Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (47)

Kogerman, P. N., 1927: The Chemical Nature of Estonian Oil-Shale. The Origin of Oil-Shales. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 34, 2, 166-182.

Kogerman, P. N., 1931: On the chemistry of the Estonian oil shale Kukersite. Bulletin of the Oil Shale Research Laboratory of the University of Tartu, 3, 1-85.

Johannes, I., Kruusement, K., Palu, V., Veski, R., 2006: Evaluation of oil potential of Estonian shales and biomass samples using Rock-Eval analyzer. Oil Shale, 23, 2, 110-118.

Klesment, K., Urov, K., 1980: Role of bacterial lipids in the formation of geolipids and kerogens [Роль бактериальных липидов при образовании геолипидов керогенов]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 29, 4, 241-245.

Raukas, A., 1994: Mineral resources of Estonia and the problems of their exploitation. Acta Geologica Hungarica, 37, 3/4, 351-367.

Baukov, S., Müürisepp, K., 1967: Kuidas tekkis põlevkivi. Eesti Loodus, 6, 335-339.

Baukov, S., Müürisepp, K., 1966: Kirde-Eesti tähtsaim loodusvara. Eesti Loodus, 2, 69-72.

Klitina, L., Letušova, I., 1980: Petrografičeskie i himičeskie osobennosti diktionemovyh slancev i kukersitov Pribaltijskogo bassejna [Петрографические и химические особенности\nдиктионемовых сланцев и кукерситов Прибалтийского бассейна]. , 126-127.

Lapo, A., Mihhailov, N., 1988: On the initial material of organic matter of the Baltic Dictyonema shales [К ВОПРОСУ ОБ ИСХОДНОМ МАТЕРИАЛЕ\nОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ДИКТИОНЕМОВЫХ\nСЛАНЦЕВ ПРИБАЛТИИСКОГО БАССЕИНА]. Oil Shale, 5, 4, 348-355.

Veski, R., Filimonova, N., Bondar, E., Lumiste, T., Fomina, A., 1979: Study of the organic matter of dictyonema shale by nitric oxidation [Исследование органического вещества диктионемового сланца окислением азотной кислотой]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 28, 1, 32-39.

Kogerman, P. N., 1931: On the chemistry of the Estonian oil shale Kukersite. Eesti Loodusteaduse Arhiiv, X, 2, 1-141.

Wittlich, M., Weshnjakow, S., 1922: Beitrag zur Kenntnis des estländischen ölschiefers, genannt Kukkersit. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, III, 7, 1-8.

Kogerman, P. N., 1922: The chemical composition of the Esthonian M.-Ordovician oil-bearing mineral Kukersite. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, III, 6, 1-25.

Lindenbein, H., 1921: Les Protophyceés (Gloecapsomorpha prisca Zalessky) une flore marine du Silurien inférieur de la Baltique. , 274-292.

Lindenbein, H., 1921: La kuckersite: Ètude d'un dépôt marin phytogène du silurien inférieur d'Esthonie. , 3, 380-413.

Lindenbein, H., 1921: La kuckersite: Ètude d'un dépôt marin phytogène du silurien inférieur de la Baltique: genèse et caractère chimique. Comptes Rendus de l'Academie des Sciences, 37, 2, 71-74.

Stumbur, H., 1977: Põlevkivide kasutamise võimalustest sõltuvalt orgaanilise aine kvaliteedist [О ПУТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ\nВ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЧЕСТВА ИХ\nОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 4, 304-312.

Zalessky, M. D., 1916: Sur le sapropélite marin de l'âge silurien formé par une algue cyanophycée. Annuaire de la Société paléontologique Russe, I, 25-42.

Johannes, I., Luik, H., Bojesen-Koefoed, J. A., Tiikma, L., Vink, N., Luik, L., 2012: Effect of Organic Matter Content and Type of Mineral Matter on the Oil Yield from Oil Shales. Oil Shale, 29, 3, 206-221. https://doi.org/10.3176/oil.2012.3.02

Blokker, P., van Bergen, P., Pancost, R., Collinson, M. E., de Leeuw, J. W., Sinninghe Damste, J. S., 2001: The chemical structure of Gloeocapsomorpha prisca microfossils: implications for their origin. Geochimica et Cosmochimica Acta, 65, 6, 885-900. https://doi.org/10.1016/S0016-7037(00)00582-2

Kattai, V. A., Kundel, H. A., 1987: Hard bitumen in kukersite, its composition and properties [Включения твердых битумов в кукерсмтах состав и свойства этих битумов]. Oil Shale, 4, 1, 22-29.

Foster, C. B., Wicander, R., Reed, J. D., 1990: Gloeocapsomorpha prisca Zalessky, 1917: a new study. Part II: Origin of kukersite, a new interpretation. Geobios, 23, 2, 133-140. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(06)80045-8

Foster, C. B., Reed, J. D., Wicander, R., 1989: Gloeocapsomorpha prisca Zalessky, 1917: a new study. Part I: Taxonomy, geochemistry, and paleoecology. Geobios, 22, 6, 735-759. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(89)80070-1

Dyni, J. R., 2003: Geology and resources of some world oil-shale deposits. Oil Shale, 20, 3, 193-252.

Mõtlep, R., Kirsimäe, K., Talviste, P., Puura, E., Jürgenson, J., 2007: Mineralogical Composition of Estonian Oil Shale Semi-Coke Sediments. Oil Shale, 24, 3, 405-422.

Toots, H., 1952: Epökie von Algen (Microweedia n. g.) auf Bryozoen des estnischen Kuckersits. Mitt. Geol. Staatinst. Hamburg, 21, 138-141.

Toots, H., 1952: Bryozoen des estnischen Kuckersits. Mitt. Geol. Staatinst. Hamburg, 21, 113-137.

Kiipli, E., Kiipli, T., 2013: Nitrogen isotopes in kukersite and black shale implying Ordovician—Silurian seawater redox conditions. Oil Shale, 30, 1, 60-75. https://doi.org/10.3176/oil.2013.1.06

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., Ainsaar, L., 2010: Distribution of phosphorus in the Middle and Upper Ordovician Baltoscandian carbonate palaeobasin. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 4, 247-255. https://doi.org/10.3176/earth.2010.4.01

Lindenbein, H., 1921: Une flore marine sapropélitique de l'Ordovicien moyen de la Baltique. , 38, 2, 60-63.

Dyni, J. R., 2006: Geology and resources of some world oil-shale deposits: U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report 2005–529, p. 1-42.

Kattai, V., Puura, V., Tubli, H., 1987: Gorûčie slancy-kukersity [Горючие сланцы-кукерситы]. Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area, p. 152-161.

Yudovich, Y., Kertis, M., 1988: Geochemistry of black shales [Геохимия черных сланцев], p. 1-272.

Puura, V., 1986: Problema genezisa bassejnov gorûčih slancev i fosforitov Pribaltiki [Проблема генезиса бассейнов горючих сланцев и фосфоритов Прибалтики]. In: Köörna, A. (ed.). Akademiâ Nauk Èstonskoj SSR 1980-1985. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 229-236.

Baukov, S. S., 1960: Gorûčie slancy [Горючие сланцы]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 254-273.

Vingisaar, P. A., Kattai, V. A., Utsal, K. R., 1982: On the mineral composition of kukersite [О минералогическом составе кукерсита]. III Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 46-48.

Vingisaar, P. A., Tšentsov, I. M., Baukov, S. S., 1978: Sostoânie mineral'no-syr'evoj bazy slancevoj promyšlennosti i napravlenie geologorazvedočnyh rabot na gorûčie slancy na X pâtiletku i na perspektivu v Èstonskoj SSR [Состояние минерально-сырьевой базы сланцевой промышленности и направление геологоразведочных работ на горючие сланцы на X пятилетку и на перспективу в Эстонской ССР]. Sostoânie mineral'no-syr'evoj bazy slancevoj promyšlennosti CCCR i perspektivy razvitiâ dobyči gorûčih slancev, Tallinn, p. 27-36.

Kotlukov, V. A., Morozov, O. V., Ozerov, M. M., 1984: Geologopromyšlennaâ ocenka Pribaltijskogo slancevogo bassejna i ispol'zovanie ego resursov [Геологопромышленная оценка Прибалтийского сланцевого бассейна и использование его ресурсов]. Sostoânie syr'evoj bazy slancevoj promyšlennosti i napravleniâ geologorazvedočnyh rabot v XI pâtiletke. Valgus, Tallinn, p. 40-44.

Aaloe, Aasa R., Bauert, H. A., Kõrts, A. L., Männil, R. M., Põlma, L. J., Einasto, R. E., 1986: Etapy i obstanovki nakopleniâ kukersitovoj (vodoroslevoj) organiki v ordovike i silure Estonij [Этапы и обстановки накопления кукерситовой (водорослевой) органики в ордовике и силуре Эстонии)]. In: Kruchinina, N. V., Modzalevskaya, T. L. (ed.). Važneyšie biotičeskie cobytiâ v istorii Zemli. Tesisy dokladov XXXII sessii Vsesoûznogo paleontologičeskogo obŝestva (27-30 âanvarâ 1986 g.). Vsesoûznoe paleontologičeskoe obŝestvo, Tallinn, p. 3-3.

Klesment, I. R., 1984: Svâz' meždu organičeskim i mineral'nym veŝestvom v diktionemovyh i kukersitovyh slancah Èstonii. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 17-19.

Reinsalu, E., 1991: Kui palju on Eestis põlevkivi?. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 68-70.

Puura, V., Karise, V., Palme, G., 1982: Osobennosti izmeneniâ geologičeskoj sredy pri razrabotke mestoroždenij fosforitov i gorûčih slancev Èstonii [Особенности изменения геологической среды при разработке месторождений фосфоритов и горючих сланцев Эстонии]. Ohrana truda i prirodnoj sredy pri dobyče i obogaŝenii poleznyh iskopaemyh, Kohtla-Järve, p. 12-16.

Jegorov, D., Loosaar, J., 1984: Emission of toxical compounds in burning pulverized Estonian oil shale and argilite of the experimental stand. Transactions of Tallinn Technical University, 579. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 3-15.

Puura, V. A., Mens, K. A., Männil, R. M., Pirrus, E. A., Heinsalu, H. N., 1987: Paleotektonika i facii Baltijskogo bassejna v kembrii i vo vremâ ordovikskogo fosforito- i kukersitonakopleniâ [Палеотектоника и фации Балтийского бассейна в кембрии и во время ордовикского фосфорито- и кукерситонакопления]. In: Garetski, R. G. (ed.). Tektonika, facii i formacii zapada Vostočno-Evropejskoj platformy. Nauka i Tehnika, Minsk, p. 74-86.

Bauert, H., Nõlvak, J., 2014: Stop A9: Põhja-Kiviõli kukersite open-pit mine. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 161-166.

Puura, V., Bauert, H., Männil, Ralf, 1988: The conditions of kukersite deposition. Proceedings International Conference on Oil Shale and Shale Oil. Chemical Industry Press, Beijing, p. 42-50.

Kõrts, A. L., Männil, Ralf, M., Põlma, L. J., Einasto, R. E., 1991: Ètapy i obstanovki nakopleniâ kukersitovoj vodoroslveoj organiki v ordovike i silure Èstonii [Этапы и обстановки накопления кукерситовой водорослвеой органики в ордовике и силуре Эстонии]. In: Kaljo, D., Modzalevskaja, T., Bogdanova, T. (ed.). Major Biological Events in Earth History. Transactions of the XXXII session of the All-Union Palaeontological Society.. Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 87-95.