Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (63)

Kogerman, P. N., 1927: The Chemical Nature of Estonian Oil-Shale. The Origin of Oil-Shales. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 34, 2, 166-182.

Kogerman, P. N., 1931: On the chemistry of the Estonian oil shale Kukersite. Bulletin of the Oil Shale Research Laboratory of the University of Tartu, 3, 1-85.

Johannes, I., Kruusement, K., Palu, V., Veski, R., 2006: Evaluation of oil potential of Estonian shales and biomass samples using Rock-Eval analyzer. Oil Shale, 23, 2, 110-118.

Klesment, K., Urov, K., 1980: Role of bacterial lipids in the formation of geolipids and kerogens [Роль бактериальных липидов при образовании геолипидов керогенов]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 29, 4, 241-245.

Raukas, A., 1994: Mineral resources of Estonia and the problems of their exploitation. Acta Geologica Hungarica, 37, 3/4, 351-367.

Põldvere, Anne, 1999: Overview of kukersite oil shale beds. Estonian Geological Sections, 18-19.

Ainsaar, L., 1990: On the kukersite layers in the Jõhvi and Keila stages in Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 885, Tartu, 95-108.

Baukov, S., Morozov, O., Tubli, T., 1982: Regularities of the changes in the main parameters of the Estonian industrial oil shale layers. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 4, 140-145.

Baukov, S., Müürisepp, K., 1966: Kirde-Eesti tähtsaim loodusvara. Eesti Loodus, 2, 69-72.

Klitina, L., Letušova, I., 1980: Petrografičeskie i himičeskie osobennosti diktionemovyh slancev i kukersitov Pribaltijskogo bassejna [Петрографические и химические особенности\nдиктионемовых сланцев и кукерситов Прибалтийского бассейна]. , 126-127.

Lapo, A., Mihhailov, N., 1988: On the initial material of organic matter of the Baltic Dictyonema shales [К ВОПРОСУ ОБ ИСХОДНОМ МАТЕРИАЛЕ\nОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ДИКТИОНЕМОВЫХ\nСЛАНЦЕВ ПРИБАЛТИИСКОГО БАССЕИНА]. Oil Shale, 5, 4, 348-355.

Kogerman, P. N., 1931: On the chemistry of the Estonian oil shale Kukersite. Eesti Loodusteaduse Arhiiv, X, 2, 1-141.

Wittlich, M., Weshnjakow, S., 1922: Beitrag zur Kenntnis des estländischen ölschiefers, genannt Kukkersit. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, III, 7, 1-8.

Kogerman, P. N., 1922: The chemical composition of the Esthonian M.-Ordovician oil-bearing mineral Kukersite. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, III, 6, 1-25.

Lindenbein, H., 1921: Les Protophyceés (Gloecapsomorpha prisca Zalessky) une flore marine du Silurien inférieur de la Baltique. , 274-292.

Lindenbein, H., 1921: La kuckersite: Ètude d'un dépôt marin phytogène du silurien inférieur d'Esthonie. , 3, 380-413.

Lindenbein, H., 1921: La kuckersite: Ètude d'un dépôt marin phytogène du silurien inférieur de la Baltique: genèse et caractère chimique. Comptes Rendus de l'Academie des Sciences, 37, 2, 71-74.

Zalessky, M. D., 1916: Sur le sapropélite marin de l'âge silurien formé par une algue cyanophycée. Annuaire de la Société paléontologique Russe, I, 25-42.

Johannes, I., Luik, H., Bojesen-Koefoed, J. A., Tiikma, L., Vink, N., Luik, L., 2012: Effect of Organic Matter Content and Type of Mineral Matter on the Oil Yield from Oil Shales. Oil Shale, 29, 3, 206-221. https://doi.org/10.3176/oil.2012.3.02

Blokker, P., van Bergen, P., Pancost, R., Collinson, M. E., de Leeuw, J. W., Sinninghe Damste, J. S., 2001: The chemical structure of Gloeocapsomorpha prisca microfossils: implications for their origin. Geochimica et Cosmochimica Acta, 65, 6, 885-900. https://doi.org/10.1016/S0016-7037(00)00582-2

Kattai, V. A., Kundel, H. A., 1987: Hard bitumen in kukersite, its composition and properties [Включения твердых битумов в кукерсмтах состав и свойства этих битумов]. Oil Shale, 4, 1, 22-29.

Foster, C. B., Wicander, R., Reed, J. D., 1990: Gloeocapsomorpha prisca Zalessky, 1917: a new study. Part II: Origin of kukersite, a new interpretation. Geobios, 23, 2, 133-140. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(06)80045-8

Foster, C. B., Reed, J. D., Wicander, R., 1989: Gloeocapsomorpha prisca Zalessky, 1917: a new study. Part I: Taxonomy, geochemistry, and paleoecology. Geobios, 22, 6, 735-759. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(89)80070-1

Dyni, J. R., 2003: Geology and resources of some world oil-shale deposits. Oil Shale, 20, 3, 193-252.

Mõtlep, R., Sild, T., Puura, E., Kirsimäe, K., 2010: Composition, diagenetic transformation and alkalinity potential of oil shale ash sediments. Journal of Hazardous Materials, 184, 1-3, 567-573. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.08.073

Pihu, T., Arro, H., Prikk, A., Rootamm, R., Konist, A., Kirsimäe, K., Liira, M., Mõtlep, R., 2012: Oil shale CFBC ash cementation properties in ash fields. Fuel, 93, 1, 172-180. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2011.08.050

Mõtlep, R., Kirsimäe, K., Talviste, P., Puura, E., Jürgenson, J., 2007: Mineralogical Composition of Estonian Oil Shale Semi-Coke Sediments. Oil Shale, 24, 3, 405-422.

Toots, H., 1952: Epökie von Algen (Microweedia n. g.) auf Bryozoen des estnischen Kuckersits. Mitt. Geol. Staatinst. Hamburg, 21, 138-141.

Toots, H., 1952: Bryozoen des estnischen Kuckersits. Mitt. Geol. Staatinst. Hamburg, 21, 113-137.

Kiipli, E., Kiipli, T., 2013: Nitrogen isotopes in kukersite and black shale implying Ordovician—Silurian seawater redox conditions. Oil Shale, 30, 1, 60-75. https://doi.org/10.3176/oil.2013.1.06

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., Ainsaar, L., 2010: Distribution of phosphorus in the Middle and Upper Ordovician Baltoscandian carbonate palaeobasin. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 4, 247-255. https://doi.org/10.3176/earth.2010.4.01

Bekker, H., 1924: Mõned uued andmed Kukruse lademe stratigraafiast ja faunast. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 1, 1-20.

Lindenbein, H., 1921: Une flore marine sapropélitique de l'Ordovicien moyen de la Baltique. , 38, 2, 60-63.

Bekker, H., 1924: Kukruse lademe tekkimise tingimustest. Loodus, 7, 327-333.

Laumets, L., Puura, I., Kirsimäe, K., 2006: Kukersiidi päritolu probleeme, Tartu, p. 34-39.

Kattai, V., Puura, V., Tubli, H., 1987: Gorûčie slancy-kukersity [Горючие сланцы-кукерситы]. Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area, p. 152-161.

Yudovich, Y., Kertis, M., 1988: Geochemistry of black shales [Геохимия черных сланцев], p. 1-272.

Bauert, H., Kattai, V., 1997: Kukersite oil shale. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 313-327.

Pushkin, V. I., 1980: Kukersity i mšanki [Кукерситы и мшанки]. Sovremennye zadači paleontologii i biostratigrafii v razvitii mineral'no-syr'evoj bazy. Tezisy dokladov XXVI sessii VPO, Sverdlovsk, p. 71-73.

Johannes, E. J., 1966: Himiko-spektral'nyj metod opredeleniâ mikroèlementov v èstonskih kukersitah [Химико-спектральный метод определения микроэлементов в эстонских кукерситах]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-20.

Aaloe, Aasa, 1976: Rhythmic complicated lamination in kukersite. In: Rõõmusoks, A., Kivila, H. (ed.). Geoloogilised märkmed 3. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 71-76.

Baukov, S. S., 1960: Gorûčie slancy [Горючие сланцы]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 254-273.

Vingisaar, P. A., Kattai, V. A., Utsal, K. R., 1982: On the mineral composition of kukersite [О минералогическом составе кукерсита]. III Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 46-48.

Reiman, I. V., 1978: Rasprostranenie i formy nahoždeniâ organičeskogo veŝestva v vendskih i nižne-paleozojskih otloženâh Èstonii [Распространение и формы нахождения органического вещества в вендских и нижне-палеозойских отложенях Эстонии]. Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 107-108.

Baukov, S. S., Paap, Ü. A.-A., 1978: O materinskom veŝestve kerogena kukersita [О материнском веществе керогена кукерсита]. Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 16-18.

Vingisaar, P. A., Tšentsov, I. M., Baukov, S. S., 1978: Sostoânie mineral'no-syr'evoj bazy slancevoj promyšlennosti i napravlenie geologorazvedočnyh rabot na gorûčie slancy na X pâtiletku i na perspektivu v Èstonskoj SSR [Состояние минерально-сырьевой базы сланцевой промышленности и направление геологоразведочных работ на горючие сланцы на X пятилетку и на перспективу в Эстонской ССР]. Sostoânie mineral'no-syr'evoj bazy slancevoj promyšlennosti CCCR i perspektivy razvitiâ dobyči gorûčih slancev, Tallinn, p. 27-36.

Kotlukov, V. A., Morozov, O. V., Ozerov, M. M., 1984: Geologopromyšlennaâ ocenka Pribaltijskogo slancevogo bassejna i ispol'zovanie ego resursov [Геологопромышленная оценка Прибалтийского сланцевого бассейна и использование его ресурсов]. Sostoânie syr'evoj bazy slancevoj promyšlennosti i napravleniâ geologorazvedočnyh rabot v XI pâtiletke. Valgus, Tallinn, p. 40-44.

Baukov, S., Tubli, T., 1986: Spatial distribution of oil-shale resources in the basin [Пространственное распределение ресурсов горючего сланца в бассейне]. In: Puura, V. (ed.). Geology of the kukersite-bearing beds of the Baltic Oil shale Basin. Valgus, Tallinn, p. 64-72.

Männil, Ralf, Bauert, H., Puura, V., 1986: Patterns of distribution and accumulation of kukersites [Закономерности распределения и накопления кукерситов]. In: Puura, V. (ed.). Geology of the kukersite-bearing beds of the Baltic Oil shale Basin. Valgus, Tallinn, p. 48-54.

Johannes, E., 1973: Metody spektral'nogo i himiko-spektral'nogo analiza kukersitov i diktionemovyh slancev [Методы спектрального и химико-спектрального анализа кукерситов и диктионемовых сланцев]. In: Baukov, S. S., Kotlukov, V. A. (ed.). Formacii gorjuchih slancev. Valgus, Tallinn, p. 105-112.

Aaloe, Aasa R., Bauert, H. A., Kõrts, A. L., Männil, R. M., Põlma, L. J., Einasto, R. E., 1986: Etapy i obstanovki nakopleniâ kukersitovoj (vodoroslevoj) organiki v ordovike i silure Estonij [Этапы и обстановки накопления кукерситовой (водорослевой) органики в ордовике и силуре Эстонии)]. In: Kruchinina, N. V., Modzalevskaya, T. L. (ed.). Važneyšie biotičeskie cobytiâ v istorii Zemli. Tesisy dokladov XXXII sessii Vsesoûznogo paleontologičeskogo obŝestva (27-30 âanvarâ 1986 g.). Vsesoûznoe paleontologičeskoe obŝestvo, Tallinn, p. 3-3.

Aaloe, Aasa, 1989: Kukersiidi geoloogilise uurimise ja kasutamise ajaloost. In: Viiding, H. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VII, VII. Valgus, Tallinn, p. 25-42.

Klesment, I. R., 1984: Svâz' meždu organičeskim i mineral'nym veŝestvom v diktionemovyh i kukersitovyh slancah Èstonii. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 17-19.

Männil, Ralf, 1982: Kukersity i èkostratigrafiâ [Kукерситы и экостратиграфия]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. All-Union conference, Tallinn, October 19-22, 1982. Abstracts. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Geology, Tallinn, p. 56-57.

Reinsalu, E., 1991: Kui palju on Eestis põlevkivi?. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 68-70.

Raevskaya, E., Le Hérrissé, A., Steemans, P., 2005: Quantitative distribution and evolution of palynomorphs associated with kukersite deposits in the Middle-Upper Ordovician of the East-European Platform. In: Koren', T., Evdokimova, I., Tolmacheva, T. (ed.). The Sixth Baltic Stratigraphical Conference. August 23-25, 2005 St. Petersburg, Russia. A.P. Karpinsky All-Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, p. 103-103.

Puura, V., Karise, V., Palme, G., 1982: Osobennosti izmeneniâ geologičeskoj sredy pri razrabotke mestoroždenij fosforitov i gorûčih slancev Èstonii [Особенности изменения геологической среды при разработке месторождений фосфоритов и горючих сланцев Эстонии]. Ohrana truda i prirodnoj sredy pri dobyče i obogaŝenii poleznyh iskopaemyh, Kohtla-Järve, p. 12-16.

Puura, V. A., Mens, K. A., Männil, R. M., Pirrus, E. A., Heinsalu, H. N., 1987: Paleotektonika i facii Baltijskogo bassejna v kembrii i vo vremâ ordovikskogo fosforito- i kukersitonakopleniâ [Палеотектоника и фации Балтийского бассейна в кембрии и во время ордовикского фосфорито- и кукерситонакопления]. In: Garetski, R. G. (ed.). Tektonika, facii i formacii zapada Vostočno-Evropejskoj platformy. Nauka i Tehnika, Minsk, p. 74-86.

Bauert, H., Nõlvak, J., 2014: Stop A9: Põhja-Kiviõli kukersite open-pit mine. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 161-166.

Männil, Rаlf, 1986: Stratigraphy of the kukersite-bearing beds C(I)b-C(III) [Стратиграфия кукерситоносных отложений C(I)b-C(III)]. In: Puura, V. (ed.). Geology of the Kukersite-Bearing Beds of the Baltic Oil Shale Basin. Ed: Puura, V.. Valgus, Tallinn, p. 12-24.

Männil, Ralf, Bauert, H., 1986: Geology of the kukersite-bearing beds CIc–CII [Строение кукерситоносной толщи CIc–CII]. In: Puura, V. (ed.). Geology of the Kukersite-Bearing Beds of the Baltic Oil Shale Basin. Valgus, Tallinn, p. 25-37.

Puura, V., Bauert, H., Männil, Ralf, 1988: The conditions of kukersite deposition. Proceedings International Conference on Oil Shale and Shale Oil. Chemical Industry Press, Beijing, p. 42-50.

Kõrts, A. L., Männil, Ralf, M., Põlma, L. J., Einasto, R. E., 1991: Ètapy i obstanovki nakopleniâ kukersitovoj vodoroslveoj organiki v ordovike i silure Èstonii [Этапы и обстановки накопления кукерситовой водорослвеой органики в ордовике и силуре Эстонии]. In: Kaljo, D., Modzalevskaja, T., Bogdanova, T. (ed.). Major Biological Events in Earth History. Transactions of the XXXII session of the All-Union Palaeontological Society.. Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 87-95.