Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (143)

Viiding, H., 1984: Eesti võimsaim loodusmonument. Horisont, 4, 34-34.

Pirrus, E., 2000: Eluta looduse mälestusmärgid ja Eesti Üglooduse Raamat: rändrahnude kaitse. Keskkonnatehnika, 3, 27-28.

Kink, H., Tubli, T., 2006: Virumaa loodusmälestised. Keskkonnatehnika, 7, 40-41.

Raudsep, R., Täht, K., 2006: Geopargid geoloogilise pärandi kaitseks. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 7, 34-37.

Raudsep, R., 1999: Eluta looduse kaitse olukorrast Eestis. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 33-34.

Neemre, A., 2010: Kõige mitmepalgelisem maanurk. Eesti Loodus, 6/7, 42-46.

Kink, H., 2008: Geopargid võiks olla Eestiski. Eesti Loodus, 10, 20-21.

Viilma, K., 2007: Kolmandik Ida-Virumaast on looduskaitse all. Eesti Loodus, 9, 28-35.

Kink, H., 2007: Sood kaitsevad vett. Eesti Loodus, 6, 12-15.

Kink, H., 2006: Harjumaa loodusmälestised. Keskkonnatehnika, 6, 41-42.

Kink, H., Raukas, A., 1999: Sõjavägi ja looduskeskkond. Keskkonnatehnika, 6, 20-21.

Kink, H., Miidel, A., 1999: Loodusmälestised ja vee-energia kasutamine. Keskkonnatehnika, 4, 22-23.

Kink, H., Raukas, A., Tavast, E., 2007: Matsalu rahvuspargi keskkonnaseisund ja loodusmälestised. Keskkonnatehnika, 3, 44-45.

Kink, H., Erg, K., 2001: Loodusmälestiste väärtust saab hinnata vaid ekspert. Keskkonnatehnika, 1, 28-29.

Heinsalu, Ü., 1981: Koopad, paljandid, allikad vajavad hoolt. Eesti Loodus, 12, 754-759.

Ellermaa, E., 1965: Looduskaitsest Saaremaal. Eesti Loodus, 2, 94-101.

Täht, K., 2002: Kaali ja Kõpu, kivid ja klint - tavalised Eestis, unikaalsed Euroopas. Eesti Loodus, 7/8, 68-70.

Reinwald, I. A., 1946: Upon the organization of a museum on the group of the meteoric craters Kaalijarv [К вопросу об устройстве музея в группе метеоритных кратеров Каалиярв (о. Саарема - Эзель)]. Meteoritika, III, 46-51.

Miidel, A., Raudsep, R., 1999: Põhja-Eesti paekallas kui maailma looduspärand. Eesti Loodus, 1, 20-22.

Kink, H., Hints, O., Miidel, A., 2004: Balti klint on UNESCO kultuuri- ja looduspärandi nimekirja kandidaat. Keskkonnatehnika, 1, 60-62.

Pirrus, E., 2008: Meteoriidijälg Lasnamäel - loodusmälestis linnaolustikus. Keskkonnatehnika, 22-23.

Kink, H., Erg, K., Miidel, A., Nõlvak, J., Raukas, A., 2002: Loodusmälestiste väärtuse hindamisest Pakri poolsaare ja saarte näitel. Keskkonnatehnika, 1, 42-44.

Viator, 1935: Kodumaa rändrahnudest. Loodusevaatleja, VI, 4, 102-105.

Kents, P., 1935: Käsmu ümbruse suuri rändrahne. Eesti Loodus, III, 1, 10-13.

Kajak, K., 1958: Eluta looduse kaitsest Eesti NSV-s. Eesti Loodus, 3, 159-165.

Kink, H., 2006: Kas meie pankrannik mahub maailmapärandisse. Eesti Loodus, 10, 6-12.

Heinsalu, Ü., 1963: Ida karstiala Kuimetsas. Eesti Loodus, 3, 159-164.

Raudsep, R., 1995: Paest loodusmälestised (geotoobid) ja nende kaitse. Eesti paas III, Tallinn, p. 8-8.

Täht, K., Ainsaar, L., Hints, O., Soesoo, A., Suuroja, K., Tuuling, I., 2007: North-Estonian Klint – worthy candidate of the UNESCO World Cultural and Natural Heritage List or member of the European Geoparks Network?. In: Edén, P., Wikström, J. (ed.). Geodiversity and Geology for Nature Heritage: ProGEO Northern European Working Group International Conference, Vaasa, Finland, May 20 - May 24, 2007. Abstracts. Geological Survey of Finland, Kokkola, p. 8-8.

Suuroja, M., Suuroja, K., 2016: Võromaa loodusmonumendid. OÜ GeoTrail KS, Tallinn, p. 1-144.

Suuroja, M., Suuroja, K., 2015: Põlvamaa loodusmonumendid. OÜ GeoTrail KS, Tallinn, p. 1-128.

Suuroja, M., Suuroja, K., 2013: Harjumaa loodusmonumendid, p. 1-144.

Suuroja, K., Suuroja, M., 2005: Eesti 101 loodusimet. Geotrail KS OÜ, Tallinn, p. 1-196.

Suuroja, M., Suuroja, K., 2018: Eesti 100. Loodusimed/ Estonian 100. National Monuments. GeoTrail, Tallinn, p. 1-208.

Kink, H., 2006: Loodusmälestised Ida-Virumaal, Tartu, p. 103-106.

Karukäpp, R., Kink, H., Mandre, M., Moora, T, 1995: Loodusmälestised, muistised ja veesäilitusalad. Kunda piirkonna tööstusmaastik, p. 50-61.

Kink, H., Petersoo, T. (koost), 2013: Loodusmälestised 23. Harjumaa: Põhja-Kõrvemaa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-23.

Kink, H. (koost), 2011: Loodusmälestised 22. Harjumaa - Raplamaa: Kohila karstivaldkond. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-31.

Kink, H., Täht-Kok, K. (koost), 2010: Loodusmälestised 20. Loode-Eesti. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-40.

Kink, H., Petersoo, T. (koost), 2010: Loodusmälestised 19. Raplamaa: Rapla, Märjamaa, Raikküla vald. In: Miidel, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-39.

Kink, H., 2008: Sissejuhatus. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 5-6.

Kink, H. (koost), 2008: Loodusmälestised 18. Harjumaa: Kiili, Rae, Saku ja Saue vald. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-40.

Kink, H., 2008: Loodusmatka rajad. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 23-24.

Kink, H., 2008: Kaitsealad. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 21-22.

Kink, H., 2008: Sissejuhatus. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 5-6.

Kink, H. (koost), 2008: Loodusmälestised 17. Läänemaa: Noarootsi, Nõva, Osmussaar. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-40.

Kink, H., 2007: Sissejuhatus, p. 5-6.

Kink, H. (koost), 2007: Loodusmälestised 16. Lääne-Virumaa: Tapa ja Kadrina vald. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-36.

Kink, H. (koost), 2005: Loodusmälestised 15. Lääne-Virumaa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-39.

Kink, H. (koost), 2005: Loodusmälestised 14. Ida-Virumaa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-32.

Kink, H. (koost), 2004: Loodusmälestised 13. Ida-Virumaa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-47.

Kink, H. (koost), 2004: Loodusmälestised 12. Harjumaa, Raplamaa - ümber Mahtra soostiku. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-46.

Kaasik, A., 2004: Hiied [Sacred groves]. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 11, p. 31-33.

Kink, H. (koost), 2004: Loodusmälestised 11. Ida-Virumaa - Lääne-Virumaa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-47.

Kaljumäe, H., Kink, H., 2002: Jõed, järved, sood, p. 28-31.

Miidel, A., Mens, K., 2002: Paekallas, joad ja paljandid, p. 17-24.

Miidel, A., 2002: Pinnavormid, p. 13-17.

Kink, H., Pirrus, E., 2002: Rändrahnud, p. 24-26.

Kink, H., 2002: Looduse õpperajad, p. 32-37.

Kink, H., 2002: Karst ja allikad, p. 26-28.

Kink, H., 2002: Lahemaa Rahvuspark, p. 9-10.

Kink, H., 2002: Sissejuhatus, p. 5-7.

Kink, H. (koost), 2002: Loodusmälestised 10. Harjumaa: Lahemaa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-48.

Kaljumäe, H., Kink, H., 2003: Jõed, järved, sood, p. 25-26.

Pirrus, E., 2003: Rändrahnud, p. 22-24.

Kink, H., 2003: Sissejuhatus, p. 5-6.

Kink, H. (koost), 2003: Loodusmälestised 9. Ida-Virumaa: Vaivara, Sillamäe, Toila. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-46.

Pirrus, E., 2003: Rändrahnud, p. 20-22.

Kink, H., 2003: Lääne-Harjumaa läbi aastatuhandete, p. 6-6.

Kink, H., 2003: Sissejuhatus, p. 5-5.

Kink, H. (koost), 2003: Loodusmälestised 8. Harjumaa: Harku, Keila, Padise. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-47.

Kaljumäe, H., Kink, H., 2002: Jõed, järved, sood, p. 21-23.

Pirrus, E., 2002: Rändrahnud, p. 16-18.

Miidel, A., 2002: Pinnavormid, p. 12-16.

Kink, H., 2002: Kaitsealad ja pargid, p. 29-29.

Kink, H., 2002: Pandivere veekaitseala, p. 28-28.

Kink, H., 2002: Karst ja allikad, p. 18-21.

Kink, H., 2002: Militaarne lähiminevik, p. 8-9.

Kink, H., 2002: Sissejuhatus, p. 5-7.

Kink, H. (koost), 2002: Loodusmälestised 7. Lääne-Virumaa: Rakvere, Vinni, Rägavere, Sõmeru, Kunda. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-39.

Kink, H., 2000: Rändrahnud, p. 22-25.

Kink, H. (koost), 2000: Loodusmälestised 6. Harjumaa: Viimsi, Maardu, Jõelähtme. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-39.

Pirrus, E., 2000: Rändrahnud, p. 16-17.

Kink, H., 2000: Sissejuhatus. In: Kink, H. (ed.). Loodusmälestised 5. Harjumaa: Paldiski, Pakri poolsaar ja saared, p. 5-6.

Kink, H. (koost), 2000: Loodusmälestised 5. Harjumaa: Paldiski, Pakri poolsaar ja saared. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-32.

Miidel, A., 1999: Iru põiksäär, p. 22-22.

Miidel, A., 1999: Pärnamäe põiksäär, p. 19-22.

Miidel, A., 1999: Pirita ürgorg ja maastikukaitseala, p. 17-19.

Miidel, A., 1999: Lasnamäe jääkriimud, p. 14-14.

Miidel, A., 1999: Maarjamäe paekallas, p. 7-8.

Kink, H., 1999: Sissejuhatus, p. 5-5.

Kink, H. (koost), 1999: Loodusmälestised 4. Tallinn: Lasnamäe, Pirita. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-40.

Andresmaa, E., Kink, H., 1998: Harku järv, Tiskre ja Mustoja ning Õismäe raba, p. 18-19.

Pirrus, E., 1998: Rändrahnud, p. 15-17.

Mens, K., Miidel, A., 1998: Kakumäe poolsaar, p. 10-14.

Mens, K., Miidel, A., 1998: Paljassaare poolsaar, p. 7-9.

Kink, H., 1998: Sissejuhatus, p. 5-5.

Kink, H. (koost), 1998: Loodusmälestised 3. Tallinn: Põhja-Tallinn, Haabersti. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-24.

Kink, H., 1997: Allikad, p. 15-17.

Kink, H., 1997: Sissejuhatus, p. 5-5.

Kink, H., 1997: Sissejuhatus. Loodusmälestised 1. Tallinn: Kesklinn, Kadriorg, Kristiine, p. 6-6.

Kink, H. (koost), 1997: Loodusmälestised 2. Tallinn: Nõmme, Mustamäe. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-22.

Kink, H., 1997: Allikad ja Ülemiste järv, p. 15-16.

Kink, H. (koost), 1997: Loodusmälestised 1. Tallinn: Kesklinn, Kadriorg, Kristiine. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-24.

Kink, H., Miidel, A., Sinijärv, U., Kukk, H., Hints, O., Baranov, G., 2004: Baltic Klint - nomination for inclusion on the World Heritage List. Estonian Ministry of Environment, Tallinn, p. 1-70.

Kink, H. (koost), 1998: Pakri saared - loodus ja inimtegevus. In: Miidel, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-87.

Kink, H., 1997: Pandivere Water Protection Area. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 397-400.

Kink, H., 1997: Karst and springs. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 389-390.

Pirrus, E., Raudsep, R., 1997: Protection of the geosites and the monograph Estonian Ancient Natural Monuments. ProGeo '97 in Estonia. Brochure of abstracts, Tallinn, p. 9-9.

Pirrus, E., 1997: Book of Primeval Nature. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 375-377.

Kink, H., 2004: Hüdrogeoökoloogilised uuringud Geoloogia instituudis aastail 1965-2003. In: Karise, V. (ed.). Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 1-166.

Leito, T., Märss, T., 2003: Saaremaa pangad. Saaremaa Keskkonnateenistus, p. 1-31.

Heinsalu, Ü., 1991: Karstiga seotud loodusmälestiste kaitsest Lahkme-Eestis. In: Heinsalu, Ü., Mäemets, A. (ed.). Lahkme-Eesti looduskasutus ja -kaitse. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 46-59.

Viiding, H., 1973: Eluta looduse kaitse. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse. Valgus, Tallinn, p. 160-261.

Miidel, A. (ed), 1998: ProGeo '97 in Estonia. Proceedings. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 1-84.

Raukas, A., Tiirmaa, R., 1998: Estonian Holocene meteorite craters as unique natural monuments. In: Miidel, A. (ed.). ProGeo '97 in Estonia. Proceedings. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 53-57.

Pirrus, E., Raudsep, R., 1998: Protection of the geosites and the monograph Estonian Ancient Natural Monuments. In: Miidel, A. (ed.). ProGeo '97 in Estonia. Proceedings. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 49-52.

Täht, K., 2003: Estonian geosites in the geosites framework of Northern Europe. In: Raukas, A., Kukk, H. (ed.). International symposium on human impact and geological heritage. Excursion guide and abstracts. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 134-135.

Raudsep, R., 2003: Geological heritage and nature protection in Estonia. In: Raukas, A., Kukk, H. (ed.). International symposium on human impact and geological heritage. Excursion guide and abstracts. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 108-109.

Kink, H., 2000: Excursion 1: Tallinn-Pakri peninsula. Paldiski. In: Shogenova, A., Vaher, R. (ed.). Geophysics in the Baltic Region: problems and prospects for the new millennium. International conference. Abstracts & excursion guide. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 100-101.

Raukas, A. & Tiirmaa, R., 1996: Kaali meteorite craters - unique natural monuments. In: Raukas, A. (ed.). Earth's fields and their influence on organism. International Symposium, July 04-07, 1996, Excursione Guide and Abstracts. Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 6-11.

Varep, E., 1968: Man and nature. Valgus, Tallinn, p. 1-70.

Pirrus, E., 2005: Geotoop ja loodusmälestis. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 35. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 61-65.

Viiding, H., 1957: Rändrahnud loodusmälestusmärkidena. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat 1957. Loodusuurijate Selts Eesti NSV Teaduste Akadeemia juures, Tallinn, p. 169-182.

Miidel, A., Pirrus, E., 1998: Geoloogilise arengu omapära ja eluta looduse harulduste mitmekesisus Eestis. In: Lilleleht, V. (ed.). Eesti looduse mitmekesisus ja selle kaitse. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu-Tallinn, p. 7-26.

Kink, H., Miidel, A., Raukas, A., Vaher, R., 2003: Loodusmälestised Pakri poolsaarel ja saartel. In: Pirrus, E. (ed.). Eluta loodusmälestiste uurimine ja kaitse. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu-Tallinn, p. 110-115.

Hiiemäe, M., 2003: Eluta looduse mälestusmärgid rahvapärimuses. In: Pirrus, E. (ed.). Eluta loodusmälestiste uurimine ja kaitse. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu-Tallinn, p. 100-109.

Pirrus, E., 2003: Hiidrahnud loodusmälestistena. Eluta loodusmälestiste uurimine ja kaitse. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu-Tallinn, p. 75-88.

Suuroja, K., 2003: Balti klint loodusmälestisena. In: Pirrus, E. (ed.). Eluta loodusmälestiste uurimine ja kaitse. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn-Tartu, p. 19-38.

Pirrus, E., 2003: Eesti Ürglooduse Raamat - geoloogiliste loodusmälestiste üleriigiline andmebaas. In: Pirrus, E. (ed.). Eluta loodusmälestiste uurimine ja kaitse. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn-Tartu, p. 7-18.

Pirrus, E. (toim), 2003: Eluta loodusmälestiste uurimine ja kaitse. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn-Tartu, p. 1-136.

Kessel, H., 1976: Läänemere vanad rannamoodustised loodusmälestistena. In: Viiding, H. (ed.). Eesti NSV maapõue kaitsest. Valgus, Tallinn, p. 137-147.

Heinsalu, Ü., 1987: Koopad ja koobastikud. In: Tarmisto, V. (ed.). Valga rajoonis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia , Tallinn, p. 44-47.

Heinsalu, Ü, 1960: Kuimetsa urked. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 161-163.

Pirrus, E., 1996: Eesti Ürglooduse Raamat - eluta looduse kaitse korraldamise teaduslik alus. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti teadlaste kongress, 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Koost. A. Aaviksaar. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 221-221.

Kink, H., 2006: Veeobjektid «Eesti ürglooduse raamatus». In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-144.

Heinsalu, Ü., 1987: Eesti NSV koopad, p. 1-160.

Raukas, A. & Tiirmaa, R., 1996: Estonian meteorite craters: scientific objects and unique natural monuments. Estonia. Geographical studies. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 107-120.

Nõlvak, J., Hints, O., 2000: Paljandid. In: Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 5. Harjumaa: Paldiski, Pakri poolsaar ja saared. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 15-16.

Hang, V., 1986: Dr. Gustav Vilbaste looduskaitsetegelasena. In: Kumari, E. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VI. Looduskaitse ajaloost Eestis., VI. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 115-133.

Viiding, H., 1986: Eluta looduse kaitse ajaloost Eestis. In: Kumari, E. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VI. Looduskaitse ajaloost Eestis., VI. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-23.

Viiding, H., 1958: Rändrahnude osa loodusmälestusmärkide hulgas. Eluta looduse kaitse, Tallinn, p. 22-31.

Suuroja, K., 2006: Põhja-Eesti klint. Eesti looduse sümbol, Tallinn, p. 1-224.