Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (375)

Leitud 375 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Pirrus, E., 2000: Eluta looduse mälestusmärgid ja Eesti Üglooduse Raamat: rändrahnude kaitse. Keskkonnatehnika, 3, 27-28.

Kose, Marika, Kose, Mati, 2007: Luitemaa looduskaitseala. Eesti Loodus, 7, 24-26.

Kink, H., Tubli, T., 2006: Virumaa loodusmälestised. Keskkonnatehnika, 7, 40-41.

Kink, H., Raukas, A., 2003: Kas kaitsealadel soovitada ökoturismi või seiklusturismi?. Keskkonnatehnika, 4, 35-35.

Raudsep, R., 1999: Eluta looduse kaitse olukorrast Eestis. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 33-34.

Heinsalu, Ü., 1967: Karstilehtrid vajavad kaitset ja hooldamist. Sotsialistlik Põllumajandus, 4, 160-161.

Roasto, R., 2006: Ubari maastikukaitseala. Eesti Loodus, 5, 26-27.

Vallner, L., 2014: Karstinähtused kavandataval Nabala looduskaitsealal. Eesti Loodus, 8, 13-19.

Kink, H., 2011: Pakri maastikukaitseala ja hoiuala. Eesti Loodus, 9, 30-31.

Kink, H., 2010: Eesti esimene geopark asub Loode-Eestis. Eesti Loodus, 11, 48-49.

Neemre, A., 2010: Kõige mitmepalgelisem maanurk. Eesti Loodus, 6/7, 42-46.

Kink, H., 2008: Geopargid võiks olla Eestiski. Eesti Loodus, 10, 20-21.

Viilma, K., 2007: Kolmandik Ida-Virumaast on looduskaitse all. Eesti Loodus, 9, 28-35.

Kiristaja, P., 2007: Udria maastikukaitseala. Eesti Loodus, 2, 26-27.

Raukas, A., Metslang, T., Miidel, A., Kink, H., 2003: Karstimaastiku kaitsealad. Keskkonnatehnika, 2, 38-40.

Kink, H., Raukas, A., 1999: Sõjavägi ja looduskeskkond. Keskkonnatehnika, 6, 20-21.

Kink, H., 1998: Tuhala maastikukaitseala. Keskkonnatehnika, 6, 36-36.

Kink, H., 1998: Pakri maastikukaitseala. Keskkonnatehnika, 5, 24-25.

Kink, H., Mens, K., Miidel, A., Truus, L., 1997: Pakri poolsaare loodusobjektid tuleb kaitse alla võtta. Keskkonnatehnika, 2, 9-9.

Andresmaa, E., 1996: Sood kaitsealadena. Keskkonnatehnika, 23-24.

Einasto, R., 2013: Looduskaitsja pilguga Taevaskoja Emalätte varingust. Kuidas edasi?. Keskkonnatehnika, 4, 44-45.

Metsur, M., Tamm, I., 2010: Keskkonnaeksperdi ja hüdrogeoloogi pilguga vaidlustest ehitusmaavarade kaevandamise keskkonnamõju üle. Keskkonnatehnika, 8, 9-11.

Soovik, E., 2010: Nõiakaev karjääri mõjuväljas. Keskkonnatehnika, 5, 21-22.

Einasto, R., Põldvere, Anne, 2008: Paljandite puhastamine, hooldamine ja looduskaitse. Keskkonnatehnika, 1, 44-46.

Kink, H., Raukas, A., Tavast, E., 2007: Matsalu rahvuspargi keskkonnaseisund ja loodusmälestised. Keskkonnatehnika, 3, 44-45.

Eipre, T. F., 1982: The Regime and Resources of the Karst Waters of the Pandivere Upland and the Possibilities for their Use [Режим, ресурсы и возможности использования карстовых вод Пандивереской возвышенности Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 614, 91-96.

Kink, H., Metslang, T., Raukas, A., 2003: Miks kaevud jäid kuivaks?. Keskkonnatehnika, 1, 18-19.

Kink, H., Raukas, A., Erg, K., Metslang, T., 2001: Allikate kaitseväärtus ja allikaid ohustavad tegurid (Viidumäe looduskaitseala näitel). Keskkonnatehnika, 4, 26-27.

Kink, H., Erg, K., 2001: Loodusmälestiste väärtust saab hinnata vaid ekspert. Keskkonnatehnika, 1, 28-29.

Heinsalu, Ü., 1981: Koopad, paljandid, allikad vajavad hoolt. Eesti Loodus, 12, 754-759.

KInk, H., Metslang, T., 1981: Looduslik võrrelala. Eesti Loodus, 5, 294-299.

Kallas, R., 1994: Need sood on kaitse all. Eesti Loodus, 3, 84-85.

Heinsalu, Ü., 1975: 1975 - koobaste kaitse aasta. Eesti Loodus, 11, 624-626.

Ellermaa, E., 1965: Looduskaitsest Saaremaal. Eesti Loodus, 2, 94-101.

Ilomets, M., 1994: Miks peame hoidma Eestimaa soid?. Eesti Loodus, 3, 80-83.

Ratas, U., 2005: Väikesaared, meie rannikumere aarded. Eesti Loodus, 8, 6-11.

Kink, H., 2004: Eurolätted. Natura 2000 loodushoiualad Eestis. Eesti Loodus, 5, 30-34.

Heinsalu, Ü., 1982: The karst of the Pandivere Upland and environmental protection [Карст Пандивереской возвышенности и охрана природной среды]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 614, 86-90.

Täht, K., 2002: Kaali ja Kõpu, kivid ja klint - tavalised Eestis, unikaalsed Euroopas. Eesti Loodus, 7/8, 68-70.

Ilomets, M., 2000: Soo: jäätmaa - väärtmaa. Eesti Loodus, 2/3, 72-75.

Reinwald, I. A., 1946: Upon the organization of a museum on the group of the meteoric craters Kaalijarv [К вопросу об устройстве музея в группе метеоритных кратеров Каалиярв (о. Саарема - Эзель)]. Meteoritika, III, 46-51.

Kimmel, K., 1997: Endla looduskaitseala - rabade ja allikate riik. Eesti Loodus, 10, 395-399.

Rähni, E., 1961: Vanad rannikumoodustised vajavad kaitset. Eesti Loodus, 3, 161-162.

Kink, H., Hints, O., Miidel, A., 2004: Balti klint on UNESCO kultuuri- ja looduspärandi nimekirja kandidaat. Keskkonnatehnika, 1, 60-62.

Raukas, A., 2004: Past pollution and its remediation in Estonia. Baltica, 17, 2, 71-78.

Kask, J., Grube, A., 1993: Uus mõiste geotoop ja maastike kaitse. Eesti Loodus, 7, 236-237.

Martin, E., 1989: Mis toimub mererannal?. Eesti Loodus, 2, 87-90.

Erg, K., 2012: Pikaajalised hüdrogeoloogilise seisundi uuringud Vasavere ürgorus. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 88-100.

Hang, V., Hang, T., 1986: Rannaretk Audrust Varblasse. Eesti Loodus, 3, 191-197.

Paalme, G., 1986: Maavarade kaevandamine ja looduskeskkond 1. Eesti Loodus, 3, 134-140.

Valk, H., 1986: Kivid ja allikad ning muinsuskaitse päevamured. Eesti Loodus, 1, 31-32.

Mardiste, H., 1981: Astang ja allikad teevad Viidust Viidumäe. Eesti Loodus, 5, 288-292.

Kask, J., Raudsep, R., 1999: State of environment on Osmissaar Island. Estonia Maritima, 4, 191-196.

Ratas, U., Punning, J.-M., 1998: Development of island Naissaar and diversity of its landscapes. Estonia Maritima, 3, 219-224.

Kimmel, K., 1998: Mire research traditions in Endla Nature Reserve. Estonia Maritima, 3, 179-186.

Aruja, M., Eipre, T., Kink, H., Maastik, A., Tšeban, E., 1976: Pandivere piirkonna kaitseks 2. Eesti Loodus, 10, 628-634.

Kask, I., 1976: Mägede ümber ehk Vooremaa visioonid. Eesti Loodus, 6, 354-360.

Kaasik, T., 1972: Kuidas on kaitstud meie joad. Eesti Loodus, 2, 96-98.

Rähni, E., 1966: Peipsi vanad rannamoodustised vajavad kaitset. Eesti Loodus, 2, 100-101.

Luik, H., 1962: Mõnda põlevkivibasseini looduskaitsest. Eesti Loodus, 4, 215-217.

Kink, H., Erg, K., Miidel, A., Nõlvak, J., Raukas, A., 2002: Loodusmälestiste väärtuse hindamisest Pakri poolsaare ja saarte näitel. Keskkonnatehnika, 1, 42-44.

Kink, H., 1982: Water protection in the Lahemaa National Park [Проблемы охраны рек Лахемааского национального парка]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 575, 22-24.

Levald, H., Valdmann, A., 2005: Development and protection of the coasts in the Tallinn area. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 2, 119-136.

Kink, H., Andresmaa, E., 1995: Sood veesäilitusaladeks. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 3, 197-198.

Raukas, A., Stankowski, W., 2010: The Kaali crater field and other geosites of Saaremaa Island (Estonia): the perspectives for a geopark. Geologos, 16, 1, 59-68. https://doi.org/10.2478/v10118-010-0004-z

Anonymous, 1923: Suured rändrahnud Jägala-Joa ümbruses. Loodusevaatleja, II, 11, 689-690.

Vilbaste, G., 1935: Suuremad rändrahnud vajavad tõsist kaitset. Eesti Mets, 10, 357-358.

Orviku, K, 1940: Uhaku karstiala looduskaitsealana. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 59, 221-232.

Reinwald, J., 1937: Kaali järve meteoorkraatrite väli. Loodusevaatleja, VIII, 4, 97-102.

Orviku, K., 1940: Uus suuri rändrahne Eestis. Eesti Loodus, VIII, 1, 47-49.

Orviku, K., 1939: LUS-i geoloogia- ja geograafiasektsiooni suurte rändrahnude arhiiv ja selle osa suurte rändrahnude looduskaitse teostamisel. Eesti Loodus, VII, 1, 37-42.

Laasi, H., 1939: Suuri rändrahne Põhja-Eesti saartelt. Eesti Loodus, VII, 4/5, 191-193.

Viator, 1935: Kodumaa rändrahnudest. Loodusevaatleja, VI, 4, 102-105.

Laasi, H., 1934: Suuri rändrahne Vormsi saarelt. Eesti Loodus, II, 2, 39-40.

Orviku, K., 1935: Jugadest Põhja-Eesti pangal. Eesti Loodus, III, 4, 124-127.

Orviku, K., 1935: Eesti Loodus ja looduskaitse. Eesti Loodus, III, 4, 109-110.

Kents, P., 1935: Käsmu ümbruse suuri rändrahne. Eesti Loodus, III, 1, 10-13.

Helmersen, G., 1880: Über Schonungen der Wanderblöcke. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 2, 178-184.

Kajak, K., 1958: Eluta looduse kaitsest Eesti NSV-s. Eesti Loodus, 3, 159-165.

Nestor, H., 1995: Eesti kivististe kaitsmisest. Eesti Loodus, 11/12, 361-361.

Suuroja, K. & Kaljuläte, K., 2013: Nabala needus ja geoloogiline kaardistamine. Keskkonnatehnika, 2, 29-37.

Erik, A., 2013: Kevadmatk Ahja jõel. Eesti Loodus, 4, 40-43.

Vahur, U., 2007: Kurese maastikukaitseala. Eesti Loodus, 6, 22-27.

Feršel, A., 2007: Poruni ürgorg paljandite ja põlisloodusega. Eesti Loodus, 4, 38-41.

Palo, A., 2007: Age oru hoiuala. Eesti Loodus, 3, 26-27.

Timm, U., Kiristaja, P., 2005: Mäealuse maastikukaitseala: esimene kohalik. Eesti Loodus, 8, 24-26.

Timm, U., 2005: Peetri jõe maastikukaitseala. Eesti Loodus, 1, 26-27.

Timm, U., 2004: Kesselaiu maastikukaitseala - pool sajandit unustuses. Eesti Loodus, 11, 26-27.

Arro, M., 2004: Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala. Eesti Loodus, 3, 26-27.

Heinsalu, Ü., 1963: Ida karstiala Kuimetsas. Eesti Loodus, 3, 159-164.

Heinsalu, Ü., Aaloe, Ago, 1980: Karriväljad - Vilsandi looduskaitseala omapära. Eesti Loodus, 5, 286-292.

Viiding, H., 1961: Antropogeeni geoloogia ja looduskaitse. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 255-262.

Valk, U., 1995: Soode kasutamine ja kaitse. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 354-363.

Kask, J., 1990: Muhu saare rannikumere kaitstus või kaitsetus. Muhumaa loodusest. Ettekannete kokkuvõtted. Muhu Selts, p. 25-27.

Karukäpp, R., Kink, H., Tavast, E., 1991: Põhja-Eesti kvaternaari- ja hüdrogeoloogia ning keskkonnakaitse ekskursioon. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 62-73.

Raukas, A., 1989: Prirodnye resursy Pskovsk-Čudskogo ozera i ih ohrana [Природные ресурсы Псковск-Чудского озера и их охрана]. Istoriâ ozer. Racional'noe ispol'zovanie i ohrana ozernyh vodoemov. VIII Vsesoûznyj simpozium. Tezisy dokladov, Minsk, p. 251-252.

Raudsep, R., 1995: Paest loodusmälestised (geotoobid) ja nende kaitse. Eesti paas III, Tallinn, p. 8-8.

Einasto, R. (koost), 1995: Eesti paas III. Eesti III paepäev (4. mail 1995. a). Ettekannete teesid, Tallinn, p. 1-15.

Viiding, H. (toim), 1976: Eesti NSV maapõue kaitsest. Valgus, Tallinn, p. 1-190.

Kukk, T. (toim), 2002: XXV Eesti looduseuurijate päev. Pärnumaa loodus. 29.-30. juuni 2002, Tõstamaa, Tartu, p. 1-76.

Puura, I., 2007: Klindialade saladuste jälil, p. 7-7.

Puura, I., Pihu, S., Amon, L. (toim), 2007: XXX Eesti looduseuurijate päev. Klindialade loodus, 30. juuni - 1. juuli, 2007 Nõva. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 1-80.

Kiristaja, P., Timm, U., 2004: Järvamaa kaitstavad loodusobjektid, p. 27-33.

Puura, I., Sammul, M., 2004: Saateks, p. 7-7.

Puura, I., Pihu, S. (toim), 2004: XXVII Eesti looduseuurijate päev. Järvamaa loodus. 26.-27. juuni 2004 Türi. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 1-64.

Kink, H., 2006: Loodusmälestised Ida-Virumaal, Tartu, p. 103-106.

Kiristaja, P., Arro, M., 2006: Virumaa kaitsealused loodusobjektid, Tartu, p. 77-83.

Puura, I., Pihu, S. (toim), 2006: XXIX Eesti looduseuurijate päev. Põlevkivimaa loodus. 1.-2. juuli 2006 Illuka. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 1-120.

Eichwald, K., Kumari, E., Orviku, K., 1953: Looduskaitse küsimusi Eesti NSV-s. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 1-36.

Kink, H., Petersoo, T. (koost), 2013: Loodusmälestised 23. Harjumaa: Põhja-Kõrvemaa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-23.

Kink, H. (koost), 2011: Loodusmälestised 22. Harjumaa - Raplamaa: Kohila karstivaldkond. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-31.

Kink, H., Täht-Kok, K. (koost), 2010: Loodusmälestised 20. Loode-Eesti. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-40.

Kink, H., Petersoo, T. (koost), 2010: Loodusmälestised 19. Raplamaa: Rapla, Märjamaa, Raikküla vald. In: Miidel, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-39.

Kink, H., 2008: Loodusmatka rajad. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 25-26.

Kink, H., 2008: Läbi aastatuhandete. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 7-8.

Kink, H., 2008: Sissejuhatus. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 5-6.

Kink, H. (koost), 2008: Loodusmälestised 18. Harjumaa: Kiili, Rae, Saku ja Saue vald. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-40.

Kink, H., 2008: Loodusmatka rajad. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 23-24.

Kink, H., 2008: Kaitsealad. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 21-22.

Kink, H., 2008: Läbi aastatuhandete - rannarootslased. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 7-8.

Kink, H., 2008: Sissejuhatus. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 5-6.

Kink, H. (koost), 2008: Loodusmälestised 17. Läänemaa: Noarootsi, Nõva, Osmussaar. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-40.

Kaljumäe, H., 2007: Jõed ja järved, p. 17-19.

Pirrus, E., 2007: Rändrahnud, p. 13-15.

Miidel, A., 2007: Geoloogia ja pinnavormid, p. 11-13.

Kink, H., 2007: Looduse õpperajad, p. 23-23.

Kink, H., 2007: Sood, p. 19-20.

Kink, H., 2007: Karst ja allikad, p. 15-17.

Kink, H., 2007: Pandivere veekaitseala, p. 9-10.

Kink, H., 2007: Läbi aastatuhandete, p. 7-8.

Kink, H., 2007: Sissejuhatus, p. 5-6.

Kink, H. (koost), 2007: Loodusmälestised 16. Lääne-Virumaa: Tapa ja Kadrina vald. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-36.

Karukäpp, R., Miidel, A., 2005: Pinnamood, p. 10-12.

Kink, H., Kaljumäe, H., 2005: Jõed ja sood, p. 19-21.

Kink, H., 2005: Kaitsealad, p. 23-24.

Kink, H., 2005: Paekivi ehitistes, p. 22-22.

Kink, H., 2005: Karst ja allikad, p. 16-19.

Kink, H., 2005: Pandivere läbi aastatuhandete, p. 7-9.

Kink, H. (koost), 2005: Loodusmälestised 15. Lääne-Virumaa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-39.

Kink, H., 2005: Sissejuhatus, p. 5-6.

Kink, H., 2005: Läbi aastatuhandete, p. 7-8.

Kink, H., 2005: Sissejuhatus, p. 5-6.

Kink, H. (koost), 2005: Loodusmälestised 14. Ida-Virumaa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-32.

Kink, H., Kaljumäe, H., 2004: Jõed, järved ja sood. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 13, p. 25-28.

Kaljumäe, H., 2004: Militaarne lähiminevik. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 13, p. 9-9.

Kink, H., 2004: Kaitsealad. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 13, p. 32-33.

Kink, H. (koost), 2004: Loodusmälestised 13. Ida-Virumaa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-47.

Kink, H., Miidel, A., Talioja, A., 2004: Karst ja allikad. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 12, p. 17-23.

Kink, H., 2004: Looduse õpperajad. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 12, p. 30-30.

Kink, H., 2004: Kaitsealad. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 12, p. 27-29.

Kink, H., 2004: Sood. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 12, p. 25-26.

Kink, H., 2004: Jõed ja järved. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 12, p. 23-25.

Kink, H. (koost), 2004: Loodusmälestised 12. Harjumaa, Raplamaa - ümber Mahtra soostiku. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-46.

Kaasik, A., 2004: Hiied [Sacred groves]. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 11, p. 31-33.

Pirrus, E., 2004: Rändrahnud [Erratic boulders]. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 11, p. 22-26.

Miidel, A., 2004: Pinnavormid [Landforms]. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 11, p. 15-22.

Kink, H., Kaljumäe, H., 2004: Jõed ja sood [Rivers and bogs]. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 11, p. 27-28.

Kink, H., Miidel, A., 2004: Karst ja allikad [Karst and springs]. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 11, p. 26-27.

Kink, H., 2004: Kaitsealad, matkarajad [Reservs, trails]. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 11, p. 29-30.

Kink, H. (koost), 2004: Loodusmälestised 11. Ida-Virumaa - Lääne-Virumaa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-47.

Norak, A., 2002: Lahemaa rahvuspargi algusajast, p. 8-8.

Kaljumäe, H., 2002: Militaarne põhjarannik, p. 11-13.

Kaljumäe, H., Kink, H., 2002: Jõed, järved, sood, p. 28-31.

Miidel, A., Mens, K., 2002: Paekallas, joad ja paljandid, p. 17-24.

Miidel, A., 2002: Pinnavormid, p. 13-17.

Kink, H., Pirrus, E., 2002: Rändrahnud, p. 24-26.

Kink, H., 2002: Looduse õpperajad, p. 32-37.

Kink, H., 2002: Karst ja allikad, p. 26-28.

Kink, H., 2002: Lahemaa Rahvuspark, p. 9-10.

Kink, H., 2002: Sissejuhatus, p. 5-7.

Kink, H. (koost), 2002: Loodusmälestised 10. Harjumaa: Lahemaa. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-48.

Raukas, A., 2003: Narva veehoidla, p. 26-27.

Kaljumäe, H., Kink, H., 2003: Jõed, järved, sood, p. 25-26.

Kink, H., 2003: Looduse õpperajad, p. 34-34.

Kink, H., 2003: Kaitsealad, p. 31-33.

Kink, H., 2003: Karst ja allikad, p. 24-24.

Kink, H., 2003: Militaarne lähiminevik, p. 9-9.

Kink, H., 2003: Sissejuhatus, p. 5-6.

Kink, H. (koost), 2003: Loodusmälestised 9. Ida-Virumaa: Vaivara, Sillamäe, Toila. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-46.

Ratas, U., 2003: Maastikud, p. 26-27.

Kink, H., 2003: Matkarajad, p. 31-32.

Kink, H., 2003: Kaitsealad, p. 30-31.

Kink, H., 2003: Jõed, järved ja sood, p. 22-26.

Kink, H., 2003: Karst ja allikad, p. 22-22.

Kink, H., 2003: Militaarne lähiminevik, p. 7-8.

Kink, H., 2003: Lääne-Harjumaa läbi aastatuhandete, p. 6-6.

Kink, H., 2003: Sissejuhatus, p. 5-5.

Kink, H. (koost), 2003: Loodusmälestised 8. Harjumaa: Harku, Keila, Padise. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-47.

Reinsalu, E., 2002: Maavarad ja mäendus, p. 24-27.

Kaljumäe, H., Kink, H., 2002: Jõed, järved, sood, p. 21-23.

Pirrus, E., 2002: Rändrahnud, p. 16-18.

Miidel, A., 2002: Pinnavormid, p. 12-16.

Kink, H., 2002: Kaitsealad ja pargid, p. 29-29.

Kink, H., 2002: Pandivere veekaitseala, p. 28-28.

Kink, H., 2002: Karst ja allikad, p. 18-21.

Kink, H., 2002: Militaarne lähiminevik, p. 8-9.

Kink, H., 2002: Sissejuhatus, p. 5-7.

Kink, H. (koost), 2002: Loodusmälestised 7. Lääne-Virumaa: Rakvere, Vinni, Rägavere, Sõmeru, Kunda. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-39.

Kink, H., 2000: Kaitsealad: Naissaare looduspark, Kostivere maastikukaitseala, Rebala muinsuskaitseala, Kolga lahe maastikukaitseala, p. 27-31.

Kink, H., 2000: Rändrahnud, p. 22-25.

Kink, H. (koost), 2000: Loodusmälestised 6. Harjumaa: Viimsi, Maardu, Jõelähtme. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-39.

Kink, H., 2000: Matkarajad [Учебные тропы], p. 23-27.

Kink, H., 2000: Pakri maastikukaitseala, p. 22-23.

Pirrus, E., 2000: Rändrahnud, p. 16-17.

Kink, H., 2000: Sissejuhatus. In: Kink, H. (ed.). Loodusmälestised 5. Harjumaa: Paldiski, Pakri poolsaar ja saared, p. 5-6.

Kink, H. (koost), 2000: Loodusmälestised 5. Harjumaa: Paldiski, Pakri poolsaar ja saared. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-32.

Kink, H., 1999: Varsaallikad, Pirita jõgi, Sõjamäe ja Tondi raba, Sõjamäe kõrgendik, p. 28-31.

Miidel, A., 1999: Iru põiksäär, p. 22-22.

Miidel, A., 1999: Pärnamäe põiksäär, p. 19-22.

Miidel, A., 1999: Pirita ürgorg ja maastikukaitseala, p. 17-19.

Miidel, A., 1999: Lasnamäe jääkriimud, p. 14-14.

Miidel, A., 1999: Maarjamäe paekallas, p. 7-8.

Kink, H., 1999: Sissejuhatus, p. 5-5.

Kink, H., 1998: Sissejuhatus, p. 5-5.

Kink, H., 1997: Allikad, p. 15-17.

Kink, H., 1997: Sissejuhatus, p. 5-5.

Kink, H., 1997: Sissejuhatus. Loodusmälestised 1. Tallinn: Kesklinn, Kadriorg, Kristiine, p. 6-6.

Kink, H., 1997: Allikad ja Ülemiste järv, p. 15-16.

Karukäpp, R., Kink, H., Metslang, T., 1996: Otepää Maastikukaitseala (kuhjekõrgustik). In: Raukas, A., Kaasik, T. (ed.). Eesti kaitsealad - geoloogia ja vesi. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 65-83.

Kaljumäe, H., Puurmann, E., Ratas, U., Kink, H., Metslang, T., Saarse, L., Tavast, E., 1996: Matsalu Looduskaitseala (Lääne-Eesti madalik). In: Raukas, A., Kaasik, T. (ed.). Eesti kaitsealad - geoloogia ja vesi. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 8-39.

Andresmaa, E., Orru, M., 1996: Nigula looduskaitseala (Soo. Pärnu madalik). In: Raukas, A., Kaasik, T. (ed.). Eesti kaitsealad - geoloogia ja vesi. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 96-110.

Andresmaa, E., 1996: Viru raba: Põhja-Eesti lavamaa. In: Raukas, A., Kaasik, T. (ed.). Eesti kaitsealad - geoloogia ja vesi. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 131-140.

Andresmaa, E., Kalm, V., Orru, M., 1996: Soomaa Rahvuspark (Soo. Pärnu madalik. Sakala kõrgustik). In: Raukas, A., Kaasik, T. (ed.). Eesti kaitsealad - geoloogia ja vesi. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 111-121.

Kink, H., Miidel, A., 1996: Looduskaitselised soovitused. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 84-86.

Kink, H. (koost), 1998: Pakri saared - loodus ja inimtegevus. In: Miidel, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-87.

Kink, H., 1997: Nature conservation areas and complex monuments. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 400-402.

Kink, H., 1997: Pandivere Water Protection Area. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 397-400.

Kink, H., 1997: Karst and springs. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 389-390.

Kink, H., Pirrus, E., Metslang, T., 1996: Meenikunno Sookaitseala (Palumaa). In: Raukas, A., Kaasik, T. (ed.). Eesti kaitsealad - geoloogia ja vesi. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 122-130.

Pirrus, E., Raudsep, R., 1997: Protection of the geosites and the monograph Estonian Ancient Natural Monuments. ProGeo '97 in Estonia. Brochure of abstracts, Tallinn, p. 9-9.

Pirrus, E., 1997: Book of Primeval Nature. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 375-377.

Hang, V., 1986: Dr. Gustav Vilbaste looduskaitsetegelasena. In: Kumari, E. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VI. Looduskaitse ajaloost Eestis., VI. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 115-133.

Karukäpp, R., Paalme, G., 1991: Kruusa-liiva kasutamisest ja pinnavormide kaitsest Pandivere kõrgustikul. In: Heinsalu, Ü., Mäemets, A. (ed.). Lahkme-Eesti looduskasutus ja -kaitse. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 70-76.

Heinsalu, Ü., 1991: Karstiga seotud loodusmälestiste kaitsest Lahkme-Eestis. In: Heinsalu, Ü., Mäemets, A. (ed.). Lahkme-Eesti looduskasutus ja -kaitse. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 46-59.

Raukas, A., 1996: Rahvuslik keskkonnastrateegia ja geoloogia. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti Teadlaste Kongress 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Ettekannete kokkuvõtted. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 225-225.

Karro, E., 1996: Lahemaa Rahvuspark. Eesti kaitsealad - geoloogia ja vesi. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 40-64.

Karise, V., Kink, H., Puura, V., 1986: Ohrana geologičeskoj sredy [Охрана геологической среды]. In: Köörna, A. (ed.). Akademiâ Nauk Èstonskoj SSR 1980-1985. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 245-252.

Randver, O., 2007: Looduskaitse. In: Pae, T., Sokk, H. (ed.). Järvamaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 206-226.

Karofeld, E., Masing, V., 1996: Sood. In: Saaber, K. (koost) (ed.). Koguteos Virumaa. Lääne-Viru Maavalitsus. Ida-Viru Maavalitsus, p. 141-152.

Viiding, H., 1973: Eluta looduse kaitse. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse. Valgus, Tallinn, p. 160-261.

Karise, V., Kink, H., Puura, V., 1986: Geoloogilise keskkonna kaitse. In: Köörna, A. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980-1985. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 226-231.

Kink, H., Erg, K., 2004: Eestimaa sood. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 143-148.

Loopmann, A., Pirrus, R., Ilomets, M., 1988: Nigula Riiklik Looduskaitseala. In: Valk, U. (koost) (ed.). Eesti sood. Valgus, Tallinn, p. 227-233.

Orviku, K. (toim), 1958: Eluta looduse kaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-90.

Kessel, H., 1970: Läänemere rannamoodustiste looduskaitsest Eestis. IX Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 26-27.

Rähni, E., 1970: Viimase mandrijää pinnavormid ja nemde kaitse. IX Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 24-25.

Hang, E., 1960: Pühajärv. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 65-69.

Valsiner, A., 1960: Valgejõe org. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 52-57.

Kumari, E., 1960: Tilleorg. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 48-49.

Kumari, E., 1960: Ahja jõe ürgorg. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 42-47.