., 1856: Untersuchung eines am 29. April / 11. Mai 1855 auf Oesel niedergefallenen Meteorsteins. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 1, 1, 447-482. https://doi.org/10.1002/jlac.18560980320

Suuroja, K., Suuroja, S., 1999: Neugrund structure - a submarine meteorite crater at the entrance to the Gulf of Finland. Estonia Maritima, 4, 161-189.

Aaloe, Ago, Andra, H., Andra, V., 1982: Determination, by geophysical methods, of the direction of the meteoritic rain at Kaali [Направление падения метеоритного дождя Каали по геофизическим даннымы]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 2, 56-61.

Aaloe, Ago, Tiirmaa, R., 1982: Meteoritic matter in small craters Kaali and in their neighborhood [Метеоритное вещество в мелких кратерах Каали и в их окрестности]. Meteoritika, 41, 120-125.

Liiva, A., Kessel, H., Aaloe, A., 1979: Ilumetsa kraatrite vanus. Eesti Loodus, 12, 762-764.

Aaloe, Ago, 1979: Meteoriidikraatrid Ilumetsas. Eesti Loodus, 12, 756-761.

Aaloe, Ago, 1960: Ilumetsa meteoritic craters, Estonia [Илуметсаские кратеры Эстонской ССР]. Meteoritika, XVIII, 26-31.

Aaloe, Ago, 1961: Ilumetsa kraatrid. Eesti Loodus, 5, 297-299.

Symanovich, S., Kolosova, T., Raukas, A., Tiirmaa, R., 1993: Extraterrestrial spherules in the surroundings of Kaali meteorite craters (Saaremaa Island, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 3, 127-133.

Pirrus, E., Tiirmaa, R., 1984: Tsõõrikmägi - ka meteoriidikraater? 1. Eesti Loodus, 9, 566-571.

Krinov, E. L., 1960: Kratery Kaalijârv [Кратеры Каалиярв]. Priroda, 7, 55-60.

Koval, V. I., 1980: On the fine-dispersed substance of the meteorite Kaalijärv [О мелкодисперсном веществе с кратерного поля метеорита Каали]. Astronomicheski vestnik, XIV, 2, 102-111.

Koval, V. I., 1974: Mass and composition of the Kaali meteorite [О массе и составе метеорита Каали]. Astronomicheski vestnik, VIII, 3, 169-176.

Yudin, I. A., Loginov, V. N., Gmyra, V. G., Koval, V. I., Obotnin, N. F., 1982: Secondary minerals and structures in iron fragments of the meteorite Kaali [Вторичные минералы и структуры железных осколков метеорита Каали]. Астрономический вестник, 16, 4, 231-237.

Kiipli, T., Põldvere, Ain, 1984: Meteoriidi löögijälg Lasnamäel. Eesti Loodus, 8, 496.

Tiirmaa, R., 1984: Taevakivid klaasi taga ja laegastes. Eesti Loodus, 8, 490-495.

Tiirmaa, R., 1984: Kaande - meteoriitikas põlistatud kohanimi. Eesti Loodus, 8, 497-498.

Tiirmaa, R., 1984: Kaali meteoriidiainet otsimas. Eesti Loodus, 9, 571-576.

Raukas, A., Tiirmaa, R., Kaup, E. & Kimmel, K., 2001: The age of the Ilumetsa meteorite craters in southeast Estonia. Meteoritics & Planetary Science, 36, 11, 1507-1514. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2001.tb01842.x

Czegka V. W., Tiirmaa, R., 1998: Das holozäne Meteoritenkraterfeld von Kaali auf Saaremaa (Ösel), Estland. Aufschluss, 49, 233-252.

Grahn, Y. Nõlvak, J., 1993: Chitinozoan dating of Ordovician impact events in Sweden and Estonia. A preliminary note. GFF, 115, 3, 263-264. https://doi.org/10.1080/11035899309452758

Kleesment, A., Konsa, M., Puura, V., Karhu, U., Preeden, U., Kallaste, T., 2006: Impact-induced and diagenetic changes in minerals in the sandy ejecta of the Kärdla crater, NW Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 3, 189-212.

Konsa, M., Kleesment, A., Puura, V., 2000: Alteration of zircon and garnet due to low-pressure shock at the Kärdla crater, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 4, 251-266.

Lindström, M., Flodén, T., Puura, V., Suuroja, K., 1992: The Kärdla, Tvären, and Lockne craters - possible evidences of Ordovician asteroid swarm. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 2, 45-53.

Pirrus, E., Tiirmaa, R., 1990: Sikhote-Alin meteorites in the collection of the Institute of Geology, Estonian Academy of Sciences [Фрагмент Сихотэ-Алинского метеоритного дождя в коллекции Института геологии Академии наук Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 4, 155-161.

Kala, E., Puura, V. Suuroja, K., 1984: Main features of the Kärdla buried crater [Главные черты строения Кярдлаского погребенного кратера]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 1, 1-7.

Aaloe, Ago, Tiirmaa, R., 1981: Pulverized and impactite meteoritic matter in the Kaali crater field [Распыленное метеоритное и импактитное вещество на кратерном поле Каали]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 1, 20-27.

Aaloe, Ago, Dabizha, A., Karnaukh, B., Starodubtsev, V., 1976: Geophysical investigations of Kaali crater [Геофизические исследования на главном кратере Каали]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 1, 58-65.

Guskova, E., 1969: Die magnetischen Eigenschaften der Meteorite aus der Kollektion des Instituts für Geologie der Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR [Магнитные свойства метеоритов коллекции Института геологии Академии наук Эстонской ССР]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 3, 259-269.

Kestlane, Ü., Pirrus, E., 1984: Raud mullaks. Eesti Loodus, 10, 643-643.

Orviku, Karl, 1955: Meteoritic Collection of the Institute of Geology Acad. Sci. of the Estonian S.S.R. (town Tartu) [Метеориты коллекции Геологического института Академии наук Эстонской ССР (г. Тарту)]. Meteoritika, XII, 94-102.

Grahn, Y., Nõlvak, J., Paris, F., 1996: Precise chitinozoan dating of Ordovician impact events in Baltoscandia. Journal of Micropalaeontology, 15, 21-35.

Treumann, H., 1963: Two drawings of Kaali meteorite crater. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XI, 85-89.

Judin, I., Smyshlyayev, S., 1963: Mineragraphic and chemical studies of Kaali iron meteorite. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XI, 53-59.

Pobul, E., 1963: The application of geophysical methods to the study of meteorite craters in the Estonian S.S.R.. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XI, 45-51.

Yudin, I., Smyshlyayev, S., 1963: Mineragraphic and chemical studies of Kaali iron meteorite [Минераграфическое и химическое исследование железного метеорита Каали]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XI, 53-59.

Orviku, Karl, 1963: Die Meteoriten-Kollektion der Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR [Коллекция метеоритов Академии наук Эстонской ССР]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XI, 113-120.

Aaloe, Ago, 1963: New data on the structure of Ilumetsa craters [Новые данные о строении Илуметсаских кратеров]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XI, 35-43.

Aaloe, Ago, 1963: On the history of the study of Kaali meteorite craters [Об истории изучения Каалиских метеоритных кратеров]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XI, 25-34.

Pobul, E., 1958: Kaalijärve meteoriidikraatri Nr. 3 magnetomeetrilisest uurimisest [Kaalijärve meteoriidikraatri Nr. 3 magnetomeetrilisest uurimisest]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, II, 119-132.

Aaloe, Ago, 1958: Kaalijärve meteoriidikraatri Nr. 5 uurimisest 1955. aastal [Kaalijärve meteoriidikraatri Nr. 5 uurimisest 1955. aastal]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, II, 105-117.

Aaloe, Ago, Nestor, H., 1963: Meteorites from the Collection of the Institute of Geology Acad. Sci. of the Estonian S.S.R. [Метеориты коллекции Института геологии Академии наук Эстонской ССР]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XI, 121-132.

Suuroja, S., Suuroja, K., 2000: The Impact-related Sediments of the Kärdla Crater (Hiiumaa Island, Estonia). Catastrophic Events and Mass Extinctions: Impacts and Beyond: Vienna, July 9-12, 2000. Technical Program. Geozentrum University of Vienna, Austria.

Suuroja, K.-M., 2008: Geology and lithology of the early palaeozoic marine impact structures Kärdla and Neugrund (Estonia). Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 23, p. 1-234.

Plado, J., 2000: Gravity and magnetic signatures of meteorite impact structures. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 10. Tartu University Press, Tartu, p. 1-87.

Raukas, A., Tavast, E., 1986: Ilumetsaskie meteoritnye kratery [Илуметсаские метеоритные кратеры]. In: Tavast, E. (koost) (ed.). Putevoditel' geologičeskoj èkskursii geologov-četvertičnikov Pribaltiki i smežnyh territorij severo-zapada SSSR. Èstonskaâ SSR, 21-25 iûlâ 1986 g., p. 9-10.

Tiirmaa, R., Czegka, W., 1998: Holozäne Impaktkrater in Europa - Eine Übersicht. Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft, Stuttgart, p. 301-301.

Jaakkola, T., 1988: The Kaali giant meteorite fall in the Finnish-Estonian folklore. In: Hänni, U., Tuominen, I. (ed.). 6th Soviet-Finnish Astronomical Meeting, held 10-15 November 1986, in Tallinn, Tartu, p. 203-216.

Tiirmaa, R., Czegka, W., 1996: The Kaali-Crater Field at Saaremaa (Ösel), Estonia: Geological investigations since 1827 and future perspectives. Meteoritics & Planetary Science, 31, p. A142-A143.

Grewingk, C., Schmidt, C., 1864: Ueber die Meteoritenfälle von Pillistfer, Buschhof und Igast in Liv- und Kurland. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-140.

Suuroja, K., Suuroja, S., 2010: Damage on the targets of the meteorite impacts Neugrund and Kärdla (Baltic Sea, Estonia). In: Werner, S. (ed.). Damage to target rocks during impact cratering, 1: Damage to target rocks during impact cratering, University of Oslo June 7–11, 2010. Keskkonnatehnika, p. 29-30.

Suuroja, K., 2008: Kärdla Meteorite Crater. OÜ GeoTrail KS, Tallinn, p. 1-64.

Jõeleht, A., Plado, J., Tuuling, I., Gaškov, M., Rooni, K., Tsyrulnikov, A., 2007: Structural features of the Kärdla impact crater's rim as revealed by reflection seismic profiles. In: King, D. T. Jr., Ormö, J. (ed.). Wetumpka Field Forum 2007. Guidebook and Abstracts, p. 94-95.

Puura, V., Kärki, A., Kirs, J., Konsa, M., Suuroja, K., 2007: High-temperature mineralogical changes of feldspars in marine ejecta, Ordovician Kärdla impact, Estonia. In: King, D. T. Jr., Ormö, J. (ed.). Wetumpka Field Forum 2007. Guidebook and Abstracts, p. 111-113.

Puura, V., Konsa, M., Kärki, A., Kirs, J., Plado, J., Suuroja, K., 2002: Estolites - Aggregates of magnetic intermetallic compounds in impact breccias. Meteoritics & Planetary Science, 37, p. A120-A120.

Suuroja, S., Suuroja, K., Flodèn, T., 2012: Features of the Marine Impact Sructures Neugrund and Kärdla (Baltic Sea, Estonia). The 75th Annual Meeting of the Meteoritical Society Cairns, Australia, 12‐17 August, 2012. Meteoritics & Planetary Science, 47, p. A366-A366.

Puura, V., Kirs, J., Plado, J., Suuroja, K., Suuroja, S., 1994: Shocked rocks of the Kärdla crater: Divergency in chemistry, mineralogy, fluid inclusions and petrophysical properties. In: Schärer, U., Doukhan, J.-C., Agrinier, P. (ed.). Guide for field trip, Program and abstracts, ESF Network: Impact Cratering and Evolution of Planet Earth, Third International Workshop, Paris, p. 54-54.

Raukas, A., Tiirmaa, R., 1997: Estonian Holocene meteorite craters as unique natural monuments. ProGeo '97 in Estonia. Brochure of abstracts, Tallinn, p. 14-14.

Kink, H., 2008: Osmussaar, Neugrundi meteoriidikraater. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 10-11.

Pirrus, E., 2005: Simuna meteoriidikraater, p. 15-16.

Gailius, R. P., Motuza, G. B., Kala, E. A., Puura, V. A., Suuroja, K., A., 1978: O krateroobraznyh strukturah Pribaltiki [О кратерообразных структурах Прибалтики]. Lokal'nye struktury Belorussii i Pribaltiki. Tezisy VII godič. komis. po tekton. Belorussii i Pribaltiki, p. 86-88.

Pirrus, E., 1999: Meteoriidijälg paeplaadil. Loodusmälestised 4. Tallinn: Lasnamäe, Pirita, p. 14-15.

Puura, V., 1996: Geological consequences of meteorite impact in a layered target: a case study at Kärdla, Estonia. Euromech 348 : Nonlinear Dynamics of Heterogenous and Microstructured Solids : May 22-26, 1996, Tallinn, Estonia : Book of Abstracts. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 41-41.

Versh, E., Kirsimäe, K., Jõeleht, A., Plado, J., 2003: Impact induced hydrothermal system at Kärdla crater: Development and biological consequences. The Third International Conference on Large Meteorite Impacts (formerly Large Meteorite Impacts and Planetary Evolution) was held August 5-7, 2003, at the Kloesterle, Noerdlingen.

Veski, S., Heinsalu, A., Kirsimäe, K., 2003: The age of the Kaali Meteorite and the effect of the impact on the environment: evidence from Piila Bog, Island of Saaremaa, Estonia. Biological Processes Associated With Impact Events. Abstracts and Workshop Schedule, King's College, University of Cambridge, UK, March 29 - April 1, 2003, Cambridge, p. 58-59.

Kirsimäe, K., Jõeleht, A., Plado, J., Versh, E., Ainsaar, L., 2003: Development of ecological niches in impact-induced hydrothermal systems – the case of the Kärdla Crater. Biological Processes Associated With Impact Events. Abstracts and Workshop Schedule, King's College, University of Cambridge, UK, March 29 - April 1, 2003, Cambridge, p. 39-39.

Puura, V., Koeberl, C., Kärki, A., Juvonen, R., Konsa, M., Plado, J., Suuroja, K., Kirs, J., Huber, H., 2002: Geochemistry of K-enriched impactites based on drillings into the Kärdla crater, Estonia. GSA Annual Meeting. Abstract Book. Geological Society of America, Denver, CO, p. 341-341.

Kirsimäe, K., Suuroja, S., Jõeleht, A., Kirs, J., Plado, J., Suuroja, K., Verš, E., 2002: Fluid inclusion systematics in crystalline basement of Hiiumaa Island, Estonia: Any effect from Kärdla impact?. In: Dalwigk, I. (ed.). The 8th ESF- IMPACT Workshop in Mora, Sweden, May 31 - June 3, 2002. Abstracts. University of Uppsala, Uppsala, p. 35-35.

Moora, T., Raukas, A., Kestlane, Ü., 2008: Kaali meteoriidi peakraatri setetest. In: Jaanits, L., Lang, V., Peets, J. (ed.). Loodus, inimene ja tehnoloogia 2. Muinasaja teadus, Tallinn-Tartu, p. 209-229.

Raukas, A., Tiirmaa, R., 2000: Kaali meteorite craters - unique objects for the spherules studies. In: Csaba H. Detre (ed.). Terrestrial and Cosmic Spherules. Proceedings of the 1998 Annual Meeting Tecos (. Akademiai Kiado, Budapest, p. 143-153.

Raukas, A., Tiirmaa, R., 1998: Kaali meteorite craters - unique objects for the spherule studies. In: Detre, C. H., Toth, I. (ed.). Papers presented to the 1998 Annual Meeting of I.G.C.P. 384 Impact and Extraterrestrial Spherules: New Tools for Global Correlation September 28 - October 2, 1998. Geological Institute of Hungary, Budapest, p. 86-88.

Aaloe, Ago, Kaljo, D., Karise, V., Klaamann, E., Mark-Kurik, E., Männil, Ralf, Pobul, E., Raukas, A., Viiding, H., 1976: The Institute of Geology. In: Klaamann, E., Orviku, K. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-35.

Tiirmaa, R., 2008: Stop C14: Kaali meteorite craters. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 133-135.

Aaloe, Ago, 1986: Meteoritika [Метеоритика]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 245-248.

Veski, S., Heinsalu, A., Kirsimäe, K., Poska, A., Saarse, L, 2002: Kaali meteorite impact induced ecological catastrophe 800-400 BC, as revealed by pollen, XRD, LOI and 14C analyses of peat containing impact ejecta. Environmental Catastrophes and Recoveries in the Holocene. Brunel University, London, p. 85-86.

Puura, V., Kirs, J., Konsa, M., Kleesment, A., Plado, J., Preeden, U., Suuroja, K., 2002: Kärdla crater: the transient and present structure, localization of shocked minerals, estolites, carbon-coated fused quartz, and K-metasomatites. In: Dalwigk, I. (ed.). The 8th ESF- IMPACT Workshop in Mora, Sweden, May 31 - June 3, 2002. Abstracts. University of Uppsala, Uppsala, p. 53-53.

Tiirmaa, R., 2002: Meteoriidid ja meteoriidikraatrid. In: Raukas, A. (ed.). Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, Tallinn, p. 1-108.

Raukas, A., 2001: Impact markers in Estonian Holocene sequences. Abstract Book of 6th ESF – Impact Workshop. “Impact markers in the stratigraphic record”, Granada (Spain) May 19–25, Granada, p. 103-104.

Puura, V., Konsa, M., Kärki, A., Pihlaja, P., Suuroja, K., 2001: Metalliferous microbreccia particles from suevites of five Baltoscandian and one African crater. In: Martinez-Ruiz, F., Ortega-Huertas, M., Palomo, I. (ed.). 6th ESF–Impact Workshop “Impact markers in the stratigraphic record”, Abstract Book: Granada (Spain) May 19–25, 2001, Granada, p. 95-97.

Puura, V., Kärki, A., Konsa, M., Floden, T., Pihlaja, P., Suuroja, K., 2001: Estolites – magnetic metalliferous particles from suevites from craters of Estonia, Fennoscandia, and Africa. Meteoritics & Planetary Science, 36, p. A169-A170.

Losiak, A., Plado, J., Jõeleht, A., Szyszka, M., Wild, E. M., Bronikowska, M., Belcher, C., Kirsimäe, K., Steier, P., 2017: An age of both Ilumetsa structures – support of their impact origin. European Planetary Science Congress 2017. Abstracts, 11, Riga.

Suuroja, S., Suuroja, K., Floden, T., 2011: Comporative analyze of marine impact craters Neugrund and Kärdla (Baltic Sea, Estonia). Book of Abstracts: 8th Baltic Sea Science congress, St. Peterburg, p. 173-173.

Jõeleht, A., Plado, J., 2010: Architecture of the northeastern rim of the Kärdla impact crater, Estonia, based on ground-penetrating radar studies. In: Gibson, R. L., Reimold, W. U. (ed.). Large Meteorite Impacts and Planetary Evolution IV. Geological Society of America. Special Papers, 465. Geological Society of America, p. 133-140. https://doi.org/10.1130/2010.2465(09)

All, T., Puura, V., 2000: Aeromagnetic signatures of the Neugrund structure, Gulf of Finland. Meteorite Impacts in Precambrian Shields. Programme and Abstracts of ESF IMPACT 4th workshop, Helsinki, p. 70-70.

Plado, J., Henkel, H., Olofsson, B., 2000: Geopysical studies at the Ilumetsa impact site. Meteorite Impacts in Precambrian Shields. Programme and Abstracts of ESF IMPACT 4th workshop, Helsinki, p. 86-86.

Plado, J., Pesonen, L. J. (eds), 2000: Meteorite Impacts in Precambrian Shields. Programme and Abstracts of ESF IMPACT 4th workshop, Helsinki, p. 1-119.

Jõeleht, A., Plado, J., Tuuling, I., Gaškov, M., Rooni, K., Tsyroulnikov, A., 2007: Rim morphology of the Kärdla crater based on reflection seismic investigations, XXXVIII, p. A1615.

Suuroja, K., Puura, V., Suuroja, S., 1999: Kärdla crater (Hiiumaa Island, Estonia) - the result of an impact in a shallow epicontinental sea. In: Gersonde, R., Deutsch , A. (ed.). ESF-IMPACT Workshop. Oceanic impacts: mechanisms and environmental perturbations. April 15-17, 1999. Abstracts, p. 89-91.

Ainsaar, L., Semidor, M., 1999: Long-term effect of the Kärdla impact crater (Hiiumaa, Estonia) on the middle Ordovician carbonate sedimentation. In: Gersonde, R., Deutsch , A. (ed.). ESF-IMPACT Workshop. Oceanic impacts: mechanisms and environmental perturbations. April 15-17, 1999. Abstracts, p. 13-16.

Plado, J., Pesonen, L. J., Elo, S., Puura, V., Suuroja, K., 1994: Geophysical research into the Kärdla meteorite crater, Hiiumaa, Estonia. In: Törnberg, R. (ed.). The 2nd International Workshop, Lockne -94, Impact Cratering and Evolution of Planet Earth, Östersund, p. 32-32.

Plado, J., Pesonen, L. J., Puura, V., 1997: Gravity and magnetic modeling of a complex impact structure: effect of deformation and erosion. Large meteorite impacts and planetary evolution. September 1-3, 1997. Sudbury, Ontario, Sudbury, p. 42-42.

Plado, J., Puura, V., Pesonen, L. J., 1997: The effect of shock-induced stress on petrophysical properties of crater floor rocks, Kärdla impact structure, Estonia. In: Middleton, M. F. (ed.). 3rd Nordic Symposium on Petrophysics. Proceedings. Göteborg, Sweden, 23rd-24th January, 1997., Göteborg, p. 108-110.

Lõugas, V., 1996: Kaali kraatriväljal Phaethonit otsimas. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 1-175.

Pirrus, E., Tiirmaa, R., 1994: Identification of small meteorite craters in a Pleistocene glaciation area (Estonian experience). Impact cratering and evolution of planet Earth. Lockne - 94. Second International Workshop. Östersund, May 31 - June 5, 1994. Abstract volume, Östersund, p. 32-32.

Raukas, A., 1991: Meteorite craters in Estonia. Earth's fields and their influence on organisms. Excursion guide and abstracts. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 9-11.

Raukas, A. (comp., ed), 1997: Impact and extraterrestrial spherules: new tools for global correlation. Geoloogia Instituut, Tallinn, Tallinn, p. 1-63.

Suuroja, K., 2001: Kärdla meteorite crater. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-38.

Suuroja, K., 2001: Kärdla meteoriidikraater. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-38.

Raihlin, A. I., 1980: Astroblema Kârdla [Астроблема Кярдла]. Geologiâ astroblem. Nedra, Leningrad, p. 34-36.

Zolotaya, L. A., Netchayeva, G. P., Landa, T. I., Lyahovitcki, F. M., 1981: Rezul'taty kompleksnyh geofizičeskih issledovanij gruppy meteoritnyh kraterov Kaali [Результаты комплексных геофизических исследований группы метеоритных кратеров Каали]. XVII Vsesoûznaâ meteoritnaâ konferenciâ. Tezisy dokladov.

Kala, E. A., Puura, V. A., Suuroja, K., A., 1978: O Kârdlaskoj krateroobraznoj strukture na o. Hijumaa. Lokal'nye struktury Belorussii i Pribaltiki. Tezisy VII godič. komis. po tekton. Belorussii i Pribaltiki, p. 88-91.