Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (143)

Noormets, R., Flodén, T., 2002: Glacial deposits and Late Weichselian ice-sheet dynamics in the northeastern Baltic Sea. Boreas, 31, 1, 36-56. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2002.tb01054.x

Rattas, M., Kalm, V., 2004: Liustiku varjatud looming. Eesti Loodus, 1, 22-25.

Karukäpp, R., 2016: Tegemata jäänud töid ja tegemisi. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 12, 1, 57-72.

Raukas, A., 1977: Ice-marginal formations and the main regularities of the deglaciation in Estonia. Zeitschrift für Geomorphologie, 27, 68-78.

Raukas, A., 1992: Ice marginal formations of the Palivere zone in the eastern Baltic. Sveriges Geologiska Undersökning, 81, 277-284.

Kalm, V., 2012: Ice-flow pattern and extent of the last Scandinavian Ice Sheet southeast of the Baltic Sea. Quaternary Science Reviews, 44, 51-59. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2010.01.019

Raukas, A., 1961: Mandrijää liikumisest Eestis. Eesti Loodus, 5, 259-264.

Raukas, A., 2008: Evolution of the theory of continental glaciation in northern and eastern Europe. Geological Society, London, Special Publications, 301, 1, 79-86. https://doi.org/10.1144/SP301.5

Raukas, A., 2009: When and how did the continental ice retreat from Estonia?. Quaternary International, 207, 1-2, 50-57. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2008.11.010

Amon, L., Saarse, L., Vassiljev, J., Heinsalu, A., Veski, S., 2016: Timing of the deglaciation and the late-glacial vegetation development on the Pandivere Upland, North Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 88, 2, 69-83. https://doi.org/10.17741/bgsf/88.2.002

Vassiljev, J., Saarse, L., 2013: Timing of the Baltic Ice Lake in the eastern Baltic. Bulletin of the Geological Society of Finland, 85, 1, 9-18. https://doi.org/10.17741/bgsf/85.1.001

Saarse, L., Heinsalu, A., Veski, S., Amon, L., Gaidamavicius, A., 2012: On the deglaciation chronology of the Palivere ice-marginal zone, northern Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 84, 1, 21-31. https://doi.org/10.17741/bgsf/84.1.002

Saarse, L., Heinsalu, A., Veski, S., 2012: Deglaciation chronology of the Pandivere and Palivere ice-marginal zones in Estonia. Geological Quarterly, 56, 2, 353-362. https://doi.org/10.7306/gq.1027

Linkrus, E., 1972: Mere- ja metsamaastik. Eesti Loodus, 12, 746-753.

Rattas, M., Kalm, V., 2004: Glaciotectonic deformation patterns in Estonia. Geological Quarterly, 48, 1, 15-22.

Gaigalas, A., Gudelis, V., Springis, K., Konshin, G., Savvaitov, A., Veinbergs, J., Raukas, A., 1967: Orientation of pebble long axes in the tills of the last glaciation in the East Baltic region and its relation to the ice sheet shrinkage [Ориентировка длинных осей галек в моренах последнего оледенения Прибалтики и ее связь с убыванием ледникового покрова]. Baltica, 3, 215-233.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., 1967: Correlation of gothiglacial ice marginal belts in the Baltic Sea depression and the neighbouring countries [Трансбалтийские корреляции краевых ледниковых образований позднего плейстоцена]. Baltica, 3, 235-249.

Miidel, A., Raukas, A., 1990: On the evolution of the river valleys in Estonia, Latvia and Lithuania. Quaternary Studies in Poland, 10, 85-93.

Raukas, A., 1994: Liustikud - mägede õnn ja õnnetus. Eesti Loodus, 12, 366-368.

Karukäpp, R., 2004: Late-Glacial ice streams of the southeastern sector of the Scandinavian Ice Sheet and the asymmetry of its landforms. Baltica, 17, 1, 41-48.

Eltermann, G., 1993: Mandriliustiku hääbumine Lääne-Eesti saartel. Eesti Loodus, 5/6, 218-219.

Rosentau, A., Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2007: Palaeogeographic reconstruction of proglacial lakes in Estonia. Boreas, 36, 2, 211-221. https://doi.org/doi.org/10.1111/j.1502-3885.2007.tb01193.x

Raukas, A., 2012: Jaan-Mati Punningu panusest Pleistotseeni stratigraafiasse. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 28-42.

Karukäpp, R., Raukas, A., 1986: Kuidas Otepää kõrgustik tekkis?. Eesti Loodus, 11, 691-695.

Tavast, E., 1986: Läänemeri ja liustikud. Soome ja NSV Liidu teadlaste koostöö. Eesti Loodus, 3, 130-133.

Raukas, A., Gaigalas, A., 2008: Pleistocene glacial deposits along the eastern periphery of the Scandinavian ice sheets - an overview. Boreas, 22, 3, 214-222. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1993.tb00181.x

Raukas, A., Stankowski, W. T. J., Zelčs, V., Šinkunas, P., 2010: Chronology of the last deglaciation in the south-eastern Baltic Region on the basis of recent OSL dates. Geochronometria, 36, 47-54. https://doi.org/10.2478/v10003-010-0011-7

Raukas, A., Karukäpp, R., 1994: Stagnant ice features in the eastern Baltic. Zeitschrift für Geomorphologie, 95, 119-125.

Kessel, H., Punning, J.-M., 1972: Pilk Läänemere geoloogilisse minevikku Eestis, 1. Eesti Loodus, 9, 548-553.

Künnapuu, S., 1971: Harku-Männiku liivikud. Eesti Loodus, 12, 728-733.

Orviku, Karl, 1969: Mandrijäätumuse teooria Eestis XIX sajandi kolmandal veerandil. Eesti Loodus, 9, 436-438.

Raukas, A., Punning, M., Rähni, E., 1969: Millal taandus Eestist mandrijää?. Eesti Loodus, 7, 396-401.

Raukas, A., Stankowski, W., 2005: Influence of sedimentological composition on OSL dating of glaciofluvial deposits: examples from Estonia. Geological Quarterly, 49, 4, 463-470.

Raukas, A., 1986: Deglaciation of the Gulf of Finland and adjoining areas. Geological Survey of Finland. Bulletin, 58, 2, 21-33.

Kihno, K., Saarse, L., Amon, L., 2011: Late Glacial vegetation, sedimentation and ice recession chronology in the surroundings of Lake Prossa, central Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 60, 3, 147-158. https://doi.org/ 10.3176/earth.2011.3.03

Kalm, V., 2005: Chronological data from Estonian Pleistocene. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 1, 5-25.

Raukas, A., 2004: Application of OSL and 10Be techniques to the establishment of deglaciation chronology in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 53, 4, 267-287.

Rähni, E., 1961: Viimase mandrijää servamoodustistest Pandivere kõrgustikul. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 47-54.

Eberhards, G., Miidel, A., 1984: Main features of the development of river valleys in the East Baltic. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 136-145.

Ramsay, W., 1929: Niveauverschiebungen, eisgestaute Seen und Rezession des Inlandeises in Estland. Fennia, 52, 2, 1-48.

Hausen, H., 1922: Zur Frage der Bewegungsrichtungen des abschmelzenden Landeises im Ostbaltikum. Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 83-85.

Doss, B., 1915: Nochmals der Kundaer Gletscherschliff und die geologische Natur der Insel Koksär. Eine Erwiderung an A. Baron von der Pahlen. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, 57, 95-120.

Doss, B., 1913: Über einen Gletscherschliff bei Kunda. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen, 1, 43-45.

Doss, B., 1913: Über einen bei Kunda in Estland aufgedeckten Gletscherschliff. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, 56, 71-72.

Doss, B., 1893: Über die Entstehung der diluvialen Hügellandschaft der Ostseeprovinzen. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, 36, 49-50.

Siemiradzki, J., 1882: Die kristallinischen Geschiebe des Ostbaltikums. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 6, 1, 177-181.

Kadastik, E., Ploom, K., 2000: Pleistocene deposits and deglaciation of the Nõva-Padise area (NW Estonia). Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 9, 1, 4-10.

Jaanusson, V., 1947: Über die glaziale Erosion in Nordestland. Bulletin of Geological Institutions of the University of Uppsala, 32, 21-28.

Grewingk, C., 1879: Erläuterungen zur zweiten Ausgabe der geognostischen Karte Liv-, Est- un Kurlands. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 8, 343-466.

Eichwald, E., 1865: Einige Bemerkungen ueber die geognostischen Karten des Europäischen Russlands. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Geology, 38, 3, 150-217.

Āboltiņš, O. P., 1974: K voprosuo formirovanii ostrovovidnyh vozvyšennostej [К вопросуо формировании острововидных возвышенностей]. In: Danilans, I. Ya. (ed.). Lednikovyj morfogenez. Zinante, Riga, p. 51–61.

Villo, S., 1963: Mandrijää servamoodustuste geoloogia Lelle ümbruses, p. 1-66.

Kalvāns, A., Hang, T., Kohv, M., 2018: Sediment dispersion in a large ice-contact lake reconstructed from a varve record: Pärnu Bay region, Estonia. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2018, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. Stef92 Technology, p. 457-464. https://doi.org/10.5593/sgem2018/1.1

Pohjola, V., Sjögren, B., Martma, T., Isaksson, E., Kohler, J., Törnblom, K., van de Wal, R. S. W., 2007: A study of δ18O and temperature gradients and their trends and relations over the ice field Lomonosovfonna, Svalbard, during the last century. In: Oerlemans, J., Tijm-Reijme, C. H. (ed.). Extended abstracts.: Workshop and GLACIODYN (IPY) Meeting, 15-18 January 2007, Pontresina (Switzerland). Utrecht University, Utrecht, Nederland, p. 91-92.

Tammekann, A., 1940: Mannerjää viimane retsessioon ja otsmoreenid. IV Eesti loodusteadlaste päev 18, ja 19. märtsil 1940 Tartus. Ettekannete kokkuvõtteid, Tartu, p. 30-33.

Karukäpp, R., 1997: The cause of the asymmetry of glacier lobes and their process along the southern margin of the Scandinavian Ice Sheet. The Geological Society of America. North-Central Section, 29, p. 25-25.

Liblik, T., 2017: Nüüdisaegne reljeef ja pinnavormid. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 26-40.

Põldvere, Anne, 2017: Kvaternaari ladestu/ajastu. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 21-22.

Karukäpp, R., 1988: Pinnamood ja pinnakate territoriaalplaneerimises, Tallinn, p. 1-21.

Hang, T., Rosentau, A., Rattas, M., Kalm, V., 2003: Kuremaa järve geoloogiast, Tartu, p. 17-26.

Karukäpp, R., 1995: Pinnakate ja pinnamood. Kunda piirkonna tööstusmaastik, p. 14-17.

Karukäpp, R., 1985: Peipsi nõo kujunemine. XIV Eesti looduseuurijate päev. Lühiettekanded, Tallinn, p. 23-26.

Karukäpp, R., 1982: Pandivere kõrgustiku loodenõlva pinnamood ja selle kujunemine. XIII Eesti looduseuurijate päev. Lühiettekanded. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 22-26.

Kalla, K., Hang, T., 2014: Deglacial ice dynamics in Estonia as derived from glacial bedforms. Late Quaternary terrestrial processes, sediments and history: from glacial to postglacial environments. Excursion guide and abstracts. University of Latvia, Riga, p. 115-117.

Kalm, V., 2009: Ice flow pattern and extent of the last Scandinavian Ice Sheet southeast of the Baltic Sea. Extent and timing of the Weichselian Glaciation southeast of the Baltic Sea: Abstracts & Guidebook. The INQUA Peribaltic Working Group Field Symposium in southern Estonia and northern Latvia, September 13–17, 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 22-23.

Raukas, A., 1992: Evolution of Ice-Dammed Lakes and Deglaciation of the Eastern Peribaltic. In: Billwitz, K., Janke, W., Jäger, K.-D. (ed.). Jungquartäre Landschaftsräume: Atuelle Forschungen zwischen Atlantik und Tienschan. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, p. 42-47.

Raukas, A., 1972: Značenie analiza rukovodâŝih valunov i orientirovki dlinnyh osej galek v morenah pri izučenii dinamiki lednikoyh pokrovov (na materialah Pribaltiki) [Значение анализа руководящих валунов и ориентировки длинных осей галек в моренах при изучении динамики ледникоых покровов (на материалах Прибалтики)]. Materialy glâciologičeskih issledovanij, 19, p. 154-160.

Rattas, M., 2005: Subglacial drainage system under an East-Baltic Weichselian ice stream: distribution of eskers and tunnel valleys in Estonia. International Field Symposium on Quaternary Geology and Landforming Processes, Kola Peninsula, NW Russia, September 4-9, 2005, Apatity, p. 52-54.

Raukas, A., 2007: When and how the continental ice retreated from Estonia?. In: Guobytė, R., Stančikaitė, M. (ed.). The Quaternary of Western Lithuania: from the Pleistocene glaciations to the evolution of the Baltic Sea: Proceedings: The INQUA Peribaltic Group Field Symposium, May 27 – June 02, 2007, Plateliai, Lithuan, Vilnius, p. 64-65.

Raukas, A., 2003: Peipsi kujunemine ja areng. Eesti suurjärved. Eesti Teaduste Akadeemia seminari Teadus ühiskonnale materjalid, 28.03.2003, p. 5-12.

Raukas, A., 1979: Istoriâ razvitiâ predstavlenij o deglâciacii territorii Èstonii [История развития представлений о дегляциации территории Эстонии]. In: Yuchas, M. (ed.). Voprosy istorii nauki i tehniki Pribaltiki, Vilnius, p. 175-177.

Raukas, A. V., Karukäpp, R. J., Tavast, E. H., Hang, T. E., 1989: Geomorfologicheskaja korreljacija kraevyh lednikovyh zon, ozernyh beregovyh obrvzovanij i rechnyh terras Pskovsko-Chudskoj vpadiny [Геоморфологическая корреляция краевых ледниковых зон, озерных береговых обрвзований и речных террас Псковско-Чудской впадины]. In: Timofejev, D. A., Chichagov, V. P. (ed.). Problema geomorfologicheskoj korreljacii, Moskva, p. 208-217.

Raukas, A., 2002: On the deglaciation chronology in Estonia and the evolution of Peipsi Ice Lake. Field Symposium on Quaternary Geology and Geodynamics in Belarus. May 20-25th, 2002, Grodno. Abstract volume, Minsk, p. 59-60.

Lasberg, K., Kalm, V., Kalla, K., 2010: Decay of the Late Weichselian Peipsi-Pskov ice stream in eastern Estonia. In: Lorenz, S., Lampe, R. (ed.). 12th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic Working Group. Conference Proceedings. 13.-17. September 2010 in Greifswald, Greifswald, p. 45-46.

Gorlach, A., Kalm, V., 2010: Late-Weichselian ice-flow pattern and ice margins in the background of bedrock surface topography: The region southeast of the Baltic Sea. In: Lorenz, S., Lampe, R. (ed.). 12th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic Working Group. Conference Proceedings. 13.-17. September 2010 in Greifswald, Greifswald, p. 25-26.

Hang, T., Kohv, M., Pai, K., Tuvikene, T., 2010: Proglacial varves indicate the stagnation of ice terminus during the formation of Pandivere-Neva ice marginal formations in eastern Baltic. In: Lorenz, S., Lampe, R. (ed.). 12th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic Working Group. Conference Proceedings. 13.-17. September 2010 in Greifswald, Greifswald, p. 28-29.

Karukäpp, R., Raukas, A., 2004: Late glacial ice streams in southern Estonia and northern Latvia. In: Zelčs, V., Seglinš, A. (ed.). International Field Symposium on Quaternary Geology and Modern Terrestrial Processes. Western Latvia, September 12-17, 2004. Abstracts, Riga, p. 28-30.

Kadastik, E., 2004: Late Pleistocene stratigraphy and deglaciation in northwestern Estonia. In: Zelčs, V., Seglinš, A. (ed.). International field symposium on quaternary geology and modern terrestrial processes. Western Latvia, september 12-17, 2004. Abstracts, Riga, p. 20-21.

Karukäpp, R. (toim), 1992: Buried glacier ice and permafrost in glaciated areas: programme. Abstracts. Excursion guide. Acad. Sci. Estonia, Tallinn, p. 1-35.

Karukäpp, R., 1997: Glacial topography. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 385-387.

Karukäpp, R., Raukas, A., 1997: Deglaciation history. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 263-267.

Raukas, A., 1972: Osobennosti deglâciacii territorii Èstonii [Особенности дегляциации территории Эстонии]. Regional'noe issledovanie lednikovyh obrazovanij. Materialy Vsesoûznogo mežvedomstvennogo soveŝaniâ po izučeniû kraevyh obrazovanij materikogo oledeneniâ. Läti Ülikool, Riga, p. 28-35.

Karukäpp, R., 1979: Osobennosti formirovaniâ četvertičnogo pokrova i form rel'efa v gotiglâcial'nom ètape deglâciacii (na primere territorii Èstonii) [Особенности формирования четвертичного покрова и форм рельефа в готигляциальном этапе дегляциации (на примере территории Эстонии)]. kandidaaditöö autoreferaat. Vilniuse Riiklik Ülikool, Vilnius, p. 1-26.

Karukäpp, R., Raukas, A., 2008: Peipsi nõgu jääajal. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 51-55.

Miidel, A., Raukas, A., 1999: Peipsi nõgu ja selle arengulugu. In: Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium, Tallinn, p. 5-10.

Karukäpp, R., Raukas, A., 1999: Deglaciation of the lake basin. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 125-130.

Raukas, A., 2007: Pinnamood ja pinnakate. In: Pae, T., Sokk, H. (ed.). Järvamaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 28-39.

Punning, J.-M., 1969: Primenenie radiouglerodnogo metoda dlâ izučeniâ istorii pokrovnogo oledeneniâ v verhnem plejstocene i èvolûciâ drevnebaltijskih vodoemov v rannem i srednem golocene na territorii Pribaltiki [Применение радиоуглеродного метода для изучения истории покровного оледенения в верхнем плейстоцене и эволюция древнебалтийских водоемов в раннем и среднем голоцене на территории Прибалтики]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-25.

Raukas, A., 1969: Èstonskaâ SSR [Эстонская ССР]. In: Gerassimov, I. P. (ed.). Poslednij lednikovyj pokrov na Severo-Zapade Evropejskoj časti SSSR. Nauka, Moskva, p. 137-142.

Kajak, K., 1965: Osobennosti geologičeskogo stroeniâ kraevyh lednikovyh obrazovanij v Èstonii [Особенности геологического строения краевых ледниковых образований в Эстонии]. In: Basalikas, A. B. (ed.). Kraevye obrazovaniâ materikovogo oledeneniâ. Mintis, Vilnius, p. 59-64.

Āboltiņš, O., Mikalauskas, A., Raukas, A., 1974: Osobennosti rasprostraneniâ predfrontal'nyh kraevyh lednikovyh obrazovanij poslednego oledeneniâ na territorii Pribaltiki i nekotorye voprosy ih formirovaniâ [Особенности распространения предфронтальных краевых ледниковых образований последнего оледенения на территории Прибалтики и некоторые вопросы их формирования]. In: Biske, G., Mikalauskas, A. (ed.). Predfrontal'nye kraevye lednikovye obrazovaniâ. Mintis, Vilnius, p. 36-43.

Āboltiņš, O., Mikalauskas, A., Raukas, A., 1974: Morfogenetičeskaâ klassifikaciâ predfrontal'nyh vodno-lednikovyh obrazovanij na primere materialov Pribaltiki [Морфогенетическая классификация предфронтальных водно-ледниковых образований на примере материалов Прибалтики]. In: Biske, G., Mikalauskas, A. (ed.). Predfrontal'nye kraevye lednikovye obrazovaniâ. Mintis, Vilnius, p. 25-31.

Raukas, A., 2004: Eestimaa jääkilbi all ja pärast seda. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 294-305.

Miidel, A., 2004: Saladuslikud aastamiljonid. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 283-287.

Meidla, T., Puura, I., 2004: Kui Neptunus valitses. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 208-218.

Raukas, A., 1972: K voprosu o lito-morfogenetičeskoj klassifikacii kraevyh lednikovyh obrazovanij na primere materialov severnoj Pribaltiki [К вопросу о лито-морфогенетической классификации краевых ледниковых образований на примере материалов северной Прибалтики]. Lednikovyj morfogenez. Zinatne, Riga, p. 101-107.

Raukas, A. V., Serebryanny, L. R., 1972: On the Late Pleistocene chronology of the Russian Platform, with special reference to continental glaciation. International Geological Congress : Twenty-fourth Session Canada 1972. Section 12, Quaternary Geology, Montreal, p. 97-102.

Pirrus, R., Raukas, A., 1969: On the character and time of the last deglaciation of the territory of Estonia [О характере и времени освобождения территории Эстонии от ледников последнего оледенения]. Voprosy četvertičnoj geologii, IV. Zinatne, Riga, p. 47-57.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., 1966: Transbaltijskie korrelâcii kraevyh lednikovyh obrazovanij pozdnego plejstocena [Трансбалтийские корреляции краевых ледниковых образований позднего плейстоцена]. In: Grichuk, V. P., Ivanova, I. K., Kind, N. V., Ravski, E. I. (ed.). Verhnij plejstocen. Stratigrafiâ i absolûtnaâ geohronologiâ. Nauka, Moskva, p. 12-28.

Raukas, A., 1965: Primenenie litologičeskogo metoda issledovaniâ dlâ vyâsneniâ voprosov stratigrafii i paleogeografii četvertičnogo perioda [Применение литологического метода исследования для выяснения вопросов стратиграфии и палеогеографии четвертичного периода]. Osnovnye problemy izučeniâ četvertičnogo perioda. Nauka, Moskva, p. 470-477.

Rähni, E., 1967: Ozy i kraevye obrazovaniâ poslednego oledeneniâ na Pandivereskoj vozvyšennosti (Èstonskaâ SSR) [Озы и краевые образования последнего оледенения на Пандивереской возвышенности (Эстонская ССР)]. kandidaaditöö autoreferaat. EEsti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-32.

Rähni, E., 1970: Viimase mandrijää pinnavormid ja nemde kaitse. IX Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 24-25.

Miidel, A., Raukas, A., Rähni, E., 1967: Saaremaa geoloogilisest arengust pleistotseenis. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 85-86.

Saarse, L., 2011: Timing of deglaciation in North Estonia. In: Johansson, P., Lunkka, J.-P., Sarala, P. (ed.). Late Pleistocene Glacigenic Deposits from the Central Part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Dryas End Moraine Zone: INQUA Peribaltic Working Group and Excursion. Geological Survey of Finland, Rovaniemi, p. 129-130.

Karukäpp, R., Miidel, A., 1972: O stroenii i osobennostâh formirovaniâ nekotoryh tipov predfrontal'nyh kraevyh lednikovyh obrazovanij Severnoj Èstonii [О строении и особенностях формирования некоторых типов предфронтальных краевых ледниковых образований Северной Эстонии]. Regional'nye issledovaniâ lednikovyh obrazovanij. Materialy IV Vsesoûznogo mežvedomstvennogo soveŝaniâ po izučeniû kraevyh obrazovanij materikogo oledeneniâ, Riga, p. 86-103.

Karukäpp, R., 1986: Erinevused kõrgustike pinnamoes ja nende põhjused. In: Saarse, L. (ed.). Eesti maastike kujunemine ja kaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 8-10.

Saarse, L. A., Vilo, A. H., 1980: Nekotorye aspekty formirovaniâ sostava i svojstv lentočnyh glin Èstonii na raznyh fazah deglâciacii [Некоторые аспекты формирования состава и свойств ленточных глин Эстонии на разных фазах дегляциации]. Litologiâ i metody izučeniâ otloženij lednikovogo kompleksa. K VI Vsesoûznomu soveŝaniû po kraevym obrazovaniâm materikovyh oledenenij, Kiiev, p. 39-41.

Kalm, V., Kadastik, E., 1997: Glaciomarine deposits along the Palivere ice-marginal zone, West-Estonian islands. Quaternary deposits and neotectonics in the area of Pleistocene glaciations. Abstract volume of the field symposium. Academy of Sciences of Belarus, Minsk, p. 21-21.

Raukas, A., Rähni, E., Miidel, A., 1971: Marginal glacial formations in North Estonia [Краевые ледниковые образования Северной Эстонии]. In: Orviku, K. (ed.). Marginal glacial formations in North Estonia. Valgus, Tallinn, p. 1-224.

Karukäpp, R., Raukas, A., Hyvärinen, H., 1992: Deglaciation of the area [Дегляциация территории]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 112-136.

Karukäpp, R., Hang, T., 1994: Geology of the Southern Estonia. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 28-41.

Hang, T., 1994: Marginal formations of the Palivere zone. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 61-68.

Hang, T., 1994: Geology of the depression of the Lake Peipsi. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 16-27.

Karukäpp, R., 2003: Deglaciation of Northern Estonia. In: Raukas, A., Kukk, H. (ed.). International symposium on human impact and geological heritage. Excursion guide and abstracts. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 79-80.

Raukas, A., Aboltinš, O., Gaigalas, A., 1993: Main outlines of geology. In: Raukas, A. (ed.). Pleistocene stratigraphy, ice marginal formations and deglaciation of the Baltic States. Excursion Guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 7-18.

Rähni, E., 1961: Kraevye obrazovaniâ poslednego oledeneniâ v Severnoj Èstonii [Краевые образования последнего оледенения в Северной Эстонии]. Tezisy dokladov rabočego soveŝaniâ po izučeniû kraevyh obrazovanij materikovogo l'da. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 21-23.

Kajak, K., 1961: O kraevyh obrazovaniâh Ûgo-Vostočnoj Èstonii [О краевые образованиях Юго-Восточной Эстонии]. Tezisy dokladov rabočego soveŝaniâ po izučeniû kraevyh obrazovanij materikovogo l'da. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 23-24.

Kajak, K. F., 1963: O kraevyh lednikovyh obrazovaniâh Ûgo-Vostočnoj Èstonii [О краевых ледниковых образованиях Юго-Восточной Эстонии]. Kraevye formy rel'efa materikovogo oledeneniâ na Russkoj ravnine, XXI. NSVL Teaduste Akadeemia kirjastus, Moskva, p. 66-75.

Rähni, E. E., 1963: Èkskursiâ v rajone kraevyh obrazovanij Severnoj Èstonii [Экскурсия в районе краевых образований Северной Эстонии]. Kraevye formy rel'efa materikovogo oledeneniâ na Russkoj ravnine, XXI. NSVL Teaduste Akadeemia kirjastus, Moskva, p. 156-169.

Rähni, E. E., 1963: Kraevye obrazovaniâ poslednego oledeneniâ v Severnoj Èstonii [Краевые образования последнего оледенения в Северной Эстонии]. Kraevye formy rel'efa materikovogo oledeneniâ na Russkoj ravnine, XXI. NSVL Teaduste Akadeemia kirjastus, Moskva, p. 60-65.

Miidel, A. M., Raukas, A. V., Rähni, E. E., 1968: Nekotorye problemy izučeniâ prilednikovyh ozer v svâzi s degradaciej lednikov s territorii Severnoj Èstonii [Некоторые проблемы изучения приледниковых озер в связи с деградацией ледников с территории Северной Эстонии]. Tezisy dokladov vsesoûznogo mežvedomstvennogo soveŝaniâ po izučeniû kraevyh obrazovanij materikovogo oledeneniâ, Smolensk, p. 140-140.

Raukas, A. V., Serebryanny, L. R., Punning, J.-M. K., 1968: Ob absolûtnom vozraste kraevyh zon i èvolûcii oledeneniâ na severo-zapade Russkoj ravniny v pozdnem plejstocene [Об абсолютном возрасте краевых зон и эволюции оледенения на северо-западе Русской равнины в позднем плейстоцене]. Tezisy dokladov vsesoûznogo mežvedomstvennogo soveŝaniâ po izučeniû kraevyh obrazovanij materikovogo oledeneniâ, Smolensk, p. 29-31.

Raukas, A. V., Karukäpp, R. J., 1986: Problemy korrelâcii kraevyh lednikovyh zon Baltijskogo potoka poslednego oledeneniâ [Проблемы корреляции краевых ледниковых зон Балтийского потока последнего оледенения]. Vsesoûznoe soveŝanie po probleme geomorfologičeskoj korrelâcii - XVIII plenum Geomorfologičeskoj Komissii AN SSSR, Tbilissi, p. 211-211.

Raukas, A., Karukäpp, R., 1992: Stagnant ice features in the Eastern Baltic. International symposium Last Ice Sheet Dynamics and Deglaciation in the North European Plain, Poznan/Berlin, p. 19-19.

Raukas, A., Rõuk, A.-M., 1995: Pinnamood ja selle kujunemine. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 120-175.

Raukas, A., 1995: Kvaternaari ladestu. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 68-71.

Lõokene, E., 1961: Mandrijää servamoodustistest, fluvioglatsiaalsetest setetest ja mandrijää taandumisest Sakala kõrgustiku põhja- ja keskosas. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 84-105.

Rähni, E., 1961: Viimase mandrijää taganemisest Põhja-Eestist. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 70-83.

Raukas, A., Rähni, E., 1966: On the regression of the last continental ice from the territory of the Estonian S. S. R. [К вопросу об отступления материкового льда последнего оледенения с территории Эстонской ССР]. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1964/1965. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-17.

Künnapuu, S., 1962: Mandrijää taandumisest Tallinna ümbruses. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1960/61. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 29-36.

Pärna, K., 1969: Mandrijää servamoodustisi Tartu ümbruses. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 60. Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 5-12.

Raukas, A., 2003: Mandrijää taandumise kronoloogiast Eestis. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 71-73.

Karukäpp, R., 2003: Mandrijää dünaamikast ja taandumisest Eestis. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 22-23.

Veski, S., Amon-Veskimeister, L., Heinsalu, A., Vassiljev, J., Saarse, L., 2011: Late-Glacial deglaciation and vegetation dynamics in the eastern Baltic region. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G. & Vasilkova, J. (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 69-69.

Raukas, A., Zelčs, V., 2011: Deglaciation chronology in Latvia and Estonia. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G. & Vasilkova, J. (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 55-55.

Raukas, A., 2005: Deglaciation chronology in Estonia. In: Koren', T., Evdokimova, I., Tolmacheva, T. (ed.). The Sixth Baltic Stratigraphical Conference. August 23-25, 2005 St. Petersburg, Russia. A.P. Karpinsky All-Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, p. 104-105.

Raukas, A., 1996: Palivere ice marginal formations. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 151-152.

Kalm, V., Gorlach, A., Lasberg, K., Kalla, K., 2011: Viimase Skandinaavia jäätumise dünaamika Läänemerest kagus. In: Parmasto, E., Laisk, A., Kaljo, D. (ed.). Teadusmõte Eestis VI. Elu- ja maateadused. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 161-168.

Rähni, E., 1967: Mandrijää poolt kujundatud pinnavormid Rakvere rajoonis ning nende teke. Rakvere rajoonis, Tallinn, p. 32-36.

Karukäpp, R., 1987: Mandrijää Kurtna ümbruse maastike kujundajana. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. Valgus, Tallinn, p. 21-24.

Grewingk, C., 1879: Erläuterungen zur zweiten Ausgabe der geognostischen Karte Liv-, Est- und Kurlands, Dorpat, p. 1-123.

Kadastik, E., 2004: Upper-Pleistocene stratigraphy and deglaciation history in northwestern Estonia. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 15. Tartu University Press, Tartu, p. 1-128.

Rattas, M., 1988: Orava-Mustoja servamoodustise limnoglatsiaalsete liivade litoloogiast [Diplomitöö. Juhendajad: V. Kalm, U. Liiber]. Tartu Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-52.