Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (10)

Poska, A., Veski, S., 1999: Man and environment at 9500BP. A palynological study of an Early-Mesolithic settlement site in South-West Estonia. Acta Palaeobotanica, Suppl2, 603-607.

Saarse, L., Vassiljev, J., Miidel, A., Niinemets, E., 2007: Buried organic sediments in Estonia related to the Ancylus Lake and Litorina Sea. Geological Survey of Finland. Special Paper, 46, 87-92.

Saarse, L., 1974: Organogeensete setete leid Meerapalus. Eesti Loodus, 4, 203-203.

Liivrand, E., Martin, L., Saarse, L., 1978: Uus jäävaheaja setete leid. Eesti Loodus, 7, 450-452.

Raukas, A., Karukäpp, R., 1994: Stagnant ice features in the eastern Baltic. Zeitschrift für Geomorphologie, 95, 119-125.

Saarse, L., Vassiljev, J., Miidel, A., Niinemets, E., 2006: Holocene buried organic sediments in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 4, 296-320.

Heinsalu, A., Veski, S., Moora, T., 1999: Bio- and chronostratigraphy of the Early Holocene site of double-storeyed buried organic matter at Paikuse, southwestern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 1, 48-66.

Utsal, K. R., Utsal, V. I., Lõokene, E. A., 1979: Opyt primeneniâ rentgenovskoj difraktometrii dlâ opredeleniâ količestva amorfnoj organiki i soedinenij železa v sovremennyh ozernyh i bolotnyh osadkah [Опыт применения рентгеновской дифрактометрии для определения количества аморфной органики и соединений железа в современных озерных и болотных осадках]. Rentgenografiâ mineral'nogo syr'â i kristallohimiâ mineralov, Moskva, p. 56-76.

Ploom, K., Kihno, K., Rajamäe, R., 1996: Põlluotsa - a new site of buried organic material in NW Estonia (With some implications to the history of the Baltic Sea). Geological History of the Baltic Sea. A meeting of Friends of Baltic Quaternary. Abstract volume of field symposium, September, 8-12, 1996, Vilnius, p. 61-61.

Saarse, L., Vassiljev, J., Miidel, A., Niinemets, E., 2006: Holocene buried organic beds in Estonian coastal areas. In: Johansson, P., Lunkka, J.-P., Sarala, P. (ed.). Late Pleistocene Glaciogenic Deposits in the Central Part of the Scandinavian Ice Sheet. Geological Society of Finland, Rovaniemi, p. 37-37.