Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (274)

Leitud 274 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Truu, H., 1954: Põlevkivi-kukersiidi olemusest ja omadustest [О природе и свойствах сланца-кукерсита]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, III, 3, 381-390.

Kogerman, P. N., 1927: The Chemical Nature of Estonian Oil-Shale. The Origin of Oil-Shales. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 34, 2, 166-182.

Mälgi, U., 1976: Über die chemische Zusammensetzung der Torfablagerungen des Moores Nigula. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Biology, 25, 2, 162-165.

Savitskaja, L., 1999: Radionukliidid Eesti põhjavees. Keskkonnatehnika, 3, 4-8.

Kogerman, P. N., 1931: On the chemistry of the Estonian oil shale Kukersite. Bulletin of the Oil Shale Research Laboratory of the University of Tartu, 3, 1-85.

Kadastik, E., 1995: Texture and mineralogical characteristics of Weichselian till on Saaremaa Island. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 5, 1, 4-11.

Kogerman, P. N., 1933: The occurrence, nature and origin of asphatites in limestone and oil shale deposits in Estonia. Bulletin of the Oil Shale Research Laboratory of the University of Tartu, 6, 1-8.

Kogerman, P. N., 1933: The occurrence, nature and origin of asphatites in limestone and oil shale deposits in Estonia. Journal of the Institution of Petroleum Technologists, 19, 113, 215-222.

Pihlak, A., 1989: Composition and properties of the oil shale occurring in Tõnismägi in Tallinn [Состав и свойства диктионемового сланца, вскрытого на холме Тынисмяги в г. Таллинне]. Oil Shale, 6, 2, 151-159.

Puura, I., Lang, L., 2011: Fosforiit elektronmikroskoobi all. Eesti Loodus, 10, 14-17.

Karro, E., Uppin, M., 2010: Siluri-Ordoviitsiumi veeladestu fluoriidide ja boori geoloogilised allikad. Keskkonnatehnika, 3, 25-27.

Paat, A., Traksmaa, R., 2002: Investigation of the mineral composition of Estonian oil-shale ash using X-ray diffractometry. Oil Shale, 19, 4, 373-386.

Paat, A., 2002: About the mineralogical composition of Estonian oil shale ash. Oil Shale, 19, 3, 321-333.

Raukas, A., 1974: The pecularities of the mineralogical composition of the Würmian till of Estonia [О составе и текстурах приледниковых флювиогляциальных отложений Эстонии]. Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Geografia, 10, 41-51.

Punning, J., Terasmaa, J., Vaasma, T., 2006: The Impact of Lake-level Fluctuations on the Sediment Composition. Water, Air and Soil Pollution: Focus, 6, 5-6, 515-521. https://doi.org/10.1007/s11267-006-9035-4

Marandi, A., Polikarpus, M., Jõeleht, A., 2013: A new approach for describing the relationship between electrical conductivity and major anion concentration in natural waters. Applied Geochemistry, 38, 103-109. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2013.09.003

Saarse, L., 2015: Cyclic sedimentation pattern in the Lake Veetka, southeast Estonia: a case study. Geologos, 21, 1, 59-69. https://doi.org/10.1515/logos-2015-0003

Bityukova, L., Petersell, V., 2010: Chemical composition of bottled mineral waters in Estonia. Journal of Geochemical Exploration, 107, 3, 238-244. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2010.07.006

Lasting, V., Masing, V., Reedik, H., 1977: Sood ja turvas ajal, mil elame. Rahvusvaheline turbakongress Poznanis. Eesti Loodus, 6, 374-380.

Lutt, J., 1980: Millist meresetete klassifikatsiooni valida. Eesti Loodus, 10, 658-660.

Yavnel, A. A., 1976: On the composition of meteorite Kaalijarv [К вопросу о составе метеорита Каалиярв]. Astronomicheski vestnik, X, 2, 122-123.

Raukas, A., 1969: Composition and genesis of Estonian tills. Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Geografia, 8, 167-176.

Reintam, L., Raukas, A., 1965: Changes in mechanical, mineralogical, and chemical compositions of soddy-podzolic soils formed on calcareous red-brown till. Počvovedenie , 3, 29-38.

Utsal, K., 1984: Comprehensive investigation of oil shale material composition by X-ray diffraction method [Применение рентгендифрактометрического метода для комплексного исследования вещественного состава горючих сланцев]. Oil Shale, I, 1, 69-80.

Veski, R., Koel, M., Palu, V., Saarse, L., 1986: The formation and changes of organic matter in the peaty (sapropelic) stage characterized by group composition data. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 63-71.

Veiderma, M., 1988: Looduslike fosfaatide koostis ja omadused. Eesti Loodus, 7, 431-435.

Kleesment, A., Valiukevičius, J., 1998: Devonian. Estonian Geological Sections, 1, 17-19.

Karise, V., 1966: Põhjavee koostise muutumisest Tartus. Eesti Loodus, 3, 169-171.

Verte, A., 1961: Ravimineraalvetest Eesti NSV-s. Eesti Loodus, 2, 65-70.

Kadastik, E., Kalm, V., 1998: Lithostratigraphy of Late Weichselian tills on the West Estonian Islands. Bulletin of the Geological Society of Finland, 70, 1-2, 5-17. https://doi.org/https://doi.org/10.17741/bgsf/70.1-2.001

Kalm, V., 1986: The petrographical composition of fluvioglacial deposits in the Estonian SSR [Петрографический состав флювиогляциальных отложений Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 79-94.

Oraspõld, A., 1992: Skeletal Debris Content and Composition in the Carbonate Rocks of the Tootsi, Halliku and Oostriku Formations of the Pirgu Stage (O3) in Eastern Part of Central Estonia (Torma boring section) [Detriidi hulk ja koostis Pirgu lademe (O3) Tootsi, Halliku ja Oostriku kihistute karbonaatkivimites Kesk-Eesti idaosas (Torma puursüdamiku põhjal)]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 956, 86-94.

Paap, Ü., 1965: Fluctuations in the lithologico-mineralogical composition of Devonian sandstones in Estonia with reference to the oblique lamination of the texture [Колебания литолого-минералогического состава песчаников девона Эстонии на фоне косослоистой текстуры]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 168, 49-60.

Lõokene, E., Utsal, K., 1971: The Mineral Composition and Age of Нolоcene Fresh-Water Carbonate Sediments in Southern Estonia [О минеральном составе и возрасте голоценовых пресноводных карбонатных пород в Южной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 286, 164-194.

Orru, M., Übner, M., Orru, H., 2011: Chemical properties of peat in three peatlands with balneological potential in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 60, 1, 43-49. https://doi.org/10.3176/earth.2011.1.04

Klein, V., Konsa, M., Niin, M., 1994: On mineralogy of the porphyraceous potassium granites of small massifs in the northern Estonian basement. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 4, 165-176.

Hang, T., Niedzialkowska, E., 1994: Granulometry of the fluvial deposits and sedimentation conditions in the Valgejõgi valley, North Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 3, 147-158.

Jõgar, P., Perens, R., 1988: Investigation of the chemical composition of the North-Estonian ground water (new boreholes of 1971-1985). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 4, 175-180.

Juozapavičius, G., Kalm, V., Jurgaitis, A., 1986: Specific features of the mineralogic-petrographical composition in the Quaternary deposits on the Baltic carbonaceous bedrock plains. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 2, 68-75.

Jõgar, P., 1985: Research into the effect of agricultural activities upon the chemical composition of ground water (in North Estonia). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 4, 148-156.

Lutt, J., 1985: The mineral composition of the sand-and-aleurite material in Estonian curative muds. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 3, 106-114.

Kiipli, T., Kivisilla, J., Vingisaar, P., Taalmann, V., 1984: Evolution of the chemical composition of Estonian Ordovician and Silurian limestones. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 120-127.

Vingisaar, P., Kattai, V., Utsal, K., 1984: The composition of the kukersite in the Baltic oil shale basin. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 2, 55-62.

Aasamäe, E., Veiderma, M., 1982: Sostav i kislotnaâ pererabotka fosforita učastka Râgavere [Состав и кислотная переработка фосфорита участка Рягавере]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 31, 3, 169-174.

Kalm, V., Meschin, A., 1983: Physico-mechanical properties of the coarse fraction of pebbly-gravel deposits of the Estonian SSR. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 4, 147-156.

Kessel, H., Saarse, L., Sinisalu, R., Utsal, K., 1982: Geological development of Lake Kahala. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 1, 15-28.

Lutt, J., 1980: Some data on the bottom deposits in the Väinameri according to grain size analysis. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 2, 73-83.

Vingisaar, P., Gulova, H., Kiipli, T., Taalmann, V., 1979: The composition of Estonian Palaeozoic carbonate rocks. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 2, 47-51.

Vingisaar, P., Tassa, V., 1976: The new mineral water of Värska. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 4, 352-353.

Saarse, L., 1976: Composition, geotechnical properties and types of South-Estonian limnoglacial cleyey deposits. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 1, 47-52.

Vingisaar, P., 1975: The mineral waters of Värska. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 4, 279-286.

Jõgar, P., 1974: The chemical composition of underground waters as an indicator of water-resistant rocks. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 2, 161-166.

Pill, A., 1971: The effect of sea-water upon the chemical composition of the ground-water on the SW coast of the Estonian SSR [Merevee mõju pinnasevee keemilisele koostisele Eesti NSV edelarannikul]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 2, 169-175.

Pill, A., 1970: Die Einwirkung des Seewassers auf die chemische Zusammensetzung des flusswassers im Mündungsgebiet des Pärnu-Flusses. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 3, 252-257.

Judin, I., Smyshlyayev, S., 1963: Mineragraphic and chemical studies of Kaali iron meteorite. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XI, 53-59.

Raukas, A., 1961: Application of the mineralogical method to the investigation of tills in Estonia [Mineraloogilise meetodi kasutamise võimalustest moreenide uurimisel Eestis]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 55-67.

Olli, V., Martin, L., 1961: Von der Erdrutschen in westestnischen Bänderton. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VI, 227-234.

Orviku, K., 1958: Litologische Untersuchungen der in Estland vorkommenden moränen der letzten Veeisung mit quantitativen Methoden. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, III, 213-252.

Baukov, S., 1958: Regularity of material composition of oil shale in the Baltic oil shale basin. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, II, 49-72.

Karise, V., 1966: Über die Bildung der Zusammensetzung der grundwässer in den quartären Ablagerungen Südestlands. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 15, 4, 579-592.

Dilaktorski, N. L., Baukov, S. S., Dilaktorskaja, M. M., 1961: Anwendung der sedimentometrischen Analyse zur Festellung der Sedimentationsbedingungen [Oпыт применения седиментометрического анализа для выяснения условий сланценакопления]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 10, 2, 130-142.

Javnel, A. A., 1976: On the composiion of meteorite Kaalijärv. Astronomicheski vestnik, 10, 2, 122-123.

Urov, K., Võsotskaja, V., 1981: About oil secretion of buried burning dictyonema oil shale. 2. The chemical composition of the oil [О смоле самовозгорания диктионемового горючего сланца. 2. Особенности химического состава смолы]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 30, 2, 101-105.

Kirret, O., Koch, R., Ründal, L., Johannes, I., Talkop, R., 1986: Valkla-Tsitre ja Toolse leiukohtade diktüoneemakilda omadustest ja keemilisest koostisest. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 35, 4, 237 -244.

Kirret, O., Koch, R., Ründal, L., 1959: Maardu leiukoha diktüoneemakilda ja temas sisalduva kerogeeni keemilisest koostisest. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Biol., 8, 4, 243-254.

Kask, R., Veber, K., Bergert, L., 1981: Eesti NSV muldade koresesisaldus. EMMTUI Teaduslike tööde kogumik, 45, 3-7.

Kask, R., Veber, K., 1972: Eesti NSV automorfsete muldade granulomeetrilisest ja petrograafilisest koostisest. EMMTUI Teaduslike tööde kogumik, 25, 3-28.

Riikoja, H., 1936: Järvemaagist ja selle esinemisest Eestis. Loodus, 3, 89-96.

Luts, K., 1930: Der konstante Charakter der estländischen Brennschieferschichten. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 36, 1/2, 9-26.

Landesen, G., 1923: Zur Hydrologie Dorpats. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 29, .

Aljak, A., 1935: Lasnamäe kaevuveed. Tehnika Ajakiri, 11, 220-223.

Mickwitz, A., 1930: Überschicht der chemischen Untersuchungen des estländischen Obolenphosphorits und dessen Abbauwürdigkeit. Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands, 16, 1-12.

Wittlich, M., 1925: Einiges über den Schwefel im estländischen Ölschiefer (Kuckersit) und dessen Verschwelungsprodukten. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, VIII, 6, 1-12.

Kogerman, P. N., 1931: On the chemistry of the Estonian oil shale Kukersite. Eesti Loodusteaduse Arhiiv, X, 2, 1-141.

Schrinbekova, S. N., Andreev, A. V., 2018: Strukturno-mineralogičeskie izmeneniâ veŝestva železnogo meteorita Kaali v zemnyh usloviâh. Mineralogičnij žurnal (Ukraine), 40, 3, 85-66.

Kogerman, P. N., 1922: The chemical composition of the Esthonian M.-Ordovician oil-bearing mineral Kukersite. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, III, 6, 1-25.

Schmidt, C., 1863: Über zahlreiche Analysen der Quellen und Brunnen Dorpats. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 2, 1, 7-7.

Raudsep, R., 1975: On the material composition of the Toolse phosphorite deposit [ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ФОСФОРИТОНОСНЫХ ПОРОД\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ TООЛСЕ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 2, 137-144.

Doss, B., 1907: Die geologischen Aufschlüsse einer grösseren Anzahl artesischer Brunnenbohrungen in Pernau und Umgegend. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, 50, 73-105.

Schamarin, A., 1870: Chemische Untersuchung des Brandschiefers von Kuckers. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 5, 1, 25-68.

Goebel, A., 1854: Über die Revision sämtlicher auf dem Boden Livlands bekanntgewordener Quellen. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 1, 3, 59-61.

Schmidt, C., 1889: Analyse des Wassers aus dem Bohrloch des Domgrabens in Dorpat. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 8, 3, 358-362.

Schmidt, C., 1876: Die Wasserversorgung Dorpats. II. Eine hydrologische Untersuchung. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 8, 1-144+VI.

Schmidt, C., 1867: Der Richk in Pörrafer vom geologisch-chemischen Standpunkte. Baltische Wochenschrift für Landwirtschaft, Gewerbfleiss und handel, 21, 321-330.

Schmidt, C., 1864: Die Wasserversorgung Dorpats, eine hydrologische Untersuchung. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 3, 205-420.

Schmidt, C., 1852: Die Schlammbäder bei Ösel und Hapsal. Inland, 24, 481-482.

Loog, A., Petersell, V., Aruväli, J., Kalkun, M., 1998: Methods for the determination of the texture and mineral composition of the Dictyonema shale. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 8, 1, 32-36.

Goebel, A., 1857: Issledovanie meteoritnogo kamnâ, upavšego na ostrove Ezele 29-go aprelâ 1855 g. [Исследование метеоритного камня, упавшего на острове Эзеле 29-го апреля 1855 г.]. Gorny Zhurnal, III, 491-494.

Goebel, A., 1855: Bericht über die geologisch-chemische Untersuchung der Quellen Liv- und Kurlands. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 1, 4, 101-117.

Goebel, A., 1854: Über das Bedingende der Färbung in den grauen und gelben Dolomiten und Kalksteinen der oberen Silurischen Gesteingruppe Liv- und Estlands. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 1, 1, 239-292.

Goebel, A., 1854: Der heilsame Meeresschlamm an den Küsten der Insel Oesel. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 1, 1, 113-238.

Schilling, G., 1873: Mittheilungen über den am 16./28. Juni 1872 Mittags, beim Dorfe Tennasilm, im Kirchspiel Turgel des Kreises Jerwen in Estland niedergefallenen Steinmeteoriten. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 8, 1, 95-114.

Petersell, V., Loog, A., 1994: Rakvere maardla fosforiidi hapniku, süsiniku ja väävli isotoopsest koostisest. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 50-56.

Petzholdt, A., 1861: Das Torflager von Awandus im Kirchspiele St. Simonis in Estland, chemisch untersucht. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 3, 1, 1-28.

Petzholdt, A., 1852: Ein neues brennbares Mineral aus Estland. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 68-68.

Raidla, V., Kirsimäe, K., Ivask, J., Kaup, E., Knöller, K., Marandi, A., Martma, T., Vaikmäe, R., 2014: Sulphur isotope composition of dissolved sulphate in the Cambrian–Vendian aquifer system in the northern part of the Baltic Artesian Basin. Chemical Geology, 383, 147-154. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2014.06.011

Raidla, V., Kirsimäe, K., Vaikmäe, R., Kaup, E., Martma, T., 2012: Carbon isotope systematics of the Cambrian–Vendian aquifer system in the northern Baltic Basin: Implications to the age and evolution of groundwater. Applied Geochemistry, 27, 10, 2042-2052. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2012.06.005

Karro, E., Marandi, A., 2003: Mapping of potentially hazardous elements in the Cambrian–Vendian aquifer system, northern Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 75, 17–27.

Planer, K. G. I., 1840: O vnov' otkrytyh i vnov' isslelovannyh mineralah s 1832 goda [О вновь открытых и вновь исслелованных минералах с 1832 года]. Gorny Zhurnal, 2, 6, 356-391.

Viiding, H., 1962: On the mineralogic composition of Estonian Middle-Devonian sandstones [Некоторые данные о минералогическом составе песчаников среднего девона Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 261-272.

Loog, A., 1963: On granulometric and mineralogic composition of rocks of Tiskre stage and Ülgase and Maardu members. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 12, 3, 334-338.

Niin, M., 1997: Svecofennian granitoids of the crystalline basement of Estonia: classification on the basis of geological structure, mineral and chemical composition. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 7, 1, 4-40.

Kleesment, A., 1966: The deposits of the Shyashuv and Viesite Formations on the territory of Estonia [Отложения шяшувской и виеситской свит на территории Эстонии]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 15, 2, 260-264.

Heinsalu, H., Viiding, H., 1978: On the mineral composition of North Estonian Lower Ordovician phosphorite-containing deposits and underlying strata [О минеральном составе нижнеордовикских фосфатоносных и подстилающих их отложений в Северной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 2, 46-52.

Pirrus, E. & Tallinn, K., 1993: Savi - meie rikkus ja vaesus 1. Eesti Loodus, 2, 40-42.

Pirrus, E. & Rätsep, M., 1977: Kruusaterad Eesti vanimais settekivimeis. Eesti Loodus, 4, 231-234.

Pirrus, E., 1963: On the possibilities of prognosing the ceramic properties of Estonian varved clays on the basis of granulometric data [Возможности прогноза керамических свойств ленточных глин Эстонской ССР на основе гранулометрических данных]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XII, 67-79.

Rosenstein, E., 1933: Karbonaatkivimite mineraalse koostise kvantitatiivne määramine õhikul. Eesti Loodus, 4, 84-87.

Goebel, A., 1856: Untersuchung eines am 29. April / 11. Mai 1855 auf Oesel niedergefallenen Meteorsteins. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 1, 1, 447-482. https://doi.org/10.1002/jlac.18560980320

Koch, R., 1958: Obolusfosforiidi koostisest ja omadustest. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 7, 4, 313-328.

Koval, V. I., 1974: Mass and composition of the Kaali meteorite [О массе и составе метеорита Каали]. Astronomicheski vestnik, VIII, 3, 169-176.

Yudin, I., Smyshlyayev, S., 1963: Mineragraphic and chemical studies of Kaali iron meteorite [Минераграфическое и химическое исследование железного метеорита Каали]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XI, 53-59.

Yudin, I. A., Loginov, V. N., Gmyra, V. G., Koval, V. I., Obotnin, N. F., 1982: Secondary minerals and structures in iron fragments of the meteorite Kaali [Вторичные минералы и структуры железных осколков метеорита Каали]. Астрономический вестник, 16, 4, 231-237.

Jürgenson, E., 1961: The composition of carbonate rocks of the Tamsalu stage [О вещественном составе карбонатных пород тамсалуского горизонта]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VI, 29-44.

Kattai, V., 1990: Composition of natural bitumens in Estonia [О составе природных битумов Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 4, 133-141.

Jürgenson, E., 1987: The change of mineralogical composition at the discontinuity surfaces in the Silurian beds of Estonia [Изменение минерального состава отложений на поверхностях перерыва в силуре Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 2, 58-65.

Mens, K., 1984: On the mineralogy of the Ülgase beds in Maardu district [Минералогическая характеристика юлгазеских отложений окрестности Маарду]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 96-103.

Nemliher, J., Laas, T., Kallaste, T., Puura, I., 1996: Mineral composition of the dermal skeleton of Devonian fishes from Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 4, 203-215.

Heinsalu, H., Kurvits, T., Oja, T., 1991: Lithological-mineralogical characteristics of the stratotypical section of the Rannu Member (Cm3 - O1klR) at Saka II, North-East Estonia [Литолого-минералогическая характеристика стратотипического разреза раннуской пачки (Cm3 - O1klR) в Сака II, Северо-Восточная Эстония]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 1-7.

Verte, A., 1958: Characteristic features of the formation of groundwater in the Estonian S.S.R. [Особенности формирования подземных вод Эстонской ССР]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, II, 93-104.

Palu, V., Veski, R., 1989: Èvolûciâ ozer po differencial'nym krivym izmeneniâ sostava osadkov [Эволюция озер по дифференциальным кривым изменения состава осадков]. Istoriâ ozer. Racional'noe ispol'zovanie i ohrana ozernyh vodoemov. VIII Vsesoûznyj simpozium. Tezisy dokladov, Minsk, p. 420-420.

Kotlukov, V. A., Baukov, S. S., 1968: Slancenosnye otloženiâ. Slancenosnost' otloženij srednego ordovika [Сланценосные отложения. Сланценосность оотложений среднего ордовика]. Geologiâ mestoroždenij uglâ i gorûčih slancev SSSR. Tom 11. Gorûčie slancy SSSR. Nedra, Moskva, p. 56-64.

Perens, R., 2017: Hüdrogeoloogia. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 55-80.

Marandi, A., 2007: Natural chemical composition of groundwater as a basis for groundwater management in Cambrian-Vendian aquifer system in Estonia, 21. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-116.

Karise, V., Vallner, L., 1987: Izmeneniâ himičeskogo sostava mineral'noj vody kak indikator tehničeskogo sostoâniâ èkspluatacionnoj skvažiny [Изменения химического состава минеральной воды как индикатор технического состояния эксплуатационной скважины]. Mineral'nye vody Sovetskoj Pribaltiki i perspektivy ih ispol'zovaniâ dlâ kurortnogo stroitel'stva. Tezisy seminara 15-16 oktâbrâ 1987. g., Vilnius, p. 68-70.

Karise, V., 1968: O roli atmosfernyh osadkov v formirovanii himičeskogo sostava gruntovyh vod v Ûžnoj Èstonii [О роли атмосферных осадков в формировании химического состава грунтовых вод в Южной Эстонии]. Materialy pâtoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Vilnius, p. 356-360.

Shogenova, A., Kleesment, A., Shogenov, K., Jõeleht, A., Põldvere, A., 2010: Composition and Properties of Estonian Palaeozoic and Ediacaran Sedimentary Rocks. Conference Proceedings, 72nd EAGE Conference and Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2010, Jun 2010, cp-161-00561. European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201401153

Paap, Ü., 1968: Opyt klassifikacii terrigennyh ryhlyh otloženij po ih granulometričeskomu sostavu na ÈVM [Опыт классификации терригенных рыхлых отложений по их гранулометрическому составу на ЭВМ]. Primenenie matematičeskih metodov v geologii, Alma-Ata, p. 103-109.

Mõtlep, R., 2006: Poolkoksi mineraloogiline koostis Viru Õlitööstuse AS jäätmemäe näitel Kohtla-Järvel [Mineral composition of semi-coke deposits at Viru Keemia shale-oil plant, Kohtla-Järve], Tartu, p. 49-56.

Vagane, E., Kõpman, L., 1961: Eesti NSV meremuda leiukohtadest ja selle omadustest. In: Rõõmusoks, A. (ed.). VI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 71-72.

Palu, V., Veski, R., Utsal, K., Mjarikjanov, M., 1990: Lahepera järve sapropeeli koostisest, p. 85-86.

Utsal, K. R., Jürgenson, E., 1974: Formirovanie mineral'nogo sostava glinistoj frakcii srednepaleozojskih metabentonitov [Формирование минерального состава глинистой фракции среднепалеозойских метабентонитов]. Vulkanogenno-osadočnyj litogenez. Kratkie tezisy IV vsesoûznogo seminara, Južno-Sahhalinsk, p. 69-69.

Utsal, K. R., Lõokene, E. A., Utsal, V. I., 1979: Rentgenodifraktometričeskij metod i ÈVM pri kompleksnyh issledovaniâh organičeskogo veŝestva i mineral'nogo sostava sovremennyh ozerno-bolotnyh otloženij i gorûčih slancev [Рентгенодифрактометрический метод и ЭВМ при комплексных исследованиях органического вещества и минерального состава современных озерно-болотных отложений и горючих сланцев]. Органическое вещество в современных и ископаемых осадках (Седикахиты): VI всесоюзный семинар. Тезисы докладов, Moskva, p. 297-298.

Utsal, K., 1986: Vnedrenie rentgendifraktometričeskogo metoda dlâ opredelenâ količestva organiki, mineral'nogo i himičeskogo sostava i nekotoryh fiziko-tehničeskih pokazatelej gorûčih slancev [Внедрение рентгендифрактометрического метода для определеня количества органики, минерального и химического состава и некоторых физико-технических показателей горючих сланцев]. Rentgenografičeskij analiz rud i mineralov, Moskva, p. 38-61.

Karise, V., Lemberg, U., 1970: Pinnasevee keemilisest koostisest Eesti tööstusterritooriumidel. IV Eesti geotehnika konverents 17.-19.06.1970. Teesid, IV. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 35-35.

Kalm, V., Kriiska, A., Aruväli, J., 1999: Compositional analysis applied in provenance and technology studies of Neolithic: ceramics from southern coast of the Gulf of Finland. Colloquium PACT: Preservation of cultural heritage: a glance towards the 21st century. 23-24 September 1999.. Council of Europe, Strasbourg, p. 17-17.

Raukas, A., 1995: Properties, origin and stratigraphy of Estonian tills. In: Ehlers, J., Kozarski, S., Gibbard, P. (ed.). Glacial deposits in north-east Europe. Balkema, Rotterdam, Brookfield, p. 93-101.

Saarse, L., Niinemets, E., 2005: Lake sediments composition changes during the last 700 years. International Field Symposium on Quaternary Geology and Landforming Processes, Kola Peninsula, NW Russia, September 4-9, 2005, Apatity, p. 54-56.

Heinsalu, A., Veski, S., 2001: Harku järve veekvaliteedi muutumine viimase saja aasta jooksul põhjasetete analüüside andmeil. In: Eensaar, A. (ed.). Inimmõju Tallinna keskkonnale IV. Tallinna Botaanikaaed, Tallinn, p. 34-38.

Jürgenson, E., Tavast, E., 1986: Alvarite paiknemisest, morfoloogiast ja kivimilisest koostisest. Eesti Looduseuurijate Seltsi aastaraamat, 70, p. 7-19.

Kaljumäe, H., Kink, H., Marandi, A., 1996: Pinnavesi. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 66-69.

Kink, H., Marandi, A., 1996: Merevesi. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 74-76.

Kink, H., Marandi, A., Metslang, T., 1996: Põhjavesi. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 69-74.

Kaljumäe, H., Kink, H., Marandi, A., 1998: Pinnavesi. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 47-50.

Marandi, A., 1998: Põhjavesi. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 50-51.

Bauert, H., Kattai, V., 1997: Kukersite oil shale. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 313-327.

Karise, V., 1997: Composition and properties of groundwater under natural conditions. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 152-156.

Viigand, A., Tassa, V., 1998: Põhjavee keemilise koostise muutuste jälgimine. In: Raukas, A. (ed.). Põhjaveeseire metoodiline juhend. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 13-16.

Savitskaja, L., Savitski, L., 1998: Põhjavee keemilise koostise muutuste jälgimine. In: Raukas, A. (ed.). Põhjaveeseire metoodiline juhend. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 13-16.

Kiipli, T., 1984: Genezis i rasprostranenie promyšlennyh zaležej maloprimesnyh izvestnâkov i dolomitov v Èstonskoj SSR [Генезис и распространение промышленных залежей малопримесных известняков и доломитов в Эстонской ССР]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-20.

Paap, Ü., 1972: O metodah obrabotki i interpretacii dannyh granulometrii (na primere četvertičnyh otloženij severo-vostočnoj Èstonii) [О методах обработки и интерпретации данных гранулометрии (на примере четвертичных отложений северо-восточной Эстонии)]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-23.

Raukas, A., 2008: Peipsi põhjasetete koostis ja kujunemine. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 93-99.

Raukas, A., 2008: Peipsi nõo pinnakatte koostisest ja setete vanusest. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 33-41.

Tavast, E., 1999: Granulometry and mineralogy of shore deposits. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 103-103.

Perens, R., Karro, E., 2008: Põhjavesi. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 51-63.

Viiding, H., 1968: Lithology, mineralogy and genesis of terrigenous Devonian deposits in the North Baltic [Литолого-минералогический состав и вопросы генезиса терригенных отложений девона Северной Прибалтики]. In: Yablokov, V. S. (ed.). Genesis an classification of sedimentary rocks. Nauka, Moskva, p. 75-81.

Viiding, H., 1984: Rol' različnyh faktorov klastogeneza v formirovanii i èvolûcii osadočyh porod na drevnih platformah [Роль различных факторов кластогенеза в формировании и эволюции осадочых пород на древних платформах]. In: Kazanski, Yu. P. (ed.). Obstanovki osadkonakopleniâ i ih èvolûciâ. Nauka, Moskva, p. 94-103.

Raukas, A., 1974: O sostave i teksturah prilednikovyh flûvioglâcial'nyh otloženij Èstonii [О составе и текстурах приледниковых флювиогляциальных отложений Эстонии]. In: Biske, G., Mikalauskas, A. (ed.). Predfrontal'nye kraevye lednikovye obrazovaniâ. Mintis, Vilnius, p. 137-145.

Karise, V., 1969: Vody četvertičnyh otloženij Ûžnoj Èstonii i formirovanie ih sostava [Воды четвертичных отложений Южной Эстонии и формирование их состава]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-27.

Verte, A., Karise, V., 1973: Põhjavee koostise ja varude kujunemine. Eesti NSV Teaduste Akadeemia aastail 1965-1972. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 148-151.

Erg, K., 2005: Groundwater Sulphate Content changes in Estonian Underground Oil Shale Mines, D22. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-89.

Orviku, K., Orviku, Kaarel, 1960: O rasprostranenii i litologii sovremennyh plâževyh peskov Èstonii [О распространении и литологии современных пляжевых песков Эстонии]. Voprosy nakopleniâ tâželyh mineralov, Riga, p. 83-100.

Orviku, K., 1961: O litologii moren Èstonii [О литологии морен Эстонии]. Materialy Vsesoûznogo soveŝaniâ po izučeniû četvertičnogo perioda, 2, Moskva, p. 73-77.

Raukas, A., 1969: The classification formation and lithological composition of the glacial deposits in Estonia. VIII Congres INQUA Paris 1969. Résumés des Communications, Paris, p. 291-291.

Reintam, L., Raukas, A., 1966: On the mineralogical composition of some Estonian sod-podzolic soils [О минералогическом составе некоторых дерново-подзолистых почв Эстонии]. Sbornik naučnyh trudov Èstonskoj Sel'skohozâjstvennoj Akademii. Trudy po počvovedeniû i agrohimii, 49, Tartu, p. 65-79.

Veber, K., 1973: Põhjasetete geoloogiast ja levikust. In: Timm, T. (koost., toim) (ed.). Võrtsjärv. Valgus, Tallinn, p. 33-36.

Karise, V., 1970: Pinnasevesi Eestis. IX Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 27-31.

Raukas, A. V., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Donnye otloženiâ: granulometričeskij i veŝestvennyj sostavy [Псковско-Чудское озеро: Донные отложения: гранулометрический и вещественный составы]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 141-146.

Saarse, L., 1987: Composition of Estonian interglacial sapropels. International Union for Quaternary research XIIth International Congress, Ottawa, p. 257-257.

Veski, R. E., Saarse, L. A., Palu, V. A., Taal, H. A., Utsal, K. R., 1986: Chemical aspects of investigation of Rõngu sapropelite [Химические аспекты изучения сапропелита разреза Рынгу]. In: Viiding, H., Raukas, A. (ed.). Isotopic-geochemical studies in Baltic and Byelorussi. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 42-55.

Saarse, L. A., Palu, V. A., Veski, R. E., Utsal, K. R., 1984: Chemical composition of interglacial sediments in Kõrveküla [Вещественный состав межледниковых отложений Кырвекюла (Южная Эстония)]. In: Kondratiene O. P., Mikalauskas, A. P. (ed.). Paleogeografiâ i stratigrafiâ četvertičnogo perioda Pribaltiki i sopredel'nyh rajonov, Vilnius, p. 176-186.

Saarse, L., 1982: Järvenõgudes ladestunud setete kirjeldamise juhend. In: Raukas, A. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-29.

Mets, M., 1967: Liivpinnaste koostis ja tihedus. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 24-24.

Pirrus, E., 1992: Saviteadus. Mõjutused tootmistegevusse. Teaduskonverents Eesti savivarude ratsionaalne kasutamine Aseris 6.-7. mail 1992. a.. Keskkonnaministeerium, p. 10-12.

Kask, J., 1981: O himičeskom sostave donnyh osadkov Vâjnameri (Baltijskoe more) [О химическом составе донных осадков Вяйнамери (Балтийское море)]. In: Raukas, A. (ed.). Novye metody v geologii Èstonii. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 35-48.

Ilomets, M., 1979: O dinamike frakcionnogo sostava torfogennogo gorizonta na verhovom bolote Mânnikârve [О динамике фракционного состава торфогенного горизонта на верховом болоте Мянникярве]. In: Raukas, A. (ed.). Fizičeskie, izotopno-geohimičeskie i geologičeskie metody v izučenii antropogena Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 22-37.

Vares, K., 1979: O mineral'nom sostave tipično-podzolistyh počv Èstonii [О минеральном составе типично-подзолистых почв Эстонии]. In: Raukas, A. (ed.). Fizičeskie, izotopno-geohimičeskie i geologičeskie metody v izučenii antropogena Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 14-21.

Jürgenson, E., 1976: Über Untersuchungen des unlöslichen Rückstandes der Karbonatgesteine [Опыт исследования нерастворимого остатка карбонатных пород]. In: Narbutas, V. (ed.). Methodik und Interpretation der Ergebnisse mineralogischer und geochemischer Untersuchungen. Mokslas, Vilnius, p. 31-36.

Lutt, J., 1992: Mineral composition of sand and silt components in contemporary sediments of the Estonian shelf sea [Влияние гидротехнических сооружений на изменение береговой линии в районе устья реки Нарва]. Main regularities and tendencies of the Baltic Sea shoreline migration during the past 100 years. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 88-97.

Paap, Ü., , Veski, R., Palu, V., 1981: On the geology of the Lahepera Lake and the composition of its deposits [O геологии озера Лахепера и составе его отложений]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 94-115.

Raukas, A., 1981: On the lithological composition of bottom deposits in the Pihkva-Peipsi Lake [О вещественном составе донных отложений Псковско-Чудовского озера]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 23-41.

Lutt, J., Popova, L., 1993: Mineral composition of bottom deposits [Põhjasetete mineraalkoostis]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 117-138.

Kivisilla, J., 2003: Geochemical databases of the Geological Survey of Estonia: Basement and cover rocks. In: The Baltic Sea Region: Formation and Deformation of the Crust. Seminar in Tartu, Estonia, March 4, 2003. Programme and Abstracts (ed.). The Baltic Sea Region: Formation and Deformation of the Crust. Seminar in Tartu, Estonia, March 4, 2003. Programme and Abstracts. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 17-19.

Kask, J., Palginõmm, V., 1986: The accumulation of finegrained deposits with curative properties on Estonian raised shores. International symposium: Evolution and dynamics of seacoasts in conditions of relative sea level oscillation. Aug. 20-26, 1986. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 44-45.

Pirrus, E. A., Saarse, L. A., 1980: Optimal methods of the study of limnoglacial clayey deposits [Оптимальная методика изучения лимногляциальных глинистых отложений]. In: Raukas, A. (ed.). Methods of the field and laboratory investigations of glacial deposits. Abstracts of the symposium. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 112-114.

Kivimägi, E., 1970: Diktionemovye slancy kak perspektivnoe poleznoe iskopaemoe Èstonii [Диктионемовые сланцы как перспективное полезное ископаемое Эстонии]. Tezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 256-259.

Vingisaar, P., 1970: O komponentnom analize ordovikskih izvestnâkov Severo-Zapadnoj Èstonii [О компонентном анализе ордовикских известняков Северо-Западной Эстонии]. Tezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 68-70.

Kajak, K., Saarse, L., Raukas, A., Utsal, K., Kalm, V., 1990: O veŝestvennom sostave raznocvetnyh moren Ûžnoj Èstonii [О вещественном составе разноцветных морен Южной Эстонии]. In: Miidel, A. M., Molodkov, A. N. (ed.). Četvertičnyj period: metody issledovaniâ, stratigrafiâ i èkologiâ. VII Vsesoûznoe soveŝanie. Tezisy. Tom II, Tallinn, p. 58-60.

Paap, Ü., 1969: Sravnenie grafičeskih i statističeskih parametrov granulometričeskogo spektra [Сравнение графических и статистических параметров гранулометрического спектра]. In: Raukas, A. (ed.). Tezisy dokladov mežvedomstvennogo soveŝaniâ po metodike izučeniâ terrigennyh otloženij četvertičnogo vozrasta, Tallinn, p. 19-20.

Veski, R. E., Palu, V. A., Utsal, K. R., Bondar, E. B., Paap, Ü. A.-A., Taal, H. A., Stolbov, Yu. M., 1986: Issledovanie izmenenij v himičeskom sostave organičeskogo i mineral'nogo veŝestv sapropelâ ozera Lahepera (ÈSSR) v zavisimosti ot glubiny ego zaleganiâ [Исследование изменений в химическом составе органического и минерального веществ сапропеля озера Лахепера (ЭССР) в зависимости от глубины его залегания]. In: Davydova, N. N., Kvasov, D. D., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ sovremennyh ozer. Tezisy dokladov VII Vsesoûznogo simpoziuma po istorii ozer. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad-Tallinn, p. 56-56.

Lõokene, E. A., 1983: Pozdnelednikovye i golocenovye ozernye otloženiâ Èstonskoj SSR, ih veŝestvennyj sostav i izmeneniâ vo vremeni [Позднеледниковые и голоценовые озерные отложения Эстонской ССР, их вещественный состав и изменения во времени]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 125-126.

Utsal, K., 1983: Primenenie rentgendifraktometričeskogo metoda i ÈVM dlâ issledovaniâ mineral'nogo sostava i količestva organičeskogo veŝestva v ozernyh otloženiâh [Применение рентгендифрактометрического метода и ЭВМ для исследования минерального состава и количества органического вещества в озерных отложениях]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 185-186.

Gazizov, M. S., 1966: Opyt primeneniâ nekotoryh metodov dlâ izučeniâ karstovyh obrazovanij [Опыт применения некоторых методов для изучения карстовых образований]. Voprosy izučeniâ karsta Russkoj ravniny, Moskva, p. 52-57.

Saarse, L., 1986: On the significance of the bottom sediment composition in small Estonian lakes. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Abstracts of Reports for the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius University, Vinius, p. 117-117.

Pirrus, E. A., Raukas, A. V., 1963: O mineral'nom sostave melkih frakcij lentočnyh glin i moren Èstonskoj SSR [О минеральном составе мелких фракций ленточных глин и морен Эстонской ССР]. IV plenum Komissii po izučeniû glin, Moskva, p. 77-80.

Dilaktorski, N. L., 1963: Gliny Èstonskoj SSR, ih sostav i svojstva [Глины Эстонской ССР, их состав и свойства]. IV plenum Komissii po izučeniû glin, Moskva, p. 59-67.

Palmre, H. G., Voolma, E., 1963: Gliny Èstonskoj SSR i ih narodnohozâjstvennoe značenie [Глины Эстонской ССР и их народнохозяйственное значение]. IV plenum Komissii po izučeniû glin, Moskva, p. 52-58.

Viiding, H. A., Pirrus, E. A., Jürgenson, E. A., 1980: Èvolûciâ mineral'nogo sostava osadočnyh porod v usloviâh platformennoj tektoničeskoj stabil'nosti na primere ûžnogo sklona Baltijskogo ŝita [Эволюция минерального состава осадочных пород в условиях платформенной тектонической стабильности на примере южного склона Балтийского щита]. In: Ronov, A. B. (ed.). Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ platformennyh i geosinklinal'nyh osadočnyh porod i rud fanerozojskogo i verhneproterozojskogo vozrasta. Tezisy dokladov, Moskva, p. 32-34.

Baukov, S. S., 1960: Gorûčie slancy [Горючие сланцы]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 254-273.

Mets, M., 1967: Liivpinnaste koostis ja tihedus. Ehitusgeoloogia kogumik, II, Tallinn, p. 14-19.

Jaanus, A., 1982: The effect of the granulometric and lithologic composition on the organic matter content in rocks. III Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 213-214.

Koch, R. P., Kirret, O. G., Palmre, H. G., Ründal, L. J., 1982: On some regularities of the distribution of chemical components in Estonian alum shale [Некоторые закономерности распределения химических компонентов в диктионемовом сланце Эстонии]. III Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 100-102.

Petersell, V., Loog, A., Utsal, K., 1982: On the mineral composition of graptolite argellites of Estonia [О минеральном составе граптолитовых аргиллитов Эстонии]. III Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 135-137.

Vingisaar, P. A., Kattai, V. A., Utsal, K. R., 1982: On the mineral composition of kukersite [О минералогическом составе кукерсита]. III Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 46-48.

Kattai, V. A., Morozov, O. V., 1978: Izuchenie kachestvennyh pokazatelej gorjuchih slancev pri geologorazvedochnyh rabotah [Изучение качественных показателей горючих сланцев при геологоразведочных работах]. Sostoânie mineral'no-syr'evoj bazy slancevoj promyšlennosti CCCR i perspektivy razvitiâ dobyči gorûčih slancev, Tallinn, p. 73-86.

Gazizov, M. S., 1957: Nekotorye dannye o stroenii, sostave i usloviâh obrazovaniâ gorûčih slancev Èstonskoj SSR [Некоторые данные о строении, составе и условиях образования горючих сланцев Эстонской ССР]. Tehničeskij informacionnyj bûlleten' 1, Jõhvi, p. 5-18.

Baukov, S. S., 1961: Geologo-promyšlennaâ ocenka Pribaltijskogo slancevogo bassejna kak bazy dlâ ènergoklinkernogo proizvodstva [Геолого-промышленная оценка Прибалтийского сланцевого бассейна как базы для энергоклинкерного производства]. Naučno-tehničeskaâ konferenciâ Himičeskaâ pererabotka slancev. Tezisy dokladov, Leningrad, p. 25-27.

Einasto, R., 1970: Primary dolomites [Первичные доломиты]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 46-55.

Jürgenson, E., 1970: Distribution and composition of the terrigenous material [Распределение и состав терригенного материала]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 68-96.

Vingisaar, P., Oraspõld, A., Einasto, R., Jürgenson, E., 1965: Karbonaatkivimite ühtne klassifikatsioon ja legend, Tallinn, p. 1-49.

Kivimägi, E., Loog, A., 1973: Diktionemovye slancy Èstonskoj SSR [Диктионемовые сланцы Эстонской ССР]. In: Baukov, S. S., Kotlukov, V. A. (ed.). Formacii gorjuchih slancev. Valgus, Tallinn, p. 11-17.

Stumbur, H., 1973: Izmeneniâ himičeskogo sostava karbonatnyh otloženij sredneordovikskoj slancenosnoj tolŝi Baltijskogo bassejna [Изменения химического состава карбонатных отложений среднеордовикской сланценосной толщи Балтийского бассейна]. Facii i geohimiâ karbonatnyh otloženi, Leningrad-Tallinn, p. 124-125.

Konsa, M., 1981: Aluskorra erinevate kivimikomplekside kajastumine settekompleksi basaalkihtide mineraloogias (Tapa Arhaikumi ploki näitel). In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 64-70.

Heinsalu, H., Gorbunova, L., Viiding, H., 1977: Mineral'nyj sostav rakušečnyh obolovyh fosforitov Èstonii [Минеральный состав ракушечных оболовых фосфоритов Эстонии]. Veŝestvennyj sostav fosforitov, Novosibirsk, p. 41-42.

Utsal, K., Utsal, V., 1983: Količestvennoe opredelenie mineral'nogo i himičeskogo sostava fosforitov rentgendifraktometričeskim metodom i pri pomoŝi ÈVM [Количественное определение минерального и химического состава фосфоритов рентгендифрактометрическим методом и при помощи ЭВМ], p. 87-88.

Vallner, L., 1995: Põhjavee bilanss ja kvaliteet. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 311-315.

Kink, H. (koost), 1996: Eesti kaitsealad - geoloogia ja vesi. In: Raukas, A., Kaasik, T. (ed.). Eesti kaitsealad - geoloogia ja vesi. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-164.

Raukas, A., 2012: Energy crisis and the oil shale industry. Estonia. Geographical studies, 11. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 48-59.

Saarse, L., Pirrus, E., 1988: Lithology and formation of the Estonian varved clays. Estonia. Geographical researches, Tallinn, p. 73-83.

Saarse, L., 1980: On the formation of the composition and geotechnical properties of glaciolacustrine clays in South Estonia. Estonia. Selected studies on geography, Tallinn, p. 28-40.

Saarse, L., Raukas, A., Vares, K., 1982: Matsalu märgala pinnakatte koostis ja kujunemine. Geograafia rakenduslikke aspekte põllumajanduses. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn-Saku, p. 73-77.

Maldre, J., 1971: Glaukoniitliiva keemilisest koostisest ja tema kasutamise võimalustest Eesti NSV-s. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1969. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 68-74.

Raukas, A., 1968: Eesti luiteliivade koostisest ja kihilisusest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1966. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 72-88.

Raukas, A., 1963: Eesti moreenide karbonaatsusest. In: Kumari, E. (ed.). Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat 1962, 55. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 5-17.

Puura, V., 1983: Zoning and stratification of rock complexes of crystalline basement [Районирование и расчленение комплексов пород кристаллического фундамента]. In: Viiding, H. (ed.). The Crystalline Basement of Estonian Territory. Nauka, Moskva, p. 15-46.

Šogenova, A., Einasto, R., Kleesment, A., Teedumäe, A., Jõeleht, A., 2003: Eesti Ordoviitsiumi, Siluri ja Devoni dolomiitsete kivimite koostise ja omaduste variatsioonid. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 80-83.

Puura, E., 1991: Kirde-Eesti põlevkivitööstuse tahkete jääkide mineraalsest koostisest. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 72-73.

Jaanus, A., 1991: Juuru lademe Hilliste kihistiku biohermse keha ja teda ümbritsevate kivimite mineraloogiast ning detriidi koostisest. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 42-43.

Kivisilla, J., 1991: Eesti kristalse aluskorra kivimite geokeemilisest spetsialisatsioonist. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 26-27.

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., 2002: Correlation between deep and shallow shelf on the basis of O-bentonite, East Baltic. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 77-80.

Martin, T., 1988: Mineral'nyj sostav fosforitov mestorozhdenija Kabala [Минеральный состав фосфоритов месторождения Кабала]. Problemy geologii fosforitov, Tallinn, p. 76-77.

Veiderma, M., Aasamäe, E., 1987: Zavisimost' tehnologičeskih svojstv fosforitov Èstonii ot ih himičeskogo i mineral'nogo sostava [Зависимость технологических свойств фосфоритов Эстонии от их химического и минерального состава]. Tehnologičeskaâ mineralogiâ fosfatnyh rud, p. 30-31.

Punning, J.-M., Ilomets, M., Karofeld, E., Toots, M., Kozlova, M., Pelekis, L., Taure, I., 1987: Mõningate keemiliste elementide sisaldus Liivjärve raba turbalasundis ning Räätsma järve põhjasetteis. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 62-67.

Saarse, L., 1987: Kurtna järvestiku geoloogiline areng ja järvesetete koostis. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 55-61.

Perens, R., Eltermann, G., 1978: Karsti leviku ja karstivee keemilise koostise kujunemise iseärasusi Pandivere kõrgustiku lääneosas. In: Heinsalu, Ü. (ed.). Põhjavee kasutamisest ja kaitsest Eesti NSV-s, Tallinn, p. 89-99.

Nasonova, N., 1964: On authigenic minerals in Estonian oil shale and limestone deposits. In: Baukov, S. (ed.). Lithology of Paleozoic sediments of Estonia, Tallinn, p. 83-86.

Raukas, A., Reintam, L., 1965: The mechanical composition and some physico-chemical properties of the ground moraines of the last continental glaciation on Estonian territory. In: Orviku, K. (ed.). Lithology and stratigraphy of the Quaternary sediments of Estonia, Tallinn, p. 31-44.

Viiding, H., 1959: ENSV rändkivide petrograafiast. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 18, p. 377-389.

Luts, K., 1934: Der estländische Brennschiefer-Kukersit, seine Chemie, Technologie und Analyse. K. Mattiesen, Tartu, p. 1-356.

Anso, J., 1947: Glaukoniit kaalisoola allikana. Teaduslik Kirjandus, Tartu, p. 1-75.

Maide, J., 1940: Eesti tervismuda, Tallinn, p. 1-27.

Luha, A., 1929: Saaremaa lubjakivide uurimine 1927 aastal, Tallinn, p. 1-13.

Winkler, H. von, 1922: Eestimaa geoloogia. I. Ladelugu: ürgaeg-devoon. G. Pihlakas'e kirjastus, Tallinn, p. 1-182.

Gorbunova, L., 1979: Veŝestvennyj sostav, struktura i tekstura fosfatnosnyh otloženij. Sostav legkoj i tâželoj frakcij porod [Вещественный состав, структура и текстура фосфатносных отложений. Состав легкой и тяжелой фракций пород]. Fosfatonosnye otlozhenija ordovika Pribaltiki. Nedra, Moskva, p. 46-47.

Schmidt, C., 1876: Die Wasserversorgung Dorpats. II. Eine hydrologische Untersuchung. H. Laakmann, Dorpat, p. VIII+144.

Gorbunova, L., Šubakov, G., Vantšugov, V., Šatrovskaja, A., Heinsalu, H., Nalivkina, A., Stepanova, T., Fominski, V., 1976: Litologiâ fosforitonosnyh otloženij Russkoj platformy [Литология фосфоритоносных отложений Русской платформы]. Litologiâ fosforitonosnyh otloženij. Nauka, Moskva, p. 98-108.

Schmidt, C., 1863: Die Wasserverorgung Dorpat's, eine hydrologische Untersuchung. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-217.

Goebel, A., 1854: Ueber den heilsamen Meeressclamm an den Küsten der Insel Oesel, nebst Untersuchungen über gie graue und gelbe Färbung in den Dolomiten und Kalksteinen der oberen silurischen Gesteingruppe Liv- und Estlands, Dorpat, p. 1-181.

Goebel, A., 1854: Der heilsame Meeresschlamm an den Küsten der Insel Oesel, nebst Untersuchungen über das Bedingende der Färbung in der grauen und gelben Dolomiten und Kalksteinen der obern Silurischen Gesteingruppe Liv- und Ehstlands. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-180.

Gebel, C. C. T. F., 1845: Das Seebad bei Pernau an der Ostsee in physikalisch-chemischer und topographisch-statistischer Beziehung, p. X+77.