Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (213)

Verte, A., 1955: K geologo-litologičeskomu podrazdeleniû nižnej pesčano-glinistoj tolŝi devona na terrtorii Èstonskoj SSR [О ляминаритовых и надляминаритовых слоях нижнего кембрия в Эстонской ССР]. Doklady Akademii Nauk SSSR, 105, 782-785.

Viiding, H., 1984: Litologiâ, mineralogiâ, petrologiâ i poleznye iskopaemye [Литология, минералогия, петрология и полезные ископаемые], p. 40-49.

Punning, J., Boyle, J. F., Terasmaa, J., Vaasma, T., Mikomägi, A., 2007: Changes in lake-sediment structure and composition caused by human impact: repeated studies of Lake Martiska, Estonia. The Holocene, 17, 1, 145-151. https://doi.org/10.1177/0959683607073297

Rattas, M., Kalm, V., 2001: Lithostratigraphy and distribution of tills in the Saadjärve Drumlin Field, east-central Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 24-42.

Aaloe, Ago, Kaljo, D., Karise, V., Klaamann, E., Mark-Kurik, E., Männil, Ralf, Pobul, E., Raukas, A., Viiding, H., 1976: The Institute of Geology. In: Klaamann, E., Orviku, K. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-35.

Viiding, H., 1986: Litologiâ [Литология]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 105-134.

Kharin, G., Kyrwel, V., 1991: Lithological-geochimical comparison of Lower-Ordovician kerogen-bearing rocks on the Estonian mainland and the Baltic sea bottom. Oil Shale, 8, 4, 306-315.

Saarse, L., Amon, L., 2010: Late Glacial palaeoenvironmental changes in North Estonia. In: Lorenz, S., Lampe, R. (ed.). 12th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic Working Group. Conference Proceedings. 13.-17. September 2010 in Greifswald, Greifswald, p. 153-154.

Kaljo, D., Bassett, M. G., 1981: Silurian lithofacies and palaeogeography of Baltoscandia. Proceedings of project Ecostratigraphy. Plenary Meeting, Gotland, 1981. Sveriges Geologiska Undersökning, Rapporter och Meddelanden, 25, Uppsala, p. 18-18.

Rattas, M., Kalm, V., 1997: Till's distribution and role in formation of drumlins in Saadjärve Drumlin Field, East-Central Estonia. In: Satkunas, J. (ed.). The Late Pleistocene in Eastern Europe : stratigraphy, palaeoenvironment, and climate : abstract volume and excursion guide of the INQUA-SEQS Symposium, September 14-19, 1997, Lithuania, Vilnius, p. 49-49.

Kadastik, E., Kalm, V., 1997: Lithology and stratigraphy of Weichselian tills in the Lahemaa National Park area, Northern Estonia. In: Satkunas, J. (ed.). The Late Pleistocene in Eastern Europe : stratigraphy, palaeoenvironment, and climate : abstract volume and excursion guide of the INQUA-SEQS Symposium, September 14-19, 1997, Lithuania, Vilnius, p. 28-28.

Amon, L., Saarse, L., Vassiljev, J., Heinsalu, A., Veski, S., 2016: Timing of the deglaciation and the late-glacial vegetation development on the Pandivere Upland, North Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 88, 2, 69-83. https://doi.org/10.17741/bgsf/88.2.002

Mens, K. A., 1980: Part II. Problems of Vendian and Cambrian lithology of the western part of the East-European Platform [Часть II. Вопросы литологии венда и кембрия западной части Восточно-Европейской платформы. Введение]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Part II. Nauka, Moskva, p. 43-45.

Pirrus, E. A., 1977: Facial'no-paleogeografičeskij kontrol' osadočnogo železorudnogo processa na primere rannekembrijskogo bassejna Pribaltiki [Фациально-палеогеографический контроль осадочного железорудного процесса на примере раннекембрийского бассейна Прибалтики]. Abstracts of the All-Union Conference September 21-23, 197, Kiiev, p. 212-214.

Mens, K. A., Pirrus, E. A., Posti, E. A., 1977: Ispol'zovanie litologo-mineralogičeskih i paleontologičeskih dannyh pri paleogeografičeskih rekonstrukciâh kembriâ Pribaltiki [Использование литолого-минералогических и палеонтологических данных при палеогеографических реконструкциях кембрия Прибалтики]. Abstracts of the All-Union Conference September 21-23, 197, Kiiev, p. 12-14.

Shliaupa, S., Shogenova, A., Rasteniene, V., Zabele, A., Lashkova, L., Bitjukova, L., Kirsimäe, K., Jõeleht, A., Eihmanis, E., 2000: Collector properties of the Cambrian reservoir in the Baltic Basin – Estonia, Latvia, Lithuania. Extended Abstracts Book, EAGE 62nd Conference and Technical Exhibition: Glasgow, Scotland, 29 May - 2 June 2000, 2, p. 1-4.

Raidla, V., Kirsimäe, K., Bityukova, L., Jõeleht, A., Shogenova, A., Šliaupa, S., 2006: Lithology and diagenesis of the poorly consolidated Cambrian siliciclastic sediments in the northern Baltic Sedimentary Basin. Geological Quarterly, 50, 4, 11-22.

Kask, J., 1984: Litologiâ i racional'noe ispol'zovanie morskih lečebnyh grâzej Èstonskoj SSR [Литология и рациональное использование морских лечебных грязей Эстонской ССР]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-25.

Aaloe, Aasa, 1984: Tipy porod i tekstury promyšlennoj pački kukersita Pribaltijskogo bassejna [Типы пород и текстуры промышленной пачки кукерсита Прибалтийского бассейна]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-21.

Oraspõld, A., Loog, A. (koost), 1988: Abiks litoloogia õppijaile. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 1-56.

Kaljo, D., 1970: Vvedenie [Введение]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 5-10.

Einasto, R., 1979: Stroenie i usloviâ obrazovaniâ kaarmaskogo kompleksa lagunnyh i otmel'nyh otloženij (silur Pribaltiki) [Строение и условия образования каармаского комплекса лагунных и отмельных отложений (силур Прибалтики)]. kandidaaditöö autoreferaat. VSEGEI, Leningrad, p. 1-35.

Saarse, L., 1978: Osobennosti uslovij zaleganiâ, sostava i formirovaniâ ozerno-lednikovyh glinistyh otloženij Ûžnoj Èstonii [Особенности условий залегания, состава и формирования озерно- ледниковых глинистых отложений Южной Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Vilniuse Riiklik Ülikool, Vilnius, p. 1-20.

Paap, Ü., 1972: O metodah obrabotki i interpretacii dannyh granulometrii (na primere četvertičnyh otloženij severo-vostočnoj Èstonii) [О методах обработки и интерпретации данных гранулометрии (на примере четвертичных отложений северо-восточной Эстонии)]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-23.

Raukas, A., 1999: Lithology. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 67-67.

Viiding, H., 1968: Lithology, mineralogy and genesis of terrigenous Devonian deposits in the North Baltic [Литолого-минералогический состав и вопросы генезиса терригенных отложений девона Северной Прибалтики]. In: Yablokov, V. S. (ed.). Genesis an classification of sedimentary rocks. Nauka, Moskva, p. 75-81.

Raukas, A., 1987: Optimal complex of lithological methods applied to the study of lake deposits for elucidating the past palaeogeographical situation. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Proceedings of the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius V. Kapsukas University, Vilnius, p. 123-129.

Loog, A., 1964: Litologo-petrografičeskaâ harakteristika fosforitov Èstonskoj SSR v svâzi s soderžaniem v nih redkih i rasseânnyh èlementov [Литолого-петрографическая характеристика фосфоритов Эстонской ССР в связи с содержанием в них редких и рассеянных элементов]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-23.

Orviku, K., Orviku, Kaarel, 1960: O rasprostranenii i litologii sovremennyh plâževyh peskov Èstonii [О распространении и литологии современных пляжевых песков Эстонии]. Voprosy nakopleniâ tâželyh mineralov, Riga, p. 83-100.

Oraspõld, A., Kala, E., 1982: Lithology of the Vormsi stage in Estonia [Литология вормсиского горизонта в Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 50-74.

Oraspõld, A., 1982: On the lithology of the Porkuni stage in Central Latvia [О литологии поркуниского горизонта в Центральной Латвии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 91-99.

Oraspõld, A., 1982: Lithological characterisation of the boundary beds of the Vormsi and Pirgu stages in Central Estonia [Литологическая характеристрка пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов в средней части Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 75-90.

Orviku, K., 1961: O litologii moren Èstonii [О литологии морен Эстонии]. Materialy Vsesoûznogo soveŝaniâ po izučeniû četvertičnogo perioda, 2, Moskva, p. 73-77.

Raukas, A., 1965: Primenenie litologičeskogo metoda issledovaniâ dlâ vyâsneniâ voprosov stratigrafii i paleogeografii četvertičnogo perioda [Применение литологического метода исследования для выяснения вопросов стратиграфии и палеогеографии четвертичного периода]. Osnovnye problemy izučeniâ četvertičnogo perioda. Nauka, Moskva, p. 470-477.

Raukas, A., 1961: Litologiâ i mineralogiâ osnovnyh moren Èstonskoj SSR [Литология и минералогия основных морен Эстонской ССР]. kandidaaditöö autoreferaat, Tallinn, p. 1-26.

Aaloe, Ago, Kaljo, D., Karise, V., Klaamann, E., Mark-Kurik, E., Männil, Ralf, Pobul, E., Raukas, A., Viiding, H., 1976: Geoloogia Instituut. In: Klaamann, E., Kivila, H. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-35.

Orviku, K., 1961: Geologičeskoe stroenie drumlinov Èstonii [Геологическое строение друмлинов Эстонии]. Materialy Vsesoûznogo soveŝaniâ po izučeniû četvertičnogo perioda, 2, Moskva, p. 64-72.

Orviku, Kaarel, 1961: Eesti rannikusetete litoloogiast. In: Viiding, H. (ed.). Geological notes 2. Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 48-51.

Viiding, H., 1973: Litologo-mineralogičeskie, geohimičeskie i petrografičeskie issledovaniâ [Литолого-минералогические, геохимические и петрографические исследования]. In: Orviku, K. (ed.). Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1961-1965, I, 50. Valgus, Tallinn, p. 37-46.

Põlma, L., 1967: Baltikumi ordoviitsiumibasseini põhja- ja keskvööndi litoloogilistest erinevustest. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 92-93.

Rähni, E., 1961: Põhja-Eesti pleistotseensete liivade litoloogiast ja mineraloogiast. In: Rõõmusoks, A. (ed.). VI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 64-65.

Saarse, L., 1990: Classification of lake basins and lacustrine deposits of Estonia. Journal of Paleolimnology, 3, 1, 1-12.

Saarse, L., 1990: Classification of lake basins and lacustrine deposits of Estonia. In: Davis R. B. (ed.). Paleolimnology and the Reconstruction of Ancient Environments. Kluwe Academic Publishers, p. 209-220.

Saarse, L., 1987: Lithology and classification of the bottom deposits of the Estonian lakes [Литология и классификация донных отложений озер Эстонии]. Holocene carbonate deposits of Nechernosemlya, Perm, p. 109-118.

Saarse, L., 1982: Lithological peculiarities of North Baltic varved clays. XI INQUA Congress. Abstracts vol. I, I, Moscow, p. 274-274.

Tänavsuu, K., Plink-Björklund, P., Kirsimäe, K., 2008: Origin of carbonate breccias in Middle Devonian Eifelian mixed carbonate-siliciclastic deposits, Baltic Basin. Ģeogrāfija. Ģeologija. Vides zinātne. Referaātu tēzes. Latvijas Universitates, Riga, p. 233-234.

Viiding, H., 1964: O litologii i mineralogii pesčano-alevritovyh otloženij devona v Èstonskoj SSR [О литологии и минералогии песчано-алевритовых отложений девона в Эстонской ССР]. In: Karatajute-Talimaa, V. N., Narbutas, V. V. (ed.). Voprosy stratigrafii i paleogeografii devona Pribaltiki. Mintis, Vilnius, p. 74-83.

Verte, A., 1969: Lithological subdivision of the lower sand-clayey stratum of the Devonian in the Estonian S.S.R. [Литологическое подразделение нижней песчано-глинистой толщи девона Эстонской ССР]. Voprosy regional'noj geologii Pribaltiki i Belorussii. Zinatne, Riga, p. 209-216.

Kaljo, D. (toim), 1977: Facies and fauna of the Baltic Silurian [Фации и фауна силура Прибалтики]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 1-285.

Puura, V., Konsa, M., Soesoo, A., Voolma, M., 2009: Another insight into lithology and geochemistry of the El-Lajjun and Attarat oil shale, Maastrichtian, Jordan. International Oil Shale Symposium, Tallinn, Estonia, June 8-11, 2009, p. 50-50.

Kaljo, D., 1984: Stratigrafiâ i litologo-facial'naâ harakteristika otloženij [Стратиграфия и литолого-фациальная характеристика отложений]. In: Zekcer, I. S., Kaljo, D. L., Mustjõgi, E. A. (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 9-22.

Tavast, E. H., Raukas, A. V., 1986: Razvitie beregov Pskovsko-Čudovskogo ozera v zavisimosti ot litologičeskogo sostava pribrežnyh otloženij [Развитие берегов Псковско-Чудовского озера в зависимости от литологического состава прибрежных отложений]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 115-117.

Saadre, T., 1996: A meridional facies cross-section of the Llanvirn-Lower Caradoc, Eastern Estonia. Danmarks Geologiske Undersøgelse, 98, 109-115.

Lang, T., 1970: Facii detrita sredneordovikskoj slancenosnoj tolŝi severa Pribaltiki [Фации детрита среднеордовикской сланценосной толщи севера Прибалтики]. Tezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 127-129.

Gazizov, M. S., 1966: Opyt primeneniâ nekotoryh metodov dlâ izučeniâ karstovyh obrazovanij [Опыт применения некоторых методов для изучения карстовых образований]. Voprosy izučeniâ karsta Russkoj ravniny, Moskva, p. 52-57.

Raukas, A., 1978: On the use of some lithological indices for correlation of heterochronous morainic horizons on the example of South Estonia [Об использовагии некоторых литологических показателей для корреляции разновозрастных моренных горизонтов на примере Южной Эстонии]. In: Shantser, E. V., Lavrushin, Yu. A. (ed.). Material composition of ground moraines. NSVL Teaduste Akadeemia, Moskva, p. 39-50.

Raukas, A., 1986: The optimal complex of methods in lithological research on lake deposits for the reconstruction of palaeogeographical situation. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Abstracts of Reports for the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius University, Vilnius, p. 51-52.

Rõõmusoks, A., 1960: The Silurian System [Cилурийская система]. Geology of USSR. Vol XXVIII. Estonian SSR, 28. Gosgeoltehizdat, Moskva, p. 113-145.

Baukov, S., Mens, K., Jürgenson, E., 1972: Litologiâ, mineralogiâ, petrografiâ [Литология, минералогия, петрография]. In: Baukov, S. S. (ed.). Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1918-1940. Vypusk I: opublikovannye raboty. Valgus, Tallinn, p. 41-46.

Jaanus, A., 1982: The effect of the granulometric and lithologic composition on the organic matter content in rocks. III Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 213-214.

Aaloe, Ago, 1970: Jaagarahu Stage [Яагарахуский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 252-264.

Kaljo, D., 1970: Adavere Stage [Адавереский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 232-242.

Einasto, R., 1970: Primary dolomites [Первичные доломиты]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 46-55.

Einasto, R., 1970: Classification of rocks [Классификация отложений]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 14-18.

Jürgenson, E., 1970: Secondary alteration of rocks [Вторичные изминения отложений]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 96-101.

Jürgenson, E., 1970: Distribution and composition of the terrigenous material [Распределение и состав терригенного материала]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 68-96.

Jürgenson, E., 1970: Terrigennye porody [Терригенные породы]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 64-68.

Jürgenson, E., 1970: Ilistye izvestnâki [Илистые известняки]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 39-41.

Klaamann, E., 1970: Ohesaare Stage [Охесаареский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 297-300.

Klaamann, E., 1970: Kaugatuma Stage [Каугатумаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 291-297.

Klaamann, E., 1970: Kuressaare Stage [Курессаареский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 286-290.

Jürgenson, E., 1988: Deposition of the Silurian beds in the Baltic. In: Kaljo, D. (ed.). Deposition of the Silurian beds in the Baltic. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-175.

Teder, H., 1961: Karbonaatkivimite termoluminestsentsi ja litoloogiliste tunnuste vahelisest seosest. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Eesti NSV TA Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 36-42.

Jürgenson, 1961, 1961: Raikküla lademe karbonaatsete kivimite tekstuurid ja struktuurid settimistingimuste kajastajatena. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 26-35.

Raukas, A., 1968: Eesti luiteliivade koostisest ja kihilisusest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1966. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 72-88.

Viiding, H., 1965: Valguta erivanuseliste moreenide litoloogilis-mineraloogilise analüüsi tulemusi. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 57. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 5-13.

Nestor, H., 1990: Some aspects of lithology of the Ordovician and Silurian rocks. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 27-32.

Kleesment, A., 1995: Litoloogilis-mineraloogiliste kriteeriumide osa Liivimaa Devoni liigestamisel. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 72-78.

Ainsaar, L., 1995: Terrigeenne materjal veetaseme muutuste kajastajana Lõuna-Eesti Ordoviitsiumis. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 51-58.

Saadre, T., 1995: Ooidide levikust Eesti Keskordoviitsiumis. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 33-38.

Lutt, J., 1991: Soome lahe hilis- ja pärastjääaegsete setete litostratigraafia. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 47-48.

Einasto, R., Murdmaa, I., 1991: Balti varapaleosoilisest paleookeanoloogiast. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 34-36.

Jürgenson, E., Kleesment, A.-L., 1991: Kivimite terrigeense komponendi mineraloogilise koosseisu peegeldus sõltuvalt uurimismetoodika valikust. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 32-33.

Kleesment, A., 2008: Some lithological signatures on basin evolution in Baltic Devonian sequences. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 37-37.

Kiipli, E., 2008: Reconstruction of currents in the Ordovician-Silurian Baltic Basin. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 33-33.

Klaamann, E., Müürisepp, K., Viiding, H., 1980: Eesti maavarad, kivimid ja kivistised. Eesti NSV Haridusministeerium, Tallinn, p. 1-67.

Oraspõld, A., 1964: Structures in some carbonate rocks of the Harjuan series (Upper Ordovician) of Estonia [О некоторых текстурах карбонатных пород харьюской серии (верхний ордовик) в Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 153, 29-41.

Paap, Ü., 1965: Fluctuations in the lithologico-mineralogical composition of Devonian sandstones in Estonia with reference to the oblique lamination of the texture [Колебания литолого-минералогического состава песчаников девона Эстонии на фоне косослоистой текстуры]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 168, 49-60.

Niinemets, E., Saarse, L., Poska, A., 2002: Vegetation history and human impact in the Parika area, Central Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 4, 241-258.

Saarse, L., Liiva, A., 1995: Geology of the Äntu group of lakes. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 119-132.

Saarse, L., Vishnevskaya, E., Sarv, A., Rajamäe, R., 1989: The evolution of Lake Tänavjärv. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 4, 167-175.

Aaloe, Aasa, Viiding, H., 1983: Lithological classification of rocks of the commercial kukersite bed. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 4, 157-162.

Lutt, J., 1980: Some data on the bottom deposits in the Väinameri according to grain size analysis. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 2, 73-83.

Lutt, J., 1980: On the lithology of varved clay and till in the Väinameri region. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 2, 63-72.

Liivrand, E., 1979: Bedding of interglacial deposits at Karuküla. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 3, 112-118.

Vingisaar, P., Gulova, H., Kiipli, T., Taalmann, V., 1979: The composition of Estonian Palaeozoic carbonate rocks. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 2, 47-51.

Aaloe, Aasa, 1978: Kukersite structures of the Baltic basin. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 2, 42-45.

Liivrand, E., 1977: The bedding of Miculian interglacial deposits in South-East Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 4, 289-303.

Orviku, Kaarel, Orviku, K., 1974: On lateral mesoforms of mixed and sandy beaches. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 4, 336-343.

Raukas, A., 1963: The lithology of Soviet-Estonian moraines of a different age. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XII, 3-21.

Kajak, K., 1961: Über die Erforschung quartärer Ablagerungen anlässlich der komplexen geologischen Kartierung des Territoriums der Estnischen SSR [Kvaternaarsete setete uurimisest Eesti NSV territooriumi komplekssel geoloogilisel kaardistamisel]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 31-36.

Miidel, A., Raukas, A., 1965: Lithology of North-Estonian alluvial deposits [Литология аллювиальных отложений Северной Эстонии]. , 113-132.

Eltermann, G. J., Raukas, A. V., 1963: Some examples of comparison by lithological methods of macroscopically similar moraines of different age [Некоторые примеры сопоставления макроскопически сходных разновозрастных морен на основе их литологического изучения]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XII, 23-37.

Männil, Ralf, 1958: O sostoânii geologičeskogo izučeniâ drevnego paleozoâ v Èstonskoj SSR [O состоянии геологического изучения древнего палеозоя в Эстонской ССР]. Tezisy dokladov naučnoj sessii, posvâŝennoj 50-j godovŝine so dnâ smerti akademika F. B. Šmidta. Tartu, 8-10 sentâbrâ 1958 goda, Tallinn, p. 4-6.

Rosenstein, E., 1941: Andmeid Juuru lademe kohta. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 63, 1-11.

Winkler, H. von, 1922: Eestimaa geoloogia. I. Ladelugu: ürgaeg-devoon. G. Pihlakas'e kirjastus, Tallinn, p. 1-182.

Doss, B., 1907: Die geologischen Aufschlüsse einer grösseren Anzahl artesischer Brunnenbohrungen in Pernau und Umgegend. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, 50, 73-105.

Born, A., 1913: Über neuere Gliederungversuche im estländischen höheren Untersilur. Zentralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 22, 712-720.

Kupffer, A., 1869: Bericht über eine geologische Reise in den südlich und nördlich von Hapsal gelegenen Landstrecken und auf den Inseln Moon, Oesel und Dago. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 2, 249-256.

Kupffer, A., 1866: Reisebericht des Hrn. A. Kupffer, stud. chem.. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 2, 4, 156-174.

Kupffer, A., 1870: Ueber die chemische Constitution der baltisch-silurischen Schichten. H. Laakmann, Dorpat, p. 1-128.

Gorbunova, L., Šubakov, G., Vantšugov, V., Šatrovskaja, A., Heinsalu, H., Nalivkina, A., Stepanova, T., Fominski, V., 1976: Litologiâ fosforitonosnyh otloženij Russkoj platformy [Литология фосфоритоносных отложений Русской платформы]. Litologiâ fosforitonosnyh otloženij. Nauka, Moskva, p. 98-108.

Schrenk, A. G., 1854: Uebersicht des oberen Silurischen Schichtensystems Liv- und Ehstlands, vornämlisch ihrer Inselgruppe. Erster Theil. Geognostisch-geologische Skizze. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 1. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-112.

Nasonova, N. M., 1962: The textural and structural peculiarities of the rocks of the productive sequence of the Estonian Oil shale basin. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 205-214.

Nestor, H., 1970: Juuru Stage [Юуруский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 204-221.

Viiding, H., 1965: Problems of methods in the lithologico-mineralogical analysis of sands and silts in the Baltic area [Некоторые методические вопросы литолого-минералогического анализа песчано-алевритовых пород Прибалтики]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 168, 5-27.

Einasto, R., Aaloe, Ago, 1970: Muddy-grained limestones [Илисто-зернистые известняки]. In: Kaljo, D. (ed.). Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 33-39.

Einasto, R., Aaloe, Ago, 1970: Grained limestones [Зернистые известняки]. In: Kaljo, D. (ed.). Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 19-33.

Jürgenson, E., Aaloe, Ago, 1970: Terrigenous-carbonate rocks [Терригенно-карбонатные породы]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 55-63.

Pirrus, E., 1977: Mattunud festoonid. Eesti Loodus, 6, 384-385.

Orviku, Karl, 1963: Über die Eisrandbildungen und die Lithologie der Moränen der letzten Vereisung in Estland. Report of the VIth International Congress on Quaternary, Warsaw 1961, 3, Lodz, p. 487-490.

Shogenova, A., Kleesment, A., Shogenov, K., 2006: Lithologic Determination of Devonian Dolomitic Carbonate-Siliciclastis Rocks from Estonia by Physical Parameters. EAGE 68th Conference & Exhibition - Vienna, Austria, 12-15 June 2006, Viin, p. 1-5.

Einasto, R. & Raudsep, R., 1988: Comparison of the conditions for the formation of Tremadok and Llandoverian shelly phosphorites in the area of ​​Pandivere [Cравнение условий формирования тремадокских и лландоверийских ракушечников в районе Пандивере]. Problemy geologii fosforitov, Tallinn, p. 110-111.

Heinsalu, H. N., 1988: Lithology of phosphatic deposits from North Estonia [Литология фосфоритоносных отложений Северной Эстонии]. Problemy geologii fosforitov, Tallinn, p. 104-105.

Heinsalu, H. N., 1988: The lithofacial conditions of formation of the Lower Tremadocian (Pakerort) sediments on the East European Platform [Литолого-фациальные условия образования нижнетремадокских (пакерортских) отложений на Восточно-Европейской платформе]. Problemy geologii fosforitov, Tallinn, p. 102-103.

Heinsalu, H., 1979: Veŝestvennyj sostav, struktura i tekstura fosfatnosnyh otloženij. Struktura oblomočnyh zeren v porodah [Вещественный состав, структура и текстура фосфатносных отложений. Структура обломочных зерен в породах]. Fosfatonosnye otlozhenija ordovika Pribaltiki. Nedra, Moskva, p. 31-41.

Heinsalu, H., 1979: Veŝestvennyj sostav, struktura i tekstura fosfatnosnyh otloženij. Litologičeskaâ harakteristika tipov razrezov [Вещественный состав, структура и текстура фосфатносных отложений. Литологическая характеристика типов разрезов]. Fosfatonosnye otlozhenija ordovika Pribaltiki. Nedra, Moskva, p. 19-31.

Jürgenson, E. & Loog, A., 1962: Problems and directions of the lithological and geochemical investigations of Estonian bedrocks [О направлениях и задачах литологического и геохимического изучения коренных пород Эстонии]. Trudy Geol Instit AN SSSR, X, 13-17.

Loog, A., 1964: Fosforiitveeristest maardu kihistikus. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 56. Loodusuurijate Selts Eesti NSV Teaduste Akadeemia juures, Tartu, p. 7-16.

Kajak, K., Kala, E., Mardla, A., 1967: Vendi ja kambriumi piirikihtidest Eestis. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 93-95.

Sinisalu, R. & Kleesment, A., 2002: On grain size scale of siliclastic particles [Purdsetendite granulomeetrilisest klassifikatsioonist]. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 10, 1, 20-26.

Kleesment, A., 1969: Lithology and lithostratigraphy of the Lower Devonian and Eifelian Stage (D2) of Estonia [Литология и литостратиграфия нижнего девона и эйфельского яруса (D2) Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-33.

Heinsalu, H., 1975: On the lithology of glauconite rocks of the Toolse deposit [О литологии глауконитовых пород О1ltJ месторождения Тоолсе]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 3, 215-218.

Pirrus, E., 1977: Kas kunagiste maavärinate tunnistajad?. Eesti Loodus, 7, 450-454.

Pirrus, E. & Saarse, L., 1979: Geotechnical properties of the Cambrian clays in North Estonia [Физико-механические свойства кембрийских глин Северной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 2, 68-74.

Pirrus, E. & Raukas, A., 1963: Lithological and mineralogical characteristics of the fine fractions of varved clays and moraines of Estonia [Сравнительная литолого-минералогическая характеристика мелких фракций морен и ленточных глин Эстонской ССР]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XII, 39-65.

Orviku, Karl, 1961: Diskontinuiteedipinnad Volhovi ja Kunda lademes. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 16-25.

Müürisepp, K., 1962: Otloženiâ ranneordovikskoj transgressii (Štol'nâ Iru) [Отложения раннеордовикской трансгрессии. (Штольня Иру)]. Putevoditel' paleoèkologičeskoj èkskursii po Èstonskoj SSR, Pskovskoj i Novgorodskoj oblastâm (v 1962 g). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 4-6.

Einasto, R., Kestlane, Ü., 2016: Mõistatuslikud kihilisuserikked Ungru paes. In: Nemliher R., Nirgi T. ja Amon-Veskimeister L. (ed.). Meri. Schola Geologica XII. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 47-50.

Schrenk, A. G., 1854: Uebersicht des obern Silurischen Schichtensystems Liv- und Ehstlands, vornämlich ihrer Inselgruppe. Erster Theil. Geognostisch-geologische Skizze. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-112.

Aren, B., Brangulis A. P., Volkova, N. A., Lendzion, K., Mens, K. A., Michniak, R. K., Paškevičiene, L. T., Pirrus, E. A., Rozanov, A. Y., Jankauskas, T. V., 1979: The Baltic syneclise [Балтийская синеклиза]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Upper Precambrian and Cambrian stratigraphy of the western part of East-European platform. Nauka, Moskva, p. 42-68.

Vinn, O., 2015: Sparsely encrusted hardground in the Darriwilian calcareous sandstone of Cape Pakri, NW Estonia (Baltica). Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 3, 249-253. https://doi.org/10.3176/earth.2015.31

Oraspõld, A., 1986: The noncarbonate terrigenous component of the Saldus Formation in the Northern part of East Baltic [Некарбонатный терригенный компонент в салдусской свите Северной Прибалтики]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 10, 56-67.

Põldvere, Anne, 1994: Carbonate rock types of the Raikküla Regional Stage in the area of Matsalu Bay [Raikküla lademe paetüübid Matsalu lahe ümbruses]. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 4/1, 27-35.

Põlma, L., 1975: Issledovanie litologičeskih harakteristik ordovikskih otloženij severnoj i osevoj strukturno-facial'nyh zon Pribaltiki [Исследование литологических характеристик ордовикских отложений северной и осевой структурно-фациальных зон Прибалтики]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-32.

Kaasik, J., 1999: Võrtsjärve alamkihistu moreeni litoloogia Tamme paljandi näitel. Diplomitöö. Juhendajad: Volli Kalm, Kalle Kirsimäe. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-48.

Loog, A., 1968: On the lithology of the sand-aleurolites strata of the Pakerort stage at the outcrop [О литологии песчано-алевролитовой толщи пакерортского горизонта на полосе выхода]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 221, 49-74.

Rõõmusoks, A., Loog, A., Kivimägi, E., 1975: On the geology and fauna of the Ülgase member (Lowermost Tremadoc of North Estonia) [О геологии и фауне юльгазеской пачки (нижний тремадок Северной Эстонии)]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, VII, 3-13.

Vinn, O., 2014: Stop B10: Kaugatuma & Lõo coastal outcrops. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 198-199.

Viiding, H., 1961: Võrdlevaid andmeid erivärviliste devoni liivakivide mineraloogiast ja litoloogiast. , 2, 34-39.

Pirrus, E., 1973: Aleuroliidimugulatest kihid. Eesti Loodus, 4, 233-234.

Vinn, O., Wilson, M. A., 2010: Early large borings in a hardground of Floian-Dapingian age (Early and Middle Ordovician) in northeastern Estonia (Baltica). Carnets de Géologie, 10, le, 1-4. https://doi.org/10.4267/2042/35594

Oraspõld, A., 1991: Microlithology of the boundary beds between Vormsi and Pirgu Stages (Upper Ordovician) in Paluküla stone pit in island Hiiumaa [Микролитологическая характеристика пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов (O3) в каменоломнии Палукюла на острове Хийумаа]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 934, 13-21.

Erisalu, E., 1959: Aseri lademe (C1a) litoloogiast Kirde -Eesti puuraukude andmeil: Diplomitöö.

Jürgenson, E., 1960: Konglomeraatse lubjakivi vahekihid Raikküla lademes. Eesti Loodus, 1, 40-42.

Jürgenson, E. A., 1959: The Dolomites of Raikküla Stage in the Lower-Silurian of the Estonian [Доломиты райккюлаского горизонта нижнего силура Эстонской ССР]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 8, 3, 143-152.

Lääts, J., 2005: New data on the Blidene Formation (Upper Ordovician) in the central East Baltic. In: Koren', T., Evdokimova, I., Tolmacheva, T. (ed.). The Sixth Baltic Stratigraphical Conference. VSEGEI, St. Petersburg State University, St. Petersburg, p. 65-67.

Kala, E., Mardla, A., Kajak, K., 1970: Litologo-facial'naâ harakteristika otloženij vendskogo kompleksa i baltijskogo ârusa Èstonii [Литолого-фациальная характеристика отложений вендского комплекса и балтийского яруса Эстонии]. Tezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 65-68.

Tamme, A. E., 1964: Lithological characteristics of Narova stage in Estonia [Литологическая характеристика наровского горизонта Эстонии]. In: Baukov, S. (ed.). Lithology of Paleozoic sediments of Estonia. TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 19-31.

Mickwitz, A., 1911: Archaikum, Kambrium, Silur. In: Kupffer, K. R. (ed.). Baltische Landeskunde. Verlag von G. Löffler, Riga, p. 138-174.

Stumbur, K. A., 1962: On the stratigraphy of the Varangu Member [О стратиграфии варангуской пачки]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 61-66.

Oraspõld, A., 1980: Lithological characterization of the boundary beds of the Vormsi and Pirgu stages in Central Estonia [Литологическая характеристика пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов в средней части Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 8, 75-89.

Kivimägi, E., Loog, A., 1972: The main structural types of graptolitic argillites of the Toolse deposit [Основные типы текстур граптолитовых аргиллитов месторождения Тоолсе]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 2, 143-147.

Heinsalu, H., 1981: Lithology of the phosphorite-bearing Tremadocian deposits in North Estonia [Литология фосфатоносных отложений тремадока Северной Эстонии]. Kandidaaditöö, Tallinn, p. 1-231.

Oraspõld, A., Kala, E., 1980: Lithology of the Vormsi Stage in Estonia [Литология вормсиского горизонта в Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 51-74.

Rõõmusoks, A., 1960: The Ordovician System [Ордовикская система]. Geology of USSR. Vol XXVIII. Estonian SSR, 28. Gosgeoltehizdat, Moskva, p. 55-113.

Einasto, R., 1970: Rootsiküla Stage [Роотсикюлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 264-267.

Klaamann, E., 1970: Paadla Stage [Паадлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 276-286.

Kaljo, D., 1970: Raikküla Stage [Райккюлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 221-232.

Aaloe, Ago, 1970: Jaani Stage [Яаниский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 243-252.

Orviku, Karl, 1940: Lithologie der Tallinna-Serie (Ordovizium, Estland) I, Tartu, p. 1-249.

Palmre, H., 1960: Adavere lademe lühike üldine litoloogiline iseloomustus. ENSV TA GI aruanne, p. 1-202.

Löfgren, A., Viira, V., Mens, K., 2005: Conodont biostratigraphy and sedimentary history in the upper Tremadoc at Uuga, Cape Pakri, NW Estonia. GFF, 127, 4, 283-293. https://doi.org/10.1080/11035890501274283

Oraspõld, A., 1975: Lithological charachter of the Pirgu Stage in South-Estonia [Литологическая характеристика пиргуского горизонта в Южной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, VII, 14-32.

Oraspõld, A., 1975: On the lithology of Porkuni Stage in Estonia [Литология поркуниского горизонта в Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, 33-75.

Jürgenson, E., 1964: Silurian metabentonites of the Estonian S.S.R. [Силурийские метабентониты Эстонской ССР.]. In: Baukov, S. (ed.). Lithology of Paleozoic sediments of Estonia. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 87-100.

Loog, A., 1964: On the lithology of the Tiskre formation [О литологии тискреской свиты]. In: Baukov, S. (ed.). Lithology of Paleozoic sediments of Estonia. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 9-17.

Jürgenson, E., 1966: Lithology of Llandoverian beds in Estonia [Литология лландоверийских отложений Эстонии]. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-65.

Elvre, I., 1962: On the physical-mechanical properties of carbonate rocks of some Estonian deposits [О физико-механических свойствах карбонатных пород по некоторым месторождениям Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 293-308.

Orviku, Karl, 1960: Über die Lithostratigraphie der Wolchow- und Kundastufe in Estland [О литостратиграфии волховского и кундаского горизонтов в Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 45-87.

Kleesment, A., 1995: Lithological characteristics of the uppermost terrigenous Devonian complex in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 4, 221-233.

Heinsalu, H., 1990: On the lithology and stratigraphy of Late Tremadoc graptolitic argillites of North-West Estonia [Литология и стратиграфия верхнетремадокских граптолитовых аргиллитов Северо-Западной Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 4, 142-151.

Viiding, H., Oraspõld, A., 1978: On the lithology and mineralogy of the Salduse Member (FIIS) in the Central Baltic [О литологии и минералогии салдусской свиты (FIIS) в средней части Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 4, 119-129.

Põlma, L., 1973: Lithological differences between two structural-facial belts of the East Baltic Ordovician [Литологические особенности двух структурно-фациальных зон ордовика Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 3, 240-247.

Viiding, H., Oraspõld, A., 1972: Lithology and mineralogy of the Kamariku Member of Porkuni Stage [Литология и минералогия камарикуской пачки поркуниского горизонта]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 3, 245-258.

Vingisaar, P., 1971: A microlithological study of the Ordovician limestones from the Haapsalu boring [Микролитологическое исследование известняков ордовикского разреза скважины Хаапсалу]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 1, 54-59.

Kõrvel, V., Kõrvel, N., 1967: Lithostratigraphy of Lower Llandoverian strata in East Estonia [Литостратиграфия нижнелландоверийсих отложений в Восточной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 16, 2, 147-155.

Mens, K., Paškevičiene, L., 1981: Environmental control in the distribution of acritarchs in the Lontova Stage of Estonia [О фациальном контроле распределения акритарх в лонтоваском горизонте Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 148-155.

Nõlvak, J., 1972: A characterization of the boundary beds of the Kukruse and Idavere stages in the Lipu boring [Kukruse ja Idavere lademe piirikihtide iseloomustus Lipu puurprofiilis]. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 61. Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 39-59.

Bauert, H., 1989: Discontinuity surfaces of possible microkarst origin in the Viivikonna Formation (Kukruse Stage, Middle Ordovician) of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 2, 77-82.

Kleesment, A., Mägi, S., 1975: On the lithology and mineralogy of terrigenous glauconite deposits in Ceratopygian and Latorpian stages of Estonian structural-facial zones [K литологической и минералогической характеристике терригенно-глауконитовых отложений цератопигевого и латорпского горизонтов Эстонской структурно-фациальной зоны]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 1, 55-63.

Aaloe, Ago, 1977: The grain component in East Baltic Silurian sediments according to boring data [Зернистый компонент в силурийских отложениях Прибалтики по данным некоторых буровых скважин]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Academy of Sciences of the Estonian S. S. R. Institute of Geology, Tallinn, p. 45-55.

Nestor, H., Einasto, R., Männik, P., Nestor, V., 2003: Correlation of lower-middle Llandovery sections in central and southern Estonia and sedimentation cycles of lime muds. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 1, 3-27.

Viira, V., Kivimägi, E., Loog, A., 1970: On the lithology and age of the Varangu Member (Tremadocian, North-Estonia) [О литологии и возрасте варангуской пачки (тремадок Северной Эстонии).]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 2, 147-155.

Kleesment, A., 1989: Definition of stratigraphic boundaries and correlation of Middle Devonian rocks in North-East Baltic [Выделение стратиграфическ границ и корреляция среднедевонских отложений Северной Прибалтики]. In: Oleynikov, A., Rubel, M. (ed.). Quantitative stratigraphy - retrospective evaluation and future development. Eds: Oleynikov, A. & Rubel, M.. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 115-123.

Kõrvel, V. & Kõrvel, N., 1967: On the lithological character of the Pärnu Stage in the surroundings of Mustvee-Pala, Estonian SSR [К литологической характеристике пярнуского горизонта в окрестностях Муствээ-Пала Эстонской ССР]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 16, 1, 69-76.

Kleesment, A., 2005: Devonian. Estonian Geological Sections, 6, 10-13.

Kleesment, A., Shogenova, A., 2005: Lithology and evolution of Devonian carbonate and carbonate-cemented rocks in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 3, 153-180.

Müürisepp, K., 1964: Käsnaläätsedest pakerordi lademes. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 56, Tartu, p. 17-24.

Põlma, L., 1972: Skeletal debris content and composition in the sediments of the northern facial belt of the East Baltic Ordovician (Rapla boring) [Состав и количество детрита в отложениях северной фациальной зоны ордовика Прибалтики (по скважине Рапла)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 4, 326-332.

Einasto, R., 1962: The correlation of the most important sections of the Kaarma stage [Сопоставление основных разрезов каармаского горизонта]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 221-241.

Jürgenson, E. A., 1958: Forms of silica in Ordovician and Silurian carbonate rocks in Soviet Estonia [О кремневых образованиях ордовикских и силурийских карбонатных пород Эстонской ССР]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, II, 87-92.

Heinsalu, H., Aaloe, A., Bauert, H., Bitjukova, L., Viira, V., Kaljo, D., Kurvits, T., Mägi, S., Põlma, L., Jürgenson, E., 1988: The study of the structure and composition of the shale strata of the Lower Ordovician and stratigraphy of the overlying sediments in North-Western Estonia [Исследование строения и состава сланценосной толщи нижнего ордовика и стратиграфии перекрывающих отложении в cеверо-западной Эстонии]. TAGI, käsikiri.

Kaljo, D. (ed), 1970: The Silurian of Estonia [Силур Эстонии]. Valgus, Tallinn, p. 1-343.

Heinsalu, H., Raudsep, R., 2000: Lithology of the Kallavere Formation on the North-Estonian klint (Part II - Paldiski-Kunda Area). Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 9, 1, 24-32.

Heinsalu, H., Raudsep, R., 1998: Lithology of the Kallavere Formation on the North Estonian klint (Part I - Paldiski-Kunda Area). Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 8, 1, 20-31.

Mens, K., Pirrus, E., Brangulis, A., 1984: Structure and stratigraphy of the upper part of the Cambrian sequence in the eastern part of the East Baltic area [Строение и стратиграфия верхней песчано-алевритовой толщи кембрия восточных районов Прибалтики (по литолого-минералогическим данным)]. In: Männil, Ralf, Mens, K. (ed.). Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 38-51.

Heinsalu, H., Viira, V., Paalits, I., 1991: Cambrian-Ordovician boundary beds in the Saka II section, North-East Estonia [Пограничные кембро-ордовикские отложения разреза Сака II в Северо-Восточной Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 8-15.

Mens, K. A., Pirrus, E. A., 1977: Stratotypes of the Cambrian Formations of Estonia [Стратотипические разрезы кембрия Эстонии]. Valgus, Tallinn, p. 1-68.

Põlma, L., 1982: Comparative Lithology of the Ordovician Carbonate Rocks in the Northern and Middle East Baltic [Сравнительная литология карбонатных пород ордовика Северной и Средней Прибалтики]. Valgus, Tallinn, p. 1-152.

Kalm, V., 1987: Litologiâ donnyh otloženij v ûgo-zapadnoj časti Finskogo zaliva [Литология донных отложений в юго-западной части Финского залива]. Geologičeskoe stroenie četvertičnyh otloženij dna Baltijskogo morâ i zakonomernosti rasprostraneniâ poleznyh iskopaemyh. Tezisy dokl. Palanga, Vilnius, p. 29-29.

Kalm, V., 1987: On the lithology of the bottom sediments in the southern part of the Gulf of Finland. The Baltic Marine Geological Colloquium. Abstracts, Parainen, Finland.

Heinsalu, H., Kaljo, D., Kurvits, T., Viira, V., 2003: The stratotype of the Orasoja Member (Tremadocian, Northeast Estonia): lithology, mineralogy, and biostratigraphy. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 3, 135-154.