Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (74)

Klaamann, E., 1975: GI: kivistised mõõdavad aega. Horisont, 3, 1-3.

Tinn, O., Meidla, T., 2006: Kivistunud sammalloomad. Eesti Loodus, 9, 18-21.

Tinn, O., Meidla, T., 2006: Kuidas koguda kivistisi. Eesti Loodus, 3, 34-37.

Männil, Ralf, 1940: Huvitavaid kivistisi Jõhvi lademest Allikalt. Loodusesõber, aprill, 18-18.

Neuhaus, H., 1940: Eesti aluspõhja uhkus - Eurypterus. Loodusesõber, aprill, 10-12.

Pontén, A., Plink-Björklund, P., 2007: Depositional environments in an extensive tide-influenced delta plain, Middle Devonian Gauja Formation, Devonian Baltic Basin. Sedimentology, 54, 5, 969-1006. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2007.00869.x

Puura, I., Tinn, O., 2003: Millal tekkisid sootunnused loomariigis?. Eesti Loodus, 6, 16-17.

Sakson, M., 1994: Ränivetikate nooremad kivistised Eestis. Eesti Loodus, 4, 116-117.

Liivrand, E., 1982: Re-bedded Pre-Quaternary microfossils in glacial and aqueoglacial deposits. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 1, 12-14.

Jankauskas, T., Paškevičene, L., 1972: Micropaleontological characteristics of the tremadocian Ülgase member of Estonia [Микропалеонтологическая характеристика юльгазеской пачки тремадока Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 1, 92-93.

Orviku, Karl, 1941: Geoloogilisi märkmeid S.-Emajõe süvenduste kohta Kärevere ja Jänese vahel. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 64, 120-125.

Schmidt, Fr., 1874: O novyh i maloizvestnyh silurijskih okamenelostâh iz Èstlândii i S. Peterb. gub.. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 5, 1, CXV-CXVI.

Strangways, W. T. H. F., 1821: Geological Sketch of the Environs of Petersburg. Transactions of the Geological Society of London, 5, 392-458.

Knaust, D., 2019: The enigmatic trace fossil Tisoa de Serres, 1840. Earth-Science Reviews, 188, 123-147. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.11.001

Toom, U., Vinn, O., Hints, O., 2019: Ordovician and Silurian ichnofossils from carbonate facies in Estonia: A collection-based review. Palaeoworld, 28, 1-2, 123-144. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2018.07.001

Eisenack, A., 1982: Einige problematische Mikrofossilien. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Monatshefte, 629–636.

Kõrts, A., 1994: Eeltuumsed. Eesti Loodus, 2, 50-51.

Kõrts, A., 1994: Kivistunud vetikad. Eesti Loodus, 3, 77-78.

Pirrus, E., 1972: Jälg kambriumimere hiidasukast. Eesti Loodus, 8, 484-485.

Kupffer, A., 1870: Ueber die chemische Constitution der baltisch-silurischen Schichten. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 5, 1, 69-196.

Nestor, H., 1995: Eesti kivististe kaitsmisest. Eesti Loodus, 11/12, 361-361.

Tammeaid, I., 1990: Framboidal pyrite from Estonian Lower Cambrian trace fossils [Фрамбомдальный пирпт в следах жизнедеятельности организмов в осадках нижнего кембрия Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 3, 95-97.

Nestor, H., 1994: Eesti ürgasukad. Eesti Loodus, 1, 21-23.

Vinn, O., Toom, U., 2016: Rare arthropod traces from the Ordovician and Silurian of Estonia (Baltica). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen, 280, 2, 135-141. https://doi.org/10.1127/njgpa/2016/0570

Vinn, O., Toom, U., 2015: The trace fossil Zoophycos from the Silurian of Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 4, 284-288. https://doi.org/10.3176/earth.2015.34

Vinn, O., Wilson, M. A., Toom, U., 2015: Distribution of Conichnus and Amphorichnus in the Lower Paleozoic of Estonia (Baltica). Carnets de Géologie, 15, 19, 269-278. https://doi.org/10.4267/2042/58180

Vinn, O., Toom, U., 2016: Borings in phosphatized Cambrian siltstone pebbles, Estonia (Baltica). Geological Magazine, 153, 4, 635-642. https://doi.org/10.1017/S001675681500076X

Vinn, O., Wilson, M. A., Ausich, W., Toom, U., 2015: Tremichnus in crinoid pluricolumnals from the Silurian of western Estonia (Baltica). Carnets de Géologie, 15, 17, 239-243. https://doi.org/10.4267/2042/57951

Tinn, O., Meidla, T., 2006: Kuidas tekib kivistis. Eesti Loodus, 5, 12-17.

Kaljo, D., 1959: Kivististest ja nende kogumisest. Eesti Loodus, 4, 245-250.

Bauert, G., Nõlvak, J., Bauert, H., 2014: Chitinozoan biostratigraphy in the Haljala Regional Stage, Upper Ordovician: a high-resolution approach from NE Estonia. GFF, 136, 1, 26-29. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.857715

Vecoli, M., Delabroye, A., Spina, A., Hints, O., 2011: Cryptospore assemblages from Upper Ordovician (Katian–Hirnantian) strata of Anticosti Island, Québec, Canada, and Estonia: Palaeophytogeographic and palaeoclimatic implications. Review of Palaeobotany and Palynology, 166, 1-2, 76-93. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2011.05.006

Johanson, Z., Smith, M., Kearsley, A., Pilecki, P., Mark-Kurik, E., Howard, C., 2013: Origins of bone repair in the armour of fossil fish: response to a deep wound by cells depositing dentine instead of dermal bone. Biology Letters, 9, 5, 1-5. https://doi.org/10.1098/rsbl.2013.0144

Schmidt, Fr., 1874: Über einige neue und wenig bekannte baltisch-silurische Petrefacten. Mémoires de l´Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 21, 11, 1-48.

Tänavsuu-Milkeviciene, K., Plink-Björklund, P., 2009: Recognizing tide-dominated versus tide-influenced deltas: Middle Devonian strata of the Baltic Basin. Journal of Sedimentary Research, 79, 12, 887-905. https://doi.org/10.2110/jsr.2009.096

Tänavsuu-Milkeviciene, K., Plink-Björklund, P., Kirsimäe, K., Ainsaar, L., 2009: Coeval versus reciprocal mixed carbonate-siliciclastic deposition, Middle Devonian Baltic Basin, Eastern Europe: implications from the regional tectonic development. Sedimentology, 56, 5, 1250-1274. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2008.01032.x

Hints, L., Miidel, A., 2008: Ripple marks as indicators of Late Ordovician sedimentary environments in Northwest Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 1, 11-22. https://doi.org/10.3176/earth.2008.1.02

Vinn, O., 2005: The distribution of worm borings in brachiopod shells from the Caradoc Oil Shale of Estonia. Carnets de Géologie, 5, article 3, 1-11. https://doi.org/10.4267/2042/2454

Jensen, S., 2001: Conichnus Männil 1966, not Conichnus Myannil 1966. Ichnos, 8, 2, 141-142. https://doi.org/10.1080/10420940109380181

Schmidt, Fr., 1882: On the Silurian (and Cambrian) Strata of the Baltic Provinces of Russia, as compared with those of Scandinavia and the British Isles. Quarterly Journal of the Geological Society (QJGS), London, 38, 1-4, 514-536.

Stumbur, K. A., 1962: On the stratigraphy of the Varangu Member [О стратиграфии варангуской пачки]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 61-66.

Podhalańska, T., Nõlvak, J., 1995: Endolithic trace-fossil assemblage in Lower Ordovician limestones from northern Estonia. GFF, 117, 4, 225-231. https://doi.org/10.1080/11035899509546220

Orviku, Karl, 1960: Über die Lithostratigraphie der Wolchow- und Kundastufe in Estland [О литостратиграфии волховского и кундаского горизонтов в Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 45-87.

Ainsaar, L., Meidla, T., 2001: Facies and stratigraphy of the Middle Caradoc mixed siliciclastic-carbonate sediments in eastern Baltoscandia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 5-23.

Bauert, H., 1989: Discontinuity surfaces of possible microkarst origin in the Viivikonna Formation (Kukruse Stage, Middle Ordovician) of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 2, 77-82.

Hints, O., Killing, M., Männik, P., Nestor, V., 2006: Frequency patterns of chitinozoans, scolecodonts, and conodonts in the upper Llandovery and lower Wenlock of the Paatsalu core, western Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 2, 128-155.

Hints, O., 2000: Ordovician eunicid polychaetes of Estonia and surrounding areas: review of their distribution and diversification. Review of Palaeobotany and Palynology, 113, 1-3, 41-55. https://doi.org/10.1016/S0034-6667(00)00051-8

Hints, O., 1999: Two new polychaete families from the Upper Ordovician of Estonia. Palaeontology, 42, 5, 897-906. https://doi.org/10.1111/1475-4983.00101

Lang, L., 2014: Kaltsiumfosfaatsed kivistised: pilk käsijalgse koja sisse. Fosfor - aegade algusest tänapäevani. Schola Geologica X, p. 42-47.

Toom, U., Vinn, O., Hints, O., 2020: Ordovician Bioerosion Revolution on Baltica. In: Rasmussen, C. M. Ø., Stigall, A. L., Nielsen, A. T., Stouge, S., Schovsbo, N. H. (ed.). Zooming in on the GOBE. 2020 Virtual Annual Meeting of IGCP 653. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Rapport, 2020/21. Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen, p. 50.

Klaamann, E., Müürisepp, K., Viiding, H., 1974: Eesti maavarad, kivimid ja kivistised. Eesti NSV Haridusministeerium, Tallinn, p. 1-67.

Isakar, M., 2008: Kivistised. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 358-359.

Meidla, T., Puura, I., 2004: Kui Neptunus valitses. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 208-218.

Männil, Ralf, 1966: Kivistised. In: Müürisepp, K. (ed.). Kodu-uurija käsiraamat. Eesti Raamat, Tallinn, p. 124-128.

Rozanov, A. Yu., 1987: Rovno Stage. In: Rozanov, A. Yu., Łydka, K. (ed.). Palaeogeography and lithology of the Vendian and Cambrian of the Western East-European Platform. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, p. 29-32.

Markson, M., Tinn, O., 2003: Vilsandi ja Vesiloo saare kivistised. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 42-44.

Kleesment, A., Märss, T., Niit, M., 2003: Eesti Devoni ja selle mikrofossiilide uurimine uue aastatuhande algul. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 31-33.

Hints, L., Miidel, A., 2004: Late Ordovician ripple marks in Vasalemma quarry, NW Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 39-40.

Killing, M., Hints, O., Nõlvak, J., Vecoli, M., Viira, V., 2008: Microfossil dynamics and biostratigraphy in the Väo Formation (Darriwilian) of NW Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 35-35.

Paalits, I., Kurvits, T., Puura, I., 1999: Organic-walled microfossils and glauconite mineralogy of the Varangu formation in its stratotype. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 76-78.

Eichwald, E., 1829: Zoologia specialis. Typis Josephi Zawadzki, Vilnae, p. 1-314.

Toom, U., Isakar, M., Hints, O., Madison, A., Vinn, O., 2019: Micro-coprolites inside Ordovician body fossils from Estonia. In: Obut, O. T., Sennikov, N. V., Kipriyanova, T. P. (ed.). 13th International Symposium on the Ordovician System: Contributions of International Symposium. Novosibirsk, Russia (July 19-22, 2019). Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, p. 211-214.

Raevskaya, E. G., Hints, O., 2019: Acritarchs from the Middle and Upper Ordovician of Estonia and their stratigraphic implications. In: Obut, O. T., Sennikov, N. V., Kipriyanova, T. P. (ed.). 13th International Symposium on the Ordovician System: Contributions of International Symposium. Novosibirsk, Russia (July 19-22, 2019). Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, p. 165-168.

Toom, U., Vinn, O., Hints, O., 2017: Lower Paleozoic bioerosional trace fossils from Estonia, Baltica. In: Zhang, Y., Zhan, R. Fan, J., Muir, L.A. (ed.). The onset of the Great Ordovician Biodiversification Event. Extended Summaries for the IGCP Project 653 Annual Meeting 2017, October 8-12. Yichang, China, p. 169-170.

Toom, U., Vinn, O., Hints, O., 2017: A review of ichnofossils from Estonian palaeontological collections. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphical Conference. Chęciny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Faculty of Geology, Warszawa, p. 82-83.

Toom, U., Hints, O., Hints, R., Kuva, J., Vinn, O., 2018: X-ray computed tomography of Lower Palaeozoic trace fossils from the carbonate succession of Estonia: Preliminary results. In: Wisshak, M., Beuck, L., Meyer, N. (ed.). 6th Workshop on Ichnotaxonomy; Programme & Abstracts: 6th Workshop on Ichnotaxonomy; Wilhelmshaven, Germany; September 2 - 8, 2018. Senckenberg, world of biodiversity, Wilhelmshaven, Germany, p. 23.

Mens, K., Pirrus, E., 1986: Vendian and Cambrian facial sequence in the North of the Baltic Area [Северо-Прибалтийский фациальный профиль венда и кембрия]. Vendian and Cambrian facies and stratigraphy of the western part of East-European Platform. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 7-23.

Orviku, Karl, 1961: Diskontinuiteedipinnad Volhovi ja Kunda lademes. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 16-25.

Chrząstek, A., Pluta K., 2017: Upper Ordovician trace fossils from eastern Estonia (Kohtla-Järve, Kukruse Regional Stage). In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 22-23.

Lamansky, V. V., 1905: Drevnejšie sloi silurijskih otloženij Rossii [Древнейшие слои силурийских отложений России]. Memoires du Comite Geologique, 20, St. Peterburi, p. 1-147.

Nõlvak, J., 1979: Role of chitinozoans in the biostrtigraphy of the North Estonian Ashgillian [Роль хитинозой в биостратиграфии ашгилла Северной Прибалтики]. In: Raukas, A. (ed.). Fizičeskie, izotopno-geohimičeskie i geologičeskie metody v izučenii antropogena Èstonii, Tallinn, p. 55-61.

Einasto, R. E., 1964: On the classification and formation of discontinuity surfaces [К вопросу о классификации и формировании поверхностей перерыва]. In: Baukov, S. (ed.). Lithology of Paleozoic sediments of Estonia. ENSV TA Geoloogia instituut, Tallinn, p. 123-131.

Hints, O., 1998: Harjuan (Late Ordovician) eunicid polychaetes of Estonia. MSc Thesis. Tartu University, Tartu, p. 1-104.

Männil, Ralf, 1966: Vertical burrows in Ordovician limestones of the Baltic [О вертикальных норках зарывания в ордовикских известняках Прибалтики]. The organism and environment in the geological past. Ed: Hecker, R. F.. Nauka, Moskva, p. 200-207.