Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (5)

Oraspõld, A., Loog, A. (koost), 1988: Abiks litoloogia õppijaile. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 1-56.

Mens, K. A., Pirrus, E. A., 1974: Vendskie otloženiâ Pribaltiki i litogenetičeskie osobennosti ih formirovaniâ [Вендские отложения Прибалтики и литогенетические особенности их формирования]. Tezisy dokladov soveŝaniâ po verhnemu dokembriû (rifeû) Russkoj platformy (27 maâ - 1 iûnâ 1974 goda), Moskva, p. 84-88.

Pirrus, E., 1986: The groundlines of the lithogenesis of the Cambrian and Vendian deposits in the Baltic Syneclise and its neighbouring areas [Основные черты литогенеза вендских и кембрийских отложений Балтийской синеклизы и ее ближайшего обрамления]. In: Pirrus, E. (ed.). Vendian and Cambrian facies and stratigraphy of the western part of East-European Platform. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 171-177.

Viiding, H. A., Kleesment, A. E., Konsa, M. J., Mens, K. A., Pirrus, E. A., Jürgenson, E. A., 1984: Opyt izučeniâ mineral'nyh indikatorov litogeneza v paleobassejnah ûžnogo obramleniâ Baltijskogo ŝita [Опыт изучения минеральных индикаторов литогенеза в палеобассейнах южного обрамления Балтийского щита]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 72-76.

Pirrus, E., 1989: Litogenez venda i kembriâ Severnoj Pribaltiki [Литогенез венда и кембрия Северной Прибалтики]. doktoritöö autoreferaat. VSEGEI, Leningrad, p. 1-44.