Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (25)

Sakson, M., Miller, U., 1993: Diatom assemblages in superficial sediments from the Gulf of Riga, eastern Baltic Sea. Hydrobiologia, 269-270, 243-249.

Plink, P., Kask, J., Eltermann, G., 1992: Formation of Quaternary sediments on Kassari Island. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 2, 1, 32-37.

Lutt, J., 1980: Millist meresetete klassifikatsiooni valida. Eesti Loodus, 10, 658-660.

Punning, J.-M., Martma, T., Kessel, H., Vaikmäe, R., 1988: The isotopic composition of oxygen and carbon in the subfossil mollusc shells of the Baltic Sea as an indicator of palaeosalinity. Boreas, 17, 1, 27-31. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1988.tb00120.x

Saarso, M., 1981: Kuidas jää mõjutab põhjasetete kujunemist meres. Eesti Loodus, 11, 732-735.

Orviku, Kaarel, 1970: Rannasetete kujumine Vaika saarestikus. Eesti Loodus, 6, 331-333.

Kask, J., Kalberg, T., Talpas, A., Schwarzer, K., Wegner, C., 2003: Sea floor deposits in Keibu Bay and Nõva Bay (northwestern Estonia) and the adjacent offshore area. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 1, 42-62.

Olli, V., 1959: Die ingenieurgeologischen Eigenschaften der quartären Meeresablagerungen der Estnischen SSR. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 8, 4, 271-286.

Suuroja, S., Heinsalu, A., Alliksaar, T., Tõnisson, H., Lips, U., Lepland, A., Kask, A., Petersell, V., Pajusaar, S., Liiv, M., Mikomägi, A., Marzecova, A., Buschmann, F., Erm, A., Nirgi, S., Milvek, H., Karimov, M., Kiipli, T., Kallaste, T., Vandel, E. ... Ehrlich, K., 2016: Hinnangu andmine merekeskkonna ökosüsteemipõhiseks korraldamiseks Soome lahe merepõhja ja setete näitel (SedGoF). Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-256.

Lutt, J., 1993: Late- and postglacial deposits on the Estonian shelf. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 5, Tartu, p. 1-31.

Soomere, T., Kask, A., Kask, J., 2006: Modelling of sand transport at Pirita beach and formulation of principles of beach nourishment. In: Lukševičs, E., Kalnina, L., Stinkulis, G. (ed.). The Baltic: the Ninth Marine Geological Conference : August 27-September 2, 2006. Riga, Latvia : Extended Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 93-95.

Vallius, H., Suuroja, S., Petersell, V., Alliksaar, T., 2017: Sediment quality in Estonian western Gulf of Finland - with reference to the northern Gulf of Finland. The 11th Baltic Sea Science Congress ‘Living along gradients: past, present, future’, Rostock, Germany, June 12–16, 2017. Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Leibniz, p. 109-109.

Vallius, H., Suuroja, S., Petersell, V., Alliksaar, T., 2017: Sediment quality in Estonian western Gulf of Finland. From small scales to large scales –The Gulf of Finland Science Days 2017. 9th-10th October 2017 Estonian Academy of Sciences, Tallinn, Tallinn, p. 44-44.

Kask, J., Plink, P., 1991: Haapsalu lahe ümbruse kvaternaarigeoloogiast. In: Mänd, R. (ed.). XVI Eesti looduseuurijate päevad. Ettekanded. Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 8-9.

Kaljo, D. L., Klaamann, E. R., Sarv, L. J., Viira, V. J., 1971: Morskoj daunton Pribaltiki [Морской даунтон Прибалтики]. Granica silura i devona i biostratigrafiâ silura. Nauka, Leningrad, p. 94-102.

Puura, I., Tuuling, I., Hang, T. (eds), 2004: The Baltic: the Eighth Marine Geological Conference : September 23-28 2004, Tartu, Estonia : abstracts. Excursion guide. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-132.

Marandi, A., Miidel, A., 1998: Pinnakate. Pinnamood. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 25-30.

Yemelyanov, E., 1974: Distribution of Fe, Al, Ti, Mn, Cu, Ni, Co in suspensions of the baltic Sea waters [Распределение Fe, Al, Ti, Mn, Cu, Ni, Co во взвеси Балтийского моря]. In: Danilans, I. (ed.). Problems of Quaternary geology VII, VII. Zinatne, Riga, p. 81-98.

Pustelnikov, O., 1974: Substance-genetic types of suspensions in the Baltic Sea waters [Вещественно-генетические типы взвеси Балтийского моря]. In: Danilans, I. (ed.). Problems of Quaternary geology VII, VII. Zinatne, Riga, p. 70-80.

Lutt, J., Kask, J., 1984: O raspredelenii karbonatov i amorfnogo kremnezema v donnyh osadkah Vâjnameri [О распределении карбонатов и аморфного кремнезема в донных осадках Вяйнамери]. In: Raukas, A. (ed.). Hronologiâ i formirovanie četvertičnogo pokrova Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 56-64.

Kask, J., Kallaste, T., 1984: Glinistye mineraly v morskih lečebnyh grâzâh Èstonii [Глинистые минералы в морских лечебных грязях Эстонии]. In: Raukas, A. (ed.). Hronologiâ i formirovanie četvertičnogo pokrova Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 51-55.

Hütt, G., Čonka, J., 1988: Lûminescentnoe datirovanie morskih otloženij [Люминесцентное датирование морских отложений]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 89-90.

Mäss, E., 1986: Meresetete levikust ja koostisest Küdema lahes [Diplomitöö. Juhendajad: Kaarel Orviku, V. Kalm]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-41.

Uusmaa, A., 1979: Pärnu holotseeni mereliivade geotehniliste omaduste muutlikkus, Tartu, p. 1-43.

Utso, T., 1979: Tallinna holotseeni mereliivade ehitusgeoloogiliste omaduste muutlikkus, Tartu, p. 1-41.