Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (216)

Terasmaa, J., 2005: Bottom topography and sediment lithology in two small lakes in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Biology and Ecology, 54, 151-169.

Pontén, A., Plink-Björklund, P., 2009: Regressive to transgressive transits reflected in tidal bars, Middle Devonian Baltic Basin. Sedimentary Geology, 218, 1-4, 48-60. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2009.04.003

Vandel, E., Koff, T., 2011: Anthropogenically induced changes in the sedimentation processes in the littoral zone of Lake Verevi, South Estonia. Estonian Journal of Ecology, 60, 3, 167-182. https://doi.org/10.3176/eco.2011.3.01

Vaasma, T., 2008: Grain-size analysis of lacustrine sediments: a comparison of pre-treatment methods. Estonian Journal of Ecology, 57, 4, 231-243. https://doi.org/10.3176/eco.2008.4.01

Einasto, R., Sarv, A., 2020: Kunda iga - uus algus endise kestmises. Eesti Loodus, 36-39.

Kadastik, E., 1995: Texture and mineralogical characteristics of Weichselian till on Saaremaa Island. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 5, 1, 4-11.

Kadastik, E., 1994: About distribution, formation and lithological composition of tills on Hiiumaa Island, NW Estonia. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 4, 1, 4-11.

Verte, A., 1955: K geologo-litologičeskomu podrazdeleniû nižnej pesčano-glinistoj tolŝi devona na terrtorii Èstonskoj SSR [О ляминаритовых и надляминаритовых слоях нижнего кембрия в Эстонской ССР]. Doklady Akademii Nauk SSSR, 105, 782-785.

Punning, J., Boyle, J. F., Terasmaa, J., Vaasma, T., Mikomägi, A., 2007: Changes in lake-sediment structure and composition caused by human impact: repeated studies of Lake Martiska, Estonia. The Holocene, 17, 1, 145-151. https://doi.org/10.1177/0959683607073297

Rattas, M., Kalm, V., 2001: Lithostratigraphy and distribution of tills in the Saadjärve Drumlin Field, east-central Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 24-42.

Kharin, G., Kyrwel, V., 1991: Lithological-geochimical comparison of Lower-Ordovician kerogen-bearing rocks on the Estonian mainland and the Baltic sea bottom. Oil Shale, 8, 4, 306-315.

Amon, L., Saarse, L., Vassiljev, J., Heinsalu, A., Veski, S., 2016: Timing of the deglaciation and the late-glacial vegetation development on the Pandivere Upland, North Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 88, 2, 69-83. https://doi.org/10.17741/bgsf/88.2.002

Raidla, V., Kirsimäe, K., Bityukova, L., Jõeleht, A., Shogenova, A., Šliaupa, S., 2006: Lithology and diagenesis of the poorly consolidated Cambrian siliciclastic sediments in the northern Baltic Sedimentary Basin. Geological Quarterly, 50, 4, 11-22.

Oraspõld, A., Kala, E., 1982: Lithology of the Vormsi stage in Estonia [Литология вормсиского горизонта в Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 50-74.

Oraspõld, A., 1982: On the lithology of the Porkuni stage in Central Latvia [О литологии поркуниского горизонта в Центральной Латвии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 91-99.

Oraspõld, A., 1982: Lithological characterisation of the boundary beds of the Vormsi and Pirgu stages in Central Estonia [Литологическая характеристрка пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов в средней части Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 75-90.

Saarse, L., 1990: Classification of lake basins and lacustrine deposits of Estonia. Journal of Paleolimnology, 3, 1, 1-12.

Saadre, T., 1996: A meridional facies cross-section of the Llanvirn-Lower Caradoc, Eastern Estonia. Danmarks Geologiske Undersøgelse, 98, 109-115.

Oraspõld, A., 1964: Structures in some carbonate rocks of the Harjuan series (Upper Ordovician) of Estonia [О некоторых текстурах карбонатных пород харьюской серии (верхний ордовик) в Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 153, 29-41.

Niinemets, E., Saarse, L., Poska, A., 2002: Vegetation history and human impact in the Parika area, Central Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 4, 241-258.

Saarse, L., Liiva, A., 1995: Geology of the Äntu group of lakes. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 119-132.

Saarse, L., Vishnevskaya, E., Sarv, A., Rajamäe, R., 1989: The evolution of Lake Tänavjärv. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 4, 167-175.

Aaloe, Aasa, Viiding, H., 1983: Lithological classification of rocks of the commercial kukersite bed. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 4, 157-162.

Liivrand, E., 1979: Bedding of interglacial deposits at Karuküla. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 3, 112-118.

Vingisaar, P., Gulova, H., Kiipli, T., Taalmann, V., 1979: The composition of Estonian Palaeozoic carbonate rocks. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 2, 47-51.

Aaloe, Aasa, 1978: Kukersite structures of the Baltic basin. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 2, 42-45.

Liivrand, E., 1977: The bedding of Miculian interglacial deposits in South-East Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 4, 289-303.

Orviku, Kaarel, Orviku, K., 1974: On lateral mesoforms of mixed and sandy beaches [O продольных мезоформах смешанных и песчаных пляжей]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 4, 336-343.

Raukas, A., 1963: The lithology of Soviet-Estonian moraines of a different age. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XII, 3-21.

Miidel, A., Raukas, A., 1965: Lithology of North-Estonian alluvial deposits [Литология аллювиальных отложений Северной Эстонии]. , 113-132.

Eltermann, G. J., Raukas, A. V., 1963: Some examples of comparison by lithological methods of macroscopically similar moraines of different age [Некоторые примеры сопоставления макроскопически сходных разновозрастных морен на основе их литологического изучения]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XII, 23-37.

Rosenstein, E., 1941: Andmeid Juuru lademe kohta. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 63, 1-11.

Born, A., 1913: Über neuere Gliederungversuche im estländischen höheren Untersilur. Zentralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 22, 712-720.

Kupffer, A., 1869: Bericht über eine geologische Reise in den südlich und nördlich von Hapsal gelegenen Landstrecken und auf den Inseln Moon, Oesel und Dago. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 2, 249-256.

Kupffer, A., 1866: Reisebericht des Hrn. A. Kupffer, stud. chem.. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 2, 4, 156-174.

Nasonova, N. M., 1962: The textural and structural peculiarities of the rocks of the productive sequence of the Estonian Oil shale basin. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 205-214.

Pirrus, E., 1977: Mattunud festoonid. Eesti Loodus, 6, 384-385.

Jürgenson, E., Loog, A., 1962: Problems and directions of the lithological and geochemical investigations of Estonian bedrocks [О направлениях и задачах литологического и геохимического изучения коренных пород Эстонии]. Trudy Geol Instit AN SSSR, X, 13-17.

Sinisalu, R., Kleesment, A., 2002: On grain size scale of siliclastic particles. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 10, 1, 20-26.

Pirrus, E., 1977: Kas kunagiste maavärinate tunnistajad?. Eesti Loodus, 7, 450-454.

Pirrus, E., Saarse, L., 1979: Geotechnical properties of the Cambrian clays in North Estonia [Физико-механические свойства кембрийских глин Северной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 2, 68-74.

Pirrus, E., Raukas, A., 1963: Lithological and mineralogical characteristics of the fine fractions of varved clays and moraines of Estonia [Сравнительная литолого-минералогическая характеристика мелких фракций морен и ленточных глин Эстонской ССР]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XII, 39-65.

Oraspõld, A., 1986: The noncarbonate terrigenous component of the Saldus Formation in the Northern part of East Baltic [Некарбонатный терригенный компонент в салдусской свите Северной Прибалтики]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 10, 56-67.

Põldvere, Anne, 1994: Carbonate rock types of the Raikküla Regional Stage in the area of Matsalu Bay [Raikküla lademe paetüübid Matsalu lahe ümbruses]. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 4, 1, 27-35.

Viiding, H., 1961: Võrdlevaid andmeid erivärviliste devoni liivakivide mineraloogiast ja litoloogiast. , 2, 34-39.

Pirrus, E., 1973: Aleuroliidimugulatest kihid. Eesti Loodus, 4, 233-234.

Oraspõld, A., 1991: Microlithology of the boundary beds between Vormsi and Pirgu Stages (Upper Ordovician) in Paluküla stone pit in island Hiiumaa [Микролитологическая характеристика пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов (O3) в каменоломнии Палукюла на острове Хийумаа]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 934, 13-21.

Jürgenson, E. A., 1959: The Dolomites of Raikküla Stage in the Lower-Silurian of the Estonian [Доломиты райккюлаского горизонта нижнего силура Эстонской ССР]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 8, 3, 143-152.

Stumbur, K. A., 1962: On the stratigraphy of the Varangu Member [О стратиграфии варангуской пачки]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 61-66.

Oraspõld, A., 1980: Lithological characterization of the boundary beds of the Vormsi and Pirgu stages in Central Estonia [Литологическая характеристика пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов в средней части Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 8, 75-89.

Oraspõld, A., Kala, E., 1980: Lithology of the Vormsi Stage in Estonia [Литология вормсиского горизонта в Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 51-74.

Oraspõld, A., 1975: Lithological charachter of the Pirgu Stage in South-Estonia [Литологическая характеристика пиргуского горизонта в Южной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, VII, 14-32.

Oraspõld, A., 1975: On the lithology of Porkuni Stage in Estonia [Литология поркуниского горизонта в Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, 33-75.

Elvre, I., 1962: On the physical-mechanical properties of carbonate rocks of some Estonian deposits [О физико-механических свойствах карбонатных пород по некоторым месторождениям Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 293-308.

Orviku, Karl, 1960: Über die Lithostratigraphie der Wolchow- und Kundastufe in Estland [О литостратиграфии волховского и кундаского горизонтов в Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 45-87.

Kleesment, A., 1995: Lithological characteristics of the uppermost terrigenous Devonian complex in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 4, 221-233.

Viiding, H., Oraspõld, A., 1978: On the lithology and mineralogy of the Salduse Member (FIIS) in the Central Baltic [О литологии и минералогии салдусской свиты (FIIS) в средней части Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 4, 119-129.

Põlma, L., 1973: Lithological differences between two structural-facial belts of the East Baltic Ordovician [Литологические особенности двух структурно-фациальных зон ордовика Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 3, 240-247.

Viiding, H., Oraspõld, A., 1972: Lithology and mineralogy of the Kamariku Member of Porkuni Stage [Литология и минералогия камарикуской пачки поркуниского горизонта]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 3, 245-258.

Vingisaar, P., 1971: A microlithological study of the Ordovician limestones from the Haapsalu boring [Микролитологическое исследование известняков ордовикского разреза скважины Хаапсалу]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 1, 54-59.

Kõrvel, V., Kõrvel, N., 1967: Lithostratigraphy of Lower Llandoverian strata in East Estonia [Литостратиграфия нижнелландоверийсих отложений в Восточной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 16, 2, 147-155.

Mens, K., Paškevičiene, L., 1981: Environmental control in the distribution of acritarchs in the Lontova Stage of Estonia [О фациальном контроле распределения акритарх в лонтоваском горизонте Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 148-155.

Bauert, H., 1989: Discontinuity surfaces of possible microkarst origin in the Viivikonna Formation (Kukruse Stage, Middle Ordovician) of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 2, 77-82.

Nestor, H., Einasto, R., Männik, P., Nestor, V., 2003: Correlation of lower-middle Llandovery sections in central and southern Estonia and sedimentation cycles of lime muds. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 1, 3-27.

Viira, V., Kivimägi, E., Loog, A., 1970: On the lithology and age of the Varangu Member (Tremadocian, North-Estonia) [О литологии и возрасте варангуской пачки (тремадок Северной Эстонии).]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 2, 147-155.

Kõrvel, V., Kõrvel, N., 1967: On the lithological character of the Pärnu Stage in the surroundings of Mustvee-Pala, Estonian SSR [К литологической характеристике пярнуского горизонта в окрестностях Муствээ-Пала Эстонской ССР]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 16, 1, 69-76.

Kleesment, A., 2005: Devonian. Estonian Geological Sections, 6, 10-13.

Kleesment, A., Shogenova, A., 2005: Lithology and evolution of Devonian carbonate and carbonate-cemented rocks in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 3, 153-180.

Einasto, R., 1962: The correlation of the most important sections of the Kaarma stage [Сопоставление основных разрезов каармаского горизонта]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 221-241.

Jürgenson, E. A., 1958: Forms of silica in Ordovician and Silurian carbonate rocks in Soviet Estonia [О кремневых образованиях ордовикских и силурийских карбонатных пород Эстонской ССР]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, II, 87-92.

Kupffer, A., 1870: Ueber die chemische Constitution der baltisch-silurischen Schichten. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 5, 1, 69-196.

Ploom, K., 1986: Saarde kihistu litoloogiast Edela-Eestis [Diplomitöö. Juhendaja: R. Einasto]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-54.

Heinsalu, A., 1986: Balti jääpaisjärve setete litoloogiast Läänemere keskosas [Diplomitöö. Juhendajad: V. Kalm, R. Karukäpp]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-64.

Ainsaar, L., 1986: Põlevkivi sisaldava kompleksi ülemise osa (Kurna kihtkonna, CIII-DII) ehitusest [Diplomitöö. Juhendajad: Ralf Männil, A. Rõõmusoks]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-51.

Voika, H., 1984: Vormsi lademe litoloogiast Pandivere kõrgustikul [Diplomitöö. Juhendaja: A. Oraspõld]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-43.

Reiska, K., 1984: Kambriumi ja ordoviitsiumi piirikihtide litoloogiast Tallinn-Aseri joonel [Diplomitöö. Juhendajad: K. Mens, A. Loog]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-60.

Tammik, P., 1983: Rakvere lademe litoloogiast stratotüüpsel alal [Diplomitöö. Juhendajad: A. Oraspõld, A. Haas]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1.44.

Martin, T., 1983: Kallavere kihistu geoloogiast Maardu ja Tsitre-Valkla leiukohtadest lõunasse jääval alal [Diplomitöö. Juhendajad: A. Loog, R. Raudsep]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-79.

Brutus, A., 1983: Nabala lademe litoloogiast erinevates struktuurilis-fatsiaalsetes vööndites Põhja-Baltikumis [Diplomitöö. Juhendaja: A. Oraspõld]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-55.

Karin, J., 1982: Järvesetete lasumusest, koostisest ja kujunemisest Illuka mõhnastiku järvedes [Diplomitöö. Juhendajad: E. Lõokene, L. Saarse]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-49.

Kõnd, E., 1981: Keskordoviitsiumi litoloogiast Pandivere kõrgustiku läänenõlval [Diplomitöö. Juhendajad: A. Oraspõld, T. Lang]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-36.

Reima, L., 1981: Irbeni kihistu litoloogiast [Diplomitöö. Juhendaja: K. Mens]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-41.

Jaanus, A., 1972: Juuru lademe litoloogiast Hiiumaal puuraukude andmetel, Tartu, p. 1-89.

Pikner, V., 1971: Siluri ja ordoviitsiumi piirikihtide litoloogiast Edela-Eestis, Tartu, p. 1-68.

Einmann, A., 1971: Raikküla lademe litoloogiast Saaremaal ja Põhja-Kuramaal, Tartu, p. 1-78.

Soome, O., 1970: Viru seeria /keskordoviitsium/ lademete litoloogiast Vihterpalu ja Virtsu puursüdamike põhjal, Tartu, p. 1-117.

Rahu, A., 1969: Alam-ordoviitsiumi litoloogiast ja litostratigraafiast Haapsalu, Palivere ja Vaimõisa puursüdamike põhjal, Tartu, p. 1-86.

Kirs, E., 1967: Ülemordoviitsiumi litostratigraafiast ja litoloogiast Koksvere ning Viljandi puurprofiilide põhjal, Tartu, p. 1-144.

Paap, T., 1965: Narva lademe /D2nr/ litoloogiast Kirde-Eestis, Tartu.

Maasik, I., 1959: Ölandi ja Viru seeria piirilademete litoloogiast Tsitre-Viitna vahelise ala puurprofiilide põhjal, Tartu, p. 1-134.

Taur, E.-L., 1959: Tamme puursüdamiku litoloogilis-mineraloogiline iseloomustus, Tartu, p. 1-94.

Luht, I., 1959: Pakerordi lademe (A2-3) litoloogiast Jõelähtme-Tsitre vahelisel alal, Tartu, p. 1-76.

Tamme, A.-L., 1959: Häädemeeste ja Tahkuranna puursüdamike (D2) litoloogilis-mineraloogiline iseloomustus, Tartu, p. 1-137.

Kivimägi, E., 1959: Oandu lademe vasalemma kihistiku litoloogiast, Tartu, p. 1-124.

Tõevere, J., 1958: Alam-siluri ülemise osa litoloogia Mustjala puuraugus, Tartu, p. 1-65.

Einasto, R., 1957: Kaarma lademe litoloogiast, Tartu, p. 1-90.

Arbeiter, R., 1957: Leetse lademe litoloogiast, Tartu, p. 1-73.

Viiding, M., 1956: Adavere lademe litoloogiast, Tartu, p. 1-122.

Vares, H., 1956: Edela-Eesti põhimoreenide litoloogiast, Tartu, p. 1-50.

Siitam, A., 1956: Raikküla lademe litoloogiast Lääne-Eestis, Taru, p. 1-120.

Palm, P., 1955: Porkuni lademe litoloogiast, Tartu, p. 1-71.

Lõhmus, U., 1955: Saunja, Vormsi, Pirgu lademe litoloogiast, Tartu, p. 1-57.

Rähni, E., 1951: Adavere lademe litoloogiast, Tartu, p. 1-74.

Kaplan, A. A., 1964: O pârnuskih sloâh srednego devona Severo-Zapada Russkoj platformy [О пярнуских слоях среднего девона Северо-Запада Русской платформы]. In: Karatajute-Talimaa, V. N., Narbutas, V. V. (ed.). Voprosy stratigrafii i paleogeografii devona Pribaltiki. Mintis, Vilnius, p. 57-63.

Shogenov, K., Shogenova, A., 2006: Lithologic Determination of Ordovician Carbonate Rocks from South Estonian Boreholes by Physical Parameters. onference Proceedings, 68th EAGE Conference and Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2006, Jun 2006, cp-2-00460. European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201402452

Shogenova, A., 1998: Carbonte Lithologies Analysis by Petrophysical Data of Estonian Early Palaeozoic Sedimentary Rocks. Conference Proceedings, 60th EAGE Conference and Exhibition, Jun 1998, cp-110-00268. European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201408367

Paap, Ü., 1968: Opyt klassifikacii terrigennyh ryhlyh otloženij po ih granulometričeskomu sostavu na ÈVM [Опыт классификации терригенных рыхлых отложений по их гранулометрическому составу на ЭВМ]. Primenenie matematičeskih metodov v geologii, Alma-Ata, p. 103-109.

Viiding, H., 1977: Litologo-mineralogičeskie i geohimičeskie issledovaniâ [Литолого-минералогические и геохимические исследования]. In: Müürisepp, K. (ed.). Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1966-1970, I, 50. Valgus, Tallinn, p. 33-36.

Kivimägi, E. K., Vingisaar, P. A., Utsal, K. R., 1978: Litologâ, geohimiâ i usloviâ formirovanâ nižneordovikskih kerogensoderžaŝih slancev Èstonii [Литологя, геохимия и условия формированя нижнеордовикских керогенсодержащих сланцев Эстонии]. Uglerodistye otloženiâ dokembriâ i nižnego paleozoâ i ih rudonosnost': tezisy dokladov vsesoûznogo seminara, Frunze, p. 44-47.

Kalm, V., 1987: Litologiâ donnyh otloženij v ûgo-zapadnoj časti Finskogo zaliva [Литология донных отложений в юго-западной части Финского залива]. Geologičeskoe stroenie četvertičnyh otloženij dna Baltijskogo morâ i zakonomernosti rasprostraneniâ poleznyh iskopaemyh. Tezisy dokl. Palanga, Vilnius, p. 29-29.

Kalm, V., 1987: On the lithology of the bottom sediments in the southern part of the Gulf of Finland. The Baltic Marine Geological Colloquium. Abstracts, Parainen, Finland.

Viiding, H., 1984: Litologiâ, mineralogiâ, petrologiâ i poleznye iskopaemye [Литология, минералогия, петрология и полезные ископаемые], p. 40-49.

Kaljo, D., Bassett, M. G., 1981: Silurian lithofacies and palaeogeography of Baltoscandia. Proceedings of project Ecostratigraphy. Plenary Meeting, Gotland, 1981. Sveriges Geologiska Undersökning, Rapporter och Meddelanden, 25, Uppsala, p. 18-18.

Rattas, M., Kalm, V., 1997: Till's distribution and role in formation of drumlins in Saadjärve Drumlin Field, East-Central Estonia. In: Satkunas, J. (ed.). The Late Pleistocene in Eastern Europe : stratigraphy, palaeoenvironment, and climate : abstract volume and excursion guide of the INQUA-SEQS Symposium, September 14-19, 1997, Lithuania, Vilnius, p. 49-49.

Kadastik, E., Kalm, V., 1997: Lithology and stratigraphy of Weichselian tills in the Lahemaa National Park area, Northern Estonia. In: Satkunas, J. (ed.). The Late Pleistocene in Eastern Europe : stratigraphy, palaeoenvironment, and climate : abstract volume and excursion guide of the INQUA-SEQS Symposium, September 14-19, 1997, Lithuania, Vilnius, p. 28-28.

Mens, K. A., 1980: Part II. Problems of Vendian and Cambrian lithology of the western part of the East-European Platform [Часть II. Вопросы литологии венда и кембрия западной части Восточно-Европейской платформы. Введение]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Part II. Nauka, Moskva, p. 43-45.

Pirrus, E. A., 1977: Facial'no-paleogeografičeskij kontrol' osadočnogo železorudnogo processa na primere rannekembrijskogo bassejna Pribaltiki [Фациально-палеогеографический контроль осадочного железорудного процесса на примере раннекембрийского бассейна Прибалтики]. Abstracts of the All-Union Conference September 21-23, 197, Kiiev, p. 212-214.

Mens, K. A., Pirrus, E. A., Posti, E. A., 1977: Ispol'zovanie litologo-mineralogičeskih i paleontologičeskih dannyh pri paleogeografičeskih rekonstrukciâh kembriâ Pribaltiki [Использование литолого-минералогических и палеонтологических данных при палеогеографических реконструкциях кембрия Прибалтики]. Abstracts of the All-Union Conference September 21-23, 197, Kiiev, p. 12-14.

Shliaupa, S., Shogenova, A., Rasteniene, V., Zabele, A., Lashkova, L., Bitjukova, L., Kirsimäe, K., Jõeleht, A., Eihmanis, E., 2000: Collector properties of the Cambrian reservoir in the Baltic Basin – Estonia, Latvia, Lithuania. Extended Abstracts Book, EAGE 62nd Conference and Technical Exhibition: Glasgow, Scotland, 29 May - 2 June 2000, 2, p. 1-4.

Kask, J., 1984: Litologiâ i racional'noe ispol'zovanie morskih lečebnyh grâzej Èstonskoj SSR [Литология и рациональное использование морских лечебных грязей Эстонской ССР]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-25.

Aaloe, Aasa, 1984: Tipy porod i tekstury promyšlennoj pački kukersita Pribaltijskogo bassejna [Типы пород и текстуры промышленной пачки кукерсита Прибалтийского бассейна]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-21.

Oraspõld, A., Loog, A. (koost), 1988: Abiks litoloogia õppijaile. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 1-56.

Einasto, R., 1979: Stroenie i usloviâ obrazovaniâ kaarmaskogo kompleksa lagunnyh i otmel'nyh otloženij (silur Pribaltiki) [Строение и условия образования каармаского комплекса лагунных и отмельных отложений (силур Прибалтики)]. kandidaaditöö autoreferaat. VSEGEI, Leningrad, p. 1-35.

Saarse, L., 1978: Osobennosti uslovij zaleganiâ, sostava i formirovaniâ ozerno-lednikovyh glinistyh otloženij Ûžnoj Èstonii [Особенности условий залегания, состава и формирования озерно- ледниковых глинистых отложений Южной Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Vilniuse Riiklik Ülikool, Vilnius, p. 1-20.

Paap, Ü., 1972: O metodah obrabotki i interpretacii dannyh granulometrii (na primere četvertičnyh otloženij severo-vostočnoj Èstonii) [О методах обработки и интерпретации данных гранулометрии (на примере четвертичных отложений северо-восточной Эстонии)]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-23.

Raukas, A., 1999: Lithology. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 67-67.

Viiding, H., 1968: Lithology, mineralogy and genesis of terrigenous Devonian deposits in the North Baltic [Литолого-минералогический состав и вопросы генезиса терригенных отложений девона Северной Прибалтики]. In: Yablokov, V. S. (ed.). Genesis an classification of sedimentary rocks. Nauka, Moskva, p. 75-81.

Raukas, A., 1987: Optimal complex of lithological methods applied to the study of lake deposits for elucidating the past palaeogeographical situation. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Proceedings of the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius V. Kapsukas University, Vilnius, p. 123-129.

Loog, A., 1964: Litologo-petrografičeskaâ harakteristika fosforitov Èstonskoj SSR v svâzi s soderžaniem v nih redkih i rasseânnyh èlementov [Литолого-петрографическая характеристика фосфоритов Эстонской ССР в связи с содержанием в них редких и рассеянных элементов]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-23.

Orviku, K., Orviku, Kaarel, 1960: O rasprostranenii i litologii sovremennyh plâževyh peskov Èstonii [О распространении и литологии современных пляжевых песков Эстонии]. Voprosy nakopleniâ tâželyh mineralov, Riga, p. 83-100.

Orviku, K., 1961: O litologii moren Èstonii [О литологии морен Эстонии]. Materialy Vsesoûznogo soveŝaniâ po izučeniû četvertičnogo perioda, 2, Moskva, p. 73-77.

Raukas, A., 1965: Primenenie litologičeskogo metoda issledovaniâ dlâ vyâsneniâ voprosov stratigrafii i paleogeografii četvertičnogo perioda [Применение литологического метода исследования для выяснения вопросов стратиграфии и палеогеографии четвертичного периода]. Osnovnye problemy izučeniâ četvertičnogo perioda. Nauka, Moskva, p. 470-477.

Raukas, A., 1961: Litologiâ i mineralogiâ osnovnyh moren Èstonskoj SSR [Литология и минералогия основных морен Эстонской ССР]. kandidaaditöö autoreferaat, Tallinn, p. 1-26.

Orviku, K., 1961: Geologičeskoe stroenie drumlinov Èstonii [Геологическое строение друмлинов Эстонии]. Materialy Vsesoûznogo soveŝaniâ po izučeniû četvertičnogo perioda, 2, Moskva, p. 64-72.

Orviku, Kaarel, 1961: Eesti rannikusetete litoloogiast. In: Viiding, H. (ed.). Geological notes 2, 2. Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 48-51.

Viiding, H., 1973: Litologo-mineralogičeskie, geohimičeskie i petrografičeskie issledovaniâ [Литолого-минералогические, геохимические и петрографические исследования]. Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1961-1965, I, 50. Valgus, Tallinn, p. 37-46.

Põlma, L., 1967: Baltikumi ordoviitsiumibasseini põhja- ja keskvööndi litoloogilistest erinevustest. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 92-93.

Rähni, E., 1961: Põhja-Eesti pleistotseensete liivade litoloogiast ja mineraloogiast. In: Rõõmusoks, A. (ed.). VI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 64-65.

Saarse, L., 1990: Classification of lake basins and lacustrine deposits of Estonia. In: Davis R. B. (ed.). Paleolimnology and the Reconstruction of Ancient Environments. Kluwe Academic Publishers, p. 209-220.

Saarse, L., 1987: Lithology and classification of the bottom deposits of the Estonian lakes [Литология и классификация донных отложений озер Эстонии]. Holocene carbonate deposits of Nechernosemlya, Perm, p. 109-118.

Saarse, L., 1982: Lithological peculiarities of North Baltic varved clays. XI INQUA Congress. Abstracts vol. I, I, Moscow, p. 274-274.

Viiding, H., 1964: O litologii i mineralogii pesčano-alevritovyh otloženij devona v Èstonskoj SSR [О литологии и минералогии песчано-алевритовых отложений девона в Эстонской ССР]. In: Karatajute-Talimaa, V. N., Narbutas, V. V. (ed.). Voprosy stratigrafii i paleogeografii devona Pribaltiki. Mintis, Vilnius, p. 74-83.

Kaljo, D. (toim), 1977: Facies and fauna of the Baltic Silurian [Фации и фауна силура Прибалтики]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 1-285.

Puura, V., Konsa, M., Soesoo, A., Voolma, M., 2009: Another insight into lithology and geochemistry of the El-Lajjun and Attarat oil shale, Maastrichtian, Jordan. International Oil Shale Symposium, Tallinn, Estonia, June 8-11, 2009, p. 50-50.

Kaljo, D., 1984: Stratigrafiâ i litologo-facial'naâ harakteristika otloženij [Стратиграфия и литолого-фациальная характеристика отложений]. In: Zekcer, I. S., Kaljo, D. L., Mustjõgi, E. A. (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 9-22.

Tavast, E. H., Raukas, A. V., 1986: Razvitie beregov Pskovsko-Čudovskogo ozera v zavisimosti ot litologičeskogo sostava pribrežnyh otloženij [Развитие берегов Псковско-Чудовского озера в зависимости от литологического состава прибрежных отложений]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 115-117.

Lang, T., 1970: Facii detrita sredneordovikskoj slancenosnoj tolŝi severa Pribaltiki [Фации детрита среднеордовикской сланценосной толщи севера Прибалтики]. Tezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 127-129.

Gazizov, M. S., 1966: Opyt primeneniâ nekotoryh metodov dlâ izučeniâ karstovyh obrazovanij [Опыт применения некоторых методов для изучения карстовых образований]. Voprosy izučeniâ karsta Russkoj ravniny, Moskva, p. 52-57.

Raukas, A., 1978: On the use of some lithological indices for correlation of heterochronous morainic horizons on the example of South Estonia [Об использовагии некоторых литологических показателей для корреляции разновозрастных моренных горизонтов на примере Южной Эстонии]. In: Shantser, E. V., Lavrushin, Yu. A. (ed.). Material composition of ground moraines. NSVL Teaduste Akadeemia, Moskva, p. 39-50.

Raukas, A., 1986: The optimal complex of methods in lithological research on lake deposits for the reconstruction of palaeogeographical situation. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Abstracts of Reports for the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius University, Vilnius, p. 51-52.

Rõõmusoks, A., 1960: The Silurian System [Cилурийская система]. Geology of USSR. Vol XXVIII. Estonian SSR, 28. Gosgeoltehizdat, Moskva, p. 113-145.

Baukov, S., Mens, K., Jürgenson, E., 1972: Litologiâ, mineralogiâ, petrografiâ [Литология, минералогия, петрография]. In: Baukov, S. S. (ed.). Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1918-1940. Vypusk I: opublikovannye raboty. Valgus, Tallinn, p. 41-46.

Jaanus, A., 1982: The effect of the granulometric and lithologic composition on the organic matter content in rocks. III Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 213-214.

Aaloe, Ago, 1970: Jaagarahu Stage [Яагарахуский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 252-264.

Einasto, R., 1970: Primary dolomites [Первичные доломиты]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 46-55.

Einasto, R., 1970: Classification of rocks [Классификация отложений]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 14-18.

Jürgenson, E., 1970: Secondary alteration of rocks [Вторичные изминения отложений]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 96-101.

Jürgenson, E., 1970: Distribution and composition of the terrigenous material [Распределение и состав терригенного материала]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 68-96.

Jürgenson, E., 1970: Terrigennye porody [Терригенные породы]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 64-68.

Jürgenson, E., 1970: Ilistye izvestnâki [Илистые известняки]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 39-41.

Klaamann, E., 1970: Ohesaare Stage [Охесаареский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 297-300.

Klaamann, E., 1970: Kaugatuma Stage [Каугатумаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 291-297.

Klaamann, E., 1970: Kuressaare Stage [Курессаареский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 286-290.

Jürgenson, E., 1988: Deposition of the Silurian beds in the Baltic. In: Kaljo, D. (ed.). Deposition of the Silurian beds in the Baltic. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-175.

Teder, H., 1961: Karbonaatkivimite termoluminestsentsi ja litoloogiliste tunnuste vahelisest seosest. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Eesti NSV TA Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 36-42.

Jürgenson, E., 1961: Raikküla lademe karbonaatsete kivimite tekstuurid ja struktuurid settimistingimuste kajastajatena. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 26-35.

Raukas, A., 1968: Eesti luiteliivade koostisest ja kihilisusest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1966. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 72-88.

Viiding, H., 1965: Valguta erivanuseliste moreenide litoloogilis-mineraloogilise analüüsi tulemusi. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 57. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 5-13.

Nestor, H., 1990: Some aspects of lithology of the Ordovician and Silurian rocks. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 27-32.

Kleesment, A., 1995: Litoloogilis-mineraloogiliste kriteeriumide osa Liivimaa Devoni liigestamisel. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 72-78.

Ainsaar, L., 1995: Terrigeenne materjal veetaseme muutuste kajastajana Lõuna-Eesti Ordoviitsiumis. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 51-58.

Saadre, T., 1995: Ooidide levikust Eesti Keskordoviitsiumis. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 33-38.

Lutt, J., 1991: Soome lahe hilis- ja pärastjääaegsete setete litostratigraafia. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 47-48.

Jürgenson, E., Kleesment, A.-L., 1991: Kivimite terrigeense komponendi mineraloogilise koosseisu peegeldus sõltuvalt uurimismetoodika valikust. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 32-33.

Winkler, H. von, 1922: Eestimaa geoloogia. I. Ladelugu: ürgaeg-devoon. G. Pihlakas'e kirjastus, Tallinn, p. 1-182.

Kupffer, A., 1870: Ueber die chemische Constitution der baltisch-silurischen Schichten. H. Laakmann, Dorpat, p. 1-128.

Schrenk, A. G., 1854: Uebersicht des obern silurischen Schichtensystems Liv- und Ehstlands, vornämlisch ihrer Inselgruppe. Erster Theil. Geognostisch-geologische Skizze. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 1. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-112.

Nestor, H., 1970: Juuru Stage [Юуруский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 204-221.

Einasto, R., Aaloe, Ago, 1970: Muddy-grained limestones [Илисто-зернистые известняки]. In: Kaljo, D. (ed.). Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 33-39.

Einasto, R., Aaloe, Ago, 1970: Grained limestones [Зернистые известняки]. In: Kaljo, D. (ed.). Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 19-33.

Jürgenson, E., Aaloe, Ago, 1970: Terrigenous-carbonate rocks [Терригенно-карбонатные породы]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 55-63.

Orviku, Karl, 1963: Über die Eisrandbildungen und die Lithologie der Moränen der letzten Vereisung in Estland. Report of the VIth International Congress on Quaternary, Warsaw 1961. Vol. III: Symposium on marginal glacial forms and deposits, 3, Lodz, p. 487-490.

Shogenova, A., Kleesment, A., Shogenov, K., 2006: Lithologic Determination of Devonian Dolomitic Carbonate-Siliciclastis Rocks from Estonia by Physical Parameters. EAGE 68th Conference & Exhibition - Vienna, Austria, 12-15 June 2006, Viin, p. 1-5.

Kajak, K., Kala, E., Mardla, A., 1967: Vendi ja kambriumi piirikihtidest Eestis. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 93-95.

Kleesment, A., 1969: Lithology and lithostratigraphy of the Lower Devonian and Eifelian Stage (D2) of Estonia [Литология и литостратиграфия нижнего девона и эйфельского яруса (D2) Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-33.

Orviku, Karl, 1961: Diskontinuiteedipinnad Volhovi ja Kunda lademes. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 16-25.

Einasto, R., Kestlane, Ü., 2016: Mõistatuslikud kihilisuserikked Ungru paes. In: Nemliher R., Nirgi T. ja Amon-Veskimeister L. (ed.). Meri. Schola Geologica XII. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 47-50.

Schrenk, A. G., 1854: Uebersicht des obern Silurischen Schichtensystems Liv- und Ehstlands, vornämlich ihrer Inselgruppe. Erster Theil. Geognostisch-geologische Skizze. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-112.

Aren, B., Brangulis A. P., Volkova, N. A., Lendzion, K., Mens, K. A., Michniak, R. K., Paškevičiene, L. T., Pirrus, E. A., Rozanov, A. Y., Jankauskas, T. V., 1979: The Baltic syneclise [Балтийская синеклиза]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Upper Precambrian and Cambrian stratigraphy of the western part of East-European platform. Nauka, Moskva, p. 42-68.

Põlma, L., 1975: Issledovanie litologičeskih harakteristik ordovikskih otloženij severnoj i osevoj strukturno-facial'nyh zon Pribaltiki [Исследование литологических характеристик ордовикских отложений северной и осевой структурно-фациальных зон Прибалтики]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-32.

Rattas, M., 1997: Moreenide litoloogia ja stratigraafia Saadjärve voorestikus. Juhendaja: Volli Kalm. magistritöö. Tartu Ülikool, Geoloogia instituut, Tartu, p. 1-73.

Vinn, O., 2014: Stop B10: Kaugatuma & Lõo coastal outcrops. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 198-199.

Erisalu, E., 1959: Aseri lademe (C1a) litoloogiast Kirde -Eesti puuraukude andmeil, Tartu, p. 1-97.

Lääts, J., 2005: New data on the Blidene Formation (Upper Ordovician) in the central East Baltic. In: Koren', T., Evdokimova, I., Tolmacheva, T. (ed.). The Sixth Baltic Stratigraphical Conference. VSEGEI, St. Petersburg State University, St. Petersburg, p. 65-67.

Kala, E., Mardla, A., Kajak, K., 1970: Litologo-facial'naâ harakteristika otloženij vendskogo kompleksa i baltijskogo ârusa Èstonii [Литолого-фациальная характеристика отложений вендского комплекса и балтийского яруса Эстонии]. Tezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 65-68.

Einasto, R., 1970: Rootsiküla Stage [Роотсикюлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 264-267.

Klaamann, E., 1970: Paadla Stage [Паадлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 276-286.

Kaljo, D., 1970: Raikküla Stage [Райккюлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 221-232.

Orviku, Karl, 1940: Lithologie der Tallinna-Serie (Ordovizium, Estland) I, Tartu, p. 1-249.

Palmre, H., 1960: Adavere lademe lühike üldine litoloogiline iseloomustus. ENSV TA GI aruanne, p. 1-202.

Jürgenson, E., 1966: Lithology of Llandoverian beds in Estonia [Литология лландоверийских отложений Эстонии]. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-65.

Nõlvak, J., 1972: A characterization of the boundary beds of the Kukruse and Idavere stages in the Lipu boring [Kukruse ja Idavere lademe piirikihtide iseloomustus Lipu puurprofiilis]. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 61. Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 39-59.

Aaloe, Ago, 1977: The grain component in East Baltic Silurian sediments according to boring data [Зернистый компонент в силурийских отложениях Прибалтики по данным некоторых буровых скважин]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Academy of Sciences of the Estonian S. S. R. Institute of Geology, Tallinn, p. 45-55.

Kleesment, A., 1989: Definition of stratigraphic boundaries and correlation of Middle Devonian rocks in North-East Baltic [Выделение стратиграфическ границ и корреляция среднедевонских отложений Северной Прибалтики]. In: Oleynikov, A., Rubel, M. (ed.). Quantitative stratigraphy - retrospective evaluation and future development. Eds: Oleynikov, A. & Rubel, M.. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 115-123.

Mens, K., Pirrus, E., Brangulis, A., 1984: Structure and stratigraphy of the upper part of the Cambrian sequence in the eastern part of the East Baltic area [Строение и стратиграфия верхней песчано-алевритовой толщи кембрия восточных районов Прибалтики (по литолого-минералогическим данным)]. In: Männil, Ralf, Mens, K. (ed.). Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 38-51.

Põlma, L., 1982: Comparative Lithology of the Ordovician Carbonate Rocks in the Northern and Middle East Baltic [Сравнительная литология карбонатных пород ордовика Северной и Средней Прибалтики]. Valgus, Tallinn, p. 1-152.

Baukov, S. S. (ed), 1964: Lithology of Paleozoic sediments of Estonia [Литология палеозойских отложений Эстонии], p. 1-134.

Verte, A., 1969: Lithological subdivision of the lower sand-clayey stratum of the Devonian in the Estonian S.S.R. [Литологическое подразделение нижней песчано-глинистой толщи девона Эстонской ССР]. In: Volkolakov, F. K. (ed.). Voprosy regional'noj geologii Pribaltiki i Belorussii. Zinatne, Riga, p. 209-216.

Kleesment, A., 2008: Some lithological signatures on basin evolution in Baltic Devonian sequences. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 37-37.

Kiipli, E., 2008: Reconstruction of currents in the Ordovician-Silurian Baltic Basin. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 33-33.

Kaasik, J., 1999: Võrtsjärve alamkihistu moreeni litoloogia Tamme paljandi näitel [Diplomitöö. Juhendajad: V. Kalm, K. Kirsimäe]. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-48.

Semidor, M., 1995: Keila ja Oandu lademe piirikihid Loode-Eestis [Diplomitöö: Juhendaja L. Ainsaar]. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-53.

Tamme, A. E., 1964: Lithological characteristics of Narova stage in Estonia [Литологическая характеристика наровского горизонта Эстонии]. In: Baukov, S. (ed.). Lithology of Paleozoic sediments of Estonia. TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 19-31.

Aaloe, Ago, 1970: Jaani Stage [Яаниский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 243-252.

Jürgenson, E., 1964: Silurian metabentonites of the Estonian S.S.R. [Силурийские метабентониты Эстонской ССР.]. In: Baukov, S. (ed.). Lithology of Paleozoic sediments of Estonia. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 87-100.

Loog, A., 1964: On the lithology of the Tiskre formation [О литологии тискреской свиты]. In: Baukov, S. (ed.). Lithology of Paleozoic sediments of Estonia. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 9-17.