Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (11)

Plado, J., Pesonen, L. J., Puura, V., Kirsimäe, K., Elbra, T., 2003: Palaeomagnetism of Lower Palaeozoic in Estonia. In: Puura, V., Plado, J. (ed.). The Baltic Sea Region: Formation and Deformation of the Crust. Seminar in Tartu, Estonia, March 4, 2003. Programme and Abstracts. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 29-29.

Pobul, E., 1966: Mikromagnetomeetria kasutamisest geoloogias. Eesti Loodus, 1, 44-45.

Pobul, E., 1960: Harakteristika magnitnogo polâ territorii Èstonskoj SSR [Характеристика магнитного поля территории Эстонской ССР]. In: Orviku, K. (ed.). Geology of USSR. Vol XXVIII. Estonian SSR. Gosgeoltehizdat, Moskva, p. 203-208.

Vaher, R., All, T., Niin, M., 2003: Loode-Eesti rabakivid raskusjõu- ja magnetväljas. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 98-101.

Preeden, U., Verš, E., Plado, J., 2003: Tsõõrikmäe struktuuri magnetomeetriline uuring. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 64-66.

Plado, J., Pesonen, L. J., 2004: Palaeomagnetic data of Early and Middle Ordovician carbonates in northern Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, p. 83-84.

Mootse, R., 1986: On the paleomagnetism of Late Devonian sediments in South-East Estonia [О палеомагнетизме верхнедевонских осадочных пород Юro-Восточной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 68-78.

Preeden, U., Plado, J., Mertanen, S., Puura, V., 2008: Multiply remagnetized Silurian carbonate sequence in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 3, 170-180. https://doi.org/10.3176/earth.2008.3.05

Lenz, R., 1866: Magnetische Beobachtungen an einigen Punkten der finnländischen und estländischen Küsten. Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, 9, 419-426.

Plado, J., Ainsaar, L., Dmitrijeva, M., Põldsaar, K., Ots, S., Pesonen, L. J., Preeden, U., 2016: Magnetic susceptibility of Middle Ordovician sedimentary rocks, Pakri Peninsula, NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 65, 3, 125-137. https://doi.org/10.3176/earth.2016.11

Pobul, E., 1958: Kaalijärve meteoriidikraatri Nr. 3 magnetomeetrilisest uurimisest [Kaalijärve meteoriidikraatri Nr. 3 magnetomeetrilisest uurimisest]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, II, 119-132.