Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (125)

Orviku, Kaarel, 1979: Ob izučenii donnogo pitaniâ galečnyh plâžej [Об изучении донного питания галечных пляжей]. In: Zenkovich, V. P., Nikiforov, L. G. (ed.). Issledovaniâ dinamiki rel'efa morskih poberežij. Nauka, Moskva, p. 65-69.

Orviku, Kaarel, 1971: O raznyh putâh nakopleniâ grubooblomočnogo materiala na otmelyh beregah [О разных путях накопления грубообломочного материала на отмелых берегах]. Geomorfologiâ i litologiâ beregovoj zony morej i drugih krupnyh vodoemov. Nauka, Moskva, p. 143-148.

Orviku, Kaarel, 1974: Morskie berega Èstonii. In: Raukas, A. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-112.

Kask, A. & Kask, J., 2011: Sadamarajatiste mõju rannajoone arengule lääne pool Toila sadamat. Keskkonnatehnika, 3, 36-37.

Orviku, Kaarel, 1993: Classification and characterization of contemporary coasts of Estonia. In: Sterr, H. M., Hofstede, J., Plag, H.-P. (ed.). Proceedings of the International Coastal Congress, ICC-Kiel '92, p. 615-620.

Raukas, A., Kann, J., 2008: Coastal records of rapid changes in the eastern Baltic area. In: Nincic, D., Benton, G. (ed.). Common Seas, Common Shores: The New Maritime Community. Proceedings of the 9th Annual General Assambly International Association of Maritime Universities. Macmillan Press, San Francisco, p. 215-224.

Puura, I., Tuuling, I., Hang, T. (eds), 2004: The Baltic: the Eighth Marine Geological Conference : September 23-28 2004, Tartu, Estonia : abstracts. Excursion guide. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-132.

Rosentau, A., Muru, M., Gauk, M., Oja, T., Liibusk, A., Kall, T., Karro, E., Roose, A., Sepp, M., Tammepuu, A., Tross, J., Uppin, M., 2017: Sea-Level Change and Flood Risks at Estonian Coastal Zone. In: Harff, J., Furmanczyk, K., von Stroch, H. (ed.). Coastline Changes of the Baltic Sea from South to East. Past and Future Projection. Springer International Publishing, p. 363-388. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49894-2_16

Kont, A., Endjärv, E., Jaagus, J., Lode, E., Orviku, Kaarel, Ratas, U., Rivis, R., Suursaar, Ü., Tõnisson, H., 2007: Impact of climate change on Estonian coastal and inland wetlands - a summary of new results. Boreal Environment Research, 12, 6, 653-671.

Lutt, J., 1986: Morskaâ geologiâ [Морская геология]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 205-208.

Tavast, E., Raukas, A., 1999: Application of the malacological method to solve stratigraphic and palaeogeographical problems on the example of the West Estonian coast. Oceanological Studies, 28, 3-4, 45-57.

Tsyrulnikov, A., Tuuling, I., Flodén, T., Hang, T., 2004: Subdivision of the Quaternary succession in the northern part of the Gulf of Riga, based on the high-resolution seismoacoustic data. In: Puura, I., Tuuling, I., Hang, T. (ed.). The Baltic. The Eighth Marine Geological Conference. September 23-28 2004 Tartu, Estonia. Abstracts. Excursion Guide, Tartu, p. 54-54.

Puura, V., Flodén, T., Mokrik, R., All, T., Kirs, J., Konsa, M., Soesoo, A., Urtson, K., 2004: Geological structure of the Baltic seabed. In: Puura, I., Tuuling, I., Hang, T. (ed.). The Baltic. The Eighth Marine Geological Conference. September 23-28 2004 Tartu, Estonia. Abstracts. Excursion Guide, Tartu, p. 44-44.

Tuuling, I., Flodén, T., 2004: The submarine Silurian succession offshore Saaremaa, seismostratigraphy and geology. In: Puura, I., Tuuling, I., Hang, T. (ed.). The Baltic: The Eighth Marine Geological Conference. September 23.-28. 2004 Tartu, Estonia. Abstracts. Excursion Guide, Tartu, p. 56-56.

Tuuling, I., Tilk, K., Flodén, T., 2004: The submarine Silurian Klint offshore Saaremaa, Northern Baltic Sea. In: Puura, I., Tuuling, I., Hang, T. (ed.). The Baltic: The Eighth Marine Geological Conference. September 23.-28. 2004 Tartu, Estonia. Abstracts. Excursion Guide, Tartu, p. 55-55.

Palginõmm, V., Kont, A., Suursaar, Ü., Tõnisson, H., 2018: Pärnu lahe ranniku kasutuse ja kaitse kogemused möödunud sajandil ning tuleviku valikud. In: Järvet, A. (ed.). Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 43, Tallinn, p. 148-165.

Lutt, J., Orviku, Kaarel, Kask, J., 1982: On investigation of the bottom sediments in Väinameri-Moonsund area. Baltica, 7, 147-152.

Kont, A., Jaagus, J., Orviku, Kaarel, Palginõmm, V., Ratas, U., Rivis, R., Suursaar, Ü., Tõnisson, H., 2011: Natural development and human activities on Saaremaa Island (Estonia) in the context of climate change and intergrated coastal zone management. In: Schernewski, G., Hofstede, J., Neumann, T. (ed.). Global Change and Baltic Coastal Zones. Springer, p. 117-134.

Tõnisson, H., Orviku, Kaarel, Lapinskis, J., Gulbinskas, S., Žaromskis, 2013: The Baltic States: Estonia, Latvia, Lithuania. In: Pranzini, E., Williams, A. (ed.). Coastal Erosion and Protection in Europe. Routledge, London and New York, p. 47-80.

Tuuling, I., Flodén, T., 2000: Late Ordovician carbonate buildups and erosional features northeast of Gotland, northern Baltic Sea. GFF, 122, 2, 237-249. https://doi.org/10.1080/11035890001222237

Suursaar, Ü., Tõnisson, H., Kont, A., Orviku, K., 2013: Analysis of relationships between near-shore hydrodynamics and sediment movement in Osmussaar Island, western Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 35-52. https://doi.org/10.17741/bgsf/85.1.003

Mardiste, H., 2002: Rannavöönd. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 16-19.

Lutt, J., 1980: Millist meresetete klassifikatsiooni valida. Eesti Loodus, 10, 658-660.

Orviku, Kaarel, 1969: Sarnased murrutuskulpad. Eesti Loodus, 8, 479-479.

Orviku, Kaarel, 1969: Rannadünaamika indikaatorid. Eesti Loodus, 9, 556-556.

Lutt, J., 1980: Sostav, zakonomernosti rasprostraneniâ donnyh osadkov i osnovnye čerty sovremennogo osadkoobrazovaniâ v Vâjnameri (Baltijskoe more) [Состав, закономерности распространения донных осадков и основные черты современного осадкообразования в Вяйнамери (Балтийское море)]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-24.

Orviku, Kaarel, 2003: Tormid lõhuvad Eestimaa liivarandu. Eesti Loodus, 12, 6-13.

Orviku, Kaarel, 1974: Application of the results of researches into the geology of contemporary shores in the elucidation of the history of the Baltic Sea [Использование результатов исследования геологии современных берегов при выяснении истории Балтийского моря]. Baltica, 5, 163-170.

Suuroja, S., Suuroja, K., Talpas, A., 2007: Seafloor geological survey in Estonian shelf area. Baltica, 20, 1-2, 53-58.

Litvin, V., 1974: The main geomorphological characteristics of the Baltic Sea floor [Основные черты геоморфологии дна Балтийского моря]. In: Danilans, I. (ed.). Problems of Quaternary geology VII, VII. Zinatne, Riga, p. 99-108.

Yemelyanov, E., 1974: Distribution of Fe, Al, Ti, Mn, Cu, Ni, Co in suspensions of the baltic Sea waters [Распределение Fe, Al, Ti, Mn, Cu, Ni, Co во взвеси Балтийского моря]. In: Danilans, I. (ed.). Problems of Quaternary geology VII, VII. Zinatne, Riga, p. 81-98.

Pustelnikov, O., 1974: Substance-genetic types of suspensions in the Baltic Sea waters [Вещественно-генетические типы взвеси Балтийского моря]. In: Danilans, I. (ed.). Problems of Quaternary geology VII, VII. Zinatne, Riga, p. 70-80.

Kask, A., 2009: Lithohydrodynamic Processes in the Tallinn Bay Area, F22. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-206.

Orviku, Kaarel, 1963: Akvalangism ja rannikugeoloogia. Eesti Loodus, 4, 229-231.

Orviku, Kaarel, 1993: The present state of Estonian coasts and evolution tendencies. In: Sterr, H. M., Hofstede, J., Plag, H.-P. (ed.). Proceedings of the International Coastal Congress, ICC-Kiel '92, p. 621-624.

Orviku, Kaarel, Bird, E., Schwartz, M., 1995: The provenance of beaches on the Estonian Island of Hiiumaa, Saaremaa and Muhu. Journal of Coastal Research, 11, 1, 96-106.

Orviku, Kaarel, Jaagus, J., Kont, A., Ratas, U., Rivis, R., 2003: Increasing activity of coastal processes associated with climate change in Estonia. Journal of Coastal Research, 19, 2, 364-375.

Martin, E., Orviku, Kaarel, 1988: Estonian SSR. In: Walker, H. J. (ed.). Artificial Structures and Shorelines. Kluwer Academic Publishers, p. 53-57.

Tõnisson, H., Orviku, Kaarel, 2012: Coastal geomorphic processes and their relation to hydrodynamic conditions on Osmussaar Island, the Baltic Sea. Sea coasts - evolution, ecology, economy. Materials of XXIV International Coastal Conference,devoted to the 60th anniversary of the “Sea Coasts” Working Group of RAS Council., 1, Krasnodar, p. 29-31.

Orviku, Kaarel, Tõnisson, H., 2012: Sea ice and its influence to coastal processes - Baltic sea, Estonia. Sea coasts - evolution, ecology, economy. Materials of XXIV International Coastal Conference,devoted to the 60th anniversary of the “Sea Coasts” Working Group of RAS Council., 1, Krasnodar, p. 25-27.

Orviku, Kaarel, Orviku, K., 1971: Litodinamičeskie nablûdeniâ v beregovoj zone nebol'šogo zaliva [Литодинамические наблюдения в береговой зоне небольшого залива]. XII naučnaâ konferenciâ po izučeniû morskih beregov, 13-21 sentâbrâ 1971 g. Palanga - Nida. Tezisy dokladov, Vilnius, p. 22-23.

Orviku, K. K., Orviku, Kaarel, 1965: Nekotorye čerty geologičeskogo stroeniâ i razvitii sovremennogo morskogo berega v Èstonii [Некоторые черты геологического строения и развитии современного морского берега в Эстонии]. Report of the VIth International Congress on Quaternary, Warsaw 1961. Vol I: Commission on the quaternary shorelines, Lódź, p. 215-222.

Orviku, Kaarel, 1966: Mererand. In: Müürisepp, K. (ed.). Kodu-uurija käsiraamat. Eesti Raamat, Tallinn, p. 142-145.

Orviku, Kaarel, 1961: Eesti rannikusetete litoloogiast. In: Viiding, H. (ed.). Geological notes 2. Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 48-51.

Orviku, Kaarel, 1973: Nüüdisranna alltüübid Eestis. X Eesti loodusuurijate päev. Lühiettekanded. Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 55-59.

Orviku, Kaarel, 1967: Huvitavatest protsessidest tänapäeva mererannal. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 6-8.

Kask, J., Martin, E., 1994: Rand ja rannik ning maa ja mere võitlus. Eesti Loodus, 8, 251-252.

Kask, A., Kask, J., Korneev, V., Okuntsev, E., 2008: Sedimentation conditions of marine Prangli and Naissaar sand deposits, the Estonian coastalsea. Baltica, 21, 1/2, 79-84.

Väling, P., 1993: Elemendid Tallinna lahe põhjas. Eesti Loodus, 11/12, 407-408.

Lutt, J., Tuuling, I., 1992: Geoloogide uurimisreis Läänemerele. Eesti Loodus, 1, 49-51.

Lutt, J., 1991: Geofüüsika meregeoloogia teenistuses. Eesti Loodus, 9/10, 614-619.

Kiipli, T., 1990: Settetoruga Läänemerel. Eesti Loodus, 1, 50-57.

Soosalu, H., 2011: Veeseismika - ookeanide siseehiyuse tuvastamine seismoloogia abil. In: Valgma, I. (ed.). Kaevandamine ja vesi. TTÜ Mäeinstituut, Tallinn, p. 107-111.

Kask, J., Raukas, A., 1996: The state and protecton of beaches. In: Raukas, A. (ed.). Estonian environment: past, present and future. Ministry of the Envieonment of Estonia, Tallinn, p. 161-163.

Martin, E., 1989: Mis toimub mererannal?. Eesti Loodus, 2, 87-90.

Orviku, Kaarel, 1987: Eesti rannik ja selle muutused. Eesti Loodus, 11, 712-719.

Hang, V., Hang, T., 1986: Rannaretk Audrust Varblasse. Eesti Loodus, 3, 191-197.

Kask, J., 1981: O himičeskom sostave donnyh osadkov Vâjnameri (Baltijskoe more) [О химическом составе донных осадков Вяйнамери (Балтийское море)]. In: Raukas, A. (ed.). Novye metody v geologii Èstonii. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 35-48.

Lutt, J., 1985: Bottom deposits of the Väinameri Sea. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-239.

Lutt, J., 1985: Tosin aastat meresetete juures. Eesti Loodus, 2, 105-109.

Kask, J., Petersell, V., 1992: Regularities in the distribution of microelements in marine curative mud deposits [О закономерностях распространения микроэлементов в осадках месторождений морских лечебных грязей]. Main regularities and tendencies of the Baltic Sea shoreline migration during the past 100 years. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 142-150.

Lutt, J., 1992: Mineral composition of sand and silt components in contemporary sediments of the Estonian shelf sea [Влияние гидротехнических сооружений на изменение береговой линии в районе устья реки Нарва]. Main regularities and tendencies of the Baltic Sea shoreline migration during the past 100 years. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 88-97.

Kask, J., Palginõmm, V., 1992: Formation of marine curative muds in Estonia [Формирование морских лечебных грязей в Эстонии]. Main regularities and tendencies of the Baltic Sea shoreline migration during the past 100 years. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 133-141.

Martin, E., 1992: Artificial structures and coastline changes in the vicinity of the Narva River [Влияние гидротехнических сооружений на изменение береговой линии в районе устья реки Нарва]. Main regularities and tendencies of the Baltic Sea shoreline migration during the past 100 years. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 88-97.

Martin, E., 1992: Transformation of coastlines on the basis of cartographic material [Исследование изменений береговой линии на основе картографических материалов]. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 41-46.

Varep, E., 1992: Transformation of coastlines on the basis of cartographic material [Исследование изменений береговой линии на основе картографических материалов]. Main regularities and tendencies of the Baltic Sea shoreline migration during the past 100 years. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 41-46.

Orviku, Kaarel, 1992: Characterization and evolution of Estonian seashores. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis 3. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-20.

Orviku, Kaarel (ed), 1992: Main regularities and tendencies of the Baltic Sea shoreline migration during the past 100 years [Изучение основных закономерностей и тенденций перемещения береговой линии Балтийского моря за последние 100 лет]. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-152.

Lutt, J., Raukas, A., 1993: Foreword [Eessõna]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-5.

Sakson, M., 1993: Diatoms in bottom deposits of the Gulf of Finland [Ränivetikate levikust Soome lahe põhjasetteis]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 103-104.

Orviku, Kaarel, 1993: Contemporary coasts [Nüüdisrandla]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 29-39.

Karukäpp, R., Malkov, B., 1993: Bottom topography [Pinnamood]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 22-29.

Lutt, J., Tammik, P., 1993: Mineral resources [Maavarad]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 138-141.

Lutt, J., Popova, L., 1993: Mineral composition of bottom deposits [Põhjasetete mineraalkoostis]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 117-138.

Lutt, J., Malkov, B., 1993: On the methods of sea-floor investigation [Merepõhja geoloogilise uurimise meetoditest]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 15-17.

Lutt, J., 1993: Glossary [Oskussõnu]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 142-153.

Lutt, J., 1993: Sources of sediments of the Estonian shelf [Eesti šelfi toitumine settematerjaliga]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 17-22.

Lutt, J., 1993: Physico-geographical characteristics of the Estonian shelf [Eesti šelfi füüsilis-geograafiline iseloomustus]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 9-15.

Lutt, J., 1993: Geological survey [Geoloogilisest uuritusest]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-9.

Saarso, M., 1981: Kuidas jää mõjutab põhjasetete kujunemist meres. Eesti Loodus, 11, 732-735.

Kask, J., 2001: Haapsalu lahe ökogeoloogilistest aspektidest. Estonia Maritima, 5, 257-268.

Orviku, Kaarel, 2003: Relationship between human activity and shore development. In: Raukas, A., Kukk, H. (ed.). International symposium on human impact and geological heritage. Excursion guide and abstracts. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 102-104.

Kessel, H., 1976: Läänemere mõistatus - Ehheneismeri. Eesti Loodus, 11, 721-724.

Kessel, H., 1976: Läänemere põhjasetete vanus. Eesti Loodus, 3, 155-160.

Lutt, J., Orviku, Kaarel, 1975: Väikelaevad geoloogilistel uurimistel. Eesti Loodus, 11, 637-638.

Orviku, Kaarel, 1970: Rannasetete kujumine Vaika saarestikus. Eesti Loodus, 6, 331-333.

Sepp, U., 1970: Laiud, rahud, kared ja nasvad. Eesti Loodus, 6, 324-330.

Orviku, Kaarel, 1970: Vibrokolbpuur. Eesti Loodus, 1, 44-45.

Orviku, Kaarel, 1988: Sovremennye morskie berega o. Saaremaa [Современные морские берега о. Сааремаа]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 114-119.

Orviku, Kaarel, 1988: Prirodnoe sostoânie morskih beregov v severnoj časti Baltijskogo morâ i v Finskom zalive v predelah Èstonskoj SSR i Leningradskoj oblasti [Природное состояние морских берегов в северной части Балтийского моря и в Финском заливе в пределах Эстонской ССР и Ленинградской области]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 101-102.

Kask, J., Veisson, M., 1988: Problemy ohrany kurortno-lečebnyh resursov poberež'â Èstonskoj SSR [Проблемы охраны курортно-лечебных ресурсов побережья Эстонской ССР]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 98-99.

Lutt, J., 1988: K litostratigrafii donnyh osadkov Finskogo zaliva [К литостратиграфии донных осадков Финского залива]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 54-55.

Kalm, V., Aruväli, J., 1988: Metodičeskie osobennosti rentgendifraktoietričeskogo analiza donnyh otloženij Baltijskogo morâ [Методические особенности рентгендифрактоиетрического анализа донных отложений Балтийского моря]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 44-45.

Raukas, A. V., Tavast, E. H. (toim), 1988: Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov [Геологическое строение и развитие Балтийского моря и закономерности формирования минеральных ресурсов. Тезисы докладов]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-132.

Kessel, H. J., Orviku, K. K., Orviku, Kaarel K., Raukas, A. V. (koost), 1965: Putevoditel' èkskursii naučno-koordinacionnoj sessii sekcii pribrežno-morskih issledovanij po probleme Peremeŝenie nanosov i formirovanie tolŝ pribrežnyh otloženij v usloviâh vertikal'nyh dviženij. In: Kessel, H. J., Orviku, K. K., Orviku, Kaarel K., Raukas, A. V. (ed.). Putevoditel' èkskursii naučno-koordinacionnoj sessii sekcii pribrežno-morskih issledovanij po probleme Peremeŝenie nanosov i formirovanie tolŝ pribrežnyh otloženij v usloviâh vertikal'nyh dviženij. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-23.

Orviku, Kaarel, Veisson, M., 1981: Osnovnye tendencii razvitiâ beregovoj zony v severnoj Baltike za poslednie desâtiletiâ [Основные тенденции развития береговой зоны в северной Балтике за последние десятилетия]. In: Raukas, A. (ed.). Korrelâciâ nad i podvodnyh otloženij i form rel'efa Ûžnoj i Srednej Baltiki. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 63-64.

Kask, J., Lutt, J., Palginõmm, V., 1981: Opyt izučeniâ geologii èstonskih lečebnyh grâzej i dal'nejšie perspektivy ih issledovaniâ [Опыт изучения геологии эстонских лечебных грязей и дальнейшие перспективы их исследования]. In: Raukas, A. (ed.). Korrelâciâ nad- i podvodnyh otloženij i form rel'efa Ûžnoj i Srednej Baltiki (Tezisy dokladov). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 52-54.

Orviku, Kaarel, 1966: Langevarjuga kivid. Eesti Loodus, 1, 46-47.

Lepland, Aave, 1991: Esialgseid andmeid Ruhnu sadamalahe morfodünaamikast. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 72-77.

Sepp, U., 1962: Maastikulistest kompleksidest merest kerkivatel laidudel. Geograafiliste tööde kogumik, I, Tartu, p. 37-50.

Orviku, Kaarel, 2005: Mererand vajab paremat kaitset. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 35. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 111-129.

Kask, J., 1981: Haapsalu, Voosi ja Suurlahe tervismuda iseloomust ja levikust. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1979. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 29-42.

Kask, J., Lutt, J., Orviku, Kaarel, 1977: Mõnda Väinamere idaosa põhjasetetest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1975/76. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 63-74.

Lepland, Aave, 1995: Kolga lahe saarte randade geoloogia. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat, 76. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 109-136.

Orviku, Kaarel, 1961: Tänapäeva ranniku geoloogiast Muhu saarel ja Pärnu-Virtsu vahelisel alal. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat 1960, 53. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 77-84.

Orviku, Kaarel, 2003: Rannakeskkond muutuvas maailmas. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 56-59.

Rennel, G., 1991: Soome lahe lõunaosa põhjasetete stratigraafia mõningaid aspekte. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 50-51.

Tammik, P., 1991: Soome lahe lõunaosa geoloogilisest ehitusest. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 48-49.

Tammik, P., Talpas, A., 1991: Marine geology investigations of the Baltic Sea. In: Raudsep, R. (ed.). First Geological Conference of the Baltic Sea States. Abstracts. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 22-22.

Orviku, Kaarel, 2003: Kes või mis põhjustab mererandade muutusi. In: Pirrus, E. (ed.). Eluta loodusmälestiste uurimine ja kaitse. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn-Tartu, p. 39-50.

Orviku, Kaarel, Lutt, J., Kask, J., Veisson, M., 1982: Eesti nüüdisrannavööndi ja rannikumere kaitse geoloogilised aspektid. In: Järvekülg, A. (ed.). Eesti NSV rannikumere kaitse. Valgus, Tallinn, p. 28-35.

Kask, J., Kalberg, T., Talpas, A., Schwarzer, K., Wegner, C., 2003: Sea floor deposits in Keibu Bay and Nõva Bay (northwestern Estonia) and the adjacent offshore area. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 1, 42-62.

Noormets, R., 1994: Quaternary deposits in the Baltic Sea west of Estonia: Preliminary results of a seismic reflection survey. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 1, 18-31.

Orviku, Kaarel, Romm, G., 1992: Litho-morphodynamical processes of Narva Bay. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 3, 139-147.

Lutt, J., Tammik, P., 1992: Bottom sediments of Tallinn Bay. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 2, 81-87.

Bird, E., Martin, E., Orviku, Kaarel, 1990: Reed encroachment on Estonian beaches. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 1, 7-11.

Bird, E., 1989: The effects of sea level rise on the Estonian coastline. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 4, 141-149.

Lutt, J., 1985: The mineral composition of the sand-and-aleurite material in Estonian curative muds. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 3, 106-114.

Lutt, J., Kallaste, T., 1982: Clay minerals in the bottom sediments of the Baltic. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 4, 165-169.

Lutt, J., 1982: Velocity of accumulation of sediments in the Baltic Sea on the basis of the thickness of bottom sediments. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 2, 69-74.

Lutt, J., 1980: Some data on the bottom deposits in the Väinameri according to grain size analysis. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 2, 73-83.

Lutt, J., 1980: On the lithology of varved clay and till in the Väinameri region. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 2, 63-72.

Lutt, J., 1976: On the distribution of heavy minerals in grain size fractions in the upper stratum of the bottom deposits in the eastern part of the Väinameri. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 25, 1, 66-77.

Kask, A. & Kask, J., 2011: Setete liikumine Naissaare idaosa rannavööndis. Keskkonnatehnika, 7, 34-37.

Lutt, J., 1987: Sedimentation in Pärnu Bay. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 4, 166-173.