Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (316)

Leitud 316 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Norak, A., 2002: Lahemaa rahvuspargi algusajast, p. 8-8.

Einasto, R., Koldits, M., 2012: Eesti rahvuskivi, paemuuseum ja paeliit on täisikka jõudnud (20 aastat sünnist). Keskkonnatehnika, 5, 42-43.

Einasto, R., 2012: Helle Perens Looduskivi Eesti ehitistes. Keskkonnatehnika, 4, 44-44.

Kivit, L., 2011: Rahvuskivi sünnipäev. Keskkonnatehnika, 4, 45-45.

Einasto, R., 2010: Ilmus Tallinna paeraamat. Keskkonnatehnika, 8, 44-44.

Anonymous, 2010: Geoloogiaprofessor Rein Einasto sai Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemia. Keskkonnatehnika, 4, 4-4.

Einasto, R., 2007: Maa mäletab... Juubeliseminar Rebala muinsuskaitsealal. Keskkonnatehnika, 4, 52-53.

Kogerman, A., 2004: Estonian oil shale: science and industry through ages. The exhibition in Tallinn 20.01-01.03.2004. Oil Shale, 21, 1, 87-90.

Raukas, A., 2004: Opening a new decade. Oil Shale, 21, 1, 1-2.

Grigelis A., Kaljo D., Orviku K., Paškevičius J., Talimaa V., Ulst R., 1977: Pribaltijskoe mežvedomstvennoe stratigrafičeskoe soveŝanie. Vil'nûs, 1976 g. [Прибалтийское межведомственное стратиграфическое совещание. Вильнюс, 1976 г.]. Sovetskaya geologiya, 1, 152-154.

Grigelis, A., 1977: Desât' let Pribaltijskoj regional'noj mežvedomstvennoj stratigrafičeskoj komissii (RMSK). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 1, 33-33.

Hütt, G., Smirnov, A., 1982: Thermoluminescence dating in the Soviet Union. PACT 7, 7, p. 97-103.

Raukas, A., 1993: Eesti loodusteaduste prioriteedid ja perspektiivid. In: Martinson, K. (ed.). Teaduslugu ja nüüdisaeg, VIII, Tallinn, p. 145-148.

Kotlyakov, V. M., Nikonov, A. A., Sulerzhicky, L. D., Arslanov, H. A., Chichagova, O. A., Vasilchuk, Yu. K., Vasilchuk, A. V., 2010: Pamâti Âna-Mati Punninga (13.III.1940- 21.XI.2009) [Памяти Яна-Мати Пуннинга (13.III.1940 - 21.XI.2009]. Bulletin of Commission for Study of the Quaternary, 70, 112-113.

Adamson, A., Reinsalu, E., Uibopuu, L., 1995: About the outset of mining in Estonia. Oil Shale, 12, 1, 79-86.

Oll, N., Jaaniso, M., 1991: Ehitusgeoloogiline uurimine Tartus aastatel 1935-1950. Ehitusgeoloogia kogumik, V, V, p. 176-190.

Vilo, A., 1991: Eesti geotehnika kakskümmend viis aastat. In: Masso, T. (ed.). Ehitusgeoloogia kogumik, V, V. Valgus, Tallinn, p. 3-12.

Kaup, E., Tammiksaar, E., 2013: Estonia and Antarctica. Polar Record, 49, 1, 1-8. https://doi.org/10.1017/S0032247411000234

Raukas, A., 2005: Sixth International Conference on Geomorphology in Zaragoza. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 4, 266-266.

Bobrov, K., Prööm, R. (koost), 2015: Rein Vaikmäe. Bibliograafia. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 1-79.

Kants, A., 2012: Ühe maja lugu. Tallinna Ülikool, Tallinn, p. 124-129.

Liiva, A., 2012: Jaan-Mati Punningu esimesed tööaastad. Tallinna Ülikool, Tallinn, p. 121-123.

Raukas, A., Siirde, A., 2012: Editor's page. New trends in Estonian oil shale industry. Oil Shale, 29, 3, 203-205. https://doi.org/10.3176/oil.2012.3.01

Schultze, H.-P., Turner, S., Grigelis, A., 2009: Great northern researchers: discoverers of the earliest Palaeozoic vertebrates. Acta Zoologica, 90, 3-21. https://doi.org/10.1111/j.1463-6395.2008.00387.x

Karogodin, Yu. N., Karaseva, T. Ya., Mägi, S. O., Einasto, R. E., 1980: Itogi, rešenie III seminara Cikličnost' i stratigrafiâ i kratkaâ informaciâ o rabote sekcii Cikličnost' osadkonakopleniâ i zakonomernosti razmeŝeniâ gorûčih poleznyh iskopaemyh [Итоги, решение семинара Цикличность и стратиграфия и краткая информация о работе секции Цикличность осадконакопления и закономерности размещения горючих полезных ископаемых]. In: Karogodin, Yu. N. (ed.). Problemnye voprosy litostratigrafii. Nauka, Novosibirsk, p. 185-188.

Viiding, H., Orviku, K., 1986: Ob osveŝenii v pečati istorii geologičeskih nauk v Èstonii [Об освещении в печати истории геологических наук в Эстонии]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 24-28.

Kaljo, D., 2003: Arvo Rõõmusoks - teise põlvkonna GALR-lane. Meenutusi juubeliks. In: Ainsaar, L., Puura, I., Isakar, M., Meidla, T. (ed.). Arvo Rõõmusoks – 75. Tartu Ülikool, Tartu, p. 4-6.

Raukas, A., 2001: Estonian National Committee of Geomorphologists. International Association of Geomorphologists Newsletter, 18, p. 4-4.

Kaup, E., 2001: Estonians in the Antarctic Research. Terra Nostra, p. 79-79.

Saarse, L., 1983: III vabariiklik füüsilise geograafia alane nõupidamine. Eesti Loodus, 3, 202-202.

Raukas, A., 1983: Juubelijuttu. Eesti Loodus, 3, 141-142.

Loog, A., 1982: Loodusteaduste õpetamine Tartu Ülikoolis. Eesti Loodus, 9, 546-553.

Saarse, L., 1981: Liustikusetete uurimise meetodite alane nõupidamine. Eesti Loodus, 2, 123-123.

Varep, E., 1981: Endel Hang. In memoriam. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 570, p. 156-158.

Järvet, A., Raukas, A., 2015: Hella Kink. Väsimatu võitleja 26. IV 1933 - 09. VI 2014. In: Järvet, A. (ed.). Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 40. Eesti Geograafia Selts, Tallinn, p. 213-217.

Orviku, Kaarel, 2014: Ranniku-uurija mälestuskilde kohtumisest Olavi Granöga. In: Järvet, A. (ed.). Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 39. Eesti Geograafia Selts, Tallinn, p. 32-38.

Raukas, A., 1998: New IGCP project - Impact and extraterrestrial spherules. Baltica, 11, .

Kaljo, D., Webby, B,, 1990: Ordovician and Silurian field meeting Estonia, USSR, August 19-30, 1990. Episodes, 13, 3, 193-195.

Issakov, S., Sigalov, P., 1974: Tartu Ülikool - taimelava poola teadusele. Eesti Loodus, 1, 37-41.

Pirrus, E., Sõstra, Ü., 2005: Geoloogia õpetamisest Tallinna Tehnikaülikoolis 1938-2005. In: Verš, E., Puura, I., Isakar, M. (ed.). Geoloogia õpetamine Eestis läbi kolme sajandi. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tartu, p. 67-70.

Karukäpp, R., 1977: Mõhnastike ehitust ja kujunemist käsitlevast seminarist. Eesti Loodus, 7, 473-473.

Hang, V., 1986: Dr. Gustav Vilbaste looduskaitsetegelasena. In: Kumari, E. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VI. Looduskaitse ajaloost Eestis., VI. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 115-133.

Viiding, H., 1986: Eluta looduse kaitse ajaloost Eestis. In: Kumari, E. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VI. Looduskaitse ajaloost Eestis., VI. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-23.

Viiding, H., 1970: 30 aastat Nõukogude Eesti geoloogiat. Eesti Loodus, 7, 396-397.

Orviku, Karl, 1969: INQUA?. Eesti Loodus, 7, 385-389.

Martin, A., 1966: Utria rannal. Eesti Loodus, 2, 110-110.

Anonymous, 1966: Kvaternaarigeoloogide ekskursioon. Eesti Loodus, 5, 317-317.

Kivit, A., Mustjõgi, E., 1970: Geoloogia Valitsuse tegevusest. Eesti Loodus, 7, 402-404.

Anonymous, 1960: Geoloogiasektsioonis. Eesti Loodus, 2, 128-128.

Sügav, P., 1967: Maalihe Pärnus. Eesti Loodus, 5, 316-316.

Adamson, A., Reinsalu, E., 2005: Mäeinseneride õpetamise taastamine Tallinna Tehnikaülikoolis. Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2004. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 263-268.

Isakar, M., 2005: 185 aastat geoloogia õpetamise algusest Tartu ülikoolis. Eesti Loodus, 10, 42-45.

Anonymous, 2004: Milliste loodusfilmidega Eesti geoloogiast rõõmustab filmisõpru Mati Viiul?. Eesti Loodus, 2, 13-13.

Viiding, H., Männil, Ralf, 1978: Vklad russkih akademikov v geologiû Severnoj Pribaltiki [Вклад русских академиков в геологию Северной Прибалтики]. In: Müürsepp, P. (ed.). Peterburgskaâ akademiâ nauk i Èstoniâ. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 129-145.

Rõõmusoks, A., 1982: Teaduse areng 1919-1940. Geoloogia. In: Siilivask, K., Palamets, H. (ed.). Tartu Ülikooli ajalugu III, 1918-1982. Eesti Raamat, Tallinn, p. 122-124.

Rõõmusoks, A., 1982: Teaduse areng Tartu Ülikoolis XIX sajandi lõpul ja XX sajandi algul. Geoloogia. Mineraloogia. In: Siilivask, K. (ed.). Tartu Ülikooli ajalugu II, 1798-1918. Eesti Raamat, Tallinn, p. 348-351.

Rõõmusoks, A., 1982: Teaduse areng Tartu Ülikoolis XIX sajandil. Geoloogia. In: Siilivask, K. (ed.). Tartu Ülikooli ajalugu II, 1798-1918. Eesti Raamat, Tallinn, p. 194-198.

Anonymous, 2003: Uuritud ja uurimata Kaali. Eesti Loodus, 4, 52-52.

Kaup, E., 2003: Eestlased on tunnustatud Antarktika-uurijad. Eesti Loodus, 2/3, 64-67.

Ehrenpreis, T., 2006: Jüri Ehrenpreis - kivide pildistaja ja loodusuurija. In: Tõnisson, A. (koost) (ed.). Esimene Eesti looduskaitse seadus. Eesti Looduskaitse Selts, Tallinn, p. 106-110.

Heinsalu, Ü., 1992: Herbert Viiding 6. 04. 1929 - 25. 09. 1988. In: Jänes, H. (ed.). Tööstustsivilisatsioon ja inimese tervis. Eesti TA Looduskaitse Komisjon, Tallinn, p. 106-115.

Kaljo, D., Kann, J., Raukas, A., 2001: Teadusreformi tulemustest - paari endise TA instituudi (GI ja KI) kogemusi. In: Engelbrecht, J., Ergma, E. (ed.). Eesti teadusreform - plussid ja miinused. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 43-46.

Engelbrecht, J. (toim), 1998: Eesti Teaduste Akadeemia liikmed Jaanuar 1998. Anto Raukas. In: Engelbrecht, J. (ed.). Eesti Teaduste Akadeemia liikmeskond II 1938-1998. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 102-103.

Engelbrecht, J. (toim), 1998: Eesti Teaduste Akadeemia liikmed Jaanuar 1998. Dimitri Kaljo. In: Engelbrecht, J. (ed.). Eesti Teaduste Akadeemia liikmeskond II 1938-1998. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 50-51.

Anonymous, 2002: Oodatud ülevaade Eesti ala geoloogiast. Eesti Loodus, 4, 52-52.

Puura, I., Pani, T., Isakar, M., 2002: Inimene ja kivid. Ühe kingituse lugu. Eesti Loodus, 1, 16-19.

Mäemets, H., 2001: In memoriam Evald Ilves 20. VIII 1927-24. IV 2001. Eesti Loodus, 12, 504-504.

Kask, I., 2001: Tartu ülikooli geoloogiamuuseumis. Eesti Loodus, 12, 503-503.

Kask, I., 2000: Eestimaa lugu. Eesti Loodus, 12, 508-508.

Kask, I., 2000: Geoloogiainstituudis. Eesti Loodus, 4, 143-143.

Eelsalu, H., 1982: Teaduste Akadeemia Meteoriitikakomisjonist. Tartu Tähetorni kalender, LVIII, Tartu, p. 62-68.

Kulik, L. A., 1946: I. A. Reinwald [И. А. Рейнвальд]. Meteoritika, III, 70-73.

Raudsep, R., 1996: Eesti geotoopidest Roomas. Eesti Loodus, 8, 269-269.

Hang, V., 1999: Herbert Viidingu 70. sünniaastapäevale (1929-1988) pühendatud väljapanek. Eesti Loodus, 11/12, 514-514.

Tammiksaar, E., 1999: Maadeuurija Mikk ehk Mihkel Fuhrmann Baeri kirjades. Eesti Loodus, 2/3, 82-82.

Raudsep, R., 1999: Geoloogid arutasid maavarade probleeme. Eesti Loodus, 1, 39-39.

Tammiksaar, E., 1999: Kirsmaa uurijad on Eestist (Baer ja Middendorff + Fuhrmann). Eesti Loodus, 1, 28-29.

Suurvärav, A., 1998: Dimitri Kaljo juubelinäitus. Eesti Loodus, 11/12, 538-538.

Kask, I., 1998: Akadeemik Dimitri Kaljo 70. Eesti Loodus, 11/12, 538-538.

Suurvärav, A., 1998: Käidi merepõhjas Neugrundi meteoriidikraatril. Eesti Loodus, 9, 426-426.

Mens, K., 1998: Erika Jürgenson 15. XII 1925 - 31. X 1997. Eesti Loodus, 1, 47-47.

Punning, J.-M., 1996: Ökoloogia Instituudi tegevusest. Eesti Teaduste Akadeemia. Tagasivaade. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 39-42.

Vaikmäe, R., 1996: Ülevaade Geoloogia Instituudi tegevusest ja teadussaavutustest ajavahemikus 1991-1995. Eesti Teaduste Akadeemia. Tagasivaade. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 32-38.

Õiglane, H. (koost), 1986: Eesti NSV Teaduste Akadeemia akadeemikud ja korrespondentliimed. Personaalia. In: Köörna, A. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980-1985. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 317-357.

Pobul, E., 1973: Aluskorra ja lõhelisuse uurimine geofüüsikaliste meetoditega. Eesti NSV Teaduste Akadeemia aastail 1965-1972. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 152-156.

Verte, A., Karise, V., 1973: Põhjavee koostise ja varude kujunemine. Eesti NSV Teaduste Akadeemia aastail 1965-1972. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 148-151.

Raukas, A., 1973: Kvaternaarigeoloogilised uurimused. Eesti NSV Teaduste Akadeemia aastail 1965-1972. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 144-147.

Männil, Ralf, Viiding, H., 1973: Vanapaleosoikum Geoloogia Instituudi uurimustes. Eesti NSV Teaduste Akadeemia aastail 1965-1972. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 137-143.

Orviku, K., 1971: Uusi saavutusi Eesti geoloogia uurimisel. In: Alumäe, N. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Tagasivaated. Uurimissuunad. Liikmerskond 1946-1971u, Tallinn, p. 73-82.

Pirrus, E., 1996: Ühe rahnudeuurija mälestuseks. Eesti Loodus, 7, 240-240.

Kajak, K., 1996: Kui meelisalaks on geoloogia. Eesti Loodus, 5/6, 177-178.

Pirrus, E., 1996: Kõrvalepõige teel Saaremaale enne Lihulat. Eesti Loodus, 9, 292-292.

Anonymous, 1997: Selle aasta Eesrik Kumari nimelise looduskaitsepreemia laureaadid on Hella Kink ja Juhan Lepasaar. Eesti Loodus, 11/12, 463-463.

Orviku, K., 1967: Razvitie geologičeskih nauk v Sovetskoj Èstonii [Развитие геологических наук в Советской Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 16, 3, 185-193.

Müürisepp, K., 1972: Sarja Kodu-uurimise teateid taotlustest, saavutustest ja puudujääkidest. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Social sciences, 2, 107-110.

Müürisepp, K., 1970: Artur Luha kodu-uurijana. In: Miller, V. (ed.). Kodu-uurimise teateid. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 109-118.

Viiding, H., Raukas, A., 1971: Informaciâ o Mežvedomstvennom soveŝanii po metodike izučeniâ četvertičnyh terrigennyh otloženij (Tallin) [Информация о Межведомственном совещании по методике изучения четвертичных терригенных отложений (Таллин)]. Litologiya i poleznye iskopayemye, 1, 158-160.

Viiding, H., Raukas, A., 1969: Mežvedomstvennoe soveŝanie po metodike izučeniâ terrigennyh otloženij četvertičnogo vozrasta [Межведомственное совещание по методике изучения терригенных отложений четвертичного возраста]. Izvestiya Akademii Nauk SSSR. Seriya Geograficheskaya, 6, 135-137.

Kaljo, D., Klaamann, E., 1985: Geologi Èstonskoj SSR na 27 sessii Meždunarodnogo geologičeskogo kongressa [Геологи Эстонской ССР на 27 сессии Международного геологического конгресса]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 1, 37-38.

Aaloe, Ago, 1968: Tähekilde otsimas. Pioneer, 3, 18-20.

Viiding, H., 1965: Dotsent Evald Möls. Eesti Loodus, 2, 126-127.

Orviku, K., 1978: Eesti Loodusuurijate Seltsi osa Eesti ala geoloogilisel uurimisel. Eesti Looduseuurijate Selts 125. Juubelikonverentsi lühiettekanded. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 16-21.

Anonymous, 1995: Enn Pirrus 60. Eesti Loodus, 11/12, 360-360.

Mens, K., 1995: Ruth Urgard 30. I 1927 - 18. III 1995. Eesti Loodus, 7, 208-208.

Miidel, A., Raukas, A., 1994: 100 aastat August Tammekannu sünnist. Eesti Loodus, 9, 287-287.

Anonymous, 1994: Ülo Heinsalu 23. sept. 1928 - 27. jaan. 1994. Eesti Loodus, 4, 128-128.

Anonymous, 1994: Endel Rähni 29.VI 1917 - 05.I 1994. Eesti Loodus, 4, 127-127.

Koff, T., Raukas, A., 2009: Farewell to Professor Jaan-Mati Punning. Obituary. Baltica, 22, 2, 135-136.

Uibopuu, L., Pirrus, E., 1993: Lõuna-Aafrika teemandid ja Eesti. A. A. Linari-Linholm 1903-1983. Eesti Loodus, 10, 341-343.

Kask, I., 1993: Kui õnnestub, hakkan õppima geoloogiat! Karl Orviku 1903-1981. Eesti Loodus, 8, 266-267.

Hallik, R., 1993: Kõige lühem eksam. Eesti Loodus, 5/6, 207-207.

Toots, H., 1993: Armin Öpik ja Balti Ülikool. Eesti Loodus, 5/6, 208-208.

Hallik, B., 1993: Professor praktikumis. Eesti Loodus, 5/6, 208-208.

Heinloo, O., Rennit, M., 1993: Hugo Masing, Tartu ja maailma seismoloogiajaamad. Eesti Loodus, 3, 92-94.

Saarse, L., 1983: Respublikanskoe soveŝanie Prikladnye aspekty geografii v sel'skom hozâjstve [Республиканское совещание Прикладные аспекты географии в сельском хозяйстве]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 2, 86-87.

Raukas, A., Saarse, L., 1981: Mežduvedomstvennoe soveŝanie po polevym i laboratornym metodam issledovaniâ lednikovyh otloženij [Междуведомственное совещание по полевым и лабораторным методам исследования ледниковых отложений]. Litologiya i poleznye iskopayemye, 6, 130-131.

Raukas, A., Saarse, L., 1981: Mežvedomstvennoe soveŝanie Polevye i laboratornye metody issledovaniâ lednikovyh otloženij [Межведомственное совещание Полевые и лабораторные методы исследования ледниковых отложений]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 2, 85-86.

Kask, I., 1992: Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjonis. Eesti Loodus, 12, 645-645.

Heinsalu, Ü., 1992: Karl Müürisepp 85. Eesti Loodus, 12, 645-645.

Jõe, L., 1992: Eesti Loodusmuuseumis. Eesti Loodus, 11, 588-588.

Einasto, R., 1992: Eesti II paekonverents. Eesti Loodus, 11, 588-588.

Kask, I., 1992: Mickwitzi kivikesed. Eesti Loodus, 11, 552-552.

Suurvärav, A., 1992: Paul Thomsoni 100. sünniaastapäeva konverents. Eesti Loodus, 3, 188-188.

Raukas, A., 1992: Esimene ülemaailmne eesti geoloogide kokkutulek. Eesti Loodus, 1, 55-56.

Jõe, L., 1992: Paul William Thomson 100. Onu Paul - hea õpetaja ja visa uurija. Eesti Loodus, 1, 42-43.

Karukäpp, R., 1991: Anto Raukas valiti Soome Geoloogide Seltsi kirjavahetajaliikmeks. Eesti Loodus, 1, 59-59.

Kask, I., 1990: Kuhu jäi Eesti geograaf?. Eesti Loodus, 6, 408-411.

Kaavere, V., 1990: Alexander von Schrenk - geoloog, botaanik, luuletaja. Eesti Loodus, 6, 400-403.

Rõuk, A.-M., 1990: Välishuvi Eesti voorte vastu. Eesti Loodus, 6, 387-388.

Raukas, A., 1990: Loodi Eesti Geoloogia Selts. Eesti Loodus, 5, 322-323.

Hang, V., 1989: Herbert Viidingu viimane kivi. Eesti Loodus, 9, 612-613.

Raukas, A., 1989: Karl Ernst von Baeri preemia ja medal. Eesti Loodus, 6, 385-386.

Kask, I., 1989: Ürglooduse idee autorile mõeldes (Herbert Viidingu 60. sünniaastapäeval). Eesti Loodus, 4, 261-263.

Raukas, A., 1989: Herbert Viiding 06.04.1929-25.09.1988. Eesti Loodus, 1, 58-58.

Viiding, H., 1988: Professor Arvo Rõõmusoks. 60 verstaposti puhul (17. I). Eesti Loodus, 1, 58-59.

Punning, V., 2012: Meenutusi vend Matist. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 130-145.

Koff, T., 2012: Arengutest Holotseeni paleogeograafilistes uuringutes. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 43-56.

Raukas, A., 2012: Jaan-Mati Punningu panusest Pleistotseeni stratigraafiasse. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 28-42.

Kangur, M., Raukas, A., 2012: Jaan-Mati Punning ja tema aeg. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, p. 1-155.

Müürisepp, K., 1987: Monograafiasari NSVL geoloogiline uuritus. Eesti Loodus, 8, 534-535.

Viiding, H., 1987: XX üleliiduline meteoriitika konverents. Eesti Loodus, 7, 474-474.

Viiding, H., 1987: ENSV TA Geoloogia Instituudi 40. aastapäev. Eesti Loodus, 7, 474-474.

Veisson, M., 1987: Sümpoosion Rannikute areng ja dünaamika veetasemete suhteliste kõikumiste tingimustes. Eesti Loodus, 3, 201-201.

Raukas, A ., 1986: Uut geoloogilist lugemisvara noortele. Eesti Loodus, 9, 617-618.

Puura, V., 1986: Otsingutest ressurssoloogia suunas. Eesti Loodus, 1, 16-20.

Vallner, L. K., 1980: Pervaâ obzornaâ rabota po gidrogeologii Èstonii [Первая обзорная работа по гидрогеологии Эстонии]. In: Vallner, L., Jõgar, P. (ed.). Problemy gidrogeologii Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-10.

Heinsalu, Ü., 1985: Evald Pobul 70. Eesti Loodus, 12, 817-818.

Viiding, H., 1985: Julgete mõtete maailmas. Eesti Loodus, 10, 681-683.

Viiding, H., 1985: Eesti ürglooduse raamat. Eesti Loodus, 3, 138-145.

Viiding, H., 1985: Hendrik Palmre 80. Eesti Loodus, 1, 56-56.

Põlma, L., 1984: E. Eichwald ja Osmussaar. Eesti Loodus, 11, 742-744.

Raukas, A., 1984: Hans Hauseni mälestuseks. Eesti Loodus, 9, 613-615.

Raukas, A., 1984: Juubelijuttu meteoriitikakomisjonist. Eesti Loodus, 8, 488-489.

Hang, V., 1984: Eesti ürglooduse raamat. Eesti Loodus, 6, 409-409.

Saarse,L., 1984: VI üleliiduline nõupidamine Järvede areng Nõukogude Liidus. Eesti Loodus, 2, 123-123.

Gustavson, H., 1983: Diktüoneemakilda põlemine Suurupis 175 aastat tagasi. Eesti Loodus, 9, 606-606.

Lasn, J., 1983: Eesti NSV ürglooduse raamat. Eesti Loodus, 9, 567-567.

Pirrus, E., 1983: Geoloogiabaasid Eestimaal. Eesti Loodus, 1, 37-41.

Rõõmusoks, A., 1982: Ekskursioon läbi Eesti. Eesti Loodus, 2, 99-102.

Kurik, E., 1981: Õpetajat meenutades. Eesti Loodus, 7, 474-475.

Raukas, A., 1981: Noorteadlaste taimelava. Eesti Loodus, 6, 384-387.

Kurik, E., Kestlane, Ü., 1981: Ago Aaloed mälestades. Eesti Loodus, 3, 200-203.

Rõuk, A.-M., 1980: Vabariiklik nõupidamine teemal Eesti pinnavormide genees. Eesti Loodus, 3, 203-203.

Kimmel, K., 1998: Mire research traditions in Endla Nature Reserve. Estonia Maritima, 3, 179-186.

Kirs, J., 1979: 200 aastat geoloog Moritz Engelhardti sünnist. Eesti Loodus, 12, 799-801.

Kaavere, V., 1979: Ernst Hofmann, geoloog ja uurimisreisija. Eesti Loodus, 10, 678-680.

Karise, V., 1979: Artur Verte 27. IX 1901- 3. X 1978. Eesti Loodus, 2, 121-121.

Pomerants, M., 1992: Avatav paemuuseum Porkunis. In: Einasto, R., Saadre, T. (ed.). Eesti paas. Eesti II paekonverents. Ettekannete teesid, Tallinn-Kuressaare, p. 26-27.

Einasto, R., 1992: Paekivi taasväärtustamine ja fundamentaaluuringud Eestis. In: Einasto, R., Saadre, T. (ed.). Eesti paas. Eesti II paekonverents. Ettekannete teesid, Tallinn-Kuressaare, p. 8-9.

Einasto, R., Eilart, J. Lõugas, V., Matve, H., Raukas, A., 1992: Paekivi - Eesti rahvuskivi. In: Einasto, R., Saadre, T. (ed.). Eesti paas. Eesti II paekonverents. Ettekannete teesid, Tallinn-Kuressaare, p. 4-5.

Põlma, L., 1978: Akadeemik Karl Orviku 75. Eesti Loodus, 8, 537-538.

Viiding, H., 1977: Karl Müürisepp. Eesti Loodus, 8, 538-539.

Raukas, A., 1977: Baltimaade Stratigraafia Komisjon ja selle Eesti allkomisjon. Eesti Loodus, 5, 304-305.

Soesoo, A., 2003: Karl Orviku - a great Estonian geologist: life and scientific activities. In: Raukas, A., Kukk, H. (ed.). International symposium on human impact and geological heritage. Excursion guide and abstracts. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 124-125.

Saarse, L., Miidel, A., Vassiljev, J., 2003: The role of K. Orviku in the studies of the Litorina transgression in Estonia. In: Raukas, A., Kukk, H. (ed.). International symposium on human impact and geological heritage. Excursion guide and abstracts. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 115-117.

Gustavson, H., 1976: Kiltkivikeemia ajaloost Eestis. Eesti Loodus, 12, 763-763.

Orviku, K., 1975: ELUS geoloogiasektsioon. Eesti Loodus, 4, 229-231.

Kaljo, D., Klaamann, E., Miide, A., Viiding, H., 1973: Akadeemik Karl Orviku 70-aastane. Eesti Loodus, 8, 509-511.

Müürisepp, K., Klaamann, E., 1970: Teeneka põlevkiviuurija juubel. Eesti Loodus, 9, 575-575.

Aaloe, Ago, 1970: Tulevased geoloogid välipraktikal. Eesti Loodus, 9, 535-537.

Orviku, K., 1970: Ülikooli geoloogia-õppejõudude osa Eesti uurimisel aastail 1919-1970. Eesti Loodus, 9, 533-534.

Kaljo, D., 1970: Geoloogia Instituut. Eesti Loodus, 7, 401-402.

Vilo, A., 1970: Ehitusgeoloogia Eestis. Eesti Loodus, 7, 399-400.

Raukas, A., 1969: Aktuaalset kvaternaarigeoloogias. Eesti Loodus, 7, 390-395.

Klaamann, E., 1969: INQUA?. Eesti Loodus, 7, 385-389.

Anonymous, 1968: Põlevkivile pühendatud ÜRO sümpoosion Tallinnas. Eesti Loodus, 11, 703-703.

Anonymous, 1964: Kaalis avati näitus. Eesti Loodus, 5, 316-317.

Anonymous, 1964: Mineraloogide metoodiline seminar. Eesti Loodus, 3, 190-190.

Anonymous, 1961: Mandrijää servamoodustiste alane nõupidamine. Eesti Loodus, 5, 317-317.

Anonymous, 1961: Insenerigeoloogiline nõupidamine. Eesti Loodus, 5, 315-315.

Müürisepp, K., 1961: Nõukogude Eesti geoloogid NLKP XXII kongressi eel. Eesti Loodus, 5, 257-258.

Anonymous, 1959: Loodusuurijate Seltsi geoloogia sektsioon käesoleval aastal. Eesti Loodus, 4, 255-255.

Anonymous, 1960: Meteoriitide komisjoni pleenum. Eesti Loodus, 6, 382-383.

Miidel, A., 1958: Tähistati akadeemik Fr. Schmidti 50. surma-aastapäeva. Eesti Loodus, 6, 382-383.

Kaljo, D., 1958: Fr. Schmidti mälestusele pühendatud teaduslik sessioon. Eesti Loodus, 4, 253-253.

Müürisepp, K., 1958: Geoloogiateenistuse ümberorganiseerimine Eestis. Eesti Loodus, 1, 63-63.

Urgard, R. O., 1959: Materialy, postupivšie v Èstonskij geologičeskij fond Upravdeniâ geologii i ohrany nedr pri SM Èstonskoj SSR v 1958 godu [Материалы, поступившие в Эстонский геологический фонд Управдения геологии и охраны недр при СМ Эстонской ССР в 1958 году]. In: Baukov, S. S. (ed.). Informacionnyj bûlleten', Tallinn, p. 43-45.

Sosnitski, N. R., 1959: Peredoviki proizvodstva. Lučšaâ burovaâ brigada [Передовики производства. Лучшая буровая бригада]. In: Baukov, S. S. (ed.). Informacionnyj bûlleten', Tallinn, p. 8-10.

Kaavere, V., Kongo, L., Tammiksaar, E. (koost), 1995: Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist XI kogumik. Geograafia ajaloost Eestis. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist XI kogumik. Geograafia ajaloost Eestis, XI. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-240.

Liivrand, E., Kessel, H., Veber, K., 1993: Palünoloogilistest uurimistest Eestis. In: Viiding, H., Raukas, A. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IX. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 56-72.

Viiding, H., Palmre, H., 1993: Rakendusgeoloogilisest uurimistööst Eestis 1918-1946. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IX. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 5-21.

Tavast, E., Talfelt, M., 1989: Nõukogudemaa aerokaardistamise üks pioneere Nikolai Kõll. In: Viiding, H. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VII. Valgus, Tallinn, p. 155-161.

Kongo, L., 1989: Eesti Looduseuurijate Seltsi väljaanded geoloogia arengu peegeldajana Eestis. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VII. Valgus, Tallinn, p. 76-84.

Einasto, R., Matve, H., 1989: Paekivi kasutamise ja rakendusuuringute ajaloost Eestis. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VII, VII. Valgus, Tallinn, p. 57-75.

Aaloe, Aasa, 1989: Kukersiidi geoloogilise uurimise ja kasutamise ajaloost. In: Viiding, H. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VII, VII. Valgus, Tallinn, p. 25-42.

Viiding, H., 1989: Karl Orviku uurimistööst geoloogia ajaloo valdkonnas. In: Viiding, H. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VII, VII. Valgus, Tallinn, p. 130-139.

Viiding, H., 1989: Akadeemik Karl Orviku - Eesti litoloogia rajaja. In: Viiding, H. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VII. Valgus, Tallinn, p. 108-117.

Viiding, H. (toim), 1989: Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VII. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VII kogumik. Geoloogia arengust Eestis, VII. Valgus, Tallinn, p. 1-174.

Viiding, H., 1989: Geoloogia arengu kontseptsioonist Eestis. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, VII. Valgus, Tallinn, p. 5-24.

Raukas, A., Paatsi, V., 2000: The 20th century milestones of Estonian geography. Estonia. Geographical studies, 8. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 140-153.

Kaup, E., 1996: Estonians in the Antarctic research. Estonia. Geographical studies. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 156-169.

Raukas, A., Karukäpp, R., 2007: Jaan-Mati Punning ja tema aeg. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 36. Tallinna Ülikooli kirjastus, Tallinn, p. 20-28.

Jõgi, J., 2007: Jaan-Mati Punning - õpetaja ja professor. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 36. Tallinna Ülikooli kirjastus, Tallinn, p. 15-19.

Merikalju, L., 2007: Jaan-Mati Punning ja Eesti Geograafia Selts. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 36. Tallinna Ülikooli kirjastus, Tallinn, p. 7-14.

Raukas, A., 2005: Herbert Viidingu mõtteid teadusest ja teadlastest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 35. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 43-60.

Paatsi, V., Raukas, A., 2001: Geoteadustest Eestis 20. sajandil. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 33. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 5-34.

Kink, H., Saar, A., 1994: Suveekskursioonid Virumaal 1990. ja 1991. aastal. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 28. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 198-200.

Punning, J.-M., 1994: Läänemere Regiooni Geograafia Seltside Assotsiatsioon. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 28. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 195-196.

Punning, J.-M., 1992: Norra Geograafia Seltsi juubelil. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 27. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 195-196.

Kotli, H., Viiding, H., Värtina, A., 1992: Külaskäigul Armeenias. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 27. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 187-194.

Kurs, O., 1992: August Tammekann Soomes ja mujal välismaal. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 27. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 155-159.

Mens, K., 1994: Ülo Heinsalu - 60. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 26. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 152-154.

Kukk, K., Orviku, Kaarel, 1990: Balti liiduvabariikide harudevaheline merekompleks (konverentsiülevaade). Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 25. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 161-162.

Karukäpp, R., 1990: Anto Raukas Eesti NSV Teaduste Akadeemia akadeemikuks. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 25. Eesti Teaduste Akadeemia, p. 184-187.

Orviku, Kaarel, Hang, T., 1990: Koostöö Poola RV rannauurijatega. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 158-160.

Hang, T., 1990: Eesti NSV TA Geoloogia Instituut 40-aastane. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 25. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 115-117.

Kaup, E., 1990: Limnoloogiaprogramm lõunamandril. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 25. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 42-46.

Hang, T., 1988: Uusi teaduskandidaate: Tiiu Koff. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 24. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 181-182.

Punning, J.-M., 1988: Rahvusvahelise glatsioloogia ühingu sümpoosionil Grenoble'is. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 24. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 145-147.

Saarse, L., 1988: Vabariiklik geograafiaalane nõupidamine. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 116-118.

Viiding, H., 1986: Paul Kents - Eestist võrsunud silmapaistev teadlane. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1983, 21. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 138-144.

Soesoo, A., 2003: TTÜ Geoloogia Instituut Eesti geoloogiamaastikul. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 84-86.

Müürisepp, K., Heinsalu, H., 1989: Fosforiidi uurimisest ja kaevandamisest Eestis. In: Viiding, H. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VII, VII. Valgus, Tallinn, p. 43-56.

Pani, T., Isakar, M., 1995: Ülevaade Tartu Ülikooli Geoloogia Muuseumis säilitatavatest Liivimaaga seotud kogudest. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 188-194.

Kurvits, T., Kangur, I., 1995: Tartu Ülikoolis geoloogia erialal kaitstud diplomitööd ja väitekirjad aastatest 1946-1994. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 153-187.

Kukk, M., 1995: Lõuna-Eesti (Eesti Liivimaa-osa) geoloogiline uuritus Eesti Geoloogiafondi materjalide põhjal. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 145-152.

Kalm, V., 1995: Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut 175, ajalugu ja areng. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 9-16.

Sibul, I., 2017: Estonian Commission on Stratigraphy: report for 2014-2017. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 93-93.

Männil, Ralf, 1989: Loodusmuuseumi geoloogiaosakonna esmasest (1946. a.) ekspositsioonist. Eesti Loodusmuuseum 125. Teadusliku konverentsi ettekannete teesid. Eesti Loodusmuuseum, Tallinn, p. 19-20.

Orviku, Karl, 1978: Geoloogiasektsioon. 125 aastat Eesti Looduseuurijate Seltsi. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 72-73.

Rõõmusoks, A., 1984: Ordoviitsiumi uurimisega hõlmatud aastakümned: Ralf Männil 60. Eesti Loodus, 10, 682-683.

Rõõmusoks, A., 1970: Geoloogia õpetamine Tartu Ülikoolis. Eesti Loodus, 7, 397-398.

Kongo, L., Rõõmusoks, A., 1990: Alexander von Keyserlingi elu ja tegevus: 175 aastat sünnist. Eesti Loodus, 12, 817-818.

Rõõmusoks, A., 1991: Ralf Männil ja Ralphops - uus trilobiidiperekond. Eesti Loodus, 3, 202-203.

Rõõmusoks, A., 1970: Tartu Ülikooli geoloogiakateeder 150-aastane. Eesti Loodus, 9, 529-532.

Männil, Ralf, Rõõmusoks, A., 1981: Ühest loodusteaduslikust õpilasringist. Eesti Loodus, 6, 388-393.

Kaljo, D., 2018: Good traditions deserve to be continued and supported. Estonian Journal of Earth Sciences, 67, 1, 1-2.

Erm, A., 2013: Preface. Estonian Journal of Earth Sciences, 62, 1, 1-1.

Heinsalu, A., Hints, O., Kaljo, D., 2012: Anniversaries provoke interest in lessons gained from history. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 193-194.

Nemliher, J., 2010: Strengthening of synergy in the field of education of mineralogy. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 3, 246-246. https://doi.org/ 10.3176/earth.2010.3.06