Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (49)

Kessel, H., Raukas, A., 1987: Byl-by preboreal'nyj ètap v razvitii Baltijskogo morâ morskim ili presnovodnym? [Был-бы пребореальный этап в развитии Балтийского моря морским или пресноводным?]. In: Kabailene, M. V., Jurgaitis, A. A. (ed.). Geologičeskoe stroenie četvertičnyh otloženij dna Baltijskogo morâ i zakonomernosti rasprostraneniâ poleznyh iskopaemyh. Tezisy dokl. Palanga, 11-12 aprelâ 1987, Vilnius, p. 32-33.

Raukas, A., 1993: Post-glacial Development of the Natural Resources of Estonia. Environmental status reports. Vol. 5 : Estonia, Latvia, Lithuania, 5. IUCN, Cambridge, p. 9-10.

Raukas, A. V., 1990: K racional'nomu ispol'zovaniû geologičeskoj sredy Èstonii. Geoèkologiâ: regional'nye aspekty. Materialy k IX sezdu Geografičeskogo obŝestva SSSR, Leningrad, p. 139-141.

Veski, S., Amon, L., Heinsalu, A., 2008: Estonian Late-Glacial chronology, vegetation and environment: multiproxy evidence from lake Nakri, Southern Estonia. (NEPAL) Nordic Network of Palaeoclimatology, Second conference, Abstracts of oral presenations and posters, Backagarden, Höör, Sweden, September 26-27, 2008, Helsinki, p. 24-24.

Kink, H., 1996: Geoloogiline keskkond. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 65-66.

Vaikmäe, R., 1999: Globaalsed keskkonnamuutused: uued kontseptsioonid kaasaegses loodusteaduses. Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 1998. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 42-47.

Karise, V., Kink, H., Puura, V., 1986: Ohrana geologičeskoj sredy [Охрана геологической среды]. In: Köörna, A. (ed.). Akademiâ Nauk Èstonskoj SSR 1980-1985. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 245-252.

Heinsalu, Ü., 1991: Inimmõju Eesti karstile ja karstimaastikele. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 19-22.

Raukas, A., 1998: Kas on rohtu, mis avitab?. Eesti Loodus, 11/12, 529-532.

Karise, V., Kink, H., Puura, V., 1986: Geoloogilise keskkonna kaitse. In: Köörna, A. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980-1985. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 226-231.

Amon, L., Veski, S., Heinsalu, A., Saarse, L., 2007: Estonian Late-Glacial environment: the striking status/ongoing research. Abstract book of the 1st Nordic Network on Palaeoclimatology (NEPAL) workshop, Helsinki.

Putnik, H., Raukas, A., Hütt, G., 1996: Ionizing radiation and radioactive pollution. In: Raukas, A. (ed.). Estonian environment: past, present and future. Ministry of the Envieonment of Estonia, Tallinn, p. 149-154.

Otsa, E., Raukas, A., Tang, H., 1996: Current state and future trends in the military areas. In: Raukas, A. (ed.). Estonian environment: past, present and future. Ministry of the Envieonment of Estonia, Tallinn, p. 145-148.

Ratas, R. (toim), 1995: Peat Industry and Environment. Pärnu, Estonia 12-15.09.1995. In: Ratas, R. (ed.). Peat Industry and Environment. Pärnu, Estonia 12-15.09.1995, Tallinn, p. 1-112.

Kaljo, D. L., Puura, V. A., 1989: Izmeneniâ geologičeskoj sredy pri razrabotke slancevo-fosforitovogo bassejna Severnoj Èstonii [Изменения геологической среды при разработке сланцево-фосфоритового бассейна Северной Эстонии]. Vliânie dobyči poleznyh iskopaemyh na okružaûŝuû sredu. Čast' 2, Moskva, p. 104-110.

Metsur, M., 1996: Soil contamination in Estonia. Sustainable agricultural development and rehabilitation, Tallinn, p. 49-56.

Kink, H., 1979: Hüdrogeoloogilised tehistingimused Harju rajoonis. Põllumajandus ja keskkond. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 18-21.

Ratas, R., Raukas, A., 1997: Main outlines of sustainable development in Estonia. In: Ratas, R., Raukas, A. (ed.). Main outlines of sustainable development in Estonia. Ministry of the Environment, Tallinn, p. 1-39.

Saarse, L. (toim), 1991: Inimene ja geograafiline keskkond. Vabariikliku geograafia-alase nõupidamise materjalid Tallinnas, 4.-5. aprillil 1991. a., Tallinn, p. 1-158.

Tšeban, E., 1991: Põhjavesi linnade ja maa-asulate veevarustusallikana (lähteandmed, uurimisseis, probleemid). In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 152-156.

Roose, A., 1991: Dünaamilise tasakaalu taastumine kaevandusalal. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 138-142.

Rooma, I., 1991: Looduslike tingimuste muutumine põlevkivikarjääride puistangualadel. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 133-137.

Punning, J.-M., 1991: Läänemere regiooni kliima holotseenis. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 109-113.

Palginõmm, V., Kask, J., 1991: Pärnu jõe suudmeosa reostuskoormus. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 102-108.

Metsur, M., 1991: Põhjavee kvaliteet põllumajandusmaal. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 89-92.

Metslang, T., Orgla, K., 1991: Reovee utiliseerimisest Hulja rabas. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 84-88.

Lepland, Aivo, 1991: Piusa oru arengust Pleistotseeni lõpul. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 78-83.

Lepland, Aave, 1991: Esialgseid andmeid Ruhnu sadamalahe morfodünaamikast. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 72-77.

Kink, H., Lust, E., Novod, N., 1991: Vee seisundist saarkõrgustikul. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 60-62.

Kask, J., Heinsalu, A., Ramst, R., 1991: Järvesetete kasutamise võimalikkusest ravimudana. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 48-53.

Karofeld, E., 1991: Atmosfäärisaastest tingitud muutustest rabavete ja turba geokeemias Kirde-Eesti rabadel. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallin, p. 43-47.

Kalm, V., 1991: Mineraal illiidi kohastumine keskkonnatingimustega Eesti kvaternaarisetete näitel. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 37-42.

Heinsalu, A., Veski, S., 1991: Ermistu järve arengust. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 14-18.

Erg, K., 1991: Veerežiimi muutustest Ida-Virumaal. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 9-11.

Raukas, A., 2012: Energy crisis and the oil shale industry. Estonia. Geographical studies, 11. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 48-59.

Pihlak, A., Veski, R., 1988: Keskkonda saastavad väävli- ja õlieritused diktüoneemakilda põlemisel Maardu karjäärides. Kaasaegse ökoloogia probleemid: Öokoloogia ja ühiskond. Vabariigi IV ökoloogiakonverentsi teesid, Tallinn, p. 116-118.

Pihlak, A., Maremäe., E., Lippmaa, E., 1988: Keskkonda ohustavate komponentide leostumine Maardu fosforiidikarjääri puistangutest. Kaasaegse ökoloogia probleemid: Öokoloogia ja ühiskond. Vabariigi IV ökoloogiakonverentsi teesid, Tallinn, p. 113-116.

Kaljo, D., Martma, T., 2011: Isotoobid Eesti aluspõhja uurimisel: kemostratigraafia ja keskkond. In: Parmasto, E., Laisk, A., Kaljo, D. (ed.). Teadusmõte Eestis VI. Elu- ja maateadused. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 133-140.

Punning, J.-M., 1992: On the State of the Natural Environment in Estonia. In: Hackens, T. et al. (ed.). PACT 37. Estonia: Nature, Man and Cultural Heritage, p. 133-142.

Heinsalu, A., Veski, S., 2010: Palaeoecological evidence of agricultural activity and human impact on the environment at the ancient settlement centre of Keava, Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 1, 80-89. https://doi.org/ 10.3176/earth.2010.1.06

Puura, V., Puura, E., 2007: Origins, compositions, and technological and environmental problems of utilization of oil shales. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 3, 185-187.

Poska, A., Saarse, L., 1996: Prehistoric human disturbance on the environment induced from Estonian pollen records. A pilot study. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 3, 149-164.

Petersell, V., 2015: Fosfor, fosforiit, keskkond ja inimene. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 12, 1, 29-37.

Petersell, V., 2008: Diktüoneemakilt, energia ja keskkond. Keskkonnatehnika, 8, 4, 32-34.

Heinsalu, Ü., 1977: Karst ja looduskeskkond Eesti NSV-s. Valgus, Tallinn, p. 1-96.

Mõtlep, R., Sild, T., Puura, E., Kirsimäe, K., 2010: Composition, diagenetic transformation and alkalinity potential of oil shale ash sediments. Journal of Hazardous Materials, 184, 1-3, 567-573. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.08.073

Pihu, T., Arro, H., Prikk, A., Rootamm, R., Konist, A., Kirsimäe, K., Liira, M., Mõtlep, R., 2012: Oil shale CFBC ash cementation properties in ash fields. Fuel, 93, 1, 172-180. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2011.08.050

Liira, M., Kirsimäe, K., Kuusik, R., Mõtlep, R., 2009: Transformation of calcareous oil-shale circulating fluidized-bed combustion boiler ashes under wet conditions. Fuel, 88, 4, 712-718. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2008.08.012

Bityukova, L., Mõtlep, R., Kirsimäe, K., 2010: Composition of pulverized firing and circulating fluidized-bed boiler oil shale ashes in Narva Thermal Power Plants, Estonia. Oil Shale, 27, 4, 339-353. https://doi.org/10.3176/oil.2010.4.07