Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (33)

Kriiska, A., Oras, E., Nirgi, T., Shanskiy, M., Heinsalu, A., Vanhanen, S., Luoto, T. P., 2018: Environmental studies at the Kohtla-Vanaküla Iron Age sacrificial site. Estonian Journal of Archaeology, 22, 1, 66-79. https://doi.org/10.3176/arch.2018.1.05

Tammemäe, O., Torn, H., 2006: Environmental geotechnics in the service of sustainable development on the example of North-East Estonia - Sillamäe. Oil Shale, 23, 2, 177-186.

Sohar, K., Meidla, T., 2009: The Late Glacial and Early Holocene environmental history of shallow lakes in Estonia, revealed from subfossil ostracod data. Geological Quarterly, 53, 2, 209-218.

Punning, J., Terasmaa, J., Koff, T., Alliksaar, T., 2003: Seasonal Fluxes of Particulate Matter in a Small Closed Lake in Northern Estonia. Water, Air, and Soil Pollution, 149, 1/4, 77-92. https://doi.org/10.1023/A:1025603614583

Amon, L., Veski, S., Vassiljev, J., 2014: Tree taxa immigration to the eastern Baltic region, southeastern sector of Scandinavian glaciation during the Late-glacial period (14,500–11,700 cal. b.p.). Vegetation History and Archaeobotany, 23, 3, 207-216. https://doi.org/10.1007/s00334-014-0442-6

Tavast, E., Raukas, A., 2002: Rapid changes on the coast of Lake Peipsi and their environmental consequences. Environmental Geology, 42, 7, 750-756. https://doi.org/10.1007/s00254-002-0552-9

Amon, L., Saarse, L., 2010: Postglacial palaeoenvironmental changes in the area surrounding Lake Udriku in North Estonia. Geological Quarterly, 54, 1, 85-94.

Saarse, L., Niinemets, E., 2007: Environmental changes in SE Estonia during the last 700 years. Boreal Environment Research, 12, 5, 611-621.

Lepland, A., Miller, U., Sakson, M., 1995: Palaeoenvironmental conditions during the Yoldia Sea stage in the Tallinn area, northern Estonia. Quaternary International, 27, 1, 83-94. https://doi.org/10.1016/1040-6182(94)00064-C

Jarochowska, E., Viira, V., Einasto, R., Nawrot, R., Bremer, O., Männik, P., Munnecke, A., 2017: Conodonts in Silurian hypersaline environments: Specialized and unexpectedly diverse. Geology, 45, 1, 3-6. https://doi.org/10.1130/G38492.1

Mõtus, M.-A., 2001: Environment related morphological variation in Early Silurian tabulate corals from the Baltic area. Bulletin of the Tohoku University Museum, 1, 62-69.

Tänavsuu-Milkeviciene, K., Plink-Björklund, P., Kirsimäe, K., 2008: Synsedimentary brecciation in the Eifelian (Middle Devonian) Baltic Basin: sudden catastrophe or diagenetic collapse. Terra Nova, 20, 6, 449-454. https://doi.org/10.1111/j.1365-3131.2008.00837.x

Tänavsuu-Milkeviciene, K., Plink-Björklund, P., Kirsimäe, K., Ainsaar, L., 2009: Coeval versus reciprocal mixed carbonate-siliciclastic deposition, Middle Devonian Baltic Basin, Eastern Europe: implications from the regional tectonic development. Sedimentology, 56, 5, 1250-1274. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2008.01032.x

Oraspõld, A., 1960: The composition, distribution and environmental conditions of the fauna of Jõhvi and Keila times. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 229-236.

Orru, M., Orru, H., 2009: Revegetation processes and environmental conditions in abandoned peat production fields in Estonia. In: Valgma, I. (ed.). Resource Reproducing, Low-wasted and Environmentally Protecting Technologies of Development of the Earth Interior. 8th International Conference, September 14-18, Tallinn 2009, Estonia. Dep of Mining TUT, Russian University of People Friendship, Tallinn, p. 331-331.

Rõuk, A.-M., 1992: Interdisciplinary research on environmental history and archaeology, 37, p. 51-61.

Raig, H., Rosentau, A., 2012: Reconstruction of post-glacial environmental history and stone age settlement by the Tõrvajõe basin in Narva-Luga Klint Bay, NE Estonia. In: Virtasalo, J., Vallius, H. (ed.). 11th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology : Helsinki 19th-21st September 2012, Abstract Book. Geological Survey of Finland. Guide, 57. Juvenes Print, Espoo, p. 58-59.

Koff, T., 1995: Fine scale pollen diagrams related to the environmental changes. In: Heikinheimo, P. (ed.). International Conference on Past, Present and Future Climate: Proceedings of the SILMU conference held in Helsinki, Finland, 22-25 August 1995. Ministry of Education The Academy of Finland, Helsinki, p. 85-88.

Lomp, P., Rattas, M., 2014: Carbonate cements in glacial sediments: a palaeohydrologic indicator of glacial environment. Late Quaternary terrestrial processes, sediments and history: from glacial to postglacial environments. Excursion guide and abstracts. University of Latvia, Riga, p. 121-123.

Tavast, E., 1998: Eesti suurjärvede rannikuseire. Eesti Keskkonnaseire 1996. Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium, Info- ja Tehnokeskus, Tallinn, p. 118-121.

Liiv, M., 2018: Application of Lake Sediment Carbon/Nitrogen Ratio in Post-Glacial Paleoenvironmental Reconstruction. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, 65/2018. TTÜ Press, Tallinn, p. 1-131.

Saarse, L., Amon, L., 2010: Late Glacial palaeoenvironmental changes in North Estonia. Ice, water, Humans - Quaternary landscape evolution in the Peribaltic region. University of Greifswald, Greifswald, p. 153-154.

Amon, L., Veski, S., Heinsalu, A., Saarse, L., 2009: Stop 5: New late glacial chronology, environmental and climatic conditions in southern Estonia: evidence from Lake Nakri. In: Kalm, V., Laumets, L., Hang, T. (ed.). The INQUA Peribaltic Working Group Field Symposium in southern Estonia and northern Latvia. Tartu Ülikool, Tartu, p. 73-74.

Saarse, L., Veski, S., Lang, V., Heinsalu, A., Kihno, K., Hiie, S., Rajamäe, R., Sakson, M., Sandgren, P., 1996: Reconstruction of the environmental history of the Maardu area, North Estonia, during the Holocene. PACT 51, p. 206-216.

Saarse, L., 1990: Holocene environmental changes on the island of Saaremaa (Estonia). INQA-commission for the study of the Holocene: Wilhelmshaven-symposium 1990. Abstracts, Wilhelmshaven, p. 31-31.

Kaljumäe, H., Karukäpp, R., Tavast, E., Teedumäe, A., Heinsalu, Ü., Metslang, T., 1993: Looduslikud tingimused. In: Maastik, A., Oraspõld, A., Raukas, A. (ed.). Pandivere Riiklik Veekaitseala, Jyväskylä, p. 5-22.

Kalm, V., 1991: Mineraal illiidi kohastumine keskkonnatingimustega Eesti kvaternaarisetete näitel. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 37-42.

Ilomets, M., 1999: Eesti soode genees ja loodustingimuste muutumine. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 32. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 60-68.

Veski, S., Amon, L., Heinsalu, A., 2008: New data on Estonian Late-Glacial chronology and environment: evidence from Lake Nakri, Southern Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 72-72.

Heinsalu, A., Poska, A., Veski, S., 2008: Lake ecosystem responses to Holocene environmental changes: two diatom-based high-resolution case studies from southern Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 23-23.

Nestor, H., 1984: Autecology of stromatoporoids in Silurian cratonic seas. In: Bassett, M. D., Lawson, J. D. (ed.). Autecology of Silurian organisms. Special Papers in Palaeontology. The Palaeontological Assotciation, London, p. 265-280.

Nestor, H., 1995: Ordovician and Silurian reefs in the Baltic area. In: Lathuiliere, B., Geister, J. (ed.). Proceedings of the 2nd European Regional Meeting of the International Society for Reef Studies. Publications du Service géologique du Luxembourg, 29, Luxembourg, p. 39-47.

Lepland, A., Hang, T., Kihno, K., Sakson, M., Sandgren, P., Lepland, Aave, 1996: Holocene sea-level changes and environmental history in the Narva area, North-eastern Estonia. In: Hackens, T. et al. (ed.). PACT 51. Coastal Estonia : recent advances in environmental and cultural history, 51. PACT Belgium, Rixensart, p. 313-358.